oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 15) Show all publications
Jönhill, J. I. (2017). Recension av: Frida Petersson & Tobias Davidsson (red.), Social exkludering. Perspek-tiv, process, problemkonstruktion. Lund: Studentlitteratur, 2016 [Review]. Sociologisk forskning, 54(3), 257-260
Open this publication in new window or tab >>Recension av: Frida Petersson & Tobias Davidsson (red.), Social exkludering. Perspek-tiv, process, problemkonstruktion. Lund: Studentlitteratur, 2016
2017 (English)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 54, no 3, p. 257-260Article, book review (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Annelöv, Sweden: Sveriges sociologförbund, 2017
National Category
Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-62170 (URN)000413109300010 ()
Note

Social exkludering : perspektiv, process, problemkonstruktion / Frida Petersson, Tobias Davidsson (red.). - 2016 - Upplaga 1. - ISBN: 978-91-44-10982-4

Title in English: Social exclusion. Perspectives, process, problem structures

Available from: 2017-11-07 Created: 2017-11-07 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2015). Conflicts in Social Systems Theory versus Conflict Theory and the Example of Conflicts and their Managing in Culturally Diverse Organizations. In: Conference Conflicting Systems Observed with Social Systems Theory: . Paper presented at International University Centre (IUC), Dubrovnik Croatia: Conference Conflicting Systems Observed with Social Systems Theory, 14-18 September, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Conflicts in Social Systems Theory versus Conflict Theory and the Example of Conflicts and their Managing in Culturally Diverse Organizations
2015 (English)In: Conference Conflicting Systems Observed with Social Systems Theory, 2015Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
Conflict theory, systems theory, culturally diversity, management, organizational culture
National Category
Social Sciences
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-46436 (URN)
Conference
International University Centre (IUC), Dubrovnik Croatia: Conference Conflicting Systems Observed with Social Systems Theory, 14-18 September, 2015
Available from: 2015-11-09 Created: 2015-11-09 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2014). The paradox of managing diversity. Observations of a personnel management strategy in mass media organizations. In: 5th European Communication Conference: Book of Abstracts. Paper presented at 5th European Communication Conference, ECREA, Lisbon, Portugal, 12-15. Nov. 2014.
Open this publication in new window or tab >>The paradox of managing diversity. Observations of a personnel management strategy in mass media organizations
2014 (English)In: 5th European Communication Conference: Book of Abstracts, 2014Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Mass media organization, cultural diversity, diversity management, personnel work, systems theory, professionalization, competence, paradox
National Category
Social Sciences Media and Communications
Research subject
Media and Communication Studies; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-46435 (URN)
Conference
5th European Communication Conference, ECREA, Lisbon, Portugal, 12-15. Nov. 2014
Projects
How diversity make a difference. A comparative study of how issues of ethnic and national diversity are managed in mass media organizations in Sweden and Germany
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2015-11-09 Created: 2015-11-09 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2014). The paradox of managing diversity: observations of a personnel management strategy in mass media organizations, with a particular focus on method and theory. In: : . Paper presented at XVIII ISA World Congress of Sociology, Research Committe 51, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014.
Open this publication in new window or tab >>The paradox of managing diversity: observations of a personnel management strategy in mass media organizations, with a particular focus on method and theory
2014 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Keywords
Media and communication, media organization, cultural diversity, diversity management, mass media organization, systems theory, personnel work, competence, observer perspective, complexity, paradox
National Category
Sociology Media and Communications
Research subject
Sociology; Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-46433 (URN)
Conference
XVIII ISA World Congress of Sociology, Research Committe 51, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014
Projects
How diversity make a difference. A comparative study of how issues of ethnic and national diversity are managed in mass media organizations in Sweden and Germany
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2015-11-09 Created: 2015-11-09 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2012). Inclusion and exclusion: a guiding distinction to the understanding of issues of cultural background. Systems research and behavioral science, 29(4), 387-401
Open this publication in new window or tab >>Inclusion and exclusion: a guiding distinction to the understanding of issues of cultural background
2012 (English)In: Systems research and behavioral science, ISSN 1092-7026, E-ISSN 1099-1743, Vol. 29, no 4, p. 387-401Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Claims for equal rights and action against discrimination because of cultural background are current issues within the multicultural global society. How can society today manage cultural differences making differences? The main aim of this article is to contribute to the understanding of issues of immigration and cultural background or diversity. It is argued that such issues may be analyzed fruitfully through the use of inclusion and exclusion as a guiding distinction, in the sense it has been developed in systems theory by Niklas Luhmann and others. It is shown how inclusion and exclusion operates in different contexts. One conclusion is that in modern society, it is never only a case of a simple division into (full) outsider-ship and insider-ship, respectively. Another conclusion is that discrimination is not structurally inherent in modern society as such, but that it is a possible outcome primarily because of the characteristics of organizations.

Place, publisher, year, edition, pages
Wiley-Blackwell, 2012
Keywords
systems theory, ethnicity, exclusion, inclusion, form analysis
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24624 (URN)10.1002/sres.1140 (DOI)000306272600005 ()2-s2.0-84863734500 (Scopus ID)
Available from: 2012-08-21 Created: 2012-08-21 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2012). Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Inklusion och exklusion: en distinktion som gör skillnad i det mångkulturella samhället
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Är social integration möjlig – eller ens önskvärd? I den offentliga debatten klagas ofta antingen på bristande insatser i samhället för integration eller att integrationen misslyckats på grund av fel insatser. Men hur ska då den nyanlände som inte anses vara ”tillräckligt” integrerad uppfatta sig själv? Lever denne bara i totalt utanförskap? Och gäller det likaså för den arbetslöse?

 

Vad som menas med integration eller vad vilka ska integreras till förblir oklart. Integrationstanken riskerar att stämpla och försvåra situationen för socialt utsatta, såsom nyanlända, arbetslösa, hemlösa, osv. och likaså för de som själva valt att vara ”utanför”, vare sig det t.ex. gäller religiösa eller politiska organisationer, sociala subkulturer eller nätverk. I boken argumenterar författaren för ett nytänkande, ett paradigmskifte inom samhällsvetenskaperna – från den hittills dominerande tanken om integration till en fokus på distinktionen inklusion/exklusion.

 

Med hjälp av ett inom svensk samhällsvetenskap nytt teoretiskt redskap och perspektiv, sociologisk systemteori, visar författaren att vi alla kontinuerligt ingår i samhället, men att vi samtidigt antingen är inkluderade eller exkluderade i samhällets olika delar eller system. I synnerhet står vi utanför alla de otaliga organisationer och grupper som vi inte lyckats få tillträde till eller önskar ingå i. Vårt samhälle skiljer sig från tidigare samhällen i flera avseenden. Det ger å ena sidan förutsättningar för flertalet att kunna välja att ingå i vissa sociala sammanhang och samtidigt stå utanför andra. Å andra sidan skapar nationsstater och andra organiserade system nya hinder för många enskilda och grupper.

 

Författaren visar att frågan om att vara innanför eller utanför samhällets olika delar i första hand handlar om kommunikation och kommunikationschanser. I boken ingår bland annat också en socialhistorisk studie av den i skönlitteraturen, filosofin och samhällsvetenskaperna mångomtalade främlingen. Andra teman som behandlas i boken är: Hur kan vi förstå likhet respektive olikhet på ett meningsfullt sätt? Hur kan vi förstå samhället som ett globalt samhälle som samtidigt präglas av kulturell mångfald? Vad menas egentligen med ”etnisk”? Och hur kan samhället hantera mångfaldsfrågor? 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2012. p. 216 Edition: 1
Keywords
etnicitet, etnisk identitet, nationell identitet, exklusion, exkludering, främling, inklusion, inkludering, integration, diskriminering, strukturell diskriminering, likabehandling, organisation, organisationskultur, organisation och ledning, management, komplexitet, mångfald, kulturell mångfald, mångkultur, funktionell differentiering, hierarki, likhet, olikhet, systemteori, Luhmanns systemteori, system, omvärld, struktur, sociologisk teori, formanalys, distinktionens metodologi, paradox, paradigm, integrationsparadigm, globalt samhälle, vi och dem, den andre, kommunikation, kommunikationsteori, utanförskap, autopoiesis, diversity management, lös koppling, fast koppling, rollfunktion, inklusionsroll, profession, Gemeinschaft, heterogenitet, homogenitet, kausalitet, kognition, norm, konflikt, kvotering, genus, rekrytering, protest, sorti, stämpling, stigma, person, grupp, publik, social semantik, distinktion
National Category
Sociology Media and Communications
Research subject
Sociology; Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-25791 (URN)978-91-47-09574-2 (ISBN)
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Note

Förf. även affilierad till Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Available from: 2012-09-11 Created: 2012-09-11 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Graf, H. & Jönhill, J. I. (2011). Introduction. In: Heike Graf (Ed.), Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany (pp. 9-21). Göteborg: Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Introduction
2011 (English)In: Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany / [ed] Heike Graf, Göteborg: Nordicom , 2011, p. 9-21Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2011
Keywords
mass media, systems theory, ethnic and national background, cultural diversity, normative and descriptive approach
National Category
Sociology
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15474 (URN)978-91-86523-12-1 (ISBN)
Projects
Mångfaldslinjer: Journalistisk produktion ur ett mångkulturellt perspektiv i Stockholm och Berlin, 2007-2010, Södertörns högskola
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2011-05-05 Created: 2011-05-05 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2011). Mass media organizations and managing diversity: possibilities and limitations. From a communicational system theoretical perspective. In: Heike Graf (Ed.), Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany (pp. 47-93). Göteborg: Nordicom
Open this publication in new window or tab >>Mass media organizations and managing diversity: possibilities and limitations. From a communicational system theoretical perspective
2011 (English)In: Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany / [ed] Heike Graf, Göteborg: Nordicom , 2011, p. 47-93Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2011
Keywords
mass media organisation, diversity management, systems theory, ethnic and national background, culture, integration, inclusion and exclusion, discrimination, quota
National Category
Sociology
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15472 (URN)978-91-86523-12-1 (ISBN)
Projects
Mångfaldslinjer: Journalistisk produktion ur ett mångkulturellt perspektiv i Stockholm och Berlin, 2007-2009, Södertörns högskola
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2011-05-05 Created: 2011-05-05 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2010). Observing cultural diversity and diversity management. Paper presented at 3rd European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA): Communication and Management, Hamburg University, Oct. 2010.
Open this publication in new window or tab >>Observing cultural diversity and diversity management
2010 (English)Conference paper, Oral presentation only (Refereed)
Keywords
cultural diversity, diversity management
National Category
Sociology
Research subject
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15479 (URN)
Conference
3rd European Communication Conference, European Communication Research and Education Association (ECREA): Communication and Management, Hamburg University, Oct. 2010
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2011-05-05 Created: 2011-05-05 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Jönhill, J. I. (2009). Hur diversity management gör skillnad: att observera observationen av etnisk och nationell olikhet i massmedieorganisationer. Paper presented at Konferensen Luhmann og medierne, 11 dec. 2009, Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus universitet.
Open this publication in new window or tab >>Hur diversity management gör skillnad: att observera observationen av etnisk och nationell olikhet i massmedieorganisationer
2009 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Om samhället är ett kommunikationssystem och ett globalt system, bör komplexitet och olikhet eller mångfald (eng. diversity) utgöra ett av samhällets uppenbara viktiga kännetecken. Samhället som enhet kännetecknas av mångfald inte minst ifråga om kultur. Det är en bakgrund till framgången för diversity management som utvecklades i USA under 1990-talet och som sedan dess spridits globalt som ett paradigm för organisationsledning (Gilbert, m.fl. 1999; Frohnen 2005; Rönnqvist 2008). Framväxten kan alltså ses främst mot bakgrunden av ”globaliseringen”, men också för att möta krav knutna till lagstiftning och till mänskliga rättigheter som egenvärde (Luhmann). Diversity management syftar till att nå fördel av anställdas olikheter, i synnerhet ifråga om kulturell, etnisk eller nationell härkomst som en kommunikativ resurs.

Massmedierna formar ett funktionssystem, men de utgörs också av organisationer som förväntas vara starkt påverkade av omvärlden, samtidigt de också själva starkt influerar omvärlden. Som Luhmann uttryckt det (tillspetsat och som en parafras från Shakespeares Hamlet): ”Det vi vet om vårt samhälle, ja om den värld vi lever i, vet vi genom massmedierna. … Å andra sidan vet vi så mycket om massmedierna, att vi inte kan lita på dessa källor” (Luhmann 1996:9). Detta förhållande gör det intressant att undersöka betydelsen av diversity management och hur den implementeras i massmedieorganisationerna.

Undersökningar visar att flertalet massmedieföretag tillämpar diversity management och observerar det som en ”vinnande” strategi. Kampanjer som ”More colour in the media” anses förbättra arbetsklimatet, den journalistiska produkten, därmed konkurrenskraften och bidra till gott anseende i omvärlden dvs. bland massmediekonsumenterna. I presentationen visas bl.a. formlogiskt hur mångfald paradoxalt kan omformuleras som kriterium för kompetens.

 

Keywords
etnisk och nationell mångfald, diversity management
National Category
Sociology
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15607 (URN)
Conference
Konferensen Luhmann og medierne, 11 dec. 2009, Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus universitet
Funder
The Foundation for Baltic and East European Studies
Available from: 2011-05-18 Created: 2011-05-18 Last updated: 2020-01-22Bibliographically approved
Projects
Hur diversity management gör skillnad. En jämförande studie om hur frågor om etnisk och nationell mångfald hanteras i massmedieorganisationer i Sverige och Tyskland [A035-2011_OSS]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0535-9261

Search in DiVA

Show all publications