To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Att fortsätta vara fysiskt aktiv under och efter cancerbehandling. Långtidsuppföljning av en träningsintervention och användbarhet av en individanpassad digital app för att stödja fysisk aktivitet
Title [en]
How to stay physically active during and after cancer treatment? Long term follow-up of an exercise intervention and feasibility of a tailored digital app to support physical activity
Abstract [sv]
Bakgrund Fysisk aktivitet och träning är säkert och hälsofrämjande under och efter cancerbehandling. Endast ca 20% av canceröverlevare når upp till de rekommenderade nivåerna. Det är viktigt att hitta metoder för att stödja dessa personer att vara fysiskt aktiva, och att studera i detalj hur fysisk aktivitet varierar över tid. Hälso- och sjukvårdens resurser är begränsade och det finns behov av digitala verktyg för att stödja fysisk aktivitet, t.ex. appar, som är anpassade efter canceröverlevares speciella behov. Syfte 1) att studera de långsiktiga effekterna (upp till 5 år) på fysisk aktivitet och hälsa av en träningsintervention med specifikt beteendestöd, hur fysisk aktivitet varierar under cancerbehandling, och 2) undersöka användbarheten av en ny mobil-app som ska stödja personer att vara fysiskt aktiva under och efter avslutad behandling. Metod 1) Uppföljningsdata från Phys-Can, en randomiserad kontrollerad studie som studerar effekten av träning, med speciellt fokus på beteendestöd, under cancerbehandling. Data från nästan 600 deltagare kommer att användas: fysisk aktivitet (aktivitetsmätare och träningsdagböcker) och hälsodata (enkät och journaler). 2) En första version av en mobil-app har tagits fram i samverkan med personer som har haft cancer och denna kommer att undersökas med avseende på relevans, användbarhet mm. Data om behandling och fysisk aktivitet samlas in genom appen (användarna matar själva in) som sedan blir ett individuellt stöd för fysisk aktivitet under och efter behandling. Deltagarna ska också besvara att frågeformulär om användbarheten av själva appen, och ett mindre antal (ca 20) intervjuas. BetydelseResultaten kommer att bidra med viktig kunskap om hur man kan främja långsiktig fysisk aktivitet hos den ökande befolkningen av canceröverlevare. Denna kunskap är av stor betydelse för enskilda patienter, deras familjer, vården och samhället i stort.
Abstract [en]
INTRODUCTION More knowledge is needed about effective behaviour change strategies to promote physical activity in cancer survivors. In addition, feasible e-health interventions to support physical activity, tailored to individual characteristics of the user and including effective behavioral strategies need to be further developed.AIMS1) To study the effect of behaviour change support on physical activity maintenance in cancer survivors, in detail explore variation in physical activity and its determinants during and after an exercise intervention, and 2) to assess the feasibility of a digital app, co-designed with patient representatives, to support physical activity.METHODSFor aim 1) longitudinal data, already collected from a randomised exercise RCT with specific focus on the effects of behavior change support including almost 600 cancer survivors. Physical activity levels by activity monitors, and questionnaire data up to 5 years follow-up. Multivariate analysis.For aim 2) app data (typed in by users, n=1800), questionnaire data (n=1000) and qualitative interview data (n=30) to explore feasibility in terms of usability and usefulness of the provided functions. Descriptive and qualitative analyses.SIGNIFICANCEThe results will generate vital knowledge about how to promote long-term physical activity in the growing population of cancer survivors. This knowledge is of significance for individual patients, their families, healthcare and society as a whole.
Principal InvestigatorNordin, Karin
Co-InvestigatorDemmelmaier, Ingrid
Co-InvestigatorBorjesson, Susanne
Co-InvestigatorBerntsen, Sveinung
Co-InvestigatorHägglund, Maria
Coordinating organisation
Uppsala University
Funder
Period
2023-01-01 - 2025-12-31
National Category
Other Medical Sciences not elsewhere specified
Identifiers
DiVA, id: project:7831Project, id: 2022-00607_VR

Search in DiVA

Other Medical Sciences not elsewhere specified

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar