oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Blom, Agneta
Publications (10 of 10) Show all publications
Blom, A. (2019). Ledarskap i mötet mellan politik och förvaltning (1ed.). In: Tomas Bergström & Niklas Eklund (Ed.), Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (pp. 31-54). Lund, Sweden: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Ledarskap i mötet mellan politik och förvaltning
2019 (Swedish)In: Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet / [ed] Tomas Bergström & Niklas Eklund, Lund, Sweden: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 31-54Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund, Sweden: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
Keywords
Leadership, politics, public administration, headship, public leadership, political science, Ledarskap, politik, förvaltning, chefskap, offentligt ledarskap, förvaltning, statsvetenskap, statskunskap
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-78704 (URN)978-91-44-12569-5 (ISBN)
Available from: 2019-12-18 Created: 2019-12-18 Last updated: 2019-12-18Bibliographically approved
Andersson, E., Blom, A. & Karlsson, M. (2019). Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv (1ed.). In: Tomas Bergström och Niklas Eklund (Ed.), Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet (pp. 105-128). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Man är chef: ledning ur ett könsperspektiv
2019 (Swedish)In: Ett annorlunda ledarskap: Chef i politiskt styrd verksamhet / [ed] Tomas Bergström och Niklas Eklund, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 105-128Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2019 Edition: 1
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-75696 (URN)978-91-44-12569-5 (ISBN)
Available from: 2019-08-09 Created: 2019-08-09 Last updated: 2019-08-14Bibliographically approved
Blom, A. (2011). Att hålla högerextremismen i schack: lärdomar från Sverige och Nederländerna. In: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson (Ed.), Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (pp. 101-110). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Att hålla högerextremismen i schack: lärdomar från Sverige och Nederländerna
2011 (Swedish)In: Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet / [ed] Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Hannu Larsson, Erik Lundberg och Monika Persson, Örebro: Örebro universitet , 2011, p. 101-110Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Undersökningar kring valet 2010 visar att det politiska förtroendet ökar i Sverige[1]. Trots det ökade förtroendet gör Sverigedemokraterna entré i Riksdagen, sannolikt framröstade av väljare som hyser missnöje mot de sedan tidigare etablerade partierna. Trots det ökade förtroendet etablerar sig radikala och extrema partier runt om i landet. Till vänster finns t.ex. Rättvisepartiet Socialisterna i fullmäktige i Haninge och Luleå, en utbrytargrupp ur partiet finns i fullmäktige i Umeå. På högerkanten finner vi Nationaldemokraterna i fullmäktige i Nykvarn och Södertälje och Svenskarnas parti i Grästorp. Utöver detta kommer och går problem med radikal politisk brottslighet på olika håll i landet. Det handlar då framför allt om vitmaktgrupper eller autonoma grupper i olika skepnader[2]. Politisk våldsbejakande extremism lockar framförallt till sig unga människor. Även om en stor majoritet av Sveriges unga tydligt tar avstånd från politiskt motiverad brottslighet, visar studier att den politiska extremismen har ett stabilt fäste i landet och är något vi måste ta på allvar. I detta kapitel redovisas vad som hänt på två orter som fått omfattande problem med våldsam politisk extremism på högerkanten. Utifrån resultaten diskuteras vad som lockar unga människor till extrema rörelser, hur de kan komma att engagera sig och vad som kan motivera dem att lämna dessa rörelser igen. Avslutningsvis förs en diskussion om hur vi kan arbeta för att skapa och förstärka tilltron till demokrati i samhället – ett uppdrag som måste tas på allvar varje dag.

[1]  Sveriges Televisions valundersökning 2010,

http://svt.se/content/1/c8/02/15/63/14/ValuResultat2010_100921.pdf (2010-11-01)

[2] Exempel på vitmaktgrupper är Fria nationalister och Svenska motståndsrörelsen (SMR). Exempel på autonoma grupper är Antifascistisk auktion (AFA) och Revolutionära fronten (RF).

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2011
Series
FOVU:s rapportserie ; 1
Keywords
extremism, högerextremism, politiskt våld, politiskt beteende, politiskt förtroende, politiskt handlande, politiska hot
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-14093 (URN)978-91-7668-781-9 (ISBN)
Available from: 2011-01-24 Created: 2011-01-20 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Blom, A. (2011). Ledningsstrategier för aktiv forskning och ökad jämställdhet i akademin [Academic leadership for active research and greater equality]: akademinAcademic Leadership for Active Research and Greater Equality.
Open this publication in new window or tab >>Ledningsstrategier för aktiv forskning och ökad jämställdhet i akademin [Academic leadership for active research and greater equality]: akademinAcademic Leadership for Active Research and Greater Equality
2011 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har satsat resurser på utökad forskningstid för docenter och professorer. Syftet har varit att öka kvaliteten i forskningsansökningar, öka forskningspubliceringen samt främja mer jämställda förhållanden mellan könen. Här redovisas utvärderingens huvudresultat och relaterat till en diskussion om betydelsen av aktiv och könsmedveten ledning inom akademin.

Keywords
Aktiv ledning, akademiskt ledarskap, könsmedveten ledning, forskningsresurser, forskningstid
National Category
Social Sciences Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-20677 (URN)
Available from: 2011-12-30 Created: 2011-12-30 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Blom, A. (2010). IDAS: a program to increase the number of women leaders in Swedish higher education. In: Liisa Husu, Jeff Hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala (Ed.), Leadership through the gender lens: women and men in organisations (pp. 305-312). Helsinki: Hanken School of Economics
Open this publication in new window or tab >>IDAS: a program to increase the number of women leaders in Swedish higher education
2010 (English)In: Leadership through the gender lens: women and men in organisations / [ed] Liisa Husu, Jeff Hearn, Anna-Maija Lämsä, Sinikka Vanhala, Helsinki: Hanken School of Economics , 2010, p. 305-312Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The paper contains a practical case description of a program for women with ambitions to advance in leading positions in the Swedish higher education system. The program, called IDAS, was based on a national network including approximately sixty women with interest in academic leadership and occupying leading positions on different levels in the Swedish Academia. The network is hosted by The Association of Swedish Higher Education and gathers in two day seminars twice a year since the year 2000. For four years, 2003-2007, the IDAS-program was carried out based on grants from The Council for development of government workplaces in Sweden. The project included different kind of activities to Identify women candidates, Develop their skills, make it easier for women to Advance and to Support them in academic leadership. The idea of IDAS came from the United States but was transformed and implemented in a way adjusted to fit Swedish conditions.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: Hanken School of Economics, 2010
Series
Hanken School of Economics Research Reports, ISSN 0357-5764 ; 71
Keywords
careers, gender, hierarchy, interventions, leadership, management, organisations, men, women
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies) Social Sciences
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-14092 (URN)978-952-232-100-8 (ISBN)978-952-232-101-5 (ISBN)
Available from: 2011-01-24 Created: 2011-01-20 Last updated: 2018-11-09Bibliographically approved
Blom, A. (2008). Att vara demokrat i praktiken. In: Ylva Stubbergaard, Patrik Hall (Ed.), Demokrati och makt: vänbok till Lennart Lundquist (pp. 145-162). Lund: Statsvetenskaplig tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Att vara demokrat i praktiken
2008 (Swedish)In: Demokrati och makt: vänbok till Lennart Lundquist / [ed] Ylva Stubbergaard, Patrik Hall, Lund: Statsvetenskaplig tidskrift , 2008, p. 145-162Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Statsvetenskaplig tidskrift, 2008
Keywords
demokrati, politisk etik, politik, partier, politiker, förtroendevalda, politikermisstro, politiskt handlande, politikerförakt, hot mot politiker
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-14091 (URN)91-88306-70-4 (ISBN)978-91-88306-70-8 (ISBN)
Available from: 2011-01-20 Created: 2011-01-20 Last updated: 2018-01-12Bibliographically approved
Blom, A. (1998). Chefsliv: landstingschefer ur ett genusperspektiv (1ed.). Stockholm: Landstingsförbundet
Open this publication in new window or tab >>Chefsliv: landstingschefer ur ett genusperspektiv
1998 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Denna bok behandlar chefskapet i landstingen ur ett genusperspektiv. Några resultat som framkommit visar, att de största skillnaderna mellan de kvinnliga och de manliga chefernas situation står att finna i hemmasfären. De kvinnliga cheferna förefaller leva ett mer jämställt liv med sina makar än manliga chefer gör. Vidare framträder tecken på att kvinnliga och manliga chefer har tillgång till och bygger olika typer av kontaktnätverk, vilket i sin tur kan påverka deras förutsättningar att bli framgångsrika i sitt jobb. Bland andra intressanta resultat från studien kan nämnas att kvinnliga och manliga chefers villkor och arbetsförutsättningar är olika så att de på grund av sitt kön ställs inför olika krav och förväntningar om hur de ska uppträda i sin chefsroll.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Landstingsförbundet, 1998. p. 155 Edition: 1
Keywords
chefer, ledare, chefskap, ledarskap, genusforskning, kvinnliga chefer
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-5264 (URN)91-7188-418-1 (ISBN)
Available from: 2009-02-02 Created: 2009-02-02 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
Blom, A. (1998). Kvinnligt, manligt, cheflikt. Kommunal ekonomi och politik, 2(3), 7-25
Open this publication in new window or tab >>Kvinnligt, manligt, cheflikt
1998 (Swedish)In: Kommunal ekonomi och politik, ISSN 1402-8700, Vol. 2, no 3, p. 7-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The purpose of the article is to discuss in what way stereotype notions of leadership and male and female leaders mig affect executive´s conditions and changes of working on equal terms, irrespective of what sex they are. By means of a study of Swedish county council administration managers, which was carried out using three different methods, the author has found that male and female administration managers look at their executive work in a similar way, but still seem to accomplish their tasks differently. Also, women are generally seen as being of less authority than men. The author holds, however, that this may be an effect of people´s forming an opinion of male and female leaders respectively on the basis of their own expectations.

Keywords
chefskap, ledarskap, chef, ledare, kvinnliga chefer, manliga chefer
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-5265 (URN)
Available from: 2009-02-02 Created: 2009-02-02 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Blom, A. & Olsson, J. (Eds.). (1997). Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (1ed.). Stockholm: Fritzes
Open this publication in new window or tab >>Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring
1997 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes, 1997. p. 204 Edition: 1
Series
Ds : departementsserien, ISSN 0284-6012 ; 1997:35
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-38794 (URN)91-38-20586-6 (ISBN)
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Blom, A. & Olsson, J. (1997). Demokrati i förändring: en introduktion (1ed.). In: Blom, Agneta P. och Olsson, Jan (Ed.), Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring (pp. 7-14). Stockholm: Fritzes
Open this publication in new window or tab >>Demokrati i förändring: en introduktion
1997 (Swedish)In: Demokrati i en ny tid: nio uppsatser om ett samhälle i förändring / [ed] Blom, Agneta P. och Olsson, Jan, Stockholm: Fritzes, 1997, 1, p. 7-14Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Fritzes, 1997 Edition: 1
Series
Ds : departementsserien, ISSN 0284-6012 ; 1997:35
National Category
Political Science
Research subject
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-38804 (URN)91-38-20586-6 (ISBN)
Available from: 2014-11-19 Created: 2014-11-19 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications