To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 38) Show all publications
Petersson, J. & Strand, S. J. M. (2024). Victim Retraction From Police Investigations of Intimate Partner Violence. Psychology of Violence, 14(1), 45-55
Open this publication in new window or tab >>Victim Retraction From Police Investigations of Intimate Partner Violence
2024 (English)In: Psychology of Violence, ISSN 2152-0828, E-ISSN 2152-081X, Vol. 14, no 1, p. 45-55Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: Previous research has reported inconclusive results pertaining to the predictors for victim retraction and participation in police investigations of intimate partner violence (IPV). The aim of this study was therefore to examine characteristics and consequences associated with victim retraction and participation in police investigations of IPV. Additionally, we also examined characteristics and consequences in relation to victim retraction and participation in police risk management strategies.

Method: We analyzed a sample of 668 cases of male-to-female IPV reported to Swedish police, where characteristics were retrieved mainly from risk assessments of IPV re-victimization conducted by the police for all cases. Additionally, follow-up information of prosecutions, convictions, and rates of IPV re-victimization were examined for each case.

Results: The main results show a higher proportion of vulnerability factors present in cases where women retracted than in cases where they participated. In contrast, there were more risk factors present in cases where victims participated, and such participation was more likely to result in a perpetrator's prosecution and conviction. There was no significant association between IPV re-victimization and victim retraction or participation.

Conclusion: Victim participation in the police investigation and the risk management increased the likelihood of conviction, illustrating the importance of criminal justice professionals supporting, encouraging, and motivating women who have experienced IPV to participate in the criminal justice process.

Place, publisher, year, edition, pages
American Psychological Association (APA), 2024
Keywords
intimate partner violence, retraction, participation, characteristics, consequences
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-110238 (URN)10.1037/vio0000492 (DOI)001108463200001 ()
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Available from: 2023-12-15 Created: 2023-12-15 Last updated: 2024-01-11Bibliographically approved
Larsson, A.-K., Petersson, J. & Strand, S. (2023). Att bedöma och hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd: Nyttiggörande av forskningsresultat från RISKSAM-projektet i dialog med socialtjänst och polis. Örebro: Centrum för våldsstudier, Örebro universitet
Open this publication in new window or tab >>Att bedöma och hantera risk för våld i nära relation i gles- och landsbygd: Nyttiggörande av forskningsresultat från RISKSAM-projektet i dialog med socialtjänst och polis
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
To assess and manage the risk of violence in close relationships in sparsely populated and rural areas : Utilization of research results from the RISKSAM project in dialogue with social services and the police
Abstract [sv]

Syftet med projektet har varit att förmedla forskningsresultat om riskhantering och samverkan avseende våld i nära relation, stalkning och hedersrelaterat våld och förtryck till yrkesverksamma inom polis och socialtjänst, samt att undersöka utmaningar och behov rörande frågor om riskbedömning, riskhantering och samverkan kring våld i nära relationer i gles- och landsbygdskommuner.

Projektet knyter an till forskningsprogrammet RISKSAM som syftar till att implementera och utvärdera en hållbar och evidensbaserad arbetsmodell, RISKSAM, för arbetet med riskhantering och samverkan vad gäller våld i nära relation. RISKSAM är en förkortning för RISKhantering och SAMverkan. En huvudsaklig ambition med nyttiggörandeprojektet har varit att medverka till att sprida information om RISKSAM och i dialog med de yrkesverksamma utveckla modellen ännu mer specifikt till de utmaningar som gles- och landsbygd står inför.

Under våren 2023 har vi således besökt praktiker inom socialtjänst och polis i gles- och landsbygd. Forskare och doktorander inom RISKSAM-programmet besökte regionerna Dalarna, Värmland, Västra Götaland, Västerbotten, Örebro och Östergötland, där ett eller flera kommunbesök genomfördes i varje region. Varje besök har bestått av presentationer om RISKSAM och preliminära resultat ur detta projekt, samt fokusgruppsintervjuer om gles- och landsbygdens specifika utmaningar och de yrkesverksammas behov och stöd.

Våra resultat visade att det finns både utmaningar och möjligheter med arbetet med riskbedömning, riskhantering och samverkan kring ärenden med våld i nära relationer i gles- och landsbygdskommuner. I riskbedömningsarbetet fann vi att det fanns utmaningar i att identifiera våld men också att det kan finnas bristande organisatorisk kompetens att riskbedöma. Enskilda medarbetare har kompetens men omsättningen av personal och svårigheter att rekrytera, försvårar upprätthållandet av kompetens inom organisationen. Arbetet med riskbedömning kan även försvåras på grund av olika faktorer och brist på erfarenhet då dessa ärenden är sällan-ärenden.

I rapportens andra del redovisas utmaningar och möjligheter med riskhantering. Vi belyser verksamheternas bristande förutsättningar och de få insatser som finns att erbjuda på hemmaplan, att verktygslådan att arbeta med är liten, och att det finns en svårighet att hantera möjligheten till anonymitet på mindre orter. Vi lyfter både utmaningar och möjligheter med glesbefolkade samhällen, som fördelen med närhet till varandra och en känsla av att ta hand om varandra, men också nackdelarna med att det är svårt att vara anonym, ta emot insatser och att återvända till hemorten efter våldet och en vistelse i ett skyddat boende.

I del tre i rapporten beskriver vi de utmaningar och möjligheter som yrkesverksamma upplever i relation till samverkan – både intern och extern – i ärenden med våld i nära relation. Detta innefattade, bland annat, hur den geografiska närheten (till exempel att sitta i samma byggnad) mellan yrkesverksamma underlättar samverkan. Samtidigt är samverkansformerna sårbara utifrån att de baseras på person snarare än funktion och den externa samverkan som sker är nästan uteslutande ostrukturerad. Det finns dock en vilja till ökad samverkan och existerande plattformar för detta, dock upplever flera yrkesverksamma att det saknas rätt verktyg för att åstadkomma detta.

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion om utmaningar och möjligheter i arbetet med våld i nära relation i gles- och landsbygd. Här lämnas även konkreta förslag på hur praktiker i gles- och landsbygd kan stärkas i sitt arbete i relation till riskbedömning, riskhantering och samverkan.

Place, publisher, year, edition, pages
Örebro: Centrum för våldsstudier, Örebro universitet, 2023. p. 57
Series
Texter om våld. Rapport, E-ISSN 2004-3775 ; 2023:2
Keywords
Våld i nära relation, Riskbedömning, Riskhantering, Samverkan, Glesbygd
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-109769 (URN)9789187789953 (ISBN)9789187789960 (ISBN)
Projects
RISKSAM
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare
Available from: 2023-11-17 Created: 2023-11-17 Last updated: 2023-11-22Bibliographically approved
Petersson, J. & Strand, S. (2023). Rural Differences in Victim Vulnerability and Revictimization of Intimate Partner Violence. Violence and Victims, 38(2), 185-202
Open this publication in new window or tab >>Rural Differences in Victim Vulnerability and Revictimization of Intimate Partner Violence
2023 (English)In: Violence and Victims, ISSN 0886-6708, E-ISSN 1945-7073, Vol. 38, no 2, p. 185-202Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study was to examine the association between the victim vulnerability factors included in the intimate partner violence (IPV) risk assessment tool used by the Swedish police (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk [B-SAFER]) and rates of IPV revictimization among female victims living in rural towns, countryside, or remote areas. This study also aimed to examine the interaction between rurality and IPV revictimization in relation to victim vulnerability. The sample consisted of 695 cases of male-to-female perpetrated IPV, which had been reported to the Swedish police and subjected to a B-SAFER assessment. Rates of revictimization were examined in police registers. The results demonstrated that several vulnerability factors could discriminate between IPV revictimization across rurality. There was also an interaction effect between rurality and IPV revictimization in relation to the number of victim vulnerability factors present, where revictimization was more common for victims with many vulnerability factors living in more sparsely populated areas.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2023
Keywords
Female victims, interpersonal violence, police, rurality
National Category
Social Work
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-102084 (URN)10.1891/VV-2022-0046 (DOI)000985777100002 ()37011952 (PubMedID)2-s2.0-85153984605 (Scopus ID)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Available from: 2022-11-04 Created: 2022-11-04 Last updated: 2023-10-12Bibliographically approved
Petersson, J. & Strand, S. (2022). Att bedöma och hantera risk för återfall - vad säger forskningen?. In: : . Paper presented at Sveriges Kommuner och Regioners konferens: ”Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?” 1 juni, 2022.
Open this publication in new window or tab >>Att bedöma och hantera risk för återfall - vad säger forskningen?
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-99489 (URN)
Conference
Sveriges Kommuner och Regioners konferens: ”Förändra beteende hos våldsutövare – vad funkar?” 1 juni, 2022
Available from: 2022-06-13 Created: 2022-06-13 Last updated: 2022-06-13Bibliographically approved
Petersson, J. & Klint, F. (2022). Behovsinventering av insatser för våldsutövare i nära relation i Örebro län. In: : . Paper presented at Länsstyrelsen Örebros konferens “Att möta våldsutövare i nära relation”, Örebro, 17 maj, 2022.
Open this publication in new window or tab >>Behovsinventering av insatser för våldsutövare i nära relation i Örebro län
2022 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-99490 (URN)
Conference
Länsstyrelsen Örebros konferens “Att möta våldsutövare i nära relation”, Örebro, 17 maj, 2022
Available from: 2022-06-13 Created: 2022-06-13 Last updated: 2022-12-20Bibliographically approved
Stjernqvist, J., Petersson, J. & Strand, S. (2022). Risk factors for intimate partner violence among native and immigrant male partners in Sweden. Nordic Journal of Criminology, 23(2), 192-211
Open this publication in new window or tab >>Risk factors for intimate partner violence among native and immigrant male partners in Sweden
2022 (English)In: Nordic Journal of Criminology, ISSN 2578-983X, Vol. 23, no 2, p. 192-211Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aimed to examine the importance of differentiating between partner violent men in terms of immigrant or native Swedish background, when assessing risk for intimate partner violence (IPV) recidivism. A quantitative design was used with a sample of 1263 alleged male perpetrators reported for IPV-related crimes to the Swedish police. Data consisted of police officers’ risk assessments using the Swedish version of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER). Results showed that risk factors such as 'Violent threats or thoughts', and 'Violent attitudes', were more common for perpetrators with an immigrant background. In contrast, risk factors such as 'General criminality' and 'Substance use problems' were more common among native perpetrators. Furthermore, in relation to the importance of specific risk factors for an elevated risk of IPV recidivism, such risk was elevated for perpetrators with a native background when ‘Violent threats or thoughts’, ‘General criminality’ and ‘Relationship problems’ were present. Corresponding factors for immigrant perpetrators consisted of ‘Escalation’ and ‘General criminality’. These results are essential for the police to recognize and understand since only victims in IPV cases with an elevated assessed risk will be eligible for risk management and protective actions.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2022
Keywords
Intimate partner violence, risk factors, risk assessment, integrated ecological framework, immigrant background
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-98835 (URN)10.1080/2578983X.2022.2051306 (DOI)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Available from: 2022-05-02 Created: 2022-05-02 Last updated: 2022-11-30Bibliographically approved
Petersson, J. & Thunberg, S. (2022). Vulnerability factors among women victimized by intimate partner violence and the presence of children. Journal of family Violence, 37(7), 1057-1069
Open this publication in new window or tab >>Vulnerability factors among women victimized by intimate partner violence and the presence of children
2022 (English)In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851, Vol. 37, no 7, p. 1057-1069Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aimed to a) examine the presence of children in relation to victim vulnerability factors and assessed risk for intimate partner violence (IPV) re-victimization, and b) examine the police response, in terms of risk management, in IPV cases with and without children, respectively. Data from a sample of 1407 women who had reported IPV victimization to the Swedish police was analyzed. The material consisted of risk assessments conducted by the police using the Swedish version of the Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk (B-SAFER) checklist, as well as the recommended risk management strategies. A series of chi-square tests of independence revealed that women with and without children, respectively, displayed different vulnerability factors to different extents. Women with children expressed more extreme fear of the perpetrator and were more likely to have an unsafe living situation, whereas women without children displayed more inconsistent attitudes or behaviors and health problems. However, binary logistic regression analyses showed that the victim vulnerability factors that were most strongly associated with an elevated risk rating for IPV re-victimization were generally the same for both groups of victims. Finally, the presence of children was related to a higher risk rating for imminent IPV re-victimization and to recommendations of more than standard levels of risk management strategies. The results indicate that the Swedish police consider the presence of children in relation to a victim’s risk for re-victimization as well as in terms of recommended risk management strategies.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Science+Business Media B.V., 2022
Keywords
Intimate partner violence, Victims, Children, Vulnerability factors, Police
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Law and Society
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-95057 (URN)10.1007/s10896-021-00328-8 (DOI)000708316300001 ()34690422 (PubMedID)2-s2.0-85117272530 (Scopus ID)
Available from: 2021-10-18 Created: 2021-10-18 Last updated: 2022-11-30Bibliographically approved
Edhammer, H., Petersson, J. & Strand, S. (2022). Vulnerability Factors of Intimate Partner Violence Among Victims of Partner Only and Generally Violent Perpetrators. Journal of family Violence
Open this publication in new window or tab >>Vulnerability Factors of Intimate Partner Violence Among Victims of Partner Only and Generally Violent Perpetrators
2022 (English)In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

Purpose: The aim of this study was to examine how victims of intimate partner violence (IPV) differ in terms of vulnerability factors and risk of being re-victimized, by comparing victims of the two most consistently identified IPV male perpetrator subtypes: the Partner Only (PO) violent and the Generally Violent (GV).

Methods: The current study analyzed IPV reported to the Swedish police and consisted of a sample of 1479 cases of male-to-female perpetrated IPV. The material mainly consisted of IPV risk assessments conducted by the police.

Results: The results showed that vulnerability factors were significantly more common among victims of GV perpetrators, including inconsistent attitudes or behaviors, extreme fear of the perpetrator, inadequate support or resources, an unsafe living situation, and health problems. Moreover, victims of GV perpetrators were generally assessed by the police with a significantly higher risk of being re-victimized by IPV. Finally, in relation to the victim vulnerability factors most strongly associated with an elevated assessed risk for IPV re-victimization, the presence of extreme fear of the perpetrator and having an unsafe living situation were significantly related to such outcomes for both groups of victims.

Conclusion: In sum, the results of this study contribute to the scant body of knowledge on IPV victim subtypes and their vulnerability profiles. In addition to facilitating the risk assessment of repeated IPV, such knowledge could also indicate what type of support different victim subtypes require in order to prevent IPV.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2022
Keywords
Intimate Partner Violence, Vulnerability Factors, Risk Assessment, Partner Only Violent, Generally Violent
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Criminology
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-102488 (URN)10.1007/s10896-022-00476-5 (DOI)000889028400001 ()2-s2.0-85142701617 (Scopus ID)
Funder
Örebro UniversityThe Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Available from: 2022-12-01 Created: 2022-12-01 Last updated: 2023-12-08Bibliographically approved
Strand, S. & Petersson, J. (2021). Diffuse violence: Anti-violence interventions and perpetrator programmes. In: : . Paper presented at The 3rd International Conference on Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives (IPVI 2021 Online), Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2021.
Open this publication in new window or tab >>Diffuse violence: Anti-violence interventions and perpetrator programmes
2021 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-95080 (URN)
Conference
The 3rd International Conference on Interpersonal Violence Interventions – Social and Cultural Perspectives (IPVI 2021 Online), Jyväskylä, Finland, June 10-11, 2021
Available from: 2021-10-18 Created: 2021-10-18 Last updated: 2021-11-23Bibliographically approved
Strand, S. J. M., Selenius, H., Petersson, J. & Storey, J. E. (2021). Repeated and Systematic Intimate Partner Violence in Rural Areas in Sweden. International Criminology, 1(3), 220-233
Open this publication in new window or tab >>Repeated and Systematic Intimate Partner Violence in Rural Areas in Sweden
2021 (English)In: International Criminology, ISSN 2662-9968, Vol. 1, no 3, p. 220-233Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Violence against women lacks geographical boundaries, although research demonstrates higher rates of such violence in rural areas compared to urban areas. The repeated and systematic intimate partner violence (IPV) is especially problematic in isolated areas. This study aims to investigate how repeated and systematic IPV, was handled by the criminal justice system in rural areas in Sweden and how risk and victim vulnerability factors were related to recidivism in this longitudinal prospective study. The sample consisted of alleged perpetrators of repeated and systematic IPV who had been either reported, charged, or convicted of repeated and systematic IPV defined according to the Swedish Law Gross Violation of a Woman’s Integrity targeting such violence, in two rural Swedish police districts during 2011–2014 (N = 258). Results demonstrated that 30% of IPV perpetrators were charged with the Gross violation offense and 5% were charged for other IPV-related offenses. The conviction for the Gross violation offense was 11% and 24% for other IPV-related offenses. 56% were not charged or convicted of any IPV-related offenses. Perpetrators convicted of the Gross Violation offense were more likely to receive longer prison sentences than perpetrators convicted of other IPV-related offenses. Victim cooperation in the police investigation increased the likelihood for prosecution with 7.3 times and for a conviction with 6.1 times. In terms of recidivism 24% engaged in IPV towards the same victim and another 27% recidivated into general criminality. Recidivists had higher summary risk ratings and more individual risk factors than non-recidivists, such as general criminality, employment problems and mental health problems, and victim vulnerability factors including personal problems. To reduce re-victimization, risk and vulnerability factors and supporting victims to cooperate in the police investigation should be considered when forming risk management strategies to protect victims of repeated and systematic IPV in such rural areas.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2021
Keywords
Intimate partner violence, Repeated and systematic violence, Recidivism, Gross violation of a woman’s integrity, Rurality, Risk factors
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-95058 (URN)10.1007/s43576-021-00026-x (DOI)
Funder
The Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority
Note

Funding agency:

Örebro University

Available from: 2021-10-18 Created: 2021-10-18 Last updated: 2021-10-18Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9397-8304

Search in DiVA

Show all publications