oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Nordvall, Henrik
Publications (10 of 11) Show all publications
Nordvall, H. & Åberg, P. (2011). Folkhögskolan som myt: om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer. Pedagogisk forskning i Sverige, 16(1), 1-17
Open this publication in new window or tab >>Folkhögskolan som myt: om global spridning och användning av nordiska folkbildningsidéer
2011 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 16, no 1, p. 1-17Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln uppmärksammas hur nordiska folkhögskoletankar spridits globalt. Möjligheterna att studera denna spridningsprocess med analytiska verktyg från nyinstitutionell organisationsteori diskuteras. Framförallt mytbegreppet bildar utgångspunkt för diskussionen. Utifrån en genomgång och tolkning av internationell litteratur presenteras tre idealtypiska spridningsmönster för folkhög-skoletanken (migration, inspiration och export), vilka illustreras med hjälp av exempel på utbildningsinstitutioner från Japan, USA, Tanzania, Argentina och Bangladesh, och hänvisar till folkhögskolan som förebild. Artikeln uppmärksammar att frågan om hur olika föreställningar om folkhögskolan använts för att legitimera och organisera varierande typer av vuxenutbildningsinstitutioner och verksamheter världen över rönt betydande internationellt intresse, men att den ägnats nästan obe-fintlig uppmärksamhet i svensk pedagogisk forskning. Att studera folkhögskoletan-kens spridning med hjälp av verktyg från nyinstitutionell organisationsteori pekas ut som en möjlig och generativ forskningsingång som kan bidra till kunskapsutvecklingen inom svensk folkbildningsforskning och länka denna till internationell jämförande pedagogisk forskning.

National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21347 (URN)
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Dahlstedt, M. & Nordvall, H. (2011). Paradoxes of solidarity: democracy and colonial legacies in Swedish popular education. Adult Education Quarterly, 61(3), 244-261
Open this publication in new window or tab >>Paradoxes of solidarity: democracy and colonial legacies in Swedish popular education
2011 (English)In: Adult Education Quarterly, ISSN 0741-7136, E-ISSN 1552-3047, Vol. 61, no 3, p. 244-261Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Over the years, there have been several attempts to spread the “Swedish model” of popular education, that is, study circles and folk high schools, to countries in other parts of the world. In this article, the authors analyze the large-scale project of establishing folk development colleges in Tanzania in the 1970s and 1980s, by emphasizing the ways in which Swedish popular educators have described the folk development college project. Theoretically, the article is based on a postcolonial framework, highlighting the continuing importance of the legacies of colonialism in today’s society. One of the main conclusions in the article is that in the process of “exporting” the idea of popular education to other parts of the world, there is an ongoing formation of national self-images in contrast to images of the Other, where there is a constant risk of reproducing ideas from a colonial past.

National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21345 (URN)10.1177/0741713610380445 (DOI)000292641100003 ()
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2018-04-19Bibliographically approved
Nordvall, H. (2010). Internationell folkhögskoleforskning: en bibliografisk utblick. In: Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter (Ed.), Folkhögskolans praktiker i förändring II (pp. 157-186). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Internationell folkhögskoleforskning: en bibliografisk utblick
2010 (Swedish)In: Folkhögskolans praktiker i förändring II / [ed] Bernt Gustavsson, Gunnel Andersdotter, Örebro: Örebro universitet , 2010, p. 157-186Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2010
Series
Rapporter från Pedagogiska institutionen, Örebro universitet, ISSN 1650-0652 ; 16
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21438 (URN)978-91-7668-757-4 (ISBN)
Available from: 2012-01-31 Created: 2012-01-31 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Nordvall, H. (2010). Local social forums in Sweden: at the heart of the movement for global justice and within the system of institutionalized popular education. In: Jan-Magnus Enelo-Jansson, Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson (Ed.),  Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives (pp. 85-99). Örebro: Örebro university
Open this publication in new window or tab >>Local social forums in Sweden: at the heart of the movement for global justice and within the system of institutionalized popular education
2010 (English)In:  Altering politics: democracy from the legal, educational and social perspectives / [ed] Jan-Magnus Enelo-Jansson, Katarzyna Jezierska, Bernt Gustavsson, Örebro: Örebro university , 2010, p. 85-99Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro university, 2010
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21439 (URN)978-91-7668-758-1 (ISBN)
Available from: 2012-01-31 Created: 2012-01-31 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Nordvall, H. (2010). Publikdragande namn eller aktivister med drag i?: Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete [Crowd-pulling names or energetic activists? On symbolic capital as a power resource in the local organizational work within the global justice movement]. Sociologisk forskning, 47(2), 73-97
Open this publication in new window or tab >>Publikdragande namn eller aktivister med drag i?: Om symboliskt kapital som maktresurs i den globala rättviserörelsens lokala organiseringsarbete [Crowd-pulling names or energetic activists? On symbolic capital as a power resource in the local organizational work within the global justice movement]
2010 (Swedish)In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 47, no 2, p. 73-97Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro, Sweden: Sociologisk forskning, Högskolan i Örebro, Inst. Samhällsvetenskap, 2010
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21348 (URN)000279175300005 ()
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2018-03-06Bibliographically approved
Nordvall, H. & Dahlstedt, M. (2009). Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer. Utbildning och Demokrati, 18(3), 29-47
Open this publication in new window or tab >>Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer
2009 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 18, no 3, p. 29-47Article in journal (Refereed) Published
National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21349 (URN)
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Nordvall, H. (2009). Making sense of the social forum: on the local framing of fashionable global symbol. Journal of contemporary ethnography, 38(4), 435-464
Open this publication in new window or tab >>Making sense of the social forum: on the local framing of fashionable global symbol
2009 (English)In: Journal of contemporary ethnography, ISSN 0891-2416, E-ISSN 1552-5414, Vol. 38, no 4, p. 435-464Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The worldwide emergence of Social Forums (SF), originating from Porto Alegre (Brazil) in 2001, is a key element in the movement for global justice. A growing body of literature on the forums concerns its function as a transnational venue for civil society and a global symbol for resistance against neoliberalism. However, little empirical research is carried out on the local meanings of the widespread SFs. This article reports on a case study on the organizational process of a local forum in a Swedish town. The analysis focuses on intracoalitional interaction among activists from the labor movement, Attac, and a local cultural institution. The importance of considering local framing processes and the often-neglected influence of fashion when studying the emergence of SFs is emphasized. Findings show how the dichotomy the Old versus the New became crucial in the framing process. Framed as a novelty contrasted with “old” socialist values, the SF was rejected by the labor movement activists as just another expression of a contemporary neoliberal trend of depoliticization. Implications for the study of the social forum phenomenon are discussed.

National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21350 (URN)10.1177/0891241608330355 (DOI)
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Nordvall, H. (2008). I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. (Doctoral dissertation). Linköping: Linköpings universitet
Open this publication in new window or tab >>I skärningspunkten mellan det globala och det lokala: tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum
2008 (Swedish)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköpings universitet, 2008. p. 87
Series
Linköping studies in behavioural science, ISSN 1654-2029 ; 125
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21353 (URN)978-91-85523-00-9 (ISBN)
Available from: 2012-01-27 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Nordvall, H. (2007). Kooptering eller mothegemonisk mobilisering?: om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen. Pedagogisk forskning i Sverige, 12(1), 39-60
Open this publication in new window or tab >>Kooptering eller mothegemonisk mobilisering?: om samspelet mellan den globala rättviserörelsen och den institutionaliserade folkbildningen
2007 (Swedish)In: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 12, no 1, p. 39-60Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I artikeln analyseras samspelet mellan den globala rättviserörel-sen och det svenska folkbildningsväsendet. Etnografiska fältstudier, dokumentana-lyser och enkätmaterial utgör den empiriska grunden för en fallstudie av interak-tionen mellan ABF och denna nya globala rörelse, med tonvikt på framväxten av lokala sociala forum. Begreppen mothegemonisk mobilisering och kooptering an-vänds för att analysera och diskutera samspelets påverkan på den globala rättviserö-relsens förmåga att utmana den dominerande samhällsordningen. Resultatet visar att samspelet präglas av en påtaglig organisatorisk integrering, förenande politiska teman samt överlappning i form av deltagare som bevistar både äldre folkbildnings-aktiviteter som studiecirklar och de nya sociala forumen. Detta understryker beho-vet av att problematisera föreställningar om konfliktförhållanden mellan »nya» och »gamla» rörelser, liksom denna statiska uppdelning i sig. I analysen framhålls att samverkan mellan ABF och den globala rättviserörelsen, inte främst bör reduceras till en fråga om statlig kooptering av radikala krafter i civilsamhället. Snarare aktualiserar studien behovet av att se konfliktlinjer som skär tvärs igenom staten och civilsamhället.

National Category
Educational Sciences Pedagogy
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21351 (URN)
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-12-08Bibliographically approved
Wennerhag, M., Holm, H., Lindgren, J., Nordvall, H. & Sörbom, A. (2006). Aktivister: sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse. Stockholm: Atlas
Open this publication in new window or tab >>Aktivister: sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins förnyelse
Show others...
2006 (Swedish)Book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Atlas, 2006. p. 282
National Category
Educational Sciences
Research subject
Education
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-21354 (URN)91-7389-224-6 (ISBN)
Available from: 2012-01-26 Created: 2012-01-26 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications