To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 40) Show all publications
Hansson, P., Eliasson, K. & Lindvert, M. (2023). Regional lokalisering av näringslivets forskning och utveckling. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Open this publication in new window or tab >>Regional lokalisering av näringslivets forskning och utveckling
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Utgifterna för forskning och utveckling (FoU) inom det svenska näringslivet är starkt koncentrerat till ett fåtal regioner och koncerner. I rapporten beskrivs i vilka branscher och regioner det sker mest FoU och hur utvecklingen har sett ut över tid. Dessutom analyseras vilka faktorer som är betydelsefulla för den regionala lokaliseringen (funktionella arbetsmarknadsregioner, FA-regioner). 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2023. p. 40
Series
Tillväxtanalys Rapport ; 2023:09
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-106634 (URN)
Available from: 2023-06-27 Created: 2023-06-27 Last updated: 2023-06-28Bibliographically approved
Hansson, P., Eliasson, K. & Lindvert, M. (2022). Location of R&D within Swedish Multinational Enterprises. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Open this publication in new window or tab >>Location of R&D within Swedish Multinational Enterprises
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

The report analyzes factors that affect the localization of research and development (R&D) within Swedish-owned multinational enterprises in different countries (including Sweden). It also aims to investigate how Sweden is positioned with regard to these factors in an international perspective.

Abstract [sv]

Svenska multinationella företag (MNF) står för en betydande del av utgifterna förforskning och utveckling (FoU) i näringslivet i Sverige (46 procent) och det har längefunnits ett stort intresse för vad som bestämmer lokaliseringen av FoU. Det beror på attFoU förväntas ha positiva effekter på tillväxten, skapa kvalificerade jobb samt ökatillgången på ny kunskap i ett land. Syftet med denna studie är att analysera vilkafaktorer som påverkar lokaliseringen av FoU inom MNF i olika länder (inklusiveSverige).Det visar sig att det mellan 1999 och 2019 har skett en klar minskning av den andel FoUsom utförs inom svenska MNF i Sverige. Är detta en indikation på att Sverige blivitmindre attraktivt som investeringsland för FoU? En slutsats i rapporten är, att när hänsyntas till olika faktorer som förväntas påverka var lokaliseringen av FoU sker, tycks dettainte vara fallet.

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2022. p. 40
Series
Tillväxtanalys Rapport ; 2022:07
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-106629 (URN)
Available from: 2023-06-27 Created: 2023-06-27 Last updated: 2023-06-28Bibliographically approved
Eliasson, K., Hansson, P. & Lindvert, M. (2022). Patterns of employment, skills, and tasks within MNEs associated with offshoring. The World Economy, 45(4), 944-970
Open this publication in new window or tab >>Patterns of employment, skills, and tasks within MNEs associated with offshoring
2022 (English)In: The World Economy, ISSN 0378-5920, E-ISSN 1467-9701, Vol. 45, no 4, p. 944-970Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

We examine the relationship between relative demands for skills, non-routine, and non-offshorable tasks in Swedish MNE parents (onshore) and their employment shares in affiliates abroad (offshore). Our estimations suggest that increased employment shares in affiliates abroad (offshore) result in higher relative demand for skills and larger shares of non-routine tasks performed by employed that are highly educated in the parents at home (onshore). However, we do not find any evidence for that the share of non-offshorable tasks rises in the parents of Swedish MNEs when employment shares increase in their affiliates overseas. Furthermore, we estimate the relationships between absolute employment onshore (skilled and less-skilled labour) and employment in affiliates offshore (high- and low-income countries). Increased employment in affiliates in low-income countries relates negatively to the employment of less-skilled workers in manufacturing MNE parents (substitute), whereas increased employment in affiliates in high-income countries correlates positively with the employment of skilled workers in service MNE parents (complement).

Place, publisher, year, edition, pages
Blackwell Publishing, 2022
Keywords
multinational enterprises, non-routine and offshorable tasks, offshoring, relative labour demand, skill upgrading
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-95126 (URN)10.1111/twec.13203 (DOI)000705247900001 ()2-s2.0-85116803393 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2012-00859
Available from: 2021-10-21 Created: 2021-10-21 Last updated: 2022-06-03Bibliographically approved
Eliasson, K., Hansson, P. & Lindvert, M. (2021). Funktionell specialisering inom multinationella företag i svenskt näringsliv. Ekonomisk Debatt, 49(1), 28-42
Open this publication in new window or tab >>Funktionell specialisering inom multinationella företag i svenskt näringsliv
2021 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 49, no 1, p. 28-42Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

De globala värdekedjornas ökade betydelse och en tilltagande fragmentering av produktionsprocesserna har påverkat näringslivets specialisering i Sverige, såväl på nationell som på regional nivå. Detta är en utveckling som man kan lägga märke till inom de multinationella företagen. I denna artikel diskuteras vilka specialiseringsmönster som observeras inom dessa företag och i vad mån ökad funktionell specialisering och expansion utomlands bidragit till ökade eko-nomiska skillnader mellan regioner.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nationalekonomiska föreningen, 2021
National Category
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-90920 (URN)
Available from: 2021-04-09 Created: 2021-04-09 Last updated: 2021-04-12Bibliographically approved
Eliasson, K., Hansson, P., Ouraich, I. & Tynelius, U. (2021). Strukturomvandling och omställningspolitik i svenskt näringsliv. Ekonomisk Debatt, 49(5), 50-64
Open this publication in new window or tab >>Strukturomvandling och omställningspolitik i svenskt näringsliv
2021 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 49, no 5, p. 50-64Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Under efterkrigstiden har den svenska ekonomin genomgått en betydande strukturomvandling. Den har bidragit till en ansenlig tillväxt i BNP per capita, men har också inneburit kostnader för de individer som på grund av dessa omställningar har blivit av med sina jobb. I denna artikel beskrivs den strukturomvandling som skett framför allt sedan 1990-talet och vilka kostnader den har inneburit på individnivå. Slutligen diskuteras om det omställningssystem som finns för att hantera dessa är ändamålsenligt.  

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Nationalekonomiska föreningen, 2021
Keywords
Strukturomvandling, friställningar, inkomstförluster, omställningspolitik
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-94471 (URN)
Available from: 2021-09-21 Created: 2021-09-21 Last updated: 2021-09-21Bibliographically approved
Hansson, P., Eliasson, K. & Lindvert, M. (2020). Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Open this publication in new window or tab >>Effekter av direktinvesteringar på svenskt näringsliv
2020 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Rapporten visar att multinationella företag spelar en betydelsefull roll för globaliseringen av svenskt näringsliv, såväl nationellt som regionalt. De multinationella företagens fragmentering, funktionella specialisering och offshoring leder till effektivitetsvinster och tillväxt men också till regionala skillnader. 

Place, publisher, year, edition, pages
Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, 2020. p. 48
Series
Tillväxtanalys Rapport ; 2020:03
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-94632 (URN)
Available from: 2021-09-28 Created: 2021-09-28 Last updated: 2021-09-28Bibliographically approved
Eliasson, K., Hansson, P. & Lindvert, M. (2017). Effects of foreign acquisitions on R&D and high-skill activities. Small Business Economics, 49(1), 163-187
Open this publication in new window or tab >>Effects of foreign acquisitions on R&D and high-skill activities
2017 (English)In: Small Business Economics, ISSN 0921-898X, E-ISSN 1573-0913, Vol. 49, no 1, p. 163-187Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Using Swedish microdata, we find no evidence for the concerns circulating in the public debate that foreign acquisitions lead to reductions in both R&D expenditures and high-skilled activities in targeted domestic firms for either MNEs or non-MNEs. Previous studies have only focused on larger firms. In this paper, we are able to study the impact on smaller firms (fewer than 50 employees), which is important because 90% of the firms acquired meet this criterion. For this group of firms, there is no information on R&D, but by using the register of educational attainment, we obtain data on the share of high skilled labor in all Swedish firms irrespective of size. Interestingly, we find that among smaller firms, foreign enterprises tend to acquire high-productive, skill-intensive firms (cherry-picking). After the acquisitions, skill upgrading appears in acquired smaller, non-MNE firms, particularly in the service sector. 

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Keywords
foreign acquisition, skill upgrading, R&D intensity, propensity score matching
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-58059 (URN)10.1007/s11187-016-9815-9 (DOI)000405395600009 ()2-s2.0-85007524899 (Scopus ID)
Projects
Global value chains and the costs of structural change
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2012-0859
Available from: 2017-06-15 Created: 2017-06-15 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Eliasson, K., Hansson, P. & Lindvert, M. (2017). Utländska uppköp: hot eller möjlighet?. Ekonomisk Debatt, 45(7), 41-55
Open this publication in new window or tab >>Utländska uppköp: hot eller möjlighet?
2017 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 45, no 7, p. 41-55Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Nationalekonomiska Föreningen / Swedish Economic Society, 2017
National Category
Social Sciences Economics and Business
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-65111 (URN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2012-00859
Available from: 2018-02-21 Created: 2018-02-21 Last updated: 2018-02-23Bibliographically approved
Eliasson, K. & Hansson, P. (2016). Are workers more vulnerable in tradable industries?. Review of World Economics, 152(2), 283-320
Open this publication in new window or tab >>Are workers more vulnerable in tradable industries?
2016 (English)In: Review of World Economics, ISSN 1610-2878, E-ISSN 1610-2886, Vol. 152, no 2, p. 283-320Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Reduced trade barriers and lower costs of transportation and information have meant that a growing part of the economy has been exposed to international trade. In particular, this is the case in the service sector. We divide the service sector into a tradable and a non-tradable part using an approach to identify tradable industries utilizing a measure of regional concentration of production. We examine whether the probability of displacement is higher and income losses after displacement greater for workers in tradable services and manufacturing (tradable) than in non-tradable services. We also analyze whether the probability of re-employment is higher for workers displaced from tradable services and manufacturing than from non-tradable services. We find that in the 2000s the probability of displacement is relatively high in tradable services in comparison to non-tradable services and manufacturing. On the other hand, the probability of re-employment is higher for those displaced from tradable services. The largest income losses are found for those who had been displaced from manufacturing. Interestingly, the income losses of those displaced from manufacturing seems mainly to be due to longer spells of non-employment, whereas for those displaced in tradable services lower wages in their new jobs compared to their pre-displacement jobs appears to play a larger role.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2016
Keywords
Displacement costs, re-employment, earnings losses, tradable services
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-49842 (URN)10.1007/s10290-016-0249-x (DOI)000378901200003 ()2-s2.0-84960114853 (Scopus ID)
Projects
Globala värdekedjor och strukturomvandlingens kostnader
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2012-0859
Available from: 2016-04-14 Created: 2016-04-14 Last updated: 2017-11-30Bibliographically approved
Eliasson, K. & Hansson, P. (2015). Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara?. Ekonomisk Debatt, 43(1), 40-48
Open this publication in new window or tab >>Är anställda i branscher exponerade för internationell handel mer sårbara?
2015 (Swedish)In: Ekonomisk Debatt, ISSN 0345-2646, Vol. 43, no 1, p. 40-48Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Minskade handelshinder och lägre kostnader för transporter och information har inneburit att en växande del av ekonomin har exponerats för internationell handel. I denna artikel delar vi in ekonomin i tre delar – tillverkningsindustri, exponerad och icke-exponerad tjänstesektor – och jämför kostnaderna av att bli av med jobbet i dessa. Kostnaderna kan exempelvis bestå av perioder av arbetslöshet eller lägre lön i det nya arbetet jämfört med i det gamla. Vi finner att dessa kostnader är högre i branscher som är exponerade för internationell handel, framför allt för dem som har friställts inom tillverkningsindustrin.

Place, publisher, year, edition, pages
Nationalekonomiska föreningen, 2015
National Category
Economics
Research subject
Economics
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-42880 (URN)
Projects
Globala värdekedjor och strukturomvandlingens kostnader
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2012-0859
Available from: 2015-02-23 Created: 2015-02-23 Last updated: 2023-11-03Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-2575-6114

Search in DiVA

Show all publications