oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Tranquist, Johan
Publications (3 of 3) Show all publications
Eriksson, C., Bergholm, C., Ulvmyr, C., Hallor Jonsson, I., Tranquist, J., Göttinger, P. & Green, S. (2012). NCFF  - Nationellt centrum för främjande av en god hälsa hos barn och ungdom: en sjuårig historia. In: Folkhälsostämman 2012: folkhälsa för en hållbar framtid. Paper presented at Folkhälsostämman, Stockholm, Sweden, 23-25 april, 2012 Stockholm (pp. 85-85). Stockholm: Statens folkhälsoinstitut
Open this publication in new window or tab >>NCFF  - Nationellt centrum för främjande av en god hälsa hos barn och ungdom: en sjuårig historia
Show others...
2012 (Swedish)In: Folkhälsostämman 2012: folkhälsa för en hållbar framtid, Stockholm: Statens folkhälsoinstitut , 2012, p. 85-85Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

Bakgrund och syfte: Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) bildades våren 2004 på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Huvudfokus var fysisk aktivitet men 2006 gavs ett utökat uppdrag att även arbeta för goda matvanor och andra hälsoframjande verksamheter hos barn och ungdom. Sedan dess har NCFF, utifrån skolans övergripande mål och riktlinjer, stöttat skolor genom att: 1) sprida erfarenheter och goda exempel, 2) stödja och informera om forskning och utvecklingsprojekt, 3) verka for en ökad samverkan mellan universitet och högskolor, kommuner, andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer samt regionala och lokala organisationer, samt 4) verka for en helhetssyn på sambandet mellan god hälsa och barn och ungdomars lärande/utveckling.

Metod/idébeskrivning: Verksamheten kan beskrivas utifran fyra målområden:

Strategisk inriktning: Främja god hälsa, goda levnadsvanor, lärande och utveckling. Ett hälsoframjande perspektiv som präglar hela skolverksamheten.

• Kunskapsförmedling – utbildning: Fortbildning (konferenser, utbildningsinsatser), kommunikativa insatser (nyhetsbrev, hemsida, sociala medier), och produktion av material.

• Kunskapsuppbyggnad – forskning och utveckling: Vetenskapligt råd, nationella utvärderingar, kunskapsöversikter, och samverkan med forskare.

• Samverkan och innovation: NCFF verkar genom och tillsammans med andra, nätverkar och samarbetar med lokala, nationella och internationella aktörer.

Resultat /lägesrapport: Verksamheten bidrar till att ord omsätts i handling och att handling omsatts i ord. Samarbetet med andra parter betyder resultat fastän en begränsad budget. Sedan 2004 har 3 500 skolor deltagit i NCFFs arrangemang vilket motsvarar hälften av landets grund- och gymnasieskolor.

Diskussion/uppföljning: Hälsoarbetet i skolan handlar om att skapa goda lärmiljöer där elever trivs och mår bra – en angelägenhet som beror hela skolan. Betydelsefullt ar att stödja, inspirera och starka kunskapsutvecklingen om sambandet mellan lärande och hälsa. En framtida viktig målgrupp ar elevhälsan i och med dess nya roll att arbeta mer stödjande, forebyggande och hälsofrämjande.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut, 2012
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-25678 (URN)978-91-7521-011-7 (ISBN)
Conference
Folkhälsostämman, Stockholm, Sweden, 23-25 april, 2012 Stockholm
Available from: 2012-09-03 Created: 2012-09-03 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Eriksson, C. & Tranquist, J. (2010). Ojämna villkor för barn att vara fysiskt aktiva. Svensk Idrottsmedicin, 29(4), 11-15
Open this publication in new window or tab >>Ojämna villkor för barn att vara fysiskt aktiva
2010 (Swedish)In: Svensk Idrottsmedicin, ISSN 1103-7652, Vol. 29, no 4, p. 11-15-Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Sverige: Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, 2010
National Category
Medical and Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-41875 (URN)
Available from: 2015-01-15 Created: 2015-01-15 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Green, S., Tranquist, J. & Eriksson, C. (2009). Hälsofrämjande insatser i skolan: en nationell kartläggning 2009. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Hälsofrämjande insatser i skolan: en nationell kartläggning 2009
2009 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2009. p. 154
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-25692 (URN)
Available from: 2012-09-03 Created: 2012-09-03 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications