oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Catrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lek för lärande eller lekandets lek: Pedagogers syn på barns egen lek och lärande2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Andrén, Thomas
  The Swedish Confederation of Professional Associations (Saco), Stockholm, Sweden.
  Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, no 1, p. 54-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram alternativa lösningar för inkomstbortfall vid arbetslöshet där fackförbunden idag erbjuder sina medlemmar kompletterande kollektiva inkomstförsäkringar med högre inkomsttak. I den här artikeln undersöks dels om dessa försäkringar är associerade med längre arbetslöshetsperioder, dels om sannolikheten för återfall i nya ersättningsperioder påverkas.

 • 3.
  Aramo-Immonen, Heli
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Suominen, Anu
  Tampere University of Technology, Pori, Finland.
  Öberg, Christina
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Jussila, Jari J.
  University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Innovation enablers attracting Gen Z at future workplace2018In: Proceedings of the 2018 ISPIM Innovation Conference (Stockholm) / [ed] Iain Bitran, Steffen Conn, K.R.E Huizingh, Olga Kokshagina, Marko Torkkeli, Marcus Tynnhammar, LUT , 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Increased focus in popular press has been directed at how individuals born at different times differ in their preferences and ways of acting. Generation Z (Gen Z) refers to individuals born in the 1990s that are often described to be self-centred but also entrepreneurial, potentially based on how the abilities to get at permanent position has changed during the last decades. The purpose of this study is to investigate: What does Gen Z consider important organizational innovation factors at a future workplace? Based on a questionnaire directed at individuals as part of Gen Z, we focus our analysis on innovation enablers, to thereby also see how Gen Z’s expectations fit with needs to continuously and increasingly rapidly renew operations. With this study we contribute to a greater academic understanding of a new and in Sweden relatively unexplored Gen Z. The practical implication of the study is to provide employers with guidelines on how to create successful innovation incubation environments at their workplace.

 • 4.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd2015In: Book of Abstracts FALF 2015 Conference 10, 2015Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under många år har det funnits ett brett missnöje med långa väntetider på akutmottagningarna på svenska sjukhus. Media har skrivit mycket om detta område, politiker och huvudmän har introducerat en rad interven-tioner och myndigheter har inspekterat, mätt och jämfört för att stimulera ”best practice”. Men resultatet av allt detta är negativt – väntetiderna på akutmottagningarna har ökat under senare år! Vad kan detta bero på? Kan orsaken vara att styrformerna varit felaktigt utformade, att det under perioden skett andra förändringar vars effekter beslutsfattarna inte förutsåg, eller kan det vara läkargruppens motstånd till effektiviserande åtgärder som ligger bakom uteblivna förbättringar? I denna studie beskrivs dels de politiska initiativ och interventioner som gjorts på nationell nivå för att komma tillrätta med väntetiderna under 2010-talet, dels utfallet av dessa insatser så som de uppfattas av läkare som arbetar på akutmottagningar. I analysen intresserar vi oss särskilt för läkarnas inflytande och eventuella motstånd till förändringar.

  Initialt gjordes intervjuer med 14 läkare som arbetar på akutmottagningar på fyra sjukhus. De tillhör både den nya specialiteten akutvårdsläkare och andra specialiteter som är “gästdoktorer” på akuten. Intervjuerna gjor-des för att få kunskap inför en enkätundersökning, och har för detta arbete analyserats tematiskt med fokus på styrning, förändringar och dilemman i arbetet. Efter analysen av intervjuerna och identifiering av de styrfor-mer som respondenterna tog upp, studerades de rapporter och beslut som låg bakom dessa styrformer. Vilken kunskap baserades de på? Vilka hade inflytande på utformningen av förändringarna? Hur har styrningen anpassats över tid i relation till de svårigheter som akutmottagningarna har att klar av att möta målen?

  Den styrning som de intervjuade läkarna tar upp som kontraproduktiv är relaterad till överorganisatoriska direktiv och mål som är kopplade till prestationsmätningar av olika slag. Ett par exempel: För akutmottag-ningarna finns landstingsspecifika mål att i stort sett alla patienter på akuten ska vara färdigbehandlade inom fyra timmar. Det är ett mål som ständigt fallerar, som medför negativa ekonomiska konsekvenser för kliniken, men framför allt ger en känsla av misslyckande. På vissa enheter har styrningen lett till att man organiserat om arbetet för att förbättra mätresultaten – inte vården. Andra förändringar handlar om ett nationellt föränd-ringsprogram för att med stöd av lean effektivisera arbetssättet, det vill säga hur arbetsuppgifterna organiseras på mottagningarna. Även här beskriver respondenterna problem avseende arbetmiljö och vårdkvalitet.

  Analysen indikerar att styrformerna utmanar den professionella identiteten och skapar nya dilemman. Men det finns i praktiken inga möjligheter för läkarna att göra motstånd; man kan föra fram synpunkter, men de beaktas inte, man kan på individnivå strunta i något delmoment, men det är i det lilla. Resultaten diskuteras i termer av makt och motstånd. I förlängningen bör denna studie utvidgas med intervjuer av chefer och besluts-fattare.

 • 5.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Occupational Control on Drift: National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments2017In: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, no 2, p. 1-15, article id e1765Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

 • 6.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Parding, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Westerlund, Joakim
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 1-2, p. 7-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur gymnasielärare retrospektivt uppfattar att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Enkätsvar från 1554 gymnasielärare kategoriserades efter den tidsperiod då de examinerades. Frågan om hur väl förberedda de nyexaminerade lärarna var för sitt yrke kopplas till de nationella reformer som styrde lärarutbildningen under den period som läraren studerade. Medan utbildningen i praktisk yrkeskunskap uppfattas ha försämrats över tid, har andra områden förbättrats. Lärosäte hade inte något samband med respondenternas svarsmönster. Slutsatsen är att utbildningsreformerna har samband med förändringar i utbildningens måluppfyllelse, att förbereda lärarstudenter för sitt yrke, samt att utbildningens anpassning till yrkets krav försämrats över tid.

 • 7.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lampi, Laura
  Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, stockholm, Sverige.
  Ahtiainen, Raisa
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Björk, Lisa
  Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Hotulainen, Risto
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsningfors, Finland.
  Parding, Karolina
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Wastensson, Gunilla
  Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, no 3-4, p. 66-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En professionsutbildning utmärks av en spänning mellan teoretisk kunskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vet dock inte mycket om hur en professionsutbildning bäst utformas för att förbereda studenter inför yrket. Utifrån tre enkäter, två i Sverige och en i Finland, analyseras nyexaminerade lärares uppfattning om hur förberedda de var för sitt arbete efter lärarutbildningen. Området metodik och praktik hade tydligast samband med känslan av att vara väl förberedd. I flera områden var de finska respondenterna mer kritiska än de svenska. De många positiva omdömena om den finska lärarutbildningen gjorde att vi förväntat oss ett mer positivt resultat i den finska studien.

 • 8.
  Bennich, Maria
  Högskolan i Jönköping, Jönköping, Sweden.
  Lärmiljöer, strategier för kompetensutveckling och synen på kompetens i omsorgsarbete2015In: Tidsskrift for Arbejdsliv, ISSN 1399-1442, Vol. 17, no 1, p. 61-77Article in journal (Refereed)
 • 9.
  Blomqvist, Martha
  et al.
  Centre for Gender Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Peterson, Helen
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dhar-Bhattacharjee, Sunrita
  Lord Ashcroft International Business School, Anglia Ruskin University, UK.
  “You Feel The Threat From Asia”: Onshore Experiences of IT Offshoring To India2015In: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 5, no 4, p. 41-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article investigates the experiences of employees and managers in Swedish companies that offshore IT services to India, focusing on how implementation of offshoring is changing the work organization and working conditions for software developers onsite. Our analysis highlights the fact that the working conditions have been significantly redesigned in several different ways because of offshoring, most obviously due to the need for knowledge transfer between the onshore and the offshore working sites. The study illustrates how employees and managers onsite utilized different strategies for knowledge transfer and how these strategies were more or less successful, sometimes due to resistance from employees. The article concludes that, although offshoring contributed to a separation of conception from execution in these companies, there were few signs of routinization of daily work tasks for onsite employees. Instead, it was the routinized and noncore tasks that were offshored while project management tasks were taken over by onsite staff, which meant that they ended up in a superior position vis-à-vis their Indian colleagues as new global hierarchies were created. Power relations at work, both within firms and between firms, are thus brought to light.

 • 10.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kränkande behandling av en anställd på sjukhus och i dagstidning: Kritisk granskning av dokument från Norrbottens läns landsting (NLL) 1996 och av relaterad Internetartikel från Norrbottens-Kuriren nov 20082010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  It is discussed how an employee is persecuted and insulted at his workplace (a hospital) and in a newspaper.  A large number of cognitive errors are revealed.

 • 11.
  Engström, Ingemar
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Lynöe, Niels
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Patientens och sjukvårdens värderingar2012In: Professionell utveckling inom läkaryrket / [ed] Sven Olov Andersson et al, Stockholm: Liber, 2012, 1, p. 27-52Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Välfärdstjänstearbetet: mellan professionslogik och managementlogik2017In: Arbetslivet / [ed] Bengtsson, M., Berglund, T., Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, p. 181-202Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper påverkar den fysiska och psykiska hälsan, människors livskvalité och arbetsglädje. Men personens klassposition, ålder och livsfas, kön och härkomst spelar också en roll för olika utfall av arbete.


  Arbetslivet belyses och besvaras en mängd av de olika frågeställningar som dagens arbetsliv ger upphov till. Den ger en unik översikt över de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden, kombinerat med internationella utblickar.Boken ger också teoretiska perspektiv på hur olika förhållanden i arbetslivet kan förstås och förklaras. Sedan den senaste upplagan har kapitlen uppdaterats, viktiga perspektiv har breddats och antalet teman utökats för att 
ge en ännu mer sammansatt bild av arbetslivet. Härigenom har kapitel om välfärdstjänstearbete,konstnärligt arbete, 
attityder till arbete, yrkesstatus, erkännande och identitet samt europeiska arbetsmarknader tillkommit.


  Boken vänder sig till alla som vill få kunskaper om arbetslivet. Den lämpar sig väl som litteratur på introducerande kurser om arbetsliv och arbetsmarknad vid universitet och högskolor. Boken är också intressant läsning för alla som vill skaffa sig perspektiv på frågeställningar och konfliktpunkter inom arbetslivsområdet.

 • 13.
  Gunnarsson, Maria
  Örebro University, Department of Education.
  Att undersöka medarbetarskap: en analys av olika medarbetarenkäter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att undersöka medarbetarskap innebär att undersöka hur medarbetarna hanterar relationen till sitt arbete, sin arbetsgivare och till sina arbetskamrater. Det finns ett stort intresse i offentlig sektor att undersöka och utvärdera verksamheten. För att göra det använder många kommuner medarbetarenkät som metod. Frågor som väcktes hos mig var om medarbetarenkät är ett bra verktyg för verksamhetsutveckling? Är medarbetarenkät något som min kommun bör införa? För att få en fördjupad förståelse för medarbetarenkäter valde jag att skriva en uppsats om området.

  Förklaringen till att många företag och organisationer vill genomföra en medarbetarenkät är att den ska fungera som ett avstamp för verksamhetsutveckling. Arbetslivet domineras av ett målrationellt synsätt när det gäller verksamhetsutveckling, vilket innebär att ett i förväg uppställt mål är det centrala för verksamheten. För att uppnå ett framgångsrikt utvecklingsarbete behövs ett alternativ till det målrationella perspektivet, vilket här kallas för reflexivt synsätt. Synsättet har, till skillnad mot det målrationella, sin utgångspunkt i medarbetarnas behov och intressen.

  Uppsatsens syfte är att belysa medarbetarenkäter i fem kommuner genom att beskriva dess innehåll. Granskningen sker i form av en kvalitativ och kvantitativ analys av existerande medarbetarenkäter. Dessutom belyses undersökningsföretagen som framställt enkäterna varav ett av dessa analyseras djupare. Utifrån syftet formulerades forskningsfrågorna: Vilket innehåll förekommer i ett antal medarbetarenkäter? Vilka värderingar framträder hos de konsultföretag som genomför medarbetarenkäterna? Uppsatsens metod är textanalys med inspiration hämtad från hermeneutiken och dess kritiska perspektiv.

  I resultatet påvisas att det är stor skillnad i antalet frågor i de olika medarbetarenkäterna. Det framkommer att vissa delområden som till exempel Ledarskap och mål är ett populärt område som har så många som 66 frågor medan området Relation till brukare, elev etc. är mindre populärt med endast 6 frågor. En slutsats som dras efter analysen av undersökningsföretaget Synovate är att kommunen inte endast köper en tjänst där Synovate objektivt framställer och analyserar en enkät. Synovate har tydliga värderingar och synsätt som framgår i texten. Dessa värderingar kan påverka kommunen på olika sätt beroende på vilka värderingar och synsätt de själva har. Ett synsätt som framgår i texten är att Synovate har en målrationell syn på verksamhetsutveckling då de ser medarbetarenkäten som ett medel att nå målen. Ytterligare exempel är att de vill ”göra konkreta avtryck i organisationen” det vill säga Synovate vill påverka och överföra de synsätt och värderingar som de har. En konsekvens av detta är att de uppfattas ha en syn på människan som objekt.

 • 14.
  Hedfeldt, Mona
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Arbetsmarknaden i Örebroregionen: en analys av kommande pensionsavgångar och unga på arbetsmarknaden2009Report (Other academic)
 • 15.
  Hoshiar, Mahdi Ahmadi
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  "Utvecklingssamtal för vem!?": En studie om invandrarelevers upplevelser av utvecklingssamtalen2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Johansson, Thomas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Medarbetares uppfattade lärvillkor hos närpolisen i en storstadsregion: Medarbetares uppfattade lärvillkor hos närpolisen i en storstadsregion2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Jyrkinen, Marjut
  et al.
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Niemistö, Charlotta
  Hanken School of Economics, Helsinki, Finland.
  Hearn, Jeff
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Hanken School of Economics, Helsinki, Finland; University of Huddersfield, Huddersfield, UK.
  Career, Care, and Time: Female Top Managers in the Intersections of Age, Gender, and Work–Family2017In: Ageing, Organizations and Management: Constructive Discourses and Critical Perspectives / [ed] I. Aaltio, A.J. Mills and J. Helms Mills, Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2017, 1, p. 229-251Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter addresses the intersections of age, gender and work–family relations, and how these intersections relate to careers, care, and the structuring of time more generally in the lives of women in high managerial positions. We examine how female top managers in different age groups perceive their work–care relations. These questions closely relate to individual life stages and phases of career and care responsibilities, as well as the aged/gendered societal and organisational expectations of the ‘ideal worker’ and the ‘ideal carer’. We draw the analysis from three sets of interview data in order to examine the perceptions of care responsibilities as well as aged/gendered managerial work in the context of work/non-work and long term career prospects.

 • 18.
  Korkeakunnas, Tea
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämställdhet och karriärsorientering bland högskolestudenter i Sverige: Jämställdhet och karriärsorientering bland högskolestudenter i Sverige2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Persson, Mathilda
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jerremyr, Martina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det sitter i väggarna: En fallstudie om organisationskultur på hotell2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  The purpose of this essay is to examine the organizational culture at a specific hotel. To do this we have chosen to use interviews with both managers and employees. We have also done some minor observations and also studied written documents. The questions are as follow:

   How is the organizational culture seen by managers and employees?

   In which way is the organizational culture described in documents?

   What differences and similarities are visible when comparing the opinions of employees and managers and the description in documents?

  It is mainly Edgar H. Scheins theories regarding organizational culture that are being used in this essay and how it can be divided into three levels: artifacts, espoused beliefs and values and basic underlying assumptions. We have also chosen to bring a more critical view on organizational culture into the light. This is done by examining Mats Alvessons perspective.

  The conclusions we have found are that the organizational culture at this specific hotel is quite similar when comparing the different opinions and descriptions. It only differs in a few questions and we think this might be because the organization is divided into several sectors and thereby creates subcultures.

  Key words: Organizational culture, Edgar H. Schein, subcultures, case study, hotel culture.

 • 20.
  Shaw, William S.
  et al.
  Liberty Mutual Research Institute for Safety, Hopkinton MA, USA; University of Massachusetts Medical School, Worcester MA, USA.
  Main, Chris J.
  Arthritis Research UK Primary Care Centre, Research Institute for Primary Care Sciences and Health Sciences, Keele University, Keele, UK.
  Pransky, Glenn
  Liberty Mutual Research Institute for Safety, Hopkinton MA, USA; University of Massachusetts Medical School, Worcester MA, USA.
  Nicholas, Michael K.
  Pain Management Research Institute, Royal North Shore Hospital, University of Sydney, Sydney, Australia.
  Anema, Johannes R.
  EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.
  Linton, Steven J.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Employer Policies and Practices to Manage and Prevent Disability: Foreword to the Special Issue2016In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 26, no 4, p. 394-398Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Employer policies and practices have been shown to impact workplace disability, but research in this area has waned in recent years despite an aging workforce, a growing prevalence of chronic health conditions, and a larger proportion of working-age adults on permanent work disability in many jurisdictions. The purpose of this article is to describe the background rationale and methodology for an invited conference designed to improve research of employer strategies to curtail work disability.

  Methods: A multidisciplinary team of 26 international researchers with published research in employer-based disability management or related fields were invited to attend a 3-day conference in Hopkinton, Massachusetts, USA. The overall goal was to review the status of current research of workplace disability management and prevention, examine its relevance for employer decision-making, compare conceptual frameworks or theoretical perspectives, and recommend future research directions. Working groups were organized and draft manuscripts were prepared in advance. Conference activities included working group presentations and critiques, discussions with a panel of industry consultants and advisors, group interaction and debate, generation of final recommendations, and manuscript revision.

  Results/Conclusion: Six principal domains were established with respect to future research: (a) further elucidation of the key workplace factors that buffer the disabling effects of injury and illness; (b) more innovative and feasible options for workplace intervention; (c) measurement of workplace-relevant disability outcomes; (d) a stronger theoretical framework for understanding the factors behind employer uptake and implementation; (e) a focus on special clinical populations and occupations where disability risk is most troubling; and (f) better representation of workers and employers that reflect the diverse and changing nature of work. Final comments and recommendations of the working groups are presented in the following six articles in this special issue of the Journal of Occupational Rehabilitation. Conference attendees recommended changes in methodology, collaboration strategies, and theoretical perspectives to improve the practical and scientific impact of future research of employer practices.

 • 21.
  Svensson, Lennart
  et al.
  Department of Helix, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Randle, Hanne
  Department of Working Life Science, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Bennich, Maria
  Department of Helix, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Organising workplace learning: an inter-organisational perspective2009In: Journal of European Industrial Training, ISSN 0309-0590, E-ISSN 1758-7425, Vol. 33, no 8/9, p. 771-786Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this paper is to argue that both the supply-based model and the demand-based form of vocational education and training (VET) have their limitations and propose a "third way" in which reflective learning in the workplace is a central ingredient.

  Design/methodology/approach: The data was collected from several studies of VET programmes in Sweden based on individual and group interviews, a survey and continuous participation in developmental work. The paper uses an interactive research approach in the research design.

  Findings: The paper proposes a "third way" that tries to overcome the deficiencies of both the supply- and demand-based strategies for VET by developing a more equal balance in the relationship between the education and workplace systems. Collaboration and partnership between education providers and progressive workplaces are core elements.

  Research limitations/implications: The paper tries to connect activities and changes at the organisational, inter-organisational and institutional levels of the VET system. It is argued that changes at different levels are strongly interconnected and necessary to an understanding of the prerequisites for workplace learning. These vertical relationships form the main focus of future research.

  Practical implications: It is argued that changes in the VET system should be initiated using a "bottom up" approach, start at the local level, and include change at all levels. The "bottom up" approach should include a combined employer, employee and service-user perspective. It requires that learning issues are solved in a partnership that represents both the supply side of education and the demand side of working life.

  Originality/value: Inter-organisational relations need to be based on equal, mutual and trustful relationships between the education and workplace systems in order to support a sustainable change process.

 • 22.
  Walter, Ute
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Case 9:1: Kockar som företagare2010In: Värdskap: inom turism och resande / [ed] Monica Hanefors [författare], Lund: Studentlitteratur AB, 2010, p. 78-81Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Young, Amanda E.
  et al.
  Liberty Mutual Research Institute for Safety, Hopkinton, USA.
  Viikari-Juntura, Eira
  Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland.
  Boot, Cécile R L
  EMGO Institute, VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands.
  Chan, Chetwyn
  The Hong Kong Polytechnic Institute, Hong Kong, China.
  de Porras, David Gimeno Ruiz
  The University of Texas Health Science Center at Houston, Houston TX, USA.
  Linton, Steven J.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Workplace Outcomes in Work-Disability Prevention Research: A Review with Recommendations for Future Research2016In: Journal of occupational rehabilitation, ISSN 1053-0487, E-ISSN 1573-3688, Vol. 26, no 4, p. 434-447Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction: Outcome assessment is a central issue in work disability prevention research. The goal of this paper was to (1) ascertain the most salient workplace outcomes; (2) evaluate the congruence between business and science perspectives; (3) illustrate new perspectives on assessing longitudinal outcomes; and (4) provide recommendations for advancing outcome evaluation in this area of research.

  Methods: The authors participated in a year-long collaboration that culminated in a sponsored 3-day conference, "Improving Research of Employer Practices to Prevent Disability", held October 14-16, 2015, in Hopkinton, MA, USA. The collaboration included a topical review of the literature, group conference calls to identify key areas and challenges, drafting of initial documents, review of industry publications, and a conference presentation that included feedback from peer researchers and a question/answer session with a special panel of knowledge experts with direct employer experience.

  Results: Numerous workplace work-disability prevention outcome measures were identified. Analysis indicated that their applicability varied depending on the type of work disability the worker was experiencing. For those who were working, but with health-related work limitations (Type 1), predominant outcomes were measures of productivity, presenteeism, and work-related limitations. For those who were off work due to a health condition (Type 2), predominant outcomes were measures of time off work, supervisor/employee interactions, and return-to-work (RTW) preparation. For those who had returned to work (Type 3), predominant outcomes were measures of presenteeism, time until RTW, percentage of work resumption, employment characteristics, stigma, work engagement, co-worker interactions, and sustained or durable RTW. For those who had withdrawn from the labor force (Type 4), predominant outcomes were cost and vocational status.

  Discussion: Currently available measures provide a good basis to use more consistent outcomes in disability prevention in the future. The research area would also benefit from more involvement of employers as stakeholders, and multilevel conceptualizations of disability outcomes.

 • 24.
  Zovko, Davor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Ekermo, Mats
  Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 22, no 1, p. 6-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetsförmedlingen använder utvärdering huvudsakligen för kontroll och återrapportering till regeringen och inte för verksamhetsutveckling avseende förbättring av stödet till de arbetssökande. Det visar en analys av policydokument och kvalitativa intervjuer med ledningspersonal inom ett lokalt arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförs centralt och kommuniceras nedåt i organisationen. New public management-modellen i organisationen tycks vara överordnad Arbetsförmedlingens funktion som människobehandlande organisation.

 • 25.
  Zovko, Davor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Mälardalens högskola.
  Ekermo, Mats
  Mälardalens högskola.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola.
  Arbetsförmedlingens utvärderingsproduktion 2010 och 2015: En jämförande studieManuscript (preprint) (Other academic)
1 - 25 of 25
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf