Publications
Download:
File size:
174 kb
Format:
application/pdf
Author:
Ivarsson, Camilla (Örebro University, Department of Health Sciences)
Rojas, Nevenka (Örebro University, Department of Health Sciences)
Title:
Tinnitus Retraining Therapy (TRT): - En behandlingsmetod för tinnitus
Department:
Örebro University, Department of Health Sciences
Publication type:
Student thesis
Language:
Swedish
Level:
Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits
Undergraduate subject:
Hörselvetenskap C, examensarbete, 10p
Uppsok:
medicin
Pages:
26
Year of publ.:
2006
URI:
urn:nbn:se:oru:diva-689
Permanent link:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:oru:diva-689
ISRN:
ORU-HI/AUD-C--06/0001--SE
Subject category:
Otorhinolaryngology
SVEP category:
Audiology
Keywords(sv) :
Tinnitus, Tinnitus Retraining Therapy, Kognitiv beteendeterapi, Behandlingsresultat, Habituering
Abstract(sv) :

Sammanfattning

Tinnitus är idag ett folkhälsoproblem i Sverige som drabbar allt fler. Det finns i dagsläget inget definitivt botemedel men det finns behandlingsmetoder som syftar till att på olika sätt lindra tinnitus. En av dessa metoder är Tinnitus Retraining Therapy (TRT) som grundar sig i den neurofysiologiska modellen. TRT består av två delar; rådgivning och ljudterapi. I ljudterapin tillämpas vanligtvis en ljudstimulator som tillför ett bredbandigt brus på svag nivå i patientens öra.

Syftet

Syftet med uppsatsen är att redogöra för effekten av behandlingsmetoden Tinnitus Retraining Therapy.

Metod

Metoden har omfattat granskning av artiklar som sökts via Örebro Universitets databaser samt via relevanta referenslistor i arbeten, böcker och artiklar. Urvalet har innefattat tre steg. Första steget var att välja ut artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter genom att granska artiklarnas titel. Andra steget var att granska de artiklar som valdes ut i steg ett genom att läsa deras sammanfattningssida för att se om innehållet var relevant för arbetets syfte. Tredje steget var att utförligt läsa de artiklar som valts ut i steg två.

Resultat och diskussion

Resultatet och diskussionen visar att det är svårt att säga huruvida TRT är effektivt. För detta skulle en mer omfattande liknande studie vara nödvändig.

Supervisor:
Czigler, Peter, Tinnitus Retraining Therapy (TRT) - En behandlingsmetod för tinnitus (Örebro University, Department of Health Sciences)
Granberg, Sarah, Tinnitus Retraining Therapy (TRT) - En behandlingsmetod för tinnitus (Örebro University, Department of Health Sciences)
Examiner:
Danermark, Berth, Tinnitus Retraining Therapy (TRT) - En behandlingsmetod för tinnitus (Örebro University, Department of Health Sciences)
Available from:
2006-10-13
Created:
2006-10-13
Statistics:
883 hits
FILE INFORMATION
File size:
174 kb
Mimetype:
application/pdf
Type:
fulltext
Statistics:
1591 hits