oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Granberg, Mikael
  et al.
  Department of Political, Historical, Religious and Cultural Studies and The Centre for Climate and Safety (CCS), Karlstad University, Karlstad, Sweden; The Centre for Natural Hazards and Disaster Science (CNDS), Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Bosomworth, Karyn
  Centre for Urban Research, RMIT University, Melbourne, Australia.
  Moloney, Susie
  Centre for Urban Research, RMIT University, Melbourne, Australia.
  Kristianssen, Ann-Catrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fünfgeld, Hartmut
  School of Global, Urban and Social Studies, RMIT University, Melbourne, Australia; Institute of Environmental Social Sciences and Geography, University of Freiburg, Freiburg, Germany.
  Can Regional-Scale Governance and Planning Support Transformative Adaptation? A Study of Two Places2019In: Sustainability, ISSN 2071-1050, E-ISSN 2071-1050, Vol. 11, no 24, article id 6978Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The idea that climate change adaptation is best leveraged at the local scale is a well-institutionalized script in both research and formal governance. This idea is based on the argument that the local scale is where climate change impacts are "felt" and experienced. However, sustainable and just climate futures require transformations in systems, norms, and cultures that underpin and reinforce our unsustainable practices and development pathways, not just "local" action. Governance interventions are needed to catalyse such shifts, connecting multilevel and multiscale boundaries of knowledge, values, levels and organizational remits. We critically reflect on current adaptation governance processes in Victoria, Australia and the Gothenburg region, Sweden to explore whether regional-scale governance can provide just as important leverage for adaptation as local governance, by identifying and addressing intersecting gaps and challenges in adaptation at local levels. We suggest that regional-scale adaptation offers possibilities for transformative change because they can identify, connect, and amplify small-scale (local) wins and utilize this collective body of knowledge to challenge and advocate for unblocking stagnated, institutionalized policies and practices, and support transformative change.

 • 2.
  Granberg, Mikael
  et al.
  Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, Karlstad, Sweden; Centrum för naturkatastrofslära (CNDS), Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Kristianssen, Ann-Catrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyberg, Lars
  Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet, Karlstad, Sweden; Centrum för naturkatastrofslära (CNDS), Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.
  Klimatförändring, klimatrisker och klimatanpassning2019In: Göteborgsregionen och klimatrisker: Klimatanpassning för dåtida och nutida bebyggelse / [ed] Mikael Granberg, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, p. 2-18Chapter in book (Other academic)
 • 3. Holmberg, John
  et al.
  Larsson, Jörgen
  Nässén, Jonas
  Svenberg, Sebastian
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Andersson, David
  Low-carbon transitions and the good life2012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  A transition to a low-carbon economy requires farreaching reductions in emissions, which in addition will have to take place at the same time as the global population is growing. A growing population also makes ever greater demands on welfare, while the ecological, social and economic systems that have to sustain this development are already under severe strain. It is commonly argued that emission reductions in a growing world economy can and should be achieved by technical innovations so that the transition to a low-carbon economy does not imply a negative impact on human well-being.

  This report discusses whether there might perhaps be another way of understanding the situation. Is the presumed linkage between well-being and climate impact always negative? Could a greater focus on human well-being be a driver of, rather than an obstacle to, sustainable development? This report attempts to identify possible strategies to support both [the good life] and decreased emissions. By adopting this research approach, the authors aim to make a contribution to the discussion of low-carbon transitions in society.

 • 4.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Hjerpe, Mattias
  Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Simonsson, Louise
  Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Storbjörk, Sofie
  Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Hur möter östgötakommunerna klimatfrågan?: En kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Denna rapport ingår i forskningsprojektet Kartläggning av risker, sårbarhet och anpassning inför klimatvariationer och klimatförändringar i Östergötland, vilket finansieras av Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) och utförs av forskare verksamma vid Centrum för klimatpolitisk forskning (CSPR). Projektet syftar till att bidra till en ökad förståelse för kommuners sårbarhet och förutsättningar för att öka sin robusthet inför klimatförändringar och klimatrelaterade risker. Projektet pågår från augusti 2008 till augusti 2011 och studerar huvudsakligen tre övergripande problemställningar:

  1. Varför, när och hur är lokalsamhället sårbart? Vi identifierar kritiska faktorer, som enskilt eller i kombination, bidrar till sårbarhet – både samhälleliga och biogeofysiska aspekter.
  2. Hur gör man för att bedöma en kommuns sårbarhet? Vi testar metoder/övningar för mer integrerade sårbarhetsbedömningar på lokal nivå. Vi diskuterar bland annat: krav på information och kunskap, resurser, uppdateringar, analyskapacitet, tillämpbarhet och implementering i existerande organisationer och förvaltningar.
  3. Hur kan man minska en kommuns sårbarhet? Vi analyserar vilka möjligheter, hinder och begränsningar för anpassning inför klimatförändringar som uppfattas inom kommunala förvaltningar för såväl beslutsfattare som tjänstemän.

  Denna rapport utgör steg 1 i projektet och består av en kartläggning av läget i samtliga kommuner i Östergötland. Syftet är att ge en bild av hur östgötakommunerna ser på risker och sårbarhet inför samtida klimatvariationer och kommande klimatförändringar, pågående arbete (kartläggningar, policy, strategier, åtgärder, etc.) kopplat till risker, sårbarhet och anpassning samt frågor kring organisation, samverkan, roll- och ansvarsfördelning. Utifrån kartläggningens resultat kommer ett mindre antal fördjupningar att genomföras under 2010.

  Kartläggningen (kapitel 6) har genomförts och sammanställts av Madelaine Johansson. Mattias Hjerpe har varit huvudförfattare för kapitel 2 och 5, Louise Simonsson för kapitel 3 och Sofie Storbjörk för kapitel 4. Kapitel 8 har skrivits gemensamt av Hjerpe, Simonsson och Storbjörk. Arbetet har koordinerats av Sofie Storbjörk.

  Författarna riktar ett varmt tack till alla kommunrepresentanter som så generöst delade med sig av sin arbetstid, sina reflektioner och erfarenheter, CKS för finansiering av projektet, Eva Lindblad för layout och granskning och Tora Friberg för granskning.

 • 5.
  Johansson, Madelaine
  et al.
  Linköpings universitet.
  Wibeck, Victoria
  Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Öberg, Gunilla
  Linköpings universitet, Centrum för klimatpolitisk forskning.
  Vem äger frågan?: Förutsättningar för kommunikation i svenskt miljömålsarbet2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Ständiga förändringar i samhället ökar kraven på flexibilitet och nya strategier för att hantera miljöproblematiken och arbetet med att nå en hållbar utveckling.Det kan uppstå problem när samhället ska anpassa sig efter nya strukturer och nyuppkomna behov, exempelvis när det gäller miljöhot. De nya krav som kopplas till hållbar utveckling och dess ekologiska dimensionreser krav på förändrad politisk styrning. I Sverige har det beslutats attmiljöfrågor ska vara övergripande för alla politiska områden. Formulering avplaner och program för ekologisk hållbar utveckling införs därför i olika typerav styrningssystem som bygger på olika sorts logik vilket kan leda till intressekonflikter.Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att till nästa generation lämnaöver ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta och där mänskligpåverkan på miljön är långsiktigt hållbar. År 1999 fastställdes en ny struktur ihållbarhetsarbetet genom framtagandet av 15 nationella miljökvalitetsmål och inovember 2001 antog riksdagen regeringens förslag om delmål och riktlinjer förhur dessa miljömål ska uppnås. Tanken är att miljökvalitetsmålen ska gevägledning för allt miljöarbete inom såväl olika samhällssektorer som på olikanivåer i miljömålsadministrationen. Regionala mål och sektorsmål ska utvecklasmed utgångspunkt i de mål som beslutats av riksdagen. Syftet med studien som ligger till grund för denna rapport var att identifierahinder för kommunikation i miljömålsarbetet och därigenom underlätta överbryggandet av kommunikationsbarriärer i framtida miljöarbete. Vi harstuderat hur aktörer på olika nivåer inom miljömålsadministrationen ser på målstyrning och arbetet med de svenska miljökvalitetsmålen med syfte att synliggöra hur kommunikationen kring miljömålen uppfattas.Vi har särskilt fokuserat på:

  • kommunikation mellan administrativa nivåer, i allmänhet och rörandeuppföljningsarbetet i synnerhet
  • hur målstyrning fungerar i praktiken• vad som kan och bör mätas i uppföljningen av miljömålsarbetet
  • möjligheter till feedback mellan olika aktörer och administrativa nivåer.
 • 6.
  Kristianssen, Ann-Catrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Klimatanpassningsarbete i Göteborgsregionen: Kommuners organisation, policy och lärande2019In: Göteborgsregionen och klimatrisker: Klimatanpassning för dåtida och nutida bebyggelse / [ed] Mikael Granberg, Karlstad: Karlstads universitet, 2019, 1, p. 90-111Chapter in book (Other academic)
 • 7. Mörner, Nils-Axel
  ARCTIC ENVIRONMENT BY THE MIDDLE OF THIS CENTURY2011In: Energy and Environment, ISSN 0958-305X, E-ISSN 2048-4070, Vol. 22, no 3, p. 207-218Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  At around 2040-2050 we will be in a new major Solar Minimum. It is to be expected that we will then have a new "Little Ice Age" over the Arctic and NW Europe. The past Solar Minima were linked to a general speeding-up of the Earth's rate of rotation. This affected the surface currents and southward penetration of Arctic water in the North Atlantic causing "Little Ice Ages" over northwestern Europe and the Arctic.

 • 8. Mörner, Nils-Axel
  SEA LEVEL CHANGES IN BANGLADESH NEW OBSERVATIONAL FACTS2010In: Energy and Environment, ISSN 0958-305X, E-ISSN 2048-4070, Vol. 21, no 3, p. 235-249Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Morphological and stratigraphical observational facts in the Sundarban delta provide data for a novel sea level reconstruction of the area. This sea level documentation lacks traces of a global sea level rise. This implies totally new perspectives for the future of Bangladesh. No longer are there any reasons to fear an extensive sea level inundation in the near future. Sea level estimates based on linear trend analyses of tide gauge data should be avoided and seem often to be directly misleading, as was the case with previous, divergent, claims of a strong global sea level rise component.

 • 9. Mörner, Nils-Axel
  Solar Minima, Earth's rotation and Little Ice Ages in the past and in the future The North Atlantic-European case2010In: Global and Planetary Change, ISSN 0921-8181, E-ISSN 1872-6364, Vol. 72, no 4, p. 282-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The past Solar Minima were linked to a general speeding up of the Earth's rate of rotation. This affected the surface currents and southward penetration of Arctic water in the North Atlantic causing "Little Ice Ages" over northwestern Europe. At around 2040-2050 we will be in a new major Solar Minimum. It is to be expected that we will then have a new "Little Ice Age" over the Arctic and NW Europe. The mechanism proposed for the linkage of Solar activity with Earth's rotation is the interaction of Solar Wind with the Earth's magnetosphere; the decrease in Solar Wind at sunspot minima weakens the interaction with the magnetosphere that allows the Earth to speed up, and the increase in Solar Wind at sunspot maxima strengthens the interaction with the magnetosphere that slows down the spinning of the Earth. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

 • 10.
  Svenberg, Sebastian
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Expanding conjunctions and climate change2016In: AcclimatizeArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Wöhrnschimmel, Henry
  et al.
  Institute for Chemical and Bioengineering, ETH Zurich, Zürich, Switzerland.
  Scheringer, Martin
  Institute for Chemical and Bioengineering, ETH Zurich, Zürich, Switzerland; Research Centre for Toxic Compounds in the Environment (RECETOX), Masaryk University, Brno, Czech Republic.
  Bogdal, Christian
  Institute for Chemical and Bioengineering, ETH Zurich, Zürich, Switzerland; Institute for Sustainability Sciences ISS, Agroscope, Zürich, Switzerland.
  Hung, Hayley
  Air Quality Processes Research Section, Environment and Climate Change Canada, Toronto, Ontario, Canada.
  Salamova, Amina
  School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, Bloomington, USA.
  Venier, Marta
  School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, Bloomington, USA.
  Katsoyiannis, Athanasios
  Norwegian Institute for Air Research (NILU) at FRAM e High North Research Centre on Climate and the Environment, Tromsø, Norway.
  Hites, Ronald A.
  School of Public and Environmental Affairs, Indiana University, Bloomington, USA.
  Hungerbuhler, Konrad
  Institute for Chemical and Bioengineering, ETH Zurich, Zürich, Switzerland.
  Fiedler, Heidelore
  Örebro University, School of Science and Technology. DTIE/Chemicals Branch, United Nations Environment Programme, Chatelaine, Switzerland.
  Ten years after entry into force of the Stockholm Convention: What do air monitoring data tell about its effectiveness?2016In: Environmental Pollution, ISSN 0269-7491, E-ISSN 1873-6424, Vol. 217, p. 149-158Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  More than a decade ago, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), one of the multilateral environmental agreements administered by the United Nations Environment Programme (UNEP), entered into force. The objective of this Convention is to protect human health and the environment by controlling the releases of POPs. According to its Article 16, the effectiveness of the Stockholm Convention shall be evaluated using comparable monitoring data on the presence of POPs as well as their regional and global environmental transport. Here, we present a time series analysis on atmospheric POP concentrations from 15 monitoring stations in North America and Europe that provide long-term data and have started operations between 1990 and 2003. We systematically searched for temporal trends and significant structural changes in temporal trends that might result from the provisions of the Stockholm Convention. We find that such structural changes do occur, but they are related mostly to effects of national regulations enforced prior to the implementation of the Stockholm Convention, rather than to the enforcement of the provisions laid out in the Convention. One example is that concentrations of polychlorinated biphenyls, many of which started to decrease rapidly during the 1990s. Also effects of chemical transport and fate, for instance the re-volatilization of POPs from secondary sources, are thought to be a cause of some of the observed structural changes. We conclude that a decade of air monitoring data has not been sufficient for detecting general and statistically significant effects of the Stockholm Convention. Based on these lessons, we present recommendations for the future operation of existing monitoring programs and advocate for a stricter enforcement of the provisions of the Stockholm Convention, in the current absence of proof for its effectiveness.

1 - 11 of 11
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf