Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3248
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aadland, Katarina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Copingstrategier för att hantera stress och oro hos KBT- och övriga studenter2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur stress och oro hanteras är avgörande för hälsan. För att utveckla kunskapen om stresshantering syftar denna studie till att undersöka skillnader i förekomst och samband mellan problemfokuserad, emotionsfokuserad och undvikandeorienterad coping samt defensiv pessimism. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med 62 KBT-studenter och 87 övriga studenter från olika utbildningar. Resultaten visade att KBT-studenter använder problemfokuserad coping mer än övriga studenter, att övriga studenter använder emotionsfokuserad coping mer än KBT-studenter, samt att äldre KBT-studenter använder defensiv pessimism mindre än yngre KBT-studenter. Dessutom hittades ett negativt samband mellan problemfokuserad och emotionsfokuserad coping och ett positivt samband mellan emotionsfokuserad coping och defensiv pessimism. Sammanfattningsvis visar studien att det finns samband mellan, samt ålder- och utbildningsskillnader i användande av olika copingstrategier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abadei, Simon
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Zontho, Alexander
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Transdiagnostiska riskfaktorer för kronisk smärta och social ångest hos ungdomar2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kronisk smärta och emotionell problematik verkar dela flera faktorer med varandra, men i den transdiagnostiska forskningen är det oklart vilka faktorer som är centrala i utvecklingen av olika problematiker. I den här studien har ruminering, oro och beteendemässigt undvikande undersökts som transdiagnostiska faktorer för kronisk smärta och social ångest. Studien bygger på data från Trestadsstudien, en longitudinell populationsstudie som sträckte sig mellan 2012–2018 i centrala Sverige. Stickprovet inkluderade ungdomar i årskurs 7–9 (N = 1453) från arton kommunala skolor. Syftet med studien var att utforska prevalensen av kronisk smärta, social ångest och samsjuklighet mellan problematikerna. Syftet var också att undersöka om kronisk smärta och social ångest är riskfaktorer för varandra och om eventuella samband kunde förklaras av mediation genom ruminering, oro eller beteendemässigt undvikande, samt om kön kunde moderera mediationerna. För att undersöka detta genomfördes logistiska regressionsanalyser och mediationsanalyser. Resultaten indikerar att prevalensen av kronisk smärta, social ångest och samsjukligheten ökade över tid, särskilt för tjejer. Analyserna antyder även att kronisk smärta och social ångest var signifikanta riskfaktorer för varandra två år senare (OR = 1.7 - 1.9). Även om detta stöder en transdiagnostisk syn kunde inte sambanden förklaras av mediationsanalyserna i någon stor utsträckning. Detta kan bero på metodologiska brister med konstrukten eller att det finns andra faktorer som bättre förklarar sambanden. Framtida forskning behöver undersöka effekten av andra transdiagnostiska faktorer och hur olika typer av transdiagnostiska faktorer samverkar med varandra för att leda till utveckling av kronisk smärta och social ångest.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdekhodaie, Ehsan
  et al.
  Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
  Hatami, Javad
  Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
  Bahrami-Ehsan, Hadi
  Department of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran.
  Kormi-Nouri, Reza
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Center for Health and Medical Psychology, Örebro University, Örebro, Sweden.
  WordCommentsAnalyzer: A windows software tool for qualitative research2018Ingår i: F1000 Research, E-ISSN 2046-1402, Vol. 7, artikel-id 536Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a lack of free software that provides a professional and smooth experience in text editing and markup for qualitative data analysis. Word processing software like Microsoft Word provides a good editing experience, allowing the researcher to effortlessly add comments to text portions. However, organizing the keywords and categories in the comments can become a more difficult task when the amount of data increases. We present WordCommentsAnalyzer, a software tool that is written in C# using .NET Framework and OpenXml, which helps a qualitative researcher to organize codes when using Microsoft Word as the primary text markup software. WordCommentsAnalyzer provides an effective user interface to count codes, to organize codes in a code hierarchy, and to see various data extracts belonging to each code. It also offers basic visualization tools. We illustrate how to use this software by conducting a preliminary content analysis on Tweets with the #successfulaging hashtag. We also demonstrate that the software has satisfactory performance on a large dataset of Iranian journals abstracts. We hope this open-source software will facilitate qualitative data analysis by researchers who are interested in using Word for this purpose.

 • 4.
  Abdessadki, Fadila
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Blivande adoptivföräldrars upplevelser under adoptivprocessen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 5.
  Abdullahi, Amina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Förlossningsrädsla och skillnader i nedstämdhet, ångest, sömn och livstillfredsställelse2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Abdulwahid, Mohammad
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Olsson, Mattias
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  The Association of Physical Activity and DepressiveSymptoms, and the Role of Emotion Regulation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då depressiva symptom ökar bland ungdomar i Sverige väljer vi i denna studie att undersökaassociationen mellan fysisk aktivitet och depressiva symptom, samt rollenemotionsregleringen spelar. Urvalet till denna studien var ifrån en tidigare longitudinell studiemed ungdomar från tre städer i Mellansverige. Deltagarna i denna studie är ungdomar iåldrarna 13 till 19. Det totala urvalet till studien var 2973. Vår forskningsfråga var: Är fysiskaktivitet relaterad till depressiva symptom? I vilken riktning var de relaterade till varandra?Kan känsloreglering mediera ett samband mellan fysisk aktivitet och depressiva symptom?För att besvara vår forskningsfråga gjorde vi en hierarkisk regressionsanalys för att testaindirekta effekter. Resultatet visade att det fanns en association mellan depressiva symptomoch dysfunktionell emotionsreglering. Däremot fanns det ingen association mellan fysiskaktivitet och depressiva symptom eller en medierande effekt oavsett riktning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Abrahamsson, Linda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ramström, Linnéa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Normer och värderingar inom vänskap2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vilka normer och värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? Ien kvalitativ undersökning intervjuades tre män och tre kvinnormellan 20-30 år. Respondenterna som rekryterades via ettbekvämlighetsurval svarade på 15 frågor om deras syn på vänskap.Resultatet visade att respondenterna hade vissa gemensamma svarsom delades upp efter följande teman; tillit, acceptans, intimitet.Vänskap visade sig ha en betydande roll för välmående eftersom detär en grundläggande del av människans liv. Studien visade även attdet ur ett genusperspektiv fanns förväntningar som skiljde sig åt i envänskapsrelation och att dessa skillnader grundade sig på normer ochvärderingar. Resultatet visade slutligen att normer och värderingargenom åren har skapats genom kulturen som har sin grund isamhället.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Acar, Jelda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Salomonsson, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Trygghet, stöd och effektiva vårdprocesser– finns det en relation mellan nätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid påsvenska rättspsykiatriska kliniker?2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationen mellannätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid förpatienter som vårdats på rättspsykiatriska kliniker i Sverige.Rättspsykiatriska vården syftar till rehabilitering och minskning avrisken för återfall i brott. Tidigare forskning har visat att nätverk ochsamverkan kan påverka vårdtidens längd. I analysen ingick 316patienter som registrerats mellan år 2014-2015 för rättspsykiatriskvård. Data från kvalitetsregistret RättspsyK genererade fyra variablerför studien att analysera; vårdtid, nätverk, samverkan och ejfungerande samverkan. Studiepopulationen delades in i grupper omkort och lång vårdtid. Vårdtiden baseras på medianvårdtiden pårättspsykiatrin. Fishers exakta test visade emellertid att resultatetsaknade statistisk signifikans och går inte i linje med tidigareforskning. Trots att sociala kontakter enligt tidigare forskning ärbetydelsefull för återhämtningsprocessen finns det anledning att fråndenna studies resultat anta att relationen mellan nätverk, samverkanoch vårdtid är mer komplext än vad studier tidigare visat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trygghet, stöd och effektiva vårdprocesser – finns det en relation mellan nätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid på svenska rättspsykiatriska kliniker?
 • 9.
  Acar, Jelda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Salomonsson, Linn
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Trygghet, stöd och effektiva vårdprocesser– finns det en relation mellan nätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid påsvenska rättspsykiatriska kliniker?2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationen mellannätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid för patienter som vårdats på rättspsykiatriska kliniker i Sverige. Rättspsykiatriska vården syftar till rehabilitering och minskning av risken för återfall i brott. Tidigare forskning har visat att nätverk och samverkan kan påverka vårdtidens längd. I analysen ingick 316 patienter som registrerats mellan år 2014-2015 för rättspsykiatrisk vård. Data från kvalitetsregistret RättspsyK genererade fyra variabler för studien att analysera; vårdtid, nätverk, samverkan och ej fungerande samverkan. Studiepopulationen delades in i grupper omkort och lång vårdtid. Vårdtiden baseras på medianvårdtiden på rättspsykiatrin. Fishers exakta test visade emellertid att resultatetsaknade statistisk signifikans och går inte i linje med tidigare forskning. Trots att sociala kontakter enligt tidigare forskning är betydelsefull för återhämtningsprocessen finns det anledning att från denna studies resultat anta att relationen mellan nätverk, samverkan och vårdtid är mer komplext än vad studier tidigare visat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Trygghet, stöd och effektiva vårdprocesser– finns det en relation mellan nätverk, samverkan, ej fungerande samverkan och vårdtid påsvenska rättspsykiatriska kliniker?
 • 10.
  Adami, Melodi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Skagerkvist, Elin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vägen tillbaka till mitt barn - En kvalitativ studie om hur mammor som under gerillakrig separerats från sina spädbarn, upplever återföreningen2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vägen tillbaka till mitt barn
 • 11.
  Adamsson, Madelen
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Dahlgren, Leah
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Anhörigstöd: Kvalitativ utvärdering av samverkan mellan Lindesbergs kommun och frivilliga verksamheter2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  Adan, Farhiya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Schibort, Olivia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Privacy invasions and their association with poor parent-adolescent relationship2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöker vi huruvida integritets-inkräktande ärförknippade med dålig förälder-ungdom relation. Vi undersökteockså om det fanns skillnader mellan mammor och pappor ifrekvensen av deras invasioner, liksom avsikten med dessainvasioner. Slutligen såg vi på associationer mellan integritetsinkräktandeoch föräldra-ungdoms relationer och om dessamodifierades av föräldrar eller ungdomars kön. Vi förutsåg attavsiktligt och frekvent integritets-inkräktande skulle ha en starkareförknippning med dålig förälder-ungdom relationer än oavsiktligaoch sällsynta invasioner av integritet. Uppgifter för denna studievaldes från en större databas. Deltagarna i studien bestod av 78ungdomar, 39 flickor och 39 pojkar. Uppgifterna samlades ingenom flera frågeformulär som både ungdomar och föräldrarbesvarade separat. Ungdomarna fick besvara frågeformulären iskolan i olika klassrum. Slutsatsen var att mängden integritetsinskränkandefaktiskt hade en signifikant koppling med dåligförälder-ungdom relation för mödrar, men inte för fäder. Äveninteraktionen mellan mängden integritetskränkande och derasavsikt visade sig vara signifikant för mödrar. Dock fanns ingensignifikant relation för fäder.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Adner, Greta
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Wall, Evelina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Affektens betydelse för kognitivt välbefinnande: en jämförelse mellan infertila kvinnor i Sverige och Iran: en jämförelse mellan infertila kvinnor i Sverige och Iran2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersökte kulturella skillnader i emotionella och kognitiva aspekter av subjektivt välbefinnande, mer specifikt uttryckt; nivåer av positiva, negativa och balanserade känslor och hur dessa påverkar välbefinnande. Studien innefattar 212 infertilitetsdrabbade kvinnor i det individualistiska landet Sverige och det kollektivistiska landet Iran. Korrelationsanalys, regressionsanalys och One-way ANOVA användes för att besvara forskningsfrågorna. Resultaten visade ingen kulturell skillnad i kognitivt välbefinnande; men Svenska kvinnor uppgav högre känslonivåer, medan de Iranska i större utsträckning kunde uppleva motsatta känslotillstånd samtidigt. Balanserad affekt var huvudsaklig prediktor för välbefinnande i båda grupper. Resultaten diskuterades utifrån teori om individualism, kollektivism och infertilitet i relation till subjekivt välbefinnande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14. Adolfsson, Annsofie
  Applying Heidegger's interpretive phenomenology to women's miscarriage experience2010Ingår i: Psychology Research and Behavior Management, E-ISSN 1179-1578, Vol. 3, s. 75-79Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Much has been written about measuring the feelings and impressions of women regarding their experience of miscarriage. According to the existential philosopher Heidegger life experiences such as the experience of a woman having a miscarriage can be interpreted and explained only in the context of the totality of the women's experiences in the past, the present, and the future. Thirteen in-depth interviews with women about their experiences of miscarriage were interpreted with respect to Heidegger's "Being and Time". By using his interpretive phenomenology the essence of the miscarriage experience was explored and defined. The women's feelings and impressions were influenced by past experiences of miscarriage, pregnancy, and births. Present conditions in the women's lives contributing to the experience include their relationships, working situation, and living conditions. Each woman's future prospects and hopes have been structurally altered with regard to their aspirations for their terminated pregnancy. The impact of miscarriage in a woman's life was found to be more important than caregiver providers and society have previously attributed to in terms of scale. The results of the interviews reveal that the women believed that only women who had experienced their own miscarriages were able to fully understand this complex womanly experience and its effects on the woman who had miscarried.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Adolfsson, Moa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Widmark, Nina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  The impact of pain information on pain intensity An experimental study on violation of expectations and conflicting information2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning har visat att det är flera komponenter involverade i en smärtupplevelse, bland annat sociala och psykologiska faktorer så som förväntningar. Ett kallvattenexperiment utfördes för att undersöka positiv/negativ information och dess påverkan på upplevelsen av smärta. Vi undersökte även om smärta påverkas av en kognitiv konflikt skapad av en disconfirmation av en smärtförväntning. 106 deltagare (49 män och 57 kvinnor) fick hålla sin hand i 5°C vatten i en minut. Vårt mätinstrument var själv-rapporterad smärta vid kallvattentestet. Resultatet visade att deltagare som fick negativ information upplevde mer smärta än de som fick positiv information. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de som blev disconfirmed och confirmed i sin förväntan och inte heller någon skillnad mellan grupperna i upplevd kognitiv konflikt. Detta första försök att undersöka smärta och kognitiv konflikt kan bli till en inspiration för vidare undersökningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adérn, Lena-Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Karlsson, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Upplevd optimism i relation till olika aspekter av beredskapsarbete i svenska kommuner2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Svenska kommuner står inför hot och kriser vilket ställer krav på god beredskap. Tidigare studier har visat att dispositional optimism är betydelsefullt vid personlig beredskap. Dock är optimism i förhållande till beredskapsarbete till viss del outforskat gällande svenska förhållanden och kommunala aktörer. Studien syftar till att studera relationen mellan optimism och olika aspekter av beredskapsarbetet i svenska kommuner. Datamaterialet grundas på en enkätstudie om syn på risk och beredskap i svenska kommuner och Life Orientation Test. Enkäten besvarades av kommunala chefer och medarbetare. Studien visar på ett positivt samband mellan optimism och motivation för beredskapsarbete. Optimism är även relaterat till bedömning av olika aspekter av beredskapsarbete. Vissa skillnader framkom mellan undergrupper, exempelvis mellan män och kvinnor.

  Nyckelord. Beredskap, Optimism, Motivation, Svenska kommuner.

 • 17.
  Afsaneh, Hayat Roshanai
  et al.
  Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Gunnel, Janeslätt
  Department of Public Health and Caring Sciences, Disability and Habilitation, Uppsala University, Uppsala, Sweden; Center for Clinical Research Dalarna, Uppsala university, Uppsala, Sweden.
  Suzanne, White
  State University of New York Downstate Medical Centre, Brooklyn NY, USA.
  Lidström-Holmqvist, Kajsa
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskaper. University Health Care Research Centre.
  Time management skills in relation to general self-efficacy and parental sense of competence in individuals with and without cognitive disabilities2019Ingår i: Cogent Psychology, E-ISSN 2331-1908, Vol. 6, nr 1, artikel-id 1655981Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of the study was to investigate to what extent time management skills are associated with general self-efficacy and parental sense of competence, and if there are any differences between individuals with and without cognitive disabilities in these aspects.

  Material and Methods: The study had a comparative cross-sectional design. Totally 86 individuals with cognitive disabilities (of whom 31 were parents), and 154 without disabilities (of whom 68 were parents) were included (N = 240). The Swedish versions of the Assessment of Time Management Skills (including time management, organisation & planning, and regulation of emotion subscales), General Self-Efficacy, and Parental Sense of Competence scale (including satisfaction, efficacy, and interest subscales) were used to collect data.

  Results: There were significant differences (p < .001) between individuals with and without cognitive disabilities in all three subscales of Assessment of Time Management Skills and in General Self-Efficacy. Overall, individuals with a cognitive disability scored lower than persons without cognitive disabilities. A significant difference was observed between parents in all three subscales of time management skills after controlling for age and education (p < .0005). Parents with cognitive disabilities, compared to parents without cognitive disability, scored significantly lower in all measured scales, except for the interest subscale. In parents with a cognitive disability, there was a significant correlation between all three subscales of Time Management Skills and satisfaction. Among parents without a cognitive disability there was a significant correlation between time management; and organisation & planning subscales; and efficacy, and between General Self-Efficacy and time management.

  Conclusions: Poor time management, planning and organisational skills, as well as a deficit in regulation of emotions may have a negative impact on general self-efficacy and parental sense of competence.

 • 18.
  Ageborg, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Thorsén, Camilla
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  22 juli 2011, kommer du ihåg den dagen?: Könsskillnader i uppskattning av självförtroende - och event minne för terrorattacken på Utøya, Norge2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Aghajani, Moji
  et al.
  Amsterdam UMC/VUMC, the Netherlands; Leiden University Medical Center, Curium, the Netherlands; Leiden Institute for Brain and Cognition, the Netherlands.
  Klapwijk, Eduard T.
  Leiden University Medical Center, Curium, the Netherlands; Leiden Institute for Brain and Cognition, the Netherlands; Leiden University, the Netherlands.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fanti, Kostas A.
  University of Cyprus, Cyprus.
  van der Wee, Nic J. A.
  Leiden Institute for Brain and Cognition, the Netherlands; Leiden University Medical Center, the Netherlands.
  Vermeiren, Robert R. J. M.
  Leiden University Medical Center, Curium, the Netherlands; Leiden Institute for Brain and Cognition, the Netherlands.
  Colins, Olivier F.
  Leiden University Medical Center, Curium, the Netherlands; Leiden Institute for Brain and Cognition, the Netherlands; Örebro University, Sweden; Ghent University, Belgium.
  Neural processing of socioemotional content in conduct-disordered offenders with limited prosocial emotions2021Ingår i: Progress in Neuro-psychopharmacology and Biological Psychiatry, ISSN 0278-5846, E-ISSN 1878-4216, Vol. 105, artikel-id 110045Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Reflecting evidence on Callous-Unemotional (CU) traits (e.g., lack of empathy and guilt, shallow affect), the DSM-5 added a categorical CU-based specifier for Conduct Disorder (CD), labeled 'with Limited Prosocial Emotions' (LPE). Theory and prior work suggest that CD youths with and without LPE will likely differ in neural processing of negative socioemotional content. This proposition, however, is mainly derived from studies employing related, yet distinct, operationalizations of CU traits (e.g., dimensional measure/median split/top quartile), thus precluding direct examination of LPE-specific neurocognitive deficits.

  METHODS: Employing a DSM-5 informed LPE proxy, neural processing of recognizing and resonating negative socioemotional content (angry and fearful faces) was therefore examined here among CD offenders with LPE (CD/LPE+; N = 19), relative to CD offenders without LPE (CD/LPE-; N = 31) and healthy controls (HC; N = 31).

  RESULTS: Relative to HC and CD/LPE- youths and according to a linearly increasing trend (CD/LPE- < HC < CD/LPE+), CD/LPE+ youths exhibited hyperactivity within dorsolateral, dorsomedial, and ventromedial prefrontal regions during both emotion recognition and resonance. During emotion resonance, CD/LPE+ youths additionally showed increased activity within the posterior cingulate and precuneal cortices in comparison to HC and CD/LPE- youths, which again followed a linearly increasing trend (CD/LPE- < HC < CD/LPE+). These effects moreover seemed specific to the LPE specifier, when compared to a commonly employed method for CU-based grouping in CD (i.e., median split on CU scores).

  CONCLUSIONS: These data cautiously suggest that CD/LPE+ youths may exhibit an over-reliance on cortical neurocognitive systems when explicitly processing negative socioemotional information, which could have adverse downstream effects on relevant socioemotional functions. The findings thus seem to provide novel, yet preliminary, clues on the neurocognitive profile of CD/LPE+, and additionally highlight the potential scientific utility of the LPE specifier.

 • 20.
  Agrell, Christina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Larsson, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Edvardsson, Bo
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i barnavårdsutredningar. De senaste 26 LVU-fallen från två kammarrätter och sju länsrätter, räknat från den 1 oktober 1997 och bakåt granskades, 13 ärenden med pojkar och 13 med flickor. Uppdelning skedde i miljöfall och beteendefall. Ett flertal skillnader mellan könen kan konstateras. Exempelvis beskrivs pojkar som aggressiva och hotfulla och som en fara för andra. Flickor beskrivs som farliga för sig själva. I miljöfallen beskrivs flickorna som rädda, ledsna och oroliga. I samtliga utredningar förekommer inga eller ytterst få situationsbeskrivningar kopplade till de personbeskrivande orden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 21. Ahlborg, Tone
  et al.
  Rudeblad, Kristina
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Linnér, Sarah
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Linton, Steven J.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sensual and sexual marital contentment in parents of small children: a follow-up study when the first child is four years old2008Ingår i: Journal of Sex Research, ISSN 0022-4499, E-ISSN 1559-8519, Vol. 45, nr 3, s. 295-304Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This follow-up study explored parents' (N=452) intimate relationships when their firstborn child was 6 months old and then 4 years later. The measurement used was a modified version of the Dyadic Adjustment Scale, DAS. The present results show that most parents responding were content sensually at 6 months postpartum in 2002 and 4 years later, in 2006. More parents had changed from being sensually content in 2002 to discontent in 2006, than the contrary, however, and the sexual contentment remained low. The average sexual frequency was low both at 6 months and at 4 years for both parents with and without additional children. Experiencing tiredness as a hindrance to having sex was perceived as a greater problem among those parents without additional children. Prospective regression analyses indicated that sexuality was significantly related to both sensual and sexual contentment 4 years later. Sexuality was also one of the most significant covariates in the cross-sectional regression analysis for sensual contentment. Since sexuality plays a central role in partner well-being, it may be an important target for helping parents with small children.

 • 22.
  Ahlgren, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  "Lätta" skador - svåra konsekvenser2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
 • 23. Ahlgren, Torbjörn
  et al.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vad fungerar i Sverige?: Om svenska utvärderingar av insatser till ungdomar som begår brott2010Ingår i: Ungdomar som begår brott: vilka insatser fungerar? / [ed] Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed, Kerstin Söderholm Carpelan, Stockholm: Gothia Förlag AB, 2010, 1, s. 126-149Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Ahlin, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Mård, Annelie
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Information som stressreducering vid organisationsförändring: En undersökning inom försvarsmakten - Högkvarteret i Stockholm2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  During organizational changes the employees go through stressful events where information plays a big part in creating understanding of the situation. The purpose with this essay is to examine if the amount information the individual receives during organizational change can help to prevent stress. The result of the quantitative study shows that there is no significant relationship between the amount of received information and perceived level of stress. Information does not, referring to this study, reduce the perceived level of stress. Although it seems that information, referring to previous theories and to this study, can be categorized into three different types: information regarding the background of the organizational changes, information concerning the changes as whole and finally information about the individuals role in the new organization. The last mentioned appears to be important.

 • 25.
  Ahlin, Mia
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Vad hände med Gud? Upplevelsen av att lämna Jehovas Vittnen utifrån ett religionsperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Ahlman, Kristina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Det alternativa livet på landsbygden2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det ”alternativa livet” kan ses som en motrörelse till urbanisering, ökad konsumtion och ett allt snabbare tempo i samhället. Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka det alternativa livet. Sex informanter intervjuades om deras upplevelser och uppfattningar av det alternativa livet. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån en induktiv tematisk metod. Gemensamt för alla informanter är att de vill leva enkelt utifrån grundläggande behov, leva nära naturen, reducera saker livet som de upplever mindre viktiga, anta utmaningar och få mer tid över för sådant de upplever meningsfullt. Genom reduktion upplever infomanterna en större livskvalité och närvaro i nuet. Kombinationen av individuella faktorer och en vilja att leva mer miljömässigt hållbart kan ses som de stora orsakerna till varför de intervjuade väljer att leva alternativt. Resultaten har tolkats utifrån behovsmässig teori, existentiell psykologi och Antonovskys Känsla av Sammanhang. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Det alternativa livet på landsbygden
 • 27.
  Ahlstrand, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tham, David
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att vänja sig vid smärta: En behandlingsstudie av patienter med långvarig smärta2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll för upplevelsen av långvarig smärta. Denna studie undersökte effekterna av en KBT-behandling bestående av introceptiv exponering och avslappning för patienter med långvarig smärta. Studien använde en single-subject design där sex smärtpatienter genomgick en sex veckor lång individuell behandling. De variabler studien undersökte var i första hand förändringar gällande grad av acceptans samt upplevd smärtintensitet, i andra hand förändringar gällande smärtrelaterad ångest, rörelserädsla, katastroftankar samt funktion. Deltagande i behandlingen var förknippat med ökad acceptans, förbättrad funktion, minskad smärtintensitet, minskad smärtrelaterad ångest, mindre katastroftankar samt minskad rörelserädsla. Studien tyder på att denna behandling kan leda till positiva förändringar hos smärtpatienter för såväl kognitiva och känslomässiga komponenter som beteendemässiga komponenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 28.
  Ahmad, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sved, Vanessa
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  COVID-19-related anxiety predicted by three different psychological behaviors; Health anxiety, Disgust sensitivity and Intolerance of uncertainty2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att examinera huruvida tre olika psykologiska beteenden; Health anxiety (SHAI), Disgust sensitivity (DS-R) och Intolerance of uncertainty (IUS-12) kan förutse COVID-19-relaterad ångest i studenter på Örebro Universitet. Det hypotiserades att det skulle finnas en signifikant relation baserat på tidigare studier. En online enkät, med både standardiserade och icke-standardiserade frågeformulär, konstruerades. Antal deltagare som kompletterade enkäten genom Limesurvey var 199 studenter mellan åldrarna 19–48 (M = 25.14 och SD = 5.35) från Örebro Universitet. Genom en korrelationsanalys kunde man se att både Health anxiety och Disgust sensitivity var signifikant korrelerade med COVID-19-relaterad Pandemi. Avslutningsvis, en multipel regressionsanalys visade att Health anxiety, Disgust sensitivity och Intolerance of uncertainty var signifikant relaterat med COVID-19-relaterad ångest i studenterna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Ahonen, Lia
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Deliberate self harm and adolescent´s subjective group identification; do alternative groups of adolescents engage in more self harming behaviors than others?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 30.
  Ahonen, Lia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  In presence of risk, what protective factors keep preschool children from displaying conduct problems?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Children that are expressing or are exposed to risk factors experience an elevated risk of developing later psychosocial maladjustment, such as conduct problems. However, all children exposed to risk do not express conduct problems, but develop normally. The aim of the present study was to examine potential protective factors among children exposed to risk, that separate children expressing conduct problem behavior from those who do not. In the study, preschool teachers and parents of 298 three- to five-year-old children participated. Risk factors of the individual, conduct problem behavior, and relationship oriented protective factors were examined. The results indicate that positive peer relationships are important for preschool children´s psychosocial development, while family factors, such as parent's disciplinary style, seem less important.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 31.
  Al Azawei, Shaimah Jasem
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  The roles that cultural identity and type of school plays for ethnic harassment om immigrant youths2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study is about the roles that the cultural background and type of schools play for being exposed to ethnic harassment as an immigrant. I use data from a longitudinal study called the Seven Schools Project at Örebro University. The participants were 1602 youths, 760 boys and 838 girls, and these participants were between 13-16 years of age (grades 7 through 9 in the Swedish comprehensive schools). The most important finding in this study was that the association between cultural identity and being exposed to ethnic harassment depended on the type of school the immigrants attended to. In schools with few immigrants, immigrant youths seemed to differentiate between their original cultural identity and a Swedish identity, and in these schools exposure to ethnic harassment was higher if the youths adopted a traditional cultural identity. In schools with many immigrants, by contrast, youths did not seem to differentiate between the original cultural and a Swedish identity. In these schools, it did not matter what cultural identity the students had -  they were both related to higher ethnic harassment. Finally, I found no differences between the genders with regard to exposure to ethnic harassment.

 • 32.
  Al jaderi, Maryam
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ungdomars sociala relationer på internet och i verkligheten2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 33.
  Al Khatib, Linn
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Al Rubaye, Omaima
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Psykopatiska personlighetsdrag och antisocialt beteende bland unga pojkar och flickor: Är sambandet oberoende av ungas sociala förmåga och föräldrars socioekonomisk status?2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka grad av alla tre dimensioner sammanslagna och respektive dimension av psykopati bland unga och hur det relaterade till antisocialt beteende samt om relationerna kvarstod oberoende av ungas sociala förmåga och föräldrars SES. Urvalet bestod av 1731 unga varav 912 pojkar och 819 flickor i åldern 11-13 år med medelålder 12,2. Psykopatiska personlighetsdrag definierades med tre dimensioner som var grandiositet - manipulation, brist i empati - flackt känsloliv och impulsivitet - behov av omväxling. Resultaten visade att pojkar uppvisade högre grad av psykopatiska personlighetsdrag jämfört med flickor. Psykopatiska personlighetsdrag och antisocialt beteende korrelerade i hög utsträckning med varandra. Majoriteten av korrelationerna var högre bland pojkar än flickor separat. Sambanden kvarstod mellan psykopatiska personlighetsdrag och antisocialt beteende vid kontroll för ungas sociala förmåga respektive föräldrars SES för totala urvalet samt separat för pojkar respektive flickor. Slutsatsen som drogs var att psykopatiska personlighetsdrag och antisocialt beteende var relaterade till varandra. Denna relation var oberoende av ungas sociala förmåga och föräldrars SES. Diskussioner om praktiska implikationer förs och direktiv för framtida forskning ges.

 • 34.
  Alaie, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hellström Larsson, Tyra
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män2023Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kvinnans framtida relationer präglas av hennes tidigare relationer till modernoch fadern. Om kvinnan uppfostrats frånvarande av en fader påverkar dettahennes upplevelse av män. För att skapa en förståelse kring hur fadernsfrånvaro påverkar dotterns upplevelse av män senare i livet lyderforskningsfrågan: Hur upplever vuxna kvinnor, som är uppfostrade utan fäder,relationer till män? En kvalitativ intervjuundersökning genomfördes med femdeltagare. Deltagarna var mellan 18-39 år gamla. Intervjuer genomfördesmed stöd av en semistrukturerad intervjuguide bestående av 17 öppna frågorsom möjliggjorde följdfrågor. Data analyserades genom tematisk analys.Huvudresultatet som framkom visade att samtliga kvinnor upplevde att enuppväxt utan en närvarande far hade påverkat deras upplevelser av mänsenare i livet. För vidare forskning kan det vara av intresse att undersöka ombarnet upplever en saknad på grund av att föräldern som varit frånvarandespecifikt varit en man eller om könet är en oberoende faktor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Frånvarande fäder och dess döttrars relationer till män
 • 35.
  Alarcon, Soledad
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hallberg, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Upplevelsen av ADHD-problematik: En jämförande studie om ungdomars och föräldrars perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett välkänt problem hos ungdomar. Studien jämför föräldrarnas upplevelser av ungdomarnas ADHD-problematik och ungdomarnas egna upplevelser av sig själva och sina föräldrars reaktioner. Befintliga data från ett forskningsprojekt används där undersökningsdeltagarna var ungdomar, från skolår sju till första året på gymnasiet. Resultaten visade att föräldrar som ger höga skattningar av sina ungdomars ADHD symptom skiljer sig kraftigt från andra föräldrar både när det rör ungdomars beteende och sina egna beteenden. Ungdomarna skiljer sig i upplevt eget beteende där ungdomarna med ADHD-problematiken hade svårigheter. De skiljde sig däremot inte i upplevelser av föräldrarnas beteenden. Studien fann att föräldrar och ungdomar har skilda perspektiv och att ADHD-problematiken inte verkar vara avgörande för hur ungdomarna upplever sina föräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Albinsson, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Koro, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Självskada (NSSI) och externaliserade problem2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt att självskadebeteende är ett internaliserat problem är syftet med studien att i en ungdomspopulation undersöka om självskadebeteende även är länkat till externaliserade problem. Vi undersöker även om självskadebeteende hänger samman med att i olika miljöer utsättas och utsätta andra för negativa beteenden. Studien använder redan insamlade data i forskningsprojekt kallat - “Sju Skolor”: Center for Developmental Research (CDR). Data samlades in från 1478 högstadieelever. I studien fann vi samband mellan självskadebeteende (NSSI) och utåtagerande problem (kriminalitet, drickande, etc.). Vi fann också att ungdomar med självskadebeteende utmärks av att de i sina vardagsmiljöer både är utsatta för negativa beteenden från andra och utsätter andra för negativa beteenden. Detta är en viktig upptäckt när det kommer till att behandla och förebygga självskadebeteende (NSSI) hos unga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Alderholm, Jessika
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Arvidsson, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att växa genom lidande: posttraumatic growth och positiva förändringar efter en nära anhörigs suicid2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Denna studie syftar till att fånga upplevelser av hur livet kan förändras i positiv riktning efter bearbetandet av en nära anhörigs suicid, med fokus på posttraumatic growth och positiva förändringar. Studien utgör ett bidrag till forskningsområdet där trauma ses som en möjlig grogrund för gynnsam utveckling hos den drabbade individen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex personer som alla mist en nära anhörig i suicid. Deltagarna uttryckte PTG inom temana självperception, interpersonella relationer och livsfilosofi. Följande positiva förändringar framkom: förändringar i personligheten, ändrade prioriteringar, möten med människor på ett djupare plan, ny syn på döden, värdesätter tid med familjen mer, djupare glädje och tacksamhet, samt nya möjligheter. Resultatet tyder på att detta svåra trauma kan föra något gott med sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Alderhorn, Eric
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Boutz, Lisa
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hur känner jag för miljön? Känslor, värderingar ioch miljövänligt beteende2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Algeblad, Linnéa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie2023Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Patienters upplevelser av behandling är ett outforskat område och kvalitativ metod kan vara användbart för att nå en fördjupad förståelse för subjektiva upplevelser och förändringsprocesser i psykologisk behandling. Samsjuklighet mellan social ångest och insomni är relativt vanligt och kan ha implikationer för behandlingsutfall, men behandling av samsjukliga tillstånd är tämligen outforskat. Kognitiv beteendeterapi för tillstånden var för sig har visat sig ha god effekt. Syftet med denna studie var att undersöka hur patienter beskriver sina upplevelser av att ha gått i KBT för social ångest och insomni genom två behandlingssekvenser i följd, en för vardera tillstånd. Insamlad intervjudata från sju deltagare som genomgått behandling analyserades kvalitativt genom tematisk analys. Analysen resulterade i fyra huvudteman: Innehållsrik behandling, Samarbete och stöd, Krävande, men värt det samt Förändring i mitt liv. Dessa sammanfattas i ett kärntema: Innehållsrik och tuff behandling med resultat som var mödan värt. Resultatet tyder på att behandlingarna upplevts som hjälpsamma och samtidigt utmanande. Att hitta nya hjälpsamma sätt att hantera sina besvär, att utveckla ett nytt förhållningssätt till sig själv och svårigheterna samt stöd och hjälp från psykologen upplevdes vara en bidragande orsak till förbättring. Kliniska rekommendationer diskuteras. Studien bidrar med kunskap om hur patienter upplever psykologisk behandling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Upplevelser av KBT-behandling för social ångest och insomni: en kvalitativ intervjustudie
 • 40.
  Al-hadad, Sahar
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  El-Mir, Jasmin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Det ambivalenta förhållandet i ett självskadebeteende2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Ali, Jasmin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Larsson, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Ethnic Victimization as a Potential Explanation for Poor School Adjustment among Immigrant Youth2018Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Aljaderi, Maryam
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Koso, Selma
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Do girls experience that forums in communities have a positive effect on thier self images?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 43.
  Al-Khalili, L
  et al.
  Department of Surgical Science, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Integrative Physiology, Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Krämer, D
  Department of Surgical Science, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Wretenberg, Per
  Region Örebro län. Department of Surgical Science, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Krook, A
  Department of Surgical Science, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden Dept. of Physiology and Pharmacology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Human skeletal muscle cell differentiation is associated with changes in myogenic markers and enhanced insulin-mediated MAPK and PKB phosphorylation2004Ingår i: Acta Physiologica Scandinavica, ISSN 0001-6772, E-ISSN 1365-201X, Vol. 180, nr 4, s. 395-403Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  AIM: We hypothesized that myogenic differentiation of HSMC would yield a more insulin responsive phenotype.

  METHODS: We assessed expression of several proteins involved in insulin action or myogenesis during differentiation of primary human skeletal muscle cultures (HSMC).

  RESULTS: Differentiation increased creatine kinase activity and expression of desmin and myocyte enhancer factor (MEF)2C. No change in expression was observed for big mitogen-activated protein kinase (BMK1/ERK5), MEF2A, insulin receptor (IR), hexokinase II, and IR substrates 1 and 2, while expression of glycogen synthase, extracellular signal-regulated kinase 1 and 2 (ERK1/2 MAP kinase) and the insulin responsive aminopeptidase increased after differentiation. In contrast to protein kinase B (PKB)a, expression of (PKB)b increased, with differentiation. Both basal and insulin-stimulated PI 3-kinase activity increased with differentiation. Insulin-mediated phosphorylation of PKB and ERK1/2 MAP kinase increased after differentiation.

  CONCLUSION: Components of the insulin-signalling machinery are expressed in myoblast and myotube HSMC; however, insulin responsiveness to PKB and ERK MAP kinase phosphorylation increases with differentiation.

 • 44.
  Allegrini, Andrea G
  et al.
  Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands.
  Evans, Brittany E
  Radboud University Nijmegen, Nijmegen, the Netherlands.
  de Rooij, Susanne
  Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands; Academic Medical Center of the University of Amsterdam, the Netherlands.
  Greaves-Lord, Kirstin
  Erasmus University Medical Center, Rotterdam, the Netherlands.
  Huizink, Anja C
  Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands.
  Gene × Environment contributions to autonomic stress reactivity in youth2019Ingår i: Development and psychopathology (Print), ISSN 0954-5794, E-ISSN 1469-2198, Vol. 31, nr 1, s. 293-307Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Dysregulated physiological stress reactivity has been suggested to impact the development of children and adolescents with important health consequences throughout the life span. Both environmental adversity and genetic predispositions can lead to physiological imbalances in stress systems, which in turn lead to developmental differences. We investigated genetic and environmental contributions to autonomic nervous system reactivity to a psychosocial stressor. Furthermore, we tested whether these effects were consistent with the differential susceptibility framework. Composite measures of adverse life events combined with socioeconomic status were constructed. Effects of these adversity scores in interaction with a polygenic score summarizing six genetic variants, which were hypothesized to work as susceptibility factors, were tested on autonomic nervous system measures as indexed by heart rate and heart rate variability. Results showed that carriers of more genetic variants and exposed to high adversity manifested enhanced heart rate variability reactivity to a psychosocial stressor compared to carriers of fewer genetic variants. Conversely, the stress procedure elicited a more moderate response in these individuals compared to carriers of fewer variants when adversity was low.

 • 45.
  Alm, Charlotte
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Tornell, Åsa
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Medveten närvaro och beteendeterapi vid behandling av primär insomni: Effekter på sömn, uppmärksamhet, oro och ruminering2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppmärksamhet/övervakning (monitoring) är en viktig komponent vid utvecklandet och vidmakthållandet av insomni. Genom medveten närvaro (MN) kan förmågan att rikta uppmärksamheten tränas upp. Syftet med studien var att undersöka effekten av MN och beteendeterapi (BT) vid behandling av primär insomni hos personer med hög uppmärksamhet/övervakning av sömnrelaterade stimuli. Behandlingens effekt på sömn och uppmärksamhet samt en eventuell sekundär effekt på oro och ruminering undersöktes. En single-subject design med en konstruktiv strategi användes och två behandlingar gavs, där hälften av deltagarna fick BT och hälften fick BT+MN. Resultaten visade att sömn, uppmärksamhet/övervakning och oro förbättrades av behandlingarna men obreoende av MN. För framtida forskning rekomenderas en utökad design för att undersöka effekten av MN vid behandling av insomni.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Medveten närvaro och beteendeterapi vid behandling av primär insomni: Effekter på sömn, uppmärksamhet, oro och ruminering
 • 46.
  Almcrantz, Caroline
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Norrsjö, Josefine
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Om drömmar, hallucinationer och emotioner: Samvarierar emotionellt tillstånd dagtid med upplevelser nattetid?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Om drömmar, hallucinationer och emotioner
 • 47.
  Almosawi (tidigare efternamn: Tawhid Mosawi), Tawhid (tidigare förnamn: Nora)
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Emotionell intelligens och autobiografiskt minne:: Jämförelse av individers könsskillnader, åldersgruppsskillnader, kön och ålder interaktionseffekter2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att testa om det fanns åldersgruppsskillnader, könsskillnader, samt om ålder och kön hade interaktionseffekter när det gäller emotionell intelligens  och autobiografiskt minne mellan manliga (n=106) och kvinnliga (n=231)studenter på Örebro Universitet är från 18 till 45 år(n=299). Data samlades via emotionell intelligensens enkätformulär Andrew m.fl. (2010) och Waldfogel (1948) autobiografiska minnens test. Det fanns inga könsskillnader och åldersgruppsskillnader i total emotionell intelligens, men det fanns interaktion mellan kön och ålder det vill säga att ålder och kön hade effekter på varandra. Det fanns könsskillnader i totala autobiografiska minnen då flera kvinnor rapporterade autobiografiska minnen än män, men det fanns inga åldersgruppsskillnader. Ålder och kön hade inte effekter på varandra när det gäller autobiografiska minnen.  Det fanns inga skillnader mellan grupperna som rapporterade låg, medel och hög autobiografiskt minne och emotionell intelligens.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Children's health and developmental delay: positive functioning in every-day life2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis was to gain understanding of what patterns of child and environment characteristics that promote and sustain health and positive functioning of children with and without developmental delay or disabilities. The focus was on promotion of strengths and competencies rather than on prevention of risk factors, with an emphasis on children’s functioning in every-day life. Both cross-sectional and longitudinal studies were conducted on representative samples of children. In Study I, participation in school activities were used as an outcome of positive functioning of children with disabilities. The findings indicated that autonomy, locus of control, child-peer interaction, and availability of activities were most influential in relation to participation in a pattern of child and environment factors. No significant difference was found across groups in type and degree of disability. Study II was conducted to gain knowledge of how young children perceive health. The interviews revealed that children perceived health in a multidimensional perspective, well represented by the health dimensions of ICF. The children largely related consequences of health to engagement. In Study III, engagement was used as an outcome of children’s interaction with their natural environment. The focus was to describe how children with and without developmental delay, divided into homogenous groups according to a pattern of child-environment interaction factors, engaged in developmentally appropriate behavior in their preschool and home environment. Groups of children with different patterns showed similar outcomes of engagement. Children with developmental delay were represented across groups, implying that developmental delay was less of a factor by itself influencing level of engagement. Study IV was longitudinal and the aim was to identify pathways of children’s engagement over time of children with and without developmental delay. Child-peer interaction seemed to promote high level engagement, while developmental delay only showed to be influential of low level engagement over time if combined with behavior problems. Children without developmental delay or behavior problems were met with greater teacher responsiveness, and at the same time teacher responsiveness predicted stable patterns of high level engagement or change to higher level engagement over time. The general finding in this thesis supported a both a multidimensional perspective of health and positive functioning, in where developmental delay and disability is viewed as a function of child and environmental characteristics. The results are discussed in a systemic perspective, in where the role of the delay or disability, as of other factors related to health and positive functioning in the whole child-environment system is determined by a multitude of factors. The dynamic character of children’s development makes it difficult to predict children’s future functioning, from isolated factors such as disability or developmental delay. Thus, a disability or developmental delay only becomes a risk factor of health, when combined with other risk factors that decrease the functioning of children in their every-day life.

  Delarbeten
  1. Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach
  2005 (Engelska)Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Oxford: Blackwell, 2005
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3103 (URN)10.1111/j.1467-9450.2005.00460.x (DOI)000228361800010 ()2-s2.0-18144383231 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  2. 'I can play!': Young children's perceptions of health
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>'I can play!': Young children's perceptions of health
  2006 (Engelska)Ingår i: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  London: Taylor & Francis, 2006
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3104 (URN)10.1080/13638490500521303 (DOI)2-s2.0-33750090084 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  3. Patterns of engagement in young children with and without developmental delay
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Patterns of engagement in young children with and without developmental delay
  2006 (Engelska)Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Malden, MA: Blackwel, 2006
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3105 (URN)10.1111/j.1741-1130.2006.00054.x (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-04-20Bibliografiskt granskad
  4. Pathways of engagement for young children with and without developmental delay
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pathways of engagement for young children with and without developmental delay
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3106 (URN)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-04-20Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 49.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

 • 50.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach2005Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

1234567 1 - 50 av 3248
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf