To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Edvardsson, Bo
Alternative names
Publications (10 of 387) Show all publications
Edvardsson, B. (2014). Anmärkningar rörande en utredning om vårdnad, boende och umgänge.
Open this publication in new window or tab >>Anmärkningar rörande en utredning om vårdnad, boende och umgänge
2014 (Swedish)Other (Other academic)
Abstract [sv]

En utredning om vårdnad, boende och  umgänge granskas och saklighetsbrister påvisas.

Abstract [en]

The investigative method of a child custody investigation is critically examined.

Publisher
p. 3
Keywords
child custody investigation, critical examination, criticism of sources, investigative method, cognitive biases, secure information, utredning, vårdnadsutredning, utredningsmetodik, kritisk granskning, källkritik, tankefel, säkerställande, logik, saklighet, frågeformulär, Freda, subjektivitet, bestyrkande, systematisk replikering
National Category
Social Work Psychology Law
Research subject
Social Work; Psychology; Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-35267 (URN)
Available from: 2014-06-07 Created: 2014-06-07 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Att bortse från påverkan vid förundersökning gällande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn.
Open this publication in new window or tab >>Att bortse från påverkan vid förundersökning gällande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
To ignore influence in a preliminary inquiry about allegations of sexual abuse of a child
Abstract [sv]

Syftet är att klargöra metod- och tankefel i en förundersökning gällande påståenden om sexuella övergrepp på och misshandel av ett barn i förskoleåldern. Omfattande förekomst  av olika slag av påverkan och ignorerande av alternativa hypoteser kan konstateras.  

Abstract [sv]

The purpose is to clarify errors of method and thinking in a preliminary inquiry about allegations of sexual abuse and physical maltreatment of a preeschool child. Extensive occurrence of different kinds of influence and ignoring of alternative hypotheses are pointed out. 

Publisher
p. 46
Keywords
investigative method, child, preliminary inquiry, police interrogation, influence, cognitive biases, cognitive errors, criitical thinking, source criticism, utredning, utredningsmetodik, barn, förundersökning, polisförhör, sexuella övergrepp, misshandel, kontaktfamilj, metodfel, tankefel, källkritik, BUP, psykolog, missbruk av psykologi
National Category
Psychology Law
Research subject
Psychology; Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-34878 (URN)
Note

Polisförhören med barnet genomfördes på extremt undermåliga sätt, t ex med flera närvarande bl a förälder som tilläts upprepat att yttra sig, även i barnets hem, icke beaktande av sanningsfrågan, ensidig strategi, undermåliga frågetekniker, upprepade mutor, upprepat tvång gentemot barnet och övergreppsartat genomförande. Åklagare och polis satte sig  i detta fall i knät på ena parten i en familjedynamisk konflikt - åsidosättande av objektivitetskravet. En psykolog missbrukade psykologi.  

Available from: 2014-04-26 Created: 2014-04-26 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Lindgren Dahl, N. & Edvardsson, B. (2014). Intervju om vårdnadsutredande (ljudinspelning).
Open this publication in new window or tab >>Intervju om vårdnadsutredande (ljudinspelning)
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Keywords
utredning, utredningsmetodik, vårdnadsutredning, vårdnad, boende, umgänge, konflikt, tvist, källkritik, tankefel, kritiskt tänkande
National Category
Social Work Psychology Law
Research subject
Social Work; Psychology; Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-35227 (URN)
Note

Nina Lindgren Dahl intervjuar Bo Edvardsson (docent  i psykologi, leg psykolog, docent i socialt arbete) om vårdnadsutredande. Ljudinspelning 2 x 45 minuter inläggs på iTunes, podcast LEXNINA, juni 2014.  Gratis att ladda ner. Länkar är

https://itunes.apple.com/se/podcast/lex-nina/id886600228?mt=2

http://lexnina.libsyn.com/ 

Available from: 2014-06-03 Created: 2014-06-03 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Kritisk-vetenskaplig granskning av ett utredningsmaterial i mål rörande vårdnad, boende och umgänge.
Open this publication in new window or tab >>Kritisk-vetenskaplig granskning av ett utredningsmaterial i mål rörande vårdnad, boende och umgänge
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Critical examination of a child custody investigation
Abstract [sv]

Syftet är att tydliggöra metodproblem och metod- och tankefel i ett utredningsmaterial rörande vårdnad, boende och umgänge. Bland annat förekommer problem med säkerställande av uppgifter och felkällor såsom förväntanseffekter och subjektivitet vid rapportering och bedömningar. Brist på vetenskaplig underbyggnad påtalas för nallekort, bedömningsformuläret PATRIARK (använt för endast ena parten) och Trappan-modellen. Ett avsevärt antal tankefel preciseras i en lista.

Abstract [en]

The purpose is to examine the investigative methods in a child custody investigation. Many investigative problems and cognitive biases are found. 

Publisher
p. 8
Keywords
child custody investigation, criticism of sources, cognitive biases, critical examination, violence, subjectivity, utredning, utredningsmetodik, vårdnadsutredning, kritiskt tänkande, logik, källkritik, tankefel, subjektivitet, saklighet, säkerställande, interbedömarreliabilitet, validitet, nallekort, PATRIARK, våld, Trappan, Belfrage, förväntanseffekt, bedömningsformulär, felkällor
National Category
Social Work Psychology
Research subject
Social Work; Psychology; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-35262 (URN)
Note

OBS att granskningen av utredningsmetodiken inte inneburit något ställningstagande i tvistefrågor om vårdnad, boende, umgänge eller ev förekomst av våldsbeteende. 

Available from: 2014-06-05 Created: 2014-06-05 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Mer om tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick.
Open this publication in new window or tab >>Mer om tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick
2014 (Swedish)Other (Other academic)
Publisher
p. 5
Keywords
Quick, mord, övergrepp, kritiskt tänkande, utredning, utredningsmetodik, tankefel, källkritik, lögn, ljugande, psykoanalys, minne, erinring, rättssäkerhet, missbruk av psykologi, psykolog, maktmissbruk, okunnighet
National Category
Psychology Social Psychology Law
Research subject
Psychology; Sociology; Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-34539 (URN)
Note

Utifrån undersökande journalisten Dan Josefssons bok "Mannen som slutade ljuga. Berättelsen om Sture Bergwall och kvinnan som skapade Thomas Quick" (Lind & Co, 2013) listas ett antal tankefel i utredningsarbetet kring de påstådda morden. 

En mycket läsvärd bok och viktig för att förstå hur fallet Thomas Quick uppkom genom avancerat missbruk av psykologi och psykoterapi av psykologer, läkare och psykoterapeuter. Som huvudinspiratör vid uppkomsten av fallet pekar materialet på psykoanalytikern Margit Norell. Uppkomsten utmärks av frånvaro av kritiskt tänkande hos många inblandade, dock inte alla.

Available from: 2014-04-01 Created: 2014-04-01 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Minnespsykologisk hypotesprövning vid ett barnvittnesmål om bråk mellan vuxna.
Open this publication in new window or tab >>Minnespsykologisk hypotesprövning vid ett barnvittnesmål om bråk mellan vuxna
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
Critical examination of a child´s memories of a row between its parents
Abstract [sv]

Ett barnvittnesmål, rörande vad som utspelat sig fysiskt mellan ett barns bråkande  föräldrar, granskas på minnespsykologisk grund. Ett flertal felkällor kan föreligga. Två hypoteser prövas mot förhörsmaterialet. Ett antal tankefel listas upp. 

Abstract [en]

Testimony from a child about a row between its parents is critically examined. 

Publisher
p. 11
Keywords
child, memory, recall, testimony, cognitive biases, sources of error, investigative method, utredningsmetodik, barn, vittnesmål, minne, erinring, felkällor, tankefel, källkritik, polisförhör
National Category
Applied Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-34560 (URN)
Available from: 2014-04-02 Created: 2014-04-02 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. & Vahlne Westerhäll, L. (2014). På saklig grund: utredningsarbete inom socialtjänsten (1ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Open this publication in new window or tab >>På saklig grund: utredningsarbete inom socialtjänsten
2014 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Boken "På saklig grund - utredningsarbete inom socialtjänsten" (Malmö: Gleerups, 2014, 262 sidor) är fokuserad mot juridik, kognitiv psykologi och saklighet vid utredande. Den innehåller följande 11 kapitel:

1. Allmänt om utredningsarbete

2. Socialtjänstutredningar som en kommunal angelägenhet

3. Socialtjänstens utredningsarbete i ett rättsligt perspektiv

4. Offentlighet, sekretess och dokumentation på socialtjänstens område

5. Mänskliga förutsättningar och begränsningar

6. Logik och arbetande begrepp

7. Frågeställningsanpassade arbetssätt

8. Saklighetskrav på information/uppgifter

9. Analyser

10. Bedömningar och problemlösning

11. Mer om tankefel

Referenser (19 sidor)

Sakregister (14 sidor)

Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2014. p. 264 Edition: 1
Keywords
socialtjänst, socialt arbete, socialsekreterare, socionom, kritiskt tänkande, utredningsarbete, barnavårdsutredning, barn, LVU, BBIC, vårdnadsutredning, utredande samtal, intervju, enkät, enkätoffentlighet, sekretess, dokumentation, psykologi, kognitiv psykologi, minne, tänkande, logik, tankefel, källkritik, saklighet, analys, objektivitet, juridik, psykologi, utredningsmetodik, bedömning, beslut, problemlösning, utredning, utrednings
National Category
Law Social Work Psychology
Research subject
Law; Social Work; Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-34929 (URN)978-91-40-68330-4 (ISBN)
Note

Bo Edvardsson är docent i psykologi, leg psykolog och docent i socialt arbete och har skrivit kapitel 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Lotta Vahlne Westerhäll är professor  i juridik och inrikad mot socialrätt. Hon har skrivit kapitel 2, 3 och 4. Boken utkom 30 juni 2014. 

 

Available from: 2014-05-02 Created: 2014-05-02 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Sakkunnigyttrande över förundersökningsmaterial gällande misstanke om sexuellt ofredande: felkällor och hypoteser.
Open this publication in new window or tab >>Sakkunnigyttrande över förundersökningsmaterial gällande misstanke om sexuellt ofredande: felkällor och hypoteser
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En farmor är misstänkt för att ha begått sexuellt ofredande gärningar gentemot en pojke som är hennes barnbarn. Pojken  har sagt saker till sin mormor, vilka av henne  och andra tolkats som sexuellt ofredande och genom  socialtjänsten har polisanmälan gjorts. Fyra polisförhör har gjorts med pojken och ett antal förhör har dessutom gjorts med pojkens mamma, mormor, familjehemsmamma och lärare innevarande termin. I de tre första förhören med pojken har denne inte velat tala om vad han skall ha sagt till mormor. I det fjärde förhöret går pojken med på att uttala sig under förutsättningen att förhörsledaren och han byter rum och ingen inspelning sker och inga åhörare finns och därefter får förhörsledaren ställa kompletterande frågor med inspelning.  De vuxna som förhörts säger att pojken gjort olika uttalanden och uppvisat en del som problem uppfattade beteenden. Utredningsmetodiken utmärks av ensidigt bekräftelsesökande och ignorerande av alternativa tolkningsmöjligheter samt av felaktig frågeteknik och bristande uppföljning av viktiga uttalanden. Vaga och flertydiga uppgifter förekommer. Motevidens förekommer i barnets svar samt motsägelser av ett par av påståendena om sexuellt ofredande. I en Avslutande diskussion (sid 60ff) preciseras ett stort antal felkällor/validitetshot och ett antal alternativa tolkningshypoteser anges. Källkritiskt sett bör utredningsmaterialet avvisas, då det föreligger ett flertal sakliga grunder att misstänka fel i materialet (se sid 60ff). Det bedöms tillkommet  i strid med objektivitetsprincipen för förundersökningar och uppvisar okritisk anslutning till den ena sidan i en konflikt mellan familjer. Domstolen påtalade stora brister  i åklagarens påstådda bevisning och frikände den åtalade. Åtalet ter sig obefogat. 

Publisher
p. 88
Keywords
förundersökning, polisförhör, barn, konflikt, saklighet, objektivitet, sexuella övergrepp, sexuellt ofredande, tankefel, källkritik, metakommunikation, felkällor, validitetshot, alternativa tolkningshypoteser
National Category
Psychology Law
Research subject
Psychology; Law
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-35496 (URN)
Available from: 2014-06-25 Created: 2014-06-25 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Symtomutredning: Instruktion till laboration.
Open this publication in new window or tab >>Symtomutredning: Instruktion till laboration
2014 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Publisher
p. 3
Keywords
symtom, tecken, tidsangivelser, situationer, sammanhang
National Category
Psychology Psychiatry
Research subject
Psychology; Psychiatry
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-34719 (URN)
Note

En laboration, konstruerad av Bo Edvardsson på 90-talet, som använts under många år på Örebro universitet på kurser  i klinisk psykologi och kurser i utredningsmetodik på psykologprogrammet. Att genomföra en allmän symtomutredning kan ges som antingen individuell laboration eller grupplaboration. Vi har enbart använt äkta symtom som kursdeltagare eller andra tillhandahållit. Ett av motiven bakom labben är den närmast överallt befintliga frånvaron av symtomutredningar inom utredningar av yrkesgrupperna klinisk psykolog och socionom. Symtom hanteras mycket genom lösligt pratande och skrivande utan strävan efter preciseringar. 

Available from: 2014-04-13 Created: 2014-04-13 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Edvardsson, B. (2014). Utredningsövergrepp vid personalutredning: Sex fallgranskningar påvisar kränkande utredningsmetodik.
Open this publication in new window or tab >>Utredningsövergrepp vid personalutredning: Sex fallgranskningar påvisar kränkande utredningsmetodik
2014 (Swedish)Other (Other academic)
Keywords
utredningsmetodik, personalutredning, personal, konflikt, arbetsplats, arbetsgivare, kränkande, skvaller, anonym, tankefel, källkritik, kritisk granskning, kritiskt tänkande, osaklighet, frånvaro av replikering
National Category
Psychology
Research subject
Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-35344 (URN)
Note

I det följande anges rubrikerna för sex av Bo Edvardsson genomförda fallgranskningar  i personalfrågor, där kränkande utredningsmetodik använts. Alla sex är inlagda i fulltext på DiVA och de fyra första kan enkelt sökas på "bo edvardsson kränk*" och de sista på författarnamn plus några av titelns nyckelord.

- Att omvandla arbetsplatsproblem till problem hos person. Grovt kvinnoförtryck vid en forskningsavd på universitet

- Förfalskning och utredningsövergrepp i en personalutredning beställd av Göteborgs universitet från Previa: Previa-Rikshälsans "Psykosocial rapport" samt annat material från Göteborgs universitet i ärendet Ä 6/96 vid Statens ansvarsnämnd rörande professor P

- Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en  personalutredning rörande "kränkande särbehandling" enligt AFS 1993:17: Ett exempel på utredningsövergrepp genom konsultutredning

- Kränkande behandling av en anställd på sjukhus och i dagstidning: Kritisk granskning av dokument från Norrbottens läns landsting (NLL) 1996 och av relaterad Internetartikel från Norrbottens-Kuriren nov 2008

- Kritisk granskning av utredningsmetodiken i ett förundersökningsmaterial rörande misstanke om sexuella övergrepp på en skola - ett gruppfall

- Utredningsmetodisk och källkritisk granskning av en personalskrivelse till socialtjänsten från en vårdavdelning för barn. Konsten att strunta i källkritiskt ansvarstagande.

Fall nr 3 och 4 gäller samma person, en överläkare vid aktuellt landsting. I fall nr 5 har förundersökningen genom den kommunala arbetsgivaren tillförts personalutredningsmaterial av skvallerartad karaktär och från konsult som anonymiserat  källor. Åklagaren avskrev senare fallet. Att förundersökningen tillförts material på sådan nivå är svårbegripligt utifrån gällande saklighetskrav.  

Available from: 2014-06-12 Created: 2014-06-12 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications