oru.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Publications (10 of 17) Show all publications
Andersson, I. & Cook, I. R. (2019). Conferences, award ceremonies and the showcasing of ‘best practice’: A case study of the annual European Week of Regions and Cities in Brussels. Environment and Planning. C, Government and Policy, 37(8), 1361-1379
Open this publication in new window or tab >>Conferences, award ceremonies and the showcasing of ‘best practice’: A case study of the annual European Week of Regions and Cities in Brussels
2019 (English)In: Environment and Planning. C, Government and Policy, ISSN 0263-774X, E-ISSN 1472-3425, Vol. 37, no 8, p. 1361-1379Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper makes the case that conferences and award ceremonies are important means through which best practices are presented as being successful, transferable and transformative. To do this, it draws on the expanding literature on policy mobilities and a case study of the European Week of Regions and Cities conference and one of the centrepieces at the conference, the RegioStars awards ceremony. Organised by public bodies within the European Union and European Commission, these events take place annually in Brussels, and focus on best practice in regional and urban policy. The paper elaborates on its main argument in three ways. The first is that award ceremonies and conferences shape and are shaped by institutional, spatial and scalar dynamics. The second being that learning and educating are central to the performance of conferences, award ceremonies and the associated mobilisation of policies. The third argument is that such events have important consequences for those hosting the events.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2019
Keywords
Conferences, awards, policy mobilities, Cohesion Policy, European Union
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77295 (URN)10.1177/2399654419825656 (DOI)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation
Note

Funding Agency:

Swedish Society of Anthropology and Geography (SSAG)

Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. & Borén, T. (2019). Kommunala strategier för strategisk planering. In: Forsberg, Gunnel (Ed.), Samhällsplaneringens teori och praktik: (pp. 127-135). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Kommunala strategier för strategisk planering
2019 (Swedish)In: Samhällsplaneringens teori och praktik / [ed] Forsberg, Gunnel, Stockholm: Liber, 2019, p. 127-135Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2019
National Category
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77318 (URN)9789147113613 (ISBN)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. & Hermelin, B. (2019). Om regional samverkan för hållbara persontransporter. In: Josefina Syssner (Ed.), Ett nytt kontrakt för samhällsbyggandet: (pp. 157-180). Boxholm: Linnefors förlag
Open this publication in new window or tab >>Om regional samverkan för hållbara persontransporter
2019 (Swedish)In: Ett nytt kontrakt för samhällsbyggandet / [ed] Josefina Syssner, Boxholm: Linnefors förlag , 2019, p. 157-180Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Sambandet mellan persontransporter och de globala utsläppen av växthusgaser är väldokumenterat (IEA, 2014; Sims et al, 2014). I Sverige bidrar transportsektorn, och här framförallt personbilstrafik, till en tredjedel av den totala mängden utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2017). På samma gång anses transportsektorn, och här särskilt kollektivtrafiken, ha stor potential att bidra till att minska den totala mängden utsläpp av växthusgaser (Banister, 2011b; Hultén et al, 2018; Paulsson et al, 2017; Paulsson, 2018). Detta har motiverat att internationella och nationella politiskt uppsatta mål riktar sig mot att begränsa transportsektorns klimateffekter. På den globala nivån är Parisavtalets målsättning om minskade utsläpp för att begränsa klimatförändringens effekter av stor vikt. Genom de så kallade stadmiljöavtalen, som är ett nationellt program i Sverige sedan 2015, kan kommuner och regioner söka medel för att införa åtgärder som ska leda till "energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser" (Statens författningssamling, 2015). Här är åtgärder för kollektivtrafik ett betonat område. I det här kapitlet är utmaningen om miljömässigt hållbar utveckling för och genom kollektivtrafik den centrala utgångspunkten, samtidigt som detta behöver diskuteras som en del av hållbar utveckling i ett bredare perspektiv. En integrerad syn på hållbar utveckling är en av grundstenarna för de Globala målen antagna av FNs medlemsländer 2015. Mål om hållbara transporter omfattas av de Globala målen, som exempelvis mål 11 i Agenda 2030 vilket handlar om hållbara städer och samhällen (Globala målen och Agenda 2030). Här betonas att kollektivtrafiken är ett viktigt medel för att uppnå social hållbarhet och att utveckla ett "transportsystem för alla" (delmål 11.2). Det övergripande ansvaret för att planera för kollektivtrafik i Sverige ligger på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM). Dessa är dock beroende av att samverka med en rad olika aktörer för att kollektivtrafikplaneringen ska kunna utföras, vilket omfattar kommuner, trafikföretag, resenärsgrupper, handelsföreningar (Paulsson et al, 2018), branschorganisationer, olika myndigheter och angränsande regioner. Den statliga regleringen för regional kollektivtrafikplanering tilldelar RKM en roll som kan liknas vid "processledare" för kollektivtrafiken och som omfattar att organisera för samverkan. Flertalet RKM har som mål att öka kollektivtrafikens andel av de persontransporter som sker. Detta är en utmanande uppgift utifrån den kraftiga tillväxten av den totala mängden personresor. Sett till utvecklingen sedan 1950 har denna ökning i mycket hög grad skett genom ökning av resor på väg varav personbilsresor dominerar. Från 1990-talet kan man dock se en viss andelsökning av personresor med järnväg (Andersson & Eriksson 2017). Ökad pendling till arbetet eller för utbildning är en viktig faktor som driver ökningen av personresor. Det sker över allt längre avstånd (Lindkvist Scholten, 2019) och ofta över kommungränser och regiongränser, något som ställer krav på samordning mellan kommuner och regioner. Detta är bakgrunden till att vi i det här kapitlet riktar ett intresse mot hur samverkan sker mellan dessa olika geografiska nivåer.

Place, publisher, year, edition, pages
Boxholm: Linnefors förlag, 2019
National Category
Economic Geography Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-78599 (URN)9789188651082 (ISBN)
Available from: 2019-12-12 Created: 2019-12-12 Last updated: 2019-12-12Bibliographically approved
Andersson, I. & James, L. (2018). Altruism or entrepreneurialism?: The co-evolution of green place branding and policy tourism in Växjö, Sweden. Urban Studies, 55(15), 3437-3453
Open this publication in new window or tab >>Altruism or entrepreneurialism?: The co-evolution of green place branding and policy tourism in Växjö, Sweden
2018 (English)In: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 55, no 15, p. 3437-3453Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

More and more cities around the world are adopting green-city labels and are making use of their urban environmental policymaking for the purpose of place branding. However, the nature of the relationship between the branding of green cities and urban environmental policymaking is contested. Some researchers have highlighted so-called ‘greenwashing’ and the cherry-picking of easily attained goals. Others argue that green branding is driven by altruism, rather than intra-urban competition and entrepreneurialism. Drawing on literatures on policy tourism and green place branding, this article presents a longitudinal study of green branding in Växjö, Sweden. It contributes to the debate on green place branding by showing how two sets of contradictory impulses – entrepreneurialism/competition versus altruism/cooperation, and cherry-picking/greenwashing versus comprehensive environmental policymaking – affect the relationship between green place branding and environmental policy. In particular, the analysis illuminates the changing role played by policy tourism in shaping both the development of environmental policies and branding practices.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2018
Keywords
economic development, local government, place branding, policy boosterism, policy tourism, Växjö
National Category
Economic Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77297 (URN)10.1177/0042098017749471 (DOI)000447513300010 ()2-s2.0-85043467099 (Scopus ID)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. (2018). Globala flöden och lokala praktiker: En introduktion. In: Ida Andersson (Ed.), Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum (pp. 7-24). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Open this publication in new window or tab >>Globala flöden och lokala praktiker: En introduktion
2018 (Swedish)In: Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum / [ed] Ida Andersson, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2018, p. 7-24Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 2018
Series
Ymer, ISSN 0044-0477 ; 138
Keywords
policymobilitet, policy, policy transfer
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77290 (URN)9789198215045 (ISBN)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. (Ed.). (2018). Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum. Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Open this publication in new window or tab >>Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum
2018 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Policymobilitet är temat för 2018 års Ymer. Det är ett forskningsområde som vuxit kraftigt under de senaste två decennierna. Som praktik har dock policymobilitet förekommit betydligt längre än så, inte minst inom samhällsplanering och politik. Här har intresset för att hämta inspiration från andra platser och att lära sig av andras erfarenheter varit etablerat sedan länge. I den här boken presenteras en lång rad olika perspektiv på policy, och på dess sociala och rumsliga mobilitet och påverkan. Kapitlen diskuterar nutida och historiska exempel från Sverige i huvudsak, men även från Norge, Danmark, Ghana, Kenya och Sudan. Kapitlen diskuterar policy med olika perspektiv på skala - från det lokala och regionala till det nationella och internationella. Tillsammans bidrar dessa med en fördjupad kunskap om såväl policy som policymobilitet, och om hur makt, traditioner och strukturer påverkar hur policy utformas och sprids till olika platser. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 2018. p. 273
Series
Ymer, ISSN 0044-0477 ; 138
Keywords
policymobilitet, policy, policy transfer
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77302 (URN)9789198215045 (ISBN)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Cook, I. R. & Andersson, I. (2018). Tour guides and the hosting of policy tourism: Show and tell in Vällingby and Växjö. In: Ida Andersson (Ed.), Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum (pp. 111-131). Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi
Open this publication in new window or tab >>Tour guides and the hosting of policy tourism: Show and tell in Vällingby and Växjö
2018 (English)In: Globala flöden och lokala praktiker: policymobilitet i tid och rum / [ed] Ida Andersson, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi , 2018, p. 111-131Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi, 2018
Series
Ymer, ISSN 0044-0477 ; 138
Keywords
policy mobilities, policy tourism, tour guides, Vällingby, Växjö
National Category
Human Geography
Research subject
Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77315 (URN)9789198215045 (ISBN)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. (2016). 'Green cities' going greener?: Local environmental policy-making and place branding in the 'Greenest City in Europe'. European Planning Studies, 24(6), 1197-1215
Open this publication in new window or tab >>'Green cities' going greener?: Local environmental policy-making and place branding in the 'Greenest City in Europe'
2016 (English)In: European Planning Studies, ISSN 0965-4313, E-ISSN 1469-5944, Vol. 24, no 6, p. 1197-1215Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

A growing number of cities around the world have taken advantage of their green image of the purpose of place branding. In the research literature, it is suggested that these practices are motivated by place-based competition over financial and social capital, combined with more holistic motives of sustainable urban development. However, although an increasing number of green cities are engaged in place branding, few studies have researched the impact of place branding on environmental policy-making in a city, building up to the question: how is local environmental policy-making affected by green place branding? Addressing this issue, this paper critically investigates how the continuity of local environmental policy-making is affected by place-branding practices. To tackle this task, the paper firstly develops an analytical framework aiming to understand how green cities emerge and become famous based on their policy-making. Secondly, using that framework, this paper present an in-depth case study of a city branding itself as the 'Greenest City in Europe'. Drawing on the growing body of work on green cities, this paper investigates the 'understudied' practice of using policy for the purpose of place branding as well as the impact of place branding 'on the environment'.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2016
Keywords
Place branding, green cities, policy-making, Sweden, Växjö
National Category
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77291 (URN)10.1080/09654313.2016.1152233 (DOI)000376998200010 ()2-s2.0-84961213393 (Scopus ID)
Note

Funding Agencies:

Carl Mannerfelt Foundation  

E & H Rhodin Foundation  

Swedish Society for Anthropology and Geography 

Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Andersson, I. (2015). Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities. (Doctoral dissertation). Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University
Open this publication in new window or tab >>Geographies of Place Branding: Researching through small and medium sized cities
2015 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Abstract [en]

Place branding is commonly conceptualized with a focus on big cities, such as London, New York and Singapore, building from concepts and models from mainstream branding theory. In contrast to such conceptualizations, this thesis focuses on place branding in small and medium-sized cities. The present thesis aims to study place branding from a geographical perspective. It starts with debates theoretical and empirical understandings of place branding; what it is and how it is affecting the places where it is introduced. The thesis develops and argues for a perspective of territoriality and relationality to place branding discussing concepts, methods and empirical approaches to carry out place branding research using geographical perspectives. Empirically, this thesis focuses on in-depth studies of place branding in small and medium-sized cities in Sweden. By analyzing the development of place branding over the course of time, nuances and aspects of both territorial and relational origin emerge, situating place branding practices within a wider spatial contextualization. Four individual papers are presented, which taken together contribute to the aim of the thesis. Paper 1 introduces the place branding research field in geography and how it has developed; Paper 2 investigates the phenomena of flagship buildings located in small cities and towns; Paper 3 discusses the relationship between policy tourism and place branding; and Paper 4 analyzes how local environmental policies are affected by green place branding. The thesis demonstrates the complex and continuously interchangeable spatial structures and place contexts that create and re-produce the geographies of place branding. Here, research models and methodological examples are presented to illustrate how place branding can be studied from a geographical perspective and thus improve theoretical understandings of place branding.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Department of Human Geography, Stockholm University, 2015. p. 72
Series
Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet, ISSN 0585-3508 ; 148
Keywords
Place branding, place marketing, small and medium sized cities, hotels, flagship buildings, policy tourism, policy boosterism, green cities, regional development, economic geography, Sweden, Växjö
National Category
Human Geography Social and Economic Geography Economic Geography
Research subject
Geography with Emphasis on Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77305 (URN)978-91-7649-144-7 (ISBN)
Public defence
2015-05-22, William-Olssonsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 14, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Note

At the time of the doctoral defense, the following papers were unpublished and had a status as follows: Paper 3: Manuscript. Paper 4: Manuscript.

Available from: 2019-10-15 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-15Bibliographically approved
Andersson, I. (2014). Beyond “Guggenheiming”: From flagship buildings to flagship space in Sweden. Norsk Geografisk Tidsskrift, 68(4), 228-237
Open this publication in new window or tab >>Beyond “Guggenheiming”: From flagship buildings to flagship space in Sweden
2014 (English)In: Norsk Geografisk Tidsskrift, ISSN 0029-1951, E-ISSN 1502-5292, Vol. 68, no 4, p. 228-237Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Flagship buildings are promoted as a good strategy to stimulate economic development. Pushed by a range of actors, “best practice” examples are being copied from place to place around the globe. Flagship buildings are accompanied by a discourse of place branding that stresses a need for cities to improve their attractiveness. Drawing on this discourse and ongoing discussions on deterritorialization and reterritorialization in urban and economic geography, the author argues that there is an overly deterritorialized approach to flagship buildings in the place-branding literature. Using a conceptual framework inspired by the reterritorialization debate, she introduces the concept of “flagship space,” emphasizing a dualism in place branding encompassing both deterritorialized and territorial processes that in interplay create best-practice examples. The empirical analysis examines the development of five flagship hotels in Sweden. The author concludes that the five hotels have both created and are constantly reproducing their statuses as flagship developments. However, the creation and reproduction of status is not only upheld by the operators of the hotels but is also a joint effort of actors in the local community. Through these processes and practices the understanding of the hotels is broadened from merely being flagship buildings to creators of flagship space.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2014
Keywords
flagship buildings, hotels, place branding, reterritorialization, Sweden
National Category
Human Geography
Research subject
Geography with Emphasis on Human Geography
Identifiers
urn:nbn:se:oru:diva-77288 (URN)10.1080/00291951.2014.927915 (DOI)000341340800003 ()2-s2.0-84903473481 (Scopus ID)
Available from: 2019-10-14 Created: 2019-10-14 Last updated: 2019-10-21Bibliographically approved
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4376-7493

Search in DiVA

Show all publications