To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 17) Show all publications
Rimm, S. (2017). Länkar i samhällsordningens kedja: Klassiskt och modernt i utbildning och medborgarfostran ca 1800–1850. In: : . Paper presented at Svenska historikermötet 2017, Sundsvall, Sweden, May 10-12, 2017.
Open this publication in new window or tab >>Länkar i samhällsordningens kedja: Klassiskt och modernt i utbildning och medborgarfostran ca 1800–1850
2017 (Swedish)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
rhetoric, dialectic, grammar, curriculum, curriculum history, trivium, artes liberales, liberal arts, education, history of education, 19th century, humanism, renaissance humanism, neohumanism, history of rhetoric, civic education, retorik, dialektik, grammatik, läroplan, läroplanshistoria, trivium, artes liberales, utbildning, utbildningshistoria, skolhistoria, 1800-tal, humanism, renässanshumanism, nyhumanism, medborgarfostran, retorikhistoria
National Category
Languages and Literature
Research subject
Rhetoric; Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-58277 (URN)
Conference
Svenska historikermötet 2017, Sundsvall, Sweden, May 10-12, 2017
Funder
Swedish Research Council
Available from: 2017-06-26 Created: 2017-06-26 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Rimm, S. (2015). Skoltal och identitetskonstitution ca 1800-1850. In: : . Paper presented at Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv, Uppsala, Sweden, augusti 20-21, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Skoltal och identitetskonstitution ca 1800-1850
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

I den tidigmoderna lärda skolan hade retoriken, eller vältaligheten, spelat en avgörande roll för skolornas, lärarnas och elevernas identitet. Utöver de kommunikativa färdigheter som lärdes ut utgjorde retoriken också ett verktyg för kulturell reproduktion: dels genom det moraliskt fostrande innehållet i texter och övningar, dels genom hur vältalighetspraktiker i sig fungerade som ett kännetecken för läroståndet och för de personer som skulle fostras till medlemmar av detta.

En viktig arena för denna typ av konstitutiva retorik var de tal och orationer som hölls vid t.ex. skolavslutningar, rektorsskiften, lärartillsättningar samt olika kyrkliga och världsliga högtidsdagar.

När nya skoltyper etablerades under 1800-talets första hälft togs liknande praktiker upp även av de nya skolorna, trots att retoriken vid denna tid mönstrades ut från svenska skolor. De tal som tidigare traditionellt hade använts för att definiera distinkta identiteter för läroståndets uppväxande medlemmar placerades därmed i helt nya sammanhang med helt nya grupper av elever.

Med utgångspunkt i en retorisk analys av vilka elevidentiteter som befordrades i tal hållna i olika typer av skolor tecknar presentationen en bild av hur vältaligheten vid bland annat skolavslutningar och skolinvigningar bidrog till att betona skilda identitetsaspekter för olika grupper av elever.

Keywords
konstitutiv retorik, retorikhistoria, utbildningshistoria, identiteter, retorik, epideiktisk retorik, epideiktik, genus demonstrativum, skoltal, orationer, skolhistoria, elevidentiteter, skolelever, skolavslutningar
National Category
Humanities Pedagogy
Research subject
Rhetoric; Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-45656 (URN)
Conference
Sjätte nordiska utbildningshistoriska konferensen - tvärvetenskapliga perspektiv, Uppsala, Sweden, augusti 20-21, 2015
Available from: 2015-08-27 Created: 2015-08-27 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2015). Speak of the Pupil: Rhetorical Practices and Identity Formation in an Emerging School System c. 1700-1850. In: : . Paper presented at ISHR (International Society for the History of Rhetoric) Twentieth Biennial Conference, Tübingen, Germany, July 28-31, 2015.
Open this publication in new window or tab >>Speak of the Pupil: Rhetorical Practices and Identity Formation in an Emerging School System c. 1700-1850
2015 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Keywords
rhetoric, epideictic, constitutive rhetoric, history of rhetoric, history of education, identities, school orations
National Category
Other Humanities not elsewhere specified
Research subject
Rhetoric
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-45517 (URN)
Conference
ISHR (International Society for the History of Rhetoric) Twentieth Biennial Conference, Tübingen, Germany, July 28-31, 2015
Note

[...] This presentation explores the connections between the legacy of an eloquent erudite culture and the rhetorical practices in schools in a time when social change and ideological currents led to the establishment of new types of schools and to the inclusion of new social groups, albeit sharply divided by gender and class lines. In this the emerging school system rhetorical activities were part of an institutionalised identity formation on a radically new scale.By comparing classroom exercises as well as outward identity-oriented rhetorical activity in grammar schools with that in e.g. apologist schools or girls’ schools, it is shown how pupils in different types of schools were socialised in alignment with different identity configurations. [...]

Available from: 2015-08-11 Created: 2015-08-11 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2014). Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteenth-Century Sweden. Rhetorik: ein internationales Jahrbuch, 33(1), 17-26
Open this publication in new window or tab >>Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteenth-Century Sweden
2014 (English)In: Rhetorik: ein internationales Jahrbuch, ISSN 0720-5775, E-ISSN 1865-9160, Vol. 33, no 1, p. 17-26Article in journal (Other academic) Published
Abstract [en]

The following contribution will examine the form and content of school rhetoric in the Latin schools of early modern Sweden. After an introduction to the schools, an outline of their curricular heritage will be given, situating school rhetoric in the classical trivium. Three components of rhetorical education are identified: the theoretical teaching, the reading of exemplary texts, and the exercises, all three components displaying a striking traditionalism and stability during the eighteenth century. Furthermore, it will be shown that rhetorical education also served as a means of instilling virtue in pupils and that rhetoric was an essential component in the reproduction of a representative learned culture and in the formation of virtuous character and erudite identity.

Place, publisher, year, edition, pages
Berlin, Germany: De Gruyter, 2014
Keywords
Rhetoric, school rhetoric, trivium, rhetorical education, education, 18th century, curriculum history, Retorik, skolretorik, trivium, retorikutbildning, utbildning, 1700-tal, läroplanshistoria
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education; Rhetoric
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40139 (URN)10.1515/rhet.2014.004 (DOI)
Available from: 2015-01-12 Created: 2015-01-06 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Rimm, S. (2014). Retorik, pedagogik och demokrati: om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen. In: Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF): . Paper presented at Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF), Lund, Sweden, October 15-17, 2014.
Open this publication in new window or tab >>Retorik, pedagogik och demokrati: om behovet av en vidgad förståelse av retorikens roll i utbildningen
2014 (Swedish)In: Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF), 2014Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
rhetorical education, rhetoric, bildung, education, civic education, democracy, pedagogy, didactics, retorikutbildning, retorik, bildning, fostran, medborgarfostran, demokrati, pedagogik, didaktik
National Category
Pedagogy
Research subject
Rhetoric; Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40977 (URN)
Conference
Nordiska konferensen för retorikforskning (NKRF), Lund, Sweden, October 15-17, 2014
Available from: 2015-01-12 Created: 2015-01-12 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2014). Retoriska praktiker och identitetsformering i svenska skolor ca 1800–1850. In: Svenska historikermötet: . Paper presented at Svenska historikermötet 2014, Stockholm, Sweden, May 8-10, 2014.
Open this publication in new window or tab >>Retoriska praktiker och identitetsformering i svenska skolor ca 1800–1850
2014 (Swedish)In: Svenska historikermötet, 2014Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
rhetoric, identities, history of education, 19th century, retorik, identiteter, utbildningshistoria, 1800-tal
National Category
Pedagogy
Research subject
Rhetoric; Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40985 (URN)
Conference
Svenska historikermötet 2014, Stockholm, Sweden, May 8-10, 2014
Available from: 2015-01-12 Created: 2015-01-12 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2012). Textbook supply and shortage in eighteenth-century Sweden (1ed.). In: Carla Aubry & Johannes Westberg (Ed.), History of schooling: politics and local practice (pp. 193-204). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group
Open this publication in new window or tab >>Textbook supply and shortage in eighteenth-century Sweden
2012 (English)In: History of schooling: politics and local practice / [ed] Carla Aubry & Johannes Westberg, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group, 2012, 1, p. 193-204Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien: Peter Lang Publishing Group, 2012 Edition: 1
Keywords
history of education, textbooks, teaching materials, 18th century, Sweden, market, book market, regulations, schools, education, utbildningshistoria, läroböcker, läromedel, 1700-tal, Sverige, marknad, book market, regleringar, skolor, utbildning
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-38727 (URN)978-3-631-63367-0 (ISBN)
Available from: 2014-11-18 Created: 2014-11-18 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2011). Den lärda skolan. In: Esbjörn Larsson, Johannes Westberg (Ed.), Utbildningshistoria: en introduktion (pp. 45-60). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Den lärda skolan
2011 (Swedish)In: Utbildningshistoria: en introduktion / [ed] Esbjörn Larsson, Johannes Westberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2011, p. 45-60Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2011
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-20757 (URN)978-91-44-06897-8 (ISBN)
Available from: 2012-01-09 Created: 2012-01-09 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Rimm, S. (2011). Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteeenth-Century Sweden. In: : . Paper presented at 13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Graz, 25 - 29 July 2011.
Open this publication in new window or tab >>Eloquence and Education: School Rhetoric in Eighteeenth-Century Sweden
2011 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Keywords
history of education, history of rhetoric, rhetorical education, rhetoric, curriculum history
National Category
Humanities Educational Sciences
Research subject
Education; Rhetoric
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-44029 (URN)
Conference
13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Graz, 25 - 29 July 2011
Available from: 2015-04-02 Created: 2015-04-02 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Rimm, S. (2011). Rhetoric, text and tradition in Swedish 18th century schools. In: Otto Fischer, Ann Öhrberg (Ed.), Metamorphoses of rhetoric: classical rhetoric in the eighteenth century (pp. 153-172). Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen
Open this publication in new window or tab >>Rhetoric, text and tradition in Swedish 18th century schools
2011 (English)In: Metamorphoses of rhetoric: classical rhetoric in the eighteenth century / [ed] Otto Fischer, Ann Öhrberg, Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen , 2011, p. 153-172Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 2011
Series
Studia Rhetorica Upsaliensia, ISSN 1102-9714 ; 3
National Category
Languages and Literature Educational Sciences
Research subject
Education; Rhetoric
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21057 (URN)978-91-980081-0-4 (ISBN)
Available from: 2012-01-12 Created: 2012-01-12 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Projects
Tomes and textbooks. Teaching Materials between Manuscript and Print 1649-1820. [2013-01864_VR]; Södertörn University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0310-1929

Search in DiVA

Show all publications