oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Hansen, Kai Victor
Alternative names
Publications (7 of 7) Show all publications
Hansen, K. V. (2007). FAMM as a tool for illuminating the focus in paper abstracts from the two ICCAS Conferences. In: Richrad Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson (Ed.), Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson (pp. 91-97). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>FAMM as a tool for illuminating the focus in paper abstracts from the two ICCAS Conferences
2007 (Swedish)In: Den medvetna måltidskunskapen: en vänbok till Inga-Britt Gustafsson / [ed] Richrad Tellström, Lena Mossberg, Inger M. Jonsson, Örebro: Örebro universitet , 2007, p. 91-97Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2007
Series
Måltidskunskap, ISSN 1652-2656 ; 3
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-9870 (URN)978-91-7668-546-4 (ISBN)
Available from: 2010-03-02 Created: 2010-03-02 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Hansen, K. V. (2005). Restaurant meal experiences from customers' perspectives: a grounded theory approach. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Restaurant meal experiences from customers' perspectives: a grounded theory approach
2005 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

The purpose of this doctoral dissertation has been to increase the knowledge of customers’ view on relation to commercial restaurant meals and thereby to increase the knowledge within the restaurant industry about customers’ perspectives about meals. The dissertation is based on four studies of customers’ meal experiences in á la Carte restaurants in Norway. In addition, a methodological paper has been written to illuminate central aspects of the method used in the dissertation.

An explorative and qualitative approach was selected in the data collection, focus group interviews and semi-structured interviews of experienced restaurant customers from à la Carte restaurants were used and analysed within a modified grounded theory approach. The participants were from the cities of Oslo and Stavanger in Norway. The conceptual models in the four studies are first of all the result of the analysis of the data collected. The first study includes a conceptual model illustrating different aspects of the payment process of the bill; important aspects were expectations, sensibility, and reactions. It was demonstrated how a delay in the payment process had negative affects on the customers meal experiences. In the second study, the five important elements of customers’ meal experiences were: The core product, the restaurant interior, the personal social meeting, the company, and the restaurant atmosphere. These five aspects were woven tightly together and the restaurant atmosphere occurred as the “glue” that connected the different meal experience aspects into a whole. The third study focused on the customers’ choices of restaurants, and the occasion occurred as an important element in the decision-making process of choosing a restaurant. The fourth study revealed which consumer values were important by restaurant visits, and identified 13 single values that were integrated into five consumer value categories: Excellence, harmony, emotional stimulation, acknowledgement, and circumstance value. The fifth paper provides a thorough discussion of the usefulness of the modified grounded theory applied in the studies.

When an overall comparison of the different studies is made, there are several indications that the restaurant employees, and especially the waiting staff, represent the restaurant’s most important assets in the meetings with customers. Increasing the knowledge level of the staff about the customers seems to be an actual element, and thus education and training will be of great importance for development of the restaurant field.

Abstract [nb]

Hensikten med denne avhandlingen har vært å øke kunnskapen omkring kunders oppfatninger i forhold til kommersielle måltider, og gjennom det, øke kunnskapen til restaurantnæringen om kundenes perspektiv. Avhandlingen er en artikkelbasert doktorgrad, og består av fire ulike studier knyttet til kunders måltidsopplevelser på à la Carte restauranter i to ulike byer i Norge. I tillegg er en metodeartikkel skrevet for å belyse sentrale metodiske aspekter som er viktige for å forstå de ulike deler av metoden som er benyttet.

En eksplorativ og kvalitativ metodisk tilnærming til forskningsfeltet ble valgt, datainnsamlingen er basert på ulike typer intervjuer, fokusgruppe og seminstrukturerte intervjuer av erfarne restaurantgjester med ulike bakgrunn verdrørende deres måltidsopplevelser på à la Carte restauranter. De empiriske data er analysert ved bruk av en modifisert grounded theory tilnærming. Deltagerne i intervjuene kom fra to byer i Norge, Oslo og Stavanger. I alle fire studiene ble det utviklet konseptuelle modeller basert på de empiriske data som var samlet inn og tolket i de kvalitative intervjuene. De ulike modellene beskriver på hvert sitt sett ulike sider av kunders måltidsopplevelser på restauranter. Det første studiet inneholder en modell som beskriver ulike aspekter ved betalingsprosessen. Sentrale aspekter er forventinger, sensibilitet, og reaksjoner på betalingen av regningen på restaurant. I det andre studiet ble fem aspekter under måltidsopplevelsen utledet som viktige for restaurant gjestene: Kjerneproduktet, restaurantens interiør, det personlige service møtet, selskapet, og restaurantens atmosfære. Disse elementene henger tett sammen, og restaurantens atmosfære binder sammen de ulike delene til en helhetlig måltidsopplevelse. I den tredje studien var det kunders valg av restaurant som sto i fokus. Det ble avdekket at anledningen var svært viktig for kunders restaurantvalg. I den fjerde studien var det avdekningene av hvilke konsumentverdier som er sentrale for restaurantbesøk. Den femte studien foretar en gjennomgående diskusjon av den modifisert grounded theory tilnærmingen som blir benyttet i de fire andre studiene.

Når funnene i de ulike studiene blir sammenholdt, kan en avlede at de restaurant ansatte, spesielt serveringspersonale, synes å være den mest kritiske ressursen for restauranten i møte med kundene. Utdanning og trening av personalet er derfor av stor viktighet for utviklingen av restaurantnæringen.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitetsbibliotek, 2005. p. 76
Series
Örebro Studies in Culinary Arts and Meal Science, ISSN 1652-2974 ; 4
Keywords
Customers, meal, grounded theory, à la Carte restaurants, meal experience categories
National Category
Social Sciences
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-182 (URN)91-7668-451-2 (ISBN)
Public defence
2005-10-21, Gastronomiska teatern, Måltidens hus, Restauranghögskolan, Sörälgsvägen 2, Grythyttan, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Available from: 2005-09-30 Created: 2005-09-30 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Hansen, K. V. (2005). Sansebruk blant restaurantgjester. In: Lisbeth Axelsson (Ed.), Hörsel och lyssnande: ett seminarium om människans hörselsinne, dess funktion och betydelse, januari 2004 (pp. 103-114). Örebro: Örebro universitetsbibliotek
Open this publication in new window or tab >>Sansebruk blant restaurantgjester
2005 (Swedish)In: Hörsel och lyssnande: ett seminarium om människans hörselsinne, dess funktion och betydelse, januari 2004 / [ed] Lisbeth Axelsson, Örebro: Örebro universitetsbibliotek , 2005, p. 103-114Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitetsbibliotek, 2005
Series
Sinnena, konsten och vetenskapen, ISSN 1652-1617 ; 4
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-9316 (URN)91-7668-424-5 (ISBN)
Available from: 2010-01-25 Created: 2010-01-25 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Hansen, K. V., Jensen, Ø. & Gustafsson, I.-B. (2005). The meal experiences of á la carte restaurant customers. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(2), 135-151
Open this publication in new window or tab >>The meal experiences of á la carte restaurant customers
2005 (English)In: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, ISSN 1502-2250, E-ISSN 1502-2269, Vol. 5, no 2, p. 135-151Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The research presented in this article focuses on factors that form customers' meal experiences in á la Carte restaurants. The intention of the study is to reveal new aspects of the meal experience from the customers' points of view based on empirical data. Following a modified version of grounded theory approach, empirical data are based on seven semi-structured interviews of experienced restaurant customers in two Norwegian cities. A main result of the study is the development of an overall conceptual model that integrates the most important meal experience categories revealed. The five main categories are the core product, the restaurant interior, the personal social meeting, the company, and the restaurant atmosphere. The study generally offers an increased understanding of the complexity of customers' meal experiences. The knowledge gained from this study may give restaurateurs a better understanding of and insight into important factors about the customers' choices of restaurants. It also offers indications of what to focus on in the desire to influence the perceived service quality of restaurant visits. Finally, it could be useful as a basis for a future quantitative study to test the validity of the categories developed.

Place, publisher, year, edition, pages
Oslo: Taylor & Francis, 2005
National Category
Social Sciences
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-2922 (URN)10.1080/15022250510014417 (DOI)
Available from: 2005-09-30 Created: 2005-09-30 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Hansen, K. V., Jensen, Ø. & Gustafsson, I.-B. (2004). Payment: an undervalued part of the meal experience?. Food Service Technology, 4(2), 85-91
Open this publication in new window or tab >>Payment: an undervalued part of the meal experience?
2004 (English)In: Food Service Technology, ISSN 1471-5732, E-ISSN 1471-5740, Vol. 4, no 2, p. 85-91Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The research presented in this paper focuses on the service performance of the staff in à la Carte restaurants, and how this could influence the meal experience from the customers’ point of view. Following a mainly grounded theory approach, the empirical material that formed the background for this article was five focus group interviews of restaurant customers from the cities of Oslo and Stavanger in Norway. The participants represented persons from different lines of work. Payment is initially considered here as a component of the meal, and the results indicate that payment represents an important part of the service aspect. Hence, payment operations represent the main component within the last stage of the meal experience. When customers experience the payment process in an unsatisfactory way, it can have a negative effect on their meal experiences as a whole. This could in turn have a negative impact on the customers’ incentive to revisit the particular restaurant or even other restaurants. Payment ‘just in time’ as perceived by the customers can have a positive effect on the number of customers in the restaurant in the long term. The data analysis uncovers nine specific aspects of payment that are important to the customers. A conceptual model is developed to show the process from raw data to results.

Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-2921 (URN)10.1111/j.1471-5740.2004.00094.x (DOI)
Available from: 2005-09-30 Created: 2005-09-30 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
Hansen, K. V. (2004). Restaurantkunders måltidsopplevelser. In: Inga-Britt Gustafsson & Ulla-Britt Gustafsson (Ed.), Tid för måltidskunskap: En vänbok till Birgitta Ulmander (pp. 297-306). Örebro: Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Restaurantkunders måltidsopplevelser
2004 (Norwegian)In: Tid för måltidskunskap: En vänbok till Birgitta Ulmander / [ed] Inga-Britt Gustafsson & Ulla-Britt Gustafsson, Örebro: Örebro universitet , 2004, p. 297-306Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Örebro universitet, 2004
Series
Måltidskunskap. Culinary Arts and Meal Science, ISSN 1652-2656 ; 1
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-9852 (URN)91-7668-396-6 (ISBN)
Available from: 2010-03-01 Created: 2010-03-01 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Hansen, K. V. & Jensen, Ø.Consumer values among restaurant customers.
Open this publication in new window or tab >>Consumer values among restaurant customers
(English)Manuscript (Other academic)
Research subject
Culinary Arts and Meal Science
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-2924 (URN)
Available from: 2005-09-30 Created: 2005-09-30 Last updated: 2017-10-18Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications