To Örebro University

oru.seÖrebro universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 4416
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aban, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Alemirad, Puya
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ADHD: En kvalitativ studie om vuxna med ADHD2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  ADHD är den snabbast växande diagnosen på senare tid och har länge setts som en problematik främst förekommande bland barn. Den befintliga forskningen gällande ADHD är därför mer anpassad till yngre individer och syftet med denna studie är därför att undersöka vuxnas upplevelse och hur de förhåller sig till diagnosen samt omgivningens reaktioner gentemot ADHD utifrån respondentens perspektiv. För att kunna ta reda på detta intervjuades fem individer med ADHD och en kvalitativ forskningsansats valdes som metod för intervjuerna. Vidare valdes meningskoncentrering som analysmetod för intervjuerna då den kortar ner och koncentrerar utvalda citat som användes i analysen. För att tolka och analysera respondenternas upplevelser kring ADHD användes valda teorier som verktyg; stigma, rollteori samt jagpsykologi. Detta för att få en bredare förståelse för respondenternas upplevelser samt förklaringar utifrån teorierna. Slutsatsen berörde diskussioner gällande hur intervjurespondenterna lever med ADHD idag, hela utvecklingsprocessen som diagnosen gav upphov till samt omgivningens syn på ADHD som något avvikande. Utvecklingsprocessen som respondenterna genomlevde innan de accepterade diagnosen som en del av sin identitet gav upphov till en modell som tydligare förklarar de faser respondenterna upplevde. Detta från att diagnosen sattes tills de anammat diagnosen och även använde sig av den i positiva ändamål, exempelvis att arbeta med andra som har ADHD.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdelsaid, Abdelaziz
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nora, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Stressens konsekvenserEn kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stress och dess arbetsförmågan.2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdi Botan, Amina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bozkan, Ronahi
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kognitiv beteende-terapeutisk behandling för pedofiler och övriga sexualbrottslingar.: - En kvalitativ litteraturstudie om effekter och utvärderingsproblematik på kvantitativ forskning. 2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Följande studie är en kvalitativ litteraturstudie, grundat på kvantitativ forskning, som undersöker det befintliga kunskapsläget angående de långsiktiga behandlingseffekterna rörande sambandet mellan KBT-inriktad behandling och återfall hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Studien syftar till att granska vilket utfall KBT-inriktade behandlingsprogram har för vuxna, manliga pedofiler samt övriga sexualförbrytare. Vidare ämnar litteraturstudien att undersöka om befintlig forskning tar hänsyn till och belyser problematiken som kan uppstå i samband med utvärderingar av behandlingsprogrammen. 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar har inkluderats och ligger till grund för denna litteraturöversikt. De vetenskapliga artiklarna har genom en tematisk analys syntetiserats och analyserats utifrån stämplingsteorin samt begreppen makt och stigma. Resultatet av litteraturöversikten visar att KBT- inriktade behandlingsprogram visar blandade resultat när det kommer till att minska återfallsfrekvensen hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Vidare visar resultatet att de studier som inkluderats i denna litteraturöversikt i olika grad tagit hänsyn till och belyst olika problem som kan uppstå i samband med utvärderingar, men generellt är denna aspekt väldigt bristfällig i samtliga studier. Det framkom även att samtliga artiklar hade olika förutsättningar i sina studier då de exempelvis har olika uppföljningstider, har utfört behandlingsprogrammen på olika institutioner, majoriteten saknar en definition av återfall samt att artiklarna inkluderat olika typer av sexualförbrytare i sina studier. Därav är det inte möjligt att sammanställa resultaten av samtliga inkluderade artiklar. Utifrån detta går det således heller inte att veta huruvida KBT-inriktade behandlingsprogram är verksamma för de olika typerna av sexualförbrytare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdulhadi, Nora
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Olsson, Zuzanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Sardar, Kaijan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  RÄDSLA FÖR SKJUTNINGAR: Finns det ett samband till nyhetskonsumtionen och en skillnad mellan män och kvinnors rädsla?2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom den rådande digitaliseringen påverkar nyhetskonsumtionen individers vardag och syn på brottslighet. I linje med ett ökat skjutvapenvåld i samhället är rädsla för skjutningar relaterat till nyhetskonsumtion ett relevant forskningsområde. Därmed var syftet med studien att undersöka om individens rädsla för skjutningar relaterat till gängkriminalitet har ett samband med nyhetskonsumtion och om det fanns en skillnad mellan män och kvinnor i deras rädsla för skjutningar relaterat till gängkriminalitet. Tidigare studier på området visade på att kvinnor är mer rädda för brott och skjutningar än män, samt att en ökad nyhetskonsumtion leder till större rädsla för skjutningar. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med ett urval som bestod av 119 personer (72 kvinnor och 47 män), mellan 19 och 71 år (M=27,7, SD=9,8). Resultatet visade inte några signifikanta samband mellan nyhetskonsumtion och rädsla för skjutningarna, inte heller några signifikanta skillnader i rädsla för skjutningar mellan män och kvinnor. Det kunde urskiljas en medelvärdesskillnad där kvinnor var mer rädda än män. Sammanfattningsvis har studiens resulterat till att belysa kunskapsgapet gällande rädsla för skjutningar specifikt och dess samband till individers nyhetskonsumtion, samt den bristande forskningen om män och kvinnors rädsla för skjutningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abdullah, Payman
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jacobsson, Fanny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Motiverande ledarskap -En kvalitativ studie inom transport- och logistiskbranschen 2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6.
  Abic, Leyla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Caliskan, Shilan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  En studie om kurdiska bröders relation till sina systrar: -"Kanske vara en broder som hon kan prata med och inte ses som en beskyddare..."2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 7.
  Abid, Ahmed
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mårtensson, Ida
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Unga vuxnas erfarenhet av vårdnadstvist i barndomen: En kvalitativ studie kring separationens och vårdnadstvistens inverkan på samlevnadsfrågor2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka om, och i så fall hur, unga vuxnas erfarenheter av separation och vårdnadstvist mellan föräldrarna under barndomen inverkat när det gäller inställning till samlevnadsfrågor. Mer konkret är avsikten att söka svar på frågor som beaktar principen om barnets bästa, attityder gentemot relationer, separationer och giftermål liksom dagens relation till föräldrarna. Tolkningsramen som användes för att tolka och förstå uppsatsens empiriska material baseras på de inledande bestämmelserna enligt 6 kap. föräldrabalken, några risker med socialarbetarens förhållningssätt, barnets känsla av ansvar, lojalitet och hemlighållande, barnets överlevnadsstrategier och kognitiv dissonansteori. Dessa tolkningsredskap var effektiva för att belysa unga vuxnas erfarenheter från barndomen och deras attityder till samlevnadsfrågor. En kvalitativ metodansats tillämpades för att inhämta det empiriska materialet och fem kvinnliga respondenter intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Uppsatsens slutsatser indikerar att principen om barnets bästa inte alltid beaktades för de unga vuxna under barndomen. Deras attityder gentemot relationer, separationer och giftermål präglas av en öppen inställning till olika familjekonstellationer med goda kvalitéer, positiva respektive negativa följder av föräldrarnas separation och uppfattningen om att vilja gifta sig i framtiden. Dagens relation till den ena föräldern har visat sig vara fortsatt god medan relationen till den andra föräldern varierar.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ablouh, Nawal
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Chowdhury, Nadia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att mötas någonstans mellan maktutövande och maktlöshet: En kartläggning av behandlingsmodeller, teoretiska antaganden samt behandlingseffekter för våldsutövande män i nära relationer.2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att kartlägga vilka behandlingsmodeller som finns för män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer och vilka effekter de mest vanligt förekommande behandlingsinsatserna har. Vidare är syftet att undersöka behandlingsmodellernas teoretiska grundantaganden och behandlingsinnehåll. Föreliggande studie genomförs som en litteraturstudie där kunskaper om behandlingsmodeller för våldsutövande män i nära relation sammanställs. Studiens resultat visar att de behandlingsmodeller som är mest vanligt förekommande är Emerge, The Duluth Model, Change och ATV (Alternativ till våld). Utvärderingar visar att de flesta behandlingsmodeller uppvisar små men signifikanta effekter och att återfall av våldsbrott minskar på kort sikt. Studier lyfter dock upp frågan kring de svårigheter som finns i samband med att utvärdera behandlingsprogram.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Palm, FredrikWide, SverreDalarna University, Falun, Sweden.
  Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande2011Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  "Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet. I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.

  Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

 • 10.
  Abrahamsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mobbning: - en jämförelsemellan två arenor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 11.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Liljemark, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socialt arbete i skolan: En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ÖREBRO UNIVERSITY

  Department of Behavioural, Social and Legal Sciences Programme in social care oriented towards social pedagogy C-essay, Social Work, 41-60 p

  Autumn term 2005 Social Work in School A qualitative study influenced by youths experiences and needs.

  Authors: Pernilla Abrahamsson & Sandra Liljemark

  Tutor: Marianne Freyne-Lindhagen

  Abstract

  The aim with this study is to investigate young adult´s experiences and need of social work in school, and a qualitative method was used to take part of their experiences. Groupquestionnaires with open questions was formed and three year one classes in uppersecondary school participated. In the process of making the questions a testquestionnaire was tested with one of the three classes as particpants. Information has also been collected throug an interview over the phone with the school´s welfare officer, and the school´s policy dokuments have been read. Social work in schools is mentioned in the study as preventive measures with youths when it comes to bullying, alcohol, drugs, sex and coexistance and tobacco. The concept youths include individuals born in 1989 and the year they was born was chosen in the study instead of a specific age to include youths who are not yet sixteen and to exclude the ones who are born earlier. The main questions are: What kind of experiences do yoths have of social work in school? What kind of need do youths have of social work in school? The result show the respondents experiences and needs of social work in school throug quotation and the answers. The result is also illustrated throug two diagrams which show the questionnaires frequence of answer. There is a need of social work in the uppersecondary school, and the need of it is not more then what the school today can offer. The respondents had the oppotunity to freely be able to express their opinion of social work in school, but the result shows that the youths who participated do not have the interest to give their opinion in the subject. This emerge throug answers with few words and a high frequence of “don´t know”-answers in many of the questions in the questionnaire. The analysis and discussion in this study opens up for new questions that can be used as further research. Key words: social work in school, youths

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 12.
  Abshir, Juweria Nora Liibaan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Parental Burnout among Somali Mothers:Associations with Psychological, Psychosocial, and Sociodemographic factors2022Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Parenthood can be defined by the contradiction that it is one of the most satisfying yet stressful experiences in life. Nevertheless, research on parental burnout is scant and many studies have only examined the condition in Western settings. Furthermore, there is minimal research on parental burnout during the pandemic and its association to various factors. The aim of this study was therefore to examine parental burnout among Somali mothers in Mogadishu, Somalia, during the COVID 19-pandemic, and its association with certain psychological, psychosocial, and sociodemographic factors. In this cross-sectional study, data was collected through the measurements Parental Burnout Assessment and Patient Health Questionnaire 9, as well as through social and demographic questions. A total of 882 Somali mothers in Mogadishu participated. The analysis methods used were univariate, bivariate, and multiple linear regression analysis methods. The results revealed that the collective estimate of parental burnout was low among the sample. Additionally, the results indicated a significant association between higher levels of parental burnout and higher levels of depression, perceived lack of social support, being unmarried, having a low monthly household income, and when the youngest child was of school-age. The main findings were moreover analysed though Bronfenbrenner's Bioecological Systems Theory and the Balance between Risks and Resources theory. This study was the first to examine parental burnout among mothers in Somalia. As such, this thesis stressed the importance of continuing to conduct research on parental burnout, as well as examining the condition in other settings in order to achieve a more grounded knowledge base for professionals.

 • 13.
  Abu Baker Karim, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fröjd, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  "Våld som våld!"Socialsekreteras identifiering och arbete med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck under utredningsprocess2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 14.
  Adamsson, Greta
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Meier Kjellström, Carolina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Frivillgorganisationer som exekutörer av sociala insatser - En kvalitativ studie om driftformen för projektet Bostad Först i Örebro kommun2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Addberger, Fatima
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Gangsterrappens maskulinitetsideal: Berättelser om brott som resurs för maskulinitets- och identitetsskapande i rap-texter2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen uppehåller sig vid hur maskulinitet och kriminell identitet konstrueras när individer s a s ”berättar sig själva”, konstruerar ett narrativ, en levnadsteckning, utifrån de egna erfarenheterna och den kontext de ingår i. Syftet är att visa hur texter ur den s k ”gangsterrappen”, genom berättelser om brott är identitetsskapande samt kan utgöra en resurs för konstruerande av en hegemonisk maskulinitet. Metoden utgörs av narrativ analys, en kvalitativ forskningsmetod inriktad på människors berättelser, händelser över tid, samt hur dessa händelser, eftersom de är både menings och identitetsskapande för individen, avgör hur denne ser på sin tillvaro och utgör grund för individens beslut. Texter av svenska rap-artister, vilka räknas till kategorin gangsterrappare och vilka kan anses ha nått framgång med sin musik, närläses och analyseras utifrån de temata, med fokus på s k ”maskulinitetsmarkörer”, som återfinns i texterna. Det är kriminologiskt relevant att undersöka relationen mellan socialt konstruerad maskulinitet och en kriminell livsstil utifrån möjligheten till förändring. Studiens resultat visar att där går att urskilja tre temata i de analyserade rap-texterna, vilka, genom berättelser om brott, utgör resurs för konstruerandet av en hegemonisk maskulinitet: kapabel att utöva våld, risktagare, samt upprorisk och nyskapande. Gemensamt för samtliga studerade narrativ, i texterna, är att de är berättelser om händelser vilka utgör brott, men vilka i sammanhanget inte uppfattas som brott, utan som nödvändiga och försvarbara handlingar. Där finns därför en tydlig koppling mellan det egna narrativet om brott och individens konstruktion av hegemonisk maskulinitet. Berättelser om brott utgör s k hjältenarrativ sant ger individen tillgång till resurser som makt och kontroll.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Adel Pour, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Andersson, Tina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kriminella ungdomars identitetsskapande -En integrativ litteraturöversikt med teoretiska analyser2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 17.
  Adem, Sana
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gäddnäs, Erin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Personalarbetets förändring och uppkomsten  avPeople and Culture: En kvalitativ studie om People and Culture och hur det skiljer sig från Human Resources2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In recent years, the concept of Human Resources has been characterized by stigmatization. Personnel functions with the same name have been perceived as beneficial to management and business's strategic goals rather than the promotion of employee satisfaction. People and Culture is, according to practitioners of personnel management, a new form of personnel management to counter this negative image of HR by focusing on the people of the organization. The aim of this study is to create a deeper understanding of People and Culture. Previous research provides a background for the development of personnel work and describes the impact change in the environment has on the workplace. The theoretical starting points for this study are deregulated work, organizational culture, soft Human Resource work, normative governance as well as a model for external forces for organizational change. Our qualitative study is based on semi-structured interviews with four people who work or have worked with People and Culture and a person who works with Human Resources in an organization that previously had People and Culture. The result has shown that People and Culture can first and foremost be seen as a name trend used as a standpoint to avoid preconceived notions. Secondly, People and Culture can be seen as a widening of personnel work so that cultural work and personnel issues concern the entire organization. The study  also shows that People and Culture works to incorporate the employee into the organizational culture in four stages: marketing, recruitment, socialization and development. Finally, the study's findings indicate that the People and Culture work does not differ significantly from Human Resources in terms of purpose and method. The main difference is that People and Culture is a widening of Human Resource work aimed at the entire organization to take responsibility for staff issues.

 • 18.
  Adib Soran, Diwan
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Borg, Edvin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tillit till statliga institutioner och riskuppfattningar: En pilotstudie om studenters syn på ett svenskt Natomedlemskap2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Sweden is currently facing a paradigm shift in its security policy as it has applied for membership in the military alliance NATO. According to the current government, Swedish NATO membership is the best way to safeguard Sweden in light of Russia's invasion of Ukraine. Previous research indicates a connection between trust and risk perceptions, as well as a difference in risk perceptions between men and women. Trust in governmental institutions also becomes central during crises and disasters. The theoretical framework of this study draws on Ulrich Beck's theories of the risk society and cosmopolitanism, Anthony Giddens' concept of trust in expert systems, and a socialization theory of gender by Davidson and Freudenburg. The purpose of this pilot study is to examine how students' trust in governmental institutions influences their risk perceptions regarding NATO membership. Furthermore, the aim is to investigate whether the relationship between trust in governmental institutions and risk perceptions is influenced by factors such as attitudes towards NATO and gender, and whether there are differences in risk perceptions between men and women regarding NATO membership. This study uses a quantitative method in the form of surveys to address the research questions. The sample for the study consists of the group "They call us students" on Facebook and a discussion forum for all students enrolled in the bachelor's program in Social Analysis. Data from the survey were analyzed through means comparison, correlation, and regression analyses. The results of the study indicate that a high trust in governmental institutions leads students to perceive fewer risks associated with NATO membership. Women also tend to perceive more risks with NATO membership, and a positive attitude towards NATO results in fewer perceived risks with NATO membership. This pilot study has demonstrated the relevance of investigating the relationship between trust in governmental institutions and risk perceptions regarding NATO membership. It would also be interesting for future research to examine other factors that influence individuals' risk perceptions, such as social class and ethnicity.

  Fulltekst (pdf)
  Tillit till statliga institutioner och riskuppfattningar: En pilotstudie om studenters syn på ett svenskt Natomedlemskap
 • 19.
  Adjemian, Arax
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Berglund, Olivia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Flickors våldsutsatthet i 2 § LVU domar med hederskontext: - utifrån ett genus- och maktperspektiv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att med hjälp av ett genus- och maktperspektiv nå en djupare förståelse förflickors utsatthet i åldrarna 9-18 som lever i en hederskontext genom att studera 2 § LVUdomar från åren 2021 och 2022. Studien utgörs av en kvalitativ ansats bestående av 34 domarfrån svenska förvaltningsdomstolar och kammarrätter från årtalen 2021-2022. Materialet haranalyserats med hjälp av kodning och tematisering för att generera studiens resultat.Resultatet har tolkats med hjälp av makt, däribland Max Webers maktteori, och genus, blandannat Yvonne Hirdmans genussystem. Studien har visat på flera resultat. Orsakerna till våldetgrundar sig oftast i familjens upptäckt av att flickan har umgänge eller relationer med pojkareller att hon bryter mot vad familjen anser vara en kvinnonorm och på så sätt riskerar attskada familjens heder. Flickors skolresultat och hälsa blir lidande av familjensmotsägelsefulla förväntningar om att flickorna dels ska ta ett stort ansvar för hemmet och delsska prestera i skolan. Om flickan inte lyckas leva upp till förväntningarna hotar familjen medövervakning, slag eller nedsättande ord vilka också är bland de former i hur våldet kommer iuttryck. Resultatet visar även på att många flickor väljer att ta tillbaka sina utlåtanden då deav socialtjänsten upplever en felaktig bedömning av dem uppgifter som de lämnat.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kollegiegranskning, en metod för att utvärdera och lära av varandra2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Adolfsson, Kristin
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att växa upp med fostersyskon - hur upplevs det?2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 22.
  Adolfsson, Maja
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Doganson, Caroline
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ungdomars cannabisanvändning: Yrkesverksammas förståelse för orsaker samt risk- och skyddsfaktorer på individ-, grupp- och samhällsnivå2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Användningen av droger är ett samhälleligt problem som påverkas av olika faktorer. Cannabis är idag den vanligaste drogen och droganvändning överlag domineras av ungdomar, därav bör ungdomars cannabisanvändning uppmärksammas. Syftet med studien är att undersöka yrkesverksammas förståelse för ungdomars cannabisanvändning utifrån tre frågeställningar som undersöker bakomliggande orsaker, risk- och skyddsfaktorer samt yrkesverksammas roll kopplat till individ, grupp och samhällsnivå. Studien har en hermeneutisk ansats och utgår från en kvalitativ datainsamlingsmetod där semistrukturerade intervjuer utförts med sex respondenter som alla möter ungdomar som använder cannabis i sin yrkesroll. Empirin har analyserats utifrån en tematisk analys med hjälp av studiens tidigare forskning och studiens teoretiska tolkningsram vilket är den relationistiska teorin och ett perspektiv på missbruk som ett socialt problem. Den teoretiska tolkningsramen belyser hur problemområdet kan problematiseras utifrån olika faktorer samt hur de samspelar med varandra. Studiens resultat visade på att orsakerna samt risk- och skyddsfaktorerna kopplat till ungdomars cannabisanvändning inte är enskilda utan påverkas av flera faktorer som är föränderliga och påverkar varandra. Studiens diskussion belyser att det är betydande att yrkesverksamma som arbetar med ungdomar som använder cannabis har kunskap om problematiken för att kunna anpassa stödet utefter den enskilde ungdomens behov och bryta det normbrytande beteendet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Adzemovic, Amra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kopkin, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Viljan att förändras - En kvalitativ studie om fem tidigare kriminella kvinnors upplevelser av insatser2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 24.
  Afewerki, Marta
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Brandt, Clara
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Introducering för nyanlända: En studie om inkludering och exkludering av nyanlända i samhället2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 25.
  Afram, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Dahno, Rabina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Återinträde till samhället efter fängelsestraff: - Före detta kriminellas beskrivning av vardagens svårigheter samt bemötande från socialtjänst och frivård2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att skapa en förståelse kring hur före detta kriminella upplever och hanterar sin vardag efter frigivning från fängelse. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur de upplever bemötandet av stödjande myndigheter, såsom socialtjänsten och frivården. För att erhålla data genomförs fyra kvalitativa intervjuer med före detta kriminella vid en stödorganisation. Vårt urval består av före detta kriminella män och kvinnor som var över 20 år. Samtliga har suttit minst ett år i fängelse och har därefter bestämt sig för att avstå från brott. Resultatet analyseras utifrån Beckers stämplingsteori och Hirschis kontrollteori, samt ett relationellt maktbegrepp. Resultatet visar att respondenterna upplever olika svårigheter såsom att återuppta gamla relationer, umgås med "normala människor", ordna ett boende och återuppbygga sitt självförtroende. Respondenterna hanterar ibland sina svårigheter genom att de tillfälligt återgår till ett tidigare missbruk. Respondenterna har olika upplevelser kring bemötandet av socialtjänsten, medan deras upplevelser av bemötandet från frivården är mer likartade. En slutsats är att stämpling från omgivningen är en orsak till en del av de svårigheter de upplever efter frigivningen.

 • 26.
  Agamalova, Medeya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergström, Marie-Louise
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Pandemins påverkan på ungas identitet: En kvalitativ sociologisk studie om nya riskers betydelse för identitetsskapande2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the field of sociology there is an established idea that risk has importance for identity-building, and existing research shows that risk is a part of transitioning into adulthood. The Covid-19 pandemic has, on the one hand, introduced new risks for young people to consider, and on the other restrictions aiming to prevent the spread of infection. The restrictions have to a varying degree, limited us in everyday life, and constructed new norms which may have influenced youth’s identity-building. This qualitative study aims to examine young people's experience of risk and how those and other experiences during pandemic have affected their identity-building. The results show that youths' understanding of risk was informed by their unique context. Further, the study establishes that young people’s disciplinary attitudes and actions reflected those on the institutional level, whilst other risk behaviour was dependent on the context of the action. Young people have also revealed a level of flexibility and adaptation which enabled them to maintain social practices important for identity-building. Through the integration of feelings of loss and gratitude, establishment of a new everyday life, and wider perspectives on life, young people maintained the feeling of ontological security. Further research should examine how experiences of risk during the pandemic may have long term effects on identity-building, and the possible need for supportive interventions.

  Fulltekst (pdf)
  Pandemins påverkan på ungas identitet: En kvalitativ sociologisk studie om nya riskers betydelse föridentitetsskapande
 • 27.
  Age, Lotta
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hur uppmärksammas barnen?: -En kvalitativ studie om barnperspektivet i handläggningen, vid en enhet för ekonomiskt bistånd2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 28.
  Agerberg, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Andersson, Hanne
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Män för jämställdhet: en fallstudie av en (pro)feministisk mansgrupp år 20102011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 29.
  Agné, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Malmstedt, Elsa-Lee
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kollegor på distans -En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av den snabbaomställningen till distansarbete i samband med covid-192020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 30.
  Agné, Olivia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hansson, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Riskfaktorer till våldsbrott -En systematisk litteraturstudie om sociala riskfaktorer till våldsbrottslighet bland ungdomar 2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en systematisk litteraturöversikt vars syfte är att med utgångspunkt i tidigare forskning, sammanställa och beskriva den forskning som undersöker sociala riskfaktorer till ungdomars våldsbrottslighet. Detta för att skapa en tydlighet över de sociala riskfaktorerna samt att förstå hur sociala riskfaktorer kan ge utfallet våldsbrottslighet bland ungdomar. Totalt har 15 internationella studier av kvantitativ karaktär inkluderats i litteraturöversikten. All data har sammanställts och strukturerats upp i en tabell. Resultatet har därefter tematiserats utifrån dess nyckelfynd i en tematisk analys. För en fördjupad förståelse har resultatet också analyserats utifrån social inlärningsteori och anknytningsteorin. Resultat visar att de mest frekventa sociala riskfaktorerna finns inom familj- och uppväxt, skola- och umgänge och grannskap. Av dessa kategorier har familj och uppväxt framkommit som den mest betydande sociala riskfaktorn till ungdomars våldsbrottslighet, vilket framförallt avser fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp eller andra brister i omvårdnaden under barndomen. Detta förklaras genom att individer, som under barndomen, vistats i en utsatt miljö tenderar att observera och efterlikna omgivningens beteende och därmed själv utveckla ett normbrytande och våldsamt beteende i ungdomsåren. Sammanfattningsvis har det framkommit att kontextuella förhållanden har en stor inverkan på utvecklandet av ungdomars våldsbrottslighet. Det har också framkommit att riskfaktorer är komplexa och samspelar på olika nivåer och förstärker effekterna av varandra, vilket medför en svårighet att förutse dess utfall.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Agrell, Christina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Larsson, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Edvardsson, Bo
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden1997Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i barnavårdsutredningar. De senaste 26 LVU-fallen från två kammarrätter och sju länsrätter, räknat från den 1 oktober 1997 och bakåt granskades, 13 ärenden med pojkar och 13 med flickor. Uppdelning skedde i miljöfall och beteendefall. Ett flertal skillnader mellan könen kan konstateras. Exempelvis beskrivs pojkar som aggressiva och hotfulla och som en fara för andra. Flickor beskrivs som farliga för sig själva. I miljöfallen beskrivs flickorna som rädda, ledsna och oroliga. I samtliga utredningar förekommer inga eller ytterst få situationsbeskrivningar kopplade till de personbeskrivande orden. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahamad, Emmelie
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på en daglig verksamhet upplever skapandet av relationer med sina klienter på verksamheten, samt vad personalen beskriver som viktigt i och vilka strategier de använder sig av i skapandet av relationer till sina klienter. I studien genomförs fyra intervjuer med personal på en dagligverksamhet. Resultatet analyserades och strukturerades upp med ett hermeneutiskt förhållningssätt och kvalitativ innehållsanalys, samt belystes därefter utifrån tidigare forskning och teorier i Emotionell Intelligens, att "använda sig själv", Mentalisering och Anknytningsteori. Resultatet visar att personalen uppfattar relationen som en självklar del av deras arbete och en viktig del för utförandet av verksamheten. Relationen bidrar med trygghet, tillit och förtroende hos klienterna, som resultatet visar, utgör vitala delar för att en relation ska kunna skapas. Till hjälp i relationsskapandet använder sig personalen av sig själv som verktyg, personliga egenskaper, professionell arbetslivserfarenhet och individuellt erhållen kunskap kring varje klient. Resultatet bekräftar den forskning och de teorier som användes i studien. I relationskapande krävs det att socialarbetaren är empatisk, har en reflekterande förmåga kring sig själv, sina egna och klienters känslor, samt förmåga att kunna identifiera känslors ursprung och reglera dessa hos sig själv och i sina klienter

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahl, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granman, Lovisa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  ”Man kan ju inte glömma bort att det finns barn i en familj, dom har ju behov och önskningar och tankar och funderingar kring mycket!”: En kvalitativ studie om begreppet barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barn som relation2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 35.
  Ahlberg Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mamma, pappa, barn i nya skepnader: hur konstrueras familjer efter 'kärnfamiljen'?2006Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Post-divorce families: family practices from a child perspective2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter skilsmässa2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, transformed and reproduced after the separation. The research is based on 24 in-depth interviews with twelve young adults, between the ages of 21 and 29, with divorced parents. Their narratives about their families are analysed using a theoretical framework inspired by the individualization theories (Beck & Beck-Gernsheim 2001; Giddens 1997, 1995) and the doing family perspective (Morgan 1996; Silva & Smart 1999a), especially focusing on the concepts of negotiation and family practices. More specific questions raised in the dissertation are how are family boundaries drawn by the young adults? How do the interviewees understand the new organization of their families, which has been renegotiated after the separation? What perception of motherhood and fatherhood can be found in the narratives? And, finally, to what extent are family relationships after divorce negotiated in the way that the individualization theories claim?

  The results show a quite complex picture of family life after divorce. While both parents are often described as participating parents, the family practices after divorce appear clearly gendered. The mother’s involvement in taking care of the child seems not to be negotiable in the same way as the father’s. Hence, motherhood appears natural and taken for granted to a much greater extent than fatherhood. The negotiations between the parents after divorce can be of both an explicit and implicit character according to the narratives, but yet another kind of negotiation are the indirect negotiations. In these negotiations, the child is used as a go-between or carrier, a position that seems to limit their own possibility to participate in the decision making. Another aspect that seems to diminish children’s participation is the principle of loyalty to both their biological parents. The results also show that the children’s living arrangements after divorce are characterized by changes and renegotiations rather than being permanent. The parents’ new partners are described in different ways in the narratives, however, they are often seen as turning points that have a major influence on the family relationships. The nuclear family as a normative ideal is present in all the interviews but in different ways. While some express an explicit critique of it, others regard it as something that they want for themselves in the future. What constitutes a family according to the narratives? Firstly, blood ties and formal relationships are pointed out. Secondly, the feeling of solidarity and closeness is viewed perhaps as the most evident element of family life. This feeling can be created by open communication as well as by spending time together on a regular basis. Thirdly, growing up together and/or sharing everyday life practices are also considered as vital to develop and maintain close family ties. This means that the family boundaries after divorce are renegotiated over time rather than permanent. These negotiations take place in a certain context, where gender norms, earlier experiences and other social relationships play an important role.

  Fulltekst (pdf)
  Inlaga
  Download (pdf)
  COVER02
 • 38.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Familjekonstruktioner efter skilsmässa2010Inngår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 4, s. 17-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Utifrån intervjuer med vuxna skilsmässobarn diskuterar Jenny Ahlberg familjekonstruktioner och hur skilsmässobarn resonerar om sin egen framtid och familjebildande. Vem som definieras som familj och inte varierar över tid och är beroende på situation. Olika grader av "familjeinklusion" kan också skönjas.

 • 39.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Roman, Christine
  Uppkomsten av en demokratisk familj?: Teori, politik, praktik2006Inngår i: Om demokratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, s. 77-109Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 40.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Roman, Christine
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Duncan, Simon
  Actualizing the 'democratic family'?: Swedish policy rhetoric versus family practices2008Inngår i: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 15, nr 1, s. 79-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article, we examine empirically a key element of individualization theory—the democratic family. We do so using the “acid test” of family policy, and family practice, in Sweden. First, we review the progress of family policy in Sweden since the 1960s, which has expressly promoted an agenda of gender equality and democracy in families, with individual autonomy for both adults and children as one key element. We then turn to family practice, looking particularly at negotiation and adult equality, lifelong parenting after separation, and children's autonomy. While Swedish policy makers and shapers seem to have developed the idea of the democratic family long before the sociologist Anthony Giddens, the results in practice have been more ambivalent. While there has been change, there is more adaptation to pre-existing gender and generational norms.

 • 41.
  Ahlberg, Magdalena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fredriksson, Daniel
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindsten, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barnaga - unga vuxnas attityder2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine young adults', 18-19 years old, attitudes towards corporal punishment and with the help of social constructionism, grid-group theory and relevant concepts analyze the results and compare it with previous research. The research questions introduce various factors such as gender, origin and personal experiences of corporal punishment that may affect the attitudes. In order to fulfill the purpose and answer the research questions, a quantitative research method has been selected. There was 118 participants in the survey. The study was conducted by means of surveys in high schools in Örebro. Social constructionism made us realize how the community, perceptions and expectations might influence attitudes. Grid-group theory gave us an insight into how different family structures may explain why attitudes toward corporal punishment of children differ between individuals. One of the conclusions of this study is that the long-term trend of decreasing positive attitudes toward corporal punishment seems to continue. Results show that all of 41, 2% of young adults in our study, with parents born outside the Nordic countries, have been subjected to corporal punishment. Personal experiences and parents' origin has been shown to have effects on attitudes towards corporal punishment. Different family structures and attitudes towards child rearing may be important to understand and take into consideration in social work. The study shows that corporal punishment still exists, which makes the topic worth of attention and we recommend it to be studied further.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Ahlberg, Tommy
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Svensson, Petra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kockslusk och sillhora: Socialt sexuellt beteende mellan kollegor inom restaurangbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ahlbäck, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Karsbo, Marie
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Damboxaren: Avvikare-Normbrytare-Samhällsutvecklare2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 44.
  Ahlgren, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hansson, Johan Ludwig
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Walther, Ira
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Måndagssamtal: En utvärdering av ett projekt för unga inom den ideella sektorn2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 45.
  Ahlin, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Honkanen, Carola
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Karlsson, Susanne
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting”: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser av socialtjänstens stöd 2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka familjehemsföräldrars upplevelser av stödet de fick från en kommuns socialtjänst. Centrala frågor bestod utav hur familjehemsföräldrarna upplevde tillgängligheten av stödet och det emotionella stödet de fick från socialtjänsten samt hur stödet från socialtjänsten upplevdes i kontakt med den placerades nätverk. I studien har tio familjehemsföräldrar från fem familjehem i en mindre kommun i mellansverige intervjuats om deras upplevelser av stödet de får från socialtjänsten. Det är en kvalitativ studie som utgår ifrån utvecklingsekologisk teori samt systemteori. Studiens resultat visade att familjehemsföräldrarna var nöjda med stödet de fick från socialtjänsten i form av telefonsamtal och besök, och för ett av familjehemsparen även via e-post. Dock fanns missnöje över att familjehemsparen inte fick tillräckligt med stöd från socialsekreterarna i början av placeringen vilken upplevdes som en mer oviss och krävande tid. Socialsekreterarna upplevdes många gånger som otillgängliga och svåra att få tag på via telefon. Annat som lyftes fram var svårigheter med att urskilja vilket ansvar som låg på familjehemsparen och vilket ansvar som låg på socialsekreterarna. Osäkerhet fanns kring vem det egentligen var som skulle ansvara för delar av familjehemsuppdraget. Starkast upplevdes detta i upprätthållandet av kontakten med den placerades nätverk som i vissa fall upplevdes som ansträngt. Trots vissa svårigheter upplevdes det totala stödet som bra av samtliga familjehemsföräldrar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 46.
  Ahlin, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Eriksson, Maria
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Magnusson, Ann-Christine
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Begreppsanalys - vård, behandling, råd och stöd2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 47.
  Ahlstedt Flodin, Ebba
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lindroth, Lina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  “ [...] Vi sitter ju bredvid varandra och så umgås vi inte”: En kvalitativ studie om mobilanvändandets påverkan på kärleksrelationer2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 48.
  Ahlstedt, Lisa
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Gustafsson, Ida
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sjöblom, Emma
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Strategier hos ungdomar till alkoholmissbrukare: -en kvalitativ studie om yrkesverksammas perspektiv på hur ungdomar hanterar föräldrars alkoholmissbruk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 49.
  Ahlund, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Droger och drogpreventivt arbete på Carlsund Utbildningscentrum: ur ett elevperspektiv2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 50.
  Ahlvin, Roland
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fardstedt, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Röcklinger, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Veckans höjdpunkt - Tryggve: - en stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om barn till alkoholberoende föräldrar som har deltagit i så kallade Tryggve-grupper upplevde att gruppen varit till någon hjälp. I så fall på vilket sätt? Detta görs genom att studera Tryggvegruppens betydelse för barnen, hur barnen upplevt deltagandet i gruppen samt om de upplevt att vardagen förändrats på något sätt. För ändamålet utförs intervjuer med nio barn som har deltagit i Tryggvegrupper de senaste åren. De teorier som används i studien är systemteori, rollteori och gruppteori.

  Resultatet visar att samtliga respondenter är nöjda med gruppverksamheten. Den största betydelsen för barnen har varit att få kunskaper och förståelse om beroende och missbruk, insikt om att det inte är deras fel att en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol samt att känna att de inte är ensamma i sin situation. Gruppträffarna var något barnen längtade till och såg fram emot. Tystnadsplikten uppges som betydelsefull för trygghetskänslan i gruppen.

  Majoriteten av barnen tycker att det skett en positiv förändring och att de idag mår bättre. Barnen anser att de upplevt förändringar i livssituationen efter Tryggve främst på det personliga planet i form av förbättrad självkänsla och förmåga att visa känslor. Majoriteten hävdar att deras nätverk har vidgats och att de där kan få stöd och hjälp.

1234567 1 - 50 of 4416
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf