To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Grant to research environment
Title [sv]
Forskarskolan SMOVE: Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor
Title [en]
SMOVE Doctoral Programme of Sustainable Movement Education
Abstract [sv]
Det finns idag god kunskap om betydelsen av rörelse för barns och elevers hälsa och lärande. Ofta ifrågasätts emellertid i vilken utsträckning förskolor och skolor förmår leva upp till målsättningen i läroplaner att erbjuda barn och elever daglig rörelse. Samtidigt saknas kunskap om förskolors och skolors möjligheter att erbjuda daglig rörelse inom ramen för hela skoldagen. Vidare saknas i hög utsträckning kunskap om de pedagogiska utmaningar som är förknippade med till exempel mångfald och elevers varierande erfarenheter av deltagande i olika rörelsekulturer. Det finns en överhängande risk att insatser på området utgör kortsiktiga och isolerade händelser i vardagen som inte når alla barn och elever. Inom lärarutbildning når kunskaper om betydelsen av rörelse sällan utanför lärarutbildning i idrott och hälsa.

Forskarskolan SMOVE, Hållbar daglig rörelse i förskolor och skolor, syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem, och därmed stärka forskningsanknytningen av lärarutbildningen i detta avseende. Detta är angeläget för att landets lärarutbildningar på bästa sätt ska kunna förbereda lärare i alla skolformer för att arbeta med uppdraget. Begreppet hållbarhet är här relaterat till de pedagogiska och didaktiska utmaningar som är förknippade med livslångt lärande, likvärdighet, social rättvisa samt bärande perspektiv på rörelse, hälsa och välbefinnande.
Abstract [en]
Increasing expectations are placed on preschools and schools to provide daily physical activity for children and youth as an integrated part of the entire school day. There is, however, limited knowledge about how to handle this assignment in sustainable ways. SMOVE, Sustainable Movement Education is a doctoral programme sponsored by The Swedish Research Council with the aim of generating scientific knowledge about how preschools and schools can sustainably provide daily movement education embedded in school practises, and to thereby create a solid research basis in teacher education on the matter. The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), together with University of Gothenburg, Malmö University and Örebro University, jointly run the doctoral programme.

The conducted research will offer a foundation for improving the quality of a neglected area in teacher education, and it will address a range of pedagogical challenges related to sustainability in terms of lifelong learning, equity, social justice, and the conceptualisation of health. During 2022, nine doctoral students were recruited, who are now in their preliminary stages of their respective research projects. The graduate school is governed by a steering group, with representatives from each participating Higher Education Institution and one doctoral student. A network of supervisors has been established within previous doctoral programmes, which will be complemented with competence from different teacher education specialisations.
Principal InvestigatorLarsson, Håkan
Co-InvestigatorHedenborg, Susanna
Co-InvestigatorLundvall, Suzanne
Co-InvestigatorQuennerstedt, Mikael
Coordinating organisation
Swedish School of Sport and Health Sciences, GIH
Funder
Period
2021-07-01 - 2026-06-30
National Category
Educational Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:2453Project, id: VR 2021-00520

Search in DiVA

Educational Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar

Link to external project page

SMOVE forskarskola