oru.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234 1 - 50 of 190
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdirazak Mohamed, Warsame
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Sultan, Ahmed
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Fallstudier i IDA ICE2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har fallstudier utförts på ett rum vars U-värden, väderstrecket mot vilken ytterväggen är vänd och ventilationssystemet varierats, i syfte att se hur sådana förändringar påverkar rummets energi-användning. Syftet är att kunna göra ett underlag som kan användas för att snabbt besvara frågor som berör den mängd energi som kan sparas vid tillämpning av ändringar i denna studie. U-värdet för en yttervägg till ett simulerat rum har sänkts i fallstudierna från 0,15 till 0,11 W/m2K, och U-värdet för fönstren i samma rum har sänkts från 1,2 till 0,9 W/m2K. Rummets orientering har studerats för yttervägg mot norr, söder, öster och väster. Slutligen testades rummets energi- och värmebalans i två fall som båda har en personlast som varierar mellan 10 och 20 personer i ett rum. För det ena fallet utrustades rummet med ett CAV-ventilationssystem (Constant Air Volume), och för det andra fallet utrustades rummet med ett VAV-ventilationssystem (Varied Air Volume). Från simuleringsfallenerhölls följande: Val av ett fönster med U-värde 0,9 istället för 1,2 W/m2K leder till en energibesparing på 15 %. Val av en yttervägg med U-värde 0,11 istället för 0,15 W/m2K leder till en energibesparing på 9 %. Val av att placera ytterväggen mot det södra väderstrecket kan ge en energibesparing som motsvarar upp till 16 %.

 • 2.
  Abdullah, Aram
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Oktay, Samuel
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Översyn av arbetstidsförläggning2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna hänga med i byggbranschen utveckling gäller det att vara konkurrenskraf- tig. Många byggherrar strävar efter korta byggtider som ibland kan vara väldigt svåra att uppnå. För att kunna uppnå korta byggtider gäller det att hitta smarta lösningar och ett bra produktionssätt som i slutändan ger ett bra resultat. Kortare byggtider bidrar i sin tur till lägre omkostnader för entreprenörerna.

  Något som är sällsynt i dagens byggbransch är en förlängd arbetstidsförläggning, detta är något oprövat i Örebro. I dagsläget öppnas en byggarbetsplats cirka 07.00 och stänger igen för dagen klockan 16.00, måndag till fredag. Efter 16.00 står byggandet stilla. Detta bidrar till ett ineffektivt användande av de omkostnader som finns på en byggar- betsplats. Genom att förlänga den nuvarande arbetstidsförläggningen med ett fåtal tim- mar per dag kan det förhoppningsvis bidra till att omkostnader och även antalet bygg- dagar minskar.

  I dagsläget ser yrkesarbetarna på PEAB negativt på en förlängd arbetstidsförläggning. Enligt PEAB beror detta på att de inte förstår sin position affärsmässigt inom företaget. PEAB hävdar att yrkesarbetarnas ”tillsvidare anställning” inte är en särskild trygg an- ställning. De menar att enda sättet för att få en trygg anställning är att PEAB i samarbete med sina medarbetare kan ro hem nya jobb och leverera resultat ihop. Frågan är då hur PEAB ska kunna urskilja sig från alla andra byggföretag och få en konkurrensfördel. Enligt Fredrik Ahl, arbetschef på PEAB, är lösningen en förlängd arbetstidsförläggning.

  Denna rapport syftar till att undersöka hur en förändring i den nuvarande arbetstidsför- läggningen kommer att påverka omkostnaderna på en byggarbetsplats. Vi undersökte också reaktioner som uppstår bland yrkesarbetarna och tjänstemännen då arbetstiden förändras. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adayson, Christian
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Ashor, Denkha
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Analysering av förbättringsförslag till byggproduktion - En studie baserad på Lean2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under senare år har produktionen inom byggbranschen utvecklats till ett mer kostsamt byggande. Det har blivit sämre produktivitet samt ökade byggfel trots vetenskaplig utveckling. Det kan bland annat konstateras att 40% av medarbetarnas arbetstid går till värdeskapande arbete. Byggsektorn är ineffektiv i jämförelse med andra tillverkningsindustrier som ligger på 65-75% i produktivitet. Det framgår även att kostnaderna i byggsektorn går att minskas med 30-35%. Myndigheterna har i olika rapporter förmedlat dess nuvarande problem och branschens förnyelsebehov.

  Studien gjordes med hjälp av intervjuer och en enkät undersökning på flera byggarbetsplatser för att undersöka ifall problemet kvarstår. Vi valde att inrikta oss mot fyra olika byggföretag som arbetar med lika stora projekt. Med hjälp av detta fås en större överblick av de praktiska arbetsmomenten.

  Syftet är att erbjuda förslag till förbättring med hjälp av Lean till byggproduktionen.

  Arbetet avgränsas till att studera slöseri, ordning och reda samt ständiga förbättringar.

  Arbetet inleddes med att göra en grundlig litteraturstudie. Detta gjordes för att få en helhetsbild av Lean och även för att analysera problemet inom byggbranschen.

  Lean handlar om att göra arbetet mer effektivt genom att hantera resurser på rätt sätt. Det går ut på att eliminera onödigt slöseri samt att arbeta med ständiga förbättringar. Det är ett arbetssätt som har använts inom tillverkningsindustrin och har konstruerats av bilkoncernen Toyota. Med hänsyn till nuläget i byggbranschen ska studien undersöka vilka möjligheter Lean kan tillföra i form av effektivisering och minskning av kostnader för produktionen.

  Det som kan konstateras är att arbetsplatserna fortfarande brister i förståelse för vad slöseri är. De är inte tillräckligt informerade och prioriterar ibland fel form av slöseri. Under intervjuerna framkom det stora brister i kunskap angående frågan. Fel prioriteringar resulterar till att det blir en stökig arbetsplats som i sin tur gör det mindre miljövänligt och därmed kan orsaka arbetsskador.

  Genom att städa och hålla ordning på arbetsplatsen gei möjlighet till en större arbetsyta som är mer flexibel, ger högre kvalitet av utförandet, medarbetarnas ergonomi blir bättre och det blir mindre risk för skador.

 • 4.
  Aghaie Azghandi, Mohammed Ali
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Ahmad, Omar
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. Projekteringsskedet är ett viktigt skede, där en noggrann och korrekt genomförd fuktsäkerhetsprojektering är av stor betydelse för det försatta fuktsäkerhetsarbetet under byggprocessen. Projektörernas roll i detta skede är att utföra en fuktsäkerhetsprojektering utifrån de ställda kraven från byggherren.  Syftet med detta examensarbete är att ta reda på projektörernas val av metod vid genomförandet av fuktsäkerhetsprojektering och granska om behovet av eventuell kompetensutveckling, inom fukt, bland projektörerna är nödvändig.     De två metoder som har använts för att uppnå syftet i detta examensarbete är intervjuer och litteraturstudier.  Målgruppen i detta examensarbete är byggföretagen i Sverige. Det som granskas är hur de hanterar fuktsäkerhetsarbetet i projekteringsskedet, med fokus på hur fuktsäkerhetsprojekteringen utförs. Av de aktörer som medverkar i projekteringsskedet riktas all fokus på projektörerna.   Tre av fem projektörer är missnöjda med den egna fuktkompetensen vilket överensstämmer med de fuktsakkunnigas uppfattning om projektörernas fuktkompetens. Under intervjuerna har flera fuktsakkunniga påpekat behovet av ökat fuktkompetens bland projektörerna. Den bristande fuktkompetensen leder till att projektörerna inte kan beakta eller upptäcka eventuella fuktrisker vid fuktsäkerhetsprojekteringen. Metod som 80 % av projektörerna tillämpar vid fuktsäkerhetsprojektering är ByggaF metoden. Projektörerna kunskap om ByggaF är fortfarande låg enligt de fuktsakkunniga och av den anledningen kan projektörerna inte tillämpa ByggaF metoden i sin helhet. Kompetens och erfarenhet är de viktigaste faktorerna som en projektör måste ha med sig, för att kunna beakta och upptäcka vad som är fel krävs det kunskap samt erfarenhet om vad som är rätt.        Utifrån responsen från både byggnadsnämnden och deltagarna, framgår det att en granskning av dokumentationen gällande fuktsäkerhetsarbetet inte, alltid, begärs in av byggnadsnämnden.    Slutsatsen är att projektörer måste införskaffa sig kompetens inom fukt och ByggaF metoden.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Albaldawi, Hisham
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Kobbah, Diana
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Dimensionering av Traverskranbana2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kranlaster som verkar på kranbanor varierar med tiden och kan inte behandlas som statiska laster, detta gör att en statisk beräkning inte är tillräckligt säker, därför bör kranbalkar utformas på så sett att den klarar av statiska såväl som dynamiska kranlaster.

  Arbetet valdes efter förstudier som gjordes på internet för att få grundläggande kunskap om ämnet. Informationen söktes på svenska, engelska och tyska för att kunna hitta relevanta och pålitliga källor som behandlar traverskranbanor enligt eurokod. Tack vare råd från Björn Åsted från Stålbyggnadsinstitutet (SBI), kunde en bok på tyska hittas. För att kunna jämföra resultaten används ett svenskt program CraneGirder EC3 under arbetet.

  Rapporten innehåller en beräkningsmodell för en valsad profil balk, beräkningar baserades på eurokod ekvationer och föreskrifter vilket var som dimensionerings underlag för arbetet. I denna rapport hänvisas hur en kranbana skall dimensioneras med hög utnyttjandegrad, ett antal kontroller gjordes för att säkerställa att balken och dess detaljer, såsom räl och svets är säkert utformade mot utmattning och deformation. Dimensioneringen utgick ifrån lastberäkningar för traverskranen.

  Handberäkningar visade hur olika kranlaster kan kombineras i lastgrupper för att åstadkomma högsta inverkan på balken, handberäknings resultat visade att HEB 280 och dimensioneringen dominerades enbart av lastgrupp 1 och 5. Med hjälp av beräkningsprogram stämde resultaten i hög grad överens med programmet men med några avvikelser. För den avgränsningen som antogs i arbetet verkade utmattningen inte ha en dominerande inverkan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Alderholm, Daniel
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Torstensson, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Funktionsbaserad undersökning av BENTLEYS POWERCIVIL FOR SWEDEN och Novapoint 19 DCM2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [ar]

  Examensarbetet gjordes i samarbete med WSP Samhällsbyggnad i Örebro våren

  2014. WSP Samhällsbyggnad är ett konsultföretag i byggbranschen med inriktning

  på väg och mark. Projekteringsverktyg är en viktig del för att kunna utföra

  ett bra arbete. Därför gjordes en utredning mellan åren 2012 och 2013 om vilket

  eller vilka program som ligger rätt i tiden. Syftet med denna rapport är att jämföra

  två av de programmen som WSP tog fram som möjliga projekteringsverktyg.

  Arbetet genomfördes genom att projektera en fiktiv väg i både programmet Novapoint

  19 DCM och Bentleys PowerCivil for Sweden. Olika funktioner har jämförts

  i en matristabell för att få fram ett resultat på ett överskådligt sätt.

  Resultatet som uppkom i denna rapport blev till fördel för PowerCivil for Sweden.

  Främst för deras överbyggnadsfunktion men även för att det finns möjlighet

  till att koppla standarder till programmet.

 • 7.
  Algotsson, Josef
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lundgren, Eric
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  ELVÄGAR - Energidistribueringssystem och energiutvinningssystem2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att nå utsatta klimatmål i Sverige och på EU-nivå är begränsningen av fossil fordonstrafik en hörnsten. Lösningen kan vara eldrift, men dilemmat vid långa transporter är påfyllnad av drivmedel. Utmaningen blir att tillgodose den ökade efterfrågan på energi – både gällande distribution och produktion – på ett miljömässigt försvarbart sätt. En litteraturstudie samt en intervju utförs för att undersöka om vägar kan göras smartare för att främja en grönare, eldriven fordonstrafik och ge möjlighet för energiutvinning i vägområdet samt elektrisk energidistribution till fordon under färd. Teknologin till energidistribution och energiutvinningssystem finns, men den kan alltid utvecklas för billigare tillverkning och effektivare produkter. Studerade energidistribueringssystem är induktion och konduktion. Energiutvinningssystemen som har behandlats är solenergi, piezoelektricitet och vindkraft. Pilotprojekt inom de bägge områdena existerar och fler projekt är under utveckling.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  AL-Hindi, Rafah
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Yousef, Yousef
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  BIM Byggnadsinformationsmodellering BIM-användning hos de olika aktörerna2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Clarus arkitekter som projekteringsföretag får ofta beställningar från entreprenörer och beställare där de efterfrågar en BIM-modell. I de flesta fallen så används inte BIM modellen helt utan man tar fram 3D-ritningar eller 2D-ritningar. Då ställs frågan “Har beställaren/entreprenören rätt uppfattning om vad BIM är?” Olika aktörer har olika riktlinjer och krav som projektören ska följa.

  Frågan som arbetet kommer svara på är “hur ska konsulten göra för att på bästa sätt kunna erbjuda rätt tjänst samt mot vilka mål ska konsulten jobba.”

  Syftet med den här fallstudien är att ta reda på hur BIM användningen skulle kunna underlätta arbetet samt kommunikationen mellan de olika aktörerna som är inblandade i ett byggprojekt. Att undersöka hur kompetensnivån ligger till hos Beställare, Entreprenör och projektörer/arkitekter och svara på frågan “Vad ligger bakom kompetensskillnaden som finns?”

  Arbetet inleddes med litteraturstudier för insamling och sammanställning av information. Frågor kommer att ställas upp för att senare kunna användas under intervjuerna med olika personer från olika företag. Intervjuerna kommer att ske med bland annat med individer från konsult-, entreprenör- och beställare företag.

  Intresset att använda BIM är stort i branschen men tyvärr så finns det stor kompetensbrist. Beställare och entreprenörer har planer att börja använda sig av BIM mer vilket kommer att ske de kommande åren, men i nuläget så vill man inte ta nya risker och föredrar att använda sig av traditionella metoder som är mer säkra. För att man skulle kunna tillämpa BIM mer i byggbranschen så behövs det mer kunskap.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Al-Hussein, Heba
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  PLATSBASERAD HANTERING AV SÄKERHETSRISKER PÅ EN BYGGARBETSPLATS PÅ SKANSKA2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ska det finnas arbetsmiljörisker på byggarbetsplatser?

  Det är en fråga som dagligen diskuteras på många byggföretag. Byggbranschen är en stor bransch som speglar det samhället behöver för att fungera, allt från bostäder, sjukhus, kommersiella byggnader, vägar, broar, hamnar osv. Men allt slags byggande medför även säkerhetsrisker för de som befinner sig på byggarbetsplatsen. Arbetsrelateradeolyckor och arbetssjukdomar är enligt arbetsmiljöverket dubbelt så vanliga hos byggnadsarbetare jämfört med övriga arbetstagare [1].

  Skanska som är ett av de ledande byggföretagen i Sverige arbetar hårt med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Det finns en nollvision om noll arbetsolyckor. Mitt Gröna Kvarter är ett om-och nybyggnations projekt som har satsat extra mycket på arbetsmiljö och säkerhet, därför har just detta projekt valts ut för att studera vad som gjorts och om detta kan förbättras ytterligare. Hur säkerhetsrisker ska behandlas och åtgärdas varierar beroende på aktiviteten som ska utföras och risken att en personskada uppstår på just den platsen. Skanska har med SBUF-stöd publicerat två rapporter om hur en ritning kan öka säkerhet på byggarbetsplatser, och använt sig av en referensgrupp som jobbar i olika byggprojekt för att samla in information.

  Detta examensarbete presenterar ett nytt sätt att kategorisera säkerhetsrisker på en byggarbetsplats, i samband med att det finns en rapport som visar hur säkerhetsrisker kan redovisas på ritningar och föreskrifter.

  En tidsplanering innehåller alla aktiviteter som skall göras innan en byggnad står färdig, alla säkerhetsrisker kan hänvisas till tidsplaneringen även om det inte är effektivt. Ungefär 50 % av alla säkerhetsrisker som hittades i projektet "Mitt Gröna Kvarter" berodde snarare på platsen än på den typ av arbete som skulle utföras, därför ses både en aktivitets- och platsbaserad redovisning som en optimallösning.

 • 10.
  Ali Ibrahim, Yusuf
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSFLÖDE En studie av förbättringsmöjligheter vid Strängbetongs fabrik i Kungsör: COMMUNICATION AND FLOW OF INFORMATION A study of the improvement opportunities at Strängbetong plant in Kungsör2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fungerande kommunikation och hinderfritt informationsflöde är oumbärliga för en organisations produktivitet och effektivitet. Tidigare undersökningar kring kommunikation och informationsflöde visar att effektiviteten och produktiviteten i en organisation är korrelaterade med hur bra kommunikationen och informationsflödet fungerar i organisationen. Syftet med arbetet som presenteras i denna rapport är att kartlägga och analysera kommunikationen och informationsflödet i Strängbetongs fabrik i Kungsör. Metoderna som användes under arbetets gång är intervjuer med personal från olika avdelningar och öppna samtal med produktionspersonal i fabriken. Förutom intervjuer och samtal med personalen undersöktes även hur olika datasystem används för produktionsuppföljning och förbättringsarbete.

  Hur kommunikationen och informationsflödet kan förbättras presenteras i slutsatsen. Resultatet visar hur bristfällig kommunikation mellan olika parter vars arbete hänger ihop ger upphov till minskad produktivitet, ökade väntetider samt leder till omarbeten och kassationer.

 • 11.
  Ali, Musa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Cakmak, Alexander
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  TEST AV NYA GIVARE FÖR FUKTMÄTNING I BETONG- Mätutrustning kring relativ fuktutveckling i betong2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING Uttorkningen hos betongen har länge varit en fråga som inte tycks ha någon bra lösning, framförallt gäller det uppföljningen av den. Betongproducenter satsar idag på låga vct för att hålla ner uttorkningstiderna och samtidigt öka betongens hållfasthet. Uttorkningen är speciellt viktig, vid föreliggande uttorkningskrav, för när ytmaterial kan appliceras med hänsyn till dess relation till den relativa fuktigheten, RF, hos betongen och styr till stor del tidplanerna på bygget. Problematiken ligger egentligen i att betongproducenterna inte har konkret vetskap kring duglig mätutrustning som följer utvecklingen av den relativa fuktigheten hos betong. Producenterna satsar mer och mer påegnaexperimentförhurdennaskallföljasupppåbästamöjligasättochdennarapport är ytterligare ett exempel på just det. Syftet korrigerades och anpassades efter den tidspress som uppstått under arbetets gång. Från att egentligen havarituteefterhelttrådlösaochingjutningsbarasensorerövergicksdettillattutföratester med sensorer utan krav på trådlöshet. Potentiell mätutrustning togs fram i syfte att testas ochjämförasmotaktuellamätmetoderförattmäta RF i betong. Utrustningen som användes för dem praktiska testerna var sensorerna, HYT 271 och HYT 221, tillverkade av ​IST AG​. Erhållna värden skulle därefter jämföras mot RBK-mätning där givaren Vaisala valdes ut. Praktiska simuleringar för arbetet utfördes i orten Kungsör där mätutrustningen avgränsades till elektroniska verktyg och självkompakterande betong användes. Utförda mätningar med sensornHYT 221 rapporterades inte i rapporten. Sensorn slutade att fungera efter en timme (1 hr) och kunde temporärt konstateras död. När sensorn sedan avlägsnats efter härdning på tre (3) dygn och monterats tillbaka fungerade den utan problem. I och med detta kunde inte jämförelser mellan HYT sensorn och RBK-givaren fullbordas i rapportens syfte. Slutsatsen för resultatet var att sensornvisatsfulltdugligmenintefungeratienlighetmedsyftetsomi sin tur gett förlorad avsikt för jämförbar RBK-mätning. Därtill behövde sensorn avlägsnas för att aktiveras igen där miljön av den omgivande färska betongen tros havaritförpåfrestande.Avnämnda anledningar fastställs utvald mätutrustning vara opraktisk för förfarandet,samtliknandeförsök.Ingen smidighet tycks finnas hos produkten för uttänkt syfte, produkten acklimatiseras således ej för utförandet.

 • 12.
  Allbrand, Gustav
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Merry Land, Bahnan
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  EN UTVÄDERING AV FÖRSKOLORS INNEKLIMAT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En del kommuner använder sig i stor utsträckning av tillfälliga byggnader, i form av baracker för att lösa bristen på förskolelokaler. Tillverkare av barackförskolor hävdar att det inte råder någon skillnad mellan dessa och permanenta förskolor. Den här rapporten har i syfte att klargöra om det finns någon skillnad i termisk komfort och luftkvalité mellan tillfälliga barackförskolor jämfört med nybyggda permanenta förskolor. Tre metoder har använts för att samla in väsentlig information till rapporten. Litteratursökning till teoridelen, mätningar av luftkvalité och termisk komfort, samt en kvantitativ enkätundersökning om upplevelsen av inneklimatet på förskolorna. Rapporten avgränsas till att endast undersöka termisk komfort och luftkvalité. Hänsyn tas inte till buller och ljusinsläpp eller någon annan aspekt som påverkar upplevelsen av lokalerna. Mätningen av inomhusluftens kvalité begränsas till att mäta koldioxidhalt och relativ luftfuktighet. Mätningen av den termiska komforten avgränsas till att mäta luftens temperatur, medelstrålningstemperatur, relativ luftfuktighet och lufthastighet under en verksamhetsdag på våren. Enkätundersökningen avgränsas till att endast delas ut till pedagoger som arbetar på de förskolor där mätningar har genomförts. Enkätundersökningens resultat visar tydligt att pedagogernas upplevelse, av den termiska komforten och luftkvalitén, är sämre på den tillfälliga förskolan. De framtagna PMV- och PPD-index, resultatet av koldioxidmätningen och mätningen av den relativa fuktigheten likvärdiga sinsemellan förskolorna. Rapporten pekar åt är att upplevelsen av den termiska komforten och luftkvalitén på den tillfälliga förskolan är sämre än den på den permanenta förskolan. För att kunna göra en säkrare bedömning av hur stor skillnaden mellan de båda förskolorna är, bör fler mätningar av termiska komforten göras under framförallt sommar- och vinterperioden, en bredare mätning av luftkvalitén där fler indikationer på luftkvalitén tas med och mer insamlat empiriskt material från enkätundersökningen.

 • 13.
  Almestrand, Lovisa
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Passivhus i Örebro län: Undersökning av marknaden för fastighetsägare2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken kunskap som fastighetsägare har om passivhus samt om det finns någon marknad för detta koncept i Örebro län.

  Miljö- och klimatproblemen i världen blir allt större och ett resultat av detta är den ständigt cirkulerande debatten om passivhus.  Lågenergihus är en nödvändig lösning för att energianvändningen ska kunna minskas, då bostadssektorn står för cirka 40 % av Sveriges totala energianvändning. Passivhus är en utveckling av lågenergihuset som byggs utan konventionellt uppvärmningssystem och har en låg energianvändning. Asplunds Bygg i Örebro bygger nu våren 2009 de första passivhusen i Örebro.

  Examensarbetet inleddes med att fastighetsägare kontaktades och intervjuer bokades. De muntliga intervjuerna genomfördes under en fyra veckors period på respektive fastighetsägares kontor. En egen fördjupning i ämnet gjordes parallellt med intervjuerna genom att studera passivhus i bl.a. litteratur, artiklar och på Internet. Resultatet av intervjuerna sammanställdes, jämfördes och analyserades utifrån syftet med arbetet.

  Fastighetsägarna är positivt inställda till konceptet och anser att energifrågan är viktig, men kunskapen kring passivhus hos vissa är bristfällig. Avslutningsvis konstateras att utifrån resultatet av intervjuerna så verkar det som att det finns en framtida marknad för passivhus i Örebro län.

  Nyckelord: passivhus, lågenergihus, energianvändning, ventilationssystem, värmeåtervinning, tjock isolering.  

  Fulltekst (pdf)
  Passivhus i Örebro län
 • 14.
  Amir, Halmat
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Örebro universitet.
  Björk, Chritian
  Örebro universitet.
  EGENKONTROLLER OCH FUKT, EN DEL I KVALITETSARBETET2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att kunna garantera hög kvalité på en slutprodukt är det viktigt att kvalitetsarbetet beaktas under produktionen. Kvalitetsarbete påverkar företaget på ett positivt sätt genom att säkerstäl-la nöjda kunder och bidra till både ett gott rykte och en god ekonomi. NCC misstänker att det förekommer bristfälligt kvalitetsarbete under produktion i byggbranschen och gav oss därför i uppdrag att undersöka hur deras arbete med detta fungerar. I examensarbetet har intervjuer gjorts ute på fem av NCC:s pågående projekt i Örebro län för att ge en bild av hur arbetet med egenkontroller och fukt ute på byggarbetsplatserna fungerar. Vi har kartlagt hur arbetstagarna jobbar med egenkontroller och fukt i produktion, om det finns några brister i arbete och i så-dana fall vad det beror på. Kartläggningen visar att upprättningen av mallarna till egenkon-troller behöver förbättras, dels beror det på tidsbrist och NCC:s verksamhetssystem som är begränsat. Det största problemet som de flesta upplever med kvalitetsarbete överlag är att det inte finns tillräckligt med tid för det.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ammoura, Ramah
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Hussein Saleh, Ali
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Bränder i höga trähus- att förebygga och åtgärda bränder i trästommar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  More and more high-rise buildings are being built of wood, largely because of thedevelopment of factory-manufactured industrial building elements and building systems inrecent years. Despite great positive impact on the environmental impact of the constructionindustry, the fact remains that wood burns very easily, and spreads quickly unless the rightmeasures are taken at the design stage.The purpose of this study is to investigate how high wooden houses are protected againstfire during the design phase. The new function-based requirements from BBR opened upnew opportunities to build high in wood. The idea is to highlight and inform about therelatively new way of building high-rise buildings with the fire factor in focus.Interviews and literature studies formed the basis for this study of the effective methodsused in the design of tall wooden houses.The design is drastically affected if the frame is built of wood material. BBR, the FireBrigade and insurance companies are some of the experts consulted in connection withthis study. Information from Fire Engineers and Designers allowed us to see how fire isprevented and what changes are being made unlike houses of other materials.The literature study and interviews show that fire risks for these types of buildings areovercome after the implementation of all BBR regulations and laws with analytical designfor fire protection in Br0 buildings. Sensitive designs must be addressed through the use ofappropriate sealants around the throughings, secure fire cells with various disks such asplasterboard, non-combustible materials such as mineral wool can be used as insulatingmaterials, mechanical ventilation systems that can reduce fire spread through ventilationopenings, and automatic with manual fire extinguishers that can meet the requirements.The conclusion is that fire can definitely be prevented in the design of tall wooden housesby using the solutions we present in connection with this study.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Andersson, Dennis
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Holck, Adrian
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Köldbryggeanalys - jämförelse av väggar med lätt-träreglar respektive solida träreglar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens fokus på energianvändning i nya byggnader ställer höga krav på konstruktions- och materialval för att uppnå en låg energianvändning. Köldbryggor påverkar bl.a. hur effektivt ett klimatskal isolerar mot värmeförluster. Denna rapport undersöker hur valet mellan traditionellt konstruktionsvirke respektive lättreglar i trä påverkar värmeflödet ut genom köldbryggan som uppstår vid regeln. Programmet HEAT har använts för värmeflödesberäkningarna. HEAT uppfyller standarden för detaljerade värmeflödesberäkningar: SS-EN ISO 10211:2007. Några vanliga konstruktionslösningar har valts och modellerats i HEAT med homogena träreglar respektive lätt-träreglar. Resultatet visar hur mycket värmeflödet är ut genom de olika konstruktionerna. Rapporten visar en minskning av köldbryggan vid val av lättreglar. Skillnaden i värmeflöde blir mindre när vanliga konstruktionslösningar för solida träreglar och lätt-träreglar jämförs med varandra än när en solid regel bara byts ut mot en lätt-träregel i konstruktionen.

 • 17.
  Andersson, Emelie
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Jämförande studie avseende svenska byggregler och den europeiska standarden eurokoder: Inriktning husbyggnad och betongkonstruktion2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den Europeiska standarden är indelad i flertalet Eurokoder och dessa är de kommande beräkningsreglerna som år 2011 blir obligatoriska för alla bärande konstruktioner inom den Europeiska unionen. De kommer att ersätta tidigare nationella regler och det är framförallt Boverkets konstruktionsregler (BKR) med tillhörande handböcker som berörs av Eurokoderna.

  Flertalet faktorer påverkar när en övergång från svenska byggregler till Eurokoderna skall bli möjlig men det viktigaste har med dess tillgänglighet att göra. Det är inte längre en fråga om Eurokoderna skall börja tillämpas, utan istället när.

  Syftet med detta examensarbete är att det skall ge en allmän och överskådlig bild av hur de svenska byggreglerna skiljer sig från sin europiska motsvarighet, varvid likheter och olikheter skall lyftas fram.

  Jämförelsen har baserats på ett antal beräkningar som har utförts på ett framtaget referensobjekt, där endast de delar som berör beräkningar kring referensobjektet kommer att granskas och jämföras. För att få underlag till dessa beräkningar har litteraturstudium av respektive regler tillämpats. Detta material har allt eftersom sammanställts i denna rapport.

  Med utgångspunkt från det framtagna referensobjektet kan man till stor del fastlägga att skillnaden mellan svenska byggregler och europeisk standard inte är av större karaktär. En av de mest framgående skillnaderna är dock att den europeiska standarden är betydligt mer beskrivande om hur och vad som skall beräknas, vägen till resultatet, medan de svenska byggreglerna endast beskriver det slutgiltiga resultatet. Detta leder till att den europeiska standarden är betydligt lättare att följa och därav även lättare att tillämpa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Andersson, Fredrik
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Visuell styrning & planering i byggproduktion2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggbranschen ställs inför utmaningar när många nya bostäder skall byggas på kort tid. Det ställs då krav på att byggföretagen har en effektiv och fungerande organisation såväl vid projektering som i produktion.

  Leanfilosofin är väl utbredd inom industrin och visar på stora effektivitetsvinster. Verktyg från filosofin har applicerats i både byggprojektering och byggproduktion. Två av dessa verktyg är visuell styrning och visuell planering. Båda verktygen skall kunna bidra till att reducera slöserier av de former som anges inom leanfilosofin.

  Syftet med studien är att visa hur verktygen används inom byggproduktionen och hur arbetet med verktygen kan kopplas till den teoretiska referensramen. Studien visar också hur synen på verktygen skiljer sig åt mellan tjänstemän och yrkesarbetare.

  Examensarbetet är uppbyggt av en litteraturstudie om visuell styrning och planering som har sin grund i leanfilosofin. Verktygen har sedan observerats i Skanskas byggproduktion inom Örebrodistriktet. Detta arbete har kompletterats med tjänstemannaintervjuer och en enkätundersökning till yrkesarbetare. Sammantaget ges en bild av både hur verktygen används samt hur användandet uppfattas hos de olika yrkesgrupperna.

  Det visar sig att verktygen ger goda förutsättningar att minska på slöserierna i byggproduktionen. Effekterna är redan bra men det finns potential för större vinster med verktygen.

 • 19.
  Andersson, Hannes
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lagring och hantering av personlig information2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver en analys av dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och de stora förändringar som denna förordning medför. Rapporten beskriver en diskussion kring denna förordning samt hur ett företag bör tänka för att GDPR-anpassa utvecklingen av ett system som hanterar personlig information.

  Utöver detta beskrivs även den anpassning som har gjorts i Nethouse ärendehanteringssystem Serviceportalen samt de delar som har utvecklats för utbyggnaden av detta system, Medarbetarportalen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20. Andersson, K.
  et al.
  Stridh, S.
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Mät bara när mätdata kan förklaras2006Inngår i: VVS-forum, ISSN 0346-4644, nr 1, s. 20-21Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 21.
  Arvidsson, Erik
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Energiförbrukning för putsade, odränerade träregelväggar i fuktigt respektive torrt tillstånd2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years, moisture damages have been noticed in rendered, undrained stud walls. The design is built on the principle one-stage tightening which means that there is no air gap in the construction. The damages have occurred when water has permeated through the rendering in leaking connections and fittings for windows, doors, canopies, balconies, terraces and awnings. Behind the plaster carrier, which consists of either polystyrene or rigid mineral wool, plasterboard has often been used as a wind protection barrier. In many cases the wind protection barrier and the underlying wooden studs have been exposed to mould and in some cases even rot. It has been shown that damp in the structure is difficult to dry out.

  The aim of the thesis has been to examine how the energy consumption is affected when this type of construction is damp, partly because energy is required to dry up damp, partly because the insulation ability for a material decreases when it is affected by moisture.

  Previous research and relevant literature has been used in this thesis, to provide: A comprehensive picture of the problem, an explanation for the calculations used and an understanding of the conclusions drawn.

  The energy consumption has been calculated for 1 m2 wall area on two types of wall designs. The calculations have been performed in both dry and damp condition. To calculate the energy consumption in damp condition, three different types of calculation models have been used in three different ways. Since no measurements have been made, the calculations are to some extent based on assumed values.

  The amount of damp that have entered the structure has, according to the calculation models used, been shown to produce small differences in energy consumption compared to the dry structure. The main problem for these types of walls seems instead to be the growth of microorganisms. Nevertheless, the microorganisms seem not to have affected the indoor environment in any significant manner.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 22.
  Arvidsson, Erik
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Larsson, Tord
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Stridh, Göran
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Energiförluster i partiellt fuktiga enstegstätade ytterväggskonstruktioner: tema: fasader och fönster2009Inngår i: Bygg & teknik, ISSN 0281-658X, nr 8, s. 28-32Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Asaad Sharif Elemara, Hadil
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  GRUNDLÄGGNINGSMETODER-VAL AV GRUNDLÄGGNINGSMETOD FÖR SMÅHUS I ÖREBRO LÄN2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Husgrunder stödjer hela hus och ska vara stadiga nog för att ta upp husets vikt och bära byggnaden i

  många år utan att drabbas av problem orsakade av bland annat fukt och tjäle. Det finns tre

  grundkonstruktionstyper som tas upp i detta arbete. Dessa är: platta på mark, krypgrund och

  plintgrund.

  Syftet med arbetet är att undersöka konstruktion och funktion för de tre grundkonstruktionerna.

  Arbetet redovisar också vilka grunder som är förekommande vid nybyggnation av småhus i Örebro

  län, samt hur olika aktörer inom byggbranschen motiverar sina val med avseende på risken för

  fuktrelaterade problem.

  Inom detta examensarbete redovisas resultat från intervjuer med ett antal olika byggnadsaktörer

  som bygger med olika typer av grundkonstruktioner. Information har samlats in genom intervjuer

  med sakkunniga samt egen teorifördjupning i litteratur för grundkonstruktioner. Utifrån syftet med

  arbetet har teorin och resultaten från intervjuerna sammanställts.

  Platta på mark med underliggande isolering är den grundkonstruktion som framförallt väljs vid val

  av grundkonstruktion för nybyggnationer av småhus i Örebro län. Aktörerna upplever att denna

  konstruktion har många fördelar i jämförelse med de andra konstruktionerna: krypgrund och

  plintgrund.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Barbaranelli, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Bengtsson, Pär
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  KOLFIBERFÖRSTÄRKNING – En jämförelse mellan kolfiberförstärkning och traditionella förstärkningsmetoder2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att en byggnadsdel kan vara i behov av en förstärkning är inte ovanligt i dagsläget. Det kan handla om ett bjälklag som kommer utsättas för mer last då verksamheten ändras från bostad till kontorslandskap. Alternativa lösningar till att förstärka en sådan konstruktion skulle antingen vara att införa stålbalkar och pelare eller gjuta på det befintliga bjälklaget. Det som få konstruktörer och entreprenörer tänker på är att en kolfiberlösning kan vara ett smidigare alternativ.

  Examensarbetes syfte är att undersöka om kolfiberförstärkningar kan konkurrera med traditionella förstärkningsmetoder. Lyfta fram för-och nackdelar för samtliga förstärkningsmetoder och väga dem mot varandra utifrån en beräkningssynpunkt och utförandemässigt. Metoder för att få en bra förståelse för hur kolfiber höjer böjmomentkapaciteten är laboration med provtryckningar samt beräkningar på ett verkligt broprojekt. I båda fallen har kolfiberlösningen jämförts med traditionella lösningar.

  Arbetets resultat visar att kolfiberförstärkningar kan, i många fall, ersätta traditionella förstärkningsmetoder. Detta på grund av sin lätta vikt och höga draghållfasthet som gör det möjligt att på ett effektivt sätt höja böjmomentkapaciten hos byggnadsdelar. Enligt laborationen gav kolfiberförstärkningen ungefär samma procentuella ökning i hållfasthet som en plattstålförstärkning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Barsom, Daniella
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Osama, Rand
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  EFFEKTIVISERING AV DELMOMENT I PROCESSKARTLÄGGNING2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här C-uppsatsen har gått ut på att göra en processkartläggning på återuppbyggnaden av Vivallaskolans bollhall som har brunnit ner under slutet av oktober 2010. Utifrån processkartläggningen har det gjorts analyser och observationer på aktivitetsflödet. Där framgår det vad som har gått bra och mindre bra. Till det som har gått mindre bra har förslag till lösningar tagits fram. I dessa lösningar ingår metoderna: PDCA (s.21), BIM (s.21) och Ishikawadiagram (s.21), som tydligt visar förbättringsåtgärder.

  Processkartläggningen och lösningsförslagen har tagits fram utifrån observationer i form av besök på arbetsplatsen samt läsning av litteratur och elektroniska källor. Vid besök och samtal med platschef och snickare har det även uppmärksammats att Lean, vilket är en metod för effektivisering av olika aktivitetsflöden, redan delvis används inom produktionsskedet i detta byggprojekt. Detta har gjorts för att effektivisera och utveckla produktionsskedet kvalitativt.

  I takt med att processkartläggningen har blivit kartlagd och analyserad kan de inblandade i projektet tydligt följa förslag till förbättringar. Detta för att förhindra att eventuella problem som har tagits upp i den här C-uppsatsen uppstår. Dessa förslag kan de använda sig av till nästkommande projekt redan i projekteringsskedet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Barton, Jakob
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Rödjemyr, Gustav
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  En undersökning av prefabricerade och platsbyggda utfackningsväggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  NCC i Örebro har använt prefabricerade utfackningsväggar. Denna rapport undersöker,

  sammanställer och jämför denna produktionsmetod med platsbyggda utfackningsväggar ur ett

  arbetsmiljömässigt, produktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt perspektiv.

  Rapporten är framtagen på NCC:s begäran för att ge en indikation på vilken

  produktionsmetod som är mest lämplig vid kommande projekt. Intervjuer samt information är

  hämtad från aktuella och pågående projekt i Örebro. Kostnader och tider utgår från

  sammanställda fakturor och verkliga tidplaner. Arbetsmiljön har jämförts med

  produktionspersonalens bedömda risker i förhållande till arbetsmiljöverkets föreskrifter.

  Rapporten tyder på att skillnaden ekonomiskt sett mellan prefabricerade och platsbyggda

  utfackningsväggar inte är stor. Tidsmässigt görs stora besparingar genom att använda

  prefabricerade utfackningsväggar. Rapporten är granskad av berörda målgrupper inom NCC.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Baryauno, Samuel
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Koc, Markus
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  VR under försäljningsskedet av nyproduktion - Med kunden i fokus2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om hur kunden ser på VRsomettverktygunderförsäljningsskedetav nyproducerade lägenheter. Rapporten behandlar VR som visuell teknik och framtida lösningar. Idag läser kunder ritningar både tvådimensionellt och tredimensionellt inför köp avlägenhet, det är vad de flesta mäklarbolagen har att erbjuda i nuläget. Presentation genom VR-miljöer har börjat komma in i bilden, då är frågan om det gynnarkundenochomdetblirensjälvklar lösning i framtida presentationer. Undersökning sker för att se om visualiseringsverktyget ger en bättre bild av nyproducerade lägenheter samt om det förhindrar missförstånd för kunden och därmed förkortar försäljningstiden. För att uppnå syftet harVR-testsamtenkätundersökningargenomförtsmed kunder. Deltagarna har delats upp i tre olika grupper där varje grupp har fått olika uppgifter. Ena gruppen har fått läsa ritningar, den andra har fått gå in i en VR-miljö och den tredje har fått göra båda två. Därefter har grupperna fått gå in i lägenheten för att kunna besvara enkäterna. Testen och enkätundersökningen visar att kunderna uppfattarVRsomenbättrelösningunder presentation av lägenheten i jämförelse med ritningar. Resultatet visar även att VR minskar missförstånden som gör att kunden lättare kan bestämma sig vilket leder till ett kortare försäljningsskede.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Bdaoui, Martina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Aro, Vartouhi
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Effektivare trafik inom smarta städer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  marta städer handlar om att tillgodose människans behov och livsmiljö, detta kan fullgöras genom att utveckla olika delar av staden. Sverige lägger stor vikt på vägarna,infrastrukturen och miljön för att nå den stabila trafiksäkerheten. Detta har lett till att Sverige är bättre än många andra länder då de ligger långt fram i utvecklingen. FN har nu satt globala mål för hållbar utveckling​som ska uppnås år 2030. Dessa mål ska ge länderna en hållbar utveckling och en framtid. Syftet med denna studie är att ta fram idéer för en hållbar riktlinje för stadsmiljön som ska leda till mindre trafik och bättre miljö. Idéerna som togs fram var för att kunna minska trafiken i centrum och dess miljöpåverkan. Idé 1 gick ut på att en buss, som ska vara självkörande i framtiden, med cirka tio platser som plockar upp personer från olika områden och transporterar alla till samma destination.Bussarnabeställsfrånenappimobilen.Dettaär en vision för att minska antalet självåkande förare i fordonstrafiken samt för att minska utsläppen av växthusgaserna. Idé 2 handlar däremot om parkeringarna i centrum. Idén går ut på att flyttaallaparkeringarenbitutfrånstanochförattsedantaettmiljövänligtfordon,som även här är självkörande, med andra passagerare in till centrum. Denna vision vill uppnå en trafikfri centrum. För att se om idéerna var utförbara och möjliga enligt respondenterna framställdes enkäter riktade mot målgruppen, somkörfordonintillÖrebrocentrum.Ävenen intervju med enhetschefen för stads- och trafikplanering på Örebro kommun äger rum föratt ta reda på dess syn på den smarta staden samt vilka lösningar som är möjliga för att till exempel kunna lösa det hållbara resandet med kollektivtrafiken. Därmed sammanställs litteratur för insamlingen av data av trafiken inom smarta städer. Denna studie har avgränsats till stads- och trafikplaneringen, där trafiken innefattar bland annat fordons- och kollektivtrafikenistadsmiljönsamtpersonbilarnasomåkergenomÖrebro centrum. Örebro är staden som studien är avgränsat till. Efter att ha sammanställt enkäterna och intervjun visar resultatet att de olika idéerna som tagits fram har gett olika resultat när det gäller de olika metoderna. Som helhet blir det svårt att sätta ett mer konkret resultat på grund av att en stor del av respondenterna av enkäterna och enhetschefen haft olika åsikter kring framtagna lösningar, vilket gör att en slutsats inte kan dras av sammanställda resultat. För att kunna få ett mer konkret resultat av de lösningar som framtagits bör felkällorna tas hänsyn till och följasuppavdefelsomgjorts.Dettaskulle då kunna ge en mer djupgående analys för resultatet och om arbetet utvecklas och förbättras kan denna uppsats gynna samhället, vilket skulle bidra till en effektivare trafik inom smarta städer.

 • 29.
  Beiruti, Michel
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  OPTIMERING VID VAL AV BJÄLKLAGSTYP2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Optimering vid val av bjälklagstyp
 • 30.
  Ben Ayoub, M. W.
  et al.
  CETIAT, Villeurbanne, France; Aix Marseille Univ, Marseille, France.
  Aro, Rudolf
  CETIAT, Villeurbanne, France.
  Georgin, E.
  CETIAT, Villeurbanne, France.
  Rochas, J. F.
  CETIAT, Villeurbanne, France.
  Sabouroux, P.
  Aix Marseille Univ, Marseille, France.
  Quantification of free and bound water in selected materials using dielectric and thermo-coulometric measurement methods2018Inngår i: JOURNAL OF PHYSICS COMMUNICATIONS, ISSN 2399-6528, Vol. 2, nr 3, artikkel-id UNSP 035040Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Broadband electromagnetic characterization offers useful tools for the quantitative estimation of water content in a insulating solid materials. However, the correlation between electromagnetic characteristics and the amount of water in solids needs to be characterized using precise direct measurement methods. In this study, a two-port coaxial transmission cell has been characterized for water content estimation based on a study with the thermo-coulometric water detection method. The latter allows us to determine the proportions of the different water bonding forms that can exist in the material. The purpose of this paper is to provide a dielectric relaxation behavior study of the kaolinite clay from 10 MHz to 1.5 GHz, which was preceded by an experimental analysis of alpha-D-lactose monohydrate and the calcium oxalate monohydrate, which have stable water content under various humidity conditions.

 • 31.
  Berggården, Lizette
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Flexibilitet i bostäder2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I dagsläget har samhällsutvecklingen en hög takt vilket innebär ständiga förändringar i omvärlden. Bostäder är något som bland annat förändras i takt med samhällsutvecklingen. I och med utvecklingen behövs planlösningar som är enkla att förändra. För att åstadkomma detta kan projektörer beakta framtida möjligheter för förändringar i planlösningar under projekteringsskedet.

  I arbetet har flexibilitet i planlösningar hos bostäder studerats. Flexibilitet innebär kortfattat att förändringar i planlösningar ska kunna göras enkelt och utan någon större kostnad. Fokus har varit på planlösningar i bostäder från två tidsperioder, därav miljonprogrammet (Bostadsbyggande i Sverige år 1965-1975) och nutid (år 2005-2015). Arbetet beskriver om typen av planlösning påverkar flexibiliteten, om flexibilitet är förändrat över tiden, varför flexibilitet i bostäder behövs och vad god flexibilitet i planlösningar ger möjlighet till.

  Lagstiftning om bostadsutformning har studerats för att förstå vad som styrt bostadsutformningen under respektive tidsperiod. En viktig skillnad mellan lagstiftningarna är att man gått från normkrav till funktionskrav. Det har även studerats om människans boendeförhållanden i bostaden från 1960-talet och framåt för att förstå bostadsutvecklingen.

  Arbetet är baserat på en kvalitativ metod där fakta främst insamlats från publicerade böcker som lästs textkritiskt. En analys av planlösningar från miljonprogrammet och nutiden har gjorts. Metoden blev framgångsrik genom att bra kriterier gjordes innan analysen som kunde indikera på om planlösningarna hade god flexibilitet eller inte.

  Analysen av planlösningarna från respektive period gjordes för att undersöka om flexibilitet är förändrat över tiden. I analysen jämfördes öppna och slutna planlösningar för att studera om planlösningstypen påverkar flexibiliteten, resultatet av arbetet tyder på att planlösningstypen påverkar flexibiliteten. Slutna planlösningar representerar miljonprogrammets tid och öppna planlösningar representerar nutid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Bertilsson, Erik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Latifi, Egzon
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  OLYCKSLASTER I ETT PREFABRICERAT FLERBOSTADSHUS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet går ut på att jämföra EKS 11 och SS-EN 1991-1-7 olika beräkningsmodeller för olyckslaster. Ifall en byggnad endast har ett trapphus som enda nödutgång krävs det att den dimensioneras för olyckslaster. Dessa olyckslaster delas upp i två olika grupper, kända- och okända olyckslaster. Kända olyckslaster är exempelvis påkörning när byggnaden ligger nära en väg och explosion ifall det finns exempelvis gasledningar i byggnaden. Okända olyckslaster är de laster där man inte kan dimensionera för ett exakt värde. Istället dimensionerar man för att minska konsekvenserna av lasten där främsta alternativet är att använda de krav som ställs på väsentliga bärverksdelar och applicera dem på de bärande konstruktionsdelarna. Alternativt när byggnaden inte har gasledningar så kan man beräkna för okända laster genom att dimensionera via värdet som uppkommer från en gasexplosion, 34 kN/m2. Dimensioneringen anpassas efter ett verkligt projekt konstruerat av Structor. Tidigare problem har uppstått vid tolkning av eurokodens beräkningsgång och därför har eks 11 kommit med förtydliganden och med mer triviala lösningar kring olyckslaster. Beräkningsgången för de olika olyckslasterna ser olika ut beroende på om man följer eks 11:s metod eller eurokodens metod. Målet med arbetet är att förtydliga skillnaderna mellan de olika beräkningsgångarna och se vad som ligger till grund för dom. För att kunna skapa en bredare förståelse kring olyckslaster har eurokoden, EKS 11, litteratur och Structor varit till stor hjälp. Examensarbetet är avgränsat till olyckslaster när det bara finns ett trapphus som enda utrymningsväg där det sker en jämförelse mellan EKS 11 och SS-EN 19911-7. Resultatet visar att de två olika beräkningsgångarna ger två olika svar vid beräkning av både kända- och okända laster. Ekvationerna för att räkna fram olyckslaster i de olika standarderna tar hänsyn till olika saker vilket leder till olika resultat. Slutsatsen som går att dra är att det alltid finns olika förutsättningar för varje projekt. Därför bör det göras en riskanalys i projekteringsskedet för att avgöra vilken standard som ska användas för det aktuella projektet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Bodin, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Dimensionering av två olika typer av träbroar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna rapport dimensioneras två olika träbroar efter Eurokoderna. En med underspänning och en utan. Syftet var att jämföra konstruktionstyperna. Hjälpmedel för att åstadkomma detta var beräkningsprogrammet Rstab och Mathcad. Resultatet visade att vibrationer spelar en stor roll vid dimensioneringen. Plattan utan underspänning behövde vara två och en halv gånger så hög som den med underspänning för att klara vibrationskraven. Vilket medförde att den fick en låg utnyttjandegrad rörande hållfasthet. För bron med underspänning blev både hållfastheten och vibrationerna i stort sett lika avgörande vid dimensionering.

  Fulltekst (pdf)
  Dim av träbro
 • 34.
  Cehlin, Jesper
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  FÖRBÄTTRINGSARBETE PÅ BYGGARBETSPLATSER2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Slöseri är ett stort problem på byggarbetsplatser. Ett koncept där minimering av slöseri är centralt är Lean-manufacturing. Detta arbetes syfte var att utreda hur förbättringsarbete används på byggarbetsplatser. De befintliga systemen för förbättringar analyserades och förslag till förbättringar gavs. Genom intervjuer undersöktes hur förbättringsarbete sker på byggarbetsplatser. Egenkontroller och arbetsberedningar användes som kvalitetsarbete på arbetsplatserna. Det visade sig att de inte har något system för förbättringsarbete. Eftersom inget system användes så utvecklades ett system från grunden. PDCA-cykeln är en metod för förbättringsarbete som bildar själva ryggraden i Lean. Den metoden låg till grund för utformandet av förbättringsarbetet för byggarbetsplatsen. Företaget har rutiner för säkerhetsarbete som förbättringsarbetet anpassades efter. Resultatet blev Kvalitetsrond som har ett liknande upplägg som företagets skydds- och miljöronder. Kvalitetsronden utförs precis som skydds- och miljöronden en gång i veckan på byggarbetsplatsen där problemområden identifieras och sedan specificeras i en FMEA-liknande mall. Kvalitetsronden erbjuder möjlighet att arbeta med hela PDCA-cykeln på byggarbetsplatser. Att samla in problem och lösa dem är en sak, att se till att lösningarna sprids och används är svårare. Standardisering är problematiskt, till skillnad från industrier där fabriken är på ett och samma ställe så upprättas tillfälliga fabriker på byggarbetsplatserna där byggnaderna ska stå. Varje projekt är unikt och det sker ett ständigt utbyte av personal och ledning. Arbetsberedningar som används inom företaget skulle kunna fungera som standardisering. Den bästa metoden väljs ut och den beskrivs sedan ingående med material, maskiner, antal arbetare etc. För att skapa mervärde så att även erfarna skall använda dessa så skulle de med fördel kunna fungera som checklistor och beräkningsverktyg.

 • 35. Chaltiel, Stephanie
  et al.
  Bravo, Maite
  Goessens, Sebastien
  Latteur, Pierre
  Mansouri, Masoumeh
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Ahmad, Ismael
  Dry and Liquid clay mix drone spraying for Bioshotcrete2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  “Bioshotcrete” is a new technology being developed by a team of robotic experts, architects, engineers, and drones’ specialists, aiming at using drones in the construction industry to spray natural materials over a temporary light formwork until a self-standing shell is completed. This technique consists in projecting paste-like matter composed of clay mixes following precise and customized deposition sequences over a temporary formwork, incorporating computational techniques in the design and fabrication stages, therefore proposing a more sustainable version of shotcrete. In particular, this paper features experiments using drones for spraying wet and dry ranges of clay mixes over a reusable inflatable formwork with the purpose to build monolithic earthen shells. The featured case studies propose specific protocols to control different deposition sequences, describing the proper formulation of clay mixes, the design and production of customized spraying devices, and fitting options in the drone allowing to vary pressure and other drone spraying parameters. The development of Bioshotcrete using robotic fabrication strategies could help expand and transform existing construction methods and processes to be applied at large scale, therefore incorporating innovative digital fabrication protocols towards a more sustainable building construction realm.

 • 36.
  Clefjord Ljungberg, Hanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Brunzell, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Analys av inköpsbeteende av underleverantörer2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 37.
  Dahlman, Lars
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Rosengren, Tommy
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Visuell styrning – Kvalitet och gemenskap2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggbranschen är en tillverkningsindustri som skiljer sig från andra tillverkningsindustrier.Hårda krav på slutprodukten, tillfälliga fabriker och en varierande efterfrågan görbyggbranschen till en unik bransch. För att balansera alla intressenter och samtidigt tillgodosebefolkningen med tak över huvudet och en god infrastruktur ställs branschen inför många ochsvåra utmaningar.Likt alla tillverkningsindustrier så strävar även byggbranschen mot högre kvalitet. Högrekvalitet på produkten samt processen. Det visar sig att ökad kvalitet minskar totalkostnad, gerbättre arbetsmiljö samt är bättre för klimatet. För att erhålla högre kvalitet i verksamhetenanvänds olika typer av kvalitetsverktyg. I den här rapporten utreds hur visuell styrning, somkvalitetsverktyg, bidrar till ökad kvalitet och gemenskap.Visuell styrning handlar om att utnyttja människans visuella inlärningsförmåga och inteendast utnyttja den auditiva. Fenomenet finns runt oss hela tiden, t.ex. trafikskyltar, menyerpå restauranger, reklamskyltar osv. Men att på djupet granska och optimera verktyget för detavsedda ändamålet har visat sig ge goda effekter på arbetsmiljön, processen ochslutprodukten.Examensarbetet är uppbyggt av en litteraturstudie, intervjuer, enkäter och observationer.Syftet med arbetet är att ge en bild av den upplevda effekten av kvalitetsverktyget ochundersöka om det finns förbättringsområden.Utifrån resultatet används visuell styrning i mindre utsträckning vid mindre projekt menverktyget är uppskattat bland både yrkesarbetare och tjänstemän. Det konstateras dock atteffekterna av verktyget är ett resultat av engagemanget bakom användandet. Hälften avtjänstemännen önskar mer utbildning och stöd i visuell styrning men de poängterar också attanvändandet måste vara projektanpassat och att användaren hittar ett eget arbetssätt som dentrivs med.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Dinh, Cindy
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Petersson, Michael
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektor2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetets titel: Analys av ÄTA-arbete i privat byggsektornFörfattare: Cindy Dinh & Michael PeterssonHandledare: Anders LindénÄmne/Kurs: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen ibyggteknikSyfte: Avsikten med denna studie är att analysera ÄTAarbetenvid nyproduktion i den privata byggsektornsamt att studera hur dessa arbeten uppkommer ochhanteras. Målet är även att få en klarare bild över vilkaproblem och utmaningar som kan uppstå i dennaprocess.Metod:Teori: I teoridelen presenteras bakgrundsfakta som har enrelevant koppling till ÄTA-arbeten.Resultat och analys: Sammanställningen av insamlade data i form avintervjusvar samt granskning av ÄTA-listorpresenteras i kapitlet.Slutsatser: Slutsatserna som kan dras av studien är att ett tydligtoch komplett FFU, vikten av god kommunikation ochgoda relationer är viktiga faktorer för att få enframgångsrik och effektiv ÄTA-hantering.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Dixit, Vinayak V.
  et al.
  Louisiana State University, Baton Rouge, LA, USA.
  Harb, Rami C.
  University of Central Florida, Orlando, FL, USA.
  Harrison, Glenn W.
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Marco, Donald M.
  University of Central Florida, Orlando, FL, USA.
  Mard, M. Seph
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Radwan, A. Essam
  University of Central Florida, Orlando, FL, USA.
  Rutström, Elisabet
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Schneider, Mark P.
  Georgia State University, Atlanta, GA, USA.
  Review of Congestion Pricing Experiences2010Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  Review of Congestion Pricing Experiences
 • 40.
  Djioui, Zakaria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Mizori, Ravand
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Hur får man sökande att skicka in kompletta bygglovshandlingar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När man ska bygga något nytt, ändra en byggnad eller riva en byggnad behövs ett bygglov från kommunen där åtgärden ska utföras. Örebro kommun har sett att majoriteten av enklare bygglovsärenden behöver kompletteras innan de kan beviljas. Detta medför en förlängd bygglovsprocess i väntan på en komplett bygglovsansökan. Syftet med denna rapport är att undersöka de underliggande faktorerna som medför att personer som söker bygglov inte skickar in kompletta bygglovshandlingar samt att hitta lösningar på dessa. En enkätundersökning har genomförts för att undersöka vad bygglovssökare i Örebro kommun upplevde var bra respektive dåligt med deras ärende och bygglovsprocess. Det genomfördes även en granskning på kommunens hemsida för bygglov i syfte att försöka förbättra den och hitta faktorer som leder till att bygglovssökare inte skickar in kompletta handlingar. Denna rapport avgränsar sig till privatpersoner som fått komplettera sin bygglovsansökan innan de fått ett beviljat bygglov mellan sommaren 2018 och våren 2019 i Örebro kommun. Bygglovstyperna som undersökts är nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus. Resultat visar att kontrollplanen som är nödvändig för en ansökan ofta är bristfällig jämfört med andra handlingar. De som sökt bygglov menar att den är svår att förstå och information om kontrollplanen som hittas på Örebro kommuns hemsida inte är tillräckligt tydlig. Det visar sig också att hälften av respondenterna i enkäten som gjorts är positivt inställda till en kort informationsfilm på Örebro kommuns hemsida där det förklaras vad som ska skickas in samt hur handlingarna ska se ut. Kontrollplanen visade sig vara problematisk för personer som sökt bygglov. De tyckte att det fanns en osäkerhet gällande om den skulle skickas med, vad för punkter som ska finnas med i kontrollplanen för respektive ansökan samt vad punkterna man kontrollerar mot betyder. En åtgärd som kan förbättra detta problem är att tydligt på Örebro kommuns hemsida informera att en kontrollplan måste skickas in med en ansökan samt vad för konsekvenser en ej komplett ansökan får. Konsekvensen är en förlängd bygglovsprocess i väntan på en komplett bygglovsansökan. Man kan också på Örebro kommuns hemsida tydligt förklara vad varje kontrollpunkt i kontrollplanen som ska med betyder. Det Örebro kommun också kan tänka på är att minska mängden text som finns på bygglovssidorna. Detta för att personer som söker bygglov ska se en kort och koncist förklaring på vad för handlingar som ska skickas in för att underlätta för dem. Örebro kommun bör också visa exempel på kontrollplaner i exempelritningar som finns på Örebro kommuns hemsida för att sökande på ett enkelt sätt ska kunna se vilka handlingar som ska skickas in.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Dmytryshyn, Andrii
  et al.
  Dept. Computing Science, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Johansson, Stefan
  Dept. Computing Science, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Kågström, Bo
  Dept. Computing Science, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Canonical structure transitions of system pencils2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  We investigate the changes under small perturbations of the canonical structure information for a system pencil (A B C D) − s (E 0 0 0), det(E) ≠ 0, associated with a (generalized) linear time-invariant state-space system. The equivalence class of the pencil is taken with respect to feedback-injection equivalence transformation. The results allow to track possible changes under small perturbations of important linear system characteristics.

  Fulltekst (pdf)
  Canonical structure transitions of system pencils
 • 42.
  Dunberg, Adam
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Nygren, Johan
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Arbetsmiljöplanen- Kommunikationen mellan arbetsledning och underentreprenör2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Författarnas bakgrunder inom byggbranschen har bidragit till erfarenhet av bristfällig kommunikation mellan arbetsledningen och underentreprenörer. Detta är en bidragande orsak till att undersöka hur kommunikationen av arbetsmiljöplanen ska fungera i teorin och jämföra med hur det ser ut i praktiken

  Syfte

  Rapportens frågeställning:

  Hur kommuniceras AMP från NCC gentemot UE i det dagliga arbetet ute i produktion?

  Hur tillämpas AMP ute i produktion?

  Rapportens syfte är att synliggöra eventuella brister och ge förslag på tänkbara åtgärder utifrån rapportens frågeställning.

  Metod

  Inledningsvis gjordes en litteraturstudie i examensarbetet som har pågått löpande i takt med arbetets utformning. Därefter har en studie genomförts genom intervjuer med platschefer på tre olika NCC arbetsplatser. Intervjuer har även gjorts med underentreprenörer för att få en rättvis bild hur AMP kommuniceras. Enkäter har lämnats ut till underentreprenörer på de arbetsplatser som besökts under intervjuerna.

  Resultat

  Intervjustudien visar på att bilden av arbetsledningens tillämpning och kommunikation av AMP skiljer sig beroende på respondentens yrkesroll och status på byggarbetsplatsen. Arbetsledningen ser en utmaning i att få yrkesarbetare engagerade till att ta till sig innehållet i AMP. Yrkesarbetare tenderar till att tycka att arbetsledningen saknar engagemang. Enkätundersökningen visar på en låg andel yrkesarbetare som läser igenom AMP noggrant vid säkerhetsintroduktionen

 • 43.
  Durakovic, Kenan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Cicek, Kevin
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Uttorkning av betong - Säkerhetsmarginalers inverkan på tidsförluster2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport är en studie gällande uttorkning av betong med specifik fokus på hur pass stora tidsförluster uttorkningen bidrar med beroende på säkerhetsmarginaler samt andra påverkande faktorer. Studien utfördes våren 2018 i samverkan med företaget Linotol AB.Syftet med denna studie har varit att se hur framtagande av säkerhetsmarginalen utförs och vilka faktorer som styr dess värde. Säkerhetsmarginalen har sedan placerats i prognostiserade fuktdiagram för att uppskatta vilken inverkan den har på uttorkningstiden. Detta har genomförts genom samarbete med auktoriserade fuktkontrollanter för ett pålitligt resultat.I diverse fuktmätningar som utförts studerades olika betongklasser där beräkningar utförts gällande säkerhetsmarginalen som nyttjats och hur mycket ytterligare tid som behövts för uttorkning. Sedan nyttjades de prognostiserade fuktdiagrammen där respektive fuktmätning placerades in för ett tydligt resultat.Rapporten bygger först på en teoristudie gällande betong som material och sedan på fukt med fokus på fuktmätningar för att ge förståelse över ämnet för att sedan ligga som grund för diskussioner samt analyser.Slutligen kommer resultaten att redovisas via tabeller och diagram för tre respektive plattor som man utfört fuktmätningar på och tagit fram prognostiserade diagram. Tabellerna visar värdena på fuktmätningarna som sedan applicerats i diagrammen för att se dess inverkan.

 • 44.
  Dyrebrant, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Broberg, Pontus
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Förbättringsmöjligheter av samarbetet mellan projektör & entreprenör i ett BIM-projekt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förbättringsmöjligheterna av kommunikationen mellan entreprenören och projektören. Dagens byggbransch är under en stor förändring till BIM och det är då extra viktigt att kommunikationen fungerar mellan parterna så samarbetet går så smidigt och problemfritt som möjligt för bästa resultat. Ett förbättrat samarbete skapar en bättre relation mellan företagen samt kan hålla ner kostnader och tid för projektet.

  För att komma fram till det bästa resultatet på arbetet har intervjuer gjorts med både entreprenören samt projektören i projektet Stenkumla - Dunsjö. Entreprenören i projektet är Skanska och projektören är WSP. De flesta intervjuer som har gjorts har varit med entreprenörerna för att ta reda på vad det är de saknar. Resultatet från intervjuerna har sedan diskuterats med projektörerna för att se om de visste om de synpunkter som entreprenörerna hade och om de hade en lösning.

  Efter intervjuerna visade det sig att de flesta entreprenörerna ansåg att en pusselbit som saknades var utbildning, de ansåg att de inte hade fått tillräckligt med utbildning för att till exempel använda modellen på bästa sätt. Eftersom BIM är ett nytt arbetssätt där modellen är en central del ansågs denna punkt viktig. Det kom upp fler synpunkter från entreprenören där vissa synpunkter endast handlade om brist på kommunikation och där många handlade om bristen på utbildning.

  Resultatet kan leda till att företagen öppnar fler dialoger och sätter mer tid till lyssna vad som kan förbättras.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Ehrlin, Niklas
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Vad är partnering?: Varför vara kritisk till partnering?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Partnering är en samarbetsform som går att applicera på alla projekt. Partnering kan användas från ett tidigt skede i projektet, redan i idéstadiet, fram tills projektet är färdigställt. Det finns till och med exempel där partneringsamarbeten framgångsrikt har fortsatt längre än till färdigställandet. Samarbetet har då även omfattat underhåll av den slutliga produkten. Men vad är egentligen partnering? Att partnering är en samarbetsform är allmänt känt men vad partnering innebär som arbetsform och hur partnering görs framgångsrikt råder det delade meningar om. Dessutom har partneringsamarbete fått en oförtjänad stämpel om att vara något förlegat och oanvändbart. Det har till och med gott så långt att vissa företag istället väljer att kalla arbetsformen för samverkan för att slippa kämpa emot den negativa synen på ordet partnering.

  I detta examensarbete reds begreppet partnering ut och en redogörelse görs för hur ett partneringsamarbete bedrivs framgångsrik samt vad som förväntas av en partneringentreprenör respektive beställaren av ett partneringprojekt. Arbetet är baserat på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Ekefäll, Oscar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Oktay, Philip
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Användningen av BIM under förvaltningsskedet - Utvecklingen av digitala ritningar/verktyg & hur det används idag2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet handlar om att undersöka i vilken utsträckning BIM eller andra digitala lösningar används under förvaltningen i dagsläget samt att kartlägga eventuella problemområden. Då vissa delar av byggprocessen är i framkant rent teknikmässigt så har förvaltningen halkat efter. Det är fortfarande mycket 2D-ritningar som inte alltför sällan är i pappersformat.Intervjuer av både förvaltare och konsulter har genomförts. Med hjälp av dessa intervjuer samt litteraturstudie har en kartläggning av BIM-användandet utförts. Den har visat att den 3D-modell som projekteras under projekteringen sällan används under förvaltningsskedet. Faktum är att ingen av de som intervjuades används sig av 3D-modellen. Detta är ett stort problem då mycket information går förlorad. Orsaken till detta är att förvaltarna antingen inte har kompetens nog att utnyttja modellen eller att frågan inte prioriteras då de inte ser tillräcklig ekonomisk vinning i att implementera denna modell i sin arbetsprocess.Det behövs en utveckling av rätt programvara som är specifikt anpassad för förvaltningen om någon utveckling i området skall ske. Det är också många äldre och få yngre personer inom förvaltning och datorvanan är väldigt varierad. Detta är dåligt ur ett BIM-perspektiv då den tekniska kompetensen saknas. Vilket delvis kan förklaras med att förvaltningsprocessen inte prioriteras bland Högskolorna och Universiteten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Eklund, Erik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Persson, Oskar
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Fukt - Fuktanalys av flerbostadshus med KL-trä2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggnadsbranschen går mot mer bebyggelse utav trä som material, framförallt mer och merkorslimmat trä (KL-trä). Trä är ett bra material att bygga med, dock kommer det inte heltproblemfritt. Vi har valt att gå in djupare på hur fukt påverkar och förändrar KL-träet när dekommer i kontakt med varandra.Utifrån litteraturstudier har information hittats och undersökningar som gjorts på ämnet föratt få fram kritiska punkter och ett långsiktigt resultat. Efter det genomfördes ett antalintervjuer med fuktsakkunniga för att använda oss utav deras djupgående kunskap angåendeämnet. Slutningsvis gjordes praktiska tester med tre provbitar av KL-trä för att undersökakortsiktig påverkan.Trä står inför en del problematik och en utav de aspekterna är fukt. Fukt påverkar trä genompåväxt i form av röta, blånad och mögel. Dessa påväxter försämrar träets uppbyggnad ochutseende samt påverkar människors hälsa till det negativa. Korslimmat trä är inte ett heltnytt material dock har det börjat användas mer på senare tid.Litteraturstudierna har gett förståelse hur KL-trä förändras vid uppfuktning samt när detbörjar ske tillväxt av mikroorganismer. Från resultatet av detta ges det att KL-trä ligger iriskzon för mögel efter inte allt för lång exponering utav fukt, medans det inte ses varanågon större risk för röta under den tid testerna skedde.Intervjuerna gav detta arbete insikt i vilka kritiska delar som finns, vilka frågor som ärviktiga att ta upp och hur man bör angripa dessa. Av dessa framkom det att de mest kritiskadelarna är skarvar och vid upplag, samt att väderskydd skall helst alltid användas, specielltvid större projekt.Praktiska studien bekräftar mycket av det som framkommit ur litteraturstudier ochintervjuer. Stillastående vatten gör att påväxt bildas mycket snabbare samt att de mestkritiska delarna är just vid skarvar. Det syns mögel redan efter 3 veckor av konstantexponering av fukt och de provbitar som fått möjlighet att torka visar rörelser i träet.Sammanfattningsvis konstateras att det finns en hel del problematik när det kommer till fuktoch hantering av KL-trä. Det behövs läggas tid redan i projekteringen åt hur fuktproblemskall hanteras för att undvika stopp på arbetsplatsen. Det är även viktigt att alla som ärinblandade med hantering utav KL-träet är införstådda i vilka kritiska delar som ska tasextra hänsyn till.Bästa förutsättningarna för att slippa problem angående fukten är genom att användaväderskydd. Något som är viktigt att tänka på när det gäller användning av väderskydd ärom det skulle regna vid leveransen av stommen då väderskyddet behövs öppnas för att lyftain delarna. Detta kan göra att det kommer in oönskad fukt i konstruktionen.Dock för att skapa en billigare byggnation kan man strunta i att använda väderskydd. Gärnaatt stommen levereras “Just in time” då det minskar risken för fuktproblem. En ytterligarebra strategi för att slippa fuktproblem då man bygger utan väderskydd är att bygga en våningi taget de dagar som det inte finns risk för nederbörd. Detta för att sedan täcka bjälklagettemporärt tills nästa våning börjar byggas.

 • 48.
  Eriksson, Andreas
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Larsson, Nils
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Prefabricerade betongbroar över järnväg - En jämförelse mellan traditionell platsgjuten konstruktion och prefab på plats2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När nya betongbroar över järnväg ska upprättas finns det många aspekter som försvårar byggandet, som t.ex. att trafiken inte kan stoppas helt förutom under kortare perioder under byggtiden. Tågstoppen planeras in många år i förväg vilket gör att produktionen måste planeras och utföras utefter de planerade stoppen.

  Det är svårt att få till en industrialiserad brobyggnadsprocess med högre effektivitet och mer upprepning. Den traditionella platsgjutna metoden är den metod som är vanligast i Sverige trots att det finns metoder som skulle kunna ersätta den.

  Det huvudsakliga syftet med rapporten är att ta reda på om prefabricerade betongelement på plats är en möjlig metod för att underlätta byggandet av nya betongbroar över järnväg.

  Denna rapport baseras på en fallstudie av ett befintligt broprojekt för att se vilka fördelar och förbättringar metoden med prefab på plats kan ge i olika aspekter. Utöver detta har intervjuer och en enkätundersökning genomförts för att samla in material och åsikter om prefab och industrialiserade brobyggnadsprocesser.

  Resultatet i denna rapport visar att metoden med prefab på plats är mer fördelaktig än den traditionella platsgjutna metoden i flera hänseenden. Det är en metod som gör det möjligt att nå upprepning och serietillverkning av broar. Vid intervjuerna framkom att entreprenörerna är intresserade av prefablösningar men bland annat krav på utformning och konservativ syn på prefab från beställarna hindrar möjligheterna för att tillämpa metoden

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Eriksson, Per
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Mehmedovic, Nijaz
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Produktivitetsstudie Brobyggnad2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The development of productivity in the construction industry has long been at a steady state compared to the manufacturing industry. Studies have shown that, amongst other things, waste on construction sites can reach up to one third of the total production cost. This has been observed from different aspects, and change is forthcoming.

  This thesis aims to provide a foundation for an increased productivity at production sites of building bridges. It is primarily based on a field study at Skanska, at a bridge construction site near Grängesberg. Via continuous interviews with the whole production crew, construction workers and management, information on interference and possibilities of improvement at the work site has been documented. Moreover, Lean has been studied and attention has been brought to simple methods and approaches that can contribute to an increase of productivity. The purpose of this thesis was to inform Skanska and its team of recurring disruptions and improvement prospects, and to suggest simple methods so that future projects can be run more profitably.

  During the field study approximately ten disruptions have been documented, which directly interfered with the production. Most of these were due to different forms of communication failures. Late deliveries and reinforcement problems were the most common disorders. Furthermore, we have found room for improvement within the visual management, where resources and technology are available, but are not utilized to its fullest potential. In conclusion we analyzed and gave suggestions of simple methods for improvement using Lean as support, were tools like Five Why’s and SMART goals were used.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Eriksson, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Olsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Enhetstider2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  OBK Sverige AB är en totalentreprenör från Örebro som bildades 2011. De har idag ca 65 anställda. De har inte kunnat arbeta in så mycket tid som de förväntat sig vid projektet Brf Vingen. Olika moment för projektet kommer att granskas och jämföras med ett av OBKs andra projekt, Kv. Sjukhuset. Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med den gamla och den nya listan för enhetstider. Syftet med denna uppsats är att få svar på frågorna nedan.  • Hur stämmer vissa enhetstider som finns i den gamla listan i jämförelse med verkligheten? • Vad kan vara anledningen till att tiderna i vissa fall inte går att hålla? • Hur kommer den nya listan stämma överens med verkligheten? Enhetstiderna för momenten kommer jämföras med Nybyggnadslista 1999 och inte Ombyggnadslista 1999, då båda projekten är nybyggnationer. Dessa listor har getts ut av Byggnads, som är ett fackförbund, tillsammans med Sveriges Byggindustrier.  Litteraturstudier samt intervjuer har utförts för att ta fram information om vad enhetstider är. Intervjuer har gjorts för att få fram enhetstider och mängder för de granskade momenten. För att beräkna hur lång tid det tar att bygga en enhet av ett moment används enhetstider. Målning, gjutning och gipsning är exempel på olika moment och enheterna kan vara kvadratmeter, meter, styck osv. Enhetstiden varierar för olika moment och den multipliceras sedan med den totala mängden för momentet. Då får man fram hur lång tid det är beräknat att ett moment ska ta.  Momenten som granskats för båda projekten är betongstomme, taktäckning och gipsning av innerväggar. För projektet Brf Vingen har också fasadpartier av trä granskats. Resultatet i uppsatsen är att förutsättningen för inarbetning, när man arbetar efter nya listan, vid betongstommen för Brf Vingen ökar medan den för Kv. Sjukhuset minskar. Gipsning av innerväggar ökar, taktäckning minskar och fasadpartierna av trä minskar.  Beroende på olika faktorer i de projekt som granskats så stämmer enhetstiderna i den gamla listan olika bra med verkligheten. Anledningen till att vissa tider inte går att hålla är till exempel brant taklutning, små och trånga utrymmen samt byggnadens utformning. Den nya listan stämmer bättre överens med verkligheten för de granskade momenten. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234 1 - 50 of 190
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf