oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Wetter-Edman, KatarinaORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0520-0741
Alternative names
Publications (10 of 39) Show all publications
Vink, J., Joly, M. P., Wetter-Edman, K., Tronvoll, B. & Edvardsson, B. (2019). Changing the Rules of the Game in Healthcare Through Service Design. In: Mario A. Pfannstiel, Christoph Rasche (Ed.), Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management: Theory, Concepts, Practice (pp. 19-37). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Changing the Rules of the Game in Healthcare Through Service Design
Show others...
2019 (English)In: Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management: Theory, Concepts, Practice / [ed] Mario A. Pfannstiel, Christoph Rasche, Cham: Springer, 2019, p. 19-37Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Innovation in healthcare requires changing the institutional arrangements or what are often referred to as “the rules of the game.” Such a change demands that actors do institutional work—intentionally creating, disrupting, and maintaining the entrenched ways of operating within the system. This chapter explores how service design practices contribute to changing the rules of the game in healthcare by integrating research on service design and institutional work. Based on a literature review, five characteristics of service design practices—multidisciplinary, experiential, participatory, experimental, and reflective—are highlighted and linked to the antecedents of institutional work. Illustrative examples of service design projects from Experio Lab, an embedded service design group in the Swedish healthcare system, are used to contextualize the findings. In doing so, this chapter provides a clear rationale for how service design practices enable innovation in healthcare and offer insights for healthcare practitioners interested in working toward institutional change through service design.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2019
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-71809 (URN)10.1007/978-3-030-00749-2_2 (DOI)978-3-030-00748-5 (ISBN)978-3-030-00749-2 (ISBN)
Available from: 2019-01-24 Created: 2019-01-24 Last updated: 2019-01-28Bibliographically approved
Kremel, A. & Wetter-Edman, K. (2019). Implementing design thinking as didactic method in entrepreneurship education, the importance of through. Paper presented at 12th International Conference of the European-Academy-of-Design (EAD) - Running with Scissors, University Dundee, Dundee, Scotland, April 10-12, 2019. Design journal, 22(Suppl. 1), 163-175
Open this publication in new window or tab >>Implementing design thinking as didactic method in entrepreneurship education, the importance of through
2019 (English)In: Design journal, ISSN 1460-6925, E-ISSN 1756-3062, Vol. 22, no Suppl. 1, p. 163-175Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Entrepreneurship has traditionally been taught about entrepreneurship. However, teaching entrepreneurship requires practice and learning by doing. Entrepreneurship education requires education through entrepreneurship where the students feel the real life of being an entrepreneur. The process of Design Thinking offers a method for teaching through entrepreneurship. This paper studies the didactic experiences from a course at Orebro University School of Business where entrepreneurship was taught using Design Thinking as a method, enabling the through dimension. Results from a survey show that Design thinking as a method benefits entrepreneurship education. Some of the key elements contributing to the understanding of entrepreneurship and the iterative approach was a study visit and interaction with stakeholders, a target group of elderly people.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Design Thinking, Entrepreneurship education, Business school, Course development, Teaching model
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-74743 (URN)10.1080/14606925.2019.1595855 (DOI)000470072200011 ()2-s2.0-85067195744 (Scopus ID)
Conference
12th International Conference of the European-Academy-of-Design (EAD) - Running with Scissors, University Dundee, Dundee, Scotland, April 10-12, 2019
Available from: 2019-07-22 Created: 2019-07-22 Last updated: 2020-01-17Bibliographically approved
Fransson, M., Quist, J. & Wetter-Edman, K. (2019). Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö. Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö
2019 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

I denna rapport förordas att regeringen ska inrätta en varaktig utvecklingsmiljö inom kommittéväsendet. Det skulle ge ytterligare politisk handlingskraft. Avsikten skulle vara att bekä­mpa sådana sektorsövergripande samhällsutmaningar som involverar ett system av aktörer och som visat sig svåra att bemästra genom ordinarie styrning och samverkan. Som exempel kan nämnas punktligheten i järnvägstrafiken eller den fara för patientsäkerheten som uppstår när livsviktiga läkemedel saknas vid landets apotek.

Både i fråga om kvalitet och kostnad kan betydande samhällsekonomiska vinster då hämtas hem. Samtidigt skulle varken utvecklingsmiljön eller de lösningar den frambringar medföra någon belastning på statsbudgeten. Myndigheternas ansvar påverkas inte och deras deltagande skulle inte medföra några juridiska konsekvenser. Inte heller krävs det någon ny mottagarkapacitet eller andra förstärkningar inom Regeringskansliet.

Med en regeringsnära utvecklingsmiljö skulle Sverige ansluta till en lång rad av länder som redan etablerat vad som ofta kallas för labb eller som mera kraftfullt beskrivs som en insatsstyrka.  Poängen är dock inte att tvinga fram eller att styra utformningen av de lösningar som utvecklas, ej heller att ta över ägarskapet.

I utvecklingsmiljön skulle aktörerna få den kvalificerade hjälp de efterfrågar för att gemensamt lösa ut frågor som ”trillat mellan stolarna” och där ansvaret tycks ligga på ”ingen, någon, vemsomhelst eller alla”. Nackdelarna med den annars relativt väl fungerande sektorsindelningen och resultatstyrningen skulle kunna minska. En del av kritiken mot den så kallade stuprörsförvaltningen skulle kunna stillas. 

Idén är inte ny. Andra har tidigare argumenterat för liknande åtgärder. Föreliggande rapport bidrar med en extensiv genomgång av relevant litteratur samt en kartläggning av Regeringskansliets arbetssätt, förmågor och tillkortakommanden. För att undersöka vad myndigheterna själva kan hantera har det även gjorts praktiska försök samt kartlagts vilka förmågor som finns i befintliga svenska utvecklingsmiljöer. 

Försöken och kartläggningarna visar att myndigheternas egna ansvar att samverka räcker långt. Av naturliga skäl saknar de dock uppdrag och mandat att självsvåldigt anpassa och använda andra aktörers resurser i tjänstesystemet. Många myndighetsöverskridande utmaningar blir svåra att åtgärda när inte alla ställer upp. Myndigheternas representanter efterfrågar därför en aktörsneutral arena på regeringens överordnade nivå där de ges vägledning och professionellt stöd. Något sådant stöd har hittills inte kunnat påräknas.

Genom kartläggningen av Regeringskansliets arbetssätt blir det tydligt varför idén om en utvecklingsmiljö inte tidigare har tagits tillvara. Kansliet är helt enkelt utformat för beredning av ärenden och styrning och inte lämpat för praktisk utveckling. 

Förutsättningarna är däremot bättre inom kommittéväsendet. Där skulle den efterfrågade miljön kunna inrättas utan en bortre tidsgräns, som fallet varit med Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO).

Kommittéväsendets relativa närhet till regeringen gör att de aktörer som bjuds in till miljön sannolikt kommer att vilja delta. Genom att låta uppdragen tilldelas av Statsrådsberedningen skulle även många av de oavsiktliga hinder kunna undanröjas som följer av att styrningen är sektorsindelad och primärt inte avsedd för gränsöverskridande frågor.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2019. p. 198
Series
Tillitsdelegationens rapportserie ; 7
Keywords
Tillitsbaserad styrning och ledning, regeringsnära, utvecklingsmiljö, kommittéväsendet, labb, innovationslabb, designlabb, innovationsmiljö, regeringskansliet, design, samhällsutmaningar, system, RUM
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77322 (URN)978-91-38-24969-7 (ISBN)
Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-15 Last updated: 2019-10-22Bibliographically approved
Vink, J., Edvardsson, B., Wetter-Edman, K. & Tronvoll, B. (2019). Reshaping mental models: enabling innovation through service design. Journal of Service Management, 30(1), 75-104
Open this publication in new window or tab >>Reshaping mental models: enabling innovation through service design
2019 (English)In: Journal of Service Management, ISSN 1757-5818, E-ISSN 1757-5826, Vol. 30, no 1, p. 75-104Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: The purpose of this paper is to analyze how service design practices reshape mental models to enable innovation. Mental models are actors’ assumptions and beliefs that guide their behavior and interpretation of their environment.

Design/methodology/approach: This paper offers a conceptual framework for innovation in service ecosystems through service design that connects the macro view of innovation as changing institutional arrangements with the micro view of innovation as reshaping actors’ mental models. Furthermore, through an 18-month ethnographic study of service design practices in the context of healthcare, how service design practices reshape mental models to enable innovation is investigated.

Findings: This research highlights that service design reshapes mental models through the practices of sensing surprise, perceiving multiples and embodying alternatives. This paper delineates the enabling conditions for these practices to occur, such as coaching, diverse participation and supportive physical materials.

Research limitations/implications: This study brings forward the underappreciated role of actors’ mental models in innovation. It highlights that innovation in service ecosystems is not simply about actors making changes to their external context but also actors shifting their own assumptions and beliefs.

Practical implications: This paper offers insights for service managers and service designers interested in supporting innovation on how to catalyze shifts in actors’ mental models by creating the conditions for specific service design practices.

Originality/value: This paper is the first to shed light on the central role of actors’ mental models in innovation and identify the service design practices that reshape mental models.

Place, publisher, year, edition, pages
Emerald Group Publishing Limited, 2019
Keywords
Innovation, Service design, Mental models, Institutional work, Service ecosystems, Institutional arrangements
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-70514 (URN)10.1108/JOSM-08-2017-0186 (DOI)000458664200004 ()2-s2.0-85058100079 (Scopus ID)
Note

Funding Agency:

European Union's Horizon 2020 research and innovation program under the Marie Sklodowska-Curie Grant  642116

Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2019-06-18Bibliographically approved
Malmberg, L., Rodrigues, V., Länneström, L., Wetter-Edman, K., Vink, J. & Holmlid, S. (2019). Service Design as a Transformational Driver Toward Person-Centered Care in Healthcare. In: Mario A. Pfannstiel, Christoph Rasche (Ed.), Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management: (pp. 1-18). Springer
Open this publication in new window or tab >>Service Design as a Transformational Driver Toward Person-Centered Care in Healthcare
Show others...
2019 (English)In: Service Design and Service Thinking in Healthcare and Hospital Management / [ed] Mario A. Pfannstiel, Christoph Rasche, Springer, 2019, p. 1-18Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Increasingly, healthcare systems around the globe are looking to transition toward person-centered models of care. However, how to effectively support this complex transition is not clear. Here we forward service design as a key driver to aid in catalyzing this transformation. In this chapter, we integrate literature on service design (SD) and person-centered care (PCC) to better understand how a SD approach can aid in the transition toward PCC. Synthesized from existing literature, this chapter offers a framework for transitioning from the biomedical model toward PCC, highlighting key changes across four dimensions: contexts, roles, processes, and outcomes. We then show the alignment between PCC and SD across these dimensions and elucidate how SD can help to catalyze related changes with the support of specific methods. In doing so, this chapter offers a guide for healthcare practitioners looking to use SD to support the transformation toward PCC and builds a platform for future research at the intersection of SD and PCC.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2019
National Category
Business Administration
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-71803 (URN)10.1007/978-3-030-00749-2_1 (DOI)978-3-030-00748-5 (ISBN)978-3-030-00749-2 (ISBN)
Available from: 2019-01-24 Created: 2019-01-24 Last updated: 2019-01-24Bibliographically approved
Williams, H., Wikström, F., Wetter-Edman, K. & Kristensson, P. (2018). Decisions on Recycling or Waste: How Packaging Functions Affect the Fate of Used Packaging in Selected Swedish Households. Sustainability, 10(12), Article ID 4794.
Open this publication in new window or tab >>Decisions on Recycling or Waste: How Packaging Functions Affect the Fate of Used Packaging in Selected Swedish Households
2018 (English)In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 10, no 12, article id 4794Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The intention of this paper is to learn more about why consumers choose whether or not to recycle, with special attention given to the functions of the packaging itself, in order to provide suggestions for improvements in packaging design, recycling systems and the environmental assessment of different packaging designs. The study focussed on ten households in Sweden that where motivated to participate in the study in order to gain an understanding of the complex matter of this decision-making process. The intention of implementing an interview-based qualitative study was to gain rich data and to reach beyond the respondents’ immediate verbal responses. The respondents were interviewed with open-ended questions, which were supported with pictures of packaging; additionally, their waste bins were examined. This explorative study suggests a set of obstacles that cause consumers to dispose of packaging relating to the functions of packaging. The different obstacles that determine whether or not packaging is recycled were organised according to three different themes: the attitude towards cleanliness, the effort required to clean and sort and uncertainties about the best environmental alternative. The different functions of packaging do in fact influence all of the identified themes and; therefore, influence the decisions consumers make with regards to the recycling of specific packaging. The identified packaging functions were easy to separate different materials, easy to separate different parts, easy to clean, easy to empty, easy to reseal, easy to compress and communication regarding recycling. Consumer behaviour with regards to specific packaging functions and recycling should be further investigated. It should also be considered for inclusion in design processes, to increase the chance of materials being recycled, and in food-packaging life-cycle assessments, to provide results that align more closely with reality.

Place, publisher, year, edition, pages
Basel: MDPI, 2018
Keywords
packaging waste, packaging functions, environmental impact, content properties, behaviour, attitudes
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-71098 (URN)10.3390/su10124794 (DOI)000455338100460 ()2-s2.0-85058546188 (Scopus ID)
Note

Funding Agency:

AForsk Foundation

Available from: 2019-01-04 Created: 2019-01-04 Last updated: 2019-01-29Bibliographically approved
Westerlund, B. & Wetter-Edman, K. (2018). Design beyond service and product - Educating for new vistas of design education: Final report. Stockholm, Sweden: University of Arts, Crafts and Design
Open this publication in new window or tab >>Design beyond service and product - Educating for new vistas of design education: Final report
2018 (English)Report (Other academic)
Alternative title[sv]
Design, bortom tjänst och produkt – utbildning för nya perspektiv på designyrken : Slutrapport
Abstract [en]

Konstfack has had financing from KK-stiftelsen (The Knowledge Foundation) for two years to address emerging design challenges in the increasingly complex contexts that design is engaging with. Examples are healthcare, design for sustainable development, social innovation, service design. The objective has been to explore potential expansion and supplementary developments of the currently well-functioning specialisation Individual Study Plan in Design. This has been done in the project Design, beyond service and product – educating for new vistas of design professions. People from academia, consultancy, business and the public sector have been invited to workshops, seminars and symposia in order to learn from them regarding the current situation and anticipated needs. The project has also done study visits to design schools, organisations and businesses. The report presents reflections on design competencies and a few possible ways to proceed at Konstfack.

Abstract [sv]

Konstfack har haft finansiering från KK-stiftelseni två år för att utforska nya designutmaningar i de alltmer komplicerade sammanhangen som design engagerar sig i. Exempel är hälsovård, design för hållbar utveckling, social innovation, service design. Målet har varit att undersöka en möjlig utvidgning och kompletterande utveckling av den nuvarande väl fungerande specialiseringen Individuell studieplan i design. Detta har gjorts i projektet Design, bortom tjänst och produkt – utbildning för nya perspektiv på designyrken. Personer från akademi, konsultverksamhet, näringsliv och offentlig sektor har blivit inbjudna till workshops, seminarier och symposier för att vi ska kunna lära av dem om nuvarande situation och förväntad utveckling. Projektet har också gjort studiebesök på designskolor, organisationer och näringsliv. Rapporten presenterar reflektioner kring designkompetenser och några möjliga sätt att gå vidare på Konstfack.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm, Sweden: University of Arts, Crafts and Design, 2018. p. 44
National Category
Design
Research subject
Design; Forskningsområden, Designdriven och gestaltande kunskapsproduktion
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-70524 (URN)978-91-85549-37-5 (ISBN)
Funder
Knowledge Foundation, 20150305
Available from: 2018-12-06 Created: 2018-12-06 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Windahl, C. & Wetter-Edman, K. (2018). Designing for Service: From Service-Dominant Logic to Design Practice (and Vice Versa). In: Stephen L. Vargo, Robert F. Lusch (Ed.), The SAGE Handbook of Service-Dominant Logic: (pp. 674-688). Sage Publications
Open this publication in new window or tab >>Designing for Service: From Service-Dominant Logic to Design Practice (and Vice Versa)
2018 (English)In: The SAGE Handbook of Service-Dominant Logic / [ed] Stephen L. Vargo, Robert F. Lusch, Sage Publications, 2018, p. 674-688Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-70515 (URN)9781526402837 (ISBN)
Available from: 2018-12-05 Created: 2018-12-05 Last updated: 2018-12-06Bibliographically approved
Windahl, C. & Wetter-Edman, K. (2018). Dynamic Market Design. In: : . Paper presented at "Connect. Engage. Transform". 20th ANZMAC Conference, University of Adelaide, Adelaide, Australia, December 3-5, 2018.
Open this publication in new window or tab >>Dynamic Market Design
2018 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other (popular science, discussion, etc.))
National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-71487 (URN)
Conference
"Connect. Engage. Transform". 20th ANZMAC Conference, University of Adelaide, Adelaide, Australia, December 3-5, 2018
Available from: 2019-01-15 Created: 2019-01-15 Last updated: 2019-01-16Bibliographically approved
Wetter-Edman, K. & Malmberg, L. (2018). Insecure and Inefficient: Employees' Experience of Wickedness in Desing Work. In: PIN-C 2018 Eskilstuna Sweden: Conference Proceedings. Paper presented at 5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Track 3: Creative Interaction and Artistic Practices in Workgroup, Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018 (pp. 143-145).
Open this publication in new window or tab >>Insecure and Inefficient: Employees' Experience of Wickedness in Desing Work
2018 (English)In: PIN-C 2018 Eskilstuna Sweden: Conference Proceedings, 2018, p. 143-145Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

That design is beneficial for the development of public sector in more general terms and more specifically in public sector health care has been proposed and argued for some time. Emphasis is put on the way design methods and tools engage and integrate a diverse set of perspective, most prominently how patients and citizens are included in the design process. We reflect upon employees’ experience of being part of a participatory collaborative design process across organizational boundaries.

National Category
Economics and Business
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-70522 (URN)
Conference
5th Participatory Innovation Conference (PIN-C), Track 3: Creative Interaction and Artistic Practices in Workgroup, Eskilstuna, Sweden, January 11-13, 2018
Available from: 2018-12-06 Created: 2018-12-06 Last updated: 2018-12-07Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0520-0741

Search in DiVA

Show all publications