oru.sePublikationer
12345 151 - 200 av 205
rss atomLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Hedin, Staffan
  De unga och UNM1983Ingår i: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, nr 4, s. 24-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  De unga och UNM
 • Hedin, Staffan
  Med Lokomotiv Konkret till Stalingrad1981Ingår i: Nutida Musik, ISSN 1652-6082, nr 2, s. 23-24Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Med Lokomotiv Konkret till Stalingrad
 • Lundh, Simon
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Application of Principles-based Accounting Standards: the case of internally generated intangibles2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The uncertainty involved in the application of principles-based financial accounting standards raises the general question of how such standards are applied. The International Financial Reporting Standards (IFRS) are principles-based, meaning that they provide a conceptual basis for application rather than detailed rules. This means that there is inherent room for judgment in the application, which might affect financial reporting comparability. This study aims to explore and understand the application of principles-based accounting standards. The study depicts the actual valuation of internally generated intangibles from a local perspective.

  The theoretical basis of this thesis is building on a Scandinavian institutional tradition since the focus is on a phenomenon that is shaped within a local context of meaning, where the judgments and the reasoning behind decisions occur. The study has a design that allowed for gathering data from several different organizations. Listed Swedish companies of different sizes and industries dealing with intangible accounting decisions and judgments are included.

  There are three main conclusions from this study. First, there is a continuous ambition for instrumentality and efficiency when making decisions regarding the valuation of internally generated intangibles. Second, the appearance of the company is always reflected against the expectations of relevant actors. Third, there is a co-existence of these two rationales. The judgments and the decisions within the companies are not independent of the external expectations and demands. Rather, they are affected by them through all the phases connected to research and development. A number of contributions to the literature are identified. These relate to the understanding of the application of principles-based accounting standards at an organizational level, and the development of the theoretical perspective within accounting research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Application of Principles-based Accounting Standards: the case of internally generated intangibles
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Tsertsidis, Antonios
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Challenges in the provision of digital technologies to elderly with dementia to support ageing in place: A case study of a Swedish municipality2020Ingår i: Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, ISSN 1748-3107, E-ISSN 1748-3115Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this paper is to identify structural problems and challenges for the delivery of digital technologies for ageing in place to elderly with dementia.

  Methods: To that end, I conducted a case study in a Swedish municipality.

  Results: The results showed that elderly with dementia are not exploiting their full potential of receiving help in the form of technology, since the four conditions of the Consumer Direction (Control and Direct services – Variety of digital technologies for ageing in place options – Information and Support – Participation in systems design) were met to a very low degree.

  Conclusions: I propose that the municipality in question creates a proper knowledge-sharing platform so that occupational therapists are well informed about digital technologies for ageing in place, to allow them to provide accurate information and support to elderly with dementia, resulting in a possible increase in use of technology and subsequently support the empowerment goal of Consumer Direction. I also believe, according to the findings of this study, that the module of Information and Support should be treated as the most important condition for achieving increased Consumer Direction.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Challenges in the provision of digital technologies to elderly with dementia to support ageing in place: A case study of a Swedish municipality
 • Hultkrantz, Lars
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Företagande långt från storstäderna: Vilken betydelse har flyg, bredband och annan infrastruktur?2019Ingår i: Entreprenörskap för en levande landsbygd. 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland. / [ed] Karl Wennberg, Växjö: Familjen Kamprads stiftelse , 2019, s. 61-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Entreprenörskap för en levande landsbygd 15 texter om landsbygdsutveckling och entreprenörskap i Norrland
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Företagande långt från storstäderna: Vilken betydelse har flyg, bredband och annan infrastruktur?
 • Andersson, Pernilla
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Transaktionella analyser av undervisning och lärande: SMED-s tudier 2006-20182019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  "Denna rapport presenterar analysmetoder och forskning som fokuserat lärandeprocesser i undervisningspraktiker. Mer specifikt utgör denna rapport en sammanställning av det pragmatiska teoretiska ramverket som utvecklats och tillämpats inom forskargruppen SMED (Studies of Meaning­ making in Educational Discourses) i Uppsala och Örebro 2006-2018.Rapporten inkluderar en introduktion till det pragmatiska teoretiska ramverket och en kort beskrivning av analysmetoderna Praktisk Epistemologisk Analys och Riktningsgivaranalys. Ambitionen är att rapporten ska vara användbar som en orientering för studenter, lärare, doktorander och forskare med intresse för detaljerade analyser av lärandeprocesser i undervisningspraktiker eller andra praktiker där lärande sker. Med lärandeprocesser avses här meningsskapandeprocesser inkluderande utbildningens kvalificerande, socialiserande såväl som subjektifierande/personformerande funktioner samt det som påverkar denna process. Det som påverkar meningsskapandeprocessen kan vara lärare, andra elever/studerande, artefakter och det socio-materiella. Rapporten innehåller en sammanställning av metodologiska bidrag till det didaktiska forskningsfältet såväl som till utbildningspraktiken. Sammanställningen av de metodologiska bidragen är strukturerad i fyra delar: Naturorienterande ämnen, Miljö- och hållbarhetsundervisning, Idrott och hälsa samt Utbildning i förskolan. Utifrån denna sammanställning kan man dra slutsatsen att studierna varit fruktbara för forskningsproblem som handlat om att: (a) fånga komplexiteten i lärandeprocesser, (6) undersöka identifiera och belysa avgörande situationer/ögonblick i lärandeprocesser,(c) undersöka och belysa lärares handlingar och dess betydelse för individers lärandeprocesser, (d) bidra med kunskap och illustrerande empiriska exempel till debatter om hur lärande går till och/eller undervisning bör bedrivas, (e) identifiera och belysa olika ämneskulturer såsom de framträder i praktiken, samt (f) problematisera förgivet-taganden om vad olika utbildningsaktiviteter leder till. Avslutningsvis ges förslag på riktning förfortsatt arbete avseende analys av undervisning och lärandeprocesser."

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Transaktionella analyser av undervisning och lärande: SMED-studier 2006-2018
 • Lodefalk, Magnus
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Ratio, Stockholm, Sweden.
  Tang, Aili
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Ratio, Stockholm, Sweden.
  Tano, Sofia
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Tillväxtanalys, Östersund, Sweden.
  Statliga garantier i utrikeshandeln: Mönster, effekter och reflektioner2019Ingår i: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 47, nr 8, s. 38-51Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Många länder erbjuder exportkreditgarantier där staten mot en premie utfäster sig att betala exportören om den utländska kunden inte gör det. Vi beskriver det svenska systemet under Exportkreditnämnden, med fokus på små- och medel- stora företag, och undersöker effekterna av sådana garantier på företags export, sysselsättning och förädlingsvärde. Vi finner att garantierna påverkar såväl inträde i export som värdet på exporten positivt. Vi noterar att effekterna är mycket heterogena över olika typer av företag och utfallsvariabler, där de min- dre företagens export underlättas avsevärt mer än de stora företagens. För vissa företag och transaktioner ser vi även effekter på jobb och förädlingsvärde. Vi avslutar med att diskutera policyimplikationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Statliga garantier i utrikeshandeln – mönster, effekter och reflektioner
 • Westberg, Johannes
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Om 1900-talets progressivism, skolpolitik och skola2019Ingår i: Pekpinnar: Historiska perspektiv på utbildning, s. 1-8Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Om 1900-talets progressivism, skolpolitik och skola
 • Kristoffersson, Eleonor
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Deduction of Input VAT: Comparative Studies in Tax Law2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Deduction of Input VAT Comparative Studies in Tax Law
 • Johansson, Marika
  et al.
  Örebro Universitet, Örebro, Sweden.
  Johansson, Sandra
  Örebro Universitet, Örebro, Sweden.
  Lindner, Helen Y
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Barn med Downs syndrom och fritidsaktivitet: ur ett föräldraperspektiv2019Ingår i: Arbetsterapiforum 2019, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Bakgrund/Syfte: Barn med Downs syndrom utvecklas inte i samma takt som andra barn och är ibland socialt avskilda. Fritidsaktivitet leder både till delaktighet och utveckling. För att kunna delta i fritidsaktivitet behöver miljön i vissa fall anpassas så alla kan vara med och känna delaktighet. Det är vanligt att barn med Downs syndrom har tilläggsdiagnoser, bland annat autism. Föräldrar till barn med Downs syndrom har en viktig roll i sitt barns deltagande i fritidsaktivitet i många avseenden. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga deltagandet i fysiska och kreativa fritidsaktiviteter hos barn med Downs syndrom - utifrån ett föräldraperspektiv.

  Metod/Tillvägagångssätt: Enkäter skickades ut till Svenska Downföreningen, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) och en Facebook grupp; ”Barn med Downs syndrom som går/inskrivna i särskola/sär-gymnasium”. Datamaterialet analyserades med deskriptiv statistik och Mann-Whitney test genomfördes för att beräkna skillnader mellan grupper.

  Resultat/Preliminärt resultat: Undersökningen visade att barn med Down syndrom är aktiva i fritidsaktivitet, särskilt av fysisk karaktär. Barnen deltog mellan 1–2 gånger per vecka, i en eller flera aktiviteter. Majoriteten av föräldrarna såg en positiv utveckling hos sitt barn, socialt, fysiskt och kommunikativt. Det fanns flera anledningar till varför barnet deltog i fritidsaktivitet, bland annat att barnet själv valt att delta och att föräldrarna ville att de skulle utvecklas. Orsaker till att barnet inte deltog i fritidsaktivitet var brist på resurser eller brist på passande fritidsaktiviteter.

  Slutsats/Praktisk tillämpning: Barn med Downs syndrom med/utan tilläggsdiagnos har ett högt deltagande i fritidsaktiviteter. Deltagande i fritidsaktivitet är en viktig faktor i utvecklingen hos barn med Downs syndrom.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Barn med Downs syndrom och fritidsaktivitet - ur ett föräldraperspektiv
 • Lindner, Helen Y
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Buer, Nina
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hermansson, Liselotte
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. University Health Care Research Centre, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden; Dept. of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden .
  Compensatory Movement in Upper Limb Prosthesis Users during Activity Performance2019Ingår i: ISPO 17th World Congress:  Basics to Bionics: Abstract Book, ISPO , 2019, s. -512Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Low dexterity of conventional two-function (open, close) myoelectric hand prostheses with limited wrist movement often leads to compensatory shoulder and elbow movements, e.g. excess shoulder abduction and elbow flexion. Compensatory movements may lead to musculoskeletal pain [1] and it is thus important to identify prosthesis users with compensatory movements and to develop preventive treatments for musculoskeletal pain.

  AIM: The study aim was to measure and compare compensatory movements during activity performance among upper limb prosthesis users with different levels of myoelectric control.

  METHOD: Twenty-seven users of conventional myoelectric hand prosthesis performed the Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) at the Örebro Limb Deficiency and Arm Prosthesis Centre. The performances were recorded and analyzed with Dartfish motion capture video analysis software. The software was used to track and measure the maximum angles for shoulder abduction and elbow flexion at the non-prosthetic and prosthetic sides during the activity performance. Two independent raters used Dartfish to analyze 10 videos and Intra-class Correlation Coefficient (ICC) was used to calculate inter-rater reliability. The ability to control a myoelectric prosthetic hand was assessed by the ACMC.

  RESULTS: The within-individual differences for shoulder abduction ranged from 2° to 52° and for elbow flexion from 1° to 66°. When compared between prosthetic and non-prosthetic side, larger differences in shoulder abduction and elbow flexion were found among the users with ACMC ≤ 0 than users with ACMC > 0 (Fig.1a). When comparing the within-individual side differences between prosthesis users with ACMC ≤0 and users with ACMC >0, a significant angle difference was found in the elbows (p=0.03) but not in the shoulders (p=0.34) (Fig.1b). Inter-rater reliability between the two independent raters was excellent (ICC 0.91).

  DISCUSSION AND CONCLUSION: Compensatory elbow movements during activity performance are higher in upper limb prosthesis users with low level of myoelectric control. Prevention for musculoskeletal pain should consist of both training for improved prosthetic control and improved prosthetic use in activity performance. Measurement of compensatory movements can help to identify amputees with frequent compensatory movements. Future studies are needed to investigate the effect of ability to control myoelectric prosthesis on musculoskeletal pain.

  REFERENCES [1] Jones LE, Davidson JH. Prosthet Orthot Int 1999; 23(1):55-8.

  ACKNOWLEDGEMENTS This study was supported financially by the Norrbacka-Eugenia Foundation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Compensatory Movement in Upper Limb Prosthesis Users during Activity Performance
 • Lindner, Helen Y
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hill, Wendy
  Institute of Biomedical Engineering, UNB, Fredericton, Canada.
  Hermansson, Liselotte
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. University Health Care Research Centre, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden; Dept. of Prosthetics and Orthotics, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Lilienthal, Achim J.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Cognitive load and compensatory movement in learning to use a multi-function hand2019Ingår i: ISPO 17th World Congress: Basics to Bionics: Abstract Book, ISPO , 2019, s. 52-52Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Recent technology provides increased dexterity in multi-function hands with the potential to reduce compensatory body movements. However, it is challenging to learn how to operate a hand that has up to 36 grips. While the cognitive load required to use these hands is unknown, it is clear that if the cognitive load is too high, the user may stop using the multi-functional hand or may not take full advantage of its advanced features.

  AIM: The aim of this project was to compare cognitive load and compensatory movement in using a multi-function hand versus a conventional myo hand.

  METHOD: An experienced prosthesis user was assessed using his conventional myo hand and an unfamiliar iLimb Ultra hand, with two-site control and the same wrist for both prostheses. He was trained to use power grip, lateral grip and pinch grip and then completed the SHAP test while wearing the Tobii Pro 2 eye-tracking glasses. Pupil diameter (normal range: 2-4mm during normal light) was used to indicate the amount of cognitive load.[1] The number of eye fixations on the prosthesis indicate the need of visual feedback during operation. Dartfish motion capture was used to track the maximum angles for shoulder abduction and elbow flexion.

  RESULTS: Larger pupils were found in the use of Ilimb ultra (2.6-5.6mm) than in the use of conventional myo hand (2.4-3.5mm) during the SHAP abstract light tests. The pupils dilated most often during changing grips, e.g. switching to pinch grip for the tripod task (from 2.7 to 5.6mm). After training of using power grip and pinch grip repeatedly, the maximum pupil diameter decreased from 5.6 to 3.3mm. The number of eye fixations on the I-limb ultra (295 fixations) were also higher than on the conventional myo-hand (139 fixations). Smaller shoulder abduction and elbow flexion were observed in the use of I-limb ultra (16.6°, 36.1°) than in the use of conventional myo hand (57°, 52.7°).

  DISCUSSION AND CONCLUSION: Although it is cognitively demanding to learn to use a multi-function hand, it is possible to decrease this demand with adequate prosthetic training. Our results suggest that using a multi-function hand enables reduction of body compensatory movement, however at the cost of a higher cognitive load. Further research with more prosthesis users and other multi-function hands is needed to confirm the study findings.

  REFERENCES [1] van der Wel P, van Steenbergen H. Psychon Bull Rev 2018; 25(6):2005-15.

  ACKNOWLEDGEMENTS: This project was supported financially by Norrbacka-Eugenia Foundation, Promobilia Foundation and Örebro University.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Cognitive Load and Compensatory Movement in Learning to use a Multi-Function Hand
 • Krishna, Sai
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Kristoffersson, Annica
  Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Kiselev, Andrey
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Loutfi, Amy
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Estimating Optimal Placement for a Robot in Social Group Interaction2019Ingår i: IEEE International Workshop on Robot and Human Communication (ROMAN), IEEE, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we present a model to propose anoptimal placement for a robot in a social group interaction. Ourmodel estimates the O-space according to the F-formation theory. The method automatically calculates a suitable placementfor the robot. An evaluation of the method has been performedby conducting an experiment where participants stand in differ-ent formations and a robot is teleoperated to join the group. Inone condition, the operator positions the robot according to thespecified location given by our algorithm. In another condition,operators have the freedom to position the robot according totheir personal choice. Follow-up questionnaires were performedto determine which of the placements were preferred by theparticipants. The results indicate that the proposed methodfor automatic placement of the robot is supported from theparticipants. The contribution of this work resides in a novelmethod to automatically estimate the best placement of therobot, as well as the results from user experiments to verify thequality of this method. These results suggest that teleoperatedrobots such as mobile robot telepresence systems could benefitfrom tools that assist operators in placing the robot in groupsin a socially accepted manner.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Estimating Optimal Placement for a Robot in Social Group Interaction
 • Volgsten, Ulrik
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  The Feeling of Music: Affect, Attunement, and Resonance2019Ingår i: Music, Speech, and Mind / [ed] Antenor Ferreira Correa, Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais - ABCM , 2019Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  The Feeling ofMusic: Affect, Attunement, and Resonance
 • Jordahl, Henrik
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Perspectives on Public Sector Outsourcing: Quasi-markets and Prices2019Ingår i: CESifo Economic Studies, ISSN 1610-241X, E-ISSN 1612-7501, Vol. 65, nr 4, s. 343-348Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Public sector outsourcing, in the form of private production of tax-financed services, is on the increase with economic and social consequences for consumers, taxpayers, and employees. The development has given rise to so-called quasi-markets with choice and competition between public, for-profit, and non-profit providers. By introducing the main characteristics of quasi-markets with a focus on prices, this article provides background perspectives. It sets the stage for the other six articles on public sector outsourcing in this special issue of the journal.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Perspectives on Public Sector Outsourcing: Quasi-markets and Prices
 • Schindler, Maike
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Faculty of Human Sciences, University of Cologne, Cologne, Germany.
  Lilienthal, Achim J.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Students' Creative Process in Mathematics: Insights from Eye-Tracking-Stimulated Recall Interview on Students' Work on Multiple Solution Tasks2019Ingår i: International Journal of Science and Mathematics Education, ISSN 1571-0068, E-ISSN 1573-1774Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Students' creative process in mathematics is increasingly gaining significance in mathematics education research. Researchers often use Multiple Solution Tasks (MSTs) to foster and evaluate students' mathematical creativity. Yet, research so far predominantly had a product-view and focused on solutions rather than the process leading to creative insights. The question remains unclear how students' process solving MSTs looks like-and if existing models to describe (creative) problem solving can capture this process adequately. This article presents an explorative, qualitative case study, which investigates the creative process of a school student, David. Using eye-tracking technology and a stimulated recall interview, we trace David's creative process. Our findings indicate what phases his creative process in the MST involves, how new ideas emerge, and in particular where illumination is situated in this process. Our case study illustrates that neither existing models on the creative process, nor on problem solving capture David's creative process fully, indicating the need to partially rethink students' creative process in MSTs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Students_ Creative Process in Mathematics: Insights from Eye-Tracking-Stimulated Recall Interview on Students_ Work on Multiple Solution Tasks
 • Hearn, Jeff
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Hanken School of Economics, Finland; University of Huddersfield, UK.
  IPSP: Social progress, some gendered reflections2019Ingår i: Global Dialogue, ISSN 2519-8696, Vol. 9, nr 2Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  IPSP: Social Progress, Some Gendered Reflections
 • Gunnarsson, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Lund University, Lund, Sweden.
  Samtyckesdynamiker: Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan2020 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Hur går det till när människor kommer överens om att ha sex? Hur vet de att den andra verkligen vill? Och vad är det som gör att det ibland är svårt att dra en tydlig gräns mellan samtyckesbaserat sex och övergrepp? Samtyckesdynamiker undersöker dessa frågor på basis av ingående och djupt personliga intervjuer med tjugo bi-,homo- och heterosexuella kvinnor och män. Boken tar avstamp i den juridiska definitionen av sexuellt samtycke som frivilligtdeltagande men vidgar diskussionen till en vidare moralisk och sociologisk sfär. Den gråzonsproblematik som utgör ett centralt tema i boken kretsar kring det faktum att det inte alltid är självklart var gränsen går mellan att ha sex frivilligt eller mot sin vilja.

  Samtyckesdynamiker riktar sig till lärare, forskare och studenter i sexologi, genusvetenskap, sociologi, socialt arbete, psykologi och juridik, som intresserar sig för sexualitet och sexuellt våld, samt till personer som arbetar med sexualupplysning och våldsprevention.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inledning
 • Glatz, Terese
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lippold, Melissa
  School of Social Work, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.
  Jensen, Todd
  School of Social Work, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.
  Fosco, Greg
  Human Development and Family Studies and The Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA.
  Feinberg, Mark
  College of Health and Human Development and The Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, The Pennsylvania State University, Pennsylvania, USA.
  Hostile interactions in the family: Patterns and links to youth externalizing problems2019Ingår i: Journal of Early Adolescence, ISSN 0272-4316, E-ISSN 1552-5449, Vol. 40, nr 1, s. 56-82Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In line with family systems theory, we examined patterns of hostile interactions within families and their associations with externalizing problems among early-adolescent children. Using hostility scores based on observational data of six dyadic interactions during a triadic interaction (n = 462; i.e., child-to-mother, mother-to-child, child-to-father, father-to-child, mother-to-father, father-to-mother)—latent profile analysis supported three distinct profiles of hostility. The low/moderate hostile profile included families with the lowest levels of hostility across dyads; families in the mutual parent-child hostileprofile scored higher on parent-child hostility, but lower on interparental hostility; the hostile parentprofile showed higher levels of parent-to-child and interparental hostility, but lower child-to-parent hostility. Concerning links to youth outcomes, youth in the mutual parent-child hostile profile reported the highest level of externalizing problems, both concurrently and longitudinally. These results point to the importance of examining larger family patterns of hostility to fully understand the association between family hostility and youth adjustment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hostile interactions in the family: Patterns and links to youth externalizing problems
 • Ehn, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Introduction: People with Usher syndrome (USH) have an inherited disorder causing congenital deafness or hearing loss combined with progressive vision loss and, in some cases, balance problems. Previous research has shown that people with USH have poor physical and psychological health. Research has, however, demonstrated that there are in-group health differences that have not yet been explored and that there is a lack of studies on life strategies as well as health in relation to working life.

  Aim: The aim was to explore the relationship between work and health in people with USH1 and 2 and to explore the experiences of life strategies in people with USH 2.

  Methods: A quantitative and a qualitative explorative design was employed comprising two cross-sectional studies of the relationship between work and health in people with USH2 (n=67) and USH1 (n=47). The third study, of life strategies, comprised focus group interviews with people with USH2a (n=14) analyzed by content analysis. The fourth study explored the lived experiences of working life by interviewing people with USH2 (n=7) using an interpretative phenomenological approach.

  Results: Study 1 and 2 demonstrated significant differences in health between working and nonworking people. Nonworking people showed significantly poorer health. In study 3, a variety of strategies to prevent and resolve challenges in life, as well as to comfort oneself was identified. The lived experiences of working life in people with USH2 (study 4) disclosed feelings of satisfaction, striving towards a work life balance. Work also disclosed feelings of limitations and uncertainty about the future.

  Conclusion: The results, which are discussed in relation to the Meikirsh model of health, demonstrated a complexity. Individual life strategies, psychological flexibility and environmental aspects, such as social determinants have to be considered to receive a comprehensive picture of the relationship between work and health in people with USH. This thesis provides new insights into the health of people with USH.

  Delarbeten
  1. The relationship between work and health in persons with Usher syndrome type 2
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The relationship between work and health in persons with Usher syndrome type 2
  2016 (Engelska)Ingår i: Journal of Visual Impairment & Blindness, ISSN 0145-482X, E-ISSN 1559-1476, Vol. 110, nr 4, s. 233-244Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Introduction: Persons with deafblindness may have additional physical and psychological health problems. In this study we have focused on health from a work-life perspective in persons with Usher syndrome type 2 (USH2), a disorder with sensorineural hearing loss and retinitis pigmentosa. The aim of this study was to investigate the relationship between work and disability pension and physical and psychological health in persons with USH2.

  Methods: Participants were recruited from the Swedish Usher database. Eighty-four persons (aged 18 to 65 years) received a health-related questionnaire and 67 (36 women and 31 men) agreed to participate. The participants formed two groups (working group, n = 34; disability pension group, n = 33). A Swedish Health on Equal Terms questionnaire comprising questions on psychological and physical health, living conditions, work activity, and social relationships was used. A chi-square test of significance was used with a significance level of p < 0.05.

  Results: The two groups did not differ in terms of age, gender, degree of hearing loss, visual acuity, or visual field loss. The working group had statistically significant better health compared to the disability pension group in areas such as being overweight, handling problems, concentration, feeling unhappy, depressive symptoms, and feelings of worthlessness. Suicidal thoughts and attempts were significantly more common in the disability pension group.

  Discussion: Persons with USH2 generally reported very poor physical and psychological health, with significant differences between persons who were working and those who were not. This study highlights the need for early rehabilitation, vocational training, and opportunities to access the labor market. Implications for practitioners: It is important that persons with USH2 receive vocational support from an early age and that professionals in the field of rehabilitation always include work activity as a key element of interventions.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  New York, USA: American Foundation for the Blind, 2016
  Nationell ämneskategori
  Arbetsterapi Annan hälsovetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-51754 (URN)000384897800003 ()
  Forskningsfinansiär
  Vetenskapsrådet
  Anmärkning

  Funding Agency:

  Örebro University

  Tillgänglig från: 2016-08-23 Skapad: 2016-08-23 Senast uppdaterad: 2020-03-11Bibliografiskt granskad
  2. Health, work, social trust, and financial situation in persons with Usher syndrome type 1
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Health, work, social trust, and financial situation in persons with Usher syndrome type 1
  Visa övriga...
  2018 (Engelska)Ingår i: Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 60, nr 2, s. 209-220Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Research has demonstrated that persons with Usher syndrome type 1 (USH1) have significantly poorer physical and psychological health compared to a reference group.

  PURPOSE: To explore the relation between work, health, social trust, and financial situation in USH1 compared to a reference group.

  MATERIAL: Sixty-six persons (18-65 y) from the Swedish Usher database received a questionnaire and 47 were included, 23 working and 24 non-working. The reference group comprised 3,049 working and 198 non-working persons.

  METHODS: The Swedish Health on Equal Terms questionnaire was used and statistical analysis with multiple logistic regression was conducted.

  RESULTS: The USH1 non-work group had a higher Odds ratio (95% CI) in poor psychological and physical health, social trust, and financial situation compared to the USH1 work group and reference groups. Age, gender, hearing, and vision impairment did not explain the differences. The relation between the USH1 work and non-work groups showed the same pattern as the reference groups, but the magnitude of problems was significantly higher.

  CONCLUSIONS: Both disability and unemployment increased the risk of poor health, social trust and financial situation in persons with USH1, but having an employment seemed to counteract the risks related to disability.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  IOS Press, 2018
  Nyckelord
  Employment, working life, health, psychological health, dual sensory loss, deafblindness
  Nationell ämneskategori
  Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-68163 (URN)10.3233/WOR-182731 (DOI)000436889900006 ()29865098 (PubMedID)2-s2.0-85049496022 (Scopus ID)
  Forskningsfinansiär
  Vetenskapsrådet
  Anmärkning

  Funding Agency:

  Örebro University

  Tillgänglig från: 2018-07-25 Skapad: 2018-07-25 Senast uppdaterad: 2020-03-11Bibliografiskt granskad
  3. Life strategies of people with deafblindness due to Usher syndrome type 2a-a qualitative study
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Life strategies of people with deafblindness due to Usher syndrome type 2a-a qualitative study
  2019 (Engelska)Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, artikel-id 1656790Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Purpose: To explore life strategies in people with Usher syndrome type 2a.

  Background: There are no studies on life strategies in people with Usher syndrome. People with deafblindness are often described in terms of poor health and low quality of life, or as being vulnerable. From a clinical point of view, it is of importance to balance this picture, with an increased knowledge of life strategies.

  Methods: The study had a qualitative explorative design. Fourteen people aged 20-64 years (4 women, 10 men) with USH2a in Sweden participated in focus group interviews, which were transcribed and analysed by qualitative content analysis.

  Results: The content analysis resulted in seven categories; remaining active, using devices, using support, sharing knowledge, appreciating the present, maintaining a positive image and alleviating emotional pain. Two sub-themes: resolve or prevent challenges and comforting oneself was abstracted forming a theme "being at the helm".

  Conclusion: The findings show that people with USH2a have a variety of life strategies that can be interpreted as highlighting different aspects of psychological flexibility in a life adjustment process. The study demonstrates that people with USH2a manage in many ways, and metaphorically, by "taking the helm", they strive to actively navigate towards their own chosen values.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Taylor & Francis, 2019
  Nyckelord
  Deafblindness, focus groups, life strategies, psychological flexibility, qualitative content analysis, Usher syndrome type 2
  Nationell ämneskategori
  Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Omvårdnad
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-76565 (URN)10.1080/17482631.2019.1656790 (DOI)000483845400001 ()31470768 (PubMedID)2-s2.0-85071653423 (Scopus ID)
  Forskningsfinansiär
  Vetenskapsrådet
  Anmärkning

  Funding Agency:

  Swedish Institute for Disability Research, Örebro University

  Tillgänglig från: 2019-09-20 Skapad: 2019-09-20 Senast uppdaterad: 2020-03-11Bibliografiskt granskad
  4. Experiences of work and health in people with Usher Syndrome type 2: a qualitative study
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Experiences of work and health in people with Usher Syndrome type 2: a qualitative study
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Annan hälsovetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-79756 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-02-04 Skapad: 2020-02-04 Senast uppdaterad: 2020-03-11Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Gidehag, Anton Nyrenström
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Understanding Firm Behavior: The Role of Recruitments and Institutional Reforms2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The topic of this thesis is firm behavior and how it is shaped by institutional changes and firms’ recruitment decisions.

  The first essay studies how the recruitment decisions made by small and medium-sized enterprises (SMEs) affect their subsequent productivity development. Previous studies have shown that being able to recruit employees with complementary skills is associated with skill improvement among incumbent personnel, suggesting that new recruits promote productivity through knowledge spillovers. Using matched employer-employee data, we find that recruiting personnel from large multinational firms can be instrumental for the performance of SMEs.

  In the second essay, we evaluate the labor market effects of the 2007 Swedish youth payroll reform. This reform generated considerable labor cost savings for firms, related to their pre-reform number of young employees. We study the effects of these savings on firms’ subsequent employment growth and wage development. Our findings suggest that a total of 18,100 jobs were created over the period 2006-2008 and that the savings were partially used to increase the total wages for incumbent employees.

  The third essay utilizes the 2007 Swedish youth payroll reform to analyze whether general labor cost reductions enhance labor market opportunities for non-western immigrants. In contrast to targeted and time-limited wage subsidies for immigrants, which have frequently been used in the past, these savings were not tied to a specific group or to a certain time period. A strong and positive link between the amount of firms’ labor cost savings and the employment of first-generation non-western immigrants is found.

  The fourth essay evaluates the efficiency of a staff register reform introduced within the Swedish restaurant and hairdresser industries in 2007. The aim of this reform was to prevent firms from deliberately understating their wage payments and, thereby, evading taxes. We estimate the effect of the staff register reform on wages per employee and find wage increases of 2.17-10.2 percent per incumbent employee at restaurant firms during the four years following the introduction of the reform. Through a revenue-cost comparison, we compare the estimated gain in tax revenues to the total costs borne by firms and the tax authority. Our findings imply that the total costs exceed the tax revenues, suggesting that this reform is unlikely to be economically justified.

  Delarbeten
  1. Recruiting for Small Business Growth: Micro-Level Evidence
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Recruiting for Small Business Growth: Micro-Level Evidence
  2017 (Engelska)Ingår i: International Reveiw of Entrepreneurship, ISSN 2009-2822, Vol. 15, nr 2, s. 151-174, artikel-id 1554Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  We examine the link between new employees in leading positions and subsequent productivity in small- and medium-sized enterprises (SMEs). Managers and professionals are likely to possess important tacit knowledge. They are also in a position to influence the employing firm. Exploiting rich and comprehensive panel data for Sweden in the 2001-2010 period and employing semi-parametric and quasi-experimental estimation techniques, we find that newly recruited professionals have a positive and statistically significant impact on the productivity of the hiring SME. For newly recruited managers there is no general link to the productivity of the hiring SME. We also find that professionals with experience from international firms and enterprise groups contribute the most to total factor productivity. Overall, the findings suggest the importance of mobility of key personnel for productivity-enhancing knowledge spillovers to SMEs.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Senate Hall Ltd, 2017
  Nyckelord
  recruitment, knowledge spillovers, firm growth, productivity, SME
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-59316 (URN)000406063300002 ()
  Anmärkning

  Funding Agencies:

  Swedish Agency for Growth Policy Analysis  

  Jan Wallander and Tom Hedelius Research Foundation  

  Tillgänglig från: 2017-08-24 Skapad: 2017-08-24 Senast uppdaterad: 2020-01-21Bibliografiskt granskad
  2. How do firms respond to reduced labor costs? Evidence from the 2007 Swedish payroll tax reform
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>How do firms respond to reduced labor costs? Evidence from the 2007 Swedish payroll tax reform
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-79273 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-01-21 Skapad: 2020-01-21 Senast uppdaterad: 2020-01-21Bibliografiskt granskad
  3. Firms’ labor cost savings and recruitment of non-western immigrants: The unintended effect of a payroll tax reform
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Firms’ labor cost savings and recruitment of non-western immigrants: The unintended effect of a payroll tax reform
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-79274 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-01-21 Skapad: 2020-01-21 Senast uppdaterad: 2020-01-21Bibliografiskt granskad
  4. Compulsory staff registers as a way of increasing firms’ wage reporting: A revenue-cost analysis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Compulsory staff registers as a way of increasing firms’ wage reporting: A revenue-cost analysis
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Företagsekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-79275 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-01-21 Skapad: 2020-01-21 Senast uppdaterad: 2020-01-21Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Understanding Firm Behavior: The Role of Recruitments and Institutional Reforms
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Joelson, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.
  High-grade spondylolisthesis in young patients: Long-term results of in situ fusion2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this long-term follow-up of 38 of 40 consecutive patients was to evaluate the results of uninstrumented in situ fusion for high-grade isthmic spondylolisthesis three decades after surgery. The mean age at surgery was 14 (range 9-24) years. The first of four studies evaluated clinical outcome, function, work status, and health-related quality of life (HRQoL) after in situ fusion in relation to age-matched Swedish population data. The second study evaluated effects on sagittal balance after in situ fusion. The third study evaluated adjacent segment disk degeneration after in situ fusion. The fourth study evaluated self-imageand HRQoL after in situ fusion in relation to healthy controls.

  The main findings were that (1) young patients fused in situ for highgrade isthmic spondylolisthesis have long-term HRQoL similar to the general Swedish population and controls matched for age and gender, (2) signs of non-compensated sagittal imbalance were observed only ina few individuals whereas compensated sagittal balance was the norm, (3) there was no correlation between any radiographic sagittal balance parameter and HRQoL outcome, (4) there was only a minor reduction inadjacent segment disk height which had no impact on HRQoL outcome, and (5) the only patient reported outcome measure indicating a detrimental effect at long-term follow-up was self-assessed trunk appearance which was slightly negatively affected.

  Delarbeten
  1. Normal Health-Related Quality of Life and Ability to Work Twenty-nine Years After in Situ Arthrodesis for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Normal Health-Related Quality of Life and Ability to Work Twenty-nine Years After in Situ Arthrodesis for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  2014 (Engelska)Ingår i: Journal of Bone and Joint Surgery. American volume, ISSN 0021-9355, E-ISSN 1535-1386, Vol. 96, nr 12, artikel-id e100Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The purpose of this mixed prospective and retrospective case series was to evaluate the long-term health-related quality of life and physical disability after in situ arthrodesis for high-grade isthmic spondylolisthesis.

  METHODS: Thirty-five of forty consecutive patients who had in situ spinal arthrodesis for high-grade isthmic spondylolisthesis at a mean age of fifteen years (range, nine to twenty-five years) completed validated questionnaires (Short Form-36 [SF-36], EuroQol-5 Dimensions [EQ-5D], Zung depression scale, Oswestry disability index [ODI], Million score, and back and leg pain visual analog scale [VAS]) and underwent physical examination twenty-nine years (range, twenty-three to thirty-five years) after surgery. The mean age at the time of follow-up was forty-three years (range, thirty-seven to fifty-one years). In the absence of a formal control group, the scores on the SF-36 and EQ-5D were compared with Swedish normative data. The proportion of patients at work was compared with an age-matched control group derived from official statistics of Sweden. The Million score at the long-term follow-up was compared with the corresponding results at the mid-term follow-up of the same patients at a mean age of twenty-two years.

  RESULTS: The scores on the SF-36 and EQ-5D were similar to the scores of the general Swedish population. The mean Zung depression scale score was 30 (range, 20 to 52), the mean ODI score was 10 (range, 0 to 34), the mean back pain VAS score was 13 (range, 0 to 72), and the mean leg pain VAS score was 9 (range, 0 to 60). The Million score averaged 28 (range, 0 to 109) and was slightly worsened compared with the score of 19 (range, 0 to 94) at the mid-term follow-up (p = 0.034). The proportion of patients at work was the same as that for the age-matched general Swedish population.

  CONCLUSIONS: Our study shows good outcomes in health-related quality of life, disability, pain, and ability to work at up to twenty-nine years after in situ lumbar spine arthrodesis for high-grade isthmic spondylolisthesis.

  LEVEL OF EVIDENCE: Therapeutic Level IV. See Instructions for Authors for a complete description of levels of evidence.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Stanford University Press, 2014
  Nationell ämneskategori
  Ortopedi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-71914 (URN)10.2106/JBJS.M.00064 (DOI)000343798400003 ()24951743 (PubMedID)2-s2.0-84903448099 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2019-01-29 Skapad: 2019-01-29 Senast uppdaterad: 2020-01-15Bibliografiskt granskad
  2. Sagittal Balance and Health-Related Quality of Life Three Decades After in Situ Arthrodesis for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Sagittal Balance and Health-Related Quality of Life Three Decades After in Situ Arthrodesis for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  Visa övriga...
  2018 (Engelska)Ingår i: Journal of Bone and Joint Surgery. American volume, ISSN 0021-9355, E-ISSN 1535-1386, Vol. 100, nr 16, s. 1357-1365Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  BACKGROUND: This case series of consecutive patients evaluated sagittal balance and health-related quality of life (HRQoL) 3 decades after in situ arthrodesis for high-grade isthmic spondylolisthesis.

  METHODS: Global sagittal balance, pelvic parameters, and compensatory mechanisms were evaluated on standing lateral radiographs of the spine and pelvis for 28 of 39 consecutive patients, 28 to 41 years after in situ arthrodesis for high-grade L5 to S1 spondylolisthesis. The mean age at surgery was 14 years (range, 9 to 24 years), and the mean age at the time of follow-up was 48 years (range, 39 to 59 years). A subset of the radiographic parameters was compared with the corresponding data from an 8-year follow-up examination of the same patients. HRQoL was evaluated with the Scoliosis Research Society (SRS)-22r questionnaire.

  RESULTS: We found that 3 of the 28 patients had a global sagittal imbalance (T1 spinopelvic inclination of >0°). Signs of compensatory mechanisms, such as reduced thoracic kyphosis and pelvic retroversion, were frequent. There was a significant decrease in sacral slope compared with 8-year follow-up data (p = 0.01). The median SRS-22r subscore was on the same level as Swedish normative data. We found no association between radiographic parameters and SRS-22r outcome.

  CONCLUSIONS: Three decades after in situ arthrodesis for high-grade spondylolisthesis, radiographic signs of noncompensated sagittal imbalance were observed in only a few individuals. The patients had normal SRS-22r scores. There was no association between any radiographic parameter and SRS-22r outcome. The findings are relevant in the controversial discussion on whether to perform a reduction procedure to treat high-grade spondylolisthesis.

  LEVEL OF EVIDENCE: Therapeutic Level IV. See Instructions for Authors for a complete description of levels of evidence.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Stanford University Press, 2018
  Nationell ämneskategori
  Ortopedi Kirurgi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-68504 (URN)10.2106/JBJS.17.01415 (DOI)000441556200006 ()30106816 (PubMedID)2-s2.0-85056496721 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2018-08-17 Skapad: 2018-08-17 Senast uppdaterad: 2020-01-15Bibliografiskt granskad
  3. Adjacent segment disk degeneration three decades after fusion without attempted reduction for high-grade isthmic spondylolisthesis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Adjacent segment disk degeneration three decades after fusion without attempted reduction for high-grade isthmic spondylolisthesis
  Visa övriga...
  2020 (Engelska)Ingår i: Spine deformity, ISSN 2212-134XArtikel i tidskrift (Refereegranskat) Epub ahead of print
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Observational study.

  OBJECTIVES: To evaluate adjacent segment disk degeneration (ASD) after fusion without attempted reduction at a young age for high-grade isthmic spondylolisthesis. The clinical relevance of ASD remains unclear. Previous studies have shown that spinal fusion is associated with increased ASD but without influence on clinical outcome. Since high-grade spondylolisthesis is a severe kyphotic deformity, one could hypothesize that fusion without attempted reduction in young patients leads to accelerated adjacent segment disk degeneration in adult life.

  METHODS: Anterior and posterior disk heights were evaluated on supine radiographs of the spine 8 years and 29 years after fusion without attempted reduction for high-grade spondylolisthesis and also on standing radiographs 8 years and 33 years after surgery. Pelvic parameters were evaluated on standing radiographs obtained 33 years after surgery. Health-related quality of life was evaluated with the Scoliosis Research Society (SRS)-22r questionnaire.

  RESULTS: One segment above fusion the anterior disk height significantly decreased on standing radiographs. Two segments above the fusion, the anterior disk height significantly decreased on supine as well as on standing radiographs. The largest reduction was found two segments above the fusion where the disk height was reduced from 33 to 28% of anterior vertebral height between the measurements at mean 8 years and mean 33 years after surgery. There were no statistically significant decreases in posterior disk heights in any measurement. The disk height showed a moderate negative correlation to PT. There was no correlation between disk height reduction and SRS-22r outcome.

  CONCLUSIONS: In our long-term follow-up of fusion without attempted reduction for high-grade spondylolisthesis in young patients, we found only a minor but statistically significant reduction in adjacent segment disk height which had no apparent impact on clinical outcome.

  LEVEL OF EVIDENCE: Level IV.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Springer, 2020
  Nyckelord
  Adjacent segment disk degeneration, Disk height, Fusion without attempted reduction, SRS-22, Spondylolisthesis
  Nationell ämneskategori
  Ortopedi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-80118 (URN)10.1007/s43390-020-00085-6 (DOI)32065380 (PubMedID)
  Tillgänglig från: 2020-02-21 Skapad: 2020-02-21 Senast uppdaterad: 2020-02-21Bibliografiskt granskad
  4. Self-Image and Health-Related Quality of Life Three Decades After Fusion In Situ for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Self-Image and Health-Related Quality of Life Three Decades After Fusion In Situ for High-Grade Isthmic Spondylolisthesis
  Visa övriga...
  2019 (Engelska)Ingår i: Spine deformity, ISSN 2212-134X, Vol. 7, nr 2, s. 293-297Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  STUDY DESIGN: Observational study.

  OBJECTIVES: To evaluate self-image after in situ fusion for high-grade isthmic spondylolisthesis.

  SUMMARY OF BACKGROUND DATA: Certain clinical findings such as short trunk or waistline skin folds are often seen in high-grade spondylolisthesis. Since treatment with spinal fusion in situ does not address appearance, self-image and also health-related quality of life might be negatively affected in the short-term as well as the long-term perspective. This observational study evaluated health-related quality of life outcome including self-image three decades after in situ fusion for high-grade isthmic spondylolisthesis in relation to healthy controls.

  METHODS: Thirty-eight of 39 consecutive patients, fused in situ for high-grade isthmic spondylolisthesis at a young age, completed the Scoliosis Research Society (SRS)-22r questionnaire 28-41 years after surgery. The results were compared with the results of an age- and gender-matched control group.

  RESULTS: We found that the SRS-22r self-image domain scores were statistically significantly lower in patients than in controls whereas the pain and mental health scores were similar in patients and controls. Also, the SRS-22r function domain scores were statistically significantly lower in patients but the difference in means was small. We found no correlation between severity of slip and SRS-22r outcome.

  CONCLUSIONS: In situ fusion for high-grade isthmic spondylolisthesis is a safe treatment option in the long term from a function and pain perspective, but the results of our study suggest that self-image is negatively affected long into adult life.

  LEVEL OF EVIDENCE: Level IV.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Elsevier, 2019
  Nyckelord
  Fusion in situ, Health-related quality of life, SRS-22r, Self-image, Spondylolisthesis
  Nationell ämneskategori
  Ortopedi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-71913 (URN)10.1016/j.jspd.2018.08.012 (DOI)30660224 (PubMedID)2-s2.0-85054010418 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2019-01-29 Skapad: 2019-01-29 Senast uppdaterad: 2020-02-21Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  High-Grade Spondylolisthesis in Young Patients Long-Term Results of In Situ Fusion
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
  Ladda ner (png)
  Bild
 • Disputation: 2020-05-29 13:15 Örebro universitet, Forumhuset, Hörsal F, Örebro
  Sandström, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Seeking Asylum - Finding a Home? A qualitative study on asylum seekers' integration in two different housing contexts2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The overall aim of this thesis is to contribute to our sociological understanding of integration by exploring how asylum seekers in Sweden make sense of their own position in relation to the society they are living in. Integration is conceptualised as a mutual process, the end goal of which is equal participation and belonging to a given society. Syrian refugees were interviewed on two occasions in order to follow their integration process as they moved from the precariousness as asylum seekers to the relative stability as residents. The thesis also aims to explore what role different housing forms have in shaping their integration process, and the interviews were conducted in two locations: one dominated by Migration Agency housing (ABO) the other by ‘own housing’ (EBO). EBO is often portrayed as an ‘integration problem’ but when such arguments are made, the asylum seeker’s perspective is rarely considered. This study addresses this shortcoming and asks: How do asylum seekers make sense of their integration process? What obstacles and opportunities do they experience in this process? What role does the type of housing, and its context, play in this process?

  Using Ager and Strang’s ten core domains of integration as an analytical framework, the study shows how asylum seekers’ access to participation is severely limited, not least because they lack the foundation of formal rights. A residence permit does offer a sense of stability in this respect, but stability in other domains is still elusive. Social connections, employment and housing are central domains where stability in one domain often has to be sacrificed to achieve stability in another.

  Viewing these results through the lens of classical sociology, and the concepts ‘community’ and ‘society’, shows how the participants make sense of integration on a more abstract level. Society, defined as a sense of belonging based on contribution (through paid work), was important in both locations. Community, defined as a sense of belonging based on similarity, was emphasised more in the EBO location. However, portraying this as an ‘integration problem’, as is often done in policy, misses the complexity of the situation and the ‘solutions’ presented risk being counterproductive.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Seeking Asylum - Finding a Home? A qualitative study on asylum seekers' integration in two different housing contexts
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Lakew, Yuliya
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Matters of Public Connection: The role of mediated and interpersonal communication in young people's environmental engagement2020Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  What lies at the heart of environmental identity is the recognition of our interconnection with other people, living and not yet born, as well as nonhumans. To develop this sense of belonging, one needs to sustain public connection—a basic orientation to the public world where matters of shared concern are addressed. This connection is best sustained through communication— interpersonal and through media. The purpose of this dissertation is to explore the role that public connection, interpersonal and mediated, plays in young people’s everyday environmental engagement. This dissertation addresses the task by focusing on how this role varies among adolescents of different ages, genders, and existing environmental attitudes and how it changes over time. Drawing on Bruno Latour’s notion of “matters of concern” and Steven Vogel’s environmental philosophy, this inquiry challenges the common understanding of environmental awareness as an “extremely scientific view of the world,” expands the role of the media and interpersonal communication beyond the dissemination of scientific and ecological information and its effects on people, and taps into communication’s potential to sustain public connection. To provide a more integrated and dynamic perspective on adolescents’ communication flows, I employ longitudinal quantitative data and draw heavily on a toolbox of person-oriented methods. Methodologically, the main focus lies in identifying types of young people who function in a similar way and comparing how the relationship between public connection and environmental engagement unfolds for these different types of individuals. This dissertation consists of three empirical studies. The findings suggest that the more strongly connected to the public world young people are, the more engaged they are with environmental issues. Both interpersonal discussions and news media use assist in strengthening engaged adolescents’ belief that their contribution matters for tackling climate change. However, environmentally aware youth may project their own beliefs onto other people rather than being influenced by others’ beliefs. Disengaged youth do not sustain public connection, whether through conversation or through media. The role of mediated public connection varies among adolescents. Media may not be the most important channel for environmentally engaged youth to sustain their orientation to the public realm. This is indicated by the deep gender divide, in which girls are more concerned about the environment but consume significantly less news than boys. While news consumption does not seem to contribute to environmental disengagement, its relevance to pro-environmental practices weakens as teenagers mature. Early adolescence may be a critical window of opportunity to instill values of connectivity and form everyday habits that can help us achieve a more sustainable future.

  Delarbeten
  1. The Elusiveness of Communicative Influence: How the Key Socializers Influence Adolescents’ Environmental Engagement
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The Elusiveness of Communicative Influence: How the Key Socializers Influence Adolescents’ Environmental Engagement
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Medievetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-78906 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-01-08 Skapad: 2020-01-08 Senast uppdaterad: 2020-01-08Bibliografiskt granskad
  2. Young, sceptical, and environmentally (dis)engaged: do news habits make a difference?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Young, sceptical, and environmentally (dis)engaged: do news habits make a difference?
  2019 (Engelska)Ingår i: JCOM - Journal of Science Communication, ISSN 1824-2049, E-ISSN 1824-2049, Vol. 18, nr 4, artikel-id A06Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Research shows that news consumption plays a positive role in youths' environmental engagement. This article examines if this also holds true for sceptics by comparing Swedish climate change sceptics with non-sceptical youngsters in their early and late adolescence. We conceptualise news consumption as foci of public connection and orientation rather than a source of environmental information. The results show that in their early teens, heavy news consumers among both sceptics and non-sceptics are indeed more engaged with environmental issues than their less news-oriented peers. However, in late adolescence, sceptics among news consumers show very little environmental engagement.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Sissa Medialab srl, 2019
  Nyckelord
  Environmental communication, Science and media
  Nationell ämneskategori
  Kommunikationsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-76450 (URN)10.22323/2.18040206 (DOI)000482887300006 ()
  Tillgänglig från: 2019-09-16 Skapad: 2019-09-16 Senast uppdaterad: 2020-01-08Bibliografiskt granskad
  3. The gendered nature of adolescents’ environmental engagement: the role of interpersonal and mediated communication
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The gendered nature of adolescents’ environmental engagement: the role of interpersonal and mediated communication
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Medievetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-78907 (URN)
  Tillgänglig från: 2020-01-08 Skapad: 2020-01-08 Senast uppdaterad: 2020-01-08Bibliografiskt granskad
  4. Statistical Tales: Bringing in Reflexivity to Make Sense of Quantitative Data
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Statistical Tales: Bringing in Reflexivity to Make Sense of Quantitative Data
  2017 (Engelska)Ingår i: Present Scenarios of Media Production and Engagement / [ed] S. Tosoni, N. Carpentier, M. F. Murru, R. Kilborn, L. Kramp, R. Kunelius, A. McNicholas, T. Olsson, & P. Pruulmann-Vengerfeldt, Bremen: edition lumière , 2017, s. 225-238Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Reflexivity has long become part of qualitative researcher’s arsenal for validity and credibility claims. However, very few quantitative researchers take the time to look back at their research process and ponder over the cost of deriving knowledge from statistical models – what has been omitted, polished, ignored or not taken into account. In this chapter I will try to bring reflexivity into my own quantitative research of young people’s environmental behavior by reflecting over what knowledge I have produced so far and why. Having worked with five waves of longitudinal data for two different age cohorts, I lived through several ‘existential’ crises failing to comprehend the stories that the data was telling me and failing to ‘impose’ my theoretical stories on it. It has challenged me to unravel conventions and granted assumptions of media studies as a discipline, reflect upon data’s temporal and spatial components, the subjective position of the researcher, the limits and the meaningfulness of generalizations, and the role of interpretations in statistical analysis. My personal research journey serves as a helpful background for a discussion of difficulties working with longitudinal quantitative data.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Bremen: edition lumière, 2017
  Serie
  Researching and Teaching Communication Book Series, ISSN 1736-3918, E-ISSN 1736-4752 ; 12
  Nyckelord
  Reflexivity, Quantitative Methods, Statistics, Positivism
  Nationell ämneskategori
  Medievetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-78905 (URN)978-3-943245-72-1 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2020-01-08 Skapad: 2020-01-08 Senast uppdaterad: 2020-01-08Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Matters of Public Connection: The role of mediated and interpersonal communication in young people's environmental engagement
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Baianstovu, Rúna Í
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Strid, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Särnstedt Gramnaes, Emmie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Cinthio, Hanna
  Enelo, Jan-Magnus
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar2019Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem som drabbar individer på

  ett flertal sätt. I den här boken beskrivs det hedersrelaterade våldets och förtryckets

  omfattning och karaktär samt hur hjälpinsatser ges och tas emot. Problematikens samhälleliga

  grogrund förstås och förklaras genom begreppen inneslutning och mobilitet.

  De två begreppen fångar det faktum att våldsutövning ökar i grupper där samspelet

  med andra grupper är lågt, medan social, ekonomisk och politisk mobilitet urholkar

  våldsnormerna och minskar våldet.

  Boken bygger på erfarenheter av utsatthet både hos unga och vuxna samt på professionellas

  erfarenheter av att möta och hjälpa utsatta. De utsatta är mellan 15 och 68 år

  gamla och lever i olika ojämlikhetssituationer. De professionella jobbar inom kvinnooch

  tjejjourer, skyddade boenden, större civilsamhällesorganisationer, föreningar,

  polis, skolhälsa, socialtjänst och ungdomsmottagningar. De är bland annat advokater,

  barnmorskor, fritidsledare, kuratorer, poliser, socialsekreterare och engagerade medmänniskor

  som verkar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

  Boken är resultatet av den hittills mest omfattande studien av hedersrelaterat våld

  och förtryck i Sverige där 235 individer har intervjuats och 6002 besvarat en enkät.

  Bredden och djupet av kunskapsinhämtningen gör studien unik inom forskningsområdet.

  Därmed erbjuder den ett underlag för det offentligas och civilsamhällets arbete

  med hedersrelaterad problematik.

  Sammantaget visar studien att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem

  och att samhället, bland annat genom socialpolitiken, bör ta ett förnyat ansvar

  på flera nivåer både akut och långsiktigt

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Heder och samhälle: Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar
 • Stål, Herman
  et al.
  Economics and Statistics, Umeå School of Business, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Babri, Maira
  Economics and Statistics, Umeå School of Business, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Educational interventions for sustainable innovation in small and medium sized enterprises2020Ingår i: Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526, E-ISSN 1879-1786, Vol. 243, artikel-id 118554Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainability innovation research suggests that when the managers of small and medium-sized enterprises(SMEs) perceive sustainability as strategic, they undertake sustainable innovation. Educationalinterventions are, in turn, suggested to foster such views among these managers. But in the interactionbetween educators and managers, power matters for how knowledge is conveyed and educational interventionsare understudied, especially when they are university-led. This article examines how actors’power affects the translation of knowledge between educators and SME managers. A conceptualframework combining translation and power-dependency theory is introduced and applied to the casestudy of a University-led competence development program offered to construction company managersin Sweden. The analysis reveals how imbalanced dependencies and power within interactions accumulatedover time and came to interfere with the program’s learning objectives. The study contributespractically by suggesting how mutual goals, time management, and relationship building can create abetter context for educator-SME interactions and SME sustainability. The scientific contribution lies inintroducing a new perspective on educational interventions for SMEs and providing a conceptualframework for future studies thereof.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Educational interventions for sustainable innovation in small and medium sized enterprises
 • Lebedinski, Ester
  Dapartment of Musicology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  "Obtained by peculiar favour, & much difficulty of the singer": Vincenzo Albrici and the Function of Charles II’s Italian Ensemble at the English Restoration Court2018Ingår i: Journal of the Royal Musical Association, ISSN 0269-0403, E-ISSN 1471-6933, Vol. 143, nr 2, s. 325-359Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article discusses the function of Vincenzo Albrici and Charles II's Italian ensemble at the English Restoration court. The article cites newly discovered archival evidence to suggest that Albrici arrived at the English court in 1664 to become the leader of an exclusive ensemble performing Italian chamber music. The employment of the Italian ensemble imitated Mazarin's patronage of Italian music at the French court, arguably to rehabilitate the recently restored Stuart dynasty in the eyes of Continental courts. The article suggests that the ensemble performed chamber music privately at court, and also occasionally appeared in the queen's Catholic chapel after 1666. The recruitment of Albrici and the Italian ensemble shows that the English court participated in Continental musical fashions after the Restoration, and illustrates the complex webs of cultural exchange in mid-seventeenth-century Europe.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  ‘Obtained by peculiar favour, & much difficulty of the Singer’: Vincenzo Albrici and the Function of Charles II’s Italian Ensemble at the English Restoration Court
 • Lindvall-Östling, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Deutschmann, Mats
  Steinvall, Anders
  Department of Language Studies, Umeå University, Umeå, Sweden.
  “Oh It Was a Woman! Had I Known I Would Have Reacted Otherwise!”: Developing Digital Methods to Switch Identity-Related Properties in Order to Reveal Linguistic Stereotyping2019Ingår i: Virtual Sites as Learning Spaces: Critical Issues on Languaging Research in Changing Eduscapes / [ed] Sangeeta Bagga-Gupta, Giulia Messina Dahlberg and Ylva Lindberg, England: Palgrave Macmillan, 2019, 1, s. 207-239Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter describes the methodological processes involved in the project Raising Awareness using Virtual Experiencing (RAVE), funded by the Swedish Research council. The aim of the project is to develop experiential pedagogic approaches aimed at raising sociolinguistic language awareness about stereotyping and language. A key feature of the method consists of updated matched-guise techniques, whereby the same recording is digitally manipulated to alter the voice quality of a speaker to sound “male” or “female”, for example. These versions of the recording are then used as input stimuli for a response phase aimed at illustrating how we as listeners react differently to a person, and what is being said, depending on the perceived identity of the speaker. This chapter then illustrates how results are used as a starting point for discussions with respondents (student groups) on issues related to stereotyping and language, with the aim to raise awareness and self-reflection.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  “Oh It Was a Woman! Had I Known I Would Have Reacted Otherwise!”: Developing Digital Methods to Switch Identity-Related Properties in Order to Reveal Linguistic Stereotyping
 • Georgii-Hemming, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Johansson, Karin
  Faculty of Fine and Performing Arts, Lund University, Malmö, Sweden.
  Moberg, Nadia
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Reflection in Higher Music Education: What, Why, Wherefore?2020Ingår i: Music Education Research, ISSN 1461-3808, E-ISSN 1469-9893Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Reflection in higher music education: what, why, wherefore?
 • Hoang, Dinh-Cuong
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Stoyanov, Todor
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lilienthal, Achim J.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Object-RPE: Dense 3D Reconstruction and Pose Estimation with Convolutional Neural Networks for Warehouse Robots2019Ingår i: 2019 European Conference on Mobile Robots, ECMR 2019: Proceedings, IEEE, 2019, artikel-id 152970Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We present a system for accurate 3D instance-aware semantic reconstruction and 6D pose estimation, using an RGB-D camera. Our framework couples convolutional neural networks (CNNs) and a state-of-the-art dense Simultaneous Localisation and Mapping (SLAM) system, ElasticFusion, to achieve both high-quality semantic reconstruction as well as robust 6D pose estimation for relevant objects. The method presented in this paper extends a high-quality instance-aware semantic 3D Mapping system from previous work [1] by adding a 6D object pose estimator. While the main trend in CNN-based 6D pose estimation has been to infer object's position and orientation from single views of the scene, our approach explores performing pose estimation from multiple viewpoints, under the conjecture that combining multiple predictions can improve the robustness of an object detection system. The resulting system is capable of producing high-quality object-aware semantic reconstructions of room-sized environments, as well as accurately detecting objects and their 6D poses. The developed method has been verified through experimental validation on the YCB-Video dataset and a newly collected warehouse object dataset. Experimental results confirmed that the proposed system achieves improvements over state-of-the-art methods in terms of surface reconstruction and object pose prediction. Our code and video are available at https://sites.google.com/view/object-rpe.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Object-RPE: Dense 3D Reconstruction and Pose Estimation with Convolutional Neural Networks for Warehouse Robots
 • Du Rietz, Sabina
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  En cirkulär ekonomi: företagsekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan2019Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, E-ISSN 2002-0287, Vol. 2, s. 38-43Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Öppnar cirkulär ekonomi möjligheter för förnyat hållbarhetstänkande och produktivitet inom planetens gränser?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  En cirkulär ekonomi – företagsekonomiskt tänkande bortom den linjära värdekedjan
 • de Miranda, Luis
  The University of Edinburgh, Edinburgh, United Kingdom.
  Life Is Strange and “Games Are Made”: A Philosophical Interpretation of a Multiple-Choice Existential Simulator With Copilot Sartre2018Ingår i: Games and Culture: A Journal of Interactive Media, ISSN 1555-4120, E-ISSN 1555-4139, Vol. 8, nr 1, s. 825-842Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The multiple-choice video game Life is Strange was described by its French developers as a metaphor for the inner conflicts experienced by a teenager in trying to become an adult. In psychological work with adolescents, there is a stark similarity between what they experience and some concepts of existentialist philosophy. Sartre’s script for the movie Les Jeux Sont Faits (literally “games are made”) uses the same narrative strategy as Life is Strange—the capacity for the main characters to travel back in time to change their own existence—in order to stimulate philosophical, ethical, and political thinking and also to effectively simulate existential “limit situations.” This article is a dialogue between Sartre’s views and Life is Strange in order to examine to what extent questions such as what is freedom? what is choice? what is autonomy and responsibility? can be interpreted anew in hybrid digital–human—“anthrobotic”—environments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Life Is Strange and “Games Are Made”: A Philosophical Interpretation of a Multiple-Choice Existential Simulator With Copilot Sartre
 • de Miranda, Luis
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Chabal, Emile
  bHistory, The University of Edinburgh, UK.
  Big Data, Small Concepts: Histosophy as an Approach to Longue-Durée History2019Ingår i: Global l Intellectual History, ISSN 2380-1883Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this essay, we sketch out a method, histosophy, which makes possible the study of intellectual history and conceptual genealogy both in depth and over long periods of time. Histosophy uses digital tools to survey ‘large issues within small compasses.’ A genealogy of signifiers, it considers metonymic parts of a problem in order to contribute precisely and coherently to a larger perspective. We outline the theoretical contours of our approach. We exemplify how it works in practice by looking at the signifier ‘esprit de corps’, the study of which is presented in detail in the histosophical book The Genealogy of Esprit de Corps(Edinburgh University Press, 2019). The phrase ‘esprit de corps’ has been widely used since the eighteenth century in different discourses (political, military, sociological, etc.), but it is sufficiently limited that its genealogy can be traced across centuries and nations with precision, coherence, clarity, and with the help of automated search engines. By contrast, related but bigger concepts like freedom, individualism or solidarity are part of dozens of disparate and fuzzy discourses, so often uttered that the analysis of modern uses is problematic. The histosophical methodology is applicable in six discrete stages, here outlined.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Big data, small concepts: histosophy as an approach to longue-durée history
 • Karlsson-Tuula, Marie
  Handelshögskolan (from 2013), Karlstads universitet, Karlstad.
  Överskuldsättning för privatpersoner och företag2018Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Akademien för insolvensrätt på Handelshögskolan vid Karlstads universitet samlar kompetens från juridik, ekonomi och andra ämnen för att utveckla och stärka forskning, utbildning och samverkan kring ämnet insolvensrätt. Akademien för insolvensrätt har bildats för att öka fokus på insolvensrätt och förbättra förutsättningarna för tvärvetenskap mellan rättsvetenskap och företagsekonomi och andra ämnen.

   

  Akademien har inrättat en skriftserie som utkommer med två böcker om året med olika teman. Skriftseriens första bok har temat överskuldsättning. Många människor lever med skulder som de saknar förutsättningar att kunna betala tillbaka. Om fler kan få sina skulder sanerade innebär det en lättnad inte bara för de skuldsatta och deras familjer, utan även för borgenärerna och samhället i stort. Den 21–22 september 2017 hölls en två-dagars tvärvetenskaplig konferens om överskuldsättning där bl.a. ämnena juridik, ekonomi och socialt arbete medverkade. På konferensen behandlades flera teman; Konsumentskydd och kreditgivning i ett juridiskt perspektiv. Konsumentverkets arbete mot överskuldsättning. Kronofogdens förebyggande arbete med fokus på barn och unga. Överskuldsättning och jämlikhet i ett ekonomiskt perspektiv. Företagsrekonstruktion och lagarna om skuldsanering för privatpersoner och företagare samt avslutningsvis Skuldsatt och skamsen i ett socialt perspektiv. Boken består av två delar. I den första delen återfinns de föredrag som hölls på konferensen med därtill hörande Power-Points. Den andra delen är en antologi med artiklar om skuldsanering och företagsrekonstruktion som tidigare har publicerats i Insolvensrättslig Tidskrift.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Överskuldsättning för privatpersoner och företag
 • Husu, Liisa
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gender equality in Nordic academia: advances and challenges2019Ingår i: RODNA RAVNOPRAVNOST U VISOKOM OBRAZOVANJU: Koncepti, prakse i izazovi / [ed] Dragica Vujadinović and Zorana Antonijević, Novi Sad, Serbia: Akademska knjiga , 2019, s. 63-73Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The five Nordic countries – Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden – are considered high achievers in global comparisons of overall gender equality of society (World Economic Forum, 2017a). Political will in the region to advance gender equality in academia is high. Gender equality promotion in higher education, academia, and research has been on the national policy agendas for four decades, since the late 1970s and early 1980s, through various national level interventions and measures, especially so in Finland, Norway, and Sweden. Gender equality is addressed in the university legislation in Norway and Sweden, and in Finland the Gender Equality and Anti-Discrimination legislation especially gives educational institutions a duty to promote equality and prevent discrimination. Universities in Finland, Norway, and Sweden have for decades been legally obliged to engage in equality planning. These three countries also show the highest proportion of women on scientific boards in the European Union, approaching gender parity, and the highest proportion of women among university Vice-Chancellors in the EU. Despite this, unequal gendered structures in academic careers and gender segregation of disciplinary fields prevail. Taking the proportion of women among full professors as one indicator of gender equality in academia, the Nordic region does not excel in a European comparison, neither in the share of women in the professoriate, nor the pace of diminishing the gender gap among professors. This article interrogates the Nordic paradox of high overall gender equality in society, political will, and active policy regulation to advance gender equality in academia and science, on the one hand, and the unequal gendered structures in academic careers and inequalities in resource allocation, including research funding, on the other. Some differences and similarities between the five Nordic countries will be highlighted and discussed, along with historical developments, policy landscapes, and continuing resistances to advancement of gender equality, both within and outside academia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  GENDER EQUALITY IN NORDIC ACADEMIA: ADVANCES AND CHALLENGES
 • Jonhed, Anna L
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Glatz, Terese
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Utsatthet för våld inom familjen2019Ingår i: Barns och ungas utsatthet / [ed] B. Johansson & Å. Källström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, s. 21-46Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utsatthet för våld inom familjen
 • Wide, Sverre
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Recension av: Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning. Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg & Klas Gustavsson2019Ingår i: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 56, nr 3-4, s. 319-322Artikel, recension (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sverige och filosoferna: Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning
 • Andersson, Sören
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Folkhälsomyndigheten, Public Health Agency of Sweden.
  Strid, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  CHIMERIC MOMP ANTIGEN2015Patent (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Patent
 • Andersson, Sören
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Folkhälsomyndigheten, Public Health Agency of Sweden.
  Strid, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Chimeric MOMP antigen2014Patent (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The present invention regards polypeptides capable of eliciting an immunological response that is protective against Chlamydia trachomatis. The polypeptide comprises a first amino acid sequence which has at least 90% homology with the amino acid sequence according to SEQ ID NO: 1 and a second amino acid sequence which has at least 90% homology with the amino acid sequence according to SEQ ID NO: 2. Furthermore, production of these polypeptides and pharmaceutical compositions comprising them are also provided.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Patent
 • Eriksson, Leif A.
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg.
  Sirsjö, Allan
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.
  Strid, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Tetrazole derivatives as cytochrome p450 inhibitors2019Patent (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  According to the invention there is provided a compound of formula I, wherein Rand Rhave meanings given in the description, which compounds are useful in the treatment of skin disorders and other diseases.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Patent
 • Neugart, Susanne
  et al.
  Division of Quality and Sensory of Plant Products, University of Göttingen, Göttingen, Germany.
  Hideg, Éva
  Department of Plant Biology, University of Pécs, Pécs, Hungary.
  Czégény, Gyula
  Department of Plant Biology, University of Pécs, Pécs, Hungary.
  Schreiner, Monika
  Department of Plant Quality and Food Security, Leibniz Institute of Vegetable and Ornamental Crops, Großbeeren, Germany.
  Strid, Åke
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Ultraviolet-B radiation exposure lowers the antioxidant capacity in the Arabidopsis thaliana pdx1.3-1 mutant and leads to glucosinolate biosynthesis alteration in both wild type and mutant2020Ingår i: Photochemical and Photobiological Sciences, ISSN 1474-905X, E-ISSN 1474-9092, Vol. 19, nr 2, s. 217-228Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Pyridoxine (vitamin B6) and its vitamers are used by living organisms both as enzymatic cofactors and as antioxidants. We used Arabidopsis pyridoxine biosynthesis mutant pdx1.3-1to study involvement of the PLP-synthase main polypeptide PDX1 in plant responses to ultraviolet radiation of two different qualities, one containing primarily UV-A (315-400 nm), the other containing both UV-A and UV-B (280-315 nm). The antioxidant capacity and the flavonoid and glucosinolate (GS) profiles were examined. As indicator of stress, F⁠v/F⁠mof photosystem II reaction centers was used. In pdx1.3-1, UV-A+B exposure led to a significant 5% decrease in F⁠v/F⁠mon the last day (day 15), indicating mild stress at this time point. Antioxidant capacity of Col-0 wildtype increased significantly (50-73%) after 1 and 3 days of UV-A+B. Instead, in pdx1.3-1, the antioxidant capacity significantly decreased by 44-52% over the same time period, proving the importance of a full complement of functional PDX1genes for detoxification of reactive oxygen species. There were no significant changes in flavonoid glycoside profile under any light condition. However, the GS profile was significantly altered, both with respect to Arabidopsis accession and exposure to UV. The difference in flavonoid and GS profiles reflect that the GS biosynthesis pathway contains at least one pyridoxine-dependent enzyme, whereas no such enzyme is used in flavonoid biosynthesis. Also, there was strong correlation between the antioxidant capacity and the content of some GS compounds. Our results show that vitamin B6vitamers, functioning both as antioxidants and co-factors, are of importance for physiological fitness of plants.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ultraviolet-B radiation exposure lowers the antioxidant capacity in the Arabidopsis thaliana pdx1.3-1 mutant and leads to glucosinolate biosynthesis alteration in both wild type and mutant
 • Bäckström, Åsa
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Maivorsdotter, Ninitha
  School of Health and Education, University of Skövde, Sweden.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames2019Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum, ISSN 2000-088X, E-ISSN 2000-088X, Vol. 10, s. 251-278Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores learning during game-play of a snowboarding video game intrigued by questions raised in the wake of the increasing mediatisation and digitisation of learning. Correspondingly, we answer to calls for more suitable metaphors for learning to cater for the entangled learning processes that changes related to the increase of digital media may infer. Using a short term sensory ethnography approach, we elaborate on the idea of multisensory emplaced learning and propose an organic metaphor – mycorrhiza – to both methodology and learning. Mycorrhiza refers to a symbiotic relationship between fungi and roots of plants in its environment where fungi are the visible effects of the mycorrhiza. The metaphor provides a way to start to unpack sensory, visual and embodied aspects of learning in the complexities of the digital age. By elaborating on the mycorrhizaic concepts fungus, soil, growth, mycelia and symbiosis we show three interrelated ways of moving through this game: (i) a social and cultural route, (ii) a competitive route, and (iii) an experiential route. With help of the metaphor we discern the symbiotic relations between what appeared in our empirical material as visual and other human and non-human aspects of emplacement.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames
 • Volgsten, Ulrik
  Örebro universitet, Musikhögskolan.
  Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige2019Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar föreliggande antologi begreppet musikalisering. Medan medialisering handlar om mediernas långsiktiga påverkan på vardagspraktiker och kommunikation, handlar musikalisering om förändringar i musikens roll. Förutom att vara en naturlig komponent i allt fler vardagssammanhang bidrar musik i allt högre grad till att strukturera och organisera uppfattningar om, erfarenheter av och förväntningar på den levda verkligheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige
 • Westberg, Gustav
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klädsam autenticitet: Om det äkta som resurs och vara2019Ingår i: Sakprosa, ISSN 1502-6000, E-ISSN 1891-5108, Vol. 11, nr 7, s. 1-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln handlar om hur föreställningar om ursprungsfolk rekontextualiseras i kommersiella sammanhang. Konkret undersöks hur ett svenskt jeansmärke marknadsför sina jeans som ’autentiska’ och ’samiska’. Artikeln syftar till att utforska autenticitet som diskursiv praktik och att diskutera hur förledet sak- gör det möjligt att inkludera sakprosatexter och andra semiotiska material i analysen av autenticitet. Studien bygger på socialsemiotisk teori och tillämpar proveniens och affordans som analytiska begrepp. Analysen visar hur bl.a. flerspråkighet, ikonografi, tygvikt och materialval realiserar ’samisk’ autenticitet såväl som en kontextspecifik ’global’ jeansautenticitet. Genom att visa hur föreställningar om autenticitet omlokaliseras och återuppfinns, bidrar artikeln till förståelse för den semiotiska process då ursprungsfolk i allmänhet och samer i synnerhet omdefinieras som ekonomisk resurs inom den nya, globala ekonomin.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Klädsam autenticitet: om det äkta som resurs och vara
 • Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Risk- och skyddsfaktorer förnormbrytande beteende bland unga: Att använda teori och forskning i praktiken2019Rapport (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende bland unga: Att använda teori och forskning i praktiken
 • Quennerstedt, Ann
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Language use in the teaching of human rights2019Ingår i: Cogent Education, E-ISSN 2331-186X, Vol. 6, nr 1, artikel-id 1683932Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research seeks to increase the knowledge about the role of language in the teaching of human rights. The specific interest is to examine how language use extends and specifies the human rights learning situation. Drawing on John Dewey’s arguments for two main constituents of an educative language use—the extension of vocabulary and rendering it more precise, observational data from ongoing human rights teaching in six Swedish classes in Years 2–3, 5 and 8 are analysed. The findings show six focal points towards which the language use in the teaching extends the students’ vocabulary and generic understanding of human rights, and three objectives for an increased preciseness in students’ language. The paper highlights differences between the age groups concerning the focal points and precision objectives, and points out potentials and strengths in the observed teaching, as well as aspects of problematic character to consider further.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Language use in the teaching of human rights
 • Gabellieri, Chiara
  et al.
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Palleschi, Alessandro
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Mannucci, Anna
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Pierallini, Michele
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Stefanini, Elisa
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Catalano, Manuel G.
  Istituto Italiano di Tecnologia, Genova GE, Italy.
  Caporale, Danilo
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Settimi, Alessandro
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Stoyanov, Todor
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Magnusson, Martin
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Garabini, Manolo
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Pallottino, Lucia
  Centro di Ricerca “E. Piaggio” e Departimento di Ingnegneria dell’Informazione, Università di Pisa, Pisa, Italia.
  Towards an Autonomous Unwrapping System for Intralogistics2019Ingår i: IEEE Robotics and Automation Letters, ISSN 2377-3766, E-ISSN 1949-3045, Vol. 4, nr 4, s. 4603-4610Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Warehouse logistics is a rapidly growing market for robots. However, one key procedure that has not received much attention is the unwrapping of pallets to prepare them for objects picking. In fact, to prevent the goods from falling and to protect them, pallets are normally wrapped in plastic when they enter the warehouse. Currently, unwrapping is mainly performed by human operators, due to the complexity of its planning and control phases. Autonomous solutions exist, but usually they are designed for specific situations, require a large footprint and are characterized by low flexibility. In this work, we propose a novel integrated robotic solution for autonomous plastic film removal relying on an impedance-controlled robot. The main contribution is twofold: on one side, a strategy to plan Cartesian impedance and trajectory to execute the cut without damaging the goods is discussed; on the other side, we present a cutting device that we designed for this purpose. The proposed solution presents the characteristics of high versatility and the need for a reduced footprint, due to the adopted technologies and the integration with a mobile base. Experimental results are shown to validate the proposed approach.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Towards an Autonomous Unwrapping System for Intralogistics
 • Geidne, Susanna
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Organisering av ideellt arbete: En studie om hur det ideella arbetet organiseras i projektfinansierade av Arvsfonden 2016–20192019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Engagemang i oavlönat ideellt arbete är ett globalt fenomen som historiskt sett skiljer sig åt mellanländer, både när det gäller hur engagemanget ser ut och hur många som engagerar sig. Sverige harlänge haft en stark civil sektor, och tillgången på ideella har stor betydelse för många organisationersöverlevnad – såväl nationella som internationella. Samtidigt talas det ofta om att det har blivitsvårare och svårare att få tag på ideella, men är det verkligen så? I Sverige visar undersökningar att andelen som gör ideella insatser är stabil och att det till och med går att se positiva trender.

  Så varför är den allmänna uppfattningen att det är svårare att få tag på ideella? En möjlig förklaring kan vara den trend som syns i både den svenska och internationella forskningen, nämligen attmänniskor är ideella på ett annat sätt numera. Tidigare var människor ofta engagerade i sammaorganisation under en längre tid. Nu gör de snarare gör kortare inhopp som ideella, till exempel som volontär i flera insatser drivna av olika organisationer.

  Den här trenden kommer att påverka hur vi människor organiserar vårt samhälleliga engagemang iframtiden. När lika många vill göra ideella uppdrag men på ett annat sätt, behöver vi även ändraorganiseringen av det ideella arbetet – en förändring som redan har börjat.Därför har den här studien undersökt hur det ideella arbetet organiseras i projekt som har fåttpengar från Arvsfonden under perioden 2016 till 2019. Resultatet baseras på enkätsvar från 181 projekt, ansökningar och rapporteringar från 20 projekt samt besök hos och intervjuer med projektledning och ideella i 4 projekt.

  Studiens resultat visar att hur man definierar och benämner de ideella verkar ha betydelse för vilka som är de ideella i ett visst projekt. Vilka de ideella är verkar också ha att göra med hur man är ideell.

  Olika typer av ideellt arbete görs av olika människor, som har skilda motiv och verkar på olika arenor. Det ideella arbetet betyder därmed olika saker för olika organisationer och människor. De ideella personernas arbetsuppgifter i projekten är lika skilda och varierade som projekten i sig. Personernaär också engagerade i olika grad: vissa är endast med i enskilda punktinsatser, medan andra ”gör allt” i projektet. De ideella uppdragen kan göras i sociala organisationer och idrottsorganisationer inomden civila sektorn, men även som en del av någons ordinarie tjänst inom offentlig eller privat sektor.

  Dessa skillnader mellan ideella har betydelse för exempelvis vilken utbildning de behöver, vad deönskar för uppskattning och hur de bör rekryteras. Organisationer kan till exempel använda olika strategier för rekrytering beroende på vilka de vill rekrytera och vilka uppgifter de ideella ska utföra.Vilka de ideella är har också betydelse för hur det ideella arbetet bör organiseras.

  I den här rapporten diskuteras hur organiseringen av ideella påverkas av relationen mellan anställda och ideella i en organisation, olika typer av organisationer och olika former av ideella. I slutet avrapporten presenteras också en modell för hur ideellt arbete skulle kunna organiseras för att bli merhållbart. Modellen innebär i korthet att projekt eller organisationer samverkar i organiseringen av ideellt arbete.

  Hur projekt organiserar ideellt arbete har stor betydelse för vilka spår projekten lämnar hos olika målgrupper, däribland de ideella själva. Det påverkar också projektens överlevnad. Arvsfonden kanhjälpa organisationer att planera sitt arbete genom att efterfråga tydligare beskrivningar och tankarom organiseringen av ideellt arbete. Det kan i sin tur öka möjligheterna för projekten att överleva även efter projekttidens slut.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Organisering av ideellt arbete: En studie om hur det ideella arbetet organiseras i projekt finansierade av Arvsfonden 2016–2019
 • Hort, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Skrivprocesser på högskolan: Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet2020Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore how students in a higher education context handle the writing of their final essay. Applying a sociomaterial approach, the study offers comprehensive case studies of students’ writing processes. The thesis attempts to show how student writers handle writing challenges through different technologies and at different places. It does so by implementing the Mobile Technologies Process Logs (MTPL)-method, wherein participating students take an active role to create and gather data on their own writing processes.

  The results show that some students’ textual work could be described in terms of being comprehensive, and hence handled through varied writing technologies at various writing places. These students write a lot of texts to move the writing process forward. Other writers take a more product-oriented view in their writing, and hence write through fewer technologies, at a few places, and with a wish to finish their final text product directly. Many of the students make explicit how they process the literature through writing texts. The knowledge production, the analysis, which is central to academic writing, seems however more implicit and difficult for the students to handle, specifically if having a product oriented view on writing. The results also show how students mobilize different textual actions to meet challenges that writing an (digital) essay implies. This work is clearly emplaced ,at diverse or at more homogenous writing places.

  It is significant to make textual strategies as well as the functions of writing technologies and place visible to all students. It seems vital at times where higher education, as well as the students entering this institution, are put in front of a raft of (new) challenges. At the same time as the idea of the bad student writer is prevailing, higher education institutions seem not to teach how an academic writing process could be managed in successful ways. This thesis contributes to this field of inquiry with results on how students’ writing processes can be characterized.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skrivprocesser på högskolan: Text, plats och materialitet i uppsatsskrivandet
  Ladda ner (png)
  Bild
  Ladda ner (pdf)
  Cover
  Ladda ner (pdf)
  Spikblad
 • Hargrove, Andrew
  et al.
  Department of Sociology, Stony Brook University, USA.
  Qandeel, Mais
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sommer, Jamie M.
  Department of Sociology, University of South Florida, USA.
  Global governance for climate justice: A cross-national analysis of CO2 emissions2019Ingår i: Global Transitions, ISSN 2589-7918, Vol. 1, s. 190-199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainable energy transitions are key to achieving climate justice for all. Carbon dioxide emissions’(CO2) unequal distribution globally is one of the many issues preventing climate justice. Efforts to reduceglobal CO2impacts are vital for environmental justice efforts and a future free from climate change is-sues. Researchers have long been interested in how the rise of global governance initiatives, such asmultilateral treaties, impact environmental outcomes across the world. However, little is known abouthow global governance concerning energy usage and technologies impacts CO2emissions across theworld. Using two-wayfixed effects regression analysis from 1996 to 2011, we test how 24 multilateralenvironmental treaties with an energy focus impact CO2emissions per capita, CO2emissions as a per-centage of gross domestic product, and total CO2emissions for 162 nations. The multilateral energytreaties were collected from Ecolex. This analysis assesses how the legitimacy of global contracts mayimpact actual decreases in CO2emissions, resulting in climate justice outcomes. Additionally, thisanalysis considers how factors of institutional state governance, including control of corruption, rule oflaw, political stability, government effectiveness, and regulatory quality moderate the impact of multi-lateral energy environmental treaties and CO2emissions. Wefind that stocks of environmental treatyratification are associated with decreases in all three types of CO2emissions. Renewable energy con-sumption, GDP per capita, and urban and total population are associated with increased CO2 emissions.We alsofind some support for the idea that treaties are associated with larger decreases in emissions innations with higher levels of state governance. Understanding how state accountability, transparency,and legitimacy factor into the effectiveness of multilateral environmental treaties on reducing CO2emissions is essential to combating climate change issues.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Global governance for climate justice: A cross-national analysis of CO2 emissions