oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 28) Show all publications
Sjöström, H., Nylander, C., Johnsson, I. & Särnblad, S. (2019). Intermittently scanned continuous glucose monitoring improves glycemic control in adolescents with type 1 diabetes on insulin pumps. In: : . Paper presented at Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Intermittently scanned continuous glucose monitoring improves glycemic control in adolescents with type 1 diabetes on insulin pumps
2019 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Pediatrics
Research subject
Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-72009 (URN)
Conference
Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-05
Philipson, A., Sandberg, E., Högström, S., Eriksson, M., Särnblad, S., Ekstav, L., . . . Duberg, A. (2019). ”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS. In: : . Paper presented at Barnveckan 2019.
Open this publication in new window or tab >>”Just in TIME” - Intervention med dans och yoga för flickor med funktionell magsmärta och IBS
Show others...
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [sv]

Bakgrund och syfte

Funktionell magsmärta drabbar många barn i skolåldern, mestadels flickor. Det kan leda till minskad livskvalitet, skolfrånvaro, sämre sömn, försämrade kamratkontakter och ökad vårdkonsumtion. Det vetenskapliga underlaget för interventioner vid långvarig smärta hos barn är begränsat. Dans kan öka rörelseglädje och förbättra kroppskännedom, vilket i sin tur påverkar självtillit och kan öka psykiskt välbefinnande. Yoga kan ge mental avslappning och reducera stressreaktioner. Syftet med studien är att utvärdera effekten av en intervention med dans och yoga på återkommande magsmärta, stress och depressiva symtom samt på funktion i vardagen hos flickor 9-13 år som har funktionell buksmärta och IBS.

 

Metod

En randomiserad kontrollerad studie genomförs med forskningspersoner som identifieras via diagnosregister samt barnmottagningarna i Västerås och Örebro, samt från primärvården. Interventionen består av dans och yoga med fokus på rörelseglädje, gemenskap och kravlöshet, och utförs som gruppaktivitet två ggr/veckan under 8 månader. Primärt utfall är förändring av magsmärta efter 8 mån. Flickorna följs upp under fem år avseende magsmärta, självskattad hälsa, stress och psykiskt välmående, fysisk aktivitet och skolfunktioner. Vidare studeras kostnad i relation till nytta.

 

Resultat/(Planerade studier)

Projektet pågår och de första resultaten beräknas publiceras hösten 2019. Projektet utvärderas både kvalitativt, genom intervjuer med flickor och vårdnadshavare, och kvantitativt, genom bland annat analys av smärtdagböcker, upplevd hälsa, stress samt med en hälsoekonomisk analys. Därutöver utvärderas salivkortisol och faeces som objektiva mått. 

 

Konklusion

Studien förväntas leda till ökad kunskap om icke-farmakologiska insatser för barn samt hur behandlingsinsatser för målgruppen kan breddas med ett kostnadseffektivt alternativ till ”standard care”.

Keywords
Buksmärta, dans, yoga
National Category
Health Sciences
Research subject
Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-73177 (URN)
Conference
Barnveckan 2019
Available from: 2019-03-18 Created: 2019-03-18 Last updated: 2019-03-21
Petersson, J., Åkesson, K., Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Relation mellan tid i målområde mätt med sensorglukos och HbA1c hos barn med typ 1 diabetes. In: : . Paper presented at Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019.
Open this publication in new window or tab >>Relation mellan tid i målområde mätt med sensorglukos och HbA1c hos barn med typ 1 diabetes
2019 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-72010 (URN)
Conference
Barnveckan 2019, Örebro, Sweden, April 1-4, 2019
Available from: 2019-02-01 Created: 2019-02-01 Last updated: 2019-02-05
Petersson, J., Åkesson, K., Sundberg, F. & Särnblad, S. (2019). Translating Glycated Hemoglobin A1c into Time Spent in Glucose Target Range: a Multicenter Study. Pediatric Diabetes
Open this publication in new window or tab >>Translating Glycated Hemoglobin A1c into Time Spent in Glucose Target Range: a Multicenter Study
2019 (English)In: Pediatric Diabetes, ISSN 1399-543X, E-ISSN 1399-5448Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

BACKGROUND: Approximately 90% of children and adolescents with type 1 diabetes in Sweden use continuous glucose monitoring (CGM), either as real-time CGM or intermittently scanned CGM to monitor their glucose levels. Time in target range (TIT) is an easily understandable metric for assessing glycemic control.

OBJECTIVE: The aim of this study was to examine the relation between TIT and HbA1c.

SUBJECTS AND METHODS: Subjects were recruited from 3 diabetes care centers in Sweden. Glucose data were collected for 133 children and adolescents with type 1 diabetes through CGM using Diasend®. Subjects with registration time over 80% were included in the analysis. HbA1c was collected from SWEDIABKIDS, the Swedish pediatric diabetes quality registry. TIT was defined as 3.9-7.8 mmol/L (70-140 mg/dL) and time in range (TIR) as 3.9-10 mmol/L (70-180 mg/dL).

RESULTS: = 0.69.

CONCLUSION: This study suggests a nonlinear relation between time spent in glucose target range and HbA1c. The finding implies that time spent in TIT could be a useful metric in addition to HbA1c to assess glycemic control. This article is protected by copyright. All rights reserved.

Place, publisher, year, edition, pages
Blackwell Publishing, 2019
Keywords
HbA1c, Type 1 diabetes, children, continuous glucose monitoring, time in target range
National Category
Endocrinology and Diabetes Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-71655 (URN)10.1111/pedi.12817 (DOI)30652407 (PubMedID)
Available from: 2019-01-22 Created: 2019-01-22 Last updated: 2019-01-22Bibliographically approved
Karefylakis, C., Särnblad, S., Ariander, A., Ehlersson, G., Rask, E. & Rask, P. (2018). Effect of Vitamin D supplementation on body composition and cardiorespiratory fitness in overweight men: a randomized controlled trial. Endocrine (Basingstoke), 61(3), 388-397
Open this publication in new window or tab >>Effect of Vitamin D supplementation on body composition and cardiorespiratory fitness in overweight men: a randomized controlled trial
Show others...
2018 (English)In: Endocrine (Basingstoke), ISSN 1355-008X, E-ISSN 1559-0100, Vol. 61, no 3, p. 388-397Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: Several observational studies have shown an association between vitamin D deficiency and non-skeletal major health issues including impaired cardiorespiratory fitness and adiposity. Only a few studies have examined the impact of vitamin D supplementation on these conditions and the results are ambiguous. The aim of this study was to examine the effect of vitamin D supplementation on body composition and cardiorespiratory fitness in overweight/obese men with vitamin D deficiency.

Methods: This study was a prospective, placebo controlled, double blinded, randomized trial with a study period of 6 months. Forty overweight/obese men (BMI > 25 kg/m2) with vitamin D deficiency (25(OH)D ≤ 55 nmol/L) were randomized to receive either 2000 IU Cholecalciferol drops or the equivalent amount of drops of placebo. At baseline and follow up body composition and cardiorespiratory fitness were measured and blood samples were obtained. Body composition was measured using bioelectrical impedance analysis (BIA) and cardiorespiratory fitness using cardiopulmonary exercise test (CPET). The primary outcomes were changes in percentage body fat and in maximum oxygen uptake (VO2max).

Results: No statistically significant difference between the placebo and the intervention group regarding changes in percentage body fat (p = 0.54) and VO2max (p = 0.90) was observed. Moreover, there was no statistically significant difference between the groups concerning changes in BMI (p = 0.26), maximum load (p = 0.89) and oxygen uptake at anaerobic threshold (AT) (p = 0.14).

Conclusions: We conclude that treatment with 2000 IU/d vitamin D for 6 months does not impact body composition or maximum oxygen uptake in overweight/obese men with vitamin D deficiency.

Place, publisher, year, edition, pages
Humana Press, 2018
Keywords
Bioelectrical impedance analysis, Body composition, Cardiopulmonary exercise test, Cardiorespiratory fitness, Vitamin D
National Category
Nutrition and Dietetics Endocrinology and Diabetes
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-68368 (URN)10.1007/s12020-018-1665-6 (DOI)000442234600005 ()29978375 (PubMedID)2-s2.0-85049582617 (Scopus ID)
Note

Funding Agencies:

Nyckelfonden OLL-404451

Örebro University ALF 2016:1 OLL-615521

Available from: 2018-08-13 Created: 2018-08-13 Last updated: 2018-09-06Bibliographically approved
Lemonaki, M. & Särnblad, S. (2018). Paediatric education in the Curriculum of the School of Medicine in the University of Örebro in Sweden. In: : . Paper presented at AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Paediatric education in the Curriculum of the School of Medicine in the University of Örebro in Sweden
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Background: In Sweden there are seven Medical Schools. Some of them have existed in more than 50 years whereas the School of Medicine at Örebro University was established in 2011. The education is built as 5,5 year studies (330 ECTS credits) and the Curriculum is integrated according to the PBL system. The aim is to present our approach to the training in paediatrics.

Method: The poster presents the theoretical and clinical studies, as well as the examination and the assessment system concerning the paediatric education. The medical students in Örebro study paediatrics during the study of the theme of Reproduction and Growth. This is formed in three steps during their studies, particularly in terms 2, 6, 9. As an integrated medical curriculum students have both theoretical and practical studies during all the terms. The learning methods are base studies, seminars, lectures, simulation training, and clinic practice.

In the second term, the medical students study embryology, genetics, anatomy and have some clinical practice in the paediatric primary health center. In the sixth term, they study about the healthy newborn, child and adolescent as well as normal and retarded growth and normal development and nutrition. Students also start their training in taking medical history and doing clinical examination. In the ninth term students have focus on the sick newborn, child and adolescent. Seminars on child abuse and neglect are given with a specialized pediatrician, a specialized lawyer and social worker as teachers.

Conclusion: The theoretical aims of the paediatric curriculum are obtained through clinical practice, team base groups, case seminaria, other seminaria, lectures, and self studies. The clinical skills are obtained through clinical skills training in paediatric units and simulation training. The examination system includes a writing exam after each term as well as an examination of clinical skills and a OSCE examination after the ninth term. The assessment ofthe students in the end of each term is very good.

Take-home message: The training in paediatrics in the Medical school of Örebro is formed in three steps in an integrated form.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-67487 (URN)
Conference
AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-08-31Bibliographically approved
Karefylakis, C., Pettersson-Pablo, P., Särnblad, S., Rask, E., Bitar, M., Magnusson, A. & Eriksson, C.-G. (2018). Vitamin D C3 epimer in a mid-Swedish region: Analytical measurement and epidemiology. Clinica Chimica Acta, 478, 182-187
Open this publication in new window or tab >>Vitamin D C3 epimer in a mid-Swedish region: Analytical measurement and epidemiology
Show others...
2018 (English)In: Clinica Chimica Acta, ISSN 0009-8981, E-ISSN 1873-3492, Vol. 478, p. 182-187Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: The discovery of an epimeric form of 25(OH)D3 may complicate the interpretation of vitamin Dstatus. The aim of this study was to examine the prevalence and determinants of 25-hydroxy-3-epi-vitamin D3 (3- epi-25(OH)D3) in a mid-Swedish region and to investigate how the measurement of 3-epi-25(OH)D3 would affect the assessment of vitamin D status using current thresholds.

Methods: We conducted a cross-sectional study of 8286 in- and outpatients in primary as well as secondary care settings. Plasma 25(OH)D, 25(OH)D2, 25(OH)D3 and 3-epi-25(OH)D3 were measured using High Pressure Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (HPLC – MS/MS). The relative 3-epi-25(OH)D3 contribution was calculated as a percentage of the total 25(OH)D3. Blood samples were collected between March 2014 and July 2015 providing a seasonal aspect to the results.

Results: 3-epi-25(OH)D3was detected in 635 cases (7.7% of all subjects), and the mean concentration was8.4 ± 3.5 nmol/L. 3-epi-25(OH)D3correlated significantly with 25(OH)D3(r =0.38, p < 0.001).A multivariateanalysis among the detected showed that male gender and winter season were independently associatedwith higher 3-epi-25(OH)D3/25(OH)D3percentage ratio (R2=0.044). Infants and children had a significantlyhigher detection rate compared to the reference age category (18–45 years) as well as those who were testedduring the summer season.

Conclusions: We report findings from the first epidemiologic study of 3-epi-25(OH)D3 conducted in Sweden, based on a large population sample. 3-epi-25(OH)D3 was detected in 7.7% of the study population and the mean concentration was 8.4 nmol/L. The quantification of 3-epi-25(OH)D3 would not significantly influence the clinical interpretation of vitamin D levels. Additional studies are needed to understand the metabolic pathway and the possible physiological functions of this metabolite.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2018
Keywords
3-epi 25(OH)D(3), 25(OH)D(3), High Pressure Liquid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry (HPLC – MS/MS), Vitamin D
National Category
Biomedical Laboratory Science/Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-64072 (URN)10.1016/j.cca.2018.01.002 (DOI)000425070000028 ()29305842 (PubMedID)
Note

Funding Agency:

Örebro University  ALF 2016:1 OLL-615521

Available from: 2018-01-12 Created: 2018-01-12 Last updated: 2019-02-06Bibliographically approved
Särnblad, S., Lidskog, M., Walfridsson, H., Hjelmqvist, H. & Duberg, A.-S. (2018). Will Early Clinical Training improve the professional skills?: Experience from a New Medical Education in Sweden. In: : . Paper presented at AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Will Early Clinical Training improve the professional skills?: Experience from a New Medical Education in Sweden
Show others...
2018 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Abstract [en]

Background: The undergraduate medical education in Sweden is 5½ years long (11 semesters), followed by an 18 months internship before license. The university curriculum used to be 6 theoretical semesters followed by 5 “clinical” semesters. Today it is common with integrated curricula with an early introduction of clinical training.

Method: School of Medicine at Örebro University started in January 2011 and now admits 70 students every semester. The first students graduated in June 2016. The educational approach is problem-based learning and the curriculum is integrated with six themes based on physiological processes. Biomedicine, clinical medicine and professional development are integrated throughout the entire programme.

Results: In total, clinical placement constitutes 74 weeks of which 16 weeks are spread through the first six semesters. The remaining 58 weeks (semester 7-11) are divided into six longer periods related to the themes. The objective of clinical placement during the first 6 semesters is to practice general clinical skills like communication, history-taking and clinical examination, but also to understand the health care system and the tasks of other health care personnel. The clinical placement in semester 6 ends with a seminar for reflection around the professional development and the value of early clinical placement. The students appreciate the early clinical placements. They manage to acquire general professional skills at this early stage and have the possibility to reflect upon their choice of profession. This stimulates theoretical studies and makes them more comfortable when entering the long clinical placements related to the themes. This is beneficial also for the clinical tutors. The first Örebro students that graduated were satisfied with the preparation given “to work as doctors” and gave the University the highest rank in a national survey.

Conclusion: Early clinical training is beneficial for the development of professional skills; it motivates and gives the student an early understanding of their future professional role. A challenge may be to find enough placements and the need for coaching adjusted for different stages of professional development.

Take-home message: Early clinical training is beneficial for the development of professional skills.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-67486 (URN)
Conference
AMEE (An International Association for Medical Education), Basel, Switzerland, 25-29 August, 2018
Available from: 2018-06-25 Created: 2018-06-25 Last updated: 2018-08-31Bibliographically approved
Särnblad, S., Ponsot, E. & Kadi, F. (2017). Acute effects on glycemia of different types of exercise in youths with type 1 diabetes. In: : . Paper presented at ISPAD 2017, Innsbruck, Austria, October 18-21, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Acute effects on glycemia of different types of exercise in youths with type 1 diabetes
2017 (English)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
National Category
Pediatrics
Research subject
Pediatrics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-61856 (URN)
Conference
ISPAD 2017, Innsbruck, Austria, October 18-21, 2017
Available from: 2017-10-18 Created: 2017-10-18 Last updated: 2017-11-01Bibliographically approved
Karefylakis, C., Petterson Pablo, P., Särnblad, S., Rask, E. & Eriksson, C.-G. (2017). D-vitamin C3-epimer. Metodbeskrivning och epidemiologisk studie i en mellansvensk region.. In: : . Paper presented at Endokrindagarna 2017, Uppsala, Sweden, 1-3 februari, 2017.
Open this publication in new window or tab >>D-vitamin C3-epimer. Metodbeskrivning och epidemiologisk studie i en mellansvensk region.
Show others...
2017 (Swedish)Conference paper, Poster (with or without abstract) (Refereed)
Keywords
D-vitamin
National Category
Medical and Health Sciences Endocrinology and Diabetes
Research subject
Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-54020 (URN)
Conference
Endokrindagarna 2017, Uppsala, Sweden, 1-3 februari, 2017
Available from: 2016-12-16 Created: 2016-12-16 Last updated: 2018-09-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-1440-9961

Search in DiVA

Show all publications