To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Effekter av undervisningsinnovationer i internationella öppna projektkurser med fokus på professionella kompetenser.
Title [en]
Effects of Innovations in Education in an International Open Ended Project Course with a Focus on Professional Competences
Abstract [sv]
Kursen IT i Samhället är ett internationellt studentsamarbete mellan Uppsala Universitet och Rose-Hulman Institute of Technology. Tidigare forskning har haft ett fokus på studenterna i Uppsala och deras lärande. Dessa studier har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer. Vi upplever att det finns kulturella skillnader i hur kursen uppfattas, och kring hur den genomförs på de olika lärosätena. Målet med det här projektet är således att undersöka effekter av undervisningsinnovationer i internationella öppna projektkurser med fokus på professionella kompetenser sett ifrån de amerikanska studenternas sida. En ökad insikt i detta bidrar till en förbättrad kunskapsbas i hur dessa undervisningsinnovationer uppfattas i olika kulturella sammanhang och i en distribuerad undervisningsmiljö. De undervisningsinnovationer som studien fokuserar på avser Konstruktiv kontrovers, Coaching av projektledare, Reflektioner som verktyg för examination och lärande, Kulturell medvetenhet samt lösande av Äppna problem i projektkurser. Projektet kommer att genomföras med en aktionsforskningsansats med intervjuer som datainsamlingsmetod.Projektet kommer att resultera i minst en publikation i en internationell tidskrift eller konferens.
Principal InvestigatorCajander, Åsa
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2010-01-01 - 2010-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:4252Project, id: 2010-07058_VR

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar