To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abbas, Bafrin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  VILKA FÖRÄNDRINGAR HAR ÄGT RUM?: En analys av sex barn- och ungdomsböcker som skildrar en förändring i lärar- och elevrollen samt deras relation.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abbas, Malak
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Al-Falahi, Diana
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Digitalt spelbaserat lärande: och dess inverkan på engelska språkinlärning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Schools in general have been digitized to a large extent and the inclusion of digital tools is becoming more and more common. The purpose of this study is to find out what different studies say about the inclusion of digital games-based learning and the impact they have on students' vocabulary learning and motivation in English teaching. It’ll also mention where the different studies have been implemented and which methods have been used. The method used in this study is a literature review that has been collected from ERIC (EBSCO), JSROR, ERIC (ProQuest), and IEEE Explore. The results showed that the implementation of digital games-based learning focusing on vocabulary learning motivates students to learn and improves their English language more than analog learning. It has also been shown that digital games have been effective in developing students' English language skills. This is because the students experience learning as enjoyable, unlike analog teaching where they feel analog learning takes place within a strict framework. The conclusion of this study shows that the students gain increased motivation and interest in learning English as a foreign/second language through digital games.

  Download full text (pdf)
  Digitalt spelbaserat lärande: och dess inverkan på engelska språkinlärning
 • 3.
  Abdul Samad, Abdul Samad
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Teaching Literature as a Means to Promoting Critical Thinking -A Teacher Perspective2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Developing critical thinking and mastering its skills has been a vital priority for the curriculum in Swedish upper-secondary school. The National Curriculum for upper-secondary school and the syllabus for the English subject emphasize the importance of implementing and enhancing the development of the students’ critical thinking which leads to having active learners who are able to think creatively and keeps them away from becoming narrow-minded. The purpose of this study is to explore the prospect of teaching critical thinking through reading literature. Guided by the critical thinking skills that are defined in The Delphi Report including (1) interpretation, (2) analysis, (3) evaluation, (4) inference, (5) explanation and (6) self-regulation, this study explores the possibility of promoting critical thinking skills through reading literature. The study also examines the efficacy of the reader-response approach in helping the students to be critical thinkers and active readers. Using qualitative data from conducting interviews, this study analyses teachers’ perspectives and considered the implications for teaching literature in terms of fostering the students’ critical thinking. The study showed that the teachers’ awareness of the significance of integrating literature in teaching English was found to play a great role in fostering the students as critical thinkers. The study also showed that teachers emphasized the importance of in-class discussions about literary works in order to expand the students’ thinking horizons and enhance their sense of self-confidence as contributors to the learning process. It also showed that the reader-response theory has a significant role in fostering the students’ critical thinking even though it is not clearly stated in the teachers’ perspectives on teaching literature.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Abdullahi, Idman
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nuuh, Asma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Flerspråkiga elevers möjlighet till att använda sitt modersmål iundervisningen: En komparativ analys med fokus på läroplanerna 2011 och 2022 i svenska somandraspråk2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats handlar om jämförelsen mellan läroplanerna 2011 och 2022. Vi har fokuserat på ämnet svenska som andraspråk där vi analyserar i eller vilken mån flerspråkighet samt modersmål tas upp. För drygt 10 år sedan var den genomsnittliga procentandelen av eleverna i skolan som hade ett annat modersmål än svenska 17 procent. När det gäller båda läroplanerna nämns det i ämnets syfte att lärare ska använda sig av olika förutsättningar för att ge eleverna möjligheten att utveckla sitt svenska tal, skriftspråk, mötet av olika typer av texter och även kunskaper i och om svenska språket. Det nämns inget om hur elevernas modersmål ska nyttjas. Sverige har inte lagstiftat vilket språk som är officiellt språk men svenskan är huvudspråket och det står i läroplanen för grundskolan att man ska kunna svenska språket efter genomgången grundskolan. Efter att ha analyserat läroplanerna ser vi att enspråkighetsperspektivet är tydligt och synligt. Flerspråkighet är inte en märklig företeelse som enbart förekommer i Sverige. Trots detta verkar många svenska skolor ha svårigheter med hur de ska arbeta med flerspråkiga elever, vilket vi även ser i läroplanerna. Elever som kommer till ett nytt land i de yngre åldrarna lär sig ett nytt språk snabbare och man ställer inte heller lika höga krav på språket i de yngre åldrarna, jämfört med elever som har invandrat i de högre åldrarna. Det är viktigt att använda sig av elevernas flerspråkighet i undervisningen för att utveckla elevens alla språk. Skolan är också den platsen eleverna skapar sin identitet, det är där eleverna formar sin självbild.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Abulkhariyeva, Dilnaz
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hacksell, Angelica
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vänskapens betydelse för barns identitetsupplevelse: – en tematisk analys av vänskap i utvald skönlitteratur2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Angelica Hacksell & Dilnaz Abulkhariyeva “Vänskapens betydelse för barns identitetsupplevelse”: en litteraturanalys av utvald skönlitteratur som vänder sig till barn och berör ämnet vänskap. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan årskurs 1–3, Svenska språket, Svenska, självständigt arbete inriktning F-3, grund-nivå, 15 högskolepoäng, HT 2023.

  Uppsatsen är en kvalitativ litteraturanalys där vi undersöker tre utvalda skönlitterära böcker som på olika sätt berör vänskap. Syftet med uppsatsen är att i våra valda skönlitterära böcker undersöka hur vänskap skildras och hur dessa böcker kan användas som ett pedagogiskt verktyg för att främja goda kamrat- och vänskapsrelationer. Vi kommer att undersöka hur vänskap skildras och hur karaktärerna gestaltas. Resultatet av analysen visar att det finns skillnader och att det beror på om vänskapen skildras utifrån tjej- eller kill-perspektiv. Vänskapen skildras utifrån ett komplicerat perspektiv som innefattar en viss problematik i form av svek och avsaknad av gemenskap. Vi har även kommit fram till att våra valda böcker är relevanta ur ett didaktiskt perspektiv. Således att det kan vara ett viktigt verktyg för att främja goda kamrat- och vänskapsrelationer samt att dessa böcker möjliggör en diskussion om komplexiteten kring vänskap.

  Download full text (pdf)
  Vänskapens betydelse för barns identitetsupplevelse: – en tematisk analys av vänskap i utvald skönlitteratur
 • 6.
  Adami, Elisabetta
  et al.
  University of Leeds, Leeds, UK.
  Archer, Arlene
  University of Cape Town, Rondebosch, South Africa.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gualberto, Clarice
  Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.
  Jewitt, Carey
  Culture Communication and Media, University College London, London, UK.
  Vasudevan, Lalitha
  Mathematics, Science, and Technology, Teachers College of Columbia University, New York NY, USA.
  Lim, Fei Victor
  Nanyang Technological University National Institute of Education, Singapore.
  Editorial multimodality and society2024In: Multimodality & Society, ISSN 2634-9795, E-ISSN 2634-9809Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  This issue, the first of volume 4, marks the start of Multimodality & Society’s fourth year and provides a good moment to look across the past 3 years to review and reflect on the journal’s contribution to multimodality. Multimodality & Society aims to consolidate and advance multimodal theory, methodologies, and empirical understanding of interaction and communication. This editorial considers the collective contribution of the 12 issues published to date and points to how the journal can continue to push the boundaries of multimodality forward. We highlight the significance of the journal’s expansion of multimodal formats, and several directions embedded in the journal scope which we have advanced.

  Download full text (pdf)
  Editorial multimodality and society
 • 7.
  Adamsson, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att integrera trygghet i planeringen: En fallstudie av Örebro kommuns trygghetsarbete i Vivalla2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Att integrera trygghet
 • 8.
  Adl, Hala
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hannan, Soltana
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Två läromedelsanalyser med fokus på nyanlända elever2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att svenska samhället blir alltmer mångkulturellt och flerspråkigt kommer framtidens lärare ställas inför nya utmaningar då många av deras elever inte har svenska som modersmål. Då är det viktigt att man har en fördjupad förståelse om hur läromedel i svenska skolor kan bemöta dessa elever. I denna studie, har två läromedelsanalyser utförts utifrån ett historiskt perspektiv. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur språket, texten och innehållet i läromedel för f-3 har förändrats under 40 år samt att undersöka om läromedlens text är anpassad att använda för andraspråkselever. Studien utgår från den sociokulturella teorin och har genomförts med hjälp av en kvalitativ metod som utgår från textanalys och innehållsanalys .Resultatet av studien visar att det äldre läromedlet knappast är lämpligt för nyanlända elever i fråga om språk, text och innehåll. Det nyare läromedlet är bättre anpassad men inte heller den motsvarar helt de behov som nyanlända andraspråkselever har.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adolfsson, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Adolfsson, Isak
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Berättande historiebruk -En fallstudie av Per Olov Enquists Legionärerna2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis in history consists of a case study of Per Olov Enquist’s documentary novel

  Legionärerna, which examines the Swedish extradition of Baltic soldiers after the Second

  World War. The intent of the study is to survey the novel’s use of history from a literary

  dimension. It does so by applying the typology of Hayden White, his poetics of history. This

  conceptual framework historicizes the historical writing by clarifying how the historical dictum

  is constructed in similar manner as fiction, and therefore dependent of its’ author. The result

  shows that Enquist uses the history – is constructing it – to object how one earlier has talked

  about the extradition by satire previous accounts and by reasoning contextual how one, instead,

  should understand the same historical phenomenon. These two aspects are linked to a third, viz,

  Enquist’s Maoist political stance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Adolfsson, Isak
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Walser och Kafka: ett slags släktskap – Om familjelikheter mellan två författarskap2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Instead of an intertextual approach, this bachelor thesis make use of Wittgenstein’s concept of family resemblance to examine the conceived relation between Robert Walser’s Jakob von Gunten and Franz Kafka’s The metamorphosis. The concept is also constituted of pointing out how the texts coincidently are not bound to each other. The purpose is to immerse the refinement of the literary communion between the two authors. The concept focus contact areas and individual areas of the texts, and these family resemblances are constituted by language games, which is to use the language for a specific function. The family resemblance examined in this thesis is "overreactions". The result shows that overreactions serve different functions at the two authors. Walser uses the language game with the function of demonstrating how man is contingent, while Kafka uses a similar language game but with the function of demonstrating how man has a an unreducible core which can be alienated. Even though the function is individual, a contact area of making a statement of man’s being is made by the use of resembling language games, and this sharpens a family resemblance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Adolfsson, Rebecca
  Örebro University, Department of Humanities.
  "de va ju jag som va syndaren va?": En analys av ju i vardagliga samtal2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av "ju" i vardagliga samtal. Det primära materialet för undersökningen är därför en ljud- och bildinspelning av ett vardagligt samtal mellan tre unga kvinnor. Ur detta samtal analyseras en sekvens där "ju" förekommer med samtalsanalys (CA) som metod. Analysen visar att den främsta funktionen hos "ju" i denna sekvens är att skapa gemenskap och engagemang.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 13.
  Adzemovic, Merfin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ovat, Valentina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Text- och bildrelationen i svenska läromedel – En undersökning av ett läromedel för årskurs två i olika versioner2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Aginger, Joel
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Svenska historieläroböckers skildring av kvinnor och män under 1800-talet -En läroboksanalys av historieläroböcker författade åren 1967 och 20112019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Agrell, Christina
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Larsson, Sofia
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Edvardsson, Bo
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU-ärenden1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Differences in descriptions of boys and girls are studied in 26 child protection cases. There are several differences, i.e. boys are described as aggressive and girls as worried. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Agstam, Mikael
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Alexanderteknik för emotionellt uttryck i musik: Alexanderteknik som metod för en effektiv spelteknik, och en tillfredsställande musikalisk framställning riktat huvudsakligen till den klassiska gitarristen2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay, I want to achieve an accessible and applicable entrance to Alexander Technique as a method for learning to use the body in such a way as to allow emotional expression in music. It is necessary to see the real need of Alexander Technique for the active musician, and therefore important components of music-making will be presented. These components are presented from an Alexander-perspective in order to produce a clear picture of the method of application.The prerequisite for emotional expression in music is musicians and music listeners with the ability to generate, and respond after emotional impressions. Alexander Technique provides an approach to make it easier for musicians, especially guitarists, to express emotions in a performance situation.After years of practice and obtaining musical knowledge and practical skills at the instrument, it is common that muscle tension and ingrained patterns contribute to limited expression. Muscle tensions arising from pressured situations such as auditions, competitions and concerts. Repetitive movements contribute to this, and lays the foundation for an insufficient technique. It is clear that traditional learning methods need to be complemented with an approach that treats body awareness as an essential part of musical performances. The notion that the use of the body affects mental states is now a truism, and one can see an opening towards new approaches that facilitate learning as well as performance of musical works. The emotional expression is in focus here, and this study deals with musical production based on the philosophy that music should be driven by decisions involving emotional expression.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  Framsida
 • 17.
  Ahl, Ida
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  ”Att de ska få uppleva nånting av det liksom… det är målet”.: En studie om fyra slagverkslärares tankar om didaktiska möjligheter i slagverksundervisning på gymnasiet.2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahlberger, Christer
  et al.
  Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Bagerius, HenricGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.Holmberg, CarlGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.Lagerlöf Nilsson, UlrikaGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.Lundqvist, PiaGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.Nilson, TomasGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.Planck, BritaGöteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Historier: arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa2009Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna antologi diskuteras hur skönlitteratur kan användas som källa till historiskt inriktade studier. Upprinnelsen är en konferens som hölls hösten 2008 i Göteborg, då företrädare för disciplinerna historia, idéhistoria, ekonomisk historia och litteraturvetenskap presenterade sin forskning. De många bidragen ger en översiktlig bild av forskningen kring litteratur som historisk källa bland svenska forskare.

 • 19.
  Ahlman, Isak
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Musikundervisning och mångkultur: En intervjuundersökning av tre musiklärares uppfattningar och föreställningar om musikundervisning och mångkultur2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Ahlman, Isak
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  VAD ÄR KUNSKAP I MUSIK?: - En intervjuundersökning av två musiklärares uppfattning om kunskap i musik2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka två musiklärares uppfattning om kunskap i musik. Uppsatsen baseras på en diskursanalys där jag i intervjuer med två musiklärare ställt frågor som berör deras kunskapssyn. Utsagorna vittnar om två ganska skilda beskrivningar där det musikaliska uttrycket betonas i den ena medan vikten av att eleverna har de verktyg som krävs för och musicera i grupp den andra. Även om utsagorna skiljer sig åt verkar instrumentalspelet och sången spela en viktig roll. I ena fallet som en form av kanal för det musikaliska uttrycket medan det i det andra fallet fungerar som en typ av färdighetsmässig nyckel till den gruppgemenskap som musicerandet innebär. I sina beskrivningar av andra moment som musikteori och musikhistoria framstår de som betydelsefulla först då det vävs samman med instrumentalspelet och sången. I musiklärarnas utsagor framträder en bild där vissa kunskapsmoment värderas högre än andra vilket också får betydelse för musikundervisningen. 

  Download full text (pdf)
  I_Ahlman
 • 21.
  Ahlnäs, Elin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Makkonen, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att utveckla elevers läsförståelse med barnlitteratur: – En komparativ analys av en kapitelbok och en bilderbok om Oliver Twist2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats genomför vi en komparativ textanalys av Charles Dickens verk om Oliver Twist och vi använder oss av en kvalitativ forskningsmetod. Verken vi har jämför är en översatt kapitelbok, Oliver Twist (2001) med en adapterad bilderbok, Oliver Twist (2019). Uppsatsens syfte är undersöka vad som har förändrats i de olika versionerna, där vi fokuserar på berättelsens intrig och karaktärer. Analysens resultat visar att detaljer i både händelser och karaktärer har reducerats men att bilderna i adaptionen bidrar med mycket av berättandet. Vidare används analysens resultat i en didaktisk diskussion för beskriva hur båda böckerna kan användas kombinerat i ett undervisningssammanhang för att utveckla elevers läsförståelse

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Ahlnäs, Elin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Makkonen, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från barnlitteratur till värdegrundsarbete: – En textanalys av böckerna om Kerstin2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats genomförs en kvalitativ textanalys av Helena Hedlunds tre första skönlitterära barnböcker om Kerstin. Verken vi har analyserat är Det fina med Kerstin (2018), Att vara Kerstin (2019) och Kerstin livet och döden (2020). Uppsatsens syfte är att analysera hur etik, normer och inkludering kommer till uttryck i de valda böckerna. Dessutom hur de kan användas i arbetet med värdegrundsfrågor i årskurs F–3 genom att läsa högt i klassrummet med efterföljande litteratursamtal. Resultatet av analysen visar på att böckerna om Kerstin innehåller många bra diskussionsmöjligheter kring etik, normer och inkludering som kan användas i ett undervisningssyfte. Vidare används analysen för en didaktisk diskussion där vi har valt att fokusera på högläsning och samtalet. Vi tar hjälp av tidigare forskning för visa på hur ett värdegrundsarbete kan utföras med böckerna som utgångspunkt. Exempel från varje bok kopplat till varje analysbegrepp presenteras och vi ger exempel på konkreta arbetssätt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 23.
  Ahlström, Martin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från rebell till accepterad: Rockmusiken i Aftonbladet och Expressen under sextiotalet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Ahonen, Lia
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. The Life History Research Program, Department of Psychiatry, University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, USA.
  Degner, Jürgen
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Working with complex problem behaviors in juvenile institutional care: staff’s competence, organizational conditions and public value2014In: International Journal of Prisoner Health, ISSN 1744-9200, E-ISSN 1744-9219, Vol. 10, no 4, p. 239-251Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  Institutional staff encounter juveniles with complex problems (externalizing and internalizing)which calls for adequate formal education/training and professional experience to deliver quality treatment, contributing to an effective organization and increasing public value. The purpose of this paper is to investigate staff’s formal education, professional experience and the institutions’ organizational strategies providing knowledge and clinical training to staff.

  Design/methodology/approach

  The study includes staff questionnaires from eight wards (n¼102). In addition, 39 in-depth interviews were conducted with management and staff members.

  Findings

  Results show that institutions lack clearly defined target groups, 70 percent of staff members lack college education, 30 percent has never been offered education within the organization, and the vast majority of staff does not feel competent in performing their daily work.

  Practical implications

  The results from this study shed light on an overlooked area in institutions, detention centers and prison settings, and are important to policy makers and governmental organizations responsible for coercive care of juveniles.

  Originality/value

  Unlike previous studies, treatment and detention organizations are emphasized as similar to manufacturing industry and profit organizations, and the results are discussed with departure in organizational theory.

 • 25.
  Aini, Sorush
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Från Rocky Balboa till Freddy Heflin: En komparativ stjärnstudie av Sylvester Stallone2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Ajagán-Lester, Luis
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Rahm, Henrik
  Lunds universitet.
  Intertextualiteter2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, p. 203-237Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Ajosmäki, Melissa
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art.
  Att bli sedd för den man är: En studie om vilket värde arbetsprocessen mot ett framträdande har i teatergrupper med olika funktionsvariationer.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa vilket värde arbetsprocessen mot ett framträdande har i teatergrupper med olika funktionsvariationer. Frågeställningarna undersöker hur teaterledare beskriver arbetsprocessen och framträdandet i teatergrupper med olika funktionsvariationer, vilket lärande ledarna anser att de ser i samband med arbetsprocessen och framträdandet samt vad deltagarna själva anser att aktivt teaterskapande och framträdande har gett dem. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex stycken informanter, varav 4 är ledare och 2 är deltagare. Alla informanter jobbar/deltar i arbetsprocesser mot ett framträdande. Analysen är gjord utifrån den teoretiska utgångspunkten Känsla av sammanhang (KASAM) som består av de tre aspekterna: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Den övergripande slutsatsen är att både arbetsprocessen och framträdandet utgör ett stort värde i teatergrupper med olika funktionsvariationer, p g a utvecklingarna som skett hos individerna samt deras behov av att bli sedda. Tack vare ledarnas sätt att arbeta, och se individerna i gruppen för dem de är, har aktiviteterna blivit meningsfulla för deltagarna och de har upplevt en känsla av sammanhang.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Akfidan, Filis
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Synen på barndom och uppfostran i skönlitterära barnböcker: - Specifikt, Janne, min vän(1985), Alla vi barn i Bullerbyn(1947) och Mera om oss barn i Bullerbyn(1949)2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Akmekjian, Louri
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ali, Fartun Rage
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Kvinnligt ledarskap i krishantering: En multimodal analys av kvinnliga politikers kriskommunikation i sociala medier2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the communication strategies employed by Jacinda Ardern and Erna Solberg during the Covid 19 crisis, with a focus on how they exhibit feminine leadership at- tribute s that show empathetic and interpersonal skills . W e find that both Ardern and Solberg demonstrated similarities in language and visual elements from their Facebook posts during the selected period 21 03 2020 to18 06 2021 to communicate their main messages. They em- phasize interpersonal communication to establish and maintain relationships by expressing gratitude towards their respective populations. By categorizing the behaviours observed in Ardern and Solberg’s communication, specifically the pract ices of preserving, mutual em- powerment, and team creation as described by Fletcher (1999), skills such as empathy, caring and cooperation were identified . This essay's results indicate that feminine leadership utes, as exemplified by Ardern and Solbe rg, prove effective in crisis management, particu- larly in addressing concerns, fostering empathy, and promoting collective responsibility.

  Download full text (pdf)
  Kvinnligt ledarskap i krishantering: En multimodal analys av kvinnliga politikers kriskommunikation i sociala medier
 • 30.
  Akner Koler, Cheryl
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Nanoformgivning genom haptiska, estetiska laborationer2012In: Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning / [ed] Torbjörn Lind, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 113-125Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Nano design through haptic and aestethic laboratory experiments.

 • 31.
  Akner-Koler, Cheryl
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Expanding the boundaries of form theory and practice: developing the model evolution of form2012In: Shaping design teaching: explorations into the teaching of form / [ed] Nicolai Steinø, Mine Özkar, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 2012, 1Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Akner-Koler, Cheryl
  et al.
  University of Arts, Crafts and Design, Department of Design, Interior Architecture and Visual Communication (DIV), Industrial Design, Hägersten, Sweden.
  Billing, Mischa
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Göran-Rodell, Annika
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Sharing Haptic Attributes: Model development of 4 haptic attribute models for hand, nose, mouth and, body2020In: Working Together: Symposium on artistic research 2020, 2020Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Our topic concerns how to conduct practice-based research between and within three aesthetic disciplines: sculptor, professional taster, and performative artist. We continue to work with the material and experiences developed during the 3-year VR-funded HAPTICA research project. Our plan is to actualise a few practical situations that show how we gained both a deeper aesthetic knowledge within our own artistic disciplines and grew more sensitive and knowledgeable about the challenges faced in the other disciplines. The overall topic has been to expand the field of aesthetics by including the proximity senses: tactile, haptic, smell, taste, and movement by conducting artistic research in haptic.

 • 33.
  Alared, Annie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En trögrörlig process: patriarkalismen, genusordningen och politiken inom Svenska Metallarbetarförbundets avdelning 202 i Hällefors 1960-19942010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Aldén, Michelle
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Carlo Collodis Pinocchio & Disneys Pinocchio : – en komparativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Alexopoulou, Sofia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  The portrait of older people as (non) users of digital technologies: A scoping literature review and a typology of digital older (non) users2020In: Gerontechnology, ISSN 1569-1101, E-ISSN 1569-111X, Vol. 19, no 3, p. 1-15Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: The images of older people while using (or not) technology is a theme that plays a crucial role not only in the implementation of policies, but also in the design of e-services or more broadly e-governance. Older people is a complex and a non-homogenous group that requires public (welfare) services which in many cases have been moved to a digital interface. The real challenge is to provide these services without excluding anyone.

  Objective: This paper aims to investigate how older people are represented as (non)users of technology in the digital literature and public discourse and to produce a typology of older digital users based on the work of Schneider and Ingram (1993). Method: The study followed established methods for a scoping literature review to discover the profile of older digital (non) users and their relationship with technology. Results: Based on this literature review, two positive profiles of different power were found: the silver surfers or “athletes” who are proficient digital users and the “older people with borrowed access” to digital technologies who are less powerful and independent while using technology. On the other hand, we also found some negative images of older adults: the “laidback” who are reluctant to use digital technologies but they have the necessary intellectual capacity to acquire IT skills on their own (strong in terms of power). The biggest group entails older people as technophobic, non-users, want-nots, digitally backward/internet laggards, digital immigrants, needy and those who are unaware of their digital condition.

  Conclusion: This research could offer a substantial contribution to policy-makers and public servants to provide better and friendlier online services, digital tools and applications in conjunction with the supply of IT courses for older individuals.

 • 36.
  Alkenäs, Dan
  Örebro University, School of Music, Theatre and Art. Linnéuniversitetet.
  Mitt Komponerande, Kreativitet Och Teknik: Självstudie av den egna kompositionsprocessen2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay describes a single case self-study of a music composer in order to track the compositional process in real time. In the study the subject and the researcher are the same person. The study builds on previous empirical studies that have used methodological approaches such as analysis of computer-based digital data collection, verbal protocol and video observations. It deals with issues of the compositional process related to for example time consumption, number of artistic decisions, the different roles and skills of a music composer, and methods of research in the musical composition process. During three shifts the researcher worked as a music composer dealing with the issue of converting an audio sketch of a composition into a representative finished audio product. The aim of the study was to highlight a specific phase the composititional process. The results can be divided into artistic and a scientific perspective. An artistic result is a developed and improved musical composition. Examples of scientific results is making visible and discussing artistic strategies in the context of musical composition. The study discusses different artistic roles that the composer uses during composing, each role with different skills and conditions, and how this role-playing significantly may influence the artistic result.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Allan, Sardonia
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wali, Mursal
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vision om jämställdhet - en illision?‏: En kvalitativ studie om jämställdhet inom samboförhållanden.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This qualitative study was conducted to investigate how subordination and superiority emerges in the interaction between heterosexual couples between 20 to 30 years old, without children. Eight semi-structured interviews with four couples have been conducted to provide insight into how subordination and superiority is made in the interaction between the cohabiting couples. All interviews were transcribed and then manually categorized along specific main themes and sub themes. The empirical data were then assayed by a hermeneutic interpretation.   Three previous studies have formed the basis for this study, Det kallas kärlek by Carin Holmberg, the anthology, Jämställdhetens pris and Familjer i tiden by Christine Roman and Helen Peterson. The theoretical framework consists symbolic interactionism, and especially the concept of asymmetrical role-taking and also doing gender. By using these theories, we can gain knowledge about the interaction between the pairs. We have also enlisted the aid of the theory doing gender to gain an understanding of how household distribution of the pairs look like.   The analysis of the empirical material showed that the majority of the women were the initiator in the relationship, with regard to housework and leisure. It was also in the female and male informants' statements that the primary responsibility for the division in terms of housework was on the women. In this way, one can, using the theory of asymmetric role- taking, identify the subordination of the woman in the relationship.

   

  Download full text (pdf)
  Vision om jämställdhet - en illision?‏
 • 38.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att stötta och utveckla ämnesspråk2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Allard, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Flerspråkighet och teckenspråkiga miljöer2017In: Språklig mångfald i klassrummet / [ed] Åsa Wedin, Stockholm: Lärarförlaget , 2017, p. 137-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Chen Pichler, Deborah
  Gallaudet University, Washington DC, USA .
  Multi-modal visually-oriented translanguaging among Deaf signers2018In: Translation and Translanguaging in Multilingual Contexts, ISSN 2352-1805, Vol. 4, no 3, p. 384-404Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Translanguaging is often regarded with great skepticism in the context of Deaf education, as an approach that has already been tried, with disastrous results. Already in the 1960’s educators understood the critical importance of allowing deaf children to exploit their full linguistic repertoire for learning: not only listening, lip-reading and reading/writing, but also sign language, fingerspelling, gesture, and other strategies that render language visually accessible. The resulting teaching philosophy, Total Communication (TC), quickly became the dominant approach employed in Deaf education. Yet despite its progressive stance on multilingualism and multimodality, TC ultimately failed to provide deaf students with full access to a natural language. This chapter contrasts the ineffective multilingual practices under TC with characteristically “Deaf ways” of multilingual meaning-making observed among skilled Deaf signers. Excerpts from life story interviews illustrate the impact these practices have for scaffolding learning among Deaf students newly arrived in Sweden. We conclude that prioritizing visually-oriented practices and supporting both students and teachers to become skilled signers offer the best assurance for successful translanguaging in Deaf education without engendering the problems that caused TC to fail.

 • 41.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Roos, Carin
  Karlstad universitet, Karlstad.
  Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning: en systematisk litteraturstudie2016Book (Other academic)
 • 42.
  Allard, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wedin, Åsa
  Högskolan Dalarna, Falun.
  Skrift i teckenspråkiga skolmiljöer2013In: Flerspråkighet, litteracitet och multimodalitet / [ed] Åsa Wedin och Christina Hedman, Lund: Studentlitteratur AB, 2013, 1, p. 209-231Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 43.
  Allegrini Hobson, James
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bjurström, Elin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Porträtteringen av Putin och Zelenskyj under Rysslands invasion av Ukraina: En analys av identitetsskapande ur ett förändringsperspektiv2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Do external factors, such as war, affect rhetoric used by presidents during speeches, and do they affect what journalists write about said speeches? These are questions raised and answered in this paper. The research material consists of three speeches by Vladimir Putin, three speeches by Volodymyr Zelenskyj, and seven articles discussing these speeches during Russia's invasion of Ukraine 2022. We also analyze factors within Social identity theory (Dashtipour, 2012), such as how the creation of an identity is portrayed in both speeches and articles. Summatively, we found that both analyses deemed different external factors to be influencing, and both results confirmed that external factors contribute to change.

  Download full text (pdf)
  Porträtteringen av Putin och Zelenskyj under Rysslands invasion av Ukraina: En analys av identitetsskapande ur ett förändringsperspektiv
 • 44.
  Allegrini, Paola
  Örebro University, Department of Humanities.
  Kunskapssyn i hemkunskapsläroböcker: Hur den grafiska utformningen och tilltal och omtal speglar förändringar i ämnet mellan 1978 och 2006.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Allvin, Tobias
  Örebro University, Department of Humanities.
  Arrendatorerna på Aspa Bruk 1851-1930: En arbetskraftreserv med andra villkor till det patriarkala systemet än yrkesarbetarna2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att studera maktordningen på Aspa Bruk genom arrendatorerna under tidsperioden 1851-1930. En hegemonisk teori har använts som utgångspunkt.

  I uppsatsen framkommer det att arrendatorerna inte var någon homogen grupp och att de befann sig i systemet på andra villkor än yrkesarbetarna. Relationen arrendator och bruksledning var uppbyggd kring arrendekontraktet som begränsade handlingsmöjligheterna för arrendatorn. Kontraktet ersatte således till viss del patronens ständiga närvaro. I uppsatsen liknar jag det sociala systemet på bruket med en triangel utan bas. De horisontella relationerna är frivilliga medan de lodräta är ett måste att förhålla sig till.

 • 46.
  Allvin, Tobias
  Örebro University, Department of Humanities.
  En undersökning av konsekvenserna 1918 års fattigvårdslag medförde för de fattiga i Örebro stad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Allvin, Tobias
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fängslande svenskamerikanska levnadsberättelser i skuggan av krisåren 1927-19382011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this essay I have investigated the change of letter-writing Swedish Americans' life stories during the period 1927-1938. The purpose of this study was to investigate the fate of Swedish Americans' life stories in the years 1927-1938. In order to make the study of life stories, I have assumed that in those  judgments about the past / present and future as well as assessments of the relationship to their homeland and the new land can be found in correspondence with the home country. To study the life story, I have seen these as indicators of the level from which the following questions are formulated:

  * What was the dominant information contained in the Swedish-American newspapers during the different periods?

  * What are the flashbacks and the present and future assessments  ​​Swedish Americans made in the letters and life stories? *

  *How do the writers looked at the Swedish and the U.S society in the letters and life stories?

  Research on Swedish Americans' situation in the years 1937-1938 is meticulously with. Has the Swedish American situation studied, it has usually been in a larger study and then have only appeared as parentheses. Research Position regarding emigration and the Great Depression is widespread as separate phenomena. Unite the two, studied Swedish Americans during the recession years are open research issues to be found. Theoretically, my talk dealt with concepts such as identity, culture and narrative elements. The method has been hermeneutic. The study I have concluded that America was a big disappointment for those who just around the Great Depression arrived. Those who went over in the 1920's experienced a few years of good times, but ended abruptly in depression, as reflected in the letters. Exceptions are the unestablished working women who felt they got better. Of the material to judge the weighted otherwise these people the Swedish society more than the U.S.. Often they felt cheated, deceived and betrayed. While they ended up in the crisis, America provided the beginnings of a welfare state building in Sweden. Some returned to Sweden, but many could not afford to do so. The of the hardest hit by the crisis and thus had the greatest reason to yearn for the security of Sweden were often settled in America until the crisis subsided and they could work together money for a passage ticket. Without fully able to confirm it, it seems that the growing security of the new Socialist society in Sweden became more attractive to those who traveled close to the depression and for those most affected.

  The Swedish-Americans who had been a long time in America often had a more hopeful attitude, they had known of the bad times in America before. The Swedish-Americans who had been better off had also often a more hopeful attitude. Swedish-Americans who were involved in agriculture seems more have waited out the hard times in America instead of returning to Sweden. They had a more individual approach and in many cases had gone to America as a result of land hunger. Their prospects looked at this way, different than what many of those gainfully employed prospect did. The employed worker perspectives were often shorter and therefore had not the same long-term strategies and hence the same need to confirm the American dream for their environment. Their approach was also more collectivist and were therefore more attracted to the political direction of Sweden took over what the farmers of Swedish-Americans were. In the essay once I have seen how a predominantly hopeful and reflective approach (1927-1930) of its presence in history, the present and the future is shifting into question (1931-1934) and then to action (1935-1938) in his letters home to Sweden. During 1927-1930 presents the most Swedish Americans reflective biographies. They believe the period on American society and looks still a future where, despite the fact that The Great Depression begins to develop. 1931-1934 is considering a questioning attitude in life stories. An increasing number of Swedish-Americans drafted that country they were in did not live up to their dreams and their life story did not include the American dream. 1935-1938, it is not questioning that characterizes the letter writing, but it's determination and transparency. Protective barrier to the home country is gone and the writers acknowledge the greater the distress they experienced. To Sweden attributed the home in terms that they have decided to either stay in America, that they now lived through the worst and that everything can only get better or they write home about her defeat and tells us that they intend to return to Sweden as soon as they can. The relationship to American society against the Swedish follow in much this. During the first period is approaching, most Swedish-American writers in American society. The result is that they are also distancing themselves from Swedish society. During the period of two distances itself a major part of Swedish-Americans away from American society as well as those at the same moment an expression of overtures to the Swedish society. In period three when the goal awareness strengthened by the Swedish-American writers and society business cycle returned upward, it was a third of the writers who clearly distanced themselves from American society. Some of these returned to Sweden, others were not able to do it even though it was their desire.The drawback with the letters as source material has been that the poorest Swedish Americans not been seen partly as a result out of that they had no money for postage and letters and it may have been because they were not literate. Furthermore, the disadvantage of the material to the Swedish-Americans who had an active approach to his Swedish background are not illustrated. These are disadvantages because out there can give a distortion of the source material. The last problem has been partially mitigated by the source material is supplemented with life stories that are recorded afterwards. After all, it has been possible to find biographies of the letters but in the deepest crisis distorted letters to a large extent to the type identities of other Swedish-Americans. This is particularly evident in the letter writer who has a short expectation horizon, ie professional workers. Some time after the crisis, depicting the letters again their own life stories.

 • 48.
  Almer, Desirée
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Galna män av kvinnliga genier: –En studie av gotiska genrekonventioner i Aurora Ljungstedts Hin Ondes Hus och Lucie Lagerbielkes En Sällsam Upplefvelse2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Primärkällorna utgörs av de två skönlitterära verken Hin Ondes Hus (1853) av Aurora

  Ljungstedts och En Sällsam Upplefvelse (1913) av Lucie Lagerbielke. De båda verken har en

  anknytning till några av gotikens centralfigurer och förhåller sig på olika sätt till gotikens

  genrekonventioner. Undersökningen syftar till att utreda vilken funktion verkens författare har

  låtit det explicita inflytandet av den gotiska strömningen fylla och hur förhållningssättet till

  gotiklitteraturens klassiska genrekonventioner kommer till uttryck.

  Metoden är komparativ där gotiska motiv urskiljs och redogörs för. Den teoretiska

  utgångspunkten är en genrediskussion utifrån Yvonne Leffler respektive Mattias Fyhrs

  definitioner av gotik och vilka komponenter som krävs i ett verk för att bestämma

  genretillhörighet.

  Analysens resultat visar att författarna låtit inflytandet av den gotiska strömningen fylla olika

  typer av funktioner. Där Ljungstedt följt de klassiska genrekonventionerna i större

  utsträckning och låtit verket syfta till att frambringa den njutbara rysningen. Lagerbielke å

  andra sidan har ett annat ändamål och budskap med sitt verk, men följer också i stor

  utsträckning de klassiska gotiska genrekonventionerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Almer, Desirée
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Gall, Beata
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  En soppa med klass: En historiebruksanalys av tv-programmet Historieätarna, tolkat ur ett genus- och klassperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Världen vi lever i idag påverkas ständigt av tekniken och dess kontinuerliga utveckling. Med hjälp av det har vi idag möjlighet att komma närmre historien än någonsin förr. Historien är inte längre begränsad till framställningar i historieböcker eller på museer, utan har med teknikens hjälp fått nya arenor och blivit mer lättillgänglig för alla. I det offentliga stöter vi på, och har tillgång till historia genom en mängd olika forum som exempelvis internetsidor, tv-program, serier och filmer.

  Sedan hösten 2012 har det svenska folket haft möjlighet att utveckla sina kunskaper i historia av svensk matkultur genom tv-programmet Historieätarna. Programledarna Erik Haag och Lotta Lundgren färdas genom olika tidsepoker och får provsmaka både det ena och det andra ur den svenska mathistorien. Under sin tid i de olika epokerna får de också prova på att leva med den specifika epokens levnadsförhållanden. Programmet uppskattades till den grad att det även fick  producerades i en barnanpassad version i form av en julkalender år 2015.1

  Att närmare undersöka på vilka sätt historien faktiskt skildras, används och influerar samhällen i programmet, är intressant då olika mediers influenser av historieframställning bidrar till att aktivera vårt historiemedvetande och påverka vår historiesyn och genom det formas vårt samhälle. Inte sällan används också historia till att söka förklaringar eller legitimera något som rör politik, ekonomi eller sociala strukturer som har förbindelser till historien. Vårt förhållande till det förflutna aktualiseras i samhällsutvecklingen och omvandlar med tiden kontinuerligt kulturarv till historia.2

 • 50.
  Almerstedt, Maria
  Örebro University, Department of Humanities.
  Pedagogiska sällskapet i Örebro 1895-1959. Formandet av en intresseförening och dess roll i lärarkårens professionaliseringsprojekt.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
1234567 1 - 50 of 4780
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf