To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Aktivitetsbaserad användbarhet
Title [en]
Tactics for Activity Based Usability (TABU)
Abstract [sv]
Syfte och mål: Planeringsprojektet syfte har varit att lägga grunden till ett utvecklingsprojekt som med målet att etablera en styrmodell för hållbar användbarhet i en komplex och aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det långsiktiga målet är utveckla och hållbart införa nya kompetenser och processer för verksamhetsstödjande IT vid universitetet men även att göra en styrmodell för detta tillgänglig för andra organisationer.

Förväntade effekter och resultat: Planeringsprojektet har resulterat i en fördjupad målbild, en projektplan för ett utvecklingsprojekt, en ansökan för ett utvecklingsprojekt samt ett påbörjat samarbete med externa parter. Projektet har också bidragit internt till ökad kunskap kring användbarhet och aktivitetbaserade arbetsplatser.

Upplägg och genomförande: Projektet byggde vidare på ett framgångsrikt internt utvecklingsprojekt vid Uppsala universitet, vilket gav en bra organisatorisk bas och skapade goda förutsättningar för projektets genomförande. Förändringar på ledningsnivå innebar att projekttiden förlängdes i samråd med VINNOVA. Detta innebar också att ingen ansökan till VINNOVA kunde ske i samband med andra utlysningen 2014.

Abstract [en]
Purpose and goal:The planning project has laid the foundations for a development project that ultimately aims at the development of a governance model for sustainable usability in a complex and activity-based work environment.The long term goal is to develop and sustainably introduce new skills and processes to support IT operations at the university but also to generalize the governance model and make it available to other organizations.Expected results and effects:The planning project has resulted in a deeper vision, a project plan for a development project, an application for a development project and network with external partners. As expected, the project has also contributed internally to knowledge of usability and activity-based workplaces.Approach and implementation:The project built upon on a successful in-house organisational development project at Uppsala University, this gave a good organisational base and created favorable conditions for project implementation. Changes in higher management resulted in a prolongation of the project to ensure continued internal management support.
Principal InvestigatorCajander, Åsa
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2014-08-01 - 2015-02-01
National Category
Computer SystemsHuman Aspects of ICT
Identifiers
DiVA, id: project:5418Project, id: 2014-03074_ VINNOVA

Search in DiVA

Computer SystemsHuman Aspects of ICT

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar