oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3145
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 2.
  Abelson, Per
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

 • 3.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Melin, Kajsa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

 • 4.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lauri, Ingela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Malek, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Adinolfi, Lina
  et al.
  The Open University, UK.
  Link, HollyUniversity of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylvania, USA.St John, OliverÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue2018Collection (editor) (Refereed)
 • 7.
  Agnesdotter, Malin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Söderlind, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Utomhuspedagogik: pedagogers syn på utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa vilken betydelse pedagoger inom förskola och skola anser att utomhuspedagogik har för barns lärande och utveckling.

  Vidare är syftet att orientera om hur och varför pedagoger inom förskola och skola använder utomhuspedagogik. Två olika frågeställningar ligger som till grund för vår uppsats.

  Dessa är:

  Vad anser pedagoger inom förskola och skola om betydelsen av utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling?

  Hur använder pedagoger inom förskola och skola utomhuspedagogik och varför?

  För att nå syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat fem olika pedagoger på två olika skolor och två olika förskolor. Dessa förskolor/skolor ligger i Mellansverige och närheten till naturen ser olika ut vid dessa förskolor och skolor.

  Efter genomförda intervjuer kan vi se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik är mycket positiv och att de flesta pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i någon utsträckning. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken ger barnet en större möjlighet att uppleva med flera sinnen samt att det kan vara bra för barn som är lite oroliga inomhus och behöver röra på sig för att lära. Vi kan även se att förskolorna använder sig av utomhuspedagogik i större utsträckning än vad man gör i skolan.

 • 8.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Grönlund, Åke
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration2016In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 99, p. 68-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Literacy and mathematics are necessary skills that for different reasons unfortunately not everybody acquires sufficiently. In OECD countries there is also a gender gap; boys lag behind girls in literacy but often outperform girls in mathematics (OECD, 2012). ICT (Information and communication technologies) may contribute useful tools to address both these problems but in order to effectively create better educational conditions there is yet a need to develop effective methods that combine ICT with key factors for learning. This research contributes to this by measuring effects of the “Write to Learn” (WTL) method. WTL lets children from 1st grade use several ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment. The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. WTL draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls.

  The study uses quantitative methods and two control groups, one using traditional method (no ICT) and one using technology individually (without integrated social interaction and formative feedback), to compare results from 502 students in grade 3 national tests in mathematics and literacy. WTL yields by far best results; higher average score both in literacy and mathematics, smaller gender gap, and significantly better results for the under-achievers. The ITU method performs worst, which shows that ICT use must be well integrated into the pedagogy to be useful.

 • 9.
  Ahinko, Jenny
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Forsling, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Medie- och informationskunnighet i specialskolan En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers upplevelser av arbetet med digitalisering och källkritik i arbetet med döva och hörselskadade elever2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Ahl, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konstruktion av könsmönster: -En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barn i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogernas förhållningssätt i samspelet med barnen och vilken betydelse det kan ha för hur kön konstrueras i förskolans praktik. Metoderna som har använts är deltagande observationer tillsammans med fältanteckningar. Den teoretiska bakgrunden består av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet, där dess centrala begrepp sedan används  som analysverktyg.Resultatet pekar på att pedagogernas förhållningssätt skapar diskurser som bidrar till konstruktionen av stereotypa könsmönster. När pedagogerna antar att diskurserna om pojkar och flickor ser olika ut bidrar det även till att pedagogerna bemöter dem på olika sätt. Under dessa observationer uttrycke sig de flesta pedagoger på ett sätt som visar på att de bemötte barnen på olika sätt beroende på om det var en flicka eller pojke.

 • 11.
  Ahlberg, Linn
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att etablera en relation under inskolning: En studie av pedagogers föreställningar om deras arbete med relationsskapande och anknytning under inskolning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the reception.

 • 12.
  Ahlin, Sandra
  et al.
  Örebro University.
  Gidlöf, Zandra
  Örebro University.
  "Vill du leka?": En intervjustudie om barns sociala lek i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan värderar och använder social lek i sin vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barn som inte klarar av de strategier som krävs för att delta i lek.

  Uppsatsens forskningsfrågor lyder:

  1a) Vilken betydelse har barns sociala lek, enligt pedagoger i förskolan?

  1b). Vilken roll har den sociala leken för barns utveckling, enligt pedagoger i förskolan?

  1c). Hur förankrar pedagoger i förskolan värdet av social lek i teorier om barns utveckling?

  2. Hur hanterar pedagoger i förskolan barn som blir exkluderade i lek?

  Vår empiriska studie utfördes som kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor i Mellansverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av

  intervjusvar från förskolepedagogerna, samt citat från dem.

  Utifrån våra resultat för vi en diskussion där vi jämför pedagogernas intervjusvar med forskning om barns sociala lek i förskolan.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att social lek i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling, både gällande socialt samspel och kunskapande utveckling. Pedagogerna i vår intervjustudie förankrar till viss del värdet av social lek i utvecklingspsykologiska teorier. Pedagogerna har även god kunskap om hur de arbetar med barn som blir exkluderade i lek.

 • 13.
  Ahlin, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Specialpedagogens otydliga roll vid krisarbete i skolan: -berättelser om förväntningar, elevhälsan och att vara resurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ahlm, Sandra
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Carlman, Amanda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärar- och elevrelationen: Förskollärares och lärares perspektiv på relationen till barn och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Ahlros, Kicki
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Datorn i skolan: En kvalitativ studie om lärares attityder2010Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I mediarapportering och av egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning anser forskaren i denna uppsats att en negativ bild av lärares attityder till att använda datorer i sitt arbete framträder. Även forskning inom området visar att lärare har förhållit sig kritiska till införandet av teknik på skolorna. Dock visar undersökningar att lärare ställer sig alltmer positiva till användandet av datorer samtidigt som lärares kompetens inom området ökar. Syftet med föreliggande undersökning är därför att undersöka lärares attityder till datoranvändning i skolan, såväl administrativt som i undervisning. Lärares attityder angående kunskapsutveckling, möjligheter/hinder samt relationen mellan lärare och datorer har undersökts och jämförts med forskning inom området. Undersökningen har bestått av kvalitativa intervjuer i samtalsform med ett antal lärare som undervisar i år 4-6 i en medelstor stad i Sverige. Resultatet är att lärarna i stort är positiva och ser stora möjligheter med datoranvändning i skolan, framför allt som motivationshöjare för eleverna vilket främjar kunskapsutvecklingen. Som hinder till datoranvändning i skolan ser respondenterna främst lärarnas brist på kompetens men även tillgänglighet. Respondenterna anser att lärarrollen har förändrats under de senaste åren till viss del beroende på datoranvändandet.

 • 16.
  Ahlström, Glenn
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindkvist, Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan: Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Ahltun, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tillhörighet – en mångfaldens skatt i lärandet: En fenomenologisk intervjustudie om nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelser av sitt lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Ahnberg, Melissa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hagström, Olga
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mobbning i förskolan En kvalitativ intervjustudie om förskollärares definitioner kring mobbning, lekens koppling, samt arbetet med att motverka mobbning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Aho, Arja
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pettersson, Therese
  Örebro University, Department of Education.
  Hellsberg-Storm, Annica
  Örebro University, Department of Education.
  Inkludering-ett sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp som har diskuterats politiskt, ute i skolverksamheterna och även på lärarutbildningarna. Med inkludering menas att ingen elev ska särskiljas från den grupp eleven tillhör, utan eleven ska ha rätt till att få sin utbildning inom klassens ram. Specialpedagoger är den profession som tillsammans med rektor och lärare ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får anpassad undervisning, som utgår från elevens förutsättningar och behov. Syftet med vår studie var att behandla innebörder av en inkluderande lärandemiljö inom den specialpedagogiska verksamheten. För att få svar på vårt syfte anväde vi oss utav en kvalitativ forskningsmetod och reflexiva intervjuer. I studien har fem specialpedagoger från tre kommuner ingått. Resultatet av vår studie visade på att arbetet med inkludering har kommit olika långt på skolorna men att alla informanterna hade en strävan mot att arbeta inkluderat och de arbetade alla med inkludering i någon form. Gemensamt för alla informanterna var att de betonade vikten av en anpassad lärandemiljö för elever i behov utav särskilt stöd. Alla informanter ansåg vidare att en helt inkluderad verksamhet och tanken om en skola för alla inte är genomförbar i sin helhet. Informanterna menade att alla pedagoer så långt det går ska anpassa den ordinarie skolan så att det fungerar för så många elever som möjligt. Det är ett mål att sträva mot.

 • 20.
  Aho Tarkka, Aila
  Örebro University, Department of Education.
  Arbetslagets samarbete för barn i behov av särskilt stöd: faktorer som påverkar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Akbari, Latifa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Engelskans intåg i skolan -Fritidsengelskan i skolundervisningen2018Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this research survey is to investigate how the extramural English that primary-school pupils, grades 4-6, devote their leisure time to - playing games, listening to music, surfing the web and watching TV – may affect their performance of English in school. The study also investigates research about the teachers’ role in the pupils’ development of English proficiency. The research that I review in this essay shows that extramural English has positive effects on the pupils’ learning in school. The results also show that it is important for teachers to base their teaching on the pupils’ prior knowledge of, and interest in, English. In this way, teachers can help increase the pupils’ motivation to learn more English. How teachers encourage pupils to learn is also examined, to a limited extent, in this study, particularly how they make pupils take responsibility for their own language learning.

 • 22.
  Akfidan, Filis
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Toma, Rasha
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mångkulturell pedagogisk verksamhet: Klassrum i fokus2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Akpan, Grace-Toyin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Birgersson, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Andersson, Jimmy
  Örebro University, Department of Education.
  Lek: En studie om pedagogernas roll och deras uppfattningar om lärandet i leken2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Al-Baghdadi, Ahmed
  Örebro University, Department of Education.
  Problemlösning i matematik: Inom gymnasieskola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Jag har i denna uppsats valt att belysa uppfattningar om problemlösningen i matematik och dess vikt för lärandet. Det löses alltid problem under matematiklektionerna men ur nyfikenhet tänker jag i mitt arbete bland annat skaffa mig en uppfattning om hur viktigt lösningarna av matematiska uppgifter är för att utveckla matematiska kunskaper.

  Syftet med uppsatsen är att från lärarnas perspektiv försöka belysa problemlösningens roll i matematikundervisningen på gymnasieskolorna. Dessutom tänker jag skaffa mig en uppfatt-ning om många av de faktorer som eleverna brister i när de löser matematiska problem och de orsaker som ligger bakom denna brist.

  I min undersökning använde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju som ägde rum på en gymnasieskola. Jag intervjuade fem matematiklärare, tre män och två kvinnor, både erfarna och oerfarna och de undervisar i olika program på gymnasienivån.

  Undersökningen visade att nästan samtliga lärare var eniga om att problemlösningen utgör ryggraden i matematikundervisningen. De menade att den finns överallt och spelar en stor roll för lärandet. De flesta lärare tyckte att textförståelse är en svårighet som ofta förekommer under lösningar av matematiska problem d.v.s. eleverna har svårt att skaffa sig en riktig bild av uppgiftens kärna. Samtliga var övertygade om att det dåliga självförtroendet och matema-tikångest är de främsta orsakerna som ligger bakom matematiksvårigheter rörande problem-lösning.

 • 25.
  Albertsson, Clara
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Johansson, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Alla barn har rätt till stöd: En systematisk litteraturstudie om barns stöd i förskolan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Albin, Skillmark
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Diskursivt konstituerande av pojkars identitet som läsare och skrivare2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet med studien är att undersöka fem svenskundervisande lärares språk- och talhandlingar avseende pojkars läs- och skriftspråkande. Studiens undersökningsfokus är således riktat mot på vilka sätt pojkars läs- och skriftspråkande uppfattas i lärares språk- och talhandlingar. Ambitionen har även varit att säga något om vilket literacyerfarande pojkar erbjuds inom svenskämnet.

  Teoretiskt förankras studien i två perspektiv, ett anglosaxiskt forskningsinriktat gällande literacy (Fast 2007) och ett diskursanalytiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Studiens ansats är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har genomförts (Kvale & Brinkmann 2009). Empirin har i sin tur analyserats genom ett diskursanalytiskt perspektiv (Winther Jørgensen & Phillips 2000).

  Utifrån studiens resultat presenteras en konstruktion av svenskämnet samt två konstruktioner som belyser hur pojkar positioneras som läs- och skriftspråkande individer; Konstituering av ämnet, ”Pojkar är pojkar” samt ”Pojkar har inte tid att läsa”.  Intervjustudiens resultat visar att pojkars läs- och skriftspråkande konstitueras som åtskilt från flickors, vilka i sin tur förväntas göra andra literacyerfarenheter. Pojkar uppfattas befinna sig på olika literacyarenor som medskapare av literacies utanför skolan. Att intressera pojkar för literacyaktiviteter inom svenskämnets undervisningspraktik ser de intervjuade lärarna som en pedagogisk utmaning. Till följd av detta tyder studiens resultat på att en stor del av ansvaret för vilka former av literacies och på vilka sätt pojkar blir literacyutövande individer i klassrumspraktiken förläggs till den enskilde skriftspråkande pojken.

 • 27.
  Aldegren, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att tala är silver, att tiga är guld?: - En kvalitativ studie om interaktion i samband med talad engelska under engelsklektionerna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Alderblad, Charlotta
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan en del av det vardagliga skolarbetet: en fallstudie kring läxans betydelse för elever och lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Alem, Nardos
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bassal, Scherin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen: -    En kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  skapa  en  fördjupad  förståelse  och  kunskap  gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har  grundat sig i  medarbetarnas  upplevelser kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna.

  Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom av  olika  personligheter  och  bakgrunder  hos  arbetskollegorna  på  arbetsplatsen.  Dessa  kan uppstå   då   olika   personligheter,   värderingar,   bakgrunder   och   beteenden   finns   bland arbetskollegorna  inom  äldreomsorgen.  Kommunikationsbrist  visade  sig  vara  den  största orsaken  till  att  konflikter  uppstår.  Det  kan  vara  på  grund  av  att  viktig  information  inte  nås fram    eller    tas    emot.    Samtliga    nämnda    orsaker    påverkar    arbetsmiljön    negativt. Konflikthanteringen    inom    äldreomsorgen    hanteras    destruktivt    enligt    majoriteten    av respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och finnas   vid   behov   gällande   konflikthanteringen   inom   äldreomsorgen.   Ett   konstruktivt konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och trygghet.    Den    viktigaste    ledaregenskapen    enligt    medarbetarna    är    ett    pedagogiskt förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.

 • 30.
  Alfredsson, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 31.
  Alfredsson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Rosvall, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Hur utbildningsplanering påverkas av människo- och kunskapssyn: -en kvalitativ studie av en kommuns föresatser2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur man inom en kommunal verksamhet ser på människor och kunskap samt hur detta påverkar den pedagogiska inriktningen utbildandet har. Genom en ökad förståelse för de olika utbildningsbegreppen och hur de vuxit fram, samt de problem som kan uppstå, kan vi som framtida personalvetare ses som bättre rustade att arbeta med dessa frågor efter uppsatsens färdigställande.   Vi har använt oss av triangulering med en kvalitativ ansats, där de olika delarna 1 samt bestått av textanalys av styrdokument, intervjuer med personal inom HRen observation av ett utbildningstillfälle. Vi har under arbetets gång sett på de symboler och metaforer som används inom organisationen och utifrån dessa dragit paralleller och slutsatser om den människo- och kunskapssyn som representeras.  Det vi har fått fram är att de använder sig av både förmedlande och progressiv pedagogik, vilket i uppsatsen inte värderas utan vi har sett på de faror som eventuellt kan förknippas med respektive ståndpunkt. Vi vill dock poängtera att organisationen använder processer i hög grad, men att det förmedlande till stor del ligger som grund.

 • 32.
  Al-Hakem, Shatha
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lundin, Andrea
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Skolan som mångkulturell arena: En intervjustudie om lärares olika undervisningsstrategier och erfarenheter imångkulturella klassrum2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika undervisningsstrategier och erfarenheter några grundskollärare har i att arbeta i ett mångkulturellt klassrum. Genom att göra en kvalitativ intervjustudie, har vi tagit del av lärares olika berättelser om vilka olika undervisningsstrategier lärare anser sig tillämpa i mångkulturella klassrum. Vi har också delgivits information om lärarnas erfarenheter av deras lärarutbildning samt om vad som kan vara en utmaning och möjligheter i att arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Lärarna för studien har olika erfarenheter om vad deras lärarutbildning haft för inverkan i deras arbete med elever som har annan kulturell bakgrund. Studien är inriktad på lärare som har en äldre lärarutbildning innan år 2002 samt en senare lärarutbildning genomförd efter år 2010. Genom studien har det visat sig att lärare beroende på lärarutbildning, har olika uppfattning om hur lärarutbildningen varit till nytta i att arbeta i mångkulturella klassrum. Utöver erfarenheter om utbildning har utmaningar för lärarna handlat om elevers olika språkliga förmågor, samt deras begränsade tillgångar till språkliga resurser. För att underlätta för eleverna i undervisningen använder några lärare internetbaserade verktyg som undervisningsstrategi. Genom internetbaserade verktyg kan elevens modersmål föras in i undervisningen. Elever med utländsk och annan kulturell bakgrund har för läraren också medfört möjligheter. Elever har använts som resurs för undervisningen i olika undervisningssituationer, samtidigt finns det lärare som upplever en sådan situation som utmanande. Lärare som använder elevers etnicitet och religiösa samfund i undervisningen kan riskera att trampa på elevens identitet och i det avseendet kan situationen upplevas skrämmande. Fokus för studien har varit att lyfta lärarnas röster för att genom detta delge lärares olika berättelser om att arbeta i ett mångkulturellt klassrum.

 • 33.
  Ali, Amran
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Björn, Linus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Utlandsfödda vårdnadshavares engagemang- ett elevperspektiv2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Allanson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Qvarfordt, Susanna
  Örebro University, Department of Education.
  Hur kan eget arbete bidra till elevers lärande?: En studie av lärares uppfattningar av eget arbete som arbetsform2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Allard, Camilla
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Liljenhed, Monika
  Örebro University, Department of Education.
  Klassrummtes fysiska miljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och rekommendationer om hur en bra fysisk klassrumsmiljö i klassrum bör vara för allas trivsel .

 • 36.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att stötta och utveckla ämnesspråk2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Newly arrived pupils in Special School for the Deaf and Hard-of-Hearing2015Conference paper (Refereed)
 • 38.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue.

  Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacherstudent interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of describing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool.

  Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the results of the empirical investigation.

  The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communicative terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigated concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protesting, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least not as a result of the language education they have experienced.

 • 39.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Chen Pichler, Deborah
  Gallaudet University, Washington D.C., USA.
  Greatest challenges to implementing translanguaging practices in Swedish and American deaf contexts2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In Sweden, recent waves of immigration have dramatically altered the linguistic landscape of Swedish schools for the deaf and hard of hearing. Many newly arrived students come with no experience with any sign language, and/or rudimentary skills in one or more spoken languages. Educating such a linguistically diverse population poses vexing challenges. Translanguaging offers exciting potential as a framework to guide teachers in recognizing and utilizing the totality of students’ varied linguistic resources to promote learning, regardless of current proficiency in Swedish and Swedish Sign Language. However, the promises of translanguaging elicit mixed reactions among [Deaf educators]. On the one hand, it affirms that a multilingual repertoire naturally leads to language use that draws from multiple sources, a fact that should be recognized and supported by educational practices. Translanguaging offers a valuable framework for analyzing the dynamic blending of signed and spoken language that educators have long observed from all deaf children. On the other hand, Deaf signers are alarmed by translanguaging practitioners’ calls to abandon the concept of language separation and allow elements of signed and spoken language to mix freely. Such unrestricted mixing calls to mind the long struggle against “SimCom,” the simultaneous mixing of speech and degraded signing that has repeatedly proven inaccessible to deaf signers.

  How can Swedish Deaf schools employ translanguaging in a way that ensures equal access for all students, not just those with greater access to spoken language? The answer depends on teachers with strong competence in both Swedish and Swedish Sign Language, specifically trained to create visual learning environments where sign language skills are actively developed and used to facilitate access to spoken language content. Our talk highlights examples of such practices and identifies specific aspects of teachers’ ability to understand and leverage the multilingualism in their classrooms.

 • 40.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nordmark, Marie
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Takala, Marjatta
  University of Oulu, Faculty of Education, Oulu, Finland.
  The Education of Special Educators in Sweden and Finland2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The educational policy is inclusive both in Finland and in Sweden. Still special educators are educated. They seem to work both in inclusive and in segregative ways. The more inclusive ways demand co-operation and planning with other teachers. Although the results of such co-operation have been good, there could be even more collaboration at schools. The main questions of our study are: 1) What is the core content of the work of special educators. 2) What is the role of a) inclusion and b) collaboration in their work?

  Method: The data for the study are current main laws and documents in both countries and curriculums of special educators in 5 universities in Finland and in 10 Universities in Sweden.  A content analysis as well as critical discourse analysis are used with these documents and curriculums. 

  Results: The results with regards to the curriculums will show the core areas in both countries as well as the differences in the content of studies. The legal documents will show the similarities and differences in regulations. In a previous study the core areas in curriculum for special education teachers students in Finland were reading, writing, mathematical and behavioral challenges (Hausstätter & Takala 2008). Sweden and special teachers and special pedagogs, Finland just special teachers. Sweden has education on more narrow areas, like mainly just on reading and writing challenges; in Finland special educators are general experts, studying more issues. 

  Conclusions: The results are not ready yet, but we will be able to say about the differences and similarities as well as focus on the demands of inclusion in both countries after we have done the study.

   

 • 41.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pettersson, Charlotta
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Team of profession working with student health - a possibility room for collaboration and competence exchange2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The Swedish school is based on an inclusive principle where teachers’ ability to meet and teach all children and student groups with different social backgrounds and disabilities, other ethnic backgrounds, low and high performance is central. This means, for example, that students in need of additional adaptations, special support or challenges of different kinds receive the support they have statutory rights to (Skollagen 2010: 800, chapter 3), which often involves collaboration with student health skills such as SENCO, school social worker and also psychologist ( SOU 2017: 35). Hjörne and Säljö (2014) point to the difficulties encountered in collaborating on student health issues and students in need of adaptations and support. That is an area that addresses key questions for the school, health care and social services. Different social institutions thus work with student health issues but from different perspectives. It also creates different approaches to student health issues, which can complicate the understanding of different professionals’ skills and knowledge (Hjörne & Säljö, 2014). We therefore see the importance of courses where the students have the possibility to meet, understand and discuss with each other, as a way to create bridges between different professions.

  Research question: The purpose of this study is to investigate what kind of knowledge and skills of co-operation future teachers, SENCO and school social workers need in order to qualitatively achieve good results across the professional boundaries with a focus on student health issues?

  Method: University students who have participated in cross-disciplinary learning activities and with active schoolteachers; SENCO and school social workers in professional teams of student health, will be interviewed. Experience and knowledge of difficulties and opportunities for collaboration, as a basis for what kind of knowledge about collaboration and action skills the students need as newly educated teachers, SENCO and school social workers. The empirical collection will start in early 2019 and last throughoutthe year.

  Results and discussion: The intended outcome addresses questions about what is important to develop in terms of professionalism within the multidimensional field. It is also important to get an overall picture of the students’ experiences and reflections of the academic learning activities found in the education and professional experience and knowledge. This applies to knowledge and action competence both in terms of content and collaboration in student health issues. Experience in working in different types of profession-wide teams such as student health, as well as meeting parents.

  We see this as aspects of how to develop collegial interaction and exchange of ideas about the educational activity in the context of students in need of special support. With these educational efforts in the programs, both students and teachers take an active role in the development of students’ career in the context of the multidimensional field, special education and school social work. It identify and problematize ”the gap” and develop opportunities, arenas, for this kind of issues in school’s student health work.

 • 42. Allard, Karin
  et al.
  Wedin, Åsa
  Translanguaging and Social Justice: The Case of Education for Immigrants who are Deaf or Hard of Hearing2017In: New Perspectives on Translanguaging and Education / [ed] BethAnne Paulsrud, Jenny Rosén, Boglárka Straszer and Åsa Wedin, Bristol, UK: Multilingual Matters, 2017, p. 90-107Chapter in book (Refereed)
 • 43. Allodi, Mara
  et al.
  Almgren, Ellen
  Amnå, Erik
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Ekman, Tiina
  Eriksson, Cecilia [ Arensmeier ]
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Johansson, Susanna
  Theodorsson, Niklas
  Munck, Ingrid
  Zetterberg, Pär
  Ungas demokratiskolor i internationell belysning2007In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2007, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Almqvist, Elin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tallfors, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Föreställningar om barn i förskolans styrdokument: Föreställningar om barn i förskolans styrdokument2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

   

 • 46.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Meckbach, Jane
  The Swedish School of Sport and Health Sciences (GIH), Stockholm, Sweden.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health Sciences.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  How Wii Teach Physical Education and Health2016In: SAGE Open, ISSN 2158-2440, E-ISSN 2158-2440, Vol. 6, no 4, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   The use of educational computer games in physical education (PE) has become more popular in recent years and has attracted research interest. The aim of the article is to investigate how physical activities and images of the human body are offered by the game. The results show how the “teacher” constituted in the games is one who instructs and encourages the players to exercise and think about their bodies, but not a “teacher” who can help students to investigate, argue, or discuss images of health and the human body. We argue that the use of a wide range and variety of ways of teaching would make the teaching richer and offer a deeper understanding about the body and health.

 • 47.
  Almqvist, Linnea
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fredriksson, Petter
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  ”Det är ju inget bi-ämne”: Förhållningssätt vid planering och genomförande av SO-undervisning på lågstadiet2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Almström Persson, Mona
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Wegelius, Marie-Louise
  Örebro University, Department of Education.
  Vad, hur och varför bedömning?: Lärares uppfattningar om vad i en elevtext de bedömer, hur de bedömer och vad bedömningens syfte är.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka lärares uppfattningar om bedömningar av elevtexter. Våra egna erfarenheter ligger till grund för vårt val av ämne i detta examensarbete. Dessa erfarenheter har vi skaffat oss under vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och vi har förstått att bedömning är en komplicerad del av det uppdrag en lärare har att utföra. Vi har med hjälp av intervjuer med lärare, sökt nå detta syfte. I vår undersökning kunde vi se att ämnet bedömning var angeläget och att lärarnas förståelse av hur elevernas skrivutveckling gick till, hade en betydelse för vad de bedömde i en elevtext. Hur bedömningen gick till skiljde sig från lärare till lärare främst när det gällde att bedöma tillsammans med andra lärare. Varför de bedömde elevtexter hade de också olika uppfattningar om. Att lärarna skulle få underlag till betygsättning och att de ville att eleverna skulle klara de nationella proven var en del av uppfattningarna lärarna hade. Elevernas skrivutveckling var ändå det som stod i fokus även om lärarna gav uttryck för andra syften med sin bedömning. Att denna skrivutveckling ägde rum i ett kommunikativt sammanhang med formella övningar var något vi drog som slutsats efter vår studie.

 • 49.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 50.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att delta i lektionerna i idrott och hälsa har en central roll för såväl lärande som bedömning. Men vad det egentligen innebär att delta i idrott och hälsa är inte så lätt att få ett enhetligt svar på. Inte heller hur man som lärare i idrott och hälsa kan bedöma elevernas insatser utifrån deltagandet - kan något utanför den ordinarie undervisningen bedömas? Det är vad denna kvalitativa intervjustudie, där sex lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 intervjuas, syftar att ta reda på. Resultatet visar att det oftast inte sker någon bedömning utanför den ordinarie undervisningen. Det visar sig också att lärarnas definitioner av begreppet deltagande styr vilka elever som får vara med i den ordinarie undervisningen och därmed även vilka elever som kan bedömas. En viktig faktor i detta avgörande är ombytet, en elev tillåts vanligtvis inte att delta om den inte har rätt utrustning.

1234567 1 - 50 of 3145
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf