oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Larsson, Tord
Publications (10 of 18) Show all publications
Larsson, T., Kjellander, J. & Överstam, H. (2013). “Aerosoltrap” a new device for inertial dust separation: CFD simulations with experimental validation. Particulate Science and Technology, 31(3), 221-225
Open this publication in new window or tab >>“Aerosoltrap” a new device for inertial dust separation: CFD simulations with experimental validation
2013 (English)In: Particulate Science and Technology, ISSN 0272-6351, E-ISSN 1548-0046, Vol. 31, no 3, p. 221-225Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Inertial separation of dust from air/gas streams using settling- or baffle chambers is simple and cost effective. In order to increase the effectiveness of a single chamber AerosolTrap has been developed. This new device uses 4 chambers in series, stacked on top of each other. The aim of the present study is to examine the performance of AerosolTrap and investigate if CFD simulations can be used as a tool to optimize its geometry. Simulations and validating laboratory experiments have been performed using different flows and different mix of particles. The paper describes the methodology used and presents results that show that CFD simulations predict the general characteristics of the AerosolTrap well but underestimates the separation coefficient slightly.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2013
Keywords
Aerosoltrap, CFD, computational fluid dynamics, inertial separation, particle trap
National Category
Engineering and Technology
Research subject
Mechanical Engineering; Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-25905 (URN)10.1080/02726351.2012.715612 (DOI)000317822100003 ()2-s2.0-84876391202 (Scopus ID)
Available from: 2012-09-19 Created: 2012-09-19 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
Larsson, T. (2010). Indirekt mätning av rördrommens Botaurus stellaris, trastsångarens Acrocephalus arundinaceus och näktergalens Luscinia luscinia ljudeffektsnivå. In: Fåglar i Kvismaren: årsskrift 2009. Örebro: Föreningen Kvismare fågelstation (156)
Open this publication in new window or tab >>Indirekt mätning av rördrommens Botaurus stellaris, trastsångarens Acrocephalus arundinaceus och näktergalens Luscinia luscinia ljudeffektsnivå
2010 (Swedish)In: Fåglar i Kvismaren: årsskrift 2009, Örebro: Föreningen Kvismare fågelstation , 2010, no 156Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this article is to compare the sound power level of the following birds: Bittern (Botaurus stellaris), Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) and Thrush Nightingale (Luscinia luscinia). The results are achieved by using a new indirect measurement method. This method calculates measurements, using the frequency level of the singing birds as heard by the listening person and the distance of the bird from that same person. 

In this instance, three examples are used for the calculations; Bittern at a distance of 10.4 km, Great Reed Warbler at a distance of 0.5 - 0.7km and Thrush Nightingale at a distance of 0.7km. The lowest sound power will be achieved, if the 'Bird sound spread' can be at 180 degs semi-circle radiating from the bird. At the chosen distances the following values are obtained: Bittern - 88 db, Thrush Nightingale - 74 db and Great Reed Warbler - 65 db. The biggest uncertainty in obtaining these measurements is the accuracy of the Sound Pressure Loudness Level on the Phonograph and the difficulties of the distance from the bird.

 

Abstract [sv]

Artikeln behandlar mätning av rördrommens Botaurus stellaris, trastsångarens Acrocephalus arundinaceus och näktergalens Luscinia luscinia ljudeffektnivå med en ny indirekt mätmetod. Metoden bygger på att man känner hörtröskeln för obspersonen vid aktuell frekvens av lätet från fågeln samt att man bedömer avståndet till fågeln. Två observationer, för rördrom på 10,4 km, två observationer för trastsångaren mellan 0,5 och 0,7 km och en för näktergalen på 0,72 km avstånd har används vid beräkningen. 

Den lägsta ljudeffektnivån blir, om man antar att fågeln kan betraktas som halvsfärisk ljudkälla på dessa avstånd, 88 dBW för rördrom, 74 dBW för näktergalens smackljud samt 65 dBW för trastsångaren. Största sammanlagda standardosäkerheten i beräkningen beror på avläsningsfelet på hörtröskeln, därefter på osäkerhet att exakt bestämma avståndet till fågeln.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Föreningen Kvismare fågelstation, 2010
Series
Meddelande från Kvismare fågelstation, ISSN 0454-7217
Keywords
sound power level, Bittern, Botaurus stellaris, Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus, Thrush Nightingale, Luscinia luscinia, rördrom, Botaurus stellaris, trastsångaren, Acrocephalus arundinaceus, näktergal, Luscinia luscinia, ljudeffektsnivå
National Category
Other Biological Topics
Research subject
Biology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-15473 (URN)
Available from: 2011-05-05 Created: 2011-05-05 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Larsson, T. (2010). Validering av partikelavskiljning och produktförändring av en AerosolTrapTM. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Validering av partikelavskiljning och produktförändring av en AerosolTrapTM
2010 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [en]

Validation and design of a particle trap. The purpose of the project is to measure  a product's (AerosolTrap®) technical properties and to calculate the product with the computer program Ansys workbench. Later on ProE was used for solid modeling, Ansys (Finita element generation) together with Ansys Fluent (flow's - and particle track modeling) in order to evaluate the measured model. In the study  it is shown that these program’s and multivariat analysis can be used to create a product capable of handling for using smaller particles with higher density.The evaluation shows that the measurement properties of technical corresponds well with the computer model concerning airflow and 3-7 mm cell plastic bulbs with density of 32.5 kg m-3. One robust calculation process has also been created.The simulation with multivariat analysis is preformed and a new product, a model, has been created with Ansys workbench. The product properties as airflow, particle density and size can, be controlled with multivariat analysis.

Abstract [sv]

Validering av partikelavskiljning och produktförändring av en AerosolTrap.

Tord Larsson

Projektet avser att mäta upp en produkts (AerosolTrapTM) tekniska egenskaper och sedan göra samma produkt med datorprogrammet Ansys workbench. Då har ProE (Solidmodellering) används för solidmodellering, Ansys finita elementgenerering och Ansys Fluent (Flödes- och partikelströmsmodellering) för att validera den uppmätta modellen. Vidare skall det visas att dessa program och multivariat analys kan skapa en produkt som klarar mindre partiklar och större densitet.

Valideringen är utför och mätningar stämmer bra med datormodellen beträffande flöde och 3-7 mm cellplastkulor med densitet 32,5 kg m-3. Vidare har en robust beräkningsprocess skapats.

Simuleringen med multivariat analys är utförd och en ny produkt är skapad med Ansys workbench. Det är visat att produktens egenskaper; flöde, partikel densitet och storlek går bra att styra med multivariat analys.

 

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2010. p. 60
Series
Studies from the school of science and technology at Örebro university, ISSN 1404-7225 ; 15
Keywords
AerosolTrap, validly, CFD, FEM, particle trap, calculation methodology, MVA, multivariat analysis
National Category
Building Technologies
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-10736 (URN)
Projects
AerosloTrap
Note
SlutrapportAvailable from: 2011-05-05 Created: 2010-05-18 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Arvidsson, E., Larsson, T. & Stridh, G. (2009). Energiförluster i partiellt fuktiga enstegstätade ytterväggskonstruktioner: tema: fasader och fönster. Bygg & teknik (8), 28-32
Open this publication in new window or tab >>Energiförluster i partiellt fuktiga enstegstätade ytterväggskonstruktioner: tema: fasader och fönster
2009 (English)In: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, no 8, p. 28-32Article in journal (Other academic) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Förlags AB Bygg & teknik, 2009
National Category
Building Technologies
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-10735 (URN)
Available from: 2010-05-18 Created: 2010-05-18 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Larsson, T. (2008). Halléns ekvation - varaktigheten för uteluft: godhetstal : teknik och forskning. Energi & miljö (2), 71-72
Open this publication in new window or tab >>Halléns ekvation - varaktigheten för uteluft: godhetstal : teknik och forskning
2008 (Swedish)In: Energi & miljö, ISSN 1101-0568, no 2, p. 71-72Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Tomas Hallén (1981) har beskrivit ett matematiskt samband för varaktigheten för utetemperatur. Detta samband har ett flertal konsulter använt i olika datorprogram för att beräkna energibesparing vid olika typer av energisystem, såsom värmepumpar och värmeåtervinning, om värmelasten är utetemperaturberoende.

Godhetstal för Halléns ekvation är på R2=0,95, om man gör en analogi med att använda minsta kvardratmetoden. Det är visat att Halléns ekvations för utetemperaturens varaktighet stämmer mycket bra med den graf som är förlaga och kan med god precition användas i energiberäkningarna.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Förlags AB VVS, 2008
Keywords
Hallén ekvation, varaktighetsdiagram, uteluft
National Category
Building Technologies Engineering and Technology
Research subject
building technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4403 (URN)
Available from: 2008-02-22 Created: 2008-02-22 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Larsson, T. (2007). Kylning av förarhytt i eldrivna truckar: en förstudie. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Kylning av förarhytt i eldrivna truckar: en förstudie
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport är resultatet av en sk tekniklösning för att kyla förarhytten i eldrivna truckar. Uppdraget är utfört med medel från Innovationsbron Väst AB via Mobab AB till institutionen för teknik vid Örebro universitet.

Att söka en tekniklösning innebär att genom en förstudie försöka finna en möjlig kylprocess som inte drar så mycket elektrisk energi och som Mobab AB sedan skall utveckla vidare till kommersiell produkt.

En beräkning av kyllasten för en tänkt truckhytt placerad i Kalmar respektive Bologna redovisas. En enkel värmebalans för en truckhytt har gjorts för ett driftfall i varje ort. Teoretiskt dimensionerade luftflöden med hänsyn till klimat och luftkvalitet har tagits fram. Ett tiotal olika kylprocesser har redovisats och diskuterats.

Rapporten förordnar frånluftvärmeväxlad indirekt evaporativ fuktning/kylning som tekniklösning. Ett flödesschema på kylprocessen redovisas för att beskriva tekniklösningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2007. p. 21
Series
Studies from the Department of Technology at Örebro University, ISSN 1404-7225 ; 25
Keywords
truck, kylning, evaporativ, indirekt kylning
National Category
Engineering and Technology Building Technologies
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4326 (URN)
Available from: 2008-01-17 Created: 2008-01-17 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Larsson, T. (2006). Standardiserade utskrifter för bedömning av skrivares och kopiatorers avgivning av flyktiga organiska ämnen och partiklar. Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Standardiserade utskrifter för bedömning av skrivares och kopiatorers avgivning av flyktiga organiska ämnen och partiklar
2006 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Standardising of out printings to estimate printers and copiers emitting of volatile organic compounds (VOC) and particles. This report describes a proposal standard for printing and coping to measurement TVOC, VOC, other organic compounds, particles and contamination from printer and copier machine. The proposal standard gives information about:

The way that all information gives to repeat similar measurement and get them comparable. In appendix the printing is showed. A test showed that an ink-jet printer produce 0.72 mg TVOCPAS A4-1 and 2100+-215 particles (0.1-0.3 "my"m) A4-1 when this out printing standard is used.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2006. p. 13
Series
Studies from the Department of Technology at Örebro University, ISSN 1404-7225 ; 18
Keywords
printer, printing, TVOC, particle, air quality
National Category
Building Technologies
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4739 (URN)
Available from: 2008-11-25 Created: 2008-11-25 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Larsson, T. (2006). Växter är inga bra luftrenare. In: Inomhusklimat Örebro 2006: konferens i Örebro 14-15 mars 2006. Paper presented at Inomhusklimat Örebro 2006, konferens 14-15 mars. Örebro: Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Open this publication in new window or tab >>Växter är inga bra luftrenare
2006 (Swedish)In: Inomhusklimat Örebro 2006: konferens i Örebro 14-15 mars 2006, Örebro: Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro , 2006Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [sv]

I veckopress påstås ofta att växter är bra luftrenare. De mätningarna som det då hänvisas till var utförda i icke ventilerade utrymme och i redovisningen anges inte storleksordningen för växterna. Denna artikel visar att växter inte är några bra luftrenare och slutsatsen är underbyggd av ett fyra årigt forskningsprojekt vid Chalmers tekniska högskola och vid Örebro universitet. Försöken som här redovisas är utförda i en ventilerat mätbox och i ett ventilerat renrum.

För att kvantitativt kunna bestämma en krukväxts egenskap att rena luft har begreppet specifikt massflöde gas används. Det är ett mått på hur mycket gas en växt av en viss storlek tar upp eller avger per tidsenhet. Det innebär att krukväxten som källa eller sänka av en gas av en gas i ett rum är uppmätt som milligram gas per bladarea och per timme. För att kvantifiera växtens storlek används begreppet bladarea. För att mäta bladarean skapas först ett samband mellan en karakteristisk längd på bladet och bladets area. Sedan mäts samtliga blads karakteristisk längd och krukväxtens totala bladarea beräknas. För att mäta och beräkna massflödet av en viss gas har traditionella mätmetoder används, vilket innebär att gaskoncentrationen mäts i tilluften och frånluften i mätkamrarna och därur beräkna rummet sänka av aktuell mätt gas.

De gaser som är uppmäta är koldioxid, formaldehyd och en speciell blandning av vanligt förekommande flyktiga organiska ämnen, Stridhs-blandning. Krukväxterna tar inomhus i normal belysning på något sätt upp dessa gaser i mycket små mängder. Växterna avger vattenånga och på natten även koldioxid.

Mängden upptag är så liten att de inte nämnvärt kan påverka luftkvaliteten i kontorsrum eller bostadsrum.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 2006
Keywords
VOC, FAD, formaldehyd, luftkvalitet, krukväxter
National Category
Civil Engineering
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4769 (URN)91-973975-3-9 (ISBN)
Conference
Inomhusklimat Örebro 2006, konferens 14-15 mars
Available from: 2008-11-25 Created: 2008-11-25 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Gillström, P. & Larsson, T. (2005). Energibehov vid betning. Bergsmannen med Jernkontorets annaler : nordisk branschtidning för stål-, metall-, berg- och mineralindustrierna (4)
Open this publication in new window or tab >>Energibehov vid betning
2005 (Swedish)In: Bergsmannen med Jernkontorets annaler : nordisk branschtidning för stål-, metall-, berg- och mineralindustrierna, ISSN 0284-0448, no 4Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
National Category
Mechanical Engineering
Research subject
Mechanical Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-4504 (URN)
Available from: 2008-03-26 Created: 2008-03-26 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Larsson, T. (2005). Mätning av temperaturverkningsgraden för värmeväxlare i luftbehandlingssystem. In: Kvalitetsstyrd förvaltning, energi - miljö. Göteborg: Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, Göteborg
Open this publication in new window or tab >>Mätning av temperaturverkningsgraden för värmeväxlare i luftbehandlingssystem
2005 (Swedish)In: Kvalitetsstyrd förvaltning, energi - miljö, Göteborg: Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, Göteborg , 2005, , p. 12Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Göteborg: Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF, Göteborg, 2005. p. 12
Keywords
mätning, temperaturverkningsgrad, FTX
National Category
Civil Engineering
Research subject
Building Technology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-3247 (URN)
Note

Kapitel i Kvalitetsstyrd förvaltning, energi - miljö, Projektrapport med projektmanual.

Available from: 2008-11-28 Created: 2008-11-28 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications