To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
PACESS - patient-centrerad utvärdering av patienters tillgång till journal via nätet
Title [en]
Pacess - patient-centred assessment of patients´ online access to electronic health records
Abstract [sv]
I Sverige har vi en unik möjlighet att utforska hur eHälsa kan påverka och förändra vården. I denna studie vill vi utforska hur eHälsotjänster, i synnerhet patienters tillgång till sin journal via nätet, påverkar både vård och egenvård, och hur eHälsa kan användas för att ge patienter verktyg för att bli aktiva deltagare i både sin egen vård och i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Patienters tillgång till sin journal via nätet anses numer ofta som ett viktigt verktyg för patienters delaktighet och aktiva medverkan i sin vård, men vi vill utforska om och i så fall hur dessa e-tjänster faktiskt påverkar vården. Är det patienter som redan är aktiva och delaktiga som ¬†läser journalen medan andra patienter inte får någon nytta av tjänsten? Vi kommer att ta reda på ¬†nyttan av tjänster som journalen via nätet, och hur utformning och användning av tjänsterna bör anpassas för att nå så många som möjligt. För att öka nyttan av eHälsa krävs¬†en fördjupad förståelse för hur införandet av eHälsotjänster påverkar roller, relationer och organisatoriska strukturer på mikro, meso och makro-nivåer i vården. Vi måste förstå hur framtida patienters nya krav på kommunikation och e-tjänster påverkar olika roller i vården och utformningen av framtidens hälso- och sjukvård. Därför är det övergripande syftet att utforska hur tillgång till information och nya eHälsolösningar påverkar patienter och vården.2 arbetspaket är planerade: (1) utvärdering av de journaltjänster för patienter som redan implementerats i svensk hälso- och sjukvård, och (2) deltagande design av innovativa tjänster som möjliggör patienters aktiva deltagande och insyn i vården. Genom hela projektet kommer vi att arbeta fram en teoretisk grund för att förstå och förklara hur implementering av eHälsotjänster påverkar vård och patienter på olika nivåer. Vidare kommer patientcentrerade kvalitetsindikatorer att skapas för att underlätta en unison värdering av införandeprocesser och eHälsotjänster som ‚ÄúJournalen‚Äù.
Abstract [en]
In Sweden, we are now in a unique position to explore how current eHealth trends can impact on, and even transform healthcare. In this research, we specifically want to explore the impact of  patient accessible electronic health records (EHRs) on the areas of health- and self-care, and further explore how eHealth can be used to empower patients to become active participants in both their own care and the transformation of healthcare. Patient accessible EHRs (PAEHRs) are often heralded as important means for patient empowerment – but we aim to further explore if and how this empowerment takes place. One hypothesis is that only patients who are already empowered use the service, leaving other patients without the potential benefits. Therefore we will explore the benefit of having online access to EHRs and how the design and use of these eHealth services can be improved to empower more people.In order to harness the powers of eHealth, we need a better understanding of how roles, relationships and organizational structures are affected on micro, meso, and macro levels through the introduction of such eHealth services. We also need to understand how the emergence of e-patients affects other roles and impacts on the transformation of healthcare. Therefore the main objective of this research is to explore the impact of information access and innovative eHealth on patients and healthcare.2 work packages are planned; (1) long-term evaluation of the already implemented eHealth services in Swedish healthcare, and (2) co-creation of innovative e-services that empower citizens. Throughout the project we will establish a theoretical framework to explain how implementation of eHealth services impact different patient groups and healthcare on different levels of the health system. Furthermore, patient-centered quality indicators will be created to facilitate joint assessments of deployment and use of PAEHRs.
Principal InvestigatorHägglund, Maria
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2017-01-01 - 2019-12-31
National Category
Other Medical Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:5811Project, id: 2016-00623_Forte

Search in DiVA

Other Medical Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar