oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 162
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  ABEDIAN SANANDAJI, FOAD
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brottsprevention och tygghetsarbete i stadsplaneringen.: En fallstudie om trygghet och trivsel i Brickebacken.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Ageland, Hannes
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Tillgänglighet för rullstolsburna: Politik, praktik och vardagsliv. En fallstudie i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag utgår från tre frågor. Hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? Hur planerar man praktiskt inom Örebro kommun med frågor kring tillgänglighet i staden? Hur ser rullstolsburna på tillgängligheten i Örebro? För att besvara frågorna studerar jag litteratur och gällande lagar som behandlar ämnet tillgänglighet på olika sätt. Jag genomför även tre intervjuer som jag spelar in med en politiker, en tjänsteman samt en person som är rullstolsburen. Dessa inspelade intervjuer skriver jag rent för att kunna analysera i uppsatsen.

  Utifrån min analys och den litteratur jag studerat kommer jag till slut fram till att det i planeringen av Örebro finns ett samarbete mellan politiker, tjänstemän samt handikapporganisationer. Politiskt arbetas det med att ge direktiv till tjänstemän. Praktiskt handlar det om att tillämpa gällande lagstiftning samt genom praktiska demonstrationer visa hur verkligheten ser ut för handikappade. Rullstolsburna ser tillgänglighet som något som sakta men säkert blir bättre, även om det finns mycket som kan förbättras.

 • 3.
  Allard, Therese
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Westerholm, Maria
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien: genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Almquist, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En integrerad stadsdel, eller Örebros nya "gräddhylla"?: En studie av planeringsarbetet för stadsdelen Rynningeåsen i Örebro2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar stadsplanering utifrån ett segregations- och integrationsperspektiv. Uppsatsen fokuserar på den nyproducerade stadsdelen Rynningeåsen i Örebro. Syftet med studien är att studera hur Örebro kommun kan vara med och påverka att segregation inte uppstår i Rynningeåsen. Enligt de detaljplaner som Örebro kommun har tagit fram syftar området till att skapa en integrerad stadsdel, med närhet till naturen vars invånare ska spegla hela kommunens befolkning Jag hade innan studiens början en hypotes om att det i princip är omöjligt att motverka segregation i ett nyproducerat område, då nybyggnationer leder till höga boendekostnader som alla människor från olika samhällsklasser inte har möjlighet att ta del av. Studien tar avstamp i den formulerade hypotesen.   

 • 5.
  Andersson, Roger
  et al.
  IBF, Uppsala universitet.
  Elander, Ingemar
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Selectieve armenzorg: asmoedebestrijding en gemeentelijk welzijnsbeleid in Zweden2003In: Agora : tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, ISSN 1380-6319, Vol. 19, no 1, p. 23-26Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Andersson, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Upplevelser i stora och små städer: En studie av upplevelseturism och platsmarknadsföring i Örebro och Säffle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Arfaoui Bent Hedi, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att leva som man lär: en attitydstudie om goda miljökunskaper påverkar på människors bilvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Atterling, Lena
  Örebro University. Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Turistattraktioner & placemarketing: - En fallstudie av turismen i Örebro län2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Turismnäringen betraktas idag som världens största näringsgren och World Tourism Organisation förutspår att näringen kommer att fortsätta växa i framtiden. Turismnäringens omsättning är betydelsefull då den bidrar med sysselsättning och arbetstillfällen. Den svenska turismpolitiken har till mål att skapa en hög attraktionskraft för Sverige som turistland samt en turistnäring med långsiktig konkurrenskraft.

   

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som skapar en turistattraktion, samt på vilket sätt det går att varugöra den och sälja den till turister. Uppsatsen syftar ytterligare till att ta reda på hur kommunerna i Örebro län arbetar med turismutveckling i syfte att skapa och utveckla turistattraktioner. Jag har försökt hitta samband mellan tidigare forskning och enkät- och intervjusvaren för att uppsatsens syfte ska uppfyllas. I enkätundersökningen deltog sju av Örebro läns kommuner och intervjuerna genomfördes med tre av dessa som har regionalgeografisk skillnad.

   

  En turistattraktion bör vara en unik och lättillgänglig aktivitet som stimulerar till besök och resulterar i tillfredställda turister. Attraktionen kan ha karaktär av kultur, natur eller nöje. Det är viktigt att varugöra attraktionen för att nå ut till turister och det finns många olika marknadsföringsmetoder inom placemarketing. De populäraste i Örebro län är samarbete, turistbroschyrer och marknadsföring genom Internet. Det är viktigt att arbeta med en hållbar turismutveckling utifrån det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet för att skapa en långsiktig lönsam näring.

 • 9.
  ATTERSTIG, SOFIA
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Atterstig, Sofia
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Fotgängarens plats i stadsrummet: en analys av det sociala livet i Lindesbergs nordvästra stadskärna2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Miljöbedömningar på strategisk nivå: en studie av mindre kommuners implementering av strategiska miljöbedömningar i fysisk planering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Bjørn, Næsje
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eldres bruk av utomhusmiljøet i Vivalla i et trygghetsperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Denne oppgaven tar for seg hvordan eldre bruker utomhusmiljøet i nærområdet sett fra et trygghetsperspektiv. Oppgaven har kommet til som et resultat av at Örebro Kommun skal utarbeide en fordypet oversiktsplan for bydelen Vivalla, og jeg har da vært så heldig å få plass i en arbeidsgruppe som retter seg til ulike segmenter i befolkningen i bydelen. Min del i dette retter seg mot eldre personer, andre jobber mot blant annet barn og unge eller kvinner.

  Vivalla står ovenfor store endringer i utformingen av det fysiske miljøet i fremtiden. Örebrobostäder skal bygge om og restaurerer boligmassen, industri- og handelsområder utvikles i økende takt, og befolkningssammensetningen endres.

  I denne oppgaven har jeg intervjuet personer som bor i Örebrobostäders seniorleiligheter om hvordan de bruker utomhusmiljøet i nærområdet. Hvor går de? Hvor vil de ikke gå? Er det noe man kan gjøre for å tilrettelegge for en økt eller fortsatt bruk av utomhusmiljøet?

  Grunnlaget for undersøkelsen er 10 dypintervjuer og ett gruppeintervju, hvor jeg kartlegger de intervjuedes synspunkter på området.

  Trygghetsperspektivet er en bærende del i oppgaven, men også hvor man går og hvorfor, og hvilke områder som verdsettes av de som bor i Vivalla.

 • 14.
  Brandt, Daniel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 15.
  Bärj, John
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Natursyn, handling och miljöpåverkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Carlsson Westlund, Catarina
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Herder, Carolina
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Kan segregeringen brytas?: En studie om hur politiker och tjänstemän arbetar med boendesegregeringen i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Ceder, Carl Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bilden av Italien: Identiteter i resebroschyrer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Dahlén, Johan
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Arbetskraftsrörlighet efter EU-utvidgningen: Så har Sverige påverkats2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Danermark, Berth
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Elander, IngemarÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design1994Collection (editor) (Refereed)
 • 20.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyöppning av hotell, franchising och kulturella krockar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vilket hotell väljer vi och varför?: En undersökninga av Örebros innerstadshotell2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Edstorp, Jessica
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Cooperation in Weal and Woe: Place perception, sense of self and project participation among women in rural Tanzania2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Tanzania is a country which faces several development challenges. The villages in this essay are located in a rural part of central Tanzania. The area experiences severe environmental conditions in addition to poverty and other related problems. Therefore, there are attempts to improve the situation by forming groups on local level. The two projects studied aim to improve the environment and the members’ economy by planting and selling trees. The participants are women only, except the supervisors who are men in both projects.

  Purpose and Question at Issue: The purpose is to examine if the project which the women participate in is affected by their sense of place. This is perceived through the examination of problems and possibilities faced by the women in their daily lives as well as in the project, and how these are managed and dealt with. The aim is to see if there is a correspondence between how different situations are dealt with by the individual and if this too can be related to the sense of place.

  Method: The majority of the material was gathered through field studies but additional information was achieved through literature studies, earlier research, observations in field and informal conversations. Interviews were carried out with participating women in the studied projects. The method followed the guidelines of grounded theory and the interviews were designed with Dolbeare’s and Schuman’s three-interview series in mind. A minor quantitative study was also carried out by handing out a questionnaire to the women in the projects.

  Theory: The theoretical framework builds on Tuan’s development of the meaning of sense of place, which is made up of people’s feelings, experiences and relations to a certain place. Closely related to sense of place is Bourdieu’s structural theory of habitus, why this is also considered a part of the theoretical framework.

  Analysis: The material gathered through the field studies is analyzed in relation to the purpose and question at issue. Sense of place is defined by using various categories of the concept, which aim to encompass several aspects and therefore give a more nuanced picture of the meaning of place for the individual. The women were found to relate the place first and foremost to their family, social bonds and daily chores and to a lesser extent with the environment.

 • 23.
  Edström, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Befolkning, ekonomisk utvecklingsnivå och kommunal ekonomi för Sveriges kommuner2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Edstöm, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sambandet mellan hälsa och regional ekonomisk utvecklingsnivå2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ambivalent Dutch lifestyle migrants in rural Sweden2013In: Practising the good life / the good life in practices: Book of Abstracts / [ed] João Sardinha, Kate Torkington, Inês David, 2013, p. 5-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on Dutch families who moved to Hällefors (rural Sweden) in the early 21st century. It discusses contradictory and ambivalent discourses between life before and life after migration. As studied in this text, the direction of the move (north), the destination (a problematic municipality) and the structure for the decision process (provided by a municipality and an agency actively attracting incomers) are novel aspects to existing studies of lifestyle migration. The paper aims to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning. The main empirical question is ‘after migrating to Hällefors, what influences the Dutch families’ attitude towards returning?’ This question is addressed through an interview study, conducted in 2011. One of the findings is that long-term planning migrants show less ambivalence than spontaneous movers.

 • 26.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants and the "good life" in central Sweden2011In: 6th International conference on population geographies, collection of abstracts: 2011, Umeå University, Sweden, 2011, p. 54-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the latest decade, an increasing number of Dutch counter-urban migrants have moved to the Swedish countryside. This text focuses on a number of Dutch families and their search for the good life in a problematic Central Swedish municipality. In the course of the past four years, data have been gathered during observations and interviews with migrant families, municipality officials and project managers both in Sweden and the Netherlands.This text takes a migrant perspective as most data are derived from around ten in-depth interviews with migrant families in this particular Central Swedish municipality. Central questions consider the migrants’ aspirations and expectations prior to moving, as well as their socio-cultural experiences in the place of destination. Attention is given to the migrants’ mode and sector of employment, both prior to and after migration. The aim of this paper is to examine what factors contributed to the decision of the migrants to move to this area in general and this municipality specifically. Moreover, reference is made to the temporal character of their move. The migrants’ relationship to the new home area, as well as the meanings they attach to opportunities of mobility and transnational ties are central themes in this paper.

 • 27.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the twenty-first century: international lifestyle migration, transnational entrepreneurship and the Bergslagen area2009In: Change: society, environment and science in transition, 2009, p. 171-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though different sources may present somewhat different figures, the message is clear; the number of Dutch emigrants is rising sharply at the beginning of the twentyfirst century. A significant part of these migrants leaves for Sweden. Why are they leaving in such large numbers, and what attracts them in the country of destination?

  In this article, both Dutch and Swedish statistics about international migration are taken as starting point in order to describe and analyse Dutch migrants who migrated to the Swedish countryside from the year 2000 onwards. Where in the Netherlands are they from, and where in Sweden do they settle? What is their demographic and socioeconomic background? Building on these keycharacteristics, examples of Dutch settlers are taken from the Bergslagen area in central Sweden. In this article, I describe and analyse a number of different recruitment strategies, as deployed by Swedish rural municipalities. I also focus on the Dutch migrants’ prospective employment and life after migration. I argue that transnational entrepreneurship is both a trigger for migration and makes (at least a number of) them an interesting group to research. With the help of a longitudinal database, I will reveal more details about the employment of the Dutch migrants.

  Based on the large body of literature about international lifestyle migration and some of my previous studies, I identify particular factors that play a large role in the migrants’ decision to leave. I also focus on the migrants’ motives for choosing the Bergslagen area and for aspiring a certain postmigration lifestyle. The purpose of the article is to attempt to describe in what way the concept of lifestyle can be used in this study, as well as defining the most significant features of the postmigration lifestyle of the Dutch migrants. This article concludes with a discussion of subjects for future research on this phenomenon that I call “the orange wave”.

 • 28.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the context of lifestyle migration, this chapter describes and analyses the motives of a group of affluent Western migrants in the rural Swedish municipality of Hällefors...

  ...The Dutch seem to prefer rural and sparsely populated areas over urban areas (Eimermann et al. 2012).Against this background, the study at hand focuses in particular on one rural Swedish municipality: Hällefors. The aim of this chapter is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning, and thereby to give voice to the hope, pain, nostalgia, and triumph of lives lived in other places (King et al.1995). Consequently, the empirical question is as follows: “After migrating to Hällefors, what influences the Dutch households’ attitude towards returning?” This question is addressed through narratives of Dutch migrant households, gathered during fieldwork in 2011.

 • 29.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden2015In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 21, no 1, p. 68-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lifestyle migration is part of an ongoing quest for a better way of life. More or less affluent migrants moving to a destination with a perceived better climate are studied in the context of social rather than economic motivations. This paper focuses on Dutch families and their decision to move to the rural municipality of Hällefors in the Bergslagen area, Sweden. Such a Nordic destination, actively attracting migrants, has not previously been investigated in the context of lifestyle migration. The purpose of the paper is to examine what factors contribute to the decision to move. The research questions are the following: what are the socio-demographic characteristics of the migrating families? What meanings do the migrants attach to their work environments and places of residence prior to moving? What motivations and expectations have shaped the decision to move? These questions are addressed through an interview study. Results show that the adult family members were mainly born in the late 1950s or in the 1960s. The children were born in the 1990s and early 21st century. According to most respondents, effects of overpopulation and rapid urbanisation, both felt on the work floor and in the living environment, became a serious trigger to leave the Netherlands. Differences between the families consider the character of occupations (within or outside the creative industries) and the length of the decision process. In contrast to some other lifestyle migrant populations, families in this study considered returning as part of their ongoing quest.

 • 30.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Narratives of ambivalence by Dutch lifestyle migrants in Hällefors, Sweden.2013In: Association of American geographers (AAG)  2013: annual meeting program, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The proposed text discusses contradictory and ambivalent discourses between life before and life after migration. Hällefors is a rural Swedish municipality coping with unfavourable conditions of economic stagnation and population decline. In an attempt to turn this tide, a Holland-project was conducted between 2004 and 2007. The aim of the project was to attract a number of Dutch families, preferably with young children. This would assist in sustaining social services such as day care at a local level. Moreover, as the adults are of working age, and economically active in creative industries, an additional aim of the project was to facilitate adaptation from heavy industry to a knowledge economy. Around 50 Dutch families settled in Hällefors in the early 21st century. During and after interviews with the remaining families their attitude towards return is investigated. The aim of this study is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards return, and thereby, to give voice to the hope, pain, nostalgia and triumph of lives lived in other places (King et al. 1995). Consequently, the empirical question is 'after migrating to Hällefors, what influences the Dutch households' attitude towards return?' This question is addressed through an interview study, conducted in 2011. As studied in this text, the direction of the move (north), the destination (a problematic municipality) and the structure for the decision process (a municipality actively attracting incomers in cooperation with an agency) are novel aspects to existing studies of lifestyle migration.

 • 31.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents2015In: European Urban and Regional Studies, ISSN 0969-7764, E-ISSN 1461-7145, Vol. 22, no 4, p. 398-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Urban-to-rural consumption-led mobility contributes to restructuring stagnating rural areas in Europe. Against this background, this article explores international rural place-marketing efforts by Swedish municipalities towards affluent western European migrants, exemplified by campaigns in the Netherlands. The analysis is based on the concepts of rural place marketing and lifestyle migration. Research methods employed in this article are observation and a survey during migration information meetings, followed by interviews with both stakeholders and migrants. The results suggest that rural municipalities with less favourable or unfavourable geographic conditions are the most actively engaged in international place-marketing efforts. Participation in migration information meetings and the Internet are the most commonly used communication strategies. The engaged municipalities are selective in their consideration of target groups. Attracting even a few of the ‘right type’ of migrants (i.e. families and entrepreneurs from affluent countries) over the course of some years contributes considerably to maintaining a small municipality’s population and economic viability. However, although stakeholders claim that the marketing efforts have been effective and statistics point out that the number of Dutch migrants has increased, it is hard to distinguish the effect of rural place-marketing campaigns from the myriad possibilities for migrants to gather information about potential destination areas. Therefore, regional policy makers may consider shifting their focus to actively receiving potential migrants who are in the final stage of their decision process.

 • 32.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Promoting the "good life" in central Sweden2011In: Geographical knowledge, nature and practice, 2011, p. 68-69Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  On the one hand, certain rural areas of Central Sweden are facing challenges of economic decline and depopulation in the early 21st century. on the other hand, the number of Dutch migrating to Sweden has increased steadily over the past decade. As a result of these developments, Dutch migrants have become a target group for the promotional activities of certain Central Swedish municipalities.

  Against this empirical background, this paper aims to examine contemporary international place promotion of Nordic rural areas in order to attract counter-urban movers, exemplified by Central Swedish marketing campaigns towards Dutch (prospective) migrants. Methods applied are observation during emigration fairs in the Netherlands and a study of promotional material disseminated by Central Swedish municipalities through their “Holland-projects”. Moreover, an interview-study is conducted amongst municipal officials and recruiters at two organisations actively engaged in attracting Dutch and other counter-urban migrants to Central Sweden. Empirical questions considering the expectations of the recruiting municipalities are addressed in the paper. Moreover, the paper studies how the municipalities justify recruiting affluent western migrants.

 • 33.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Så upptäckte Holland Bergslagen2009In: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacsson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, p. 94-113Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anmärkningsvärt nog ligger de fem svenska kommuner där det – enligt tidningen Fokus rankinglista för 2009 – är sämst att bo i Bergslagen (Norberg, Hagfors, Ljusnarsberg, Filipstad och Munkfors). Samtidigt lyckas dessa kommuner värva holländska invandrarfamiljer. Hur kan man förklara detta? Ett sätt är att studera bilder. Föreställningar om Bergslagen, så som de träder fram i värvningsarbeten och hos de holländska familjerna. Det här kapitlet beskriver de olika Hollandsprojekt som har pågått (i Hällefors och Ljusnarsberg under åren 2004–2007) och som i skrivande stund fortfarande pågår (i Ludvika och Smedjebacken från och med 2008).

 • 34.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  There and back again?: Dutch lifestyle migrants moving to rural Sweden in the early 21st century.2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis has a twofold aim. First, it studies motivations and decision processes of Dutch families moving to rural Sweden, with a focus on Hällefors municipality in the Bergslagen area. Second, it explores how this migration flow can be conceptualised within migration theory. The results of the study are presented in four papers.

  The migrants’ characteristics are explored using variables from the Bergslagen Database. This is complemented with data from interviews with municipality officials, project leaders and Dutch families in rural Sweden.The theoretical framework consists of literature on counterurbanisation, the creative class thesis and lifestyle migration. The creative class thesis has inspired many rural place marketing projects and efforts to attract the ‘right type’ of people to stimulate rural development. Based on the interview study, I argue that lifestyle migration research offers most apt insights into the act of migration within the wider life trajectories of these Dutch families.

  The thesis offers new empirical data that suggest amendments to be made to the academic definition of lifestyle migration. Additional contributions consider the novel geographic direction of the migration flow (northwards), the destination (a deprived area) and the structure framing the decision process; a local authority and its deliberate attempts to attract new residents from abroad. The findings suggest transcending four binaries. First, in the context of an integrating EU, the thesis adds international dimensions to the initial story of internal counterurbanisation. Second, these flexibly mobile families transcend and combine issues of urbanity and rurality through access- facilitating technology and cheap means of long distance transport. Third, this study reiterates the importance of production as a complement to consumption in lifestyle migration research. Finally, the thesis adds dynamic issues of transience to the static permanent-temporary binary of migration.

  List of papers
  1. Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU
  Open this publication in new window or tab >>Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU
  2012 (English)In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 103, no 3, p. 330-346Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper explores whether the concept of counterurbanisation, expanded with an international dimension, offers a valuable framework for understanding recent migration flows from the Netherlands to Sweden. Using a geo-referenced database comprising demographic and socio-economic variables, the post-migration employment status, employment sector and settlement location of Dutch migrants in Central Sweden are analysed. In addition, results from observation, interviews and a survey during emigration fairs are employed to describe the motives for migration from the Netherlands to Central Sweden. We argue that counterurbanisation is not an exhausted research topic, when international political, economic and socio-cultural factors are added to the study.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-Blackwell, 2012
  Keyword
  international counterurbanisation, Central Sweden, database, interviews, Dutch migration
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-24185 (URN)10.1111/j.1467-9663.2011.00696.x (DOI)000305124000005 ()
  Available from: 2012-08-01 Created: 2012-08-01 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
  2. Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents
  Open this publication in new window or tab >>Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents
  2015 (English)In: European Urban and Regional Studies, ISSN 0969-7764, E-ISSN 1461-7145, Vol. 22, no 4, p. 398-415Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Urban-to-rural consumption-led mobility contributes to restructuring stagnating rural areas in Europe. Against this background, this article explores international rural place-marketing efforts by Swedish municipalities towards affluent western European migrants, exemplified by campaigns in the Netherlands. The analysis is based on the concepts of rural place marketing and lifestyle migration. Research methods employed in this article are observation and a survey during migration information meetings, followed by interviews with both stakeholders and migrants. The results suggest that rural municipalities with less favourable or unfavourable geographic conditions are the most actively engaged in international place-marketing efforts. Participation in migration information meetings and the Internet are the most commonly used communication strategies. The engaged municipalities are selective in their consideration of target groups. Attracting even a few of the ‘right type’ of migrants (i.e. families and entrepreneurs from affluent countries) over the course of some years contributes considerably to maintaining a small municipality’s population and economic viability. However, although stakeholders claim that the marketing efforts have been effective and statistics point out that the number of Dutch migrants has increased, it is hard to distinguish the effect of rural place-marketing campaigns from the myriad possibilities for migrants to gather information about potential destination areas. Therefore, regional policy makers may consider shifting their focus to actively receiving potential migrants who are in the final stage of their decision process.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Sage Publications, 2015
  Keyword
  Demographic shrinkage, interviews, rural idyll, rural place marketing, Sweden
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-29074 (URN)10.1177/0969776413481370 (DOI)000362330300005 ()2-s2.0-84942795313 (Scopus ID)
  Note

  Funding Agency:

  Swedish Society for Anthropology and Geography (SSAG)

  Available from: 2013-05-20 Created: 2013-05-20 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  3. Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden
  2015 (English)In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 21, no 1, p. 68-85Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Lifestyle migration is part of an ongoing quest for a better way of life. More or less affluent migrants moving to a destination with a perceived better climate are studied in the context of social rather than economic motivations. This paper focuses on Dutch families and their decision to move to the rural municipality of Hällefors in the Bergslagen area, Sweden. Such a Nordic destination, actively attracting migrants, has not previously been investigated in the context of lifestyle migration. The purpose of the paper is to examine what factors contribute to the decision to move. The research questions are the following: what are the socio-demographic characteristics of the migrating families? What meanings do the migrants attach to their work environments and places of residence prior to moving? What motivations and expectations have shaped the decision to move? These questions are addressed through an interview study. Results show that the adult family members were mainly born in the late 1950s or in the 1960s. The children were born in the 1990s and early 21st century. According to most respondents, effects of overpopulation and rapid urbanisation, both felt on the work floor and in the living environment, became a serious trigger to leave the Netherlands. Differences between the families consider the character of occupations (within or outside the creative industries) and the length of the decision process. In contrast to some other lifestyle migrant populations, families in this study considered returning as part of their ongoing quest.

  Place, publisher, year, edition, pages
  John Wiley & Sons, 2015
  Keyword
  lifestyle migration; Dutch migration; rural Sweden; interview study; decision process
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-30168 (URN)10.1002/psp.1807 (DOI)000347706100005 ()
  Available from: 2013-08-12 Created: 2013-08-12 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  4. “I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden
  Open this publication in new window or tab >>“I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the context of lifestyle migration, this chapter describes and analyses the motives of a group of affluent Western migrants in the rural Swedish municipality of Hällefors...

  ...The Dutch seem to prefer rural and sparsely populated areas over urban areas (Eimermann et al. 2012).Against this background, the study at hand focuses in particular on one rural Swedish municipality: Hällefors. The aim of this chapter is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning, and thereby to give voice to the hope, pain, nostalgia, and triumph of lives lived in other places (King et al.1995). Consequently, the empirical question is as follows: “After migrating to Hällefors, what influences the Dutch households’ attitude towards returning?” This question is addressed through narratives of Dutch migrant households, gathered during fieldwork in 2011.

  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-32231 (URN)
  Note

  This paper is published http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100686

  The fieldwork for this study was funded by the Swedish Society forAnthropology and Geography (SSAG; Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi). Iam grateful for the hospitality and enthusiasm of the migrants who participated in this study.Many thanks go to commentators on previous drafts, especially to Associate Professor IreneMolina (Uppsala University).

  Available from: 2013-11-04 Created: 2013-11-04 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
 • 35.
  Eimermann, Marco
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lundmark, Mats
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Müller, Dieter K.
  Department of Social and Economic Geography, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU2012In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 103, no 3, p. 330-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores whether the concept of counterurbanisation, expanded with an international dimension, offers a valuable framework for understanding recent migration flows from the Netherlands to Sweden. Using a geo-referenced database comprising demographic and socio-economic variables, the post-migration employment status, employment sector and settlement location of Dutch migrants in Central Sweden are analysed. In addition, results from observation, interviews and a survey during emigration fairs are employed to describe the motives for migration from the Netherlands to Central Sweden. We argue that counterurbanisation is not an exhausted research topic, when international political, economic and socio-cultural factors are added to the study.

 • 36.
  Eimermann, Marco
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Trumberg, AndersÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Place and Identity: a new landscape of social and political change in Sweden2015Collection (editor) (Refereed)
 • 37.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Minnet av en skola för alla2008In: I&M. Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, no 5, p. 22-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Skolan som integrationsarena?2007In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. LXV, no 2-3, p. 8-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar valfriheten i grundskolan skolornas möjligheter att vara en arena för integration mellan olika sociala och etniska grupper?

 • 39.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  The Swedish compulsory school: an arena for integration?2007Conference paper (Other academic)
 • 40.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  The Swedish compulsory school: an arena for integration? Overview and contextualization2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The Swedish compulsory school system has shifted from one of the most publicly dominated and centralized school systems in Europe, into one of the most decentralized. This process has resulted in a system that is more focused on competition. The question about free choice and how it influences residential and social segregation is widely debated on all levels in Swedish society. The government states that no school should be socially or economically segregated and that it’s important that pupils in schools have different experiences, social backgrounds and gets in contact with different cultures. The main focus in this paper investigates how the free choice in the compulsory school interacts with and is related to integration and segregation processes in the urban environment. The paper is divided into three parts and starts with a historical background to the development of the Swedish school system. Part two discuss the free choice policy reform that was implemented in the mid 1990s and part three highlight current segregation trends in the Swedish school system of today.

 • 41.
  Elander, Ingemar
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Paradise lost?: Desubsidization and social housing in Sweden1994In: Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design / [ed] Berth Danermark & Ingemar Elander, Delft, Netherlands: Delft University Press , 1994, 1, p. 95-122Chapter in book (Refereed)
 • 42.
  Elander, Ingemar
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Urban governance and central-local government relations: the metropolitan development initiative in Sweden2003In: www.urbanicity.orgArticle in journal (Other academic)
 • 43.
  Elander, Ingemar
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Blanc, Maurice
  LASTES, Nancy, France.
  Partnerships and democracy: a happy couple in urban governance?2001In: Governing European cities: social fragmentation, social exclusion and urban governance / [ed] Hans Thor Andersen, Ronald van Kempen, Aldershot: Ashgate, 2001, 1, p. 93-124Chapter in book (Other academic)
 • 44.
  Elander, Ingemar
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Danermark, Berth
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Introduction1994In: Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design / [ed] Berth Danermark & Ingemar Elander, Delft, Netherlands: Delft University Press , 1994, 1, p. 1-20Chapter in book (Refereed)
 • 45.
  Elander, Ingemar
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gustavsson, Eva
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyanser av grönt i den urbana hållbarhetskören: några aktuella exempel2015In: Biodiverse, ISSN 1401-5064, no 2, p. 5-7Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 46.
  Elander, Ingemar
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Åquist, Ann-Cathrine
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Den motsägelsefulla staden2001In: Den motsägelsefulla staden: vardagsliv och urbana regimer / [ed] Ingemar Elander, Lund: Studentlitteratur , 2001, p. 13-49Chapter in book (Other academic)
 • 47.
  Elander, Olof
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fotbollens själ?: En studie om platskänsla och fotboll: Exemplet Degerfors2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats behandlas fotbollens betydelse för den svenska bruksorten Degerfors. Av intresse är hur fotbollen format platskänslan på orten, och hur detta ger sig till känna i kommunala strategier och visioner. Degerfors är fortfarande en bruksort, där den lokala arbetsmarknaden och ekonomin är starkt beroende av ett stort industriellt företag. Huruvida en så kallad bruksanda finns att hävda, och i så fall hur denna är möjlig att relatera till fotbollen på orten är en central diskussion i uppsatsen. Den teoretiska förankringen vilar i den humanistiska geografin, och verk från bland andra Tuan, Relph och Buttimer. Empirin inrymmer främst kvalitativt material, i form av intervjuer och studier av supporterforum. För att komplettera de kvalitativa resultaten har även en kvantitativ studie genomförts, där Degerfors IF spelarrekrytering granskas. Analysen visar att fotbollen är djupt förankrad på flera plan i Degerfors. Det lokala engagemanget kring fotbollen är starkt, och stärker såväl moralen som självkänslan på orten, samtidigt som den representerar orten ute i landet. I uppsatsen hävdas att fotbollen är av hög lokal relevans, som en motvikt mot de globala krafter som slagit hårt mot industrin i Degerfors och andra, liknande orter i Sverige. 

 • 48.
  Ema Rasmusson, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  FIGHTING  FOR EXISTENCE: Exposing, questioning and moving beyond colonial practices within the Swedishplanning framework for mining establishments.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to centre three people’s stories, their experiences and un-­

  derstandings of the Swedish planning framework for mining establishments. The sto-­

  ries centred are from Sami people whom in different ways analyses, questions, chal-­

  lenges and changes the diverse expressions of colonialism, racism and capitalism

  within this framework. Through centring indigenous and decolonial planning this the-­

  sis tries to expose colonial planning practices and how indigenous knowledges,

  worldviews and perspectives are made marginalised. But at the same time it reformu-­

  lates, reconstruct and reimagines planning where non-­hierarchical and relational

  thinking is centred. This thesis is made through guidance of (mainly) indigenous and

  decolonial theories, methodologies and methods.

 • 49.
  Eriksson, Angela
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Upprustning av ett miljonprogramsområde: - en fallstudie av projektet Mitt Gröna Kvarter i Vivalla, Örebro2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid upprättandet av miljonprogrammet (1965-1974) skiljde sig stadsplaneringsidealet från dagens syn på hur en stad bör planeras. Idag står miljonprogramsområdena inför ett renoveringsbehov där evakuering av hyresgästerna under upprustningsperioden kan bli nödvändigt, likaså en hyreshöjning för att finansiera upprustningen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur ÖrebroBostäders (ÖBO) upprustningsprojekt Mitt Gröna Kvarter i miljonprogrammet Vivalla (på Visgatan i Örebro) är utformat, samt i vilket syfte projektet genomförs. Uppsatsen syftar också till att ge en bild av hyresgästernas reaktioner på projektet, hur beslutsprocessen går till gällande tillbakaflytt samt vilka möjligheter de haft att föra fram sina synpunkter. Följande frågeställningar besvaras i uppsatsen: Hur är ÖBOs projekt Mitt Gröna Kvarter utformat och vad är syftet med projektet? Vilka är hyresgästernas reaktioner och synpunkter på projektet och hur har deras synpunkter förts fram under processen? Hur resonerar hyresgästerna vad gäller tillbakaflytt efter upprustningen och vilken roll spelar informationen från ÖBO för detta beslut?

  Mitt Gröna Kvarter är ett aktuellt upprustningsprojekt i miljonprogrammet Vivalla, Örebro, där en upprustning av kvarteret Visgatan sker. Det kommunala bostadsbolaget ÖBO genomför projektet i syfte att främja ekonomisk, ekologisk och social hållbarhetsutveckling i området. Syftet med projektet är även att inkludera ett hyresgästperspektiv, ÖBO gav Cesam i uppdrag att ta fram arbetssätt som främjar möjligheter till deltagande hos hyresgästerna. Upprustningen innebär en hyreshöjning för att delfinansiera projektet. Majoriteten av hyresgästerna på Visgatan flyttar inte tillbaka efter evakueringsperioden, samtliga hyresgäster som flyttar därifrån medger att den främsta bidragande orsaken är att hyran blir för dyr. En av de huvudsakliga slutsatserna är att hyresgäster, vars hem berörs av upprustningsprojekt, har ett relativt litet utrymme att påverka utfallet och sina möjligheter att flytta tillbaka efter evakueringsperioden. Detta kan vara problematiskt ur ett demokratiperspektiv, såväl som ur ett klassperspektiv.

 • 50.
  Fellman, Marielle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bland kobbar och skär2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234 1 - 50 of 162
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf