oru.sePublikationer
Change search
Refine search result
12345 1 - 50 of 213
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 1.
  Adolfsson, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 2.
  Ajagán-Lester, Luis
  et al.
  Örebro University, Department of Education.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Rahm, Henrik
  Lunds universitet.
  Intertextualiteter2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, 203-237 p.Chapter in book (Refereed)
 • 3.
  Andersson, Malin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Revidering av Arboga kommuns översiktsplan: -Hållbar utveckling i översiktsplanering2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Andresen, Ingeborg
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Förföra och förmedla eller förstöra och vilseleda?: - en studie i destinationsimage2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Asplund, Emma
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hennes uppgifter bör tas med försiktighet: En analys av domstolars bedömning och framställning av parterna i våldtäktsdomar2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Backsell, Maria
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ett avgjort val?: – en retorisk analys av hur svenska lärosäten övertygar om utbytesstudier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Barsoum, Claudia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Ensamkommande barn­: en studie av mottagandet i Sveriges kommuner2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Beckmann, Cecilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  A place where they belong: ‐ unaccompanied youth and their experiences of home, journey and integration2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9. Beindorf, Claudia
  et al.
  Dahl, Izabela A.
  Freie Universität Berlin, Berlin, Germany .
  Schröder, Stephan Michael
  Kulturwissenschaft und Landeskunde: Kommentierte Auswahlbibliographien1995Book (Other academic)
 • 10.
  Björgvinsson, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Dialogisk, kvalitativ och inbjudande retorik i offentligt samtal: En studie av en iscensatt interaktion mellan religiösa ledare2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Björgvinsson, Ida
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Metaforiskt narrativ i religiös didaktisk litteratur: - en studie av en religiös föreställningsvärlds struktur och övertygande moment2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur en religiös föreställningsvärld framställs och vill övertyga i den moderna berättelsen Ödehuset av William Paul Young. Detta kontrasteras mot en klassisk berättelse från 1678, Kristens resa av John Bunyan. Analysen utgår från ett narrativt perspektiv där handling, karaktärer och miljö är viktigaste begrepp för att ge metaforerna kontext. I narrativet finns peripetier – vändpunkter – som utgör undervisningen om föreställningsvärlden. Metaforerna kring dessa analyseras utifrån en trestegsmetod som innehåller sortering, generell och kontextuell analys. Metaforerna analyseras också med hjälp av metaforteori om riktningar, jämförelse med objekt, och kulturell prioritering. Resultatet visar en förskjutning i det metaforiska språket som betonar miljön, ”kvinnliga” uttryckssätt, och individualism. Metaforerna kategoriseras i natur och riktning och vill anknyta till det jordnära och till ett positivt växande som har med kärlek och inre mognad att göra. Till skillnad från det äldre metaforspråket är de inte heller så explicit knutna till Bibeln.

 • 12.
  Blom, Kajsa
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wall, Camilla
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Vuxentilltal i sentida amerikansk animerad familjefilm: En neoformalistisk studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Blomberg, Sara
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Hela staden ska vara med!: Hela staden ska vara med!2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Born in the USA: representations of reproductive technology and the politics of family2013Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Who are all right in America? : reproductive technology, race, gender and sexuality in The kids are all right and Made in America2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The family has been a contested site throughout American history. More or less constantly perceived to be in crisis, in need of defending or in need of redefining, the family has been portrayed both, and often simultaneously, as the origin of the strength of the nation and the source of the threat to the survival of that same nation (see eg Christopher Lasch, Haven in a Heartless World). The family figures primarily as an ideal space, a blank canvas on which hopes and fears are projected.

  In contemporary American discourse, these hopes and fears are increasingly entangled with or informed by reproductive technology. While abortion dominates political or public debates on gender issues in the US, there is no doubt that other forms of reproductive technology such as surrogacy, in vitro fertilization and sperm donation are increasingly becoming part of the gender debate, where women’s bodies are arenas for contesting the meaning of family, kinship in a wider sense, and the intersection between nature and technology. 

  This paper explores the ways in which narratives of reproductive technologies are inflected by the categories of race, gender and sexuality and made to interplay with powerful narratives of family in two movies, the 1993 Made in America and the 2010 The Kids are all right. While reproductive technology is often discussed as disruptive to traditional discourses on family, I argue that although the movies encourage critical perspectives the narrative of family becomes the dominant one and that, in the end, not only familial, but also national cohesion and stability is re-affirmed.

 • 16.
  Bruhn, Tommy
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Attitydproblem: Om attityduttryck och deras retoriska funktioner2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how verbal and nonverbal signs communicate attitudes and the rhetorical functions of such attitudinal signs. Attitudes are regarded as rationalized evaluations of attitudinal objects, and through their manifestation in signs an attitudinal gestalt is communicated. This gestalt is regarded as the audiences perception of the rhetors attitude. It is shown that the attitudinal signs function as ethical, logical and pathetic proofs and that they can create identification between the audience and the rhetor. The signs can have effects on the audiences perception of the attitudinal objects, their perception of the rhetor and influence the social dynamic of the discourse. A three-step method of rhetorical criticism is proposed, where the rhetors display of attitudinal signs is analyzed according to form & meaning, the attitudinal gestalts they convey, and the rhetorical effects they have.

 • 17.
  Bröms, Emelie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bokomslagens retorik: En analys av säljande argumentation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats avser att analysera bokomslagens retoriska argumentation. Genom att studera vilka argument som förekommer på omslagen, är arbetets syfte att undersöka hur en potentiell läsare lockas till att köpa just den boken. Totalt tolv titlar, sex från Albert Bonniers förlag och sex från Norstedts, utgör analysmaterialet. Detta analyseras med hjälp av en hermeneutisk retorisk metod, tillsammans med teorier från den klassiska såväl som den visuella retoriken. Även litteraturvetenskaplig teori rörande bokomslagets uppbyggnad används. Efter genomförda analyser konstateras att pathosargument, som syftar till att väcka känslor hos den potentielle läsaren, är tydligt framträdande. Bland annat fungerar kontrasterande antiteser, realistiska fotografier, metonymier, utstickande färgval och evidentia i målande beskrivningar som känslomässiga appeller. Även ethosargument förekommer i stor utsträckning. Namnets storlek på framsidan, presscitat, författarfotografier samt bio- och bibliografisk information fungerar argumentativt i detta syfte.

 • 18.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität, Berlin, Germany.
  Ausschluss und Zugehörigkeit: Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 19.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dänemark als Zufluchtsland für jüdische Flüchtlinge2014In: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, 211-227 p.Chapter in book (Refereed)
 • 20.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universitat zu Berlin, Berlin, Germany .
  Ett ojämnt förhållande?: Aspekter av tysk-nordiska relationer sett från ett tyskt perspektiv2013In: Norden återupptäcker Tyskland: Nya perspektiv på gamla relationer / [ed] Anna Florén & Emelie Höglund, Bookwell: Skyline Forlag , 2013, 48-61 p.Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  "Ich werde wohl niemals erfahren, ob es sich so abgespielt hat": Leon Rappaport und der Kampf ums Überleben2014In: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, 147-157 p.Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Rezension von: Corinne Susanek: Neue Heimat Schweden. Cordelia Edvardsons und Ebba Sörboms Autobiografik zur Shoah. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2008 (= Jüdische Moderne; 5), 285 S.2011In: Nordeuropa-Forum, ISSN 1863-639X, E-ISSN 1863-639X, no 2, 90-93 p.Article, book review (Refereed)
 • 23.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Rezension von: Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.): Hitler für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen, Stockholm: Carlssons Bokförlag 2012, 327 s.2013In: H-Soz-u-Kult, ISSN 2196-5307Article, book review (Refereed)
 • 24.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Schweden als Zufluchtsland 1933-19452014In: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, 14-31 p.Chapter in book (Refereed)
 • 25.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  „…this is material arousing interest in common history”: Zygmunt Łakociński and Polish Survivors’ Protocols2007In: Jewish History Quarterly, ISSN 1425-9966, Vol. 223, no 3, 319-338 p.Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The protocols of interviews made with Poles in Sweden in 1945 and early 1946 by Polish Source Institute in Lund, set up by Zygmunt Łakociński, a Polish activist and intellectual, now constitute unique source materials for multidimensional analysis of the Polish memory of the Holocaust, selected aspects of which are presented here. The article offers insight into the circumstances and state of research into Bernadotte Operation, i.e., the transfer to Sweden of ten-odd thousand persons, most of them of Polish origin, saved from Nazi concentration camps, looks at Zygmunt Łakociński as a person and his possibilities of acting to further the Polish cause in Sweden in the light of the complex political situation in post-war Poland, and also reviews other plans to document the memory of the Holocaust, financed by the Swedish state, which places the Polish documentation in the international framework of Holocaust documentation.

 • 26.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  A Europa de leste apos 19452010In: Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Lisabon: Edições 70 , 2010, 569-588 p.Chapter in book (Refereed)
 • 27.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  Colaboracao e cooperacao2010In: Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Lisabon: Edições 70 , 2010, 521-534 p.Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Lorenz, Einhart
  Jødene i Polen2009Book (Refereed)
 • 29.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sem Fure, Jorunn
  Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–19452014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [de]

  Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten brach im Deutschen Reich Terror gegen Juden und Andersdenkende los. Die sich schrittweise, aber rasant verschlechternden Lebensverhältnisse und die zunehmende Verfolgung zwangen Tausende Menschen zur Flucht. Außerhalb von Hitlers Macht- und Einflussbereich mussten sie den Versuch wagen, sich eine neue Existenz aufzubauen. Verglichen mit ihren europäischen Nachbarländern nahmen die skandinavischen Länder nur wenige Flüchtlinge auf. Dennoch wurden sie, insbesondere das neutrale Schweden, aufgrund der politischen Entwicklung in Europa zu wichtigen Zentren des Exils. In der Folge leisteten die Emigranten bedeutende Beiträge zu Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik der Aufnahmeländer. Der vorliegende Band widmet sich einem bislang nur wenig erforschten Kapitel der Geschichtsschreibung: dem jüdischen intellektuellen Exil in Skandinavien.    

 • 30.
  Danielsson-Tham, Marie-Louise
  Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Kan tinad mat frysas igen?1998In: Allt om Mat, ISSN 0002-6204, no 1, 5-5 p.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 31.
  Dyfverman, Arvid
  Örebro University, Department of Humanities.
  Behovet av tillit: En teoretisk studie i retorikens didaktik och personlig utveckling2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är ett försök till att beskriva de kvalitativa aspekterna i lärande situationer och redogör för en begreppsgenealogi mellan utvecklingspsykologiska teorier och teorier från retorikens didaktik.

  Syftet är att med hjälp av retoriken, talekonsten, ge en förklaringsmodell till olika kunskapsprocesser med hänsyn till skapandet av en individorienterad tillit.

  Den teoretiska utredningen tar sin utgångspunkt i det retoriska begreppet pistis – som kan översättas med tillit, tro och övertygelse – där begreppets historiska betydelse utreds, för att sedan förklara hur det kan användas individorienterat i kunskapssammanhang.

  Slutsatserna av studien visar på vikten av en grundläggande tillit för inlärning av kunskap och för den personliga utvecklingen. Utifrån denna grundläggande tillit undersöks vikten av att tillgodose behov vid inlärning - som ett medel till en mer kvalitativ inriktning på kunskapen. Det individen lär sig karaktäriseras då av en mer subjektiv kunskap, som är färdighetsorienterad och som skapar handlingsklokhet.

 • 32.
  Edlund, Emilia
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Göteborg 2021: En studie om destinationsutveckling, platsmarknadsföring och internationellt avtryck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Ek, Kristoffer
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Två stadsdelscentrum: - En jämförelse mellan Tybble torg och Rosta centrum2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden. Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en

  jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015.

  Studien fokuserar på följande frågeställningar:

   Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett demografiskt och geografiskt perspektiv?

   Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015?

   Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum?

  Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har

  50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda

  centrumen.

  Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket.

  De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien.

 • 34.
  Ekholm, Christer
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Konsten att skapa frustration: En procedurell och visuell retorisk analys av ”Riskprofilen” – en interaktiv film från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A rhetorical analysis of the educational interactive film “Riskprofilen”, produced by the Swedish Civil Contingencies Agency (Swedish: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). This essay uses the theories and methods of Procedural Rhetoric, as described by Professor Ian Bogost, and Visual Rhetoric, as described by Professor Brigitte Mral to analyse the interactive and visual component parts of the artefact, and compares them to the intended purposes of the artefact as stated by documents pertaining to its creation, found to be those of educating the public; marketing the agency; and driving traffic to its webpage. The artefact is through analysis found to fulfil the purposes of marketing the Agency and of likely increasing traffic to the website upon which it is hosted. Regarding the primary, educational purpose this analysis finds that the artefact does not teach a user the accident-avoidance strategies it claims to do, but is dependent upon further materials.

 • 35.
  Emanuelsson, Anton
  et al.
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Sandblom, Erik
  Örebro University, School of Hospitality, Culinary Arts & Meal Science.
  Ledarens roll i ett restaurangkök ur ett arbetspresterande perspektiv: Ett samband mellan ledarskap och aspekter som påverkar prestationsförmåga2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Engdahl, Emma
  et al.
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Gelang, Marie
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  The changing ethos and personae of shop-window mannequins within consumer culture: Expressions of gendered embodiment2016In: Journal of Consumer Culture, ISSN 1469-5405, E-ISSN 1741-2900Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, the invention of new forms of desire that target the gendered body in consumer culture is examined through the lens of the visual rhetoric of shop-window mannequins. The article is a result of cross-disciplinary research combining rhetorical and sociological theories and methods. Inspired by nonverbal methods and theories of embodiment, successive modernities and gender, the changing ethos and personae of mannequins from the 1930s until today are decoded. The shop window could be seen as a microcosm of consumer culture and is, therefore, interesting to study over time to unveil its shifting ideals. The empirical data consist of over 1000 pictures of window displays. Questions that are asked in analysing the empirical material are the following: (1) What ethos and personae do the shop-window mannequins nonverbally express? (2) How do the ethos and personae they nonverbally express change during the transformation of modernity? and (3) Are there any differences between the ethos and personae nonverbally expressed by the male and female mannequins, as well as within each gender? In the two first sections, a theoretical understanding of the concepts of ethos and persona as forms of embodiment that emerge through the interaction between the shop-window mannequins and the consumer is developed. In the third section, the empirical technique that has been used to capture the ethos and personae expressed by the shop-window mannequins is treated. In the fourth section, the notion of successive modernities is introduced, as the study aims to observe the transformation of the ethos and personae of male and female shop-window mannequins during the course of modernity. Also a gender perspective is added as the observation shows differences between and within each gender category. In the fifth section, the result of the analysis of the empirical materials is presented.

   

 • 37.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan Stockholm.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Inledning2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, 13-31 p.Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Ledin, PerÖrebro University, Department of Humanities.
  Teoretiska perspektiv på sakprosa2003Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. Perspektivet är till stor del historiskt och angreppssättet tvärvetenskapligt. Språk- och samhällsvetare diskuterar tillsammans grundläggande frågor för sakprosaforskningen:

  • Vad är sakprosa och vad kan sakprosaforskning vara?
  • Hur ska vi förstå de ömsesidiga sambanden mellan språk, text och samhälle?
  • På vilka sätt är exempelvis institutioner beroende av texter?
  • Hur kan det vara fruktbart att relatera institutioners sätt att fungera till olika genrer och diskursordningar?
  • Varför blir vissa typer av sakprosatexter mångröstade och intertextuella?
  • Vilket inflytande har läsaren och lässituationen på hur texter utformas?
 • 39.
  Englund, Boel
  et al.
  Lärarhögskolan i Stockholm.
  Ledin, Per
  Örebro University, Department of Humanities.
  Svensson, Jan
  Lunds universitet.
  Sakprosa: vad är det?2003In: Teoretiska perspektiv på sakprosa / [ed] Boel Englund, Per Ledin, Lund: Studentlitteratur, 2003, 1, 35-59 p.Chapter in book (Refereed)
 • 40.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Afthonios: Västerlandets lärare2002In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 24, 20-34 p.Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Aktuell retorikanalys: Marie Lund Klujeff & Hanne Roer (red.): Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk analyse2009In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 52, 57-62 p.Article, book review (Other academic)
 • 42.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bloggar i tvärkulturell retorik2009Conference paper (Other academic)
 • 43.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  [Cornificius/Cicero]: "Ad Herennium, bok I"2005In: Rhetorica Scandinavica, ISSN 1397-0534, no 34, 4-16 p.Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cross cultural rhetoric2009Conference paper (Other academic)
 • 45.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Cross-cultural connections: intercultural learning for global citizenship2010In: Locating intercultures: educating for global collaboration / [ed] Mara Alagic, Glyn Rimmington, Fuchang Liu, Kay Gibson, New Delhi: Macmillan Publishers Ltd., 2010, 1-19 p.Chapter in book (Other academic)
 • 46.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, Department of Humanities.
  Den första svenska retoriken: Anders Lallerstedts Chriologie2004Conference paper (Other academic)
 • 47.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Fiktivt och icke-fiktivt berättande inom retoriken2010Conference paper (Other academic)
 • 48.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Global rhetoric through communication technologies2008Conference paper (Refereed)
 • 49.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Globalt lärande i en IKT-pedagogisk miljö2008In: Lärande i en ny tid: samtal om undervisning i högre utbildning, Lund: Centre for Educational Development , 2008, 187-198 p.Conference paper (Refereed)
 • 50.
  Eriksson, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Krian, saken och orden2007In: Den litterära textens förändringar: studier tillägnade Stina Hansson / [ed] Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg, Stehag: Symposion , 2007, 272-281 p.Chapter in book (Other academic)
12345 1 - 50 of 213
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf