oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 3364
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aban, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Alemirad, Puya
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  ADHD: En kvalitativ studie om vuxna med ADHD2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är den snabbast växande diagnosen på senare tid och har länge setts som en problematik främst förekommande bland barn. Den befintliga forskningen gällande ADHD är därför mer anpassad till yngre individer och syftet med denna studie är därför att undersöka vuxnas upplevelse och hur de förhåller sig till diagnosen samt omgivningens reaktioner gentemot ADHD utifrån respondentens perspektiv. För att kunna ta reda på detta intervjuades fem individer med ADHD och en kvalitativ forskningsansats valdes som metod för intervjuerna. Vidare valdes meningskoncentrering som analysmetod för intervjuerna då den kortar ner och koncentrerar utvalda citat som användes i analysen. För att tolka och analysera respondenternas upplevelser kring ADHD användes valda teorier som verktyg; stigma, rollteori samt jagpsykologi. Detta för att få en bredare förståelse för respondenternas upplevelser samt förklaringar utifrån teorierna. Slutsatsen berörde diskussioner gällande hur intervjurespondenterna lever med ADHD idag, hela utvecklingsprocessen som diagnosen gav upphov till samt omgivningens syn på ADHD som något avvikande. Utvecklingsprocessen som respondenterna genomlevde innan de accepterade diagnosen som en del av sin identitet gav upphov till en modell som tydligare förklarar de faser respondenterna upplevde. Detta från att diagnosen sattes tills de anammat diagnosen och även använde sig av den i positiva ändamål, exempelvis att arbeta med andra som har ADHD.

 • 2.
  Abdelsaid, Abdelaziz
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Nora, Hanna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Stressens konsekvenserEn kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stress och dess arbetsförmågan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Abdi Botan, Amina
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bozkan, Ronahi
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kognitiv beteende-terapeutisk behandling för pedofiler och övriga sexualbrottslingar.: - En kvalitativ litteraturstudie om effekter och utvärderingsproblematik på kvantitativ forskning. 2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Följande studie är en kvalitativ litteraturstudie, grundat på kvantitativ forskning, som undersöker det befintliga kunskapsläget angående de långsiktiga behandlingseffekterna rörande sambandet mellan KBT-inriktad behandling och återfall hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Studien syftar till att granska vilket utfall KBT-inriktade behandlingsprogram har för vuxna, manliga pedofiler samt övriga sexualförbrytare. Vidare ämnar litteraturstudien att undersöka om befintlig forskning tar hänsyn till och belyser problematiken som kan uppstå i samband med utvärderingar av behandlingsprogrammen. 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar har inkluderats och ligger till grund för denna litteraturöversikt. De vetenskapliga artiklarna har genom en tematisk analys syntetiserats och analyserats utifrån stämplingsteorin samt begreppen makt och stigma. Resultatet av litteraturöversikten visar att KBT- inriktade behandlingsprogram visar blandade resultat när det kommer till att minska återfallsfrekvensen hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Vidare visar resultatet att de studier som inkluderats i denna litteraturöversikt i olika grad tagit hänsyn till och belyst olika problem som kan uppstå i samband med utvärderingar, men generellt är denna aspekt väldigt bristfällig i samtliga studier. Det framkom även att samtliga artiklar hade olika förutsättningar i sina studier då de exempelvis har olika uppföljningstider, har utfört behandlingsprogrammen på olika institutioner, majoriteten saknar en definition av återfall samt att artiklarna inkluderat olika typer av sexualförbrytare i sina studier. Därav är det inte möjligt att sammanställa resultaten av samtliga inkluderade artiklar. Utifrån detta går det således heller inte att veta huruvida KBT-inriktade behandlingsprogram är verksamma för de olika typerna av sexualförbrytare.

 • 4.
  Abic, Leyla
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Caliskan, Shilan
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  En studie om kurdiska bröders relation till sina systrar: -"Kanske vara en broder som hon kan prata med och inte ses som en beskyddare..."2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Abid, Ahmed
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mårtensson, Ida
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Unga vuxnas erfarenhet av vårdnadstvist i barndomen: En kvalitativ studie kring separationens och vårdnadstvistens inverkan på samlevnadsfrågor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to examine whether, and if so how, young adults' experiences of separation and contested custody between parents during childhood influenced their attitudes to coexistence issues. Further, the intention is to seek answers to questions regarding: the best interests of the child, attitudes towards relationships, separation and marriage, as well as the current relationship to the parents. The interpretative framework adopted to interpret and understand the empirical material is based on the initial provisions under chapter 6, some risks with the social workers' approach, the children's sense of responsibility, loyalty and concealment, the child’s survival strategies as well as cognitive dissonance theory.  These are considered effective to highlight young adults' experiences in childhood and their attitudes to coexistence issues. A qualitative method was applied to obtain the empirical material. Five female respondents were interviewed using a semi-structured interview guide. The essay’s findings indicate that the principle of the child’s best interests is not always applicable for the young adults during childhood. Their attitude towards relationships, separation and marriage is characterized by an open attitude to different family constellations with good qualities, positive and negative consequences of their parents' separation and a desire to get married in the future. The relationship today remains good with one parent, while the relationship with the other parent differs.

 • 6.
  Ablouh, Nawal
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Chowdhury, Nadia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att mötas någonstans mellan maktutövande och maktlöshet: En kartläggning av behandlingsmodeller, teoretiska antaganden samt behandlingseffekter för våldsutövande män i nära relationer.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to identify which treatment models that are available for men who use violence against women in intimate relationships and the effects of the most commonly used treatment interventions. The further aim is to examine the theoretical assumptions and processing content of treatment models. The present study was conducted as a literature review where knowledge about treatment models for violent men in intimate relationships are compiled. Our results demonstrate that the treatment models that are most commonly used are Emerge, The Duluth Model, Change and ATV (Alternatives to Violence). Evaluations show that most treatment models exhibit small but significant effects and recurrence of violent crime decreases in the short term. Research highlights, however problems about the difficulties associated with evaluating treatment programs.

 • 7. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Palm, FredrikWide, SverreDalarna University, Falun, Sweden.
  Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande2011Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  "Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet. I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.

  Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

 • 8.
  Abrahamsson, Hanna
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mobbning: - en jämförelsemellan två arenor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Liljemark, Sandra
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Socialt arbete i skolan: En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ÖREBRO UNIVERSITY

  Department of Behavioural, Social and Legal Sciences Programme in social care oriented towards social pedagogy C-essay, Social Work, 41-60 p

  Autumn term 2005 Social Work in School A qualitative study influenced by youths experiences and needs.

  Authors: Pernilla Abrahamsson & Sandra Liljemark

  Tutor: Marianne Freyne-Lindhagen

  Abstract

  The aim with this study is to investigate young adult´s experiences and need of social work in school, and a qualitative method was used to take part of their experiences. Groupquestionnaires with open questions was formed and three year one classes in uppersecondary school participated. In the process of making the questions a testquestionnaire was tested with one of the three classes as particpants. Information has also been collected throug an interview over the phone with the school´s welfare officer, and the school´s policy dokuments have been read. Social work in schools is mentioned in the study as preventive measures with youths when it comes to bullying, alcohol, drugs, sex and coexistance and tobacco. The concept youths include individuals born in 1989 and the year they was born was chosen in the study instead of a specific age to include youths who are not yet sixteen and to exclude the ones who are born earlier. The main questions are: What kind of experiences do yoths have of social work in school? What kind of need do youths have of social work in school? The result show the respondents experiences and needs of social work in school throug quotation and the answers. The result is also illustrated throug two diagrams which show the questionnaires frequence of answer. There is a need of social work in the uppersecondary school, and the need of it is not more then what the school today can offer. The respondents had the oppotunity to freely be able to express their opinion of social work in school, but the result shows that the youths who participated do not have the interest to give their opinion in the subject. This emerge throug answers with few words and a high frequence of “don´t know”-answers in many of the questions in the questionnaire. The analysis and discussion in this study opens up for new questions that can be used as further research. Key words: social work in school, youths

 • 10.
  Abu Baker Karim, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Fröjd, Linda
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  "Våld som våld!"Socialsekreteras identifiering och arbete med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck under utredningsprocess2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Adamsson, Greta
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Meier Kjellström, Carolina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Frivillgorganisationer som exekutörer av sociala insatser - En kvalitativ studie om driftformen för projektet Bostad Först i Örebro kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Adel Pour, Sara
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andersson, Tina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kriminella ungdomars identitetsskapande -En integrativ litteraturöversikt med teoretiska analyser2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Adem, Sana
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gäddnäs, Erin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Personalarbetets förändring och uppkomsten  avPeople and Culture: En kvalitativ studie om People and Culture och hur det skiljer sig från Human Resources2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, the concept of Human Resources has been characterized by stigmatization. Personnel functions with the same name have been perceived as beneficial to management and business's strategic goals rather than the promotion of employee satisfaction. People and Culture is, according to practitioners of personnel management, a new form of personnel management to counter this negative image of HR by focusing on the people of the organization. The aim of this study is to create a deeper understanding of People and Culture. Previous research provides a background for the development of personnel work and describes the impact change in the environment has on the workplace. The theoretical starting points for this study are deregulated work, organizational culture, soft Human Resource work, normative governance as well as a model for external forces for organizational change. Our qualitative study is based on semi-structured interviews with four people who work or have worked with People and Culture and a person who works with Human Resources in an organization that previously had People and Culture. The result has shown that People and Culture can first and foremost be seen as a name trend used as a standpoint to avoid preconceived notions. Secondly, People and Culture can be seen as a widening of personnel work so that cultural work and personnel issues concern the entire organization. The study  also shows that People and Culture works to incorporate the employee into the organizational culture in four stages: marketing, recruitment, socialization and development. Finally, the study's findings indicate that the People and Culture work does not differ significantly from Human Resources in terms of purpose and method. The main difference is that People and Culture is a widening of Human Resource work aimed at the entire organization to take responsibility for staff issues.

 • 14.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kollegiegranskning, en metod för att utvärdera och lära av varandra2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Adolfsson, Kristin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att växa upp med fostersyskon - hur upplevs det?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Adzemovic, Amra
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kopkin, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Viljan att förändras - En kvalitativ studie om fem tidigare kriminella kvinnors upplevelser av insatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Afewerki, Marta
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brandt, Clara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Introducering för nyanlända: En studie om inkludering och exkludering av nyanlända i samhället2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Afram, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Dahno, Rabina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Återinträde till samhället efter fängelsestraff: - Före detta kriminellas beskrivning av vardagens svårigheter samt bemötande från socialtjänst och frivård2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att skapa en förståelse kring hur före detta kriminella upplever och hanterar sin vardag efter frigivning från fängelse. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur de upplever bemötandet av stödjande myndigheter, såsom socialtjänsten och frivården. För att erhålla data genomförs fyra kvalitativa intervjuer med före detta kriminella vid en stödorganisation. Vårt urval består av före detta kriminella män och kvinnor som var över 20 år. Samtliga har suttit minst ett år i fängelse och har därefter bestämt sig för att avstå från brott. Resultatet analyseras utifrån Beckers stämplingsteori och Hirschis kontrollteori, samt ett relationellt maktbegrepp. Resultatet visar att respondenterna upplever olika svårigheter såsom att återuppta gamla relationer, umgås med "normala människor", ordna ett boende och återuppbygga sitt självförtroende. Respondenterna hanterar ibland sina svårigheter genom att de tillfälligt återgår till ett tidigare missbruk. Respondenterna har olika upplevelser kring bemötandet av socialtjänsten, medan deras upplevelser av bemötandet från frivården är mer likartade. En slutsats är att stämpling från omgivningen är en orsak till en del av de svårigheter de upplever efter frigivningen.

 • 19.
  Age, Lotta
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hur uppmärksammas barnen?: -En kvalitativ studie om barnperspektivet i handläggningen, vid en enhet för ekonomiskt bistånd2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Agerberg, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Andersson, Hanne
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Män för jämställdhet: en fallstudie av en (pro)feministisk mansgrupp år 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Agné, Olivia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hansson, Amanda
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Riskfaktorer till våldsbrott -En systematisk litteraturstudie om sociala riskfaktorer till våldsbrottslighet bland ungdomar 2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien är en systematisk litteraturöversikt vars syfte är att med utgångspunkt i tidigare forskning, sammanställa och beskriva den forskning som undersöker sociala riskfaktorer till ungdomars våldsbrottslighet. Detta för att skapa en tydlighet över de sociala riskfaktorerna samt att förstå hur sociala riskfaktorer kan ge utfallet våldsbrottslighet bland ungdomar. Totalt har 15 internationella studier av kvantitativ karaktär inkluderats i litteraturöversikten. All data har sammanställts och strukturerats upp i en tabell. Resultatet har därefter tematiserats utifrån dess nyckelfynd i en tematisk analys. För en fördjupad förståelse har resultatet också analyserats utifrån social inlärningsteori och anknytningsteorin. Resultat visar att de mest frekventa sociala riskfaktorerna finns inom familj- och uppväxt, skola- och umgänge och grannskap. Av dessa kategorier har familj och uppväxt framkommit som den mest betydande sociala riskfaktorn till ungdomars våldsbrottslighet, vilket framförallt avser fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp eller andra brister i omvårdnaden under barndomen. Detta förklaras genom att individer, som under barndomen, vistats i en utsatt miljö tenderar att observera och efterlikna omgivningens beteende och därmed själv utveckla ett normbrytande och våldsamt beteende i ungdomsåren. Sammanfattningsvis har det framkommit att kontextuella förhållanden har en stor inverkan på utvecklandet av ungdomars våldsbrottslighet. Det har också framkommit att riskfaktorer är komplexa och samspelar på olika nivåer och förstärker effekterna av varandra, vilket medför en svårighet att förutse dess utfall.

 • 22.
  Agrell, Christina
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Larsson, Sofia
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Differences in descriptions of boys and girls are studied in 26 child protection cases. There are several differences, i.e. boys are described as aggressive and girls as worried. 

 • 23.
  Ahamad, Emmelie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på en daglig verksamhet upplever skapandet av relationer med sina klienter på verksamheten, samt vad personalen beskriver som viktigt i och vilka strategier de använder sig av i skapandet av relationer till sina klienter. I studien genomförs fyra intervjuer med personal på en dagligverksamhet. Resultatet analyserades och strukturerades upp med ett hermeneutiskt förhållningssätt och kvalitativ innehållsanalys, samt belystes därefter utifrån tidigare forskning och teorier i Emotionell Intelligens, att "använda sig själv", Mentalisering och Anknytningsteori. Resultatet visar att personalen uppfattar relationen som en självklar del av deras arbete och en viktig del för utförandet av verksamheten. Relationen bidrar med trygghet, tillit och förtroende hos klienterna, som resultatet visar, utgör vitala delar för att en relation ska kunna skapas. Till hjälp i relationsskapandet använder sig personalen av sig själv som verktyg, personliga egenskaper, professionell arbetslivserfarenhet och individuellt erhållen kunskap kring varje klient. Resultatet bekräftar den forskning och de teorier som användes i studien. I relationskapande krävs det att socialarbetaren är empatisk, har en reflekterande förmåga kring sig själv, sina egna och klienters känslor, samt förmåga att kunna identifiera känslors ursprung och reglera dessa hos sig själv och i sina klienter

 • 24.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Barn som relation2006Conference paper (Other academic)
 • 25.
  Ahlberg Alsarve], Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Mamma, pappa, barn i nya skepnader: hur konstrueras familjer efter 'kärnfamiljen'?2006Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Post-divorce families: family practices from a child perspective2008Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter skilsmässa2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, transformed and reproduced after the separation. The research is based on 24 in-depth interviews with twelve young adults, between the ages of 21 and 29, with divorced parents. Their narratives about their families are analysed using a theoretical framework inspired by the individualization theories (Beck & Beck-Gernsheim 2001; Giddens 1997, 1995) and the doing family perspective (Morgan 1996; Silva & Smart 1999a), especially focusing on the concepts of negotiation and family practices. More specific questions raised in the dissertation are how are family boundaries drawn by the young adults? How do the interviewees understand the new organization of their families, which has been renegotiated after the separation? What perception of motherhood and fatherhood can be found in the narratives? And, finally, to what extent are family relationships after divorce negotiated in the way that the individualization theories claim?

  The results show a quite complex picture of family life after divorce. While both parents are often described as participating parents, the family practices after divorce appear clearly gendered. The mother’s involvement in taking care of the child seems not to be negotiable in the same way as the father’s. Hence, motherhood appears natural and taken for granted to a much greater extent than fatherhood. The negotiations between the parents after divorce can be of both an explicit and implicit character according to the narratives, but yet another kind of negotiation are the indirect negotiations. In these negotiations, the child is used as a go-between or carrier, a position that seems to limit their own possibility to participate in the decision making. Another aspect that seems to diminish children’s participation is the principle of loyalty to both their biological parents. The results also show that the children’s living arrangements after divorce are characterized by changes and renegotiations rather than being permanent. The parents’ new partners are described in different ways in the narratives, however, they are often seen as turning points that have a major influence on the family relationships. The nuclear family as a normative ideal is present in all the interviews but in different ways. While some express an explicit critique of it, others regard it as something that they want for themselves in the future. What constitutes a family according to the narratives? Firstly, blood ties and formal relationships are pointed out. Secondly, the feeling of solidarity and closeness is viewed perhaps as the most evident element of family life. This feeling can be created by open communication as well as by spending time together on a regular basis. Thirdly, growing up together and/or sharing everyday life practices are also considered as vital to develop and maintain close family ties. This means that the family boundaries after divorce are renegotiated over time rather than permanent. These negotiations take place in a certain context, where gender norms, earlier experiences and other social relationships play an important role.

 • 28.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Familjekonstruktioner efter skilsmässa2010In: Locus, ISSN 1100-3197, no 4, p. 17-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utifrån intervjuer med vuxna skilsmässobarn diskuterar Jenny Ahlberg familjekonstruktioner och hur skilsmässobarn resonerar om sin egen framtid och familjebildande. Vem som definieras som familj och inte varierar över tid och är beroende på situation. Olika grader av "familjeinklusion" kan också skönjas.

 • 29.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Roman, Christine
  Uppkomsten av en demokratisk familj?: Teori, politik, praktik2006In: Om demokratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, p. 77-109Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Roman, Christine
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Duncan, Simon
  Actualizing the 'democratic family'?: Swedish policy rhetoric versus family practices2008In: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 15, no 1, p. 79-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we examine empirically a key element of individualization theory—the democratic family. We do so using the “acid test” of family policy, and family practice, in Sweden. First, we review the progress of family policy in Sweden since the 1960s, which has expressly promoted an agenda of gender equality and democracy in families, with individual autonomy for both adults and children as one key element. We then turn to family practice, looking particularly at negotiation and adult equality, lifelong parenting after separation, and children's autonomy. While Swedish policy makers and shapers seem to have developed the idea of the democratic family long before the sociologist Anthony Giddens, the results in practice have been more ambivalent. While there has been change, there is more adaptation to pre-existing gender and generational norms.

 • 31.
  Ahlberg, Magdalena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Fredriksson, Daniel
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindsten, Emma
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barnaga - unga vuxnas attityder2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine young adults', 18-19 years old, attitudes towards corporal punishment and with the help of social constructionism, grid-group theory and relevant concepts analyze the results and compare it with previous research. The research questions introduce various factors such as gender, origin and personal experiences of corporal punishment that may affect the attitudes. In order to fulfill the purpose and answer the research questions, a quantitative research method has been selected. There was 118 participants in the survey. The study was conducted by means of surveys in high schools in Örebro. Social constructionism made us realize how the community, perceptions and expectations might influence attitudes. Grid-group theory gave us an insight into how different family structures may explain why attitudes toward corporal punishment of children differ between individuals. One of the conclusions of this study is that the long-term trend of decreasing positive attitudes toward corporal punishment seems to continue. Results show that all of 41, 2% of young adults in our study, with parents born outside the Nordic countries, have been subjected to corporal punishment. Personal experiences and parents' origin has been shown to have effects on attitudes towards corporal punishment. Different family structures and attitudes towards child rearing may be important to understand and take into consideration in social work. The study shows that corporal punishment still exists, which makes the topic worth of attention and we recommend it to be studied further.

 • 32.
  Ahlberg, Tommy
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Svensson, Petra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Kockslusk och sillhora: Socialt sexuellt beteende mellan kollegor inom restaurangbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Ahlbäck, Emma
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Karsbo, Marie
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Damboxaren: Avvikare-Normbrytare-Samhällsutvecklare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Ahlgren, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hansson, Johan Ludwig
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Walther, Ira
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Måndagssamtal: En utvärdering av ett projekt för unga inom den ideella sektorn2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Ahlin, Linnea
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Honkanen, Carola
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Karlsson, Susanne
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  ”De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting”: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser av socialtjänstens stöd 2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine foster parents experiences of the support they have received from a municipality´s social service. Essential questions in the study was how the foster parents experienced the availability of support and the emotional support they  have  received from the social service as well as  how the support was experienced in contact with the placed child´s network. In this study, ten foster parents from five foster homes in a smaller town in the middle of Sweden were interviewed about their experiences of the support they have received from the social services. The study has a qualitative starting point with ecological systems theory and system theory. Our results demonstrate that the foster parents were satisfied with the support they have received from the social services in forms of phone calls and visits, and for one of the families also through e-mail. However, there were some dissatisfaction regarding not getting enough support from the social service in the beginning of the placement, which was considered to be a more uncertain and challenging time, and that social workers often were inaccessible and that they could be difficult to get hold on by phone. Other issues identified were difficulties in distinguishing which responsibilities lied on the family and which responsibilities lied on the social welfare. There were uncertainties about who really was responsible for parts of the family home mission, especially regarding maintaining of contact with the child's network that in some cases were seen as strained. Despite some difficulties, the overall support was perceived as good by all of the foster parents.  

 • 36.
  Ahlin, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Eriksson, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Magnusson, Ann-Christine
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Begreppsanalys - vård, behandling, råd och stöd2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Ahlstedt, Lisa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gustafsson, Ida
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sjöblom, Emma
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Strategier hos ungdomar till alkoholmissbrukare: -en kvalitativ studie om yrkesverksammas perspektiv på hur ungdomar hanterar föräldrars alkoholmissbruk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Ahlund, Karin
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Droger och drogpreventivt arbete på Carlsund Utbildningscentrum: ur ett elevperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Ahlvin, Roland
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Fardstedt, Anna
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Röcklinger, Susanne
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Veckans höjdpunkt - Tryggve: - en stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om barn till alkoholberoende föräldrar som har deltagit i så kallade Tryggve-grupper upplevde att gruppen varit till någon hjälp. I så fall på vilket sätt? Detta görs genom att studera Tryggvegruppens betydelse för barnen, hur barnen upplevt deltagandet i gruppen samt om de upplevt att vardagen förändrats på något sätt. För ändamålet utförs intervjuer med nio barn som har deltagit i Tryggvegrupper de senaste åren. De teorier som används i studien är systemteori, rollteori och gruppteori.

  Resultatet visar att samtliga respondenter är nöjda med gruppverksamheten. Den största betydelsen för barnen har varit att få kunskaper och förståelse om beroende och missbruk, insikt om att det inte är deras fel att en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol samt att känna att de inte är ensamma i sin situation. Gruppträffarna var något barnen längtade till och såg fram emot. Tystnadsplikten uppges som betydelsefull för trygghetskänslan i gruppen.

  Majoriteten av barnen tycker att det skett en positiv förändring och att de idag mår bättre. Barnen anser att de upplevt förändringar i livssituationen efter Tryggve främst på det personliga planet i form av förbättrad självkänsla och förmåga att visa känslor. Majoriteten hävdar att deras nätverk har vidgats och att de där kan få stöd och hjälp.

 • 40.
  Ahmadi, Farideh
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Rostami, Galavesh
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Lika bistånd och olika behov: socialsekreterarnas biståndsbedömning av klienter med olika kön och etnicitet en kvalitativ studie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka socialtjänstens biståndsbedömning och arbetssätt när det gäller unga män och kvinnor i åldrarna 18-25 år med narkotika missbruksproblem, utifrån ett etnicitets-, kulturellt- och könsperspektiv.

  För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ forskning, vilket gick ut på att författarna intervjuade 6 socialsekreterare som arbetade inom socialtjänsten i Örebro kommun med myndighetsutövning. Detta innebär att man utreder olika sociala frågor och att man gör bedömningar om lämpliga åtgärder, i form av olika insatser. Intervjuerna genomfördes på socialtjänstens lokaler. De teorier som ligger till grund för analysen är kön och genus, kvinnligt och manligt, kvinnor i missbruk, etnicitet och kultur samt etnocentrism. Resultaten visade att kön är en aspekt som ligger till grund för socialsekreterarnas biståndsbedömning, vilket innebär att ett bistånd kan ges snabbare och att socialsekreterarna oroar sig mer för kvinnliga klienter tillskillnad från manliga klienter för att kvinnors problematik beskrivs som mer komplexa, då de blir oftare utsatta för misshandel, prostitution och sexuella övergrepp, männens beskrivs som kriminella och avsaknad av skamkänsla, vilket överensstämmer med tidigare forskning att kvinnliga klienter framställs som offer för sexuella övergrepp och misshandel och manliga klienters problem och behov överskuggas oftare av kriminella handlingar.

  Vidare påvisas det att vårdbehoven skiljer sig bland klienter med andra kulturella och etniska tillhörigheter än svenska klienter, då utländska klienter använder tyngre droger, vilket kräver mer insatser och längre behandling. Trots de olika könsmässiga och kulturella problematiken och behoven påvisas det att de insatser som erbjuds klienterna i första hand är öppenvård inom kommunen oavsett kön, etnicitet eller andra kulturella tillhörigheter. Författarnas bedömning är att öppenvård inte motsvarar klienternas olika behov av hjälp för sina missbruksproblem

 • 41.
  Ahmadi, Hoshmat
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hajrizaj, Shpresa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Områdeskooperativ och Örebro kommun: Om pertnerskapet mellan dessa två sfärer2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Ahmadi, Sodabe
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hosseini, Shavbo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Nissan, Nadja
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  I strävan efter handlingsutrymme: En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar samverkan avseende personer med samsjuklighet2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Ahmeti, Arlinda
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindqvist, Helena
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Livet med och utan heroin: - En studie om substitutionsbehandlingens påverka på livskvalitet2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Ahonen, Lia
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Changing behaviors or behavioral change?: A study of moral development and transbehavioral processes in juvenile institutional care2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  List of papers
  1. Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy
  Open this publication in new window or tab >>Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy
  2012 (English)In: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 33, no 1, p. 4-15Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Purpose: This article aims to analyze and discuss the role of moral development in treatment of behavior problems and, further, to describe differences and similarities between two different methods – Milieu Therapy (MT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) – in terms of addressing criminogenic needs and promoting moral development.

  Design: By performing a literature review, the study shows that even though there are both pros and cons using MT and CBT in institutional care, relationships strong enough to restructure a young person’s moral reasoning require time, and involves not only the young person’s parents and social network members, but also a genuine therapeutic alliance with clinical staff at the institution.

  Findings:These are central factors articulated in both CBT and MT, but are more explicitly expressed in MT. The results of this article highlight some important practical implications: In order to redevelop moral self and societal values, an overly narrow focus on criminogenic needs might exclude other components or processes of treatment and behavioral change. Together with a treatment program that view close staffresident interactions as of secondary importance, this could impair the possibility to obtain positive and long-lasting treatment results.

  Implications: In practice, moral development itself should be considered as an overall treatment goal, integrated into the daily life at the institution, twenty-four hours a day. Finally, the possibility to work with moral development in institutional settings is discussed.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Emerald Group Publishing Limited, 2012
  Keywords
  Moral development, criminogenic needs, cognitive behavioral therapy, milieu therapy, institutional treatment
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Psychology; Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-26556 (URN)10.1108/09641861211286285 (DOI)2-s2.0-84879927127 (Scopus ID)
  Available from: 2012-11-30 Created: 2012-11-30 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
  2. Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches
  Open this publication in new window or tab >>Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches
  2012 (English)In: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 51, no 5, p. 316-330Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Juveniles in institutional treatment lack the skills to cope with societal expectations, rules, and moral values. If not prevented by staff, bonds are established with other deviant youth and the placement serves as a perfect "school of crime." This article aims to explore staff strategies to prevent negative peer cultures, as well as their theoretical foundations and relation to staff academic level and professional experience. Data were collected at eight Swedish institutions, using the Correctional Program Assessment Inventory 2000, questionnaires, observations, and interviews with clinical staff. Results show that most facilities lack negative-peer-culture strategies, but this is not related to academic level or experience. The importance, in terms of influencing the residents, of theoretical knowledge concerning psychological group-processes, peer culture, and moral development, as these relate to staff-supervised or unsupervised time, is discussed.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Taylor & Francis Group, 2012
  Keywords
  adolescent; institutional care; peer culture; staff education; treatment
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-26557 (URN)10.1080/10509674.2012.683238 (DOI)2-s2.0-84863907740 (Scopus ID)
  Note

  Founding Agency:

  The Swedish National Board of Institutional Care

  Available from: 2012-11-30 Created: 2012-11-30 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
  3. Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationships
  Open this publication in new window or tab >>Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationships
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  To promote behavioral change processes in young people in institutional care, it is important that staff groups have common therapeutic goals, a unified view on how to achieve change, and similar attitudes towards the use of theory and methods. This article examines the level of Staff Group Unanimity at 8 treatment wards, by using the Correctional Program Assessment Inventory 2000 (CPAI), a questionnaire, additional interviews with key staff, and observations. Results show that most staff members have different views of the theory and methods used, low common therapeutic goals, and low agreement on how treatment should be performed, accompanied by low to modest confidence in management overall, and management’s ability to promote staff unity. The complexity of promoting positive interactions in the staff group without also creating distance to the residents is discussed.

  Keywords
  staff unanimity, residential treatment, therapeutic goals, rituals, interactions
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-26558 (URN)
  Available from: 2012-11-30 Created: 2012-11-30 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
 • 45.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy2012In: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 33, no 1, p. 4-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This article aims to analyze and discuss the role of moral development in treatment of behavior problems and, further, to describe differences and similarities between two different methods – Milieu Therapy (MT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) – in terms of addressing criminogenic needs and promoting moral development.

  Design: By performing a literature review, the study shows that even though there are both pros and cons using MT and CBT in institutional care, relationships strong enough to restructure a young person’s moral reasoning require time, and involves not only the young person’s parents and social network members, but also a genuine therapeutic alliance with clinical staff at the institution.

  Findings:These are central factors articulated in both CBT and MT, but are more explicitly expressed in MT. The results of this article highlight some important practical implications: In order to redevelop moral self and societal values, an overly narrow focus on criminogenic needs might exclude other components or processes of treatment and behavioral change. Together with a treatment program that view close staffresident interactions as of secondary importance, this could impair the possibility to obtain positive and long-lasting treatment results.

  Implications: In practice, moral development itself should be considered as an overall treatment goal, integrated into the daily life at the institution, twenty-four hours a day. Finally, the possibility to work with moral development in institutional settings is discussed.

 • 46.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches2012In: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 51, no 5, p. 316-330Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Juveniles in institutional treatment lack the skills to cope with societal expectations, rules, and moral values. If not prevented by staff, bonds are established with other deviant youth and the placement serves as a perfect "school of crime." This article aims to explore staff strategies to prevent negative peer cultures, as well as their theoretical foundations and relation to staff academic level and professional experience. Data were collected at eight Swedish institutions, using the Correctional Program Assessment Inventory 2000, questionnaires, observations, and interviews with clinical staff. Results show that most facilities lack negative-peer-culture strategies, but this is not related to academic level or experience. The importance, in terms of influencing the residents, of theoretical knowledge concerning psychological group-processes, peer culture, and moral development, as these relate to staff-supervised or unsupervised time, is discussed.

 • 47.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationshipsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  To promote behavioral change processes in young people in institutional care, it is important that staff groups have common therapeutic goals, a unified view on how to achieve change, and similar attitudes towards the use of theory and methods. This article examines the level of Staff Group Unanimity at 8 treatment wards, by using the Correctional Program Assessment Inventory 2000 (CPAI), a questionnaire, additional interviews with key staff, and observations. Results show that most staff members have different views of the theory and methods used, low common therapeutic goals, and low agreement on how treatment should be performed, accompanied by low to modest confidence in management overall, and management’s ability to promote staff unity. The complexity of promoting positive interactions in the staff group without also creating distance to the residents is discussed.

 • 48.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Staff Group Unanimity in the Care of Juveniles in Institutional Treatment: Routines, Rituals, and Relationships2013In: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 52, no 2, p. 119-137Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One prerequisite for effective institutional care is that staff agree on how to deliver treatment and have a unified view of how to achieve change—in other words, to have staff group unanimity (SGU). This study used the Correctional Program Assessment Inventory (CPAI) 2000, interviews with key staff, and observations of daily activities to examine the levels of SGU on eight treatment wards in Sweden. Results show that staff members had differing views of the theory and methods, low common therapeutic goals, low to modest confidence in management, and low agreement about how treatment should be delivered. At institutions displaying low and medium levels of SGU, observations revealed significantly less interactions between staff and residents, and the residents spend a lot less time in staff supervised activities than at institutions with a high level of SGU. This article also considers the complexity of promoting positive interactions among the staff while maintaining close relationships between the staff and residents.

 • 49.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. The Life History Research Program, Department of Psychiatry, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, USA.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Working with complex problem behaviors in juvenile institutional care: staff’s competence, organizational conditions and public value2014In: International Journal of Prisoner Health, ISSN 1744-9200, E-ISSN 1744-9219, Vol. 10, no 4, p. 239-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Institutional staff encounter juveniles with complex problems (externalizing and internalizing)which calls for adequate formal education/training and professional experience to deliver quality treatment, contributing to an effective organization and increasing public value. The purpose of this paper is to investigate staff’s formal education, professional experience and the institutions’ organizational strategies providing knowledge and clinical training to staff.

  Design/methodology/approach

  The study includes staff questionnaires from eight wards (n¼102). In addition, 39 in-depth interviews were conducted with management and staff members.

  Findings

  Results show that institutions lack clearly defined target groups, 70 percent of staff members lack college education, 30 percent has never been offered education within the organization, and the vast majority of staff does not feel competent in performing their daily work.

  Practical implications

  The results from this study shed light on an overlooked area in institutions, detention centers and prison settings, and are important to policy makers and governmental organizations responsible for coercive care of juveniles.

  Originality/value

  Unlike previous studies, treatment and detention organizations are emphasized as similar to manufacturing industry and profit organizations, and the results are discussed with departure in organizational theory.

 • 50.
  Ahrle, Karin
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Saydosh, Abir
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kulturspecifika omsorgsbehov och önskemål2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 1 - 50 of 3364
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf