oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 3441
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aban, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Alemirad, Puya
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ADHD: En kvalitativ studie om vuxna med ADHD2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ADHD är den snabbast växande diagnosen på senare tid och har länge setts som en problematik främst förekommande bland barn. Den befintliga forskningen gällande ADHD är därför mer anpassad till yngre individer och syftet med denna studie är därför att undersöka vuxnas upplevelse och hur de förhåller sig till diagnosen samt omgivningens reaktioner gentemot ADHD utifrån respondentens perspektiv. För att kunna ta reda på detta intervjuades fem individer med ADHD och en kvalitativ forskningsansats valdes som metod för intervjuerna. Vidare valdes meningskoncentrering som analysmetod för intervjuerna då den kortar ner och koncentrerar utvalda citat som användes i analysen. För att tolka och analysera respondenternas upplevelser kring ADHD användes valda teorier som verktyg; stigma, rollteori samt jagpsykologi. Detta för att få en bredare förståelse för respondenternas upplevelser samt förklaringar utifrån teorierna. Slutsatsen berörde diskussioner gällande hur intervjurespondenterna lever med ADHD idag, hela utvecklingsprocessen som diagnosen gav upphov till samt omgivningens syn på ADHD som något avvikande. Utvecklingsprocessen som respondenterna genomlevde innan de accepterade diagnosen som en del av sin identitet gav upphov till en modell som tydligare förklarar de faser respondenterna upplevde. Detta från att diagnosen sattes tills de anammat diagnosen och även använde sig av den i positiva ändamål, exempelvis att arbeta med andra som har ADHD.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abdelsaid, Abdelaziz
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nora, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Stressens konsekvenserEn kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av stress och dess arbetsförmågan.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abdi Botan, Amina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Bozkan, Ronahi
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kognitiv beteende-terapeutisk behandling för pedofiler och övriga sexualbrottslingar.: - En kvalitativ litteraturstudie om effekter och utvärderingsproblematik på kvantitativ forskning. 2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Följande studie är en kvalitativ litteraturstudie, grundat på kvantitativ forskning, som undersöker det befintliga kunskapsläget angående de långsiktiga behandlingseffekterna rörande sambandet mellan KBT-inriktad behandling och återfall hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Studien syftar till att granska vilket utfall KBT-inriktade behandlingsprogram har för vuxna, manliga pedofiler samt övriga sexualförbrytare. Vidare ämnar litteraturstudien att undersöka om befintlig forskning tar hänsyn till och belyser problematiken som kan uppstå i samband med utvärderingar av behandlingsprogrammen. 14 kvantitativa vetenskapliga artiklar har inkluderats och ligger till grund för denna litteraturöversikt. De vetenskapliga artiklarna har genom en tematisk analys syntetiserats och analyserats utifrån stämplingsteorin samt begreppen makt och stigma. Resultatet av litteraturöversikten visar att KBT- inriktade behandlingsprogram visar blandade resultat när det kommer till att minska återfallsfrekvensen hos pedofiler och övriga sexualförbrytare. Vidare visar resultatet att de studier som inkluderats i denna litteraturöversikt i olika grad tagit hänsyn till och belyst olika problem som kan uppstå i samband med utvärderingar, men generellt är denna aspekt väldigt bristfällig i samtliga studier. Det framkom även att samtliga artiklar hade olika förutsättningar i sina studier då de exempelvis har olika uppföljningstider, har utfört behandlingsprogrammen på olika institutioner, majoriteten saknar en definition av återfall samt att artiklarna inkluderat olika typer av sexualförbrytare i sina studier. Därav är det inte möjligt att sammanställa resultaten av samtliga inkluderade artiklar. Utifrån detta går det således heller inte att veta huruvida KBT-inriktade behandlingsprogram är verksamma för de olika typerna av sexualförbrytare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abic, Leyla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Caliskan, Shilan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  En studie om kurdiska bröders relation till sina systrar: -"Kanske vara en broder som hon kan prata med och inte ses som en beskyddare..."2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  Abid, Ahmed
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Mårtensson, Ida
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Unga vuxnas erfarenhet av vårdnadstvist i barndomen: En kvalitativ studie kring separationens och vårdnadstvistens inverkan på samlevnadsfrågor2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka om, och i så fall hur, unga vuxnas erfarenheter av separation och vårdnadstvist mellan föräldrarna under barndomen inverkat när det gäller inställning till samlevnadsfrågor. Mer konkret är avsikten att söka svar på frågor som beaktar principen om barnets bästa, attityder gentemot relationer, separationer och giftermål liksom dagens relation till föräldrarna. Tolkningsramen som användes för att tolka och förstå uppsatsens empiriska material baseras på de inledande bestämmelserna enligt 6 kap. föräldrabalken, några risker med socialarbetarens förhållningssätt, barnets känsla av ansvar, lojalitet och hemlighållande, barnets överlevnadsstrategier och kognitiv dissonansteori. Dessa tolkningsredskap var effektiva för att belysa unga vuxnas erfarenheter från barndomen och deras attityder till samlevnadsfrågor. En kvalitativ metodansats tillämpades för att inhämta det empiriska materialet och fem kvinnliga respondenter intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Uppsatsens slutsatser indikerar att principen om barnets bästa inte alltid beaktades för de unga vuxna under barndomen. Deras attityder gentemot relationer, separationer och giftermål präglas av en öppen inställning till olika familjekonstellationer med goda kvalitéer, positiva respektive negativa följder av föräldrarnas separation och uppfattningen om att vilja gifta sig i framtiden. Dagens relation till den ena föräldern har visat sig vara fortsatt god medan relationen till den andra föräldern varierar.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Ablouh, Nawal
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Chowdhury, Nadia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att mötas någonstans mellan maktutövande och maktlöshet: En kartläggning av behandlingsmodeller, teoretiska antaganden samt behandlingseffekter för våldsutövande män i nära relationer.2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att kartlägga vilka behandlingsmodeller som finns för män som utövar våld mot kvinnor i nära relationer och vilka effekter de mest vanligt förekommande behandlingsinsatserna har. Vidare är syftet att undersöka behandlingsmodellernas teoretiska grundantaganden och behandlingsinnehåll. Föreliggande studie genomförs som en litteraturstudie där kunskaper om behandlingsmodeller för våldsutövande män i nära relation sammanställs. Studiens resultat visar att de behandlingsmodeller som är mest vanligt förekommande är Emerge, The Duluth Model, Change och ATV (Alternativ till våld). Utvärderingar visar att de flesta behandlingsmodeller uppvisar små men signifikanta effekter och att återfall av våldsbrott minskar på kort sikt. Studier lyfter dock upp frågan kring de svårigheter som finns i samband med att utvärdera behandlingsprogram.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 7. Abrahamsson, Christian
  et al.
  Palm, FredrikWide, SverreDalarna University, Falun, Sweden.
  Sociologik: Tio essäer om socialitet och tänkande2011Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  "Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet. I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.

  Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

 • 8.
  Abrahamsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mobbning: - en jämförelsemellan två arenor2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Liljemark, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socialt arbete i skolan: En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  ÖREBRO UNIVERSITET

  Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Sociala Omsorgsprogrammet, 140 p Socialt arbete C, 10 p

  Socialt arbete i skolan En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov.

  Författare: Pernilla Abrahamsson, Sandra Liljemark Handledare: Marianne Freyne-Lindhagen

  Sammanfattning

  Studiens syfte var att undersöka ungdomars upplevelser och behov av socialt arbete i skolan och en kvalitativ ansats valdes för att ta del av deras upplevelser. Tre 1-årsklasser på gymnasiet deltog i undersökningen och som metod användes gruppenkäter med öppna frågor. I det inledande utförandet av enkätfrågorna genomfördes en testenkät med en av de tre klasserna. Empiri har även inhämtats från skolans kurator genom telefonintervju och skolans policydokument. I studien benämns socialt arbete i skolan som preventivt arbete med ungdomar såsom mobbning, alkohol, sex och samlevnad, narkotika och tobak. Socialt arbete i skolan benämns även utifrån skolkuratorns arbetsuppgifter som exempelvis stödsamtal. Begreppet ungdomar innefattar i studien individer födda 1989. Årgång valdes istället för specifik ålder för att få med de ungdomar som ännu inte fyllt 16 år och kunna utesluta de som var födda tidigare. Studiens huvudfrågor är: Vad har ungdomar för upplevelser och erfarenheter av socialt arbete i skolan? Vad har ungdomar för behov av socialt arbete i skolan? Resultatet visar respondenternas upplevelser och behov av socialt arbete genom citat och sammanställning av svar. Resultatet illustreras även genom två diagram som visar enkätundersökningens svarsfrekvens. Det finns ett behov av socialt arbete i den aktuella gymnasieskolan och behovet är inte mer än vad skolan idag kan erbjuda. Respondenterna gavs möjlighet att fritt kunna uttrycka sina åsikter gällande socialt arbete i skolan men resultatet tyder på att de ungdomar som deltog inte har intresse av att ge sin åsikt i ämnet. Detta framkommer genom fåordiga svar och en hög frekvens av ”vet ej” på många av enkätens frågor. Studiens analys och diskussion öppnar för nya frågor som eventuellt kan användas för vidare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Abu Baker Karim, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fröjd, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  "Våld som våld!"Socialsekreteras identifiering och arbete med våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck under utredningsprocess2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Adamsson, Greta
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Meier Kjellström, Carolina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Frivillgorganisationer som exekutörer av sociala insatser - En kvalitativ studie om driftformen för projektet Bostad Först i Örebro kommun2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adel Pour, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Andersson, Tina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kriminella ungdomars identitetsskapande -En integrativ litteraturöversikt med teoretiska analyser2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Adem, Sana
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Gäddnäs, Erin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Personalarbetets förändring och uppkomsten  avPeople and Culture: En kvalitativ studie om People and Culture och hur det skiljer sig från Human Resources2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, the concept of Human Resources has been characterized by stigmatization. Personnel functions with the same name have been perceived as beneficial to management and business's strategic goals rather than the promotion of employee satisfaction. People and Culture is, according to practitioners of personnel management, a new form of personnel management to counter this negative image of HR by focusing on the people of the organization. The aim of this study is to create a deeper understanding of People and Culture. Previous research provides a background for the development of personnel work and describes the impact change in the environment has on the workplace. The theoretical starting points for this study are deregulated work, organizational culture, soft Human Resource work, normative governance as well as a model for external forces for organizational change. Our qualitative study is based on semi-structured interviews with four people who work or have worked with People and Culture and a person who works with Human Resources in an organization that previously had People and Culture. The result has shown that People and Culture can first and foremost be seen as a name trend used as a standpoint to avoid preconceived notions. Secondly, People and Culture can be seen as a widening of personnel work so that cultural work and personnel issues concern the entire organization. The study  also shows that People and Culture works to incorporate the employee into the organizational culture in four stages: marketing, recruitment, socialization and development. Finally, the study's findings indicate that the People and Culture work does not differ significantly from Human Resources in terms of purpose and method. The main difference is that People and Culture is a widening of Human Resource work aimed at the entire organization to take responsibility for staff issues.

 • 14.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kollegiegranskning, en metod för att utvärdera och lära av varandra2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 15.
  Adolfsson, Kristin
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Att växa upp med fostersyskon - hur upplevs det?2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 16.
  Adzemovic, Amra
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Kopkin, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Viljan att förändras - En kvalitativ studie om fem tidigare kriminella kvinnors upplevelser av insatser2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Afewerki, Marta
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Brandt, Clara
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Introducering för nyanlända: En studie om inkludering och exkludering av nyanlända i samhället2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Afram, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Dahno, Rabina
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Återinträde till samhället efter fängelsestraff: - Före detta kriminellas beskrivning av vardagens svårigheter samt bemötande från socialtjänst och frivård2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande studie är att skapa en förståelse kring hur före detta kriminella upplever och hanterar sin vardag efter frigivning från fängelse. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur de upplever bemötandet av stödjande myndigheter, såsom socialtjänsten och frivården. För att erhålla data genomförs fyra kvalitativa intervjuer med före detta kriminella vid en stödorganisation. Vårt urval består av före detta kriminella män och kvinnor som var över 20 år. Samtliga har suttit minst ett år i fängelse och har därefter bestämt sig för att avstå från brott. Resultatet analyseras utifrån Beckers stämplingsteori och Hirschis kontrollteori, samt ett relationellt maktbegrepp. Resultatet visar att respondenterna upplever olika svårigheter såsom att återuppta gamla relationer, umgås med "normala människor", ordna ett boende och återuppbygga sitt självförtroende. Respondenterna hanterar ibland sina svårigheter genom att de tillfälligt återgår till ett tidigare missbruk. Respondenterna har olika upplevelser kring bemötandet av socialtjänsten, medan deras upplevelser av bemötandet från frivården är mer likartade. En slutsats är att stämpling från omgivningen är en orsak till en del av de svårigheter de upplever efter frigivningen.

 • 19.
  Age, Lotta
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hur uppmärksammas barnen?: -En kvalitativ studie om barnperspektivet i handläggningen, vid en enhet för ekonomiskt bistånd2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Agerberg, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Andersson, Hanne
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Män för jämställdhet: en fallstudie av en (pro)feministisk mansgrupp år 20102011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Agné, Olivia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hansson, Amanda
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Riskfaktorer till våldsbrott -En systematisk litteraturstudie om sociala riskfaktorer till våldsbrottslighet bland ungdomar 2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien är en systematisk litteraturöversikt vars syfte är att med utgångspunkt i tidigare forskning, sammanställa och beskriva den forskning som undersöker sociala riskfaktorer till ungdomars våldsbrottslighet. Detta för att skapa en tydlighet över de sociala riskfaktorerna samt att förstå hur sociala riskfaktorer kan ge utfallet våldsbrottslighet bland ungdomar. Totalt har 15 internationella studier av kvantitativ karaktär inkluderats i litteraturöversikten. All data har sammanställts och strukturerats upp i en tabell. Resultatet har därefter tematiserats utifrån dess nyckelfynd i en tematisk analys. För en fördjupad förståelse har resultatet också analyserats utifrån social inlärningsteori och anknytningsteorin. Resultat visar att de mest frekventa sociala riskfaktorerna finns inom familj- och uppväxt, skola- och umgänge och grannskap. Av dessa kategorier har familj och uppväxt framkommit som den mest betydande sociala riskfaktorn till ungdomars våldsbrottslighet, vilket framförallt avser fysiskt och psykiskt våld, försummelse, sexuella övergrepp eller andra brister i omvårdnaden under barndomen. Detta förklaras genom att individer, som under barndomen, vistats i en utsatt miljö tenderar att observera och efterlikna omgivningens beteende och därmed själv utveckla ett normbrytande och våldsamt beteende i ungdomsåren. Sammanfattningsvis har det framkommit att kontextuella förhållanden har en stor inverkan på utvecklandet av ungdomars våldsbrottslighet. Det har också framkommit att riskfaktorer är komplexa och samspelar på olika nivåer och förstärker effekterna av varandra, vilket medför en svårighet att förutse dess utfall.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Agrell, Christina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Larsson, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Edvardsson, Bo
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden1997Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur pojkar och flickor beskrivs i barnavårdsutredningar. De senaste 26 LVU-fallen från två kammarrätter och sju länsrätter, räknat från den 1 oktober 1997 och bakåt granskades, 13 ärenden med pojkar och 13 med flickor. Uppdelning skedde i miljöfall och beteendefall. Ett flertal skillnader mellan könen kan konstateras. Exempelvis beskrivs pojkar som aggressiva och hotfulla och som en fara för andra. Flickor beskrivs som farliga för sig själva. I miljöfallen beskrivs flickorna som rädda, ledsna och oroliga. I samtliga utredningar förekommer inga eller ytterst få situationsbeskrivningar kopplade till de personbeskrivande orden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahamad, Emmelie
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Relationsskapande i socialt arbete: Fyra socialarbetares upplevelser av, åsikter om och strategier för att skapa goda relationer till sina klienter vid en daglig verksamhet.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal på en daglig verksamhet upplever skapandet av relationer med sina klienter på verksamheten, samt vad personalen beskriver som viktigt i och vilka strategier de använder sig av i skapandet av relationer till sina klienter. I studien genomförs fyra intervjuer med personal på en dagligverksamhet. Resultatet analyserades och strukturerades upp med ett hermeneutiskt förhållningssätt och kvalitativ innehållsanalys, samt belystes därefter utifrån tidigare forskning och teorier i Emotionell Intelligens, att "använda sig själv", Mentalisering och Anknytningsteori. Resultatet visar att personalen uppfattar relationen som en självklar del av deras arbete och en viktig del för utförandet av verksamheten. Relationen bidrar med trygghet, tillit och förtroende hos klienterna, som resultatet visar, utgör vitala delar för att en relation ska kunna skapas. Till hjälp i relationsskapandet använder sig personalen av sig själv som verktyg, personliga egenskaper, professionell arbetslivserfarenhet och individuellt erhållen kunskap kring varje klient. Resultatet bekräftar den forskning och de teorier som användes i studien. I relationskapande krävs det att socialarbetaren är empatisk, har en reflekterande förmåga kring sig själv, sina egna och klienters känslor, samt förmåga att kunna identifiera känslors ursprung och reglera dessa hos sig själv och i sina klienter

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barn som relation2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 25.
  Ahlberg Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mamma, pappa, barn i nya skepnader: hur konstrueras familjer efter 'kärnfamiljen'?2006Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 26.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Post-divorce families: family practices from a child perspective2008Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Efter kärnfamiljen: familjepraktiker efter skilsmässa2008Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is about post-divorce families. The central question is how family is constructed after divorce. The aim is to study how family relationships are negotiated, transformed and reproduced after the separation. The research is based on 24 in-depth interviews with twelve young adults, between the ages of 21 and 29, with divorced parents. Their narratives about their families are analysed using a theoretical framework inspired by the individualization theories (Beck & Beck-Gernsheim 2001; Giddens 1997, 1995) and the doing family perspective (Morgan 1996; Silva & Smart 1999a), especially focusing on the concepts of negotiation and family practices. More specific questions raised in the dissertation are how are family boundaries drawn by the young adults? How do the interviewees understand the new organization of their families, which has been renegotiated after the separation? What perception of motherhood and fatherhood can be found in the narratives? And, finally, to what extent are family relationships after divorce negotiated in the way that the individualization theories claim?

  The results show a quite complex picture of family life after divorce. While both parents are often described as participating parents, the family practices after divorce appear clearly gendered. The mother’s involvement in taking care of the child seems not to be negotiable in the same way as the father’s. Hence, motherhood appears natural and taken for granted to a much greater extent than fatherhood. The negotiations between the parents after divorce can be of both an explicit and implicit character according to the narratives, but yet another kind of negotiation are the indirect negotiations. In these negotiations, the child is used as a go-between or carrier, a position that seems to limit their own possibility to participate in the decision making. Another aspect that seems to diminish children’s participation is the principle of loyalty to both their biological parents. The results also show that the children’s living arrangements after divorce are characterized by changes and renegotiations rather than being permanent. The parents’ new partners are described in different ways in the narratives, however, they are often seen as turning points that have a major influence on the family relationships. The nuclear family as a normative ideal is present in all the interviews but in different ways. While some express an explicit critique of it, others regard it as something that they want for themselves in the future. What constitutes a family according to the narratives? Firstly, blood ties and formal relationships are pointed out. Secondly, the feeling of solidarity and closeness is viewed perhaps as the most evident element of family life. This feeling can be created by open communication as well as by spending time together on a regular basis. Thirdly, growing up together and/or sharing everyday life practices are also considered as vital to develop and maintain close family ties. This means that the family boundaries after divorce are renegotiated over time rather than permanent. These negotiations take place in a certain context, where gender norms, earlier experiences and other social relationships play an important role.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Inlaga
  Ladda ner (pdf)
  COVER02
 • 28.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Familjekonstruktioner efter skilsmässa2010Ingår i: Locus, ISSN 1100-3197, nr 4, s. 17-29Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Utifrån intervjuer med vuxna skilsmässobarn diskuterar Jenny Ahlberg familjekonstruktioner och hur skilsmässobarn resonerar om sin egen framtid och familjebildande. Vem som definieras som familj och inte varierar över tid och är beroende på situation. Olika grader av "familjeinklusion" kan också skönjas.

 • 29.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Roman, Christine
  Uppkomsten av en demokratisk familj?: Teori, politik, praktik2006Ingår i: Om demokratins villkor: 2 / [ed] Mats Ekström ..., Örebro: Örebro universitet , 2006, s. 77-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 30.
  Ahlberg [Alsarve], Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Roman, Christine
  Örebro universitet, Institutionen för samhällsvetenskap.
  Duncan, Simon
  Actualizing the 'democratic family'?: Swedish policy rhetoric versus family practices2008Ingår i: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 15, nr 1, s. 79-100Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, we examine empirically a key element of individualization theory—the democratic family. We do so using the “acid test” of family policy, and family practice, in Sweden. First, we review the progress of family policy in Sweden since the 1960s, which has expressly promoted an agenda of gender equality and democracy in families, with individual autonomy for both adults and children as one key element. We then turn to family practice, looking particularly at negotiation and adult equality, lifelong parenting after separation, and children's autonomy. While Swedish policy makers and shapers seem to have developed the idea of the democratic family long before the sociologist Anthony Giddens, the results in practice have been more ambivalent. While there has been change, there is more adaptation to pre-existing gender and generational norms.

 • 31.
  Ahlberg, Magdalena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Fredriksson, Daniel
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindsten, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Barnaga - unga vuxnas attityder2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine young adults', 18-19 years old, attitudes towards corporal punishment and with the help of social constructionism, grid-group theory and relevant concepts analyze the results and compare it with previous research. The research questions introduce various factors such as gender, origin and personal experiences of corporal punishment that may affect the attitudes. In order to fulfill the purpose and answer the research questions, a quantitative research method has been selected. There was 118 participants in the survey. The study was conducted by means of surveys in high schools in Örebro. Social constructionism made us realize how the community, perceptions and expectations might influence attitudes. Grid-group theory gave us an insight into how different family structures may explain why attitudes toward corporal punishment of children differ between individuals. One of the conclusions of this study is that the long-term trend of decreasing positive attitudes toward corporal punishment seems to continue. Results show that all of 41, 2% of young adults in our study, with parents born outside the Nordic countries, have been subjected to corporal punishment. Personal experiences and parents' origin has been shown to have effects on attitudes towards corporal punishment. Different family structures and attitudes towards child rearing may be important to understand and take into consideration in social work. The study shows that corporal punishment still exists, which makes the topic worth of attention and we recommend it to be studied further.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Ahlberg, Tommy
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Svensson, Petra
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Kockslusk och sillhora: Socialt sexuellt beteende mellan kollegor inom restaurangbranschen2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 33.
  Ahlbäck, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Karsbo, Marie
  Örebro universitet, Samhällsvetenskapliga institutionen.
  Damboxaren: Avvikare-Normbrytare-Samhällsutvecklare2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 34.
  Ahlgren, Ann-Sofie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hansson, Johan Ludwig
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Walther, Ira
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Måndagssamtal: En utvärdering av ett projekt för unga inom den ideella sektorn2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Ahlin, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Honkanen, Carola
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Karlsson, Susanne
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  ”De är ju som vanligt folk, de har inte svar på allting”: En kvalitativ studie om familjehemsföräldrars upplevelser av socialtjänstens stöd 2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka familjehemsföräldrars upplevelser av stödet de fick från en kommuns socialtjänst. Centrala frågor bestod utav hur familjehemsföräldrarna upplevde tillgängligheten av stödet och det emotionella stödet de fick från socialtjänsten samt hur stödet från socialtjänsten upplevdes i kontakt med den placerades nätverk. I studien har tio familjehemsföräldrar från fem familjehem i en mindre kommun i mellansverige intervjuats om deras upplevelser av stödet de får från socialtjänsten. Det är en kvalitativ studie som utgår ifrån utvecklingsekologisk teori samt systemteori. Studiens resultat visade att familjehemsföräldrarna var nöjda med stödet de fick från socialtjänsten i form av telefonsamtal och besök, och för ett av familjehemsparen även via e-post. Dock fanns missnöje över att familjehemsparen inte fick tillräckligt med stöd från socialsekreterarna i början av placeringen vilken upplevdes som en mer oviss och krävande tid. Socialsekreterarna upplevdes många gånger som otillgängliga och svåra att få tag på via telefon. Annat som lyftes fram var svårigheter med att urskilja vilket ansvar som låg på familjehemsparen och vilket ansvar som låg på socialsekreterarna. Osäkerhet fanns kring vem det egentligen var som skulle ansvara för delar av familjehemsuppdraget. Starkast upplevdes detta i upprätthållandet av kontakten med den placerades nätverk som i vissa fall upplevdes som ansträngt. Trots vissa svårigheter upplevdes det totala stödet som bra av samtliga familjehemsföräldrar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 36.
  Ahlin, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Eriksson, Maria
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Magnusson, Ann-Christine
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Begreppsanalys - vård, behandling, råd och stöd2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Ahlstedt, Lisa
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Gustafsson, Ida
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Sjöblom, Emma
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Strategier hos ungdomar till alkoholmissbrukare: -en kvalitativ studie om yrkesverksammas perspektiv på hur ungdomar hanterar föräldrars alkoholmissbruk2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Ahlund, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Droger och drogpreventivt arbete på Carlsund Utbildningscentrum: ur ett elevperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 39.
  Ahlvin, Roland
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fardstedt, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Röcklinger, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Veckans höjdpunkt - Tryggve: - en stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om barn till alkoholberoende föräldrar som har deltagit i så kallade Tryggve-grupper upplevde att gruppen varit till någon hjälp. I så fall på vilket sätt? Detta görs genom att studera Tryggvegruppens betydelse för barnen, hur barnen upplevt deltagandet i gruppen samt om de upplevt att vardagen förändrats på något sätt. För ändamålet utförs intervjuer med nio barn som har deltagit i Tryggvegrupper de senaste åren. De teorier som används i studien är systemteori, rollteori och gruppteori.

  Resultatet visar att samtliga respondenter är nöjda med gruppverksamheten. Den största betydelsen för barnen har varit att få kunskaper och förståelse om beroende och missbruk, insikt om att det inte är deras fel att en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol samt att känna att de inte är ensamma i sin situation. Gruppträffarna var något barnen längtade till och såg fram emot. Tystnadsplikten uppges som betydelsefull för trygghetskänslan i gruppen.

  Majoriteten av barnen tycker att det skett en positiv förändring och att de idag mår bättre. Barnen anser att de upplevt förändringar i livssituationen efter Tryggve främst på det personliga planet i form av förbättrad självkänsla och förmåga att visa känslor. Majoriteten hävdar att deras nätverk har vidgats och att de där kan få stöd och hjälp.

 • 40.
  Ahmadi, Farideh
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Rostami, Galavesh
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Lika bistånd och olika behov: socialsekreterarnas biståndsbedömning av klienter med olika kön och etnicitet en kvalitativ studie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka socialtjänstens biståndsbedömning och arbetssätt när det gäller unga män och kvinnor i åldrarna 18-25 år med narkotika missbruksproblem, utifrån ett etnicitets-, kulturellt- och könsperspektiv.

  För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ forskning, vilket gick ut på att författarna intervjuade 6 socialsekreterare som arbetade inom socialtjänsten i Örebro kommun med myndighetsutövning. Detta innebär att man utreder olika sociala frågor och att man gör bedömningar om lämpliga åtgärder, i form av olika insatser. Intervjuerna genomfördes på socialtjänstens lokaler. De teorier som ligger till grund för analysen är kön och genus, kvinnligt och manligt, kvinnor i missbruk, etnicitet och kultur samt etnocentrism. Resultaten visade att kön är en aspekt som ligger till grund för socialsekreterarnas biståndsbedömning, vilket innebär att ett bistånd kan ges snabbare och att socialsekreterarna oroar sig mer för kvinnliga klienter tillskillnad från manliga klienter för att kvinnors problematik beskrivs som mer komplexa, då de blir oftare utsatta för misshandel, prostitution och sexuella övergrepp, männens beskrivs som kriminella och avsaknad av skamkänsla, vilket överensstämmer med tidigare forskning att kvinnliga klienter framställs som offer för sexuella övergrepp och misshandel och manliga klienters problem och behov överskuggas oftare av kriminella handlingar.

  Vidare påvisas det att vårdbehoven skiljer sig bland klienter med andra kulturella och etniska tillhörigheter än svenska klienter, då utländska klienter använder tyngre droger, vilket kräver mer insatser och längre behandling. Trots de olika könsmässiga och kulturella problematiken och behoven påvisas det att de insatser som erbjuds klienterna i första hand är öppenvård inom kommunen oavsett kön, etnicitet eller andra kulturella tillhörigheter. Författarnas bedömning är att öppenvård inte motsvarar klienternas olika behov av hjälp för sina missbruksproblem

 • 41.
  Ahmadi, Hoshmat
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hajrizaj, Shpresa
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Områdeskooperativ och Örebro kommun: Om pertnerskapet mellan dessa två sfärer2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats/Examensarbete
 • 42.
  Ahmadi, Sodabe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Hosseini, Shavbo
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Nissan, Nadja
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  I strävan efter handlingsutrymme: En kvalitativ studie om hur olika faktorer påverkar samverkan avseende personer med samsjuklighet2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Ahmeti, Arlinda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Lindqvist, Helena
  Örebro universitet, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Livet med och utan heroin: - En studie om substitutionsbehandlingens påverka på livskvalitet2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Ahonen, Lia
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Changing behaviors or behavioral change?: A study of moral development and transbehavioral processes in juvenile institutional care2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Delarbeten
  1. Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy
  2012 (Engelska)Ingår i: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 33, nr 1, s. 4-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Purpose: This article aims to analyze and discuss the role of moral development in treatment of behavior problems and, further, to describe differences and similarities between two different methods – Milieu Therapy (MT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) – in terms of addressing criminogenic needs and promoting moral development.

  Design: By performing a literature review, the study shows that even though there are both pros and cons using MT and CBT in institutional care, relationships strong enough to restructure a young person’s moral reasoning require time, and involves not only the young person’s parents and social network members, but also a genuine therapeutic alliance with clinical staff at the institution.

  Findings:These are central factors articulated in both CBT and MT, but are more explicitly expressed in MT. The results of this article highlight some important practical implications: In order to redevelop moral self and societal values, an overly narrow focus on criminogenic needs might exclude other components or processes of treatment and behavioral change. Together with a treatment program that view close staffresident interactions as of secondary importance, this could impair the possibility to obtain positive and long-lasting treatment results.

  Implications: In practice, moral development itself should be considered as an overall treatment goal, integrated into the daily life at the institution, twenty-four hours a day. Finally, the possibility to work with moral development in institutional settings is discussed.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Emerald Group Publishing Limited, 2012
  Nyckelord
  Moral development, criminogenic needs, cognitive behavioral therapy, milieu therapy, institutional treatment
  Nationell ämneskategori
  Socialt arbete
  Forskningsämne
  Psykologi; Socialt arbete
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-26556 (URN)10.1108/09641861211286285 (DOI)2-s2.0-84879927127 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2012-11-30 Skapad: 2012-11-30 Senast uppdaterad: 2017-12-07Bibliografiskt granskad
  2. Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches
  2012 (Engelska)Ingår i: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 51, nr 5, s. 316-330Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Juveniles in institutional treatment lack the skills to cope with societal expectations, rules, and moral values. If not prevented by staff, bonds are established with other deviant youth and the placement serves as a perfect "school of crime." This article aims to explore staff strategies to prevent negative peer cultures, as well as their theoretical foundations and relation to staff academic level and professional experience. Data were collected at eight Swedish institutions, using the Correctional Program Assessment Inventory 2000, questionnaires, observations, and interviews with clinical staff. Results show that most facilities lack negative-peer-culture strategies, but this is not related to academic level or experience. The importance, in terms of influencing the residents, of theoretical knowledge concerning psychological group-processes, peer culture, and moral development, as these relate to staff-supervised or unsupervised time, is discussed.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Taylor & Francis Group, 2012
  Nyckelord
  adolescent; institutional care; peer culture; staff education; treatment
  Nationell ämneskategori
  Socialt arbete
  Forskningsämne
  Socialt arbete
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-26557 (URN)10.1080/10509674.2012.683238 (DOI)2-s2.0-84863907740 (Scopus ID)
  Anmärkning

  Founding Agency:

  The Swedish National Board of Institutional Care

  Tillgänglig från: 2012-11-30 Skapad: 2012-11-30 Senast uppdaterad: 2017-12-07Bibliografiskt granskad
  3. Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationships
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationships
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To promote behavioral change processes in young people in institutional care, it is important that staff groups have common therapeutic goals, a unified view on how to achieve change, and similar attitudes towards the use of theory and methods. This article examines the level of Staff Group Unanimity at 8 treatment wards, by using the Correctional Program Assessment Inventory 2000 (CPAI), a questionnaire, additional interviews with key staff, and observations. Results show that most staff members have different views of the theory and methods used, low common therapeutic goals, and low agreement on how treatment should be performed, accompanied by low to modest confidence in management overall, and management’s ability to promote staff unity. The complexity of promoting positive interactions in the staff group without also creating distance to the residents is discussed.

  Nyckelord
  staff unanimity, residential treatment, therapeutic goals, rituals, interactions
  Nationell ämneskategori
  Socialt arbete
  Forskningsämne
  Socialt arbete
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-26558 (URN)
  Tillgänglig från: 2012-11-30 Skapad: 2012-11-30 Senast uppdaterad: 2017-10-17Bibliografiskt granskad
  Ladda ner (pdf)
  omslag
  Ladda ner (pdf)
  spikblad
 • 45.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Degner, Jürgen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Moral development as a crucial treatment goal for young people in institutional care: a critical comparison between milieu therapy and cognitive behavioral therapy2012Ingår i: Therapeutic Communities: International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, ISSN 0964-1866, E-ISSN 2052-4730, Vol. 33, nr 1, s. 4-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: This article aims to analyze and discuss the role of moral development in treatment of behavior problems and, further, to describe differences and similarities between two different methods – Milieu Therapy (MT) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) – in terms of addressing criminogenic needs and promoting moral development.

  Design: By performing a literature review, the study shows that even though there are both pros and cons using MT and CBT in institutional care, relationships strong enough to restructure a young person’s moral reasoning require time, and involves not only the young person’s parents and social network members, but also a genuine therapeutic alliance with clinical staff at the institution.

  Findings:These are central factors articulated in both CBT and MT, but are more explicitly expressed in MT. The results of this article highlight some important practical implications: In order to redevelop moral self and societal values, an overly narrow focus on criminogenic needs might exclude other components or processes of treatment and behavioral change. Together with a treatment program that view close staffresident interactions as of secondary importance, this could impair the possibility to obtain positive and long-lasting treatment results.

  Implications: In practice, moral development itself should be considered as an overall treatment goal, integrated into the daily life at the institution, twenty-four hours a day. Finally, the possibility to work with moral development in institutional settings is discussed.

 • 46.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Degner, Jürgen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Negative peer cultures in juvenile institutional settings: staff as couch coaches or couch slouches2012Ingår i: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 51, nr 5, s. 316-330Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Juveniles in institutional treatment lack the skills to cope with societal expectations, rules, and moral values. If not prevented by staff, bonds are established with other deviant youth and the placement serves as a perfect "school of crime." This article aims to explore staff strategies to prevent negative peer cultures, as well as their theoretical foundations and relation to staff academic level and professional experience. Data were collected at eight Swedish institutions, using the Correctional Program Assessment Inventory 2000, questionnaires, observations, and interviews with clinical staff. Results show that most facilities lack negative-peer-culture strategies, but this is not related to academic level or experience. The importance, in terms of influencing the residents, of theoretical knowledge concerning psychological group-processes, peer culture, and moral development, as these relate to staff-supervised or unsupervised time, is discussed.

 • 47.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Degner, Jürgen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Staff group unanimity in care of juveniles in institutional treatment: routines, rituals, and relationshipsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  To promote behavioral change processes in young people in institutional care, it is important that staff groups have common therapeutic goals, a unified view on how to achieve change, and similar attitudes towards the use of theory and methods. This article examines the level of Staff Group Unanimity at 8 treatment wards, by using the Correctional Program Assessment Inventory 2000 (CPAI), a questionnaire, additional interviews with key staff, and observations. Results show that most staff members have different views of the theory and methods used, low common therapeutic goals, and low agreement on how treatment should be performed, accompanied by low to modest confidence in management overall, and management’s ability to promote staff unity. The complexity of promoting positive interactions in the staff group without also creating distance to the residents is discussed.

 • 48.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Degner, Jürgen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Staff Group Unanimity in the Care of Juveniles in Institutional Treatment: Routines, Rituals, and Relationships2013Ingår i: Journal of Offender Rehabilitation, ISSN 1050-9674, E-ISSN 1540-8558, Vol. 52, nr 2, s. 119-137Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One prerequisite for effective institutional care is that staff agree on how to deliver treatment and have a unified view of how to achieve change—in other words, to have staff group unanimity (SGU). This study used the Correctional Program Assessment Inventory (CPAI) 2000, interviews with key staff, and observations of daily activities to examine the levels of SGU on eight treatment wards in Sweden. Results show that staff members had differing views of the theory and methods, low common therapeutic goals, low to modest confidence in management, and low agreement about how treatment should be delivered. At institutions displaying low and medium levels of SGU, observations revealed significantly less interactions between staff and residents, and the residents spend a lot less time in staff supervised activities than at institutions with a high level of SGU. This article also considers the complexity of promoting positive interactions among the staff while maintaining close relationships between the staff and residents.

 • 49.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. The Life History Research Program, Department of Psychiatry, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, USA.
  Degner, Jürgen
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Working with complex problem behaviors in juvenile institutional care: staff’s competence, organizational conditions and public value2014Ingår i: International Journal of Prisoner Health, ISSN 1744-9200, E-ISSN 1744-9219, Vol. 10, nr 4, s. 239-251Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Institutional staff encounter juveniles with complex problems (externalizing and internalizing)which calls for adequate formal education/training and professional experience to deliver quality treatment, contributing to an effective organization and increasing public value. The purpose of this paper is to investigate staff’s formal education, professional experience and the institutions’ organizational strategies providing knowledge and clinical training to staff.

  Design/methodology/approach

  The study includes staff questionnaires from eight wards (n¼102). In addition, 39 in-depth interviews were conducted with management and staff members.

  Findings

  Results show that institutions lack clearly defined target groups, 70 percent of staff members lack college education, 30 percent has never been offered education within the organization, and the vast majority of staff does not feel competent in performing their daily work.

  Practical implications

  The results from this study shed light on an overlooked area in institutions, detention centers and prison settings, and are important to policy makers and governmental organizations responsible for coercive care of juveniles.

  Originality/value

  Unlike previous studies, treatment and detention organizations are emphasized as similar to manufacturing industry and profit organizations, and the results are discussed with departure in organizational theory.

 • 50.
  Ahrle, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Saydosh, Abir
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kulturspecifika omsorgsbehov och önskemål2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
1234567 1 - 50 av 3441
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf