oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2052
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abelson, Per
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Dom vill ju spela så då spelar vi!: En belysande studie av faktorer som påverkar läraren vid planeringen av unervisningen i estetisk verksamhet2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här undersökningen är att belysa faktorer som påverkar läraren när den planerar sin undervisning i kursen Estetisk verksamhet med inriktning musik. Av särskilt intresse är vilken påverkan lärarens intressen, utbildning och erfarenhet samt elevernas intressen och färdigheter har. Undersökningen har genomförts genom att fyra stycken verksamma lärare på olika skolor i olika städer intervjuats. Resultatet visar att lärarna till stor del låter eleverna vara med och planera innehållet i kursen och att innehållet mestadels utgörs av praktiskt musicerande. Det som har allra störst påverkan på att kursen utformas åt detta håll är den syn som läraren har på eleven och på ämnet samt elevernas färdigheter och intressen. Resultatet överrensstämmer därmed med tidigare forskning.

 • 2.
  Abrahamsen, Malin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Melin, Kajsa
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “Det är inte så lätt, men man får tänka så”: En empirisk studie om förskollärares uppfattning kring gränsdragningen av barn i behov av särskilt stöd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan är en verksamhet som enligt förskolans läroplan ska utformas efter varje barns behov. Det innebär att mängden stöd olika barn behöver kan variera, och vissa barn kan behöva särskilt stöd för att utifrån sina förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Forskning visar dock att det finns en brist på kunskap om vilka som ska definieras som i behov av särskilt stöd. Det är heller inte känt vilka kriterier pedagogerna använder för att ett barn ska få särskilt stöd. Samtidigt kan vilket stöd ett barn ges komma att bli en avgörande faktor för barnets både utveckling och lärande, vilket belyser en problematik. Utifrån detta är studiens syfte att undersöka pedagogers uppfattning av gränsdragningen mellan barn som behöver och inte behöver särskilt stöd. Detta gjordes genom kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Resultaten som framträdde var hur gränsdragningen är en komplex praktik med påverkan från ett flertal olika faktorer, och därför svår för pedagogerna att handskas med. Detta har vi sedan försökt förstå genom teorin socialkonstruktivism, vilket medfört att gränsdragningen då uppfattas som en social konstruktion påverkade av andra sociala konstruktion och något “rätt” kring gränsdragningen blir svår att nå.

 • 3.
  Adam, Eva
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Malek, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Stödinsatser: En kvalitativ studie om hur pedagoger upplever sitt arbete i skolan med elever med läs- och skrivsvårigheter2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Adinolfi, Lina
  et al.
  The Open University, UK.
  Link, HollyUniversity of Pennsylvania, Philadelphia Pennsylvania, USA.St John, OliverÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Translanguaging - researchers and practitioners in dialogue2018Collection (editor) (Refereed)
 • 5.
  Agnesdotter, Malin
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Söderlind, Anette
  Örebro University, Department of Education.
  Utomhuspedagogik: pedagogers syn på utomhuspedagogik2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med föreliggande uppsats är att belysa vilken betydelse pedagoger inom förskola och skola anser att utomhuspedagogik har för barns lärande och utveckling.

  Vidare är syftet att orientera om hur och varför pedagoger inom förskola och skola använder utomhuspedagogik. Två olika frågeställningar ligger som till grund för vår uppsats.

  Dessa är:

  Vad anser pedagoger inom förskola och skola om betydelsen av utomhuspedagogik för barns lärande och utveckling?

  Hur använder pedagoger inom förskola och skola utomhuspedagogik och varför?

  För att nå syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Vi har intervjuat fem olika pedagoger på två olika skolor och två olika förskolor. Dessa förskolor/skolor ligger i Mellansverige och närheten till naturen ser olika ut vid dessa förskolor och skolor.

  Efter genomförda intervjuer kan vi se att pedagogernas syn på utomhuspedagogik är mycket positiv och att de flesta pedagoger använder sig av utomhuspedagogik i någon utsträckning. Pedagogerna anser att utomhuspedagogiken ger barnet en större möjlighet att uppleva med flera sinnen samt att det kan vara bra för barn som är lite oroliga inomhus och behöver röra på sig för att lära. Vi kan även se att förskolorna använder sig av utomhuspedagogik i större utsträckning än vad man gör i skolan.

 • 6.
  Agélii Genlott, Annika
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Grönlund, Åke
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Closing the gaps: Improving literacy and mathematics by ict-enhanced collaboration2016In: Computers and education, ISSN 0360-1315, E-ISSN 1873-782X, Vol. 99, p. 68-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Literacy and mathematics are necessary skills that for different reasons unfortunately not everybody acquires sufficiently. In OECD countries there is also a gender gap; boys lag behind girls in literacy but often outperform girls in mathematics (OECD, 2012). ICT (Information and communication technologies) may contribute useful tools to address both these problems but in order to effectively create better educational conditions there is yet a need to develop effective methods that combine ICT with key factors for learning. This research contributes to this by measuring effects of the “Write to Learn” (WTL) method. WTL lets children from 1st grade use several ICT tools to write texts and subsequently discuss and refine them together with classmates and teachers using digital real-time formative feedback and assessment. The central learning factor addressed, in mathematics as well as in literacy, is the written communication allowing the learners to interact with peers and teachers. WTL draws on methods from socio-cultural theory, including continuous social interaction and written real-time formative feedback among peers, using shared electronic forums for collaboration, thereby providing social meaning and increased learning of literacy and mathematics, among both boys and girls.

  The study uses quantitative methods and two control groups, one using traditional method (no ICT) and one using technology individually (without integrated social interaction and formative feedback), to compare results from 502 students in grade 3 national tests in mathematics and literacy. WTL yields by far best results; higher average score both in literacy and mathematics, smaller gender gap, and significantly better results for the under-achievers. The ITU method performs worst, which shows that ICT use must be well integrated into the pedagogy to be useful.

 • 7.
  Ahl, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konstruktion av könsmönster: -En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till barn i förskolan.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogernas förhållningssätt i samspelet med barnen och vilken betydelse det kan ha för hur kön konstrueras i förskolans praktik. Metoderna som har använts är deltagande observationer tillsammans med fältanteckningar. Den teoretiska bakgrunden består av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet, där dess centrala begrepp sedan används  som analysverktyg.Resultatet pekar på att pedagogernas förhållningssätt skapar diskurser som bidrar till konstruktionen av stereotypa könsmönster. När pedagogerna antar att diskurserna om pojkar och flickor ser olika ut bidrar det även till att pedagogerna bemöter dem på olika sätt. Under dessa observationer uttrycke sig de flesta pedagoger på ett sätt som visar på att de bemötte barnen på olika sätt beroende på om det var en flicka eller pojke.

 • 8.
  Ahlberg, Linn
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att etablera en relation under inskolning: En studie av pedagogers föreställningar om deras arbete med relationsskapande och anknytning under inskolning i förskolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This exam is about how preschool teachers establish a relationship with children in age one to five years old, in their reception to Swedish preschool. To limit the area the exam illustrates how preschool teachers describe their work in how to create a meaningful relationship in reception throughout the attachment theory. It also focuses on how their work influence the adjustment with the children into the preschool environment. The main aim with the study is to reach knowledge on how preschool teachers view their work with children in their reception, and its importance to children’s attachment and establishing a relationship with the preschool teacher. With a qualitative method three interviews with preschool teachers have been done to answer the main question of the study. The result of the study shows that preschools teachers value children to feel safe before they establish a relationship. It also demonstrates that parents have to feel secure in leaving their children in the preschool for the child to feel safe, and be able to develop a relationship with the preschool teachers and other children. The study gives us knowledge that preschool teachers have the full responsibility to establish - and keep to establish - a relationship to the children throughout their whole visit in preschool. Through the attachment theory the described work in reception confirms how safeness with the child is important to be able to establish a relationship before and during the reception.

 • 9.
  Ahlin, Sandra
  et al.
  Örebro University.
  Gidlöf, Zandra
  Örebro University.
  "Vill du leka?": En intervjustudie om barns sociala lek i förskolan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan värderar och använder social lek i sin vardagliga verksamhet. Vidare är syftet att undersöka hur pedagoger i förskolan hanterar barn som inte klarar av de strategier som krävs för att delta i lek.

  Uppsatsens forskningsfrågor lyder:

  1a) Vilken betydelse har barns sociala lek, enligt pedagoger i förskolan?

  1b). Vilken roll har den sociala leken för barns utveckling, enligt pedagoger i förskolan?

  1c). Hur förankrar pedagoger i förskolan värdet av social lek i teorier om barns utveckling?

  2. Hur hanterar pedagoger i förskolan barn som blir exkluderade i lek?

  Vår empiriska studie utfördes som kvalitativa intervjuer med fem olika pedagoger på två olika förskolor i Mellansverige. Resultatredovisningen består av en sammanställning av

  intervjusvar från förskolepedagogerna, samt citat från dem.

  Utifrån våra resultat för vi en diskussion där vi jämför pedagogernas intervjusvar med forskning om barns sociala lek i förskolan.

  Av vår studie kan vi dra slutsatsen att social lek i förskolan är av stor betydelse för barns utveckling, både gällande socialt samspel och kunskapande utveckling. Pedagogerna i vår intervjustudie förankrar till viss del värdet av social lek i utvecklingspsykologiska teorier. Pedagogerna har även god kunskap om hur de arbetar med barn som blir exkluderade i lek.

 • 10.
  Ahlin, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Specialpedagogens otydliga roll vid krisarbete i skolan: -berättelser om förväntningar, elevhälsan och att vara resurs2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Ahlm, Sandra
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Carlman, Amanda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärar- och elevrelationen: Förskollärares och lärares perspektiv på relationen till barn och elever2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Ahlström, Glenn
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lindkvist, Sofie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan: Lärandets akt och objekt under musikstunder i förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Ahltun, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tillhörighet – en mångfaldens skatt i lärandet: En fenomenologisk intervjustudie om nyanlända och flerspråkiga elevers upplevelser av sitt lärande2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Aho, Arja
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Pettersson, Therese
  Örebro University, Department of Education.
  Hellsberg-Storm, Annica
  Örebro University, Department of Education.
  Inkludering-ett sätt att se på den specialpedagogiska verksamheten2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp som har diskuterats politiskt, ute i skolverksamheterna och även på lärarutbildningarna. Med inkludering menas att ingen elev ska särskiljas från den grupp eleven tillhör, utan eleven ska ha rätt till att få sin utbildning inom klassens ram. Specialpedagoger är den profession som tillsammans med rektor och lärare ansvarar för att elever i behov av särskilt stöd får anpassad undervisning, som utgår från elevens förutsättningar och behov. Syftet med vår studie var att behandla innebörder av en inkluderande lärandemiljö inom den specialpedagogiska verksamheten. För att få svar på vårt syfte anväde vi oss utav en kvalitativ forskningsmetod och reflexiva intervjuer. I studien har fem specialpedagoger från tre kommuner ingått. Resultatet av vår studie visade på att arbetet med inkludering har kommit olika långt på skolorna men att alla informanterna hade en strävan mot att arbeta inkluderat och de arbetade alla med inkludering i någon form. Gemensamt för alla informanterna var att de betonade vikten av en anpassad lärandemiljö för elever i behov utav särskilt stöd. Alla informanter ansåg vidare att en helt inkluderad verksamhet och tanken om en skola för alla inte är genomförbar i sin helhet. Informanterna menade att alla pedagoer så långt det går ska anpassa den ordinarie skolan så att det fungerar för så många elever som möjligt. Det är ett mål att sträva mot.

 • 15.
  Aho Tarkka, Aila
  Örebro University, Department of Education.
  Arbetslagets samarbete för barn i behov av särskilt stöd: faktorer som påverkar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Aldegren, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att tala är silver, att tiga är guld?: - En kvalitativ studie om interaktion i samband med talad engelska under engelsklektionerna2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Alderblad, Charlotta
  Örebro University, Department of Education.
  Läxan en del av det vardagliga skolarbetet: en fallstudie kring läxans betydelse för elever och lärare2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Alem, Nardos
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bassal, Scherin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konflikter och konflikthantering inom äldreomsorgen: -    En kvalitativ studie ur medarbetarnas perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  skapa  en  fördjupad  förståelse  och  kunskap  gällande konflikthantering inom äldreomsorgen. Studien har  grundat sig i  medarbetarnas  upplevelser kring konflikthantering på deras arbetsplats. Studien kan möjligtvis användas av chefer/ledare inom äldreomsorgen för att kunna förbättra konflikthanteringen på arbetsplatsen.

  Studien utgår ifrån en kvalitativ metod och data har samlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer av medarbetare i form av undersköterskor och vårdbiträden. Studiens respondenter har tidigare varit med om en konflikt eller konflikthantering inom äldreomsorgen. Vidare har en Interpretativ fenomenologisk ansats valts vid analys av intervjuerna.

  Resultatet visar att konflikter orsakas av arbetsuppgifter och arbetsfördelning som kan uppstå av otydliga, ogenomförda och orättvist fördelade arbetsuppgifter. Konflikter orsakas dessutom av  olika  personligheter  och  bakgrunder  hos  arbetskollegorna  på  arbetsplatsen.  Dessa  kan uppstå   då   olika   personligheter,   värderingar,   bakgrunder   och   beteenden   finns   bland arbetskollegorna  inom  äldreomsorgen.  Kommunikationsbrist  visade  sig  vara  den  största orsaken  till  att  konflikter  uppstår.  Det  kan  vara  på  grund  av  att  viktig  information  inte  nås fram    eller    tas    emot.    Samtliga    nämnda    orsaker    påverkar    arbetsmiljön    negativt. Konflikthanteringen    inom    äldreomsorgen    hanteras    destruktivt    enligt    majoriteten    av respondenterna. Detta påverkar medarbetarnas arbetsmiljö i form av minskad arbetslust och hälsa, som i sin tur kan påverka brukarnas tillvaro. Därför bör chefer/ledare ta mer ansvar och finnas   vid   behov   gällande   konflikthanteringen   inom   äldreomsorgen.   Ett   konstruktivt konflikthanteringssätt är av stor betydelse för medarbetarnas arbetsmiljö, välbefinnande och trygghet.    Den    viktigaste    ledaregenskapen    enligt    medarbetarna    är    ett    pedagogiskt förhållningssätt. Detta leder till att medarbetarna kan utvecklas, lära sig, känna sig delaktiga och sträva mot ett gemensamt mål på arbetsplatsen.

 • 19.
  Alfredsson, Erika
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Programinriktad problemlösning i matematikundervisningen: en studie om uppfattningar hos elever på yrkesförberedande program2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna undersökning är att belysa elevers allmänna uppfattningar om matematik med särskilt fokus på programinriktad problemlösning. Jag redovisar även vad undervisning genom programinriktad problemlösning kan ha för effekter på de faktorer som påverkar elevernas motivation i ämnet. För att undersöka elevernas uppfattningar genomfördes halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever på yrkesförberedande program.

  I studiens bakgrund presenteras vad tidigare forskning visat om svenska elevers matematiska kompetens och motivation för att lära sig matematik. Jag tar även upp teorier om motivation och variation i undervisningen. Jag förklarar även vad jag avser med programinriktad problemlösning i matematik, förklaringen bygger på vad tidigare forskare definierar som matematisk problemlösning.

  Resultatet av studien baseras på tolkningarna av elevernas utsagor i intervjuerna. Tolkningarna har resulterat i uppfattningskategorier, dels om elevernas allmänna uppfattningar av matematik men också om elevernas uppfattningar om programinriktad problemlösning.

 • 20.
  Allanson, Maria
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Qvarfordt, Susanna
  Örebro University, Department of Education.
  Hur kan eget arbete bidra till elevers lärande?: En studie av lärares uppfattningar av eget arbete som arbetsform2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Allard, Camilla
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Liljenhed, Monika
  Örebro University, Department of Education.
  Klassrummtes fysiska miljö2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning och rekommendationer om hur en bra fysisk klassrumsmiljö i klassrum bör vara för allas trivsel .

 • 22.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  VARFÖR GÖR DE PÅ DETTA VISET?: Kommunikativa praktiker i flerspråkig undervisning med svenskt teckenspråk som medierande redskap2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Applying a human rights perspective on plurilingualism as a national as well as a transnational concern, with a focus on the interaction taking place in foreign language teaching and learning practices at a Swedish Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, the overall aim of this study is to describe and discuss this interaction in performative terms, i.e. in terms of what is said by whom, to whom, why, and with what consequences. Although extensive research has already been carried out within the field of plurilingualism, for example from linguistic, sociological and political points of departure, research on plurilingualism with regard to foreign language teaching and learning interaction in Swedish sign language contexts has been largely missing. The ambition of this work, therefore, is to add to the diversity of research on plurilingualism. It is also hoped that this work will contribute to the debate in educational politics concerning a human rights perspective on plurilingualism, especially with regard to modern European languages as a transnational issue.

  Methodologically, an ethnographic approach has been employed to document, by means of two video cameras in combination with field notes, the practices of communication emerging from teacherstudent interaction. Using notions from Conversational Analysis and alongside established conventions of sign language transcription, a model of transcription was designed for the specific purpose of describing, in detail, the plurilingual interaction where Swedish sign language is used as a mediating tool.

  Three lessons in English and four lessons – or lesson extracts – in Spanish, at secondary level in a Special Needs School for pupils with deafness or impaired hearing, have been documented and analysed. The analyses were carried out in two different steps, one describing and one discussing the results of the empirical investigation.

  The institutionally formalised interaction observed appears to have contributed to the heavy dominance of the teacher, and of the IRE sequence used during the lessons, to a much greater extent than students’ deafness or impaired hearing. Although the aims and objectives of the curricular texts intended for these students, as well as for hearing ones, are expressed in communicative terms – for example, learning to read texts of relatively high complexity, or developing writing skills for communication across linguistic boundaries – almost all the lessons that were investigated concerned the translation of isolated words into sign language, often taken out of their English or Spanish context. Nonetheless, the students took part in the classroom interaction when protesting, joking, asking questions and helping each other. Thus, the teacher dominance noted does not imply suppression, but rather a tendency on the part of the teacher to underestimate the students, as well as reflecting a selective tradition within foreign language teaching and learning practices in a general Swedish school context. However, when viewed from a human rights perspective on future plurilingual European citizens, using their language skills to reach out into the world for mutual understanding, the students involved in the language teaching and learning interaction observed in this study may hardly be expected to reach out across linguistic boundaries, at least not as a result of the language education they have experienced.

 • 23. Allodi, Mara
  et al.
  Almgren, Ellen
  Amnå, Erik
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Ekman, Tiina
  Eriksson, Cecilia [ Arensmeier ]
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Johansson, Susanna
  Theodorsson, Niklas
  Munck, Ingrid
  Zetterberg, Pär
  Ungas demokratiskolor i internationell belysning2007In: Resultatdialog 2007: forskning inom utbildningsvetenskap, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2007, p. 7-13Chapter in book (Other academic)
 • 24.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet.
  Kronlid, David
  Uppsala universitet.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Öhman, Johan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Öhman, Marie
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet.
  Pragmatiska studier av meningsskapande2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, no 3, p. 11-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of the article is to present a pragmatic approach for studies of meaning-making used in the articles of this issue. The approach, which is developed within the SMEDgroup (Studies of Meaning-making in Educational Discourses), mainly builds on the writings of John Dewey, Ludwig Wittgenstein and Michel Foucault. A common ambition for the researchers in SMED is to enable studies and discussions on questions concerning how meanings are made in people’s actions. Another ambition is to carry out these studies beyond assumptions of dualism, essentialism, causality and determinism. In this perspective learning and socialization are viewed in a communicative perspective. We argue in the article that our approach makes it possible, and important, to study meaning-making in action in different kinds of educational practices.

   

 • 25.
  Almström Persson, Mona
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Wegelius, Marie-Louise
  Örebro University, Department of Education.
  Vad, hur och varför bedömning?: Lärares uppfattningar om vad i en elevtext de bedömer, hur de bedömer och vad bedömningens syfte är.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete har varit att undersöka lärares uppfattningar om bedömningar av elevtexter. Våra egna erfarenheter ligger till grund för vårt val av ämne i detta examensarbete. Dessa erfarenheter har vi skaffat oss under vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och vi har förstått att bedömning är en komplicerad del av det uppdrag en lärare har att utföra. Vi har med hjälp av intervjuer med lärare, sökt nå detta syfte. I vår undersökning kunde vi se att ämnet bedömning var angeläget och att lärarnas förståelse av hur elevernas skrivutveckling gick till, hade en betydelse för vad de bedömde i en elevtext. Hur bedömningen gick till skiljde sig från lärare till lärare främst när det gällde att bedöma tillsammans med andra lärare. Varför de bedömde elevtexter hade de också olika uppfattningar om. Att lärarna skulle få underlag till betygsättning och att de ville att eleverna skulle klara de nationella proven var en del av uppfattningarna lärarna hade. Elevernas skrivutveckling var ändå det som stod i fokus även om lärarna gav uttryck för andra syften med sin bedömning. Att denna skrivutveckling ägde rum i ett kommunikativt sammanhang med formella övningar var något vi drog som slutsats efter vår studie.

 • 26.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Alsbjer, Ann-Christine
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ledström, Marcus
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bedömning i relation till deltagande i idrott och hälsa: en kvalitativ intervjustudie av lärares bedömning av elever som inte deltar i ordinarie undervisningen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att delta i lektionerna i idrott och hälsa har en central roll för såväl lärande som bedömning. Men vad det egentligen innebär att delta i idrott och hälsa är inte så lätt att få ett enhetligt svar på. Inte heller hur man som lärare i idrott och hälsa kan bedöma elevernas insatser utifrån deltagandet - kan något utanför den ordinarie undervisningen bedömas? Det är vad denna kvalitativa intervjustudie, där sex lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 intervjuas, syftar att ta reda på. Resultatet visar att det oftast inte sker någon bedömning utanför den ordinarie undervisningen. Det visar sig också att lärarnas definitioner av begreppet deltagande styr vilka elever som får vara med i den ordinarie undervisningen och därmed även vilka elever som kan bedömas. En viktig faktor i detta avgörande är ombytet, en elev tillåts vanligtvis inte att delta om den inte har rätt utrustning.

 • 28.
  Alsiö, Elisabeth
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Eriksson, Doris
  Örebro University, Department of Education.
  Hellman, Malin
  Örebro University, Department of Education.
  Krävande situationer: Att möta socioemotionella svårigheter i förskola och skola2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa skillnader och likheter i synen på barn i socioemotionella svårigheter hos pedagoger på förskola och skola. Vi ville undersökta om förskolan och skolans traditioner gör skillnad i valet av åtgärder för att komma tillrätta med svårigheterna. Vi ville ta reda på vilken samverkan det finns mellan skolformerna för att överbrygga svårigheterna för barnen. Vi belyser frågan ur ett sociokulturellt perspektiv och har fördjupat våra kunskaper inom området med hjälp av litteratur som vi anser vara relevant för vår undersökning.

  För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vår studie har bedrivits på två förskolor och två skolor i två likvärdiga områden. Inom varje verksamhet har intervjuer med förskollärare och lärare genomförts. För att få en kompletterande bild av förskollärarnas och lärarnas synpunkter har även specialpedagogerna från de utvalda förskolorna och skolorna intervjuats.

  Förskolan och skolan är två olika kulturer med olika traditioner som enligt de båda läroplanerna, Lpfö 98 och Lpo 94, ska länkas samman och tillsammans utgöra en röd tråd i lärandet. Resultat i den här studien visar att förskolorna och skolorna i studien är präglade av sina respektive historiska traditioner. Orsaken till att barn befinner sig i socioemotionella svårigheter överensstämmer mellan förskollärarna och lärarna och synsättet kan härledas hundra år bakåt i tiden. Orsakerna förläggs till individ och hemförhållanden. Vi har funnit skillnader i valet av åtgärder. Åtgärderna i förskolorna styrs av förskolans tradition och förläggs till största delen på organisationsnivå. I skolorna styrs åtgärderna också av historiska traditioner och förläggs främst på individnivå. Få åtgärder förläggs på gruppnivå inom båda verksamheterna. Den samverkan som förekommer mellan verksamheterna i vår studie är begränsad och sker främst vid övergången från förskola till förskoleklass.

 • 29.
  Alsterbo, Marianne
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Forzelius, Pernilla
  Örebro University, Department of Education.
  Gehrke, Lena
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares möten med pedagogisk forskning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 30.
  Altun, Marcus
  Örebro University, Department of Education.
  Lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i en flerspråkig miljö: En kvalitativ intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågan om läs- och skrivlärande har debatterats flitigt i den pedagogiska debatten. Barns läs- och skrivlärande är grundläggande för barnens läroprocess i skolan, men inte bara något som hör skolan till utan något som i allra högsta grad angår såväl föräldrar som hela samhället. Denna fråga kan möjligtvis kompliceras i en flerspråkig miljö, eftersom flera språk är inblandade.

  Utgångspunkten för examensarbetet är att utveckla kunskap om lärares pedagogiska strategier vid läs- och skrivlärande i en flerspråkig miljö. Studien syftar till att söka förstå lärares val av strategier men också att se dessa strategier i relation till aktuell forskning på området.

  Undersökningen är byggd på en kvalitativ intervjustudie med observationsstudie som stödmetod. Tre lärare har intervjuats och observerats. Modersmålets betydelse för såväl den språkliga utvecklingen som den kulturella identiteten är något som samtliga intervjuade lärare betonar. Av studien framgår också att flerspråkighet är en mångfacetterad företeelse som kräver lärare som är väl medvetna om sina arbetssätt och inriktade mot flerspråkiga barns behov.

 • 31.
  Altunkaynak, Gabriella
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jahani, Ashti
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tre idag vuxna personers berättelser om en problematisk skolgång: En intervjustudie om tre före detta elevers upplevelser av högstadieperioden samt en inblick i det specialpedagogiska arbetet kring elever i svårigheter i högstadiet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i skolan gällande elever i svårigheter.

  Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation.

  Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga. Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp.

 • 32.
  Altunkaynak, Gabriella
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jahani, Ashti
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tre idag vuxna personers berättelser om en problematisk skolgång: En intervjustudie om tre före detta elevers upplevelser av högstadieperioden samt en inblick i det specialpedagogiska arbetet kring elever i svårigheter i högstadiet Gabriella2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ intervjustudie med en tolkande ansats med inspiration av den

  hermeneutiska tolkningsläran. I vår intervjustudie har vi valt fokusera på att intervjua tre idag

  vuxna, personer kring deras upplevelser av sin skolgång under högstadietiden. Det

  gemensamma för dessa före detta elever är att de alla har upplevt någon slags problematik

  under sin skolgång. Uppsatsen fokuserar även på skolan och vilket ansvar skolan har i relation

  till elever i svårigheter. Vi valde även att intervjua två personer som idag arbetar som

  specialpedagoger på en högstadieskola för att få ett specialpedagogiskt perspektiv på arbetet i

  skolan gällande elever i svårigheter.

  Det som vi har upplevt som mest centralt i vårt resultat är att de tre idag vuxna före detta

  elevernas problem under skolgången bl.a. har berott på ett aktivt val av en livsstil eller

  koncentrationssvårigheter. Vad gäller de intervjuade specialpedagogernas utsagor har vi genom

  dem fått en bild av hur de arbetar kring och med elever i svårigheter. De förklarar att deras mål

  kretsar kring öppenhet, glädje, kompetens och mod och att de arbetar för att hjälpa elever i

  svårigheter. Deras huvudsakliga uppdrag består av att bistå elever som är i behov av särskilt

  stöd så att dessa elever får den hjälp och stöd som behövs för att nå kunskapsmålen. Efter att ha

  tagit del av de före detta elevernas utsagor lyfter specialpedagogerna fram de brister som de

  tycker finns, bl.a. en brist på en kontinuerlig dialog och kommunikation.

  Efter att ha tagit del av alla utsagor har vi upplevt att de tre vuxna före detta eleverna har saknat

  det specialpedagogiska arbetssätt som de intervjuade specialpedagogerna beskriver i sin utsaga.

  Efter att ha fått en inblick i hur de före detta eleverna har upplevt sin skolgång under

  högstadietiden samt en inblick i hur specialpedagogerna tänker har vi kommit fram till att en av

  de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande specialpedagogiskt arbete är ett brinnande

  engagemang från både eleverna och skolans sida. Eleverna bör vara öppna för den hjälp som de

  får för att på så sätt utveckla den egna skolgången. I dessa fall är det viktigt att skolan utreder

  vilket eller vilka behov eleverna har för att kunna erbjuda dem rätt hjälp.

 • 33.
  Alvarsson, Anna
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lennartsson, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vart är dagens föräldrakontakt på väg?: E-post, en möjlighet och svårighet i kontakten2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Lärare och föräldrar har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. Därmed är det viktigt att parterna upprätthåller en god kontakt. Detta samarbete kan ske genom olika former såsom föräldramöten, telefonsamtal och utvecklingssamtal. Vi finner även att nya kontaktformer börjar ta fart i dagens skolor, som exempelvis e-post. Användningen av e-post är vanligast förekommande inom grundskolans senare år. Därmed blev vårt syfte att undersöka hur skolan använder olika former för föräldrakontakt. Vår studie är också inriktad på att undersöka vad som framkommer om föräldrakontakt i studier om skolan. Även hur lärare förhåller sig till olika former av föräldrakontakt och specifikt till e-post, är av vårt intresse. Vi har också intervjuat lärare, för att ta reda på vad de kommunicerar med föräldrar om via e-post. För att besvara vårt syfte har vi granskat vad som uppmärksammas i läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94, angående hem och skola. Vi har också granskat olika studier som handlar om skolans föräldrakontakt, som berör förutsättningar och svårigheter vid samarbetet. Studierna innefattar även olika kontaktformer och skilda kommunikationssätt mellan lärare och föräldrar. För att ge svar på vårt syfte har vi också utfört kvalitativa intervjuer med lärare, inom grundskolans senare år.

  I vår undersökning fann vi att de olika kontaktformerna inte är utbytbara. De intervjuade lärarna framhåller en kombination av dem. Det framkommer också skilda meningar om hur lärare förhåller sig till e-post som kontaktform. E-post ses å ena sidan som en enkel möjlighet i samarbetet med föräldrar, på grund av att det går fort att maila samt att parterna kan kommunicera med varandra oavsett tid och plats. Å andra sidan ses e-post som en svårighet, då det är ett tidskrävande arbete för lärare och en osäker form för att skicka känslig information. Datorkommunikation anses också skapa missförstånd, som kan leda till en opersonlig kontakt. Det parterna kommunicerar om genom e-post är främst av allmän karaktär. Ett fåtal lärare anser dock att de även kan ta upp vissa problem via e-post. En överensstämmelse vi fann bland intervjupersonerna i vår empiriska undersökning, var att e-post inte kan ersätta det personliga mötet lärare och föräldrar emellan.

 • 34.
  Alén, Leif
  Örebro University, Department of Education.
  Matematik för alla?: Hur lärare arbetar med individualisering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt för arbetet har varit de brister i matematikkunskaper hos eleverna som framkommit

  i ett flertal rapporter, samtidigt som många framställningar pekar på att dagens matematikundervisning

  bedrivs på ett mycket traditionellt sätt.

  Syftet med denna uppsats har varit att ur ett matematikdidaktiskt perspektiv belysa hur

  matematiklärare i grundskolans senare år planerar, genomför, följer upp och utvärderar sin

  undervisning i avsikt möta den stora variation av elever som finns i varje elevgrupp, dvs hur

  lärare arbetar för att variera sin undervisning i syfte att individualisera för eleverna.

  Undersökningen har genomförts som en kombination av enkät och intervju, där den inledande

  enkäten dels har gett en bred bild av lärarnas uppfattningar inom några väsentliga områden

  dels använts för att fånga in intervjupersoner för den efterföljande intervjun. Den senare

  delen av undersökningen, där avsikten varit att komma några utvalda lärare närmare in på

  livet, har genomförts som kvalitativa intervjuer.

  Resultatet av undersökningen visar att det både finns stora variationer mellan olika lärares

  sätt att arbeta, samtidigt som det finns många gemensamma uppfattningar. Den bild som

  jag fått genom intervjuerna, vilken i mycket stämmer överens med flera tidigare undersökningar,

  är att den dominerande formen av individualisering är hastighetsindividualisering där

  eleverna arbetar med samma material men i olika takt.

  För att individualisera undervisningen på ett mer effektivt sätt krävs troligtvis en större

  variation, än vad denna undersökning kunnat visa, både vad gäller innehåll och metoder. Ofta

  handlar det om resurser, intentioner kontra betingelser, och frågan om att låta sig styras eller

  att försöka påverka och styra. För att kunna arbeta efter det senare alternativet krävs ett systematiskt

  och strukturerat angrepps- och arbetssätt. Detta kräver i sin tur åtgärder på flera

  olika nivåer inom skolan.

 • 35.
  Amnå, Erik
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Arensmeier, Cecilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ekman, Joakim
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Englund, Tomas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ljunggren, Carsten
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Skolornas institutionella karaktär och elevernas medborgarkompetens: en jämförelse av olika kommunala och fristående skolor över tid och rum2010In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 112, no 1, p. 23-32Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Institutional Settings and Civic Education: A Comparative Study of Different Types of Publicand Private Schools.

  Since the 1990s, the Swedish school systemhas become increasingly more diversified.Decentralization, the introduction ofprivate schools, the challenge of globalizationand increased ethnic diversity amongpupils have contributed to an increasingheterogeneity.

  This project analyses the prospects for civiceducation in different institutional settingsand contexts, in both public and privateschools. Using unique survey data1999 and 2009 we ask which effects differentinstitutional settings have on ”citizencompetences”, i.e. civic engagement, politicalefficacy, knowledge about democracyand political issues, and democratic valuesand tolerance.

  The project breaks down into three distinctbut interrelated parts. The first dealswith changes over time in young Swedes´civic competences. The second subprojectfocuses on the way and consequences when controversial issues aretaught in different schools and institutionalsettings. The third sub-project adds acomparative perspective by analyzing similaritiesand differences among young peopleand schools in Sweden, Norway, Denmark, Finland and England.

 • 36.
  Andersen, Liv
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Eriksson, Ida
  Örebro University, Department of Education.
  Nivågruppering – för elevernas eller lärarnas skull?: En intervjustudie av lärares åsikter om nivågruppering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är på väg mot ett skolsystem som ger en ökad uppdelning av elever. Det skapas fler och fler valmöjligheter och alternativ för dagens elever. Nivågruppering innebär att eleverna delas upp i lättare och svårare grupper inom ett och samma ämne. I grundskolan har dessa grupper tidigare kallats allmän och särskild kurs. Framförallt är det i engelska och matematik som nivågruppering förekommer. Lärare känner sig otillräckliga och försöker med nivågruppering hitta en bra lösning för svaga, medelpresterande och starka elever. Nivågruppering kan vara ett sätt att hantera klasser med stor elevvariation.

  Detta examensarbete syftar till att beskriva och tolka hur engelsklärare i klass 7-9 uttrycker sina erfarenheter och uppfattningar av nivågruppering. Arbetet fokuserar på tre områden. Den första delen handlar om lärares attityder till nivågruppering. Lärares motiv för att använda nivågruppering är det andra området och den sista delen är för- och nackdelar som finns i arbetet med nivågruppering enligt lärarna. Fyra engelsklärare verksamma i grundskolan har intervjuats.

  Resultatet av intervjuerna visar att samtliga lärare har en positiv attityd till arbetet med nivågruppering i engelska. Ett av lärarnas främsta motiv för att nivågruppera är svårigheter att arbeta med stora sammanhållna klasser. Detta är på grund av elevernas olika kunskapsnivå.

  Resultatet visar även att lärarna ser en stor fördel med att arbeta i nivågrupperade grupper. De nämner bara några negativa aspekter i deras arbete och för de starka eleverna anger lärarna endast fördelar. Nivågruppering för de svaga eleverna har både för- och nackdelar. De negativa aspekterna är dock framträdande.

 • 37.
  Andersson, Cathie
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Oscarsson, Susanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Medarbetarsamtalets användingsområde: -en kvalitativ studie inom en kommunal verksamhet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Andersson, Catrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lek för lärande eller lekandets lek: Pedagogers syn på barns egen lek och lärande2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mårdh, Andreas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det mångfacetterade medborgarskapet: Diskursiv konstituering av teckenspråkiga elever som samhällsmedborgare2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur teckenspråkiga elever fostras till samhällsmedborgare genom gymnasielärares talhandlingar och språkbruk. Undersökningen fokuserar således på demokrati samt medborgarskap och i förhållande till elevernas specifika funktionshinder relateras detta till begreppen tillgänglighet och delaktighet. Materialet till undersökningen samlades in med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer och har bearbetats utifrån en diskursanalytisk teori- och metodlära. Diskursanalys innebär att forskaren analyserar hur språket bidrar till att forma uppfattningen av olika fenomen vilket för denna uppsats medför att lärarna genom sina talhandlingar bidrar till att forma uppfattningen av eleverna som samhällsmedborgare.

  Den diskursiva analysen resulterade i att fyra separata diskurser kunde formuleras: kunskaps-, ansvars-, trygghets- respektive arbetslivsdiskursen. Dessa diskurser presenteras med hjälp av citat från det empiriska materialet och visar hur eleverna förväntas agera på det ena eller andra sättet för att leva upp till de skilda medborgarroller som diskurserna erbjuder. Konsekvenserna av diskurserna problematiseras i förhållande till tidigare forskning som behandlar medborgarfostran av hörande elever respektive identitetsgestaltning hos döva (och hörselskadade). I resultatdiskussionen framträder ett mönster som visar att vissa diskurser leder eleverna som medborgare till ökad delaktighet och tillgänglighet i samhället medan andra snarare verkar i motsatt riktning.

 • 40.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Fogelberg, Hanna
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Om sambandet mellan mat, motion och hälsa: Hur lärare i idrott och hälsa tolkar ett mål i kursplanen2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Människors kost- och motionsvanor framstår som ett av de mer centrala folkhälsoproblemen i dagens samhälle. Genom olika medier som lyfter samhällets normer och värderingar matas vi med budskap om hur vi ska agera för att bli hälsosamma. Då skolan och ämnet idrott och hälsa påverkas av hur hälsa framställs i samhället blir det viktigt att reflektera över begrepp som mat, motion och hälsa.

   

  Syftet med studien var att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på grundskolan tolkade målet att eleven ska förstå sambandet mellan mat, motion och hälsa. Metoden som användes var inspirerad av den hermeneutiska forskningsansatsen och semistrukturerade intervjuer av fem lärare i idrott och hälsa på grundskolan senare år genomfördes.

   

  Resultatet visade att majoriteten av lärarna tolkar målet främst ur ett patogent synsätt, som då handlar om att förebygga framtida hälsoproblem. Lärarna såg målet som svårt, men viktigt. Förväntningar på ämnet uppgavs som en av svårigheterna, medan elevernas fysiska status uppgavs som förklaring till varför målet var viktigt att uppmärksamma. Sambandet sågs i första hand ur ett fysiologiskt perspektiv, där det handlade om att fysisk aktivitet och bra mat leder till god hälsa. Lärarnas tal om sambandet mellan mat, motion och hälsa skiljde sig oftast åt från hur de sedan uppgav att de arbetade med sambandet. Det som sades och det som gjordes kom till uttryck på olika sätt.

   

  Slutsatserna utifrån studien blev ett flertal. En slutsats blev att lärarna resonerade kring sambandet ur ett fysiologiskt perspektiv och såg på målet ur ett patogent perspektiv. En ytterligare slutsats var att fetma och övervikt i vissa skolor kanske inte är ett så stort problem som det framställs i samhällsdebatten och i forskningen. Snarare talade lärarna om undervikt än om övervikt. Ännu en slutsats i studien blev att sambandet mellan mat, motion och hälsa sågs som något givet. Att lärarna talade om sambandet på ett sätt, men tycktes agera på ett annat, blev den sista slutsatsen i studien.

   

 • 41.
  Andersson, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Christiansen, Rebecka
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Nu får du hålla käft med ditt genussnack!": En studie om att arbeta genusmedvetet i förskolan2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Andersson, Erik
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Demokrati- och mångfaldsprojekt i Södra Ryd: Utegården Skogsmyran2014Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Andersson, Erik
  School of Humanities and Informatics, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Irony in the Political: Young people's use of irony in a political text conversation in a net community2010In: Lifelong Learning and Active Citizenship: Proceedings of the twelfth Conference of the Children's Identity and Citizenship in Europe Academic Network / [ed] Peter Cunningham and Nathan Fretwell, London: CiCe , 2010, p. 641-650Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The net community1 as a public place expresses current society while creating conditions and providing a framework for societal development and young people’s participation, living and understanding of the wider society. Today young people spend much time on the Internet, specifically in the social media2, and everyday political conversations are minimally researched. My research deals with young people’s conversation in net communities and how these conversations look, and the opportunities this creates for the growth of political citizens: What potential relevance may these opportunities have when young people are faced with existentially controversial and vital issues (about sustainable development)? The question for this paper is limited to a small part of this broader context concerning everyday political conversations in the light of irony. According to previous research, irony is a multifaceted and ambiguous phenomenon and the social media offer new expressions for irony. What does this mean for the text conversation? Irony is shown to be, through an initial observation, a rhetorical resource that visualises adversaries and pushes the conversation forward. My intention is, through a rhetorically oriented discourse analysis, to understand irony by identifying different types of irony and discuss possible implications: How does the use of irony look? What are its consequences for the conversation and the growth of political citizens? The theoretical entrance for this leans on the idea of the political. First I will present the concept of irony; secondly, theoretical and methodological inputs; thirdly, a description of the empirical data and how irony is identified; and finally, I present some preliminary results and conclusions.

 • 44.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Kommunikation i ensemble2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Andersson, Erik
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Nya portar?: Ungas delaktighet i politiska beslutsprocesser på kommunal nivå2015Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  2014 års Demokratiutredning har i uppgift att analysera behovet av och utarbeta förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin. Utredningen ska även föreslå åtgärder i syfte att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen. En särskild uppgift för utredningen är att belysa frågor om ungas politiska representation, delaktighet och inflytande. Inom ramen för denna uppgift ska utredningen bl.a. se över vilka effekter som befintliga forum för ungas inflytande, såsom ungdomsråd och ungdomsfullmäktige, har haft för ungas möjligheter till inflytande och delaktighet.

  Erik Andersson har på uppdrag av 2014 års Demokratiutredning skrivit en underlagsrapport om Skövde kommuns arbete med ungas delaktighet i de politiska beslutsprocesserna. Erik Andersson är lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.

 • 46.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Political Socialisation In Competitive Games Of Grassroots Youth Soccer: Exploring Political Norms in Coaching Behavior2018In: Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research?: Political Landscapes in Physical Education and Sports Coaching, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Grassroots soccer is a major socialisation environment in which young members of society experiences situations and processes of social cohesion, inclusion and exclusion, solidarity and individualism, joy and anger, success and setbacks. In Sweden, the context of this paper, approximately 250 000 children and young people play organized soccer. National sport policy and UN Convention on the Rights of the Child regulates the activities in promoting values such as solidarity, equal value of all players, equal right to participate, learn and develop. Whether this kind of socio-political culture, and political socialisation processes it involves, exist is however an empirical question. A ‘hot’ situation in which values are set in motion is the competitive game revealing which players and what actually counts. In this situation, the coach has a vital role. Thus, the aim of the paper is to contribute knowledge about the political socialisation dimension in competitive games of grassroots youth soccer and the socio-political consequences of coaching behavior.

  • What political norms could be identified in coaching behaviors?
  • What are the socio-political consequences for the educational environment?

  The paper contributes knowledge about, pay attention to and visualizes the political dimension of competitive grassroots youth soccer games and its socio-political consequences for the educational environment.

 • 47.
  Andersson, Erik
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Producing and consuming the controversial: A social media perspective on political conversations in the social science classroom2016In: Journal of Social Science Education, ISSN 1611-9665, E-ISSN 1618-5293, Vol. 15, no 1, p. 6-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Teachers find it difficult to conduct political controversial conversations in the social science classroom and due to an increased use of social media in educational settings new challenges and possibilities are raised. The use of social media causes fundamental changes to the role of the learner who becomes a producer and consumer – a prosumer – of educational content. With a social media perspective and a didactical focus on learning in democracy and political action the article discusses didactical conditions and possibilities of political controversial conversations in social science education and derives a set of didactic strategies. When approaching the classroom as a diverse ideological public space, recognising the students as political agents and using a social media perspective it is possible to balance the function of education – socialisation, qualification and subjectification – and at the same time stimulate societal engagement and political action.

 • 48.
  Andersson, Erik
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Rum och plats i didaktiken: Om VAR-frågan i svensk didaktisk forskning och undervisning – exemplet digitalamedier2012In: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 6, no 2, p. 16-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of the article is to argue for a systematic research approach on space and place, the WHERE-question in the Swedish research field of didactics. Two research traditions in subject and general didactics, focusing the WHAT- and the HOW-question, dominate the field. The educational situation of today is highly digitally driven which motivates the rele-vance of a more thorough and systematic analysis of the WHERE-question. It is argued that Swedish didactical research, and teaching in school in general, has to amplify the attention to the WHERE-question. Space and place are not empty containers in which social life happens to unfold. Space and place determines the communication, interaction and mea-ning making of individuals – individuals are always claimed by space and place.

 • 49.
  Andersson, Erik
  School of Health and Education, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Sociala medier och politiskt kontroversiella samtal i samhällsundervisningen2015In: Kontroversiella frågor : om kunskap och politik i samhällsundervisningen / [ed] Ljunggren, Carsten; Unemar Öst, Ingrid och Englund, Tomas, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, 1, p. 77-94Chapter in book (Other academic)
 • 50.
  Andersson, Erik
  School of Humanities and Informatics, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Stake in the political: Young people's condition for political socialization in social media2010In: Politics, Culture and Socialization, ISSN 1866-3427, E-ISSN 2196-1417, Vol. 1, no 4, p. 379-396Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article concerns young people’s political acting on their own terms. With a broad understanding of the political life – the political – and a recognition of space and place as central aspects determining young people’s condition for political socialization, the use of stake in a political conversation between young people is analyzed as an approach to describe and discuss aspects of political socialization in a public room within the social media – the net community. The political conversation within the national net community is shown to be built up and maintained by certain discursive conditions and pressures determining the character of the conversation, as well as the conditions to which you are expected to conform as a participant within this place. The findings indicate that young people’s political conversation – their political acting – in social media could be a new form of political communication with its own unique characteristics, creating conditions for young people’s political socialization.

1234567 1 - 50 of 2052
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf