oru.sePublications
Change search
Refine search result
1234 1 - 50 of 195
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  ABEDIAN SANANDAJI, FOAD
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brottsprevention och tygghetsarbete i stadsplaneringen.: En fallstudie om trygghet och trivsel i Brickebacken.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abrahamsson, Kristin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett åldrande Sverige: En studie om konsekvenser och åtgärder på nationell och kommunal nivå.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den åldrande befolkningen som är ett internationellt fenomen och en viktig samhällsutmaning. Fokus i uppsatsen ligger på nationell och framför allt kommunal nivå. Syftet är att redogöra för konsekvenserna av en åldrande befolkning och att redogöra för de åtgärder som finns på nationell nivå och framför allt på kommunal nivå genom att undersöka fyra utvalda kommuner (Örebro, Kumla, Hällefors och Ljusnarsberg). Syftet är även att kartlägga andelen äldre i svenska kommuner. Både kvantitativ och kvalitativ metod har använts. Det kvantitativa materialet utgörs av offentlig statistik och det kvalitativa materialet utgörs av åtta intervjuer, två intervjuer för varje kommun. 

 • 3.
  Ageland, Hannes
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Tillgänglighet för rullstolsburna: Politik, praktik och vardagsliv. En fallstudie i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att studera hur man i Örebro arbetar med den fysiska tillgängligheten i staden, och vilka erfarenheter detta arbete har gett. Jag utgår från tre frågor. Hur arbetar man politiskt när det gäller tillgänglighet i Örebro? Hur planerar man praktiskt inom Örebro kommun med frågor kring tillgänglighet i staden? Hur ser rullstolsburna på tillgängligheten i Örebro? För att besvara frågorna studerar jag litteratur och gällande lagar som behandlar ämnet tillgänglighet på olika sätt. Jag genomför även tre intervjuer som jag spelar in med en politiker, en tjänsteman samt en person som är rullstolsburen. Dessa inspelade intervjuer skriver jag rent för att kunna analysera i uppsatsen.

  Utifrån min analys och den litteratur jag studerat kommer jag till slut fram till att det i planeringen av Örebro finns ett samarbete mellan politiker, tjänstemän samt handikapporganisationer. Politiskt arbetas det med att ge direktiv till tjänstemän. Praktiskt handlar det om att tillämpa gällande lagstiftning samt genom praktiska demonstrationer visa hur verkligheten ser ut för handikappade. Rullstolsburna ser tillgänglighet som något som sakta men säkert blir bättre, även om det finns mycket som kan förbättras.

 • 4.
  Alenbrand, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bodin, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En generell utmaning inom samhällsplaneringen är att utföra medborgardialoger som dels

  säkrar att alla grupper av medborgare får komma till tals och dels att förväntningarna på

  resultatet är realistiska. En grupp som har svårt att på egen hand göra sin röst hörd i

  planeringsprocessen är barn. Syftet med uppsatsen är att kartlägga varför och hur inkludering

  av barn i planprocessen bör ske. Detta med utgångspunkt i Örebro kommuns uttalade mål att

  öka medborgardeltagande av barn.

  Barnkonventionen fastställer barns rättigheter och det finns flera aspekter som talar för nyttan

  att inkludera barn i planeringen. Definitionerna av barnperspektiv och barns perspektiv

  skiljer sig åt där det förstnämnda innebär att man bedömer och förklarar barns behov medans

  det sistnämnda tar vara på barns egna erfarenheter genom olika deltagandemetoder.

  Det finns en betydelse i hur barn utforskar och använder den fysiska miljön kopplat till deras

  utveckling. Genom beprövade metoder för hur dialog med barn sker på bästa sätt samt hur

  resultatet ska förvaltas så kan denna betydelse identifieras.

  Analysverktyget barnkonsekvensanalys (BKA) används inom olika kommuner för att säkra

  barnperspektivet i planprocesser. Det är ett analysverktyg som med fördel skulle kunna

  förstärka barnperspektivet i Örebro kommun.

  Att arbeta med BKA i planprocesser genererar uppenbara fördelar då barns status som

  medborgare likställs med andra grupper i samhället samt att deras rättigheter säkras. Flera

  andra sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter gynnas också av utförandet av BKA på

  både lång och kort sikt för både kommunen, barnen själva och samhället som helhet.

 • 5.
  Algotson, Erica
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jäderberg, Simon
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det finns flera sidor av samma Väster Om en stadsdels rykte och framställning ur olika perspektiv 2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar områdens rykten och vilka faktorer som ligger bakom dem, hur en stadsdel kan vara utformad för att räknas som en god stadsdel och dessutom hur en stadsdel bör behandlas av kommuner för att den ska vara välfungerande socialt.

  Syftet är att undersöka om områdens framställning påverkas av rykten och medias framställning samt att undersöka några invånares uppfattning om centrala Väster och se om det finns ett samband mellan rykten och uppfattning av stadsdelarna.

  Studien är gjord med hjälp av intervjuer som utfördes i två olika intervjuer med två respondenter per tillfälle där den ena gruppen hade ett inifrånperspektiv och var boende på centrala Väster medan den andra gruppen hade ett utifrånperspektiv och dessa personer hade aldrig någonsin bott på centrala Väster tidigare.

  Studien har behandlat offentliga, strategiska dokument, statistik från Örebro kommuns hemsida, brottsstatistik från brottsförebyggande rådet, nyhetsartiklar och författarna har gjort egna undersökningar i sociala medier.

  Uppsatsen handlar om centrala Väster i Örebro, ett område definierat och avgränsat av författarna. Området jämförs med området Öster som är en liknande stadsdel i befolkningsantal, den fysiska utformningen och har en liknande historia i sin utveckling. Skillnaden mellan dessa områden är att det ena området har flera rykten som målar upp stadsdelen som ett problemområde och det andra området målas upp som en av de bästa stadsdelarna i Örebro. Därför ville vi också undersöka om kommunens strategiska dokument skapar en hierarki mellan områden, vad konsekvenserna blir av detta och hur de skulle kunna lösas.

  Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur Öster och centrala Väster framställs hos några av kommunens invånare där Öster visar sig uppfattas som en "gräddhylla" och centrala Väster som något mindre positivt.

  Resultatet visar också att områdena framställs olika i strategiska dokument på grund av flera anledningar. Detta kan innebära att kommunen måste gå in och satsa mer på centrala Väster för att den socioekonomiska statusen ska höjas och stadsdelens rykte förändras till något positivt - som Östers rykte.

 • 6.
  Allard, Therese
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Westerholm, Maria
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Alternativ utveckling i byn Pakkam i Indien: genom räntefri ekonomi, empowerment & kvinnligt företagande?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Almquist, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En integrerad stadsdel, eller Örebros nya "gräddhylla"?: En studie av planeringsarbetet för stadsdelen Rynningeåsen i Örebro2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar stadsplanering utifrån ett segregations- och integrationsperspektiv. Uppsatsen fokuserar på den nyproducerade stadsdelen Rynningeåsen i Örebro. Syftet med studien är att studera hur Örebro kommun kan vara med och påverka att segregation inte uppstår i Rynningeåsen. Enligt de detaljplaner som Örebro kommun har tagit fram syftar området till att skapa en integrerad stadsdel, med närhet till naturen vars invånare ska spegla hela kommunens befolkning Jag hade innan studiens början en hypotes om att det i princip är omöjligt att motverka segregation i ett nyproducerat område, då nybyggnationer leder till höga boendekostnader som alla människor från olika samhällsklasser inte har möjlighet att ta del av. Studien tar avstamp i den formulerade hypotesen.   

 • 8.
  Andersson Rajkovic, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hållbarhet och medborgarinflytande - EN FALLSTUDIE AV OMBYGGNADEN AV SLUSSEN I STOCKHOLM2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Andersson, Roger
  et al.
  IBF, Uppsala universitet.
  Elander, Ingemar
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Selectieve armenzorg: asmoedebestrijding en gemeentelijk welzijnsbeleid in Zweden2003In: Agora : tijdschrift voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken, ISSN 1380-6319, Vol. 19, no 1, p. 23-26Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Andersson, Sandra
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Upplevelser i stora och små städer: En studie av upplevelseturism och platsmarknadsföring i Örebro och Säffle2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Anneborg, Anne-Maja
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Learning while participating in public planning, and having fun: Testing a method of using focus groups and a vision of a sustainable future neighborhood, that ‘pushes the limits’2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are facing the problems of climate change, the unfair share and over use of Earth’s resources. Global North overuses, Sweden has an ecological footprint of four planets. The challenge is to change our lifestyles. This thesis is trying out a method to diffuse ideas of sustainable development (SD) and for citizen participation. I created a future vision of a sustainable neighborhood inspired by Jane Jacobs and the concept of densification. This I presented to three homogenous focus groups: the next-door neighborhood, home owners and people in rentals. Free discussion then followed, and then a questionnaire. The findings where that the participants, fifteen of sixteen, thought the method gave them new ideas, allowed them to share their knowledge, and that it was a good method for participation. I thought that it was a ‘fun’ method. Focus groups research works more the way people normally interact, as did the literature show. I could see the learning process, that Patsy Healey describes, the creation of cultures, and also how the issue of SD was explored. It was time consuming to recruit participants. The tendency was that volunteers liked to talk, had an interest in planning, although not all in favor of SD. Many resembled me, in age and cultural background. The method could be useful to deepen dialog with citizens, especially in an early stage of planning. The vision should be ‘daring’ to spur good discussions, that may land in a compromise on SD.

 • 12.
  Arfaoui Bent Hedi, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att leva som man lär: en attitydstudie om goda miljökunskaper påverkar på människors bilvanor2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Atterling, Lena
  Örebro University. Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Turistattraktioner & placemarketing: - En fallstudie av turismen i Örebro län2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Turismnäringen betraktas idag som världens största näringsgren och World Tourism Organisation förutspår att näringen kommer att fortsätta växa i framtiden. Turismnäringens omsättning är betydelsefull då den bidrar med sysselsättning och arbetstillfällen. Den svenska turismpolitiken har till mål att skapa en hög attraktionskraft för Sverige som turistland samt en turistnäring med långsiktig konkurrenskraft.

   

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som skapar en turistattraktion, samt på vilket sätt det går att varugöra den och sälja den till turister. Uppsatsen syftar ytterligare till att ta reda på hur kommunerna i Örebro län arbetar med turismutveckling i syfte att skapa och utveckla turistattraktioner. Jag har försökt hitta samband mellan tidigare forskning och enkät- och intervjusvaren för att uppsatsens syfte ska uppfyllas. I enkätundersökningen deltog sju av Örebro läns kommuner och intervjuerna genomfördes med tre av dessa som har regionalgeografisk skillnad.

   

  En turistattraktion bör vara en unik och lättillgänglig aktivitet som stimulerar till besök och resulterar i tillfredställda turister. Attraktionen kan ha karaktär av kultur, natur eller nöje. Det är viktigt att varugöra attraktionen för att nå ut till turister och det finns många olika marknadsföringsmetoder inom placemarketing. De populäraste i Örebro län är samarbete, turistbroschyrer och marknadsföring genom Internet. Det är viktigt att arbeta med en hållbar turismutveckling utifrån det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet för att skapa en långsiktig lönsam näring.

 • 14.
  ATTERSTIG, SOFIA
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien.2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Atterstig, Sofia
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Etanol från sockerrör, en hållbar utveckling?: En studie om för- och motargumenten i Brasilien2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Fotgängarens plats i stadsrummet: en analys av det sociala livet i Lindesbergs nordvästra stadskärna2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Axelsson, Per
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Miljöbedömningar på strategisk nivå: en studie av mindre kommuners implementering av strategiska miljöbedömningar i fysisk planering2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Becker, Leo
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Studentmobilitet i Europa2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Berge Kleber, Sofia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vernersdotter, Rut
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Creating a Sustainability Strategist2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Bergen Fingal, Elisabet
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från "En god bostad åt alla" till den enskilde individens behov Bostadspolitik på nationell och lokal nivå - en jämförande analys2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Bergic, Evelina
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Olsson, Niklas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett samhallsplanerarperspektiv: Att vacka en outnyttjad plats till /iv utifran ett hal/bart perspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen står idag inför en rad olika problem och utmaningar. Flera av problemen kopplas till människors negativa inverkan på miljön, som till viss del beror på en hänsynslöshet till miljön för att sträva efter ekonomisk tillväxt. Resurser delas dessutom orättvist människor sinsemellan, vilket skapar sociala problem. Ett begrepp som inrymmer alla dessa problem och utmaningar är hållbar utveckling. I uppsatsen utgår vi från tre dimensioner av hållbar utveckling, vilka är sociala, ekologiska och ekonomiska dimensioner. Världssamfundet FN har länge varit en drivande part när det gäller frågor som rör hållbar utveckling. De har tillsammans med medlemmarna antagit agendor och strategier inom hållbar utveckling, för att komma tillrätta med problemen. Sverige är ett land som varit med och antagit agendor och strategier inom hållbar utveckling, vilket betyder att de är förbehållna att sträva efter en hållbar utveckling i hela landet. Detta har lett till att Sverige har tagit fram egna mål anpassade efter nationen, som varje kommun i sin tur ska förhålla sig till och arbeta utefter. Ett sätt att arbeta på kommunnivå är att tillämpa ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. Uppsatsens syfte är att undersöka möjligheterna i ett specifikt område för att tillämpa en hållbar samhällsplanering. Vidare är syftet att precisera vilka hållbara åtgärder som är tillämpningsbara för det specifika området. Uppsatsens studieobjekt utgår från tre områden i Karlskoga kommun som vi valt att benämna enhetligt som Södra Sandviken. För att besvara uppsatsens syfte och frågeställning, följer en allmän beskrivning för hur begreppet hållbar utveckling används och tillämpas. Dessutom beskrivs den hållbara utvecklingen via tre dimensioner med egenskaper och värden inom varje dimension. För att komplettera bilden av hållbar utveckling innehåller tidigare forskning en mer kritisk syn kring ämnet. En annan del för att besvara syfte och frågeställning är genom att definiera ett sätt att utvärdera hållbar samhällsplanering, i uppsatsen används en modell som Boverket tagit fram på uppdrag av Regeringen. Vidare följer exempel på hållbara samhällsplaneringsåtgärder som har implementerats i olika kommuner. Uppsatsen tar utgångspunkt i Växjö kommuns framgångsrika arbete med att implementera hållbar utveckling i samhällsplaneringen.

  Som tillvägagångssätt har vi utgått från en dokumentanalys, som kommit till användning när vi studerat de skriftliga källorna, såsom detaljplaner och Översiktsplan. Dessutom för att komplettera bilden av området har två observationsmetoder använts, dels har vi utfört fältobservationer och dels GIS-observationer. Området Södra Sandviken beskrivs i stora drag utifrån utmärkande egenskaper. Södra Sandviken är ett område som till stora delar är obebyggt med enbart några enstaka byggnader, samtliga med samhällsfunktion. Området fyller en viktig funktion då det finns höga natur-, frilufts-, fritids- och rekreationsvärden. I planer och strategier som berör området tas förutsättningar och restriktioner för hållbar utveckling i utgångspunkt. Några av de undersökta planerna är Översiktsplan, Vision 2020 och berörda detaljplaner för området. I beskrivningen av området används även en rapport om att upprätta en camping i Södra Sandviken, som än inte blivit antagen. Dock innehåller rapporten relevant information för området som kommer till användning i analysen. I första delen analysen besvaras fråga ett med utgångspunkt i Karlskoga kommuns förutsättningar och restriktioner för hållbar samhällsplanering i Södra Sandviken. Utifrån befintliga planer, främst Översiktsplan finns det goda förutsättningar för ett hållbart perspektiv i samhällsplaneringen. De sju målen som Boverket definierar utifrån hållbar fysisk samhällsplanerare uppfylls delvis utifrån nuvarande förutsättningar i Södra Sandviken. Den andra delen av analysen utgår från Södra Sandvikens förutsättningar och restriktioner för att tillämpa hållbara åtgärder i området. I den sista delen av analysen analyseras hållbara åtgärders värden, där vi utgår från de åtgärder som föreslagits i föregående del av analysen. Uppsatsen avslutas med en slutsats där Boverkets sju mål för hållbar fysisk samhällsplanering sätts i perspektiv utifrån nuvarande förutsättningar och restriktioner samt med de hållbara åtgärder som föreslås för området. Dessutom bifogas en karta som illustrerar områdets lämplighet utifrån förutsättningar och restriktioner för olika utvecklingsområden, totalt rör det sig om fyra utvecklingsområden, vilka är: område lämpligt för aktiviteter som stärker Naturvärden, område lämpligt för möten, mark som på sikt kan inrymma bostadsbebyggelse och lämpligt område för frilufts- och fritidsliv. Avslutningsvis lämnas förslag på vidare forskning.

 • 22.
  Bjørn, Næsje
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Eldres bruk av utomhusmiljøet i Vivalla i et trygghetsperspektiv2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  Denne oppgaven tar for seg hvordan eldre bruker utomhusmiljøet i nærområdet sett fra et trygghetsperspektiv. Oppgaven har kommet til som et resultat av at Örebro Kommun skal utarbeide en fordypet oversiktsplan for bydelen Vivalla, og jeg har da vært så heldig å få plass i en arbeidsgruppe som retter seg til ulike segmenter i befolkningen i bydelen. Min del i dette retter seg mot eldre personer, andre jobber mot blant annet barn og unge eller kvinner.

  Vivalla står ovenfor store endringer i utformingen av det fysiske miljøet i fremtiden. Örebrobostäder skal bygge om og restaurerer boligmassen, industri- og handelsområder utvikles i økende takt, og befolkningssammensetningen endres.

  I denne oppgaven har jeg intervjuet personer som bor i Örebrobostäders seniorleiligheter om hvordan de bruker utomhusmiljøet i nærområdet. Hvor går de? Hvor vil de ikke gå? Er det noe man kan gjøre for å tilrettelegge for en økt eller fortsatt bruk av utomhusmiljøet?

  Grunnlaget for undersøkelsen er 10 dypintervjuer og ett gruppeintervju, hvor jeg kartlegger de intervjuedes synspunkter på området.

  Trygghetsperspektivet er en bærende del i oppgaven, men også hvor man går og hvorfor, og hvilke områder som verdsettes av de som bor i Vivalla.

 • 23.
  Brandt, Daniel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Geografiska perspektiv på den moderna statens organisering2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 24.
  Bärj, John
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Natursyn, handling och miljöpåverkan2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Carlsson Westlund, Catarina
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Herder, Carolina
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Kan segregeringen brytas?: En studie om hur politiker och tjänstemän arbetar med boendesegregeringen i Örebro2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Ceder, Carl Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bilden av Italien: Identiteter i resebroschyrer2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Ciray, Evin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jönsson, Josefin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Trygghet genom brottsförebyggande planering: - en studie av brottsförebyggande åtgärder i Karlaparken och Oskarsparken2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka Örebro kommuns arbete och insatser för att förbättra

  tryggheten i två utvalda parker i kommunen samt en översiktlig beskrivning av kommunens

  mål och visioner för parker överlag. Detta har återkopplats till tidigare teorier som varit

  inflytelserika i samhällsplanering angående trygghet i parker och grönområden. Studien

  undersöker om dessa mål och visioner samt tidigare teorier verkställs i de två utvalda

  parkerna, Karlaparken och Oskarsparken samt om huruvida hög grad av delaktighet

  medborgare haft i planprocesser angående parkutveckling.

  Teoretiska utgångspunkter som presenteras i uppsatsen är utvalda utifrån dess relevans till

  stadsplanering för ökad trygghet, specifikt för grönområden och parker kring

  bostadsområden. Ledande författare är Oscar Newman, C.Ray Jeffrey, Carina Listerborn

  samt James Q. Wilssons samarbete med George L.Kelling. Ur författarnas skrifter har de

  begrepp och teorier som använts i uppsatsen valts ut på grund av dess koppling till vårt syfte

  och analys.

  För att nå syftet och besvara frågeställningarna har vi använt oss av tidigare teoretiska

  utgångspunkter, offentliga dokument och egna observationer av parkerna som sedan

  sammanställts i uppsatsen. De dokument som inte fanns till förfogande på kommunens

  hemsida har skickats från kommunen via mail efter förfrågan. Oskarsparken har analyserats

  utifrån dess potential att upprustas, baserat på våra egna observationer av platsen samt de

  kunskaper och ideér som kan hämtas från teoretiska utgångspunkter samt kommunens

  tidigare arbete och visioner.

  Resultatet av studien i en kort sammanfattning är att det finns många riktlinjer och visioner i

  Örebro kommun som främjar trygghet och brottsprevention, men att utfallet av dessa åtgärder

  är svårt att konstatera konkret. Under 2015 och 2016 infördes flera åtgärder i Karlaparken

  som förbättrade utgångspunkterna för trygghet och välbefinnande på platsen, och att

  medborgare i kommunen tog del av planprocessen, men att slutliga bevis på hur

  upprustningen förändrat platsen för medborgare till viss mån saknas och skulle kunna

  undersökas i framtiden. Oskarsparken har stor potential för framtida utveckling och detta

  presenteras i uppsatsen utifrån egna visioner med grund i de teorier och insatser som vi

  studerat i detta arbete. Visionerna för Oskarsparken är baserade på de förutsättningar som

  finns på platsen, med fokus på dess lokalisering i staden i jämförelse med andra parker,

  exempelvis Karlaparken.

  Slutligen kan vi konstatera att det finns möjlighet att genom stadsplanering utforma en park

  så att den är och upplevs som mer trygg och brottsförebyggande. Vägen till detta kan ske

  både genom fysiska medel som implementeras eller tas bort från platsen samt genom

  medborgardeltagande och en uppföljd dialog mellan medborgare och kommun.

 • 28.
  Dahlén, Johan
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Arbetskraftsrörlighet efter EU-utvidgningen: Så har Sverige påverkats2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Danermark, Berth
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Sweden.
  Elander, IngemarÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Social Rented Housing in Europe: Policy, Tenure and Design1994Collection (editor) (Refereed)
 • 30.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyöppning av hotell, franchising och kulturella krockar2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Edlund, Pierre
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vilket hotell väljer vi och varför?: En undersökninga av Örebros innerstadshotell2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Edstorp, Jessica
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Cooperation in Weal and Woe: Place perception, sense of self and project participation among women in rural Tanzania2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Tanzania is a country which faces several development challenges. The villages in this essay are located in a rural part of central Tanzania. The area experiences severe environmental conditions in addition to poverty and other related problems. Therefore, there are attempts to improve the situation by forming groups on local level. The two projects studied aim to improve the environment and the members’ economy by planting and selling trees. The participants are women only, except the supervisors who are men in both projects.

  Purpose and Question at Issue: The purpose is to examine if the project which the women participate in is affected by their sense of place. This is perceived through the examination of problems and possibilities faced by the women in their daily lives as well as in the project, and how these are managed and dealt with. The aim is to see if there is a correspondence between how different situations are dealt with by the individual and if this too can be related to the sense of place.

  Method: The majority of the material was gathered through field studies but additional information was achieved through literature studies, earlier research, observations in field and informal conversations. Interviews were carried out with participating women in the studied projects. The method followed the guidelines of grounded theory and the interviews were designed with Dolbeare’s and Schuman’s three-interview series in mind. A minor quantitative study was also carried out by handing out a questionnaire to the women in the projects.

  Theory: The theoretical framework builds on Tuan’s development of the meaning of sense of place, which is made up of people’s feelings, experiences and relations to a certain place. Closely related to sense of place is Bourdieu’s structural theory of habitus, why this is also considered a part of the theoretical framework.

  Analysis: The material gathered through the field studies is analyzed in relation to the purpose and question at issue. Sense of place is defined by using various categories of the concept, which aim to encompass several aspects and therefore give a more nuanced picture of the meaning of place for the individual. The women were found to relate the place first and foremost to their family, social bonds and daily chores and to a lesser extent with the environment.

 • 33.
  Edström, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Befolkning, ekonomisk utvecklingsnivå och kommunal ekonomi för Sveriges kommuner2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Edstöm, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Sambandet mellan hälsa och regional ekonomisk utvecklingsnivå2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Edvinsson, Pontus
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hambre, Samuel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Den digitala medborgardialogen: framtiden inom kommunal planering?2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medborgardialogen blir allt viktigare som ett komplement till den representativa demo-kratin. Syfte i denna uppsats är att studera hur digitaliseringen påverkar medborgardi-alogen. Våra frågeställningar kretsar kring vilka förväntningar som finns på den digita-liserade medborgardialogen och specifikt hur delaktigheten och användbarheten på-verkas.

  För att utvärdera och analysera nya digitala verktyg studerar vi bevekelsegrunderna för kommunikation inom samhällsplanering. Förutsättningen för utveckling av digitala verktyg är intresset för kommunikation i planeringen. Vi ser att de digitala verktygen fungerar som den kommunikativa planeringens förlängda arm. Vi har valt att studera Örebro kommun och Malmö kommun som arbetat aktivt med digitalisering av medbor-gardialogen. Vi har studerat dessa kommuners strategier och verktyg för digitalisering.

  För att skapa en djupare förståelse har vi valt att intervjua tjänstemän i respektive kommun. Vidare kompletterade vi fallstudierna med material i från Sveriges kommuner och landsting och demokratiutredningen och ställer vi dem i relation till varandra.

  I resultatet ser vi att digitala verktygen bidrar till ökat deltagandet och öppnar upp ka-naler för att nå ut till fler målgrupper i samhället. Vidare bidrar den digitala informat-ionen till att kommunerna mer effektivt kan använda sig av den i sin planering. Det skapas stora möjligheter digitalt men risken finns också att det är svårt att analysera en stor mängd data, att medborgarna bjuds in till dialog utan att verkligt påverka sam-hällsplaneringen. Behovet av analysverktyg och utvärdering är stort.

 • 36.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ambivalent Dutch lifestyle migrants in rural Sweden2013In: Practising the good life / the good life in practices: Book of Abstracts / [ed] João Sardinha, Kate Torkington, Inês David, 2013, p. 5-5Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper focuses on Dutch families who moved to Hällefors (rural Sweden) in the early 21st century. It discusses contradictory and ambivalent discourses between life before and life after migration. As studied in this text, the direction of the move (north), the destination (a problematic municipality) and the structure for the decision process (provided by a municipality and an agency actively attracting incomers) are novel aspects to existing studies of lifestyle migration. The paper aims to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning. The main empirical question is ‘after migrating to Hällefors, what influences the Dutch families’ attitude towards returning?’ This question is addressed through an interview study, conducted in 2011. One of the findings is that long-term planning migrants show less ambivalence than spontaneous movers.

 • 37.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants and the "good life" in central Sweden2011In: 6th International conference on population geographies, collection of abstracts: 2011, Umeå University, Sweden, 2011, p. 54-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  During the latest decade, an increasing number of Dutch counter-urban migrants have moved to the Swedish countryside. This text focuses on a number of Dutch families and their search for the good life in a problematic Central Swedish municipality. In the course of the past four years, data have been gathered during observations and interviews with migrant families, municipality officials and project managers both in Sweden and the Netherlands.This text takes a migrant perspective as most data are derived from around ten in-depth interviews with migrant families in this particular Central Swedish municipality. Central questions consider the migrants’ aspirations and expectations prior to moving, as well as their socio-cultural experiences in the place of destination. Attention is given to the migrants’ mode and sector of employment, both prior to and after migration. The aim of this paper is to examine what factors contributed to the decision of the migrants to move to this area in general and this municipality specifically. Moreover, reference is made to the temporal character of their move. The migrants’ relationship to the new home area, as well as the meanings they attach to opportunities of mobility and transnational ties are central themes in this paper.

 • 38.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dutch migrants in the Swedish countryside at the beginning of the twenty-first century: international lifestyle migration, transnational entrepreneurship and the Bergslagen area2009In: Change: society, environment and science in transition, 2009, p. 171-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though different sources may present somewhat different figures, the message is clear; the number of Dutch emigrants is rising sharply at the beginning of the twentyfirst century. A significant part of these migrants leaves for Sweden. Why are they leaving in such large numbers, and what attracts them in the country of destination?

  In this article, both Dutch and Swedish statistics about international migration are taken as starting point in order to describe and analyse Dutch migrants who migrated to the Swedish countryside from the year 2000 onwards. Where in the Netherlands are they from, and where in Sweden do they settle? What is their demographic and socioeconomic background? Building on these keycharacteristics, examples of Dutch settlers are taken from the Bergslagen area in central Sweden. In this article, I describe and analyse a number of different recruitment strategies, as deployed by Swedish rural municipalities. I also focus on the Dutch migrants’ prospective employment and life after migration. I argue that transnational entrepreneurship is both a trigger for migration and makes (at least a number of) them an interesting group to research. With the help of a longitudinal database, I will reveal more details about the employment of the Dutch migrants.

  Based on the large body of literature about international lifestyle migration and some of my previous studies, I identify particular factors that play a large role in the migrants’ decision to leave. I also focus on the migrants’ motives for choosing the Bergslagen area and for aspiring a certain postmigration lifestyle. The purpose of the article is to attempt to describe in what way the concept of lifestyle can be used in this study, as well as defining the most significant features of the postmigration lifestyle of the Dutch migrants. This article concludes with a discussion of subjects for future research on this phenomenon that I call “the orange wave”.

 • 39.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  “I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural SwedenManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the context of lifestyle migration, this chapter describes and analyses the motives of a group of affluent Western migrants in the rural Swedish municipality of Hällefors...

  ...The Dutch seem to prefer rural and sparsely populated areas over urban areas (Eimermann et al. 2012).Against this background, the study at hand focuses in particular on one rural Swedish municipality: Hällefors. The aim of this chapter is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning, and thereby to give voice to the hope, pain, nostalgia, and triumph of lives lived in other places (King et al.1995). Consequently, the empirical question is as follows: “After migrating to Hällefors, what influences the Dutch households’ attitude towards returning?” This question is addressed through narratives of Dutch migrant households, gathered during fieldwork in 2011.

 • 40.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden2015In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 21, no 1, p. 68-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lifestyle migration is part of an ongoing quest for a better way of life. More or less affluent migrants moving to a destination with a perceived better climate are studied in the context of social rather than economic motivations. This paper focuses on Dutch families and their decision to move to the rural municipality of Hällefors in the Bergslagen area, Sweden. Such a Nordic destination, actively attracting migrants, has not previously been investigated in the context of lifestyle migration. The purpose of the paper is to examine what factors contribute to the decision to move. The research questions are the following: what are the socio-demographic characteristics of the migrating families? What meanings do the migrants attach to their work environments and places of residence prior to moving? What motivations and expectations have shaped the decision to move? These questions are addressed through an interview study. Results show that the adult family members were mainly born in the late 1950s or in the 1960s. The children were born in the 1990s and early 21st century. According to most respondents, effects of overpopulation and rapid urbanisation, both felt on the work floor and in the living environment, became a serious trigger to leave the Netherlands. Differences between the families consider the character of occupations (within or outside the creative industries) and the length of the decision process. In contrast to some other lifestyle migrant populations, families in this study considered returning as part of their ongoing quest.

 • 41.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Narratives of ambivalence by Dutch lifestyle migrants in Hällefors, Sweden.2013In: Association of American geographers (AAG)  2013: annual meeting program, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The proposed text discusses contradictory and ambivalent discourses between life before and life after migration. Hällefors is a rural Swedish municipality coping with unfavourable conditions of economic stagnation and population decline. In an attempt to turn this tide, a Holland-project was conducted between 2004 and 2007. The aim of the project was to attract a number of Dutch families, preferably with young children. This would assist in sustaining social services such as day care at a local level. Moreover, as the adults are of working age, and economically active in creative industries, an additional aim of the project was to facilitate adaptation from heavy industry to a knowledge economy. Around 50 Dutch families settled in Hällefors in the early 21st century. During and after interviews with the remaining families their attitude towards return is investigated. The aim of this study is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards return, and thereby, to give voice to the hope, pain, nostalgia and triumph of lives lived in other places (King et al. 1995). Consequently, the empirical question is 'after migrating to Hällefors, what influences the Dutch households' attitude towards return?' This question is addressed through an interview study, conducted in 2011. As studied in this text, the direction of the move (north), the destination (a problematic municipality) and the structure for the decision process (a municipality actively attracting incomers in cooperation with an agency) are novel aspects to existing studies of lifestyle migration.

 • 42.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents2015In: European Urban and Regional Studies, ISSN 0969-7764, E-ISSN 1461-7145, Vol. 22, no 4, p. 398-415Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Urban-to-rural consumption-led mobility contributes to restructuring stagnating rural areas in Europe. Against this background, this article explores international rural place-marketing efforts by Swedish municipalities towards affluent western European migrants, exemplified by campaigns in the Netherlands. The analysis is based on the concepts of rural place marketing and lifestyle migration. Research methods employed in this article are observation and a survey during migration information meetings, followed by interviews with both stakeholders and migrants. The results suggest that rural municipalities with less favourable or unfavourable geographic conditions are the most actively engaged in international place-marketing efforts. Participation in migration information meetings and the Internet are the most commonly used communication strategies. The engaged municipalities are selective in their consideration of target groups. Attracting even a few of the ‘right type’ of migrants (i.e. families and entrepreneurs from affluent countries) over the course of some years contributes considerably to maintaining a small municipality’s population and economic viability. However, although stakeholders claim that the marketing efforts have been effective and statistics point out that the number of Dutch migrants has increased, it is hard to distinguish the effect of rural place-marketing campaigns from the myriad possibilities for migrants to gather information about potential destination areas. Therefore, regional policy makers may consider shifting their focus to actively receiving potential migrants who are in the final stage of their decision process.

 • 43.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Promoting the "good life" in central Sweden2011In: Geographical knowledge, nature and practice, 2011, p. 68-69Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  On the one hand, certain rural areas of Central Sweden are facing challenges of economic decline and depopulation in the early 21st century. on the other hand, the number of Dutch migrating to Sweden has increased steadily over the past decade. As a result of these developments, Dutch migrants have become a target group for the promotional activities of certain Central Swedish municipalities.

  Against this empirical background, this paper aims to examine contemporary international place promotion of Nordic rural areas in order to attract counter-urban movers, exemplified by Central Swedish marketing campaigns towards Dutch (prospective) migrants. Methods applied are observation during emigration fairs in the Netherlands and a study of promotional material disseminated by Central Swedish municipalities through their “Holland-projects”. Moreover, an interview-study is conducted amongst municipal officials and recruiters at two organisations actively engaged in attracting Dutch and other counter-urban migrants to Central Sweden. Empirical questions considering the expectations of the recruiting municipalities are addressed in the paper. Moreover, the paper studies how the municipalities justify recruiting affluent western migrants.

 • 44.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Så upptäckte Holland Bergslagen2009In: Fram träder Bergslagen: nytt ljus över gammal region / [ed] Maths Isacsson, Mats Lundmark, Cecilia Mörner, Inger Orre, Västerås: Mälardalens högskola , 2009, p. 94-113Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Anmärkningsvärt nog ligger de fem svenska kommuner där det – enligt tidningen Fokus rankinglista för 2009 – är sämst att bo i Bergslagen (Norberg, Hagfors, Ljusnarsberg, Filipstad och Munkfors). Samtidigt lyckas dessa kommuner värva holländska invandrarfamiljer. Hur kan man förklara detta? Ett sätt är att studera bilder. Föreställningar om Bergslagen, så som de träder fram i värvningsarbeten och hos de holländska familjerna. Det här kapitlet beskriver de olika Hollandsprojekt som har pågått (i Hällefors och Ljusnarsberg under åren 2004–2007) och som i skrivande stund fortfarande pågår (i Ludvika och Smedjebacken från och med 2008).

 • 45.
  Eimermann, Marco
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  There and back again?: Dutch lifestyle migrants moving to rural Sweden in the early 21st century.2013Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis has a twofold aim. First, it studies motivations and decision processes of Dutch families moving to rural Sweden, with a focus on Hällefors municipality in the Bergslagen area. Second, it explores how this migration flow can be conceptualised within migration theory. The results of the study are presented in four papers.

  The migrants’ characteristics are explored using variables from the Bergslagen Database. This is complemented with data from interviews with municipality officials, project leaders and Dutch families in rural Sweden.The theoretical framework consists of literature on counterurbanisation, the creative class thesis and lifestyle migration. The creative class thesis has inspired many rural place marketing projects and efforts to attract the ‘right type’ of people to stimulate rural development. Based on the interview study, I argue that lifestyle migration research offers most apt insights into the act of migration within the wider life trajectories of these Dutch families.

  The thesis offers new empirical data that suggest amendments to be made to the academic definition of lifestyle migration. Additional contributions consider the novel geographic direction of the migration flow (northwards), the destination (a deprived area) and the structure framing the decision process; a local authority and its deliberate attempts to attract new residents from abroad. The findings suggest transcending four binaries. First, in the context of an integrating EU, the thesis adds international dimensions to the initial story of internal counterurbanisation. Second, these flexibly mobile families transcend and combine issues of urbanity and rurality through access- facilitating technology and cheap means of long distance transport. Third, this study reiterates the importance of production as a complement to consumption in lifestyle migration research. Finally, the thesis adds dynamic issues of transience to the static permanent-temporary binary of migration.

  List of papers
  1. Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU
  Open this publication in new window or tab >>Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU
  2012 (English)In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 103, no 3, p. 330-346Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  This paper explores whether the concept of counterurbanisation, expanded with an international dimension, offers a valuable framework for understanding recent migration flows from the Netherlands to Sweden. Using a geo-referenced database comprising demographic and socio-economic variables, the post-migration employment status, employment sector and settlement location of Dutch migrants in Central Sweden are analysed. In addition, results from observation, interviews and a survey during emigration fairs are employed to describe the motives for migration from the Netherlands to Central Sweden. We argue that counterurbanisation is not an exhausted research topic, when international political, economic and socio-cultural factors are added to the study.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Wiley-Blackwell, 2012
  Keywords
  international counterurbanisation, Central Sweden, database, interviews, Dutch migration
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-24185 (URN)10.1111/j.1467-9663.2011.00696.x (DOI)000305124000005 ()
  Available from: 2012-08-01 Created: 2012-08-01 Last updated: 2017-12-07Bibliographically approved
  2. Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents
  Open this publication in new window or tab >>Promoting Swedish countryside in the Netherlands: International rural place marketing to attract new residents
  2015 (English)In: European Urban and Regional Studies, ISSN 0969-7764, E-ISSN 1461-7145, Vol. 22, no 4, p. 398-415Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Urban-to-rural consumption-led mobility contributes to restructuring stagnating rural areas in Europe. Against this background, this article explores international rural place-marketing efforts by Swedish municipalities towards affluent western European migrants, exemplified by campaigns in the Netherlands. The analysis is based on the concepts of rural place marketing and lifestyle migration. Research methods employed in this article are observation and a survey during migration information meetings, followed by interviews with both stakeholders and migrants. The results suggest that rural municipalities with less favourable or unfavourable geographic conditions are the most actively engaged in international place-marketing efforts. Participation in migration information meetings and the Internet are the most commonly used communication strategies. The engaged municipalities are selective in their consideration of target groups. Attracting even a few of the ‘right type’ of migrants (i.e. families and entrepreneurs from affluent countries) over the course of some years contributes considerably to maintaining a small municipality’s population and economic viability. However, although stakeholders claim that the marketing efforts have been effective and statistics point out that the number of Dutch migrants has increased, it is hard to distinguish the effect of rural place-marketing campaigns from the myriad possibilities for migrants to gather information about potential destination areas. Therefore, regional policy makers may consider shifting their focus to actively receiving potential migrants who are in the final stage of their decision process.

  Place, publisher, year, edition, pages
  Sage Publications, 2015
  Keywords
  Demographic shrinkage, interviews, rural idyll, rural place marketing, Sweden
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-29074 (URN)10.1177/0969776413481370 (DOI)000362330300005 ()2-s2.0-84942795313 (Scopus ID)
  Note

  Funding Agency:

  Swedish Society for Anthropology and Geography (SSAG)

  Available from: 2013-05-20 Created: 2013-05-20 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  3. Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden
  Open this publication in new window or tab >>Lifestyle migration to the North: Dutch families and the decision to move to rural Sweden
  2015 (English)In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 21, no 1, p. 68-85Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Lifestyle migration is part of an ongoing quest for a better way of life. More or less affluent migrants moving to a destination with a perceived better climate are studied in the context of social rather than economic motivations. This paper focuses on Dutch families and their decision to move to the rural municipality of Hällefors in the Bergslagen area, Sweden. Such a Nordic destination, actively attracting migrants, has not previously been investigated in the context of lifestyle migration. The purpose of the paper is to examine what factors contribute to the decision to move. The research questions are the following: what are the socio-demographic characteristics of the migrating families? What meanings do the migrants attach to their work environments and places of residence prior to moving? What motivations and expectations have shaped the decision to move? These questions are addressed through an interview study. Results show that the adult family members were mainly born in the late 1950s or in the 1960s. The children were born in the 1990s and early 21st century. According to most respondents, effects of overpopulation and rapid urbanisation, both felt on the work floor and in the living environment, became a serious trigger to leave the Netherlands. Differences between the families consider the character of occupations (within or outside the creative industries) and the length of the decision process. In contrast to some other lifestyle migrant populations, families in this study considered returning as part of their ongoing quest.

  Place, publisher, year, edition, pages
  John Wiley & Sons, 2015
  Keywords
  lifestyle migration; Dutch migration; rural Sweden; interview study; decision process
  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-30168 (URN)10.1002/psp.1807 (DOI)000347706100005 ()
  Available from: 2013-08-12 Created: 2013-08-12 Last updated: 2017-12-06Bibliographically approved
  4. “I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden
  Open this publication in new window or tab >>“I Felt Confined”: narratives of ambivalence among Dutch lifestyle migrants in rural Sweden
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Within the context of lifestyle migration, this chapter describes and analyses the motives of a group of affluent Western migrants in the rural Swedish municipality of Hällefors...

  ...The Dutch seem to prefer rural and sparsely populated areas over urban areas (Eimermann et al. 2012).Against this background, the study at hand focuses in particular on one rural Swedish municipality: Hällefors. The aim of this chapter is to examine the migration process of Dutch lifestyle migrants in Hällefors and their ambivalent attitudes towards returning, and thereby to give voice to the hope, pain, nostalgia, and triumph of lives lived in other places (King et al.1995). Consequently, the empirical question is as follows: “After migrating to Hällefors, what influences the Dutch households’ attitude towards returning?” This question is addressed through narratives of Dutch migrant households, gathered during fieldwork in 2011.

  National Category
  Human Geography
  Research subject
  Social and Economic Geography
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-32231 (URN)
  Note

  This paper is published http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100686

  The fieldwork for this study was funded by the Swedish Society forAnthropology and Geography (SSAG; Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi). Iam grateful for the hospitality and enthusiasm of the migrants who participated in this study.Many thanks go to commentators on previous drafts, especially to Associate Professor IreneMolina (Uppsala University).

  Available from: 2013-11-04 Created: 2013-11-04 Last updated: 2017-10-17Bibliographically approved
 • 46.
  Eimermann, Marco
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lundmark, Mats
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Müller, Dieter K.
  Department of Social and Economic Geography, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Exploring Dutch migration to rural Sweden: international counterurbanisation in the EU2012In: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X, E-ISSN 1467-9663, Vol. 103, no 3, p. 330-346Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores whether the concept of counterurbanisation, expanded with an international dimension, offers a valuable framework for understanding recent migration flows from the Netherlands to Sweden. Using a geo-referenced database comprising demographic and socio-economic variables, the post-migration employment status, employment sector and settlement location of Dutch migrants in Central Sweden are analysed. In addition, results from observation, interviews and a survey during emigration fairs are employed to describe the motives for migration from the Netherlands to Central Sweden. We argue that counterurbanisation is not an exhausted research topic, when international political, economic and socio-cultural factors are added to the study.

 • 47.
  Eimermann, Marco
  et al.
  Department of Geography and Economic History, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Trumberg, AndersÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Place and Identity: a new landscape of social and political change in Sweden2015Collection (editor) (Refereed)
 • 48.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Minnet av en skola för alla2008In: I&M. Invandrare & minoriteter, ISSN 1404-6857, no 5, p. 22-25Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Skolan som integrationsarena?2007In: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. LXV, no 2-3, p. 8-16Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur påverkar valfriheten i grundskolan skolornas möjligheter att vara en arena för integration mellan olika sociala och etniska grupper?

 • 50.
  Eklundh [Trumberg], Anders
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  The Swedish compulsory school: an arena for integration?2007Conference paper (Other academic)
1234 1 - 50 of 195
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf