oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nylund, Mattias
Alternative names
Publications (6 of 6) Show all publications
Nylund, M. (2013). Yrkesutbildning, klass & kunskap: en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Yrkesutbildning, klass & kunskap: en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform
2013 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [sv]

The overall purpose of this thesis is to critically contextualise the organization of content in Swedish upper-secondary vocational education by highlighting its social and political implications in relation to social class. Policy documents concerning the content of vocational education in Sweden from 1971 to 2011 serve as the main empirical source, with particular attention given to the reform of 2011 (Gy11). The thesis is comprised of four studies that each represents a different context that reveals social and political implications of the selection and organisation of content in Gy11. The content structure of Gy11 is thus analysed in relation to (a) the school’s role of fostering democratic citizens and the overarching societal function of education, (b) knowledge distribution among social classes, (c) a class context, including key historical and contemporary reforms, and (d) a modern historical context, focusing on how two previous structural reforms (1971 and 1994) organised power and control over educational content.

The study results show that, in terms of its content structure and underlying principles, Gy11 represents a historical break with previous reforms in many respects. Fundamental organising principles of past reforms, such as students’ preparation for active citizenship, critical thinking and entry to higher education, have been given less importance while the content is more context-bound than in previous reforms. The Gy11 reform can thus be seen as a part of a broader policy trend that is detracting from earlier efforts to give all social classes equal access to an equivalent education and reduce social imbalances in education. This new way of shaping vocational education is, it is argued, likely to exacerbate class inequalities by both reducing social mobility and rendering knowledge distribution in society more asymmetric.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2013. p. 153
Series
Örebro Studies in Education, ISSN 1404-9570 ; 40
Series
Örebro Studies in Educational Sciences with an Emphasis on Didactics ; 8
Keywords
curriculum theory, vocational education, class, education policy, knowledge, curriculum codes, upper-secondary school, Bernstein, Englund, Olin Wright
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-29316 (URN)978-91-7668-953-0 (ISBN)
Public defence
2013-09-27, Hörsal Prisma, Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, Örebro, 13:15 (Swedish)
Opponent
Available from: 2013-06-04 Created: 2013-06-04 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Nylund, M. (2012). The relevance of class in education policy and research: the case of Sweden’s vocational education. Education Inquiry, 3(4), 591-613
Open this publication in new window or tab >>The relevance of class in education policy and research: the case of Sweden’s vocational education
2012 (English)In: Education Inquiry, ISSN 2000-4508, E-ISSN 2000-4508, Vol. 3, no 4, p. 591-613Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Over the last few decades, less importance has been attached to the concept of class in educational policy and educational research. Due to the continued relevance of class in many educational contexts, this article argues that this trend is unfortunate, untimely and unwarranted, and that important questions are overlooked as a result. As a case in point, the article examines contemporary policy trends in upper-secondary vocational education in Sweden. The article comprises two interrelated sections. The first discusses the more general matter of the relevance of class (and its critique) and how class can be understood in contemporary society. Following the conclusions from part one, the second section demonstrates how problems arise when vocational education is removed from its class context, illustrated by contemporary policy trends in Sweden where not only issues of class  are ignored, but policies are also adopted that are likely to augment class inequalities.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2012
Keywords
social class, education policy, vocational education, upper-secondary education, curriculum
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-31898 (URN)10.3402/edui.v3i4.22056 (DOI)
Available from: 2013-10-11 Created: 2013-10-11 Last updated: 2019-06-14Bibliographically approved
Nylund, M. & Rosvall, P.-Å. (2011). Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna. Pedagogisk forskning i Sverige, 16(2), 81-100
Open this publication in new window or tab >>Gymnasiereformens konsekvenser för den sociala fördelningen av kunskaper i de yrkesorienterade utbildningarna
2011 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 2, p. 81-100Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I föreliggande artikel analyseras den pågående gymnasiereformen (Prop 2008/09:199, SOU 2008:27) utifrån dess innebörd för kunskapers organise-ring i de yrkesorienterade utbildningarna. För att diskutera reformens möjliga kon-sekvenser analyseras den i relation till befintliga praktiker i en fordonsprograms-klass. Problemet som står i fokus är den ojämlika sociala fördelningen av kunskap och makt som föreligger mellan olika samhällsklasser. I denna problematik har de yrkesorienterade utbildningarna en central position, då dessa huvudsakligen både rekryterar elever från, tillika socialiserar för, arbetarklasspositioner. De teoretiska begreppen hämtas framförallt från utbildningssociologen Basil Bernstein, som skil-jer på kunskap organiserad i horisontella och vertikala diskurser, vilka ger olika förutsättningar för handling i olika sammanhang. Resultaten från analysen visar att befintliga praktiker i huvudsak är horisontellt organiserade och att de riskerar att ytterligare styras i den riktningen genom att reformen premierar starkt kontextbun-den, färdighetsorienterad, kunskap. För den sociala fördelningen av kunskap inne-bär detta att reformen i högre grad än vad som redan är fallet utestänger hälften av gymnasieungdomarna, företrädelsevis med bakgrund i arbetarklassen, från vertika-la diskurser, från kunskap som ger makt.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011
Keywords
Vocational education, education policy, educational ethnography, horizontal and vertical discourse, Basil Bernstein, social class, knowledge organisation
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-20768 (URN)
Available from: 2012-01-13 Created: 2012-01-10 Last updated: 2018-05-03Bibliographically approved
Nylund, M. (2010). Framtidsvägen: Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram?. Pedagogisk forskning i Sverige, 15(1), 33-52
Open this publication in new window or tab >>Framtidsvägen: Vägen till vilken framtid för eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram?
2010 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 15, no 1, p. 33-52Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 2010
Keywords
framtidsvägen, yrkesutbildning, utbildningspolitik, läroplansteori, utbildningskonceptioner, gymnasiereform
National Category
Social Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15385 (URN)
Note

Den 13 maj 2009 lämnade regeringen över proposition 2008/09:199 till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till de mest omfattande och genomgripande förändringarna av gymnasieskolan sedan 90-talets gymnasiereform. Som underlag för propositionen ligger gymnasieutredningen Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, vilken fick i uppdrag att föreslå en ny struktur för gymnasieskolan. Propositionen följer på de flesta punkter de förslag som presenterades i utredningen, och det är denna utredning som analyseras i föreliggande artikel. I artikeln riktas intresset mot utredningens förslag avseende den innehållsliga utformningen av de framtida yrkesprogrammen. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från läroplansteoretisk forskning, framförallt från Englund (2005) och Carr och Hartnett (1996), där den historiska spänningen mellan skolans sociala-medborgerliga uppdrag och dess ekonomiska-arbetsmarknadsstyrda uppdrag fokuseras. Utredningens förslag till framtida yrkesprogram diskuteras mot bakgrund av vilket framtida samhälle, liksom vilken roll i detta samhälle, eleverna förbereds för. Avslutningsvis diskuteras vilken gymnasieskolans huvudsakliga samhälleliga funktion blir med utredningens förslag.

Available from: 2011-04-27 Created: 2011-04-26 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
Ekström, M., Kroon, Å. & Nylund, M. (Eds.). (2006). News from the interview society. Göteborg: Nordicom
Open this publication in new window or tab >>News from the interview society
2006 (English)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Nordicom, 2006. p. 267
National Category
Media and Communications
Research subject
Media and Communication Studies
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4219 (URN)91-89471-37-7 (ISBN)
Available from: 2007-12-06 Created: 2007-12-06 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Nylund, M.Ordnande principer för innehållets urval och organisering i de gymnasiala yrkesutbildningarna 1971-2011: en analys av tre strukturreformer.
Open this publication in new window or tab >>Ordnande principer för innehållets urval och organisering i de gymnasiala yrkesutbildningarna 1971-2011: en analys av tre strukturreformer
(Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
Abstract [sv]

I föreliggande artikel diskuteras vilka ordnande principer som legat bakom skolinnehållets urval och organisering i de gymnasiala yrkesorienterade utbildningarna 1971-2011 genom en analys av de tre större utbildningsreformer som genomförts under perioden. Utbildningssociologen Basil Bernsteins arbeten tas som utgångspunkt och utformningen av de yrkesorienterade utbildningarna analyseras som olika modaliteter av en pedagogisk kod. Analysen visar på såväl kontinuiteter som förändringar mellan reformerna avseende innehållets urval och organisering samt makten och kontrollen över (och genom) detta. Exempel på slutsatser är att 1970- och 1990-talets reformer styrdes utifrån en sammanförande princip medan Gy11 styrs efter en isärhållande princip. Gy11 representerar också i jämförelse med tidigare reformer en mer entydig modalitet där marknadsstyrning dominerar. En annan slutsats är att kunskapsfrågan varit marginaliserad i samtliga reformer och att man kan se en historisk rörelse från att specifika kunskaper prioriteras (1970) till egenskaper; flexibel (1990) och anställningsbar (2011). Samtliga reformer representerar relativt tydliga kodmodaliteter och på ett övergripande plan förskjuts balansen avseende makten över innehållet från stat (1970) till elev (1990), till arbetsliv och företag (2011). De ordnande principerna för innehållet representerar en historisk rörelse från en konservativ pedagogik med radikala inslag (1970) till en progressiv pedagogik med svaga radikala inslag (1990) till en tydligt konservativ pedagogik (2011).

National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-31899 (URN)
Available from: 2013-10-11 Created: 2013-10-11 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications