oru.sePublications
2345 201 - 222 of 222
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Larsson, Karl
  Department of Economics, Knut Wicksell Centre for Financial Studies, School of Economics and Management, Lund University, Lund, Sweden.
  Reserve Lifetime and Depletion in Exhaustible Resource Extraction Under Uncertainty2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  This paper studies the implications for reserve lifetime and related quantities in a continuous time model of resource extraction under uncertainty. Both the resource price and the extracted amount are assumed to follow stochastic processes. Reserve lifetime is determined by the profit-maximizing firms optimal decision of when to close down production. We derive closed form expressions for the expected value and the probability distribution of reserve lifetime, the expected level of depletion, and the expected streams of discounted revenues and costs until closing.

 • Larsson, Karl
  Department of Economics, Knut Wicksell Centre for Financial Studies School of Economics and Management, Lund University, Lund Sweden.
  An Equilibrium Model for Commodity Prices with Regime Switching Reserve Dynamics2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  We explore the implications for asset prices and implied volatilities in an equilibrium model of commodity production. Production of the commodity can be carried out in one of two regimes. In the first regime the reserves are set in constant decline while in the second regime new additions to the reserve base are made. The optimal production rule is to switch regime when the stochastic revenue process of the producer hits certain barrier values. As a consequence of the optimal production rule equilibrium spot prices also become regime switching. The shapes of forward curves and implied volatilities are strongly dependent on the level of the stochastic revenue process.

 • Andersson, Fredrik
  et al.
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), stockholm, Sweden; Department of Economics, Lund University, Lund, Sweden.
  Jordahl, Henrik
  Örebro University, Örebro University School of Business. Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; CESifo, Munich, Germany; IZA, Bonn, Germany.
  Josephson, Jens
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; Stockholm Business School, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality2019In: CESifo Economic Studies, ISSN 1610-241X, E-ISSN 1612-7501, Vol. 65, no 4, p. 349-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We review the literature on public sector outsourcing to explore if the theoretical predictions from the incomplete contracts literature hold up to recent empirical evidence. Guided by theory, we arrange services according to the type and magnitude of their contractibility problems. The empirical studies point at rather favourable outsourcing outcomes, in terms of costs and quality, for services without severe contracting problems. The picture is more mixed for services with tougher contracting problems, with the weight of the evidence in favour of public provision. This difference between services is largely in line with the property-rights framework and theories of incomplete contracts.

 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Granskning av ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  ESO-rapporten Dags för omprövning av Per Molander behandlar privatiseringar av välfärdstjänster och näringslivsinspirerade styrmetoder inom offentlig verksamhet. Tyvärr lider ESO-rapporten av flera brister som är så allvarliga att den inte bör ligga till grund för politiskt beslutsfattande. Detta Policy Paper redogör för åtta sådana allvarliga brister.

 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning, IFN), Stockholm, Sweden.
  Cherry picking i välfärdsföretag2018In: I stället för vinstförbud: Bättre reglering av välfärdsföretag, Fores , 2018, p. 22-25Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jordahl, Henrik
  et al.
  London School of Economics, London, UK; Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Heller Sahlgren, Gabriel
  Institutet för Näringslivsforskning (iFN), Stockholm, Sverige.
  Lönsamma kunskaper: Sambandet mellan vinst och kvalitet i svenska grundskolor2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I den här rapporten undersöker forskarna Gabriel Heller-Sahlgren, London School of Economics och Institutet för Näringslivsforskning, och Henrik Jordahl, Institutet för Näringslivsforskning, sambandet mellan skolors lönsamhet och utbildningskvalitet. Analysen är gjord på aktiebolag, som är den dominerande organisationsformen för friskolor. Resultaten tyder på att lönsamhet och kvalitet går hand i hand på svenska grundskolor. Det gäller både akademiska kvalitetsmått som baseras på elevernas studieresultat och mjukare mått som baseras på elevernas attityder. För att undersöka om sambanden kan bero på betygsinflation jämförs elevernas slutbetyg med deras betyg på nationella prov. Härvid framkommer ingenting som tyder på att sambandet mellan friskolornas lönsamhet och deras elevers studieresultat skulle bero på betygsinflation. Författarna finner heller inget stöd för att lönsamma friskolor har en mer fördelaktig elevsammansättning. Tvärt emot sådana farhågor verkar elevsammansättningen nästan inte skilja sig alls mellan friskolor med olika lönsamhetsnivåer. Enligt författarna förefaller alltså hög utbildningskvalitet vara lönsam för skolföretagen, precis som kan förväntas på andra marknader.

 • Heller-Sahlgren, Gabriel
  et al.
  London School of Economics, London, UK; Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Jordahl, Henrik
  Örebro University, Örebro University School of Business. Institutet för Näringslivsforskning ((IFN), Stockholm, Sweden.
  En kunskapsskola för tillväxt2019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skolan har länge uppmärksammats i svensk debatt. En växande andel elever går ut grundskolan utan godkänt i kärnämnen och resultaten har över tid varit fallande i internationella kunskapsmätningar (även om den senaste PISA-mätningen visade på en en förbättring). Utöver att en bra utbildning är viktig för den enskilde vet vi att humankapital är viktigt för tillväxten i ett land. En bra fungerande grundutbildning är också en förutsättning för en fungerande kompetensförsörjning.Rapporten går igenom modern forskning om vilken effekt humankapital, mätt med kunskapsresultat i internationella mätningar, har på tillväxt. Det visar sig att resultaten i internationella kunskapsmätningar har mycket stor betydelse för länders tillväxt.Studien går sedan också igenom vilka faktorer som i sin tur påverkar resultaten i internationella kunskapsmätningar.

 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning, IFN, Stockholm, Sverige.
  Vad kännetecknar vår tid?2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 4, p. 91-92Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Nyttig introduktion till mänsklighetens främsta ekonomiska fråga2016In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 44, no 3, p. 66-67Article, book review (Other academic)
 • Jordahl, Henrik
  et al.
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Sundén, David
  Lakeville Economic Cunsulting, Sverige.
  Vinstbegränsning i välfärden2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Vilka är de samhällsekonomiska konsekvenserna av att begränsa välfärdsföretagens vinster? Svenskt Näringsliv har gett docent Henrik Jordahl och ek. doktor David Sundén i uppdrag att söka besvara denna fråga.

  I rapporten granskas först de motiv som regeringen angett för Välfärdsutredningens uppdrag att föreslå vinstregleringar för företagen inom välfärdssektorn. Regeringen har angett tre huvudmotiv. - vinstutdelning innebär ett betydande läckage av skattemedel, - välfärdsföretagen gör mycket höga vinster, - vinstsyfte hämmar kvaliteten hos vinstdrivande företag. En slutsats i rapporten är att det så kallade läckaget av skattemedel är försumbart. En vinstreglering kan återföra resurser som högt räknat motsvarar 6 promille av de totala kostnaderna för välfärden, vilket inte kan ha någon betydande påverkan på de tjänster som kommer brukarna till del.

  En ytterligare slutsats är att företagen inte gör några övervinster. I rapporten anges att rörelsemarginalen är ett lämpligt mått på detta eftersom det anger välfärdsföretagens överskott i förhållande till vad de tilldelas i skattemedel, det vill säga det mäter hur mycket som kan tänkas läcka ut ur välfärden. Den genomsnittliga rörelsemarginalen ligger på cirka 6 procent, vilket är i paritet med jämförbara branscher. I rapporten görs också bedömningen att företagens vinst inte går ut över tjänsternas kvalitet. Det finns inga empiriska belägg för att så skulle ske på ett systematiskt sätt. I rapporten visas också att de mest lönsamma företagen inom äldreomsorgen levererar minst lika hög kvalitet som mindre lönsamma företag.

  Välfärdsutredningens utgångspunkter avfärdas därför som falska. I rapporten görs också en bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av en vinstreglering. En trolig följd av en vinstreglering är att företagens kostnader av engångskaraktär kan bedömas öka. En annan konsekvens är att kostnadseffektiviteten minskar. Dessutom kan investeringar och nyföretagande bedömas minska genom ett politiskt satt vinsttak.

  Mot bakgrund av att antalet äldre som ska dela på de offentliga välfärdsresurserna blir allt fler är det enligt rapporten angeläget att öka produktiviteten i välfärdssektorn. Försämrade drivkrafter för nyföretagande, investeringar, produktivitet och kostnadseffektivitet är därmed fel väg att gå.

 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Vad jag skrev2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 6, p. 63-67Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Stockholm, Sverige.
  Bred analys av tjänstesektorn med Sverige i fokus2015In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 3, p. 95-96Article, book review (Other academic)
 • Jordahl, Henrik
  Research Institute of Industrial Economics (IFN).
  Promise voters to pad their wallets, and they will listen2015In: News from IFN, no 2Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), stockholm, Sweden.
  En effektivare skola ger mer kunskap2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Den svenska skolan behöver ett effektivt kvalitetsarbete. Pisa-resultaten talar sitt tydliga språk, och det är högst angeläget att vidta åtgärder som kan förbättra skolresultaten. Rapporten fokuserar på skolors systematiska kvalitetsarbete och effektiviseringsarbete och hur dessa påverkar elevernas prestationer.

 • Jordahl, Henrik
  IFN - Institutet för Näringslivsforskning, Stockholm, Sverige.
  Omprövning av en djärv ESO-rapport2017In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 5, p. 6p. 68-73Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • Bergman, Mats A.
  et al.
  Södertörns högskola, Huddinge, Sveirge.
  Jordahl, Henrik
  Institutet för Näringslivsforskning (IFN), Sverige.
  Goda år på ålderns höst?: En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har det blivit möjligt att driva äldreomsorg i privat regi. Förespråkarna för denna utveckling pekar på valfrihet och ökad effektivitet. Kritikerna talar om vanvård och menar att äldreomsorg inte lämpar sig för marknadslösningar. I rapporten analyserar forskarna förutsättningarna för att nå god kvalitet och effektivt resursutnyttjande vid marknadsliknande lösningar i äldreomsorgen. De frågor som diskuteras i rapporten är bl.a.:

  • Hur fungerar den svenska äldreomsorgsmarknaden?
  • Under vilka förutsättningar kan valfrihet och konkurrens förbättra omsorgen?
  • Vilka krav kan och bör ställas på äldreomsorgens utförare?
  • Vilken betydelse har brukarval för omsorgens kvalitet?
 • Jordahl, Henrik
  et al.
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Persson, Lovisa
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Exploring Digital Time Measurement in the Public Sector: Labor Productivity and Service Quality in Home Care2018Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We measure labor productivity in home care using new data from the recent introduction of digital time measurement in Swedish municipalities. By measuring worker utilization (delivered hours as a share of worked hours) we avoid several problems that have plagued previous studies of public sector productivity. The time use measure exposes substantial variation in productivity between home care units, suggesting room for improvement. More productive units deliver a larger share of the hours approved by care managers and have equally satisfied users.

 • Berggren, Niclas
  et al.
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; Department of Institutional, Experimental and Environmental Economics (KIE), University of Economics in Prague, Prague, the Czech Republic.
  Jordahl, Henrik
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; IZA, Bonn, Germany.
  Poutvaara, Panu
  University of Munich, Munich, Germany; Ifo Institute, Germany; CESifo, Munich, Germany; CReAM, London, UK; IZA, BOnn, Germany.
  The Right Look: Conservative Politicians Look Better and Voters Reward It2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Since good-looking politicians win more votes, a beauty advantage for politicians on the left or on the right is bound to have political consequences. We show that politicians on the right look more beautiful in Europe, the United States and Australia. Our explanation is that beautiful people earn more, which makes them less inclined to support redistribution. Accordingly, our model predicts that voters use beauty as a cue for conservatism when they do not know much about candidates and that politicians on the right benefit more from beauty in low-information elections. Evidence from real and experimental elections confirms both predictions.

 • Andersson, Fredrik
  et al.
  Lund University, Lund, Sweden; IFN, Stockholm, Sweden.
  Jordahl, Henrik
  Örebro University, Örebro University School of Business. IFN, Stockholm, Sweden; Cesifo, Munich, Germany; IZA, Bonn, Germany.
  Josephson, Jens
  IFN, Stockholm, Sweden; Stockholm Business School, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We review the literature on public sector outsourcing to explore if the theoretical predictions from the incomplete contracts literature hold up to recent empirical evidence. Guided by theory, we arrange services according to the type and magnitude of their contractibility problems. The empirical studies point at rather favourable outsourcing outcomes, in terms of costs and quality, for services without severe contracting problems. The picture is more mixed for services with tougher contracting problems, with the weight of the evidence in favour of public provision. This difference between services is largely in line with the property-rights framework and theories of incomplete contracts.

 • Andersson, Fredrik
  et al.
  Department of Economics, Lund University, Lund, Sweden; Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Jordahl, Henrik
  Örebro University, Örebro University School of Business. Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden, CESifo, Stockholm, Sweden, IZA, Bonn, Germany.
  Josephson, Jens
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; Stockholm Business School, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality2019Report (Other academic)
  Abstract [en]

  We review the literature on public sector outsourcing to explore if the theoretical predictions from the incomplete contracts literature hold up to recent empirical evidence. Guided by theory, we arrange services according to the type and magnitude of their contractibility problems. The empirical studies point at rather favourable outsourcing outcomes, in terms of costs and quality, for services without severe contracting problems. The picture is more mixed for services with tougher contracting problems, with the weight of the evidence in favour of public provision. This difference between services is largely in line with the property-rights framework and theories of incomplete contracts.

 • Bergman, Mats A.
  et al.
  Södertörn University, Huddinge, Sweden.
  Jordahl, Henrik
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), stockholm, Sweden.
  Lundberg, Sofia
  Umeå School of Business, Economics and Statistics (USBE), Umeå University, Umeå, Sweden.
  Choice and Competition in the Welfare State: Home Care as the Ideal Quasi-market2018Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  We study a reform by which a standardized model of choice and competition was introduced in tax-financed home care in a majority of Swedish municipalities. The market for home care is of particular interest since it is close to the ideal quasi-market. For identification, we exploit the different timing of reform implementation across municipalities. We find that the introduction of free choice and free entry in home care increased perceived quality by about one quarter of a standard deviation without affecting costs. Since satisfaction is unrelated to the private market share, the underlying mechanism seems to be new choice opportunities rather than competition or an advantage of private providers.

 • Angelis, Jannis
  et al.
  Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden; Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Häger Glenngård, Anna
  Lund University School of Economics and Management, Lund, Sweden; Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden.
  Jordahl, Henrik
  Research Institute of Industrial Economics (IFN), Stockholm, Sweden; CESifo (Center for Economic Studies and Ifo Institute), Munich, Germany; IZA, Bonn, Germany.
  Management Practices and the Quality of Primary Care2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Using the World Management Survey method, we map and analyse management quality in Swedish primary care centres. On average, private providers have higher management quality than public ones. We also find that centres with a high overall social deprivation among enrolled patients tend to have higher management quality. Regarding quality of care, we find that management quality is positively associated with accessibility, but not with patient reported experience.