oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Saf, Carolina
Publications (9 of 9) Show all publications
Nergelius, J. & Saf, C. (Eds.). (2017). Juristprogrammet vid Örebro universitet: Jubileumsskrift 10-årsjubileum. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Juristprogrammet vid Örebro universitet: Jubileumsskrift 10-årsjubileum
2017 (Swedish)Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

En sammanställning av anföranden vid konferens i november 2015, hållen för att lyfta fram hur juristutbildningen i Örebro utvecklats sedan starten.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2017. p. 149
Keywords
10-årsjubileum, konferens, anföranden, bakgrund, utveckling
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-64648 (URN)978-91-87789-14-4 (ISBN)
Available from: 2018-01-30 Created: 2018-01-30 Last updated: 2018-01-31Bibliographically approved
Saf, C. (2017). Private International Law Aspects of Substantive Law Harmonisation. In: Annina H. Persson and Eleonor Kristoffersson (Ed.), Swedish perspectives on private law europeanisation: (pp. 77-113). Oxford: Hart Publishing Ltd
Open this publication in new window or tab >>Private International Law Aspects of Substantive Law Harmonisation
2017 (English)In: Swedish perspectives on private law europeanisation / [ed] Annina H. Persson and Eleonor Kristoffersson, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2017, p. 77-113Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The chapter deals with the private international law aspects of the Commission's Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law (CESL) and more precisely how the proposed regime fits into and interplays with the choice of law rules found in the Rome I Regulation on the law applicable to contractual obligations and the 1955 Hague Convention on the law applicable to international sales of goods. It also compares the proposed CESL with the uniform regime in the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Hart Publishing Ltd, 2017
Series
Swedish Studies in European Law ; 9
Keywords
private international law, choice of law in contract, uniform law, harmonisation, EU, Commisson's Proposal for a Regulation on a Common European Sales Law, CESL, internationell privaträtt, uniform rätt, harmonisering, EU, kommissionens förslag till gemensam europeisk köplag, CESL
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-55162 (URN)9781849466974 (ISBN)9781509900954 (ISBN)
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-02-01 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Saf, C. (2016). Fullmaktsstatutet – vilket lands lag bestämmer behörighet och befogenhet vid gränsöverskridande mellanmansförhållanden. In: Annina H. Persson, Göran Millqvist, Carolina Saf (Ed.), Festskrift till Ronney Hagelberg: (pp. 207-221). Stockholm: Jure
Open this publication in new window or tab >>Fullmaktsstatutet – vilket lands lag bestämmer behörighet och befogenhet vid gränsöverskridande mellanmansförhållanden
2016 (Swedish)In: Festskrift till Ronney Hagelberg / [ed] Annina H. Persson, Göran Millqvist, Carolina Saf, Stockholm: Jure, 2016, p. 207-221Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I artikeln redogörs för det s.k. fullmaktsstatutet, dvs. den lag som reglerar frågan huruvida ett bindande avtal föreligger mellan huvudmannen och tredje man när avtalet ingåtts med hjälp av en fullmäktig, samt vilka anknytningsmoment som är lämpligast vid bestämmandet fullmaktsstatutet. Även den utomkontraktuella frågan om tillämplig lag för den s.k. falsus procurators ansvar behandlas. De lege ferenda föreslås att båda dessa frågor bör ses som fullmaktsfrågor och därmed, åtminstone som en utgångspunkt, behandlas enligt en och samma rättsordning.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Jure, 2016
Keywords
private international law, agency, choice of law, proper law in agency, comparative law, internationell privaträtt, fullmakt, lagval, fullmaktsstatutet, komparativ rätt
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-55161 (URN)978-91-7223-618-9 (ISBN)
Available from: 2017-02-01 Created: 2017-02-01 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Persson, A. H. & Saf, C. (2014). Mellanmän: om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter (1ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Mellanmän: om kommissionärer, handelsagenter och andra representanter
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2014. p. 174 Edition: 1
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-38614 (URN)
Available from: 2014-11-14 Created: 2014-11-14 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Saf, C. (2012). Utländska polygama äktenskaps rättsverkningar i Sverige. In: Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius (Ed.), Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander (pp. 119-131). Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Utländska polygama äktenskaps rättsverkningar i Sverige
2012 (Swedish)In: Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar: festskrift till Anna Hollander / [ed] Lotti Ryberg-Welander, Katarina Alexius, Norstedts Juridik AB, 2012, p. 119-131Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Norstedts Juridik AB, 2012
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24140 (URN)978-91-39-01664-9 (ISBN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-07-18 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Saf, C. (2010). Nya lagvalsregler för internationella avtal – Rom I-förordningen. Juridisk Tidskrift (1), 236-257
Open this publication in new window or tab >>Nya lagvalsregler för internationella avtal – Rom I-förordningen
2010 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 236-257Article in journal (Refereed) Published
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24141 (URN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-07-18 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Saf, C. (2009). Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser – Rom II-förordningen. Nordisk försäkringstidskrift (1), 23-41
Open this publication in new window or tab >>Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser – Rom II-förordningen
2009 (Swedish)In: Nordisk försäkringstidskrift, ISSN 0348-6516, no 1, p. 23-41Article in journal (Other academic) Published
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24456 (URN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-08-15 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Saf, C. (2009). Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser – Rom II-förordningen. Europarättslig tidskrift (1), 25-48
Open this publication in new window or tab >>Enhetliga regler för gränsöverskridande skadevållande händelser – Rom II-förordningen
2009 (Swedish)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, no 1, p. 25-48Article in journal (Other academic) Published
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24454 (URN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-08-15 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Saf, C. (2009). Vikten av en förutsebar rättstillämpning. Juridisk Tidskrift (1), 200-210
Open this publication in new window or tab >>Vikten av en förutsebar rättstillämpning
2009 (Swedish)In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 1, p. 200-210Article in journal (Other academic) Published
National Category
Law
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-24453 (URN)
Available from: 2012-08-15 Created: 2012-08-15 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications