To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Strand, Susanne, ProfessorORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8285-0935
Alternative names
Biography [swe]

Forskningsområden som jag är verksam inom är stalkning, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, psykisk ohälsa, psykopati och antisocialt beteende, polisiärt arbete, riskbedömning, riskhantering och prevention.

Publications (10 of 165) Show all publications
Larsson, A.-K. L., Olsson, H. & Strand, S. J. M. (2024). Challenges and opportunities in collaborative approaches to responding to intimate partner violence: insights from social workers and police in Sweden. Journal of Social Work Practice, 38(2), 143-157
Open this publication in new window or tab >>Challenges and opportunities in collaborative approaches to responding to intimate partner violence: insights from social workers and police in Sweden
2024 (English)In: Journal of Social Work Practice, ISSN 0265-0533, E-ISSN 1465-3885, Vol. 38, no 2, p. 143-157Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This qualitative study explores the opportunities and challenges of collaboration experienced by social workers and police officers when dealing with cases of intimate partner violence (IPV) and stalking. The study aims to examine their collaborative approaches in risk assessment and risk management by identifying the structures , supports, and foundations crucial for effective collaboration. Our data, collected from twelve interviews and one focus group interview with social workers and police officers, reveals that collaboration was facilitated by assigning specific roles to involved parties, proximity, structure and professionalism. These key factors emerged as crucial and contributing to the effectiveness of the collaborative efforts. Practitioners should consider integrating these key elements into their practices to enhance and improve collaboration when addressing cases of IPV and stalking. The study underscores the need for a well-defined framework and support structures to optimise the collaborative response to such complex and sensitive issues.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2024
Keywords
collaboration, intimate partner violence, risk assessment, risk management, social work, work resilience
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-112384 (URN)10.1080/02650533.2024.2327038 (DOI)001184149400001 ()
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2024-03-15 Created: 2024-03-15 Last updated: 2024-05-24
Arnell, L., Vikander, M. & Strand, S. (2024). Skyddade boenden – En välfärdstjänst i förändring. Socialmedicinsk Tidskrift, 100(6)
Open this publication in new window or tab >>Skyddade boenden – En välfärdstjänst i förändring
2024 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 100, no 6Article in journal (Refereed) In press
Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift, 2024
National Category
Social Work
Research subject
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110968 (URN)
Available from: 2024-01-23 Created: 2024-01-23 Last updated: 2024-01-23Bibliographically approved
Petersson, J. & Strand, S. J. M. (2024). Victim Retraction From Police Investigations of Intimate Partner Violence. Psychology of Violence, 14(1), 45-55
Open this publication in new window or tab >>Victim Retraction From Police Investigations of Intimate Partner Violence
2024 (English)In: Psychology of Violence, ISSN 2152-0828, E-ISSN 2152-081X, Vol. 14, no 1, p. 45-55Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: Previous research has reported inconclusive results pertaining to the predictors for victim retraction and participation in police investigations of intimate partner violence (IPV). The aim of this study was therefore to examine characteristics and consequences associated with victim retraction and participation in police investigations of IPV. Additionally, we also examined characteristics and consequences in relation to victim retraction and participation in police risk management strategies.

Method: We analyzed a sample of 668 cases of male-to-female IPV reported to Swedish police, where characteristics were retrieved mainly from risk assessments of IPV re-victimization conducted by the police for all cases. Additionally, follow-up information of prosecutions, convictions, and rates of IPV re-victimization were examined for each case.

Results: The main results show a higher proportion of vulnerability factors present in cases where women retracted than in cases where they participated. In contrast, there were more risk factors present in cases where victims participated, and such participation was more likely to result in a perpetrator's prosecution and conviction. There was no significant association between IPV re-victimization and victim retraction or participation.

Conclusion: Victim participation in the police investigation and the risk management increased the likelihood of conviction, illustrating the importance of criminal justice professionals supporting, encouraging, and motivating women who have experienced IPV to participate in the criminal justice process.

Place, publisher, year, edition, pages
American Psychological Association (APA), 2024
Keywords
intimate partner violence, retraction, participation, characteristics, consequences
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110238 (URN)10.1037/vio0000492 (DOI)001108463200001 ()
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Available from: 2023-12-15 Created: 2023-12-15 Last updated: 2024-04-19Bibliographically approved
Larsson, A.-K., Petersson, J. & Strand, S. (2023). Att bedöma och hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd: Nyttiggörande av forskningsresultat från RISKSAM-projektet i dialog med socialtjänst och polis. Örebro: Centrum för våldsstudier, Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Att bedöma och hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd: Nyttiggörande av forskningsresultat från RISKSAM-projektet i dialog med socialtjänst och polis
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
To assess and manage the risk of violence in close relationships in sparsely populated and rural areas : Utilization of research results from the RISKSAM project in dialogue with social services and the police
Abstract [sv]

Syftet med projektet har varit att förmedla forskningsresultat om riskhantering och samverkan avseende våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck till yrkesverksamma inom polis och socialtjänst, samt att undersöka utmaningar och behov rörande frågor om riskbedömning, riskhantering och samverkan kring våld i nära relationer i gles- och landsbygdskommuner.

Projektet knyter an till forskningsprogrammet RISKSAM som syftar till att implementera och utvärdera en hållbar och evidensbaserad arbetsmodell, RISKSAM, för arbetet med riskhantering och samverkan vad gäller våld i nära relation. RISKSAM är en förkortning för RISKhantering och SAMverkan. En huvudsaklig ambition med nyttiggörandeprojektet har varit att medverka till att sprida information om RISKSAM och i dialog med de yrkesverksamma utveckla modellen ännu mer specifikt till de utmaningar som gles- och landsbygd står inför.

Under våren 2023 har vi således besökt praktiker inom socialtjänst och polis i gles- och landsbygd. Forskare och doktorander inom RISKSAM-programmet besökte regionerna Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Västerbotten, Örebro och Östergötland, där ett eller flera kommunbesök genomfördes i varje region. Varje besök har bestått av presentationer om RISKSAM och preliminära resultat ur detta projekt, samt fokusgruppsintervjuer om gles- och landsbygdens specifika utmaningar och de yrkesverksammas behov och stöd.

Våra resultat visade att det finns både utmaningar och möjligheter med arbetet med riskbedömning, riskhantering och samverkan kring ärenden med våld i nära relationer i gles- och landsbygdskommuner. I riskbedömningsarbetet fann vi att det fanns utmaningar i att identifiera våld men också att det kan finnas bristande organisatorisk kompetens att riskbedöma. Enskilda medarbetare har kompetens men omsättningen av personal och svårigheter att rekrytera, försvårar upprätthållandet av kompetens inom organisationen. Arbetet med riskbedömning kan även försvåras på grund av olika faktorer och brist på erfarenhet då dessa ärenden är sällan-ärenden.

I rapportens andra del redovisas utmaningar och möjligheter med riskhantering. Vi belyser verksamheternas bristande förutsättningar och de få insatser som finns att erbjuda på hemmaplan, att verktygslådan att arbeta med är liten, och att det finns en svårighet att hantera möjligheten till anonymitet på mindre orter. Vi lyfter både utmaningar och möjligheter med glesbefolkade samhällen, som fördelen med närhet till varandra och en känsla av att ta hand om varandra, men också nackdelarna med att det är svårt att vara anonym, ta emot insatser och att återvända till hemorten efter våldet och en vistelse i ett skyddat boende.

I del tre i rapporten beskriver vi de utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma upplever i relation till samverkan – både intern och extern – i ärenden med våld i nära relation. Detta innefattade, bland annat, hur den geografiska närheten (till exempel att sitta i samma byggnad) mellan yrkesverksamma underlättar samverkan. Samtidigt är samverkansformerna sårbara utifrån att de baseras på person snarare än funktion och den externa samverkan som sker är nästan uteslutande ostrukturerad. Det finns dock en vilja till ökad samverkan och existerande plattformar för detta, dock upplever flera yrkesverksamma att det saknas rätt verktyg för att åstadkomma detta.

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om utmaningar och möjligheter i arbetet med våld i nära relation i gles- och landsbygd. Här lämnas även konkreta förslag på hur praktiker i gles- och landsbygd kan stärkas i sitt arbete i relation till riskbedömning, riskhantering och samverkan.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Centrum för våldsstudier, Örebro universitet, 2023. p. 57
Series
Texter om våld. Rapport, E-ISSN 2004-3775 ; 2023:2
Keywords
Våld i nära relation, Riskbedömning, Riskhantering, Samverkan, Glesbygd
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-109769 (URN)9789187789953 (ISBN)9789187789960 (ISBN)
Projects
RISKSAM
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2023-11-17 Created: 2023-11-17 Last updated: 2023-11-22Bibliographically approved
Vikander, M. & Strand, S. (2023). Enhancing domestic violence risk assessments with children's perspectives: Exploring risk, vulnerability and protective factors through forensic interviews. Child & Family Social Work
Open this publication in new window or tab >>Enhancing domestic violence risk assessments with children's perspectives: Exploring risk, vulnerability and protective factors through forensic interviews
2023 (English)In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Effective risk management strategies for victims of domestic violence require an adequate risk assessment. While risk assessments for domestic violence typically focus on the adult victim, the risk of children who are exposed to such violence is often overlooked. This study aims to explore what risk, vulnerability and protective factors can be identified through forensic interviews with children exposed to domestic violence. A qualitative latent content analysis was conducted on documented forensic interviews with 41 children. The results show that children reported factors that should be taken into consideration when managing the risk of violence for their mother. In addition, the children's responses suggest the need for a separate risk management plan to address their needs and to protect them from re-victimization. Direct communication with children is crucial to identify factors that are unique to them. These results emphasize the significance of including their perspective in risk assessments for domestic violence to influence the risk management that includes both mothers and their children.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2023
Keywords
children, domestic violence, protective factor, risk factor, risk management, vulnerability factor
National Category
Social Work
Research subject
Social Work; Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-107765 (URN)10.1111/cfs.13068 (DOI)001037363000001 ()2-s2.0-85166440570 (Scopus ID)
Projects
RISKSAM
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2019‐01470
Available from: 2023-08-21 Created: 2023-08-21 Last updated: 2023-12-08Bibliographically approved
Acale Sánchez, M., Marković, I. & Strand, S. (2023). Gender Competent Criminal Law. In: Dragica Vujadinović; Mareike Fröhlich; Thomas Giegerich (Ed.), Gender-Competent Legal Education: (pp. 429-465). Springer
Open this publication in new window or tab >>Gender Competent Criminal Law
2023 (English)In: Gender-Competent Legal Education / [ed] Dragica Vujadinović; Mareike Fröhlich; Thomas Giegerich, Springer, 2023, p. 429-465Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The following chapter deals with the general and special part of criminal law from a gender perspective. It analyses, in particular, the provisions from the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention, from 2011. The Istanbul Convention is the most comprehensive international legal instrument that outlines binding obligations to states to prevent and combat violence against women and girls. Furthermore, the Istanbul Convention contains several institutes and behaviours that have to be criminalised in the respective national jurisdictions, covering and combining dogmatics and criminal policy issues with a foundation substantially based on gender. The chapter also explores gender issues in a more general way, interpreting criminal law and its challenges towards gender equality. The special part raises questions regarding criminal law and its compatibility with the Istanbul Convention and national laws.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Series
Springer Textbooks in Law
Keywords
Criminal Law, Gender, Istanbul Convention, Women, Stalking
National Category
Law Gender Studies
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-102081 (URN)10.1007/978-3-031-14360-1_13 (DOI)9783031143595 (ISBN)9783031143601 (ISBN)
Projects
LAWGEM
Funder
EU, European Research Council
Available from: 2022-11-04 Created: 2022-11-04 Last updated: 2023-01-25Bibliographically approved
Cruz, B., Lukić, N. & Strand, S. (2023). Gender Perspective of Victimization, Crime and Penal Policy. In: Dragica Vujadinović; Mareike Fröhlich; Thomas Giegerich (Ed.), Gender-Competent Legal Education: (pp. 467-502). Springer
Open this publication in new window or tab >>Gender Perspective of Victimization, Crime and Penal Policy
2023 (English)In: Gender-Competent Legal Education / [ed] Dragica Vujadinović; Mareike Fröhlich; Thomas Giegerich, Springer, 2023, p. 467-502Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

This chapter examines three criminological perspectives through a gender lens. The first part is dedicated to crime and gender. This chapter presents official data of reported and convicted persons in European countries, discussing crime trends and the different involvement of sexes in certain criminal offences. Further, this chapter points to possible differences in the ethology of crime from a gender perspective at three levels: individual; family, and social. The second section deals with gender and criminal victimization, with special attention dedicated to issues of domestic violence and sexual crimes. The third section of this chapter analyses the penal policy of the courts. Data is presented on sentencing practices in European countries, with an emphasis on certain criminal offences. Besides data on imprisonment, attention is paid to other penal sanctions. This section of the text further explains possible factors related to the different sentencing of women and men. They are divided into two categories: the first is those mainly related to socio-economic characteristics and crime committed; the second is those that reflect courts as gender institutions. Finally, this chapter gives explanations of different treatments of trans offenders in the criminal justice system.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Series
Springer Textbooks in Law
Keywords
Crime, Victimization, Penal policy, Gender
National Category
Law Gender Studies
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-102082 (URN)10.1007/978-3-031-14360-1_14 (DOI)9783031143595 (ISBN)9783031143601 (ISBN)
Projects
LAWGEM
Funder
EU, European Research Council
Available from: 2022-11-04 Created: 2022-11-04 Last updated: 2023-01-25Bibliographically approved
Alsarve, D. & Strand, S. (2023). Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor.
Open this publication in new window or tab >>Idrottens ansvar att förebygga mäns våld mot kvinnor
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Publisher
p. 60
Series
Centrum för idrottsforskning 2023:3
National Category
Sport and Fitness Sciences
Research subject
Sports Science; Criminology; Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-106173 (URN)978-91-988551-2-8 (ISBN)
Available from: 2023-06-02 Created: 2023-06-02 Last updated: 2023-06-05Bibliographically approved
Oskarsson, S. & Strand, S. (2023). Intimate partner violence in same-sex relationships. In: Todd K. Shackelford (Ed.), Encyclopedia of Domestic Violence: . Cham: Springer International Publishing
Open this publication in new window or tab >>Intimate partner violence in same-sex relationships
2023 (English)In: Encyclopedia of Domestic Violence / [ed] Todd K. Shackelford, Cham: Springer International Publishing , 2023Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer International Publishing, 2023
National Category
Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-106273 (URN)10.1007/978-3-030-85493-5_641-1 (DOI)9783030854935 (ISBN)
Available from: 2023-06-13 Created: 2023-06-13 Last updated: 2023-06-13Bibliographically approved
Hellfeldt, K., Olsson, K., Frogner, L. & Strand, S. (2023). Processutvärdering av GVI Örebro: en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Örebro: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Processutvärdering av GVI Örebro: en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet, 2023. p. 108
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-108798 (URN)9789187789885 (ISBN)
Available from: 2023-10-09 Created: 2023-10-09 Last updated: 2023-10-10Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8285-0935

Search in DiVA

Show all publications