oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2923
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 2.
  Abelson, Per
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

 • 3.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Melin, Kajsa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

 • 4.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lauri, Ingela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Malek, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Adinolfi, Lina
  et al.
  The Open University, UK.
  Link, HollyUniversity of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylvania, USA.St John, OliverÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue2018Collection (editor) (Refereed)
 • 7.
  Agnesdotter, Malin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Söderlind, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Utomhuspedagogik: pedagogers syn på utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa vilken betydelse pedagoger inom förskola och skola anser att utomhuspedagogik har för barns lärande och utveckling.

  Vidare är syftet att orientera om hur och varför pedagoger inom förskola och skola använder utomhuspedagogik. Två olika frågeställningar ligger som till grund för vår uppsats.

  Dessa är:

  Vad anser pedagoger inom förskola och skola om betydelsen av utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling?

  Hur använder pedagoger inom förskola och skola utomhuspedagogik och varför?

  För att nå syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat fem olika pedagoger på två olika skolor och två olika förskolor. Dessa förskolor/skolor ligger i Mellansverige och närheten till naturen ser olika ut vid dessa förskolor och skolor.

  Efter genomförda intervjuer kan vi se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik är mycket positiv och att de flesta pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i någon utsträckning. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken ger barnet en större möjlighet att uppleva med flera sinnen samt att det kan vara bra för barn som är lite oroliga inomhus och behöver röra på sig för att lära. Vi kan även se att förskolorna använder sig av utomhuspedagogik i större utsträckning än vad man gör i skolan.

 • 8.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Grönlund, Åke
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration2016In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 99, p. 68-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Literacy and mathematics are necessary skills that for different reasons unfortunately not everybody acquires sufficiently. In OECD countries there is also a gender gap; boys lag behind girls in literacy but often outperform girls in mathematics (OECD, 2012). ICT (Information and communication technologies) may contribute useful tools to address both these problems but in order to effectively create better educational conditions there is yet a need to develop effective methods that combine ICT with key factors for learning. This research contributes to this by measuring effects of the “Write to Learn” (WTL) method. WTL lets children from 1st grade use several ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment. The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. WTL draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls.

  The study uses quantitative methods and two control groups, one using traditional method (no ICT) and one using technology individually (without integrated social interaction and formative feedback), to compare results from 502 students in grade 3 national tests in mathematics and literacy. WTL yields by far best results; higher average score both in literacy and mathematics, smaller gender gap, and significantly better results for the under-achievers. The ITU method performs worst, which shows that ICT use must be well integrated into the pedagogy to be useful.

 • 9.
  Ahinko, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Forsling, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Medie- och informationskunnighet i specialskolan En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers upplevelser av arbetet med digitalisering och källkritik i arbetet med döva och hörselskadade elever2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahl, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konstruktion av könsmönster: -En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barn i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogernas förhållningssätt i samspelet med barnen och vilken betydelse det kan ha för hur kön konstrueras i förskolans praktik. Metoderna som har använts är deltagande observationer tillsammans med fältanteckningar. Den teoretiska bakgrunden består av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet, där dess centrala begrepp sedan används  som analysverktyg.Resultatet pekar på att pedagogernas förhållningssätt skapar diskurser som bidrar till konstruktionen av stereotypa könsmönster. När pedagogerna antar att diskurserna om pojkar och flickor ser olika ut bidrar det även till att pedagogerna bemöter dem på olika sätt. Under dessa observationer uttrycke sig de flesta pedagoger på ett sätt som visar på att de bemötte barnen på olika sätt beroende på om det var en flicka eller pojke.

 • 11.
  Ahlberg, Linn
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att etablera en relation under inskolning: En studie av pedagogers föreställningar om deras arbete med relationsskapande och anknytning under inskolning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the reception.

 • 12.
  Ahlin, Sandra
  et al.
  Örebro University.
  Gidlöf, Zandra
  Örebro University.
  "Vill du leka?": En intervjustudie om barns sociala lek i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan värderar och använder social lek i sin vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barn som inte klarar av de strategier som krävs för att delta i lek.

  Uppsatsens forskningsfrågor lyder:

  1a) Vilken betydelse har barns sociala lek, enligt pedagoger i förskolan?

  1b). Vilken roll har den sociala leken för barns utveckling, enligt pedagoger i förskolan?

  1c). Hur förankrar pedagoger i förskolan värdet av social lek i teorier om barns utveckling?

  2. Hur hanterar pedagoger i förskolan barn som blir exkluderade i lek?

  Vår empiriska studie utfördes som kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor i Mellansverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av

  intervjusvar från förskolepedagogerna, samt citat från dem.

  Utifrån våra resultat för vi en diskussion där vi jämför pedagogernas intervjusvar med forskning om barns sociala lek i förskolan.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att social lek i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling, både gällande socialt samspel och kunskapande utveckling. Pedagogerna i vår intervjustudie förankrar till viss del värdet av social lek i utvecklingspsykologiska teorier. Pedagogerna har även god kunskap om hur de arbetar med barn som blir exkluderade i lek.

 • 13.
  Ahlin, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Specialpedagogens otydliga roll vid krisarbete i skolan: -berättelser om förväntningar, elevhälsan och att vara resurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ahlm, Sandra
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Carlman, Amanda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärar- och elevrelationen: Förskollärares och lärares perspektiv på relationen till barn och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Ahlros, Kicki
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Datorn i skolan: En kvalitativ studie om lärares attityder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I mediarapportering och av egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning anser forskaren i denna uppsats att en negativ bild av lärares attityder till att använda datorer i sitt arbete framträder. Även forskning inom området visar att lärare har förhållit sig kritiska till införandet av teknik på skolorna. Dock visar undersökningar att lärare ställer sig alltmer positiva till användandet av datorer samtidigt som lärares kompetens inom området ökar. Syftet med föreliggande undersökning är därför att undersöka lärares attityder till datoranvändning i skolan, såväl administrativt som i undervisning. Lärares attityder angående kunskapsutveckling, möjligheter/hinder samt relationen mellan lärare och datorer har undersökts och jämförts med forskning inom området. Undersökningen har bestått av kvalitativa intervjuer i samtalsform med ett antal lärare som undervisar i år 4-6 i en medelstor stad i Sverige. Resultatet är att lärarna i stort är positiva och ser stora möjligheter med datoranvändning i skolan, framför allt som motivationshöjare för eleverna vilket främjar kunskapsutvecklingen. Som hinder till datoranvändning i skolan ser respondenterna främst lärarnas brist på kompetens men även tillgänglighet. Respondenterna anser att lärarrollen har förändrats under de senaste åren till viss del beroende på datoranvändandet.

 • 16.
  Ahlström, Glenn
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindkvist, Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan: Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Ahltun, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tillhörighet – en mångfaldens skatt i lärandet: En fenomenologisk intervjustudie om nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelser av sitt lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Ahnberg, Melissa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hagström, Olga
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mobbning i förskolan En kvalitativ intervjustudie om förskollärares definitioner kring mobbning, lekens koppling, samt arbetet med att motverka mobbning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Aho, Arja
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pettersson, Therese
  Örebro University, Department of Education.
  Hellsberg-Storm, Annica
  Örebro University, Department of Education.
  Inkludering-ett sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp som har diskuterats politiskt, ute i skolverksamheterna och även på lärarutbildningarna. Med inkludering menas att ingen elev ska särskiljas från den grupp eleven tillhör, utan eleven ska ha rätt till att få sin utbildning inom klassens ram. Specialpedagoger är den profession som tillsammans med rektor och lärare ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får anpassad undervisning, som utgår från elevens förutsättningar och behov. Syftet med vår studie var att behandla innebörder av en inkluderande lärandemiljö inom den specialpedagogiska verksamheten. För att få svar på vårt syfte anväde vi oss utav en kvalitativ forskningsmetod och reflexiva intervjuer. I studien har fem specialpedagoger från tre kommuner ingått. Resultatet av vår studie visade på att arbetet med inkludering har kommit olika långt på skolorna men att alla informanterna hade en strävan mot att arbeta inkluderat och de arbetade alla med inkludering i någon form. Gemensamt för alla informanterna var att de betonade vikten av en anpassad lärandemiljö för elever i behov utav särskilt stöd. Alla informanter ansåg vidare att en helt inkluderad verksamhet och tanken om en skola för alla inte är genomförbar i sin helhet. Informanterna menade att alla pedagoer så långt det går ska anpassa den ordinarie skolan så att det fungerar för så många elever som möjligt. Det är ett mål att sträva mot.

 • 20.
  Aho Tarkka, Aila
  Örebro University, Department of Education.
  Arbetslagets samarbete för barn i behov av särskilt stöd: faktorer som påverkar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Akbari, Latifa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Engelskans intåg i skolan -Fritidsengelskan i skolundervisningen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research survey is to investigate how the extramural English that primary-school pupils, grades 4-6, devote their leisure time to - playing games, listening to music, surfing the web and watching TV – may affect their performance of English in school. The study also investigates research about the teachers’ role in the pupils’ development of English proficiency. The research that I review in this essay shows that extramural English has positive effects on the pupils’ learning in school. The results also show that it is important for teachers to base their teaching on the pupils’ prior knowledge of, and interest in, English. In this way, teachers can help increase the pupils’ motivation to learn more English. How teachers encourage pupils to learn is also examined, to a limited extent, in this study, particularly how they make pupils take responsibility for their own language learning.

 • 22.
  Akfidan, Filis
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Toma, Rasha
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mångkulturell pedagogisk verksamhet: Klassrum i fokus2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Akpan, Grace-Toyin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Birgersson, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Andersson, Jimmy
  Örebro University, Department of Education.
  Lek: En studie om pedagogernas roll och deras uppfattningar om lärandet i leken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Al-Baghdadi, Ahmed
  Örebro University, Department of Education.
  Problemlösning i matematik: Inom gymnasieskola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Jag har i denna uppsats valt att belysa uppfattningar om problemlösningen i matematik och dess vikt för lärandet. Det löses alltid problem under matematiklektionerna men ur nyfikenhet tänker jag i mitt arbete bland annat skaffa mig en uppfattning om hur viktigt lösningarna av matematiska uppgifter är för att utveckla matematiska kunskaper.

  Syftet med uppsatsen är att från lärarnas perspektiv försöka belysa problemlösningens roll i matematikundervisningen på gymnasieskolorna. Dessutom tänker jag skaffa mig en uppfatt-ning om många av de faktorer som eleverna brister i när de löser matematiska problem och de orsaker som ligger bakom denna brist.

  I min undersökning använde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju som ägde rum på en gymnasieskola. Jag intervjuade fem matematiklärare, tre män och två kvinnor, både erfarna och oerfarna och de undervisar i olika program på gymnasienivån.

  Undersökningen visade att nästan samtliga lärare var eniga om att problemlösningen utgör ryggraden i matematikundervisningen. De menade att den finns överallt och spelar en stor roll för lärandet. De flesta lärare tyckte att textförståelse är en svårighet som ofta förekommer under lösningar av matematiska problem d.v.s. eleverna har svårt att skaffa sig en riktig bild av uppgiftens kärna. Samtliga var övertygade om att det dåliga självförtroendet och matema-tikångest är de främsta orsakerna som ligger bakom matematiksvårigheter rörande problem-lösning.

 • 25.
  Albin, Skillmark
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Diskursivt konstituerande av pojkars identitet som läsare och skrivare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Studiens undersökningsfokus är således riktat mot på vilka sätt pojkars läs- och skriftspråkande uppfattas i lärares språk- och talhandlingar. Ambitionen har även varit att säga något om vilket literacyerfarande pojkar erbjuds inom svenskämnet.

  Teoretiskt förankras studien i två perspektiv, ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande literacy (Fast 2007) och ett diskursanalytiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studiens ansats är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts (Kvale & Brinkmann 2009). Empirin har i sin tur analyserats genom ett diskursanalytiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

  Utifrån studiens resultat presenteras en konstruktion av svenskämnet samt två konstruktioner som belyser hur pojkar positioneras som läs- och skriftspråkande individer; Konstituering av ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”.  Intervjustudiens resultat visar att pojkars läs- och skriftspråkande konstitueras som åtskilt från flickors, vilka i sin tur förväntas göra andra literacyerfarenheter. Pojkar uppfattas befinna sig på olika literacyarenor som medskapare av literacies utanför skolan. Att intressera pojkar för literacyaktiviteter inom svenskämnets undervisningspraktik ser de intervjuade lärarna som en pedagogisk utmaning. Till följd av detta tyder studiens resultat på att en stor del av ansvaret för vilka former av literacies och på vilka sätt pojkar blir literacyutövande individer i klassrumspraktiken förläggs till den enskilde skriftspråkande pojken.

 • 26.
  Aldegren, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att tala är silver, att tiga är guld?: - En kvalitativ studie om interaktion i samband med talad engelska under engelsklektionerna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Alderblad, Charlotta
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan en del av det vardagliga skolarbetet: en fallstudie kring läxans betydelse för elever och lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Alem, Nardos
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bassal, Scherin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen: -    En kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  skapa  en  fördjupad  förståelse  och  kunskap  gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har  grundat sig i  medarbetarnas  upplevelser kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna.

  Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom av  olika  personligheter  och  bakgrunder  hos  arbetskollegorna  på  arbetsplatsen.  Dessa  kan uppstå   då   olika   personligheter,   värderingar,   bakgrunder   och   beteenden   finns   bland arbetskollegorna  inom  äldreomsorgen.  Kommunikationsbrist  visade  sig  vara  den  största orsaken  till  att  konflikter  uppstår.  Det  kan  vara  på  grund  av  att  viktig  information  inte  nås fram    eller    tas    emot.    Samtliga    nämnda    orsaker    påverkar    arbetsmiljön    negativt. Konflikthanteringen    inom    äldreomsorgen    hanteras    destruktivt    enligt    majoriteten    av respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och finnas   vid   behov   gällande   konflikthanteringen   inom   äldreomsorgen.   Ett   konstruktivt konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och trygghet.    Den    viktigaste    ledaregenskapen    enligt    medarbetarna    är    ett    pedagogiskt förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.

 • 29.
  Alfredsson, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 30.
  Alfredsson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Rosvall, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Hur utbildningsplanering påverkas av människo- och kunskapssyn: -en kvalitativ studie av en kommuns föresatser2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur man inom en kommunal verksamhet ser på människor och kunskap samt hur detta påverkar den pedagogiska inriktningen utbildandet har. Genom en ökad förståelse för de olika utbildningsbegreppen och hur de vuxit fram, samt de problem som kan uppstå, kan vi som framtida personalvetare ses som bättre rustade att arbeta med dessa frågor efter uppsatsens färdigställande.   Vi har använt oss av triangulering med en kvalitativ ansats, där de olika delarna 1 samt bestått av textanalys av styrdokument, intervjuer med personal inom HRen observation av ett utbildningstillfälle. Vi har under arbetets gång sett på de symboler och metaforer som används inom organisationen och utifrån dessa dragit paralleller och slutsatser om den människo- och kunskapssyn som representeras.  Det vi har fått fram är att de använder sig av både förmedlande och progressiv pedagogik, vilket i uppsatsen inte värderas utan vi har sett på de faror som eventuellt kan förknippas med respektive ståndpunkt. Vi vill dock poängtera att organisationen använder processer i hög grad, men att det förmedlande till stor del ligger som grund.

 • 31.
  Al-Hakem, Shatha
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lundin, Andrea
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Skolan som mångkulturell arena: En intervjustudie om lärares olika undervisningsstrategier och erfarenheter imångkulturella klassrum2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika undervisningsstrategier och erfarenheter några grundskollärare har i att arbeta i ett mångkulturellt klassrum. Genom att göra en kvalitativ intervjustudie, har vi tagit del av lärares olika berättelser om vilka olika undervisningsstrategier lärare anser sig tillämpa i mångkulturella klassrum. Vi har också delgivits information om lärarnas erfarenheter av deras lärarutbildning samt om vad som kan vara en utmaning och möjligheter i att arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Lärarna för studien har olika erfarenheter om vad deras lärarutbildning haft för inverkan i deras arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Studien är inriktad på lärare som har en äldre lärarutbildning innan år 2002 samt en senare lärarutbildning genomförd efter år 2010. Genom studien har det visat sig att lärare beroende på lärarutbildning, har olika uppfattning om hur lärarutbildningen varit till nytta i att arbeta i mångkulturella klassrum. Utöver erfarenheter om utbildning har utmaningar för lärarna handlat om elevers olika språkliga förmågor, samt deras begränsade tillgångar till språkliga resurser. För att underlätta för eleverna i undervisningen använder några lärare internetbaserade verktyg som undervisningsstrategi. Genom internetbaserade verktyg kan elevens modersmål föras in i undervisningen. Elever med utländsk och annan kulturell bakgrund har för läraren också medfört möjligheter. Elever har använts som resurs för undervisningen i olika undervisningssituationer, samtidigt finns det lärare som upplever en sådan situation som utmanande. Lärare som använder elevers etnicitet och religiösa samfund i undervisningen kan riskera att trampa på elevens identitet och i det avseendet kan situationen upplevas skrämmande. Fokus för studien har varit att lyfta lärarnas röster för att genom detta delge lärares olika berättelser om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum.

 • 32.
  Ali, Amran
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Björn, Linus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Utlandsfödda vårdnadshavares engagemang- ett elevperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Allanson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Qvarfordt, Susanna
  Örebro University, Department of Education.
  Hur kan eget arbete bidra till elevers lärande?: En studie av lärares uppfattningar av eget arbete som arbetsform2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Allard, Camilla
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Liljenhed, Monika
  Örebro University, Department of Education.
  Klassrummtes fysiska miljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och rekommendationer om hur en bra fysisk klassrumsmiljö i klassrum bör vara för allas trivsel .

 • 35.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue.

  Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacherstudent interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of describing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool.

  Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the results of the empirical investigation.

  The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communicative terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigated concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protesting, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least not as a result of the language education they have experienced.

 • 36. Allodi, Mara
  et al.
  Almgren, Ellen
  Amnå, Erik
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Ekman, Tiina
  Eriksson, Cecilia [ Arensmeier ]
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Johansson, Susanna
  Theodorsson, Niklas
  Munck, Ingrid
  Zetterberg, Pär
  Ungas demokratiskolor i internationell belysning2007In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2007, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
 • 37.
  Almqvist, Elin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tallfors, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Föreställningar om barn i förskolans styrdokument: Föreställningar om barn i förskolans styrdokument2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

   

 • 39.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Meckbach, Jane
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  How Wii Teach Physical Education and Health2016In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 4, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   The use of educational computer games in physical education (PE) has become more popular in recent years and has attracted research interest. The aim of the article is to investigate how physical activities and images of the human body are offered by the game. The results show how the “teacher” constituted in the games is one who instructs and encourages the players to exercise and think about their bodies, but not a “teacher” who can help students to investigate, argue, or discuss images of health and the human body. We argue that the use of a wide range and variety of ways of teaching would make the teaching richer and offer a deeper understanding about the body and health.

 • 40.
  Almqvist, Linnea
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fredriksson, Petter
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Det är ju inget bi-ämne”: Förhållningssätt vid planering och genomförande av SO-undervisning på lågstadiet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Almström Persson, Mona
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Wegelius, Marie-Louise
  Örebro University, Department of Education.
  Vad, hur och varför bedömning?: Lärares uppfattningar om vad i en elevtext de bedömer, hur de bedömer och vad bedömningens syfte är.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka lärares uppfattningar om bedömningar av elevtexter. Våra egna erfarenheter ligger till grund för vårt val av ämne i detta examensarbete. Dessa erfarenheter har vi skaffat oss under vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och vi har förstått att bedömning är en komplicerad del av det uppdrag en lärare har att utföra. Vi har med hjälp av intervjuer med lärare, sökt nå detta syfte. I vår undersökning kunde vi se att ämnet bedömning var angeläget och att lärarnas förståelse av hur elevernas skrivutveckling gick till, hade en betydelse för vad de bedömde i en elevtext. Hur bedömningen gick till skiljde sig från lärare till lärare främst när det gällde att bedöma tillsammans med andra lärare. Varför de bedömde elevtexter hade de också olika uppfattningar om. Att lärarna skulle få underlag till betygsättning och att de ville att eleverna skulle klara de nationella proven var en del av uppfattningarna lärarna hade. Elevernas skrivutveckling var ändå det som stod i fokus även om lärarna gav uttryck för andra syften med sin bedömning. Att denna skrivutveckling ägde rum i ett kommunikativt sammanhang med formella övningar var något vi drog som slutsats efter vår studie.

 • 42.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att delta i lektionerna i idrott och hälsa har en central roll för såväl lärande som bedömning. Men vad det egentligen innebär att delta i idrott och hälsa är inte så lätt att få ett enhetligt svar på. Inte heller hur man som lärare i idrott och hälsa kan bedöma elevernas insatser utifrån deltagandet - kan något utanför den ordinarie undervisningen bedömas? Det är vad denna kvalitativa intervjustudie, där sex lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 intervjuas, syftar att ta reda på. Resultatet visar att det oftast inte sker någon bedömning utanför den ordinarie undervisningen. Det visar sig också att lärarnas definitioner av begreppet deltagande styr vilka elever som får vara med i den ordinarie undervisningen och därmed även vilka elever som kan bedömas. En viktig faktor i detta avgörande är ombytet, en elev tillåts vanligtvis inte att delta om den inte har rätt utrustning.

 • 44.
  Alsiö, Elisabeth
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Eriksson, Doris
  Örebro University, Department of Education.
  Hellman, Malin
  Örebro University, Department of Education.
  Krävande situationer: Att möta socioemotionella svårigheter i förskola och skola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa skillnader och likheter i synen på barn i socioemotionella svårigheter hos pedagoger på förskola och skola. Vi ville undersökta om förskolan och skolans traditioner gör skillnad i valet av åtgärder för att komma tillrätta med svårigheterna. Vi ville ta reda på vilken samverkan det finns mellan skolformerna för att överbrygga svårigheterna för barnen. Vi belyser frågan ur ett sociokulturellt perspektiv och har fördjupat våra kunskaper inom området med hjälp av litteratur som vi anser vara relevant för vår undersökning.

  För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vår studie har bedrivits på två förskolor och två skolor i två likvärdiga områden. Inom varje verksamhet har intervjuer med förskollärare och lärare genomförts. För att få en kompletterande bild av förskollärarnas och lärarnas synpunkter har även specialpedagogerna från de utvalda förskolorna och skolorna intervjuats.

  Förskolan och skolan är två olika kulturer med olika traditioner som enligt de båda läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94, ska länkas samman och tillsammans utgöra en röd tråd i lärandet. Resultat i den här studien visar att förskolorna och skolorna i studien är präglade av sina respektive historiska traditioner. Orsaken till att barn befinner sig i socioemotionella svårigheter överensstämmer mellan förskollärarna och lärarna och synsättet kan härledas hundra år bakåt i tiden. Orsakerna förläggs till individ och hemförhållanden. Vi har funnit skillnader i valet av åtgärder. Åtgärderna i förskolorna styrs av förskolans tradition och förläggs till största delen på organisationsnivå. I skolorna styrs åtgärderna också av historiska traditioner och förläggs främst på individnivå. Få åtgärder förläggs på gruppnivå inom båda verksamheterna. Den samverkan som förekommer mellan verksamheterna i vår studie är begränsad och sker främst vid övergången från förskola till förskoleklass.

 • 45.
  Alsterbo, Marianne
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Forzelius, Pernilla
  Örebro University, Department of Education.
  Gehrke, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares möten med pedagogisk forskning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Altun, Marcus
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i en flerspråkig miljö: En kvalitativ intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågan om läs- och skrivlärande har debatterats flitigt i den pedagogiska debatten. Barns läs- och skrivlärande är grundläggande för barnens läroprocess i skolan, men inte bara något som hör skolan till utan något som i allra högsta grad angår såväl föräldrar som hela samhället. Denna fråga kan möjligtvis kompliceras i en flerspråkig miljö, eftersom flera språk är inblandade.

  Utgångspunkten för examensarbetet är att utveckla kunskap om lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i en flerspråkig miljö. Studien syftar till att söka förstå lärares val av strategier men också att se dessa strategier i relation till aktuell forskning på området.

  Undersökningen är byggd på en kvalitativ intervjustudie med observationsstudie som stödmetod. Tre lärare har intervjuats och observerats. Modersmålets betydelse för såväl den språkliga utvecklingen som den kulturella identiteten är något som samtliga intervjuade lärare betonar. Av studien framgår också att flerspråkighet är en mångfacetterad företeelse som kräver lärare som är väl medvetna om sina arbetssätt och inriktade mot flerspråkiga barns behov.

 • 47.
  Altunkaynak, Gabriella
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jahani, Ashti
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tre idag vuxna personers berättelser om en problematisk skolgång: En intervjustudie om tre före detta elevers upplevelser av högstadieperioden samt en inblick i det specialpedagogiska arbetet kring elever i svårigheter i högstadiet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i skolan gällande elever i svårigheter.

  Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation.

  Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga. Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp.

 • 48.
  Altunkaynak, Gabriella
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jahani, Ashti
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tre idag vuxna personers berättelser om en problematisk skolgång: En intervjustudie om tre före detta elevers upplevelser av högstadieperioden samt en inblick i det specialpedagogiska arbetet kring elever i svårigheter i högstadiet Gabriella2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den

  hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag

  vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det

  gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik

  under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation

  till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som

  specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i

  skolan gällande elever i svårigheter.

  Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta

  elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller

  koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom

  dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål

  kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i

  svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt

  stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha

  tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de

  tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation.

  Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat

  det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga.

  Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under

  högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av

  de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande

  engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de

  får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder

  vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp.

 • 49.
  Alvarsson, Anna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lennartsson, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vart är dagens föräldrakontakt på väg?: E-post, en möjlighet och svårighet i kontakten2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare och föräldrar har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Därmed är det viktigt att parterna upprätthåller en god kontakt. Detta samarbete kan ske genom olika former såsom föräldramöten, telefonsamtal och utvecklingssamtal. Vi finner även att nya kontaktformer börjar ta fart i dagens skolor, som exempelvis e-post. Användningen av e-post är vanligast förekommande inom grundskolans senare år. Därmed blev vårt syfte att undersöka hur skolan använder olika former för föräldrakontakt. Vår studie är också inriktad på att undersöka vad som framkommer om föräldrakontakt i studier om skolan. Även hur lärare förhåller sig till olika former av föräldrakontakt och specifikt till e-post, är av vårt intresse. Vi har också intervjuat lärare, för att ta reda på vad de kommunicerar med föräldrar om via e-post. För att besvara vårt syfte har vi granskat vad som uppmärksammas i läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94, angående hem och skola. Vi har också granskat olika studier som handlar om skolans föräldrakontakt, som berör förutsättningar och svårigheter vid samarbetet. Studierna innefattar även olika kontaktformer och skilda kommunikationssätt mellan lärare och föräldrar. För att ge svar på vårt syfte har vi också utfört kvalitativa intervjuer med lärare, inom grundskolans senare år.

  I vår undersökning fann vi att de olika kontaktformerna inte är utbytbara. De intervjuade lärarna framhåller en kombination av dem. Det framkommer också skilda meningar om hur lärare förhåller sig till e-post som kontaktform. E-post ses å ena sidan som en enkel möjlighet i samarbetet med föräldrar, på grund av att det går fort att maila samt att parterna kan kommunicera med varandra oavsett tid och plats. Å andra sidan ses e-post som en svårighet, då det är ett tidskrävande arbete för lärare och en osäker form för att skicka känslig information. Datorkommunikation anses också skapa missförstånd, som kan leda till en opersonlig kontakt. Det parterna kommunicerar om genom e-post är främst av allmän karaktär. Ett fåtal lärare anser dock att de även kan ta upp vissa problem via e-post. En överensstämmelse vi fann bland intervjupersonerna i vår empiriska undersökning, var att e-post inte kan ersätta det personliga mötet lärare och föräldrar emellan.

 • 50.
  Alves, Ines
  et al.
  University of Manchester, Manchester, UK.
  Andreasson, Ingela
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Karlsson, Yvonne
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Miles, Susie
  University of Manchester, Manchester, UK.
  Constructions of student identity in talk and text: A focus on special educational needs in Sweden and England2016In: Equity and education in cold climates in Sweden and England / [ed] Dennis Beach and Alan Dyson, London: Tufnell Press , 2016, p. 137-153Chapter in book (Refereed)
1234567 1 - 50 of 2923
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf