oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Borglund, Tommy
Publications (10 of 15) Show all publications
Borglund, T., Prenkert, F., Frostenson, M., Helin, S. & Du Rietz, S. (2019). External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME. The International Journal of Management Education, 17(3), Article ID 100315.
Open this publication in new window or tab >>External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME
Show others...
2019 (English)In: The International Journal of Management Education, ISSN 1472-8117, E-ISSN 2352-3565, Vol. 17, no 3, article id 100315Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article offers new knowledge on the role of industry as external facilitators in the case of designing responsible management education (RME). Drawing on a case of a Swedish business school that developed a two year master's profile in sustainable business, we find that industry partners acted as external facilitators in the form of ‘Legitimizers’. This type of external facilitator, Legitimizer, complements Vazquez-Brust and Yakovleva’s (2017) existing categories: ‘Guides’, ‘Monitors’, ‘Enablers’, and ‘Networkers’. Based on the findings, we propose that business can take on four types of legitimizing roles in academia – business collaboration: The Visitor, The Planner, The Co-operator, and The Co-educator. We further identify various forms of legitimacy, particularly cognitive and pragmatic, that the corporate activities and interactions generate. Interestingly, in the case of RME, companies are instrumental to legitimizing the education, rather than being the ones seeking legitimacy.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
Education, Industry-academia collaboration, Legitimacy, RME, Sustainability
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-76404 (URN)10.1016/j.ijme.2019.100315 (DOI)000493924300007 ()2-s2.0-85072012438 (Scopus ID)
Available from: 2019-09-20 Created: 2019-09-20 Last updated: 2019-11-22Bibliographically approved
Borglund, T., Frostenson, M. & Helin, S. (2018). Understanding Responsible Management Education from the Inside: A Case Study of a Case Study in an Insurance and Savings Company. Journal of Business Ethics Education, 15, 97-124
Open this publication in new window or tab >>Understanding Responsible Management Education from the Inside: A Case Study of a Case Study in an Insurance and Savings Company
2018 (English)In: Journal of Business Ethics Education, ISSN 1649-5195, E-ISSN 2044-4559, Vol. 15, p. 97-124Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Despite some two decades of research on Responsible Management Education (RME) relatively little is known about RME within business. In particular, different variants of RME in business have not been studied enough to give us a thorough understanding of the nature, role and function of RME in business. To provide some remedy, this article studies RME from an internal business perspective. Through action research, it shows how a specific form of RME, building on the Shared Value (SV) concept, is shaped, developed and manifested within the life-insurance and savings company Skandia. Furthermore, it develops a model for a holistic understanding of RME in business, taking into account RME actors, concepts, methods, and use. Apart from being an empirical illustration from within business of how RME becomes a tool for strategy, identity and innovation, and constructing a model for understanding RME, the article also highlights SV as the conceptual basis for RME.

Place, publisher, year, edition, pages
Neilson Journals Publishing, 2018
Keywords
Action research, case study, shared value, Skandia, strategy, RME
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-65542 (URN)
Available from: 2018-03-07 Created: 2018-03-07 Last updated: 2018-09-14Bibliographically approved
Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., . . . Windell, K. (2017). CSR and Sustainable Business (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning
Open this publication in new window or tab >>CSR and Sustainable Business
Show others...
2017 (English)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017. p. 366 Edition: 1
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-62927 (URN)9789152350461 (ISBN)
Available from: 2017-12-02 Created: 2017-12-02 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., . . . Windell, K. (2017). CSR och hållbart företagande (2ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning
Open this publication in new window or tab >>CSR och hållbart företagande
Show others...
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017. p. 364 Edition: 2
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-59274 (URN)978-91-523-4045-5 (ISBN)
Available from: 2017-08-23 Created: 2017-08-23 Last updated: 2017-11-07Bibliographically approved
Ahlquist, M. & Borglund, T. (2017). Medierna och etiken: ansvar i ett nytt medielandskap (1ed.). Stockholm: Sanoma Utbildning
Open this publication in new window or tab >>Medierna och etiken: ansvar i ett nytt medielandskap
2017 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma Utbildning, 2017. p. 170 Edition: 1
Keywords
Medier, Etik, CSR
National Category
Media Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-61543 (URN)9789152339398 (ISBN)
Available from: 2017-10-15 Created: 2017-10-15 Last updated: 2019-03-29Bibliographically approved
Borglund, T., De Geer, H., Sweet, S., Frostenson, M., Lerpold, L., Nordbrand, S., . . . Windell, K. (2012). CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar (1ed.). Stockholm: Sanoma utbildning
Open this publication in new window or tab >>CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar
Show others...
2012 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Sanoma utbildning, 2012. p. 306 Edition: 1
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-25901 (URN)978-91-523-0477-8 (ISBN)
Available from: 2012-09-18 Created: 2012-09-18 Last updated: 2017-11-06Bibliographically approved
Borglund, T., Frostenson, M. & Windell, K. (2010). Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag. Stockholm: Regeringskansliet, Näringsdepartementet
Open this publication in new window or tab >>Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Regeringen beslutade under 2007 om nya riktlinjer för extern rapportering för de statligt ägda företagen. Dessa ska från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initatives (GRI:s) riktlinjer. Krav på hållbarhetsredovisning ger staten som ägare möjlighet att följa upp att styrelserna har tagit sitt ansvar enligt statens ägarpolicy, dvs att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Studien fokuserar på förändringar i strukturer eller processer i företagens hållbarhetsarbete som kan härledas till tillämpningen av regeringens riktlinjer och de nya prioriteringar som följer av att riktlinjerna tillämpas. Studien bygger på intervjuer och enkäter till CSR- och hållbarhetschefer i 49 statligt hel- eller delägda företag samt till styrelseordförandena i dessa företag. Sammantaget visar resultaten att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har därmed haft störst effekter på de företag som sedan tidigare inte haft större erfarenheter från hållbarhetsarbete. Resultaten visar att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. I synnerhet har kunskapsnivån ökat hos de företag som sedan tidigare ansåg sig ha begränsad kunskap och bristande erfarenhet från att arbeta med hållbarhetsredovisning. Nya hållbarhetsfrågor har därmed prioriterats i vissa företag. Framförallt har företagen medvetandegjorts om vikten av hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. I viss mån har det skett en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet i stort. I vissa företag har nya hållbarhetsfrågor prioriterats och nya rutiner och riktlinjer för kärnverksamhetenhar utarbetats. Studien visar att affärsstödjande processer förändras i vissa företag. Dessa processer handlar främst om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar egentliga förändringar av det de upplever vara kärnverksamheten. Strukturförändringar – att den formella organisationen i företagen ändras – förekommer i begränsad utsträckning och kan i så fall hänföras till organiseringen av hållbarhetsarbete. Överlag har dock riktlinjerna främst påverkat företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor snarare än själva hållbarhetsarbetet. Det leder oss fram till slutsatsen att redovisningen av hållbarhetsfrågor i första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer, medan steget till förändrad praktik är längre. Av studien framkommer att hållbarhetsredovisning handlar om en lärprocess. Att använda GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I flera fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer. I vissa fall anser företagen att indikatorerna inte är anpassade efter deras bransch – och att de flesta indikatorerna därmed inte är applicerbara på deras verksamhet. Företagen har lärt sig att anamma GRI i olika utsträckning. Tydligt är att GRI anpassas till företagens egen verksamhet genom att GRI:s indikatorer översätts till relevanta nyckeltal i företagen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Regeringskansliet, Näringsdepartementet, 2010. p. 35
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40946 (URN)
Available from: 2010-09-20 Created: 2015-01-12 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Borglund, T., Frostenson, M. & Windell, K. (2010). Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies. Stockholm: Regeringskansliet
Open this publication in new window or tab >>Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies
2010 (English)Report (Other academic)
Abstract [en]

In 2007, the Swedish government introduced new guidelines requiring state-owned companies to provide sustainability reports in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI). The reform was part of an active ownership policy of the Swedish government with an ambition to promote sustainability in state-owned companies. Given the lack of empirical studies on the effects of GRI reporting this explorative study examines the consequences of new requirements on GRI reporting on state-owned companies in Sweden. The purpose of the paper is to investigate if and to what extent the government’s augmented sustainability information requirements have had effects on the sustainability activities at state-owned companies. The study is based on questionnaires sent to CSR and sustainability managers at state-owned companies and to the chairmen of these companies. The questionnaires were complemented with interviews with the sustainability managers of a selection of these state-owned companies. The results show that the introduction of the new guidelines affected the companies to varying degrees. The companies that lacked previous experience of sustainability reporting have gone through a more extensive process of change than those that were already submitting sustainability reports. The results also show that the guidelines contributed mainly to improved procedures for reporting on sustainability issues rather than bringing about far-reaching changes in sustainability activities in practice. This leads us to the conclusion that the reporting of sustainability issues in the first instance strengthens and improves reporting procedures, whereas the next step – to changes in practice – is a greater one.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Regeringskansliet, 2010. p. 24
Keywords
CSR, Sustainability reporting, Sweden, State-owned companies
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40947 (URN)
Available from: 2010-09-27 Created: 2015-01-12 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
Borglund, T., Frostenson, M. & Windell, K. (2010). Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies. In: : . Paper presented at EBEN Annual Conference 2010.
Open this publication in new window or tab >>Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies
2010 (English)Conference paper, Published paper (Other academic)
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40974 (URN)
Conference
EBEN Annual Conference 2010
Available from: 2010-08-25 Created: 2015-01-12 Last updated: 2018-04-24Bibliographically approved
De Geer, H., Borglund, T. & Frostenson, M. (2009). Reconciling CSR with the Role of the Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example. Journal of Business Ethics, 89(3 Supplement), 269-283
Open this publication in new window or tab >>Reconciling CSR with the Role of the Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example
2009 (English)In: Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, E-ISSN 1573-0697, Vol. 89, no 3 Supplement, p. 269-283Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article uses the Swedish example to illustrate how corporate social responsibility (CSR) is understood and interpreted when it enters a welfare state context where social issues have traditionally been the domains of the state and of politicians. Among the implications one finds a relative scepticism of traditionally strong actors on the labour market, such as the state, trade unions and employers. This relative scepticism is primarily explained by an enduring idea of the role of business in society which stands in contradistinction to the idea expressed in the corporate centred idea of CSR. Still, CSR gains a foothold in the welfare state context, mainly because of the flexibility of the concept which allows for 'escape routes' - an understanding of CSR that focusses on issues at arm's length from the traditional welfare context. CSR also benefits from being codified in soft regulation, thereby becoming a legitimate super- national point of reference for all relevant actors. The possibility of developing new global arenas for espousing ideals partly in conflict with traditional ones also explains why CSR has become an established concept. In Sweden, such arenas have been created through the activities of multinational corporations, NGOs, investors, the media, consultants and other actors.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2009
Keywords
Corporate social responsibility, CSR, National context, Swedish model, Welfare state
National Category
Business Administration
Research subject
Business Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-40901 (URN)10.1007/s10551-010-0393-5 (DOI)000275713900004 ()2-s2.0-84894230349 (Scopus ID)
Available from: 2009-12-21 Created: 2015-01-12 Last updated: 2017-12-05Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications