oru.sePublications
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 221
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  ABEDIAN SANANDAJI, FOAD
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brottsprevention och tygghetsarbete i stadsplaneringen.: En fallstudie om trygghet och trivsel i Brickebacken.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abrahamsson, Kristin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett åldrande Sverige: En studie om konsekvenser och åtgärder på nationell och kommunal nivå.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den åldrande befolkningen som är ett internationellt fenomen och en viktig samhällsutmaning. Fokus i uppsatsen ligger på nationell och framför allt kommunal nivå. Syftet är att redogöra för konsekvenserna av en åldrande befolkning och att redogöra för de åtgärder som finns på nationell nivå och framför allt på kommunal nivå genom att undersöka fyra utvalda kommuner (Örebro, Kumla, Hällefors och Ljusnarsberg). Syftet är även att kartlägga andelen äldre i svenska kommuner. Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Det kvantitativa materialet utgörs av offentlig statistik och det kvalitativa materialet utgörs av åtta intervjuer, två intervjuer för varje kommun. 

 • 3.
  Ageland, Hannes
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Tillgänglighet för rullstolsburna: Politik, praktik och vardagsliv. En fallstudie i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag utgår från tre frågor. Hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? Hur planerar man praktiskt inom Örebro kommun med frågor kring tillgänglighet i staden? Hur ser rullstolsburna på tillgängligheten i Örebro? För att besvara frågorna studerar jag litteratur och gällande lagar som behandlar ämnet tillgänglighet på olika sätt. Jag genomför även tre intervjuer som jag spelar in med en politiker, en tjänsteman samt en person som är rullstolsburen. Dessa inspelade intervjuer skriver jag rent för att kunna analysera i uppsatsen.

  Utifrån min analys och den litteratur jag studerat kommer jag till slut fram till att det i planeringen av Örebro finns ett samarbete mellan politiker, tjänstemän samt handikapporganisationer. Politiskt arbetas det med att ge direktiv till tjänstemän. Praktiskt handlar det om att tillämpa gällande lagstiftning samt genom praktiska demonstrationer visa hur verkligheten ser ut för handikappade. Rullstolsburna ser tillgänglighet som något som sakta men säkert blir bättre, även om det finns mycket som kan förbättras.

 • 4.
  Ak, Evelyn
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gümüssoy, Johanna
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jag är ju inte så nära någonting egentligen, vart skulle jag ta vägen? -En kvalitativ studie om kvinnors rörelsemönster  i det offentliga rummet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnors plats i det offentliga rummet har länge försummats som en viktig del i samhällsplaneringen. Detta beror framförallt på att planeringen varit ett mansdominerat yrkesområde som planerat städer för män, vilket resulterat i att kvinnor upplever rädsla för hot samt en låg tillhörighetskänsla när de befinner sig i det offentliga rummet. Till följd av detta strävar denna studie efter att undersöka hur kvinnors anpassning till upplevt otrygga miljöer tar sig i uttryck, samt vilka faktorer som ligger bakom en upplevd otrygghetskänsla hos kvinnor i Örebro. Studiens syfte uppnås med hjälp av kvalitativa metoder i form av kodning och vandringsintervjuer, vilket har utförts med kvinnliga respondenter som rör sig med gång, cykel och kollektivtrafik i det offentliga rummet till och från arbetet. Studiens kvalitativa data har sedan analyserats i förhållande till tidigare feministisk geografisk forskning samt genusforskning.

  Respondenternas beskrivningar av faktorer för trygghet respektive otrygghet under sin väg till och från arbetet konkretiserar media, män och mörker som faktorer för otrygghet i det offentliga rummet. I kontrast konkretiserar respondenterna dygnets ljusa timmar och synlighet som faktorer för trygghet. Vidare exemplifierar respondenterna rädslans rum i Örebro som skogspartier, tomma mörka områden samt instängda områden som tunnlar.

 • 5.
  Alemyr, Martin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ljungström, Sophie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  DET ATTRAKTIVA GÅNGSTRÅKET - En studie om hur människor i Örebro vill att gångstråk ska vara utformade2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Alenbrand, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bodin, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels

  säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på

  resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i

  planeringsprocessen är barn. Syftet med uppsatsen är att kartlägga varför och hur inkludering

  av barn i planprocessen bör ske. Detta med utgångspunkt i Örebro kommuns uttalade mål att

  öka medborgardeltagande av barn.

  Barnkonventionen fastställer barns rättigheter och det finns flera aspekter som talar för nyttan

  att inkludera barn i planeringen. Definitionerna av barnperspektiv och barns perspektiv

  skiljer sig åt där det förstnämnda innebär att man bedömer och förklarar barns behov medans

  det sistnämnda tar vara på barns egna erfarenheter genom olika deltagandemetoder.

  Det finns en betydelse i hur barn utforskar och använder den fysiska miljön kopplat till deras

  utveckling. Genom beprövade metoder för hur dialog med barn sker på bästa sätt samt hur

  resultatet ska förvaltas så kan denna betydelse identifieras.

  Analysverktyget barnkonsekvensanalys (BKA) används inom olika kommuner för att säkra

  barnperspektivet i planprocesser. Det är ett analysverktyg som med fördel skulle kunna

  förstärka barnperspektivet i Örebro kommun.

  Att arbeta med BKA i planprocesser genererar uppenbara fördelar då barns status som

  medborgare likställs med andra grupper i samhället samt att deras rättigheter säkras. Flera

  andra sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter gynnas också av utförandet av BKA på

  både lång och kort sikt för både kommunen, barnen själva och samhället som helhet.

 • 7.
  Alfonsson, André
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Emmanouil, Vicky
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  YTSNÅLA TRAFIKLÖSNINGAR OCH SEN DÅ? - En jämförande studie om hur överbliven trafikyta disponeras vid övergången till ytsnåla trafiklösningar i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ytan är en av kommunernas viktigaste resurser. På ytan spenderar människor sin vardag, möter andra människor, bygger tillit, utbyter idéer och förväntar sig kunna transportera sig på ett enkelt och bekvämt sätt. Transporter är nära förknippat med ytanvändning där det finns tydliga samband mellan de två. Här har planeraren en central roll när kommunerna ställs inför stora utmaningar som ökad befolkningstillväxt, urbanisering och föroreningar som med bristfälliga åtgärder riskerar att fördärva platsens värden.

  I den här uppsatsen studeras ytanvändning i Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun. Studien besvarar hur olika trafikslag påverkar ytanvändningen, hur överbliven yta disponeras, vilken effekt kommunernas policys får för den fysiska miljön och vilka ytbesparande förutsättningar studerade kommuner har för att ställa om med hänsyn till rådande trafiksituation. Syftet i denna studie uppnås genom kvalitativt och kvantitativt tillvägagångssätt där kommunala dokument från Örebro, Helsingborg och Norrköping kommun, statistik samt trafikrelaterade teorier och tidigare forskning inkluderas.

  Resultatet av studien visar att det finns ytbesparande potential. Kommunerna planerar numera för förtätning, funktionsblandning, varierade upplåtelseformer samt ytsnåla trafiklösningar som GC och KT som förväntas spara yta och öka tillgängligheten. I kommunernas planeringen identifieras mönster med planering från centrum där enklare DP:s hittas i centrum medan mer omfattande DP:s sker runt stadskärnan. Planeringen har en tydlig social dimension som måste beaktas. Slutligen visar studien att det finns flera möjliggörande och begränsande aspekter såsom inlåsningseffekten av bilen samt diverse externa och interna förhållanden.

 • 8.
  Algotson, Erica
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jäderberg, Simon
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det finns flera sidor av samma Väster Om en stadsdels rykte och framställning ur olika perspektiv 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar områdens rykten och vilka faktorer som ligger bakom dem, hur en stadsdel kan vara utformad för att räknas som en god stadsdel och dessutom hur en stadsdel bör behandlas av kommuner för att den ska vara välfungerande socialt.

  Syftet är att undersöka om områdens framställning påverkas av rykten och medias framställning samt att undersöka några invånares uppfattning om centrala Väster och se om det finns ett samband mellan rykten och uppfattning av stadsdelarna.

  Studien är gjord med hjälp av intervjuer som utfördes i två olika intervjuer med två respondenter per tillfälle där den ena gruppen hade ett inifrånperspektiv och var boende på centrala Väster medan den andra gruppen hade ett utifrånperspektiv och dessa personer hade aldrig någonsin bott på centrala Väster tidigare.

  Studien har behandlat offentliga, strategiska dokument, statistik från Örebro kommuns hemsida, brottsstatistik från brottsförebyggande rådet, nyhetsartiklar och författarna har gjort egna undersökningar i sociala medier.

  Uppsatsen handlar om centrala Väster i Örebro, ett område definierat och avgränsat av författarna. Området jämförs med området Öster som är en liknande stadsdel i befolkningsantal, den fysiska utformningen och har en liknande historia i sin utveckling. Skillnaden mellan dessa områden är att det ena området har flera rykten som målar upp stadsdelen som ett problemområde och det andra området målas upp som en av de bästa stadsdelarna i Örebro. Därför ville vi också undersöka om kommunens strategiska dokument skapar en hierarki mellan områden, vad konsekvenserna blir av detta och hur de skulle kunna lösas.

  Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur Öster och centrala Väster framställs hos några av kommunens invånare där Öster visar sig uppfattas som en "gräddhylla" och centrala Väster som något mindre positivt.

  Resultatet visar också att områdena framställs olika i strategiska dokument på grund av flera anledningar. Detta kan innebära att kommunen måste gå in och satsa mer på centrala Väster för att den socioekonomiska statusen ska höjas och stadsdelens rykte förändras till något positivt - som Östers rykte.

 • 9.
  Allard, Therese
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Westerholm, Maria
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien: genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Almquist, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En integrerad stadsdel, eller Örebros nya "gräddhylla"?: En studie av planeringsarbetet för stadsdelen Rynningeåsen i Örebro2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar stadsplanering utifrån ett segregations- och integrationsperspektiv. Uppsatsen fokuserar på den nyproducerade stadsdelen Rynningeåsen i Örebro. Syftet med studien är att studera hur Örebro kommun kan vara med och påverka att segregation inte uppstår i Rynningeåsen. Enligt de detaljplaner som Örebro kommun har tagit fram syftar området till att skapa en integrerad stadsdel, med närhet till naturen vars invånare ska spegla hela kommunens befolkning Jag hade innan studiens början en hypotes om att det i princip är omöjligt att motverka segregation i ett nyproducerat område, då nybyggnationer leder till höga boendekostnader som alla människor från olika samhällsklasser inte har möjlighet att ta del av. Studien tar avstamp i den formulerade hypotesen.   

 • 11.
  Andersson, Axel
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tiveljung, Emelie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konkurrens om det offentliga rummet -En fallstudie om cykelparkering i centrala Uppsala2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Andersson Rajkovic, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hållbarhet och medborgarinflytande - EN FALLSTUDIE AV OMBYGGNADEN AV SLUSSEN I STOCKHOLM2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Andersson, Roger
  et al.
  IBF, Uppsala universitet.
  Elander, Ingemar
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Selectieve armenzorg: asmoedebestrijding en gemeentelijk welzijnsbeleid in Zweden2003In: Agora : tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, ISSN 1380-6319, Vol. 19, no 1, p. 23-26Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Andersson, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Upplevelser i stora och små städer: En studie av upplevelseturism och platsmarknadsföring i Örebro och Säffle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Anneborg, Anne-Maja
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Learning while participating in public planning, and having fun: Testing a method of using focus groups and a vision of a sustainable future neighborhood, that ‘pushes the limits’2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are facing the problems of climate change, the unfair share and over use of Earth’s resources. Global North overuses, Sweden has an ecological footprint of four planets. The challenge is to change our lifestyles. This thesis is trying out a method to diffuse ideas of sustainable development (SD) and for citizen participation. I created a future vision of a sustainable neighborhood inspired by Jane Jacobs and the concept of densification. This I presented to three homogenous focus groups: the next-door neighborhood, home owners and people in rentals. Free discussion then followed, and then a questionnaire. The findings where that the participants, fifteen of sixteen, thought the method gave them new ideas, allowed them to share their knowledge, and that it was a good method for participation. I thought that it was a ‘fun’ method. Focus groups research works more the way people normally interact, as did the literature show. I could see the learning process, that Patsy Healey describes, the creation of cultures, and also how the issue of SD was explored. It was time consuming to recruit participants. The tendency was that volunteers liked to talk, had an interest in planning, although not all in favor of SD. Many resembled me, in age and cultural background. The method could be useful to deepen dialog with citizens, especially in an early stage of planning. The vision should be ‘daring’ to spur good discussions, that may land in a compromise on SD.

 • 16.
  Ardryd, Filip
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Farok Ahmed, Foad
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gårdstensbostäder och arbetet i ett utsatt område i förhållande till Polisens rapport över utsatta områden2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Arfaoui Bent Hedi, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att leva som man lär: en attitydstudie om goda miljökunskaper påverkar på människors bilvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Atterling, Lena
  Örebro University. Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Turistattraktioner & placemarketing: - En fallstudie av turismen i Örebro län2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Turismnäringen betraktas idag som världens största näringsgren och World Tourism Organisation förutspår att näringen kommer att fortsätta växa i framtiden. Turismnäringens omsättning är betydelsefull då den bidrar med sysselsättning och arbetstillfällen. Den svenska turismpolitiken har till mål att skapa en hög attraktionskraft för Sverige som turistland samt en turistnäring med långsiktig konkurrenskraft.

   

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som skapar en turistattraktion, samt på vilket sätt det går att varugöra den och sälja den till turister. Uppsatsen syftar ytterligare till att ta reda på hur kommunerna i Örebro län arbetar med turismutveckling i syfte att skapa och utveckla turistattraktioner. Jag har försökt hitta samband mellan tidigare forskning och enkät- och intervjusvaren för att uppsatsens syfte ska uppfyllas. I enkätundersökningen deltog sju av Örebro läns kommuner och intervjuerna genomfördes med tre av dessa som har regionalgeografisk skillnad.

   

  En turistattraktion bör vara en unik och lättillgänglig aktivitet som stimulerar till besök och resulterar i tillfredställda turister. Attraktionen kan ha karaktär av kultur, natur eller nöje. Det är viktigt att varugöra attraktionen för att nå ut till turister och det finns många olika marknadsföringsmetoder inom placemarketing. De populäraste i Örebro län är samarbete, turistbroschyrer och marknadsföring genom Internet. Det är viktigt att arbeta med en hållbar turismutveckling utifrån det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet för att skapa en långsiktig lönsam näring.

 • 19.
  ATTERSTIG, SOFIA
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Atterstig, Sofia
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Fotgängarens plats i stadsrummet: en analys av det sociala livet i Lindesbergs nordvästra stadskärna2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Miljöbedömningar på strategisk nivå: en studie av mindre kommuners implementering av strategiska miljöbedömningar i fysisk planering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Axner, Anton
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Segregation i Region Örebro län -En studie av regionala segregationsmönster2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ämnar undersöka den socioekonomiska boendesegregationens utifrån faktorerna Medianinkomst, Utrikes födda, Högstadieutbildning 9år samt Högskoleutbildning 3 år eller längre löst byggt på en metod av rumslig analys. Detta har gjorts utifrån ett geografiskt perspektiv där mönster och samband mellan de fyra tidigare nämnda faktorerna har gjorts utifrån och mellan årtalen 2012 samt 2016. Detta är något som gjorts utifrån det kartmaterial som tagits fram specifikt för uppsatsen där areabaserade data har använts utifrån kilometerrutor. Analysen som gjorts av dessa har i sin tur baserats på tidigare forskning och på statistik och de trender och utvecklingstendenser Region Örebro län själva har kartlagt.

  Tidigare forskning har berörts, där huvudkategorierna har varit segregation och begreppets innebörd, kort om segregation och dess vetenskapshistoria, olika metoder att mäta segregation samt segregationens konsekvenser och hur den kan motverkas.

  Resultatet har i huvudsak visat tre saker. Dels att segregationen inom Region Örebro län framförallt är ett fenomen knutet till tätorterna som finns inom regionen, vilket talar för att det framförallt är regionens tätorter som arenan för segregation som fenomen, men dess omfattning är något som uppsatsen inte har ämnat att undersöka. Den andra är relationen mellan stad och landsbygd utifrån utbildningsnivå, där andelen med lägre utbildningsnivå är koncentrerat till landsbygd, och andelen med hög utbildning till tätorterna. Den tredje slutsatsen är att det finns rumsliga samband mellan de negativa delarna av de utvalda faktorerna (såsom lägre utbildningsnivå och lägre medianinkomst) med områden där andelen utrikes födda är hög.

 • 24.
  Back, Petter
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nilsson, Aila
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  SYNS DU – FINNS DU? -En komparativ studie av den fysiska miljöns betydelse för naturlig övervakning på Järntorget och Våghustorget i Örebro kommun 2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Torg har länge haft en viktig funktion för människors vardagsliv i form av koncentration av service och handel samt samlingspunkter för transporter och möten. Torgen har även kommit att bli en samlingspunkt för brottslighet och en vanlig plats för brottsförebyggande insatser. Intentionen med denna studie är att undersöka och jämföra hur den fysiska miljön påverkar den naturliga övervakningen och vilka åtgärder som kan införas. Studien omfattar inventeringar av två utvalda torg i Örebro kommun, Järntorget och Våghustorget, som jämförs utifrån modellen modelling natural surveilliance. Med modellen undersöker vi tätheten mellan fastigheternas entréer till torget samt sikten från dem på dag- och kvällstid. Resultaten från inventeringarna av torgen visar på relativt omfattande olikheter där Järntorget har ett tätare avstånd mellan en-tréerna, men med ett sämre siktfält från dem dygnet runt. Detta på grund av den fysiska miljöns utformning som snarare försvårar en naturlig övervakning i form av omfattande skymmande föremål, som parkerade bilar, byggnader, växtlighet etcetera, och bristande belysning. Våg-hustorgets fysiska miljö har i sin tur en god sikt från entréerna både dag- och kvällstid med färre skymmande föremål samt god belysning. Studiens slutsats är att den viktigaste faktorn för att underlätta en naturlig övervakning i det offentliga rummet kan vara att ha god sikt från entréerna och ha en hög genomströmning av människor. Studien rekommenderar bland annat åtgärder på Järntorget som att minska hinder och barriärskänslan samt skapa ökad aktivitet, för att i sin tur skapa tillhörighet och ökad naturlig övervakning på torget.

 • 25.
  Becker, Leo
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Studentmobilitet i Europa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Berg, Alexander
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brottsförebyggande i Västerbottens län: Medborgarlöften i stad och landsbygd2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Västerbottens län präglas av en tätbefolkad kust och ett glest befolkat inland som innehåller ett flertal landsbygdskommuner. Strategier för att arbeta mer brottspreventivt och trygghetsskapande har tagits fram i form av medborgarlöften. Dessa medborgarlöften finns i länets alla 15 kommuner och är framtagna av polis med hjälp av kommun och befolkning. Syftet med denna uppsats är att ge en bild av ett urval av insatser och skillnader i det brottspreventiva arbetet i tätort och landsbygd i Västerbottens län. För att få svar på frågeställningarna så har varje medborgarlöftenas innehåll kategoriserats inom de brottspreventiva insatserna i en kommunindelning beroende på om kommunen varit en stadskommun, pendlingskommun eller landsbygdskommun. Medborgarlöften bygger på metoderna Community policing och Problemorienterat polisarbete vars syfte är att bygga upp en god relation mellan polis och befolkning samt finna bakomliggande problem till brotten.

  Resultatet i studien visar att information kring medborgarlöftena på kommunernas hemsida är väldigt bristfälliga. De insatser som identifierats i löftena är inom Trafik, Narkotika, Grannsamverkan, Ungdomsrelaterat, Öka synlighet/Närvaro, Våld i nära relation, Alkoholtillsyn, Fysisk miljö och Oskyddade trafikanter. Det går att identifiera enstaka skillnader i medborgarlöftena i kommunernas brottspreventiva arbete. Trafikinsatser och insatser mot narkotika är någonting som fått utrymme i alla kommuner i sina medborgarlöften med undantag för de två stadskommunerna Umeå och Skellefteå. Även landsbygdskommunen Malå sticker ut i att inte göra ha med en punkt om drog- och rattfylleri. Grannsamverkan är en insats som det går att se ett mönster i att alla pendlingskommuner har identifierat och har med i sitt medborgarlöfte, men detta är inget som landsbygdskommunerna har valt att fokusera på. Ökad polisiär synlighet och närvaro är ett fokus som går att koppla till landsbygdskommunerna. Våld i nära relation finns endast som insats i pendlingskommuner. I övriga insatspunkter så ses ingen röd tråd som går att koppla till de tre kommunindelningarna.

 • 27.
  Berge Kleber, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vernersdotter, Rut
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Creating a Sustainability Strategist2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Bergen Fingal, Elisabet
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från "En god bostad åt alla" till den enskilde individens behov Bostadspolitik på nationell och lokal nivå - en jämförande analys2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Bergic, Evelina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Olsson, Niklas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett samhallsplanerarperspektiv: Att vacka en outnyttjad plats till /iv utifran ett hal/bart perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen står idag inför en rad olika problem och utmaningar. Flera av problemen kopplas till människors negativa inverkan på miljön, som till viss del beror på en hänsynslöshet till miljön för att sträva efter ekonomisk tillväxt. Resurser delas dessutom orättvist människor sinsemellan, vilket skapar sociala problem. Ett begrepp som inrymmer alla dessa problem och utmaningar är hållbar utveckling. I uppsatsen utgår vi från tre dimensioner av hållbar utveckling, vilka är sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Världssamfundet FN har länge varit en drivande part när det gäller frågor som rör hållbar utveckling. De har tillsammans med medlemmarna antagit agendor och strategier inom hållbar utveckling, för att komma tillrätta med problemen. Sverige är ett land som varit med och antagit agendor och strategier inom hållbar utveckling, vilket betyder att de är förbehållna att sträva efter en hållbar utveckling i hela landet. Detta har lett till att Sverige har tagit fram egna mål anpassade efter nationen, som varje kommun i sin tur ska förhålla sig till och arbeta utefter. Ett sätt att arbeta på kommunnivå är att tillämpa ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. Uppsatsens syfte är att undersöka möjligheterna i ett specifikt område för att tillämpa en hållbar samhällsplanering. Vidare är syftet att precisera vilka hållbara åtgärder som är tillämpningsbara för det specifika området. Uppsatsens studieobjekt utgår från tre områden i Karlskoga kommun som vi valt att benämna enhetligt som Södra Sandviken. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning, följer en allmän beskrivning för hur begreppet hållbar utveckling används och tillämpas. Dessutom beskrivs den hållbara utvecklingen via tre dimensioner med egenskaper och värden inom varje dimension. För att komplettera bilden av hållbar utveckling innehåller tidigare forskning en mer kritisk syn kring ämnet. En annan del för att besvara syfte och frågeställning är genom att definiera ett sätt att utvärdera hållbar samhällsplanering, i uppsatsen används en modell som Boverket tagit fram på uppdrag av Regeringen. Vidare följer exempel på hållbara samhällsplaneringsåtgärder som har implementerats i olika kommuner. Uppsatsen tar utgångspunkt i Växjö kommuns framgångsrika arbete med att implementera hållbar utveckling i samhällsplaneringen.

  Som tillvägagångssätt har vi utgått från en dokumentanalys, som kommit till användning när vi studerat de skriftliga källorna, såsom detaljplaner och Översiktsplan. Dessutom för att komplettera bilden av området har två observationsmetoder använts, dels har vi utfört fältobservationer och dels GIS-observationer. Området Södra Sandviken beskrivs i stora drag utifrån utmärkande egenskaper. Södra Sandviken är ett område som till stora delar är obebyggt med enbart några enstaka byggnader, samtliga med samhällsfunktion. Området fyller en viktig funktion då det finns höga natur-, frilufts-, fritids- och rekreationsvärden. I planer och strategier som berör området tas förutsättningar och restriktioner för hållbar utveckling i utgångspunkt. Några av de undersökta planerna är Översiktsplan, Vision 2020 och berörda detaljplaner för området. I beskrivningen av området används även en rapport om att upprätta en camping i Södra Sandviken, som än inte blivit antagen. Dock innehåller rapporten relevant information för området som kommer till användning i analysen. I första delen analysen besvaras fråga ett med utgångspunkt i Karlskoga kommuns förutsättningar och restriktioner för hållbar samhällsplanering i Södra Sandviken. Utifrån befintliga planer, främst Översiktsplan finns det goda förutsättningar för ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. De sju målen som Boverket definierar utifrån hållbar fysisk samhällsplanerare uppfylls delvis utifrån nuvarande förutsättningar i Södra Sandviken. Den andra delen av analysen utgår från Södra Sandvikens förutsättningar och restriktioner för att tillämpa hållbara åtgärder i området. I den sista delen av analysen analyseras hållbara åtgärders värden, där vi utgår från de åtgärder som föreslagits i föregående del av analysen. Uppsatsen avslutas med en slutsats där Boverkets sju mål för hållbar fysisk samhällsplanering sätts i perspektiv utifrån nuvarande förutsättningar och restriktioner samt med de hållbara åtgärder som föreslås för området. Dessutom bifogas en karta som illustrerar områdets lämplighet utifrån förutsättningar och restriktioner för olika utvecklingsområden, totalt rör det sig om fyra utvecklingsområden, vilka är: område lämpligt för aktiviteter som stärker Naturvärden, område lämpligt för möten, mark som på sikt kan inrymma bostadsbebyggelse och lämpligt område för frilufts- och fritidsliv. Avslutningsvis lämnas förslag på vidare forskning.

 • 30.
  Bernhardsson, Pernilla
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Larsson, Jack
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Upplevelsen av en gång- och cykeltunnel -En upplevelsestudie av gång- och cykeltunneln under Väsbygatan och järnvägen i Sala2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en del av Stockholm-Mälarregionen växer Sala, detta innebär ett ökat behov av bostäder och

  bland annat Norrmalm har pekats ut för bostadsutveckling. Järnvägen är dock en barriär som måste

  övervinnas då Norrmalm ligger norr om järnvägen. Idag finns det en gång- och cykeltunnel i direkt

  anslutning till Norrmalm som skulle kunna knyta samman de olika områdena i staden. Tunneln har

  dock, i en utredning av Trafikverket, pekats ut som otrygg och anslutningarna till den anses som

  otydliga. Tidigare har det inte undersökts hur allmänheten upplever den befintliga gång- och

  cykeltunneln eller dess omedelbara omgivning. Denna uppsats undersöker därför genom tjugofem

  kvalitativa intervjuer hur tunneln och dess omedelbara omgivning upplevs av allmänheten i Sala

  kommun och varför samt vilken typ av åtgärd som skulle kunna öka gång- och cykeltrafiken genom

  tunneln. Kunskapsläget, uppsatsens analysram, redogör för forskning, vetenskapliga artiklar och

  rapporter kopplat till bland annat planering och åtgärder för ökad trygghet, mentala bilder och

  orientering i staden, platsidentitet, rädsla och oro i offentliga rum samt hela-resan-perspektiv.

  Resultatet från intervjuerna visar ett mönster där majoriteten av respondenterna upplever en känsla av

  obehag eller otrygghet i gång- och cykeltunneln eller dess omedelbara omgivning vilket resulterade i

  att en del av dem undviker tunneln. Ett fåtal respondenter, endast män, avvek från mönstret och

  upplever tunneln som trygg. Rädslan för brottslighet var för många respondenter en bidragande

  anledning till upplevd otrygghet, särskilt efter mörkrets inbrott. Resultatet visar också att dålig

  belysning, skötsel, renhållning och överblickbarhet är faktorer som skapar otrygghet i tunneln och dess

  omedelbara omgivning. Genom att åtgärda dessa faktorer samt öka flödet av människor skulle enligt

  flera av respondenterna öka känslan av trygghet.

  Uppsatsens analys och slutsatser visar att människor upplever tunneln och dess omedelbara omgivning

  olika beroende av flera olika faktorer, både mentala, sociala och fysiska. Människors mentala

  uppfattning är förankrad både i tidigare erfarenheter och återberättelser och skiljer sig från person till

  person. Den mentala faktorn påverkar den sociala på så vis att många upplever rörelse och närvaro av

  andra som positivt för trygghet under förutsättning att de personer man möter kan bedömas på avstånd

  utifrån mentala föreställningar. Den fysiska faktorn handlar om hur miljön skapar obehag och känsla

  av otrygghet genom exempelvis förekomst av klotter eller dålig skötsel. Ingen faktor går att separera

  från de andra, de hänger på flera sätt ihop. Gång- och cykeltrafiken genom tunneln skulle kunna öka

  tillsammans med åtgärder för ökad trygghet såsom bättre skötsel och belysning i tunneln och dess

  omedelbara omgivning. Tryggheten och trafiken skulle också kunna öka genom bland annat tydligare

  stråkidentitet och målpunkter. Det finns en tendens till att kvinnor upplever tunneln som mer otrygg än

  män vilket kan förklaras med att offentliga rum sällan är planerade för kvinnor och deras behov.

 • 31.
  Bjørn, Næsje
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eldres bruk av utomhusmiljøet i Vivalla i et trygghetsperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Denne oppgaven tar for seg hvordan eldre bruker utomhusmiljøet i nærområdet sett fra et trygghetsperspektiv. Oppgaven har kommet til som et resultat av at Örebro Kommun skal utarbeide en fordypet oversiktsplan for bydelen Vivalla, og jeg har da vært så heldig å få plass i en arbeidsgruppe som retter seg til ulike segmenter i befolkningen i bydelen. Min del i dette retter seg mot eldre personer, andre jobber mot blant annet barn og unge eller kvinner.

  Vivalla står ovenfor store endringer i utformingen av det fysiske miljøet i fremtiden. Örebrobostäder skal bygge om og restaurerer boligmassen, industri- og handelsområder utvikles i økende takt, og befolkningssammensetningen endres.

  I denne oppgaven har jeg intervjuet personer som bor i Örebrobostäders seniorleiligheter om hvordan de bruker utomhusmiljøet i nærområdet. Hvor går de? Hvor vil de ikke gå? Er det noe man kan gjøre for å tilrettelegge for en økt eller fortsatt bruk av utomhusmiljøet?

  Grunnlaget for undersøkelsen er 10 dypintervjuer og ett gruppeintervju, hvor jeg kartlegger de intervjuedes synspunkter på området.

  Trygghetsperspektivet er en bærende del i oppgaven, men også hvor man går og hvorfor, og hvilke områder som verdsettes av de som bor i Vivalla.

 • 32.
  Bolin, Michaela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  How can place attachment inform the decision to stay? Walking interviews with residents in a struggling Swedish rural municipality2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis provides in-depth understanding of five residents´ place-relation to a Swedish rural municipality in decline and how this relation can affect their decision of living in the municipality. The participants relation to place is mainly explored and explained through the concept place attachment and partly sense of place. As a quite experimental method, the study used walking interviews to see if it can contribute to new ways of exploring place attachment. To analyse the material the study is guided by the tripartite model of place attachment (PPP-model), developed by Scannell & Gifford (2010).

  The decision to live in the municipality are shown to be based on a diversity of place attachments, where ancestral/family rootedness, everyday rootedness, a pragmatic place attachment, and an ambivalent place attachment can be observed. Furthermore, one can conclude that the participants relation to the place is highly complex and involves a set of emotions. The result also showed that a reflexive sense of place, infused with feelings of melancholy and hopelessness plays a part in shaping the participants relations with place. This confirm the notion from previous research (Manzo 2003) that place attachment also exists in a larger socio-political context and cannot solely be understood as de-politicized personal experience.

  Furthermore, the use of walking interviews gave the result that a complex individual set up of many places and spaces of attachments could be observed. The walk also revealed the importance of how pre-cognitive affective sensations plays a part in persons relation to the physical and material place. This suggests that pre-cognitive affect might be fruitful to be considered more fully in further place attachment research.

 • 33.
  Brandt, Daniel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 34.
  Bärj, John
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Natursyn, handling och miljöpåverkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Carlsson Westlund, Catarina
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Herder, Carolina
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Kan segregeringen brytas?: En studie om hur politiker och tjänstemän arbetar med boendesegregeringen i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Ceder, Carl Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bilden av Italien: Identiteter i resebroschyrer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Ciray, Evin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jönsson, Josefin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Trygghet genom brottsförebyggande planering: - en studie av brottsförebyggande åtgärder i Karlaparken och Oskarsparken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka Örebro kommuns arbete och insatser för att förbättra

  tryggheten i två utvalda parker i kommunen samt en översiktlig beskrivning av kommunens

  mål och visioner för parker överlag. Detta har återkopplats till tidigare teorier som varit

  inflytelserika i samhällsplanering angående trygghet i parker och grönområden. Studien

  undersöker om dessa mål och visioner samt tidigare teorier verkställs i de två utvalda

  parkerna, Karlaparken och Oskarsparken samt om huruvida hög grad av delaktighet

  medborgare haft i planprocesser angående parkutveckling.

  Teoretiska utgångspunkter som presenteras i uppsatsen är utvalda utifrån dess relevans till

  stadsplanering för ökad trygghet, specifikt för grönområden och parker kring

  bostadsområden. Ledande författare är Oscar Newman, C.Ray Jeffrey, Carina Listerborn

  samt James Q. Wilssons samarbete med George L.Kelling. Ur författarnas skrifter har de

  begrepp och teorier som använts i uppsatsen valts ut på grund av dess koppling till vårt syfte

  och analys.

  För att nå syftet och besvara frågeställningarna har vi använt oss av tidigare teoretiska

  utgångspunkter, offentliga dokument och egna observationer av parkerna som sedan

  sammanställts i uppsatsen. De dokument som inte fanns till förfogande på kommunens

  hemsida har skickats från kommunen via mail efter förfrågan. Oskarsparken har analyserats

  utifrån dess potential att upprustas, baserat på våra egna observationer av platsen samt de

  kunskaper och ideér som kan hämtas från teoretiska utgångspunkter samt kommunens

  tidigare arbete och visioner.

  Resultatet av studien i en kort sammanfattning är att det finns många riktlinjer och visioner i

  Örebro kommun som främjar trygghet och brottsprevention, men att utfallet av dessa åtgärder

  är svårt att konstatera konkret. Under 2015 och 2016 infördes flera åtgärder i Karlaparken

  som förbättrade utgångspunkterna för trygghet och välbefinnande på platsen, och att

  medborgare i kommunen tog del av planprocessen, men att slutliga bevis på hur

  upprustningen förändrat platsen för medborgare till viss mån saknas och skulle kunna

  undersökas i framtiden. Oskarsparken har stor potential för framtida utveckling och detta

  presenteras i uppsatsen utifrån egna visioner med grund i de teorier och insatser som vi

  studerat i detta arbete. Visionerna för Oskarsparken är baserade på de förutsättningar som

  finns på platsen, med fokus på dess lokalisering i staden i jämförelse med andra parker,

  exempelvis Karlaparken.

  Slutligen kan vi konstatera att det finns möjlighet att genom stadsplanering utforma en park

  så att den är och upplevs som mer trygg och brottsförebyggande. Vägen till detta kan ske

  både genom fysiska medel som implementeras eller tas bort från platsen samt genom

  medborgardeltagande och en uppföljd dialog mellan medborgare och kommun.

 • 38.
  Dahlén, Johan
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Arbetskraftsrörlighet efter EU-utvidgningen: Så har Sverige påverkats2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Danermark, Berth
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Elander, IngemarÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design1994Collection (editor) (Refereed)
 • 40.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyöppning av hotell, franchising och kulturella krockar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 41.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vilket hotell väljer vi och varför?: En undersökninga av Örebros innerstadshotell2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Edstorp, Jessica
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Cooperation in Weal and Woe: Place perception, sense of self and project participation among women in rural Tanzania2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Tanzania is a country which faces several development challenges. The villages in this essay are located in a rural part of central Tanzania. The area experiences severe environmental conditions in addition to poverty and other related problems. Therefore, there are attempts to improve the situation by forming groups on local level. The two projects studied aim to improve the environment and the members’ economy by planting and selling trees. The participants are women only, except the supervisors who are men in both projects.

  Purpose and Question at Issue: The purpose is to examine if the project which the women participate in is affected by their sense of place. This is perceived through the examination of problems and possibilities faced by the women in their daily lives as well as in the project, and how these are managed and dealt with. The aim is to see if there is a correspondence between how different situations are dealt with by the individual and if this too can be related to the sense of place.

  Method: The majority of the material was gathered through field studies but additional information was achieved through literature studies, earlier research, observations in field and informal conversations. Interviews were carried out with participating women in the studied projects. The method followed the guidelines of grounded theory and the interviews were designed with Dolbeare’s and Schuman’s three-interview series in mind. A minor quantitative study was also carried out by handing out a questionnaire to the women in the projects.

  Theory: The theoretical framework builds on Tuan’s development of the meaning of sense of place, which is made up of people’s feelings, experiences and relations to a certain place. Closely related to sense of place is Bourdieu’s structural theory of habitus, why this is also considered a part of the theoretical framework.

  Analysis: The material gathered through the field studies is analyzed in relation to the purpose and question at issue. Sense of place is defined by using various categories of the concept, which aim to encompass several aspects and therefore give a more nuanced picture of the meaning of place for the individual. The women were found to relate the place first and foremost to their family, social bonds and daily chores and to a lesser extent with the environment.

 • 43.
  Edström, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Befolkning, ekonomisk utvecklingsnivå och kommunal ekonomi för Sveriges kommuner2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Edstöm, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sambandet mellan hälsa och regional ekonomisk utvecklingsnivå2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Edvinsson, Pontus
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hambre, Samuel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Den digitala medborgardialogen: framtiden inom kommunal planering?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medborgardialogen blir allt viktigare som ett komplement till den representativa demo-kratin. Syfte i denna uppsats är att studera hur digitaliseringen påverkar medborgardi-alogen. Våra frågeställningar kretsar kring vilka förväntningar som finns på den digita-liserade medborgardialogen och specifikt hur delaktigheten och användbarheten på-verkas.

  För att utvärdera och analysera nya digitala verktyg studerar vi bevekelsegrunderna för kommunikation inom samhällsplanering. Förutsättningen för utveckling av digitala verktyg är intresset för kommunikation i planeringen. Vi ser att de digitala verktygen fungerar som den kommunikativa planeringens förlängda arm. Vi har valt att studera Örebro kommun och Malmö kommun som arbetat aktivt med digitalisering av medbor-gardialogen. Vi har studerat dessa kommuners strategier och verktyg för digitalisering.

  För att skapa en djupare förståelse har vi valt att intervjua tjänstemän i respektive kommun. Vidare kompletterade vi fallstudierna med material i från Sveriges kommuner och landsting och demokratiutredningen och ställer vi dem i relation till varandra.

  I resultatet ser vi att digitala verktygen bidrar till ökat deltagandet och öppnar upp ka-naler för att nå ut till fler målgrupper i samhället. Vidare bidrar den digitala informat-ionen till att kommunerna mer effektivt kan använda sig av den i sin planering. Det skapas stora möjligheter digitalt men risken finns också att det är svårt att analysera en stor mängd data, att medborgarna bjuds in till dialog utan att verkligt påverka sam-hällsplaneringen. Behovet av analysverktyg och utvärdering är stort.

 • 46.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ambivalent Dutch lifestyle migrants in rural Sweden2013In: Practising the good life / the good life in practices: Book of Abstracts / [ed] João Sardinha, Kate Torkington, Inês David, 2013, p. 5-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on Dutch families who moved to Hällefors (rural Sweden) in the early 21st century. It discusses contradictory and ambivalent discourses between life before and life after migration. As studied in this text, the direction of the move (north), the destination (a problematic municipality) and the structure for the decision process (provided by a municipality and an agency actively attracting incomers) are novel aspects to existing studies of lifestyle migration. The paper aims to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning. The main empirical question is ‘after migrating to Hällefors, what influences the Dutch families’ attitude towards returning?’ This question is addressed through an interview study, conducted in 2011. One of the findings is that long-term planning migrants show less ambivalence than spontaneous movers.

 • 47.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants and the "good life" in central Sweden2011In: 6th International conference on population geographies, collection of abstracts: 2011, Umeå University, Sweden, 2011, p. 54-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the latest decade, an increasing number of Dutch counter-urban migrants have moved to the Swedish countryside. This text focuses on a number of Dutch families and their search for the good life in a problematic Central Swedish municipality. In the course of the past four years, data have been gathered during observations and interviews with migrant families, municipality officials and project managers both in Sweden and the Netherlands.This text takes a migrant perspective as most data are derived from around ten in-depth interviews with migrant families in this particular Central Swedish municipality. Central questions consider the migrants’ aspirations and expectations prior to moving, as well as their socio-cultural experiences in the place of destination. Attention is given to the migrants’ mode and sector of employment, both prior to and after migration. The aim of this paper is to examine what factors contributed to the decision of the migrants to move to this area in general and this municipality specifically. Moreover, reference is made to the temporal character of their move. The migrants’ relationship to the new home area, as well as the meanings they attach to opportunities of mobility and transnational ties are central themes in this paper.

 • 48.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the twenty-first century: international lifestyle migration, transnational entrepreneurship and the Bergslagen area2009In: Change: society, environment and science in transition, 2009, p. 171-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though different sources may present somewhat different figures, the message is clear; the number of Dutch emigrants is rising sharply at the beginning of the twentyfirst century. A significant part of these migrants leaves for Sweden. Why are they leaving in such large numbers, and what attracts them in the country of destination?

  In this article, both Dutch and Swedish statistics about international migration are taken as starting point in order to describe and analyse Dutch migrants who migrated to the Swedish countryside from the year 2000 onwards. Where in the Netherlands are they from, and where in Sweden do they settle? What is their demographic and socioeconomic background? Building on these keycharacteristics, examples of Dutch settlers are taken from the Bergslagen area in central Sweden. In this article, I describe and analyse a number of different recruitment strategies, as deployed by Swedish rural municipalities. I also focus on the Dutch migrants’ prospective employment and life after migration. I argue that transnational entrepreneurship is both a trigger for migration and makes (at least a number of) them an interesting group to research. With the help of a longitudinal database, I will reveal more details about the employment of the Dutch migrants.

  Based on the large body of literature about international lifestyle migration and some of my previous studies, I identify particular factors that play a large role in the migrants’ decision to leave. I also focus on the migrants’ motives for choosing the Bergslagen area and for aspiring a certain postmigration lifestyle. The purpose of the article is to attempt to describe in what way the concept of lifestyle can be used in this study, as well as defining the most significant features of the postmigration lifestyle of the Dutch migrants. This article concludes with a discussion of subjects for future research on this phenomenon that I call “the orange wave”.

 • 49.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the context of lifestyle migration, this chapter describes and analyses the motives of a group of affluent Western migrants in the rural Swedish municipality of Hällefors...

  ...The Dutch seem to prefer rural and sparsely populated areas over urban areas (Eimermann et al. 2012).Against this background, the study at hand focuses in particular on one rural Swedish municipality: Hällefors. The aim of this chapter is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning, and thereby to give voice to the hope, pain, nostalgia, and triumph of lives lived in other places (King et al.1995). Consequently, the empirical question is as follows: “After migrating to Hällefors, what influences the Dutch households’ attitude towards returning?” This question is addressed through narratives of Dutch migrant households, gathered during fieldwork in 2011.

 • 50.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden2015In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 21, no 1, p. 68-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lifestyle migration is part of an ongoing quest for a better way of life. More or less affluent migrants moving to a destination with a perceived better climate are studied in the context of social rather than economic motivations. This paper focuses on Dutch families and their decision to move to the rural municipality of Hällefors in the Bergslagen area, Sweden. Such a Nordic destination, actively attracting migrants, has not previously been investigated in the context of lifestyle migration. The purpose of the paper is to examine what factors contribute to the decision to move. The research questions are the following: what are the socio-demographic characteristics of the migrating families? What meanings do the migrants attach to their work environments and places of residence prior to moving? What motivations and expectations have shaped the decision to move? These questions are addressed through an interview study. Results show that the adult family members were mainly born in the late 1950s or in the 1960s. The children were born in the 1990s and early 21st century. According to most respondents, effects of overpopulation and rapid urbanisation, both felt on the work floor and in the living environment, became a serious trigger to leave the Netherlands. Differences between the families consider the character of occupations (within or outside the creative industries) and the length of the decision process. In contrast to some other lifestyle migrant populations, families in this study considered returning as part of their ongoing quest.

12345 1 - 50 of 221
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf