oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12 1 - 50 av 100
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Adolfsson, Emma
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fler män än kvinnor?: En studie av könsobalans bland unga vuxna i Sveriges kommuner2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om den skeva könsfördelningen bland ungdomar i åldern 20-24 år i Sverige.

  Fokus som kommer framförallt att ligga på ett kommunalt perspektiv men också efter SKL:s kommungruppsindelning. Syftet är dels att undersöka hur själva könsfördelningen ser ut runt om i landet, men också genom att undersöka vad konsekvenserna kan bli för Sverige på en kommunal såväl som en nationell nivå. Nedslag kommer att göras i två kommuner i olika delar av landet. Båda kommunerna har en väldigt stor snedfördelning mellan könen i ålderskategorin 20-24 år. Frågeställningarna som uppsatsen utgår från är: – I vilka typer av kommuner finns det en obalans mellan män och kvinnor i åldern 20-24 år? – Vilka konsekvenser skapar en skev könsfördelning för Sverige på såväl nationell som kommunal nivå? – Hur arbetas det förebyggande för att minska den skeva könsfördelningen på kommunal nivå? – Hur kommer det sig att vissa kommuner har en större könsobalans är andras? Hur kan detta motverkas? I uppsatsen kommer både kvalitativ och kvantitativ metod att användas. Den kvalitativa delen utgörs av två intervjuer och den kvantitativa delen utgörs av offentlig statistik som presenteras med hjälp av kartor och tabeller.

  De huvudsakliga slutsatserna som arbetet kommer fram till att anledningen till att vi på ett nationellt perspektiv gått från ett kvinnoöverskott till ett mansöverskott framförallt har orsakas av att dagens män lever allt längre i kombination med att det föds fler män än kvinnor. Den kommunala snedfördelningen är framförallt orsakad av flyttningar där kvinnor i lite högre utsträckning än männen väljer att lämna hemkommunen för storstäder respektive studentstäder. Orsaken grundas bland annat i att kvinnor i högre utsträckning påbörjar högskolestudier än vad män gör. De kommungrupperna med skevast könsfördelning, från högst till lägst är "varuproducerande kommuner, "glesbygdskommuner" och slutligen "pendlingskommuner". De kommungrupper med jämnast könsfördelning är "större städer" följt av "storstäder". De konsekvenser som kan uppkomma ur ett nationellt perspektiv är bland annat samhällsklimatet blir hårdare. En större andel bittra män som upplever sig som ratade av både samhället och av kvinnor löper ökad risk för att utveckla kriminellt beteende och extremism. Svårigheterna med att hitta en partner leder till att vi får barn allt senare. Ur ett kommunalt perspektiv är den minskande andelen ung och arbetsför befolkning de största problemen. Många mindre kommuner har en högre andel äldre vars vårdbehov ökar. Kommuner med en hög andel män utvecklar lätt ett väldigt patriarkal samhällsklimat vilket både skrämmer bort unga kvinnor men också har en negativ effekt på männens hälsa. För att undvika ovanstående problem behövs det bland annat att det arbetas mer aktivt med jämställdhetsfrågor ute bland mindre orter. Det måste även bli mer attraktivt att stanna kvar i småkommunerna och arbetsgivare måste visa att det finns andra yrken än bara inom industrin och vården. Ur ett nationellt perspektiv måste det satsas på att höja mäns betyg i skolan.

 • 2.
  Andersson, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Revidering av Arboga kommuns översiktsplan: -Hållbar utveckling i översiktsplanering2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Barsoum, Claudia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ensamkommande barn­: en studie av mottagandet i Sveriges kommuner2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Beckmann, Cecilia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  A place where they belong: ‐ unaccompanied youth and their experiences of home, journey and integration2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5. Beindorf, Claudia
  et al.
  Dahl, Izabela A.
  Freie Universität Berlin, Berlin, Germany .
  Schröder, Stephan Michael
  Kulturwissenschaft und Landeskunde: Kommentierte Auswahlbibliographien1995Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6.
  Bolin, Michaela
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ställbergs gruva   En fallstudie om när kultur möter regional utveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om mötet mellan regional utveckling och Ställbergs gruva, en postindustriell plats som idag fått en ny funktion i form av ett konstcenter.  Gruvan ligger i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun, en kommun som sedan 1970-talet har en kraftigt minskande befolkning. Idag ägs gruvområdet av konstgruppen The non existent Center vars verksamhet vid gruvan sedan 2017 till stor del finansieras genom att de är med i en modell för finansiering av regionala kulturaktörer och institutioner; kultur- samverkansmodellen. Syftet med uppsatsen är att förstå vad verksamheten i gruvan innebär och vilka idéer om regional utveckling som aktualiseras  genom deras  medverkan i samverkansmodellen.  Detta sätts i perspektiv med hur den regionalpolitiska diskursen präglas av tanken om konkurrens och tillväxt. Uppsatsen är upplagd som en kvalitativ fallstudie där det huvudsakliga empiriska materialet består av intervjuer   med   representanter   från   fyra   geografiska   och   samhälleliga   nivåer;   konstgruppen, lokalsamhället, kommunen och regionen. Regional utveckling i teori och praktik tillsammans med hur kultur  ses  som  en  utvecklingsfaktor  för  regional  utveckling  utgör  studiens  huvudsakliga  teoretiska ramverk. Andra viktiga teorier är den om socialt kapital och teorin om släta och räfflade rum.Studien visar att gruppens arbete vid Ställbergs gruva har ett bredare fokus än att enbart fungera som en konstscen,  gruppen kan även beskrivas som en social rörelse där  de strävar  efter att  ifrågasätta och utmana normer och värderingar i samhället. I mötet med regional utveckling uppstår vissa svårigheter då regionen och konstgruppen har en del olika viljor och uppfattningar om vad det regionala arbetet för konstgruppen ska innebära. Konsten som en utmanande samhällskraft både uppmuntras och i praktiken begränsas  från  kulturpolitiskt  håll.  Konstgruppen  vill  även  vara  en  plattform  och  mötesplats  för lokalsamhällets  invånare  vilket  främst  aktualiserar  idén  om  socialt  kapital som  viktig  grogrund  för utveckling och tillväxt, enligt idéer om regional utveckling. Svårigheter som kan möta gruppen i strävan efter att vara en lokal mötesplats är att några av de intervjuade ger uttryck för att många i samhället inte förstår vad verksamheten vid  Ställbergs  gruva innebär och inte  heller  har  något intresse av att veta. Utifrån den konkurrensfokuserade regionala utvecklingsdiskursen kan konstateras att diskursen även är synlig i den mer välfärdsinriktade kulturpolitiken då medel ej satsas på Ställbergs gruva för att stärka en av regionens ”svagare” platser utan för vad verksamheten kan bidra med för regionen som helhet.

 • 7.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Born in the USA: representations of reproductive technology and the politics of family2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 8.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Making Clones, Making Mothers: Motherhood in Orphan Black2019Ingår i: Sisterhood, Science and Surveillance in Orphan Black: Critical Essays / [ed] Janet Brennan Croft and Alyson R. Buckman, McFarland, 2019, s. 58-76Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 9.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Plan B: Single Women, Romantic Love and the Making of Babies in The Back-Up Plan and The Switch2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  That single women protagonists in Hollywood movies spend much of their time “finding a man” to marry and have a family with is a phenomenon as old as, well, Hollywood. As Michele Schreiber has shown in American Postfeminist Cinema: Women, Romance and Contemporary Culture, the heterosexual romance remains a powerful narrative, even as Hollywood productions attempt to stay attuned to social change. In line with this, the late 20th and early 21st centuries have seen new variations on the heterosexual romance, variations connected to the increasing availability of assisted reproductive  technologies (ARTs) such as donor insemination and IVF and the possibilities these open up for new ways of making families. Quite simply, ARTs offer the makers of these movies an array of possible new plot twists and complications.

  This paper will explore ways in which the employment of reproductive technologies as plot elements activate and engage with current cultural discourses on family. It will do so through an analysis of two romantic comedies, The Back-Up Plan and The Switch, both from 2010 and both featuring single women who use insemination to become pregnant. The specific focus is on ideas of family as naturally and necessarily predicated on romantic love, a construction of family that, as Stephanie Coontz notes in The Way We Never Were, is a highly historically and socially contingent construction.  It is also presently a culturally and socially powerful one, and thus particularly worth exploring in the relatively new context of assisted reproductive technologies. As will be shown, while these movies to some extent play with traditional notions of family, the need to reconcile romantic love and motherhood is central to both narratives. Consequently, single motherhood, despite its planned and voluntary character, comes across as a state to overcome rather than a valid form of family life.

  Works cited

  Coontz, Stephanie. The Way We Never Were: American Families and the Nostalgia Trap. BasicBooks, 1992.

  Schreiber, Michelle. American Postfeminist Cinema: Women Romance and Contemporary Culture. Edinburgh UP, 2014.

 • 10.
  Bonnevier, Jenny
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Who are all right in America? : reproductive technology, race, gender and sexuality in The kids are all right and Made in America2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The family has been a contested site throughout American history. More or less constantly perceived to be in crisis, in need of defending or in need of redefining, the family has been portrayed both, and often simultaneously, as the origin of the strength of the nation and the source of the threat to the survival of that same nation (see eg Christopher Lasch, Haven in a Heartless World). The family figures primarily as an ideal space, a blank canvas on which hopes and fears are projected.

  In contemporary American discourse, these hopes and fears are increasingly entangled with or informed by reproductive technology. While abortion dominates political or public debates on gender issues in the US, there is no doubt that other forms of reproductive technology such as surrogacy, in vitro fertilization and sperm donation are increasingly becoming part of the gender debate, where women’s bodies are arenas for contesting the meaning of family, kinship in a wider sense, and the intersection between nature and technology. 

  This paper explores the ways in which narratives of reproductive technologies are inflected by the categories of race, gender and sexuality and made to interplay with powerful narratives of family in two movies, the 1993 Made in America and the 2010 The Kids are all right. While reproductive technology is often discussed as disruptive to traditional discourses on family, I argue that although the movies encourage critical perspectives the narrative of family becomes the dominant one and that, in the end, not only familial, but also national cohesion and stability is re-affirmed.

 • 11.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität, Berlin, Germany.
  Ausschluss und Zugehörigkeit: Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
 • 12.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Dänemark als Zufluchtsland für jüdische Flüchtlinge2014Ingår i: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, s. 211-227Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 13.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universitat zu Berlin, Berlin, Germany .
  Ett ojämnt förhållande?: Aspekter av tysk-nordiska relationer sett från ett tyskt perspektiv2013Ingår i: Norden återupptäcker Tyskland: Nya perspektiv på gamla relationer / [ed] Anna Florén & Emelie Höglund, Bookwell: Skyline Forlag , 2013, s. 48-61Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 14.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Hat die Erinnerung ihren Platz gefunden?: Kommunikatives Gedächtnis als Herausforderung in der Identitätsforschung2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 15.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  "Ich werde wohl niemals erfahren, ob es sich so abgespielt hat": Leon Rappaport und der Kampf ums Überleben2014Ingår i: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, s. 147-157Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 16.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Judisk invandring till Sverige efter andra världskriget – ett öppet forskningsfält2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 17.
  Dahl, Izabela A.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mars 1968 i Polen – 50 år senare: Skämmas eller vara stolta?2018Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Mars 1968 i Warszawa började med studentrevolten och protester från de intellektuella som en del i kampen för ett demokratiskt och mer liberalt samhällssystem. Den kommunistiska makten svarade med utrensningar och repression av olika slag, och startade en antisemitisk kampanj i landet.

  Cirka 13 000 polska judar lämnade sitt land åren 1968–1972. En stor grupp av dem kom till Sverige.

  Seminariet ger en analys av bakgrunden till händelserna i Polen år 1968 och belyser de polska judarnas historia efter andra världskriget. Det skildrar händelsernas förlopp och de långsiktiga konsekvenserna, antisemitismen som politiskt instrument och propagandamekanismerna. Dåtidens hatkampanj kommer även att diskuteras ur dagens perspektiv.

  Seminariet tar likaså upp de svenska myndigheternas agerande i samband med den polsk-judiska gruppens ankomst till Sverige och vi får höra berättelser om personliga erfarenheter av mars 1968 och dess följder.

 • 18.
  Dahl, Izabela A.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Muntlig historia - om berättelsens konstruktion och dekonstruktion2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Omöjligt att jämföra?: Polska judar i Sverige efter andra världskriget i spänningsfält av nationella och religiösa identiteter2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 20.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  "Ostjüdische" Immigration2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 21.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Polnische jüdische Zwangsmigrantinnen in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg: Im Spannungsverhältnis nationaler und religiöser Identitäten2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 22.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Rezension von: Corinne Susanek: Neue Heimat Schweden. Cordelia Edvardsons und Ebba Sörboms Autobiografik zur Shoah. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 2008 (= Jüdische Moderne; 5), 285 S.2011Ingår i: Nordeuropa-Forum, ISSN 1863-639X, E-ISSN 1863-639X, nr 2, s. 90-93Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 23.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Rezension von: Eva Kingsepp & Tanja Schult (red.): Hitler für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och Förintelsen, Stockholm: Carlssons Bokförlag 2012, 327 s.2013Ingår i: H-Soz-u-Kult, ISSN 2196-5307Artikel, recension (Refereegranskat)
 • 24.
  Dahl, Izabela A.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Schweden als Zufluchtsland 1933-19452014Ingår i: Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933-1945 / [ed] Izabela A. Dahl & Jorunn Sem Fure, Berlin: Metropol Verlag, 2014, s. 14-31Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 25.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  „…this is material arousing interest in common history”: Zygmunt Łakociński and Polish Survivors’ Protocols2007Ingår i: Jewish History Quarterly, ISSN 1425-9966, Vol. 223, nr 3, s. 319-338Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The protocols of interviews made with Poles in Sweden in 1945 and early 1946 by Polish Source Institute in Lund, set up by Zygmunt Łakociński, a Polish activist and intellectual, now constitute unique source materials for multidimensional analysis of the Polish memory of the Holocaust, selected aspects of which are presented here. The article offers insight into the circumstances and state of research into Bernadotte Operation, i.e., the transfer to Sweden of ten-odd thousand persons, most of them of Polish origin, saved from Nazi concentration camps, looks at Zygmunt Łakociński as a person and his possibilities of acting to further the Polish cause in Sweden in the light of the complex political situation in post-war Poland, and also reviews other plans to document the memory of the Holocaust, financed by the Swedish state, which places the Polish documentation in the international framework of Holocaust documentation.

 • 26.
  Dahl, Izabela A.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Wstęp2009Ingår i: Świadectwo skazanych na śmierć – sześćdziesiąt lat później / [ed] Pia-Kristina Garde, Warszawa: Wydawnictwo Czarne , 2009, s. 14-29Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 27.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  A Europa de leste apos 19452010Ingår i: Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Lisabon: Edições 70 , 2010, s. 569-588Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 28.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  Colaboracao e cooperacao2010Ingår i: Historia do anti-semitismo da antiguidade aos nossos dias / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz & Håkon Harket, Lisabon: Edições 70 , 2010, s. 521-534Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 29.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany .
  Lorenz, Einhart
  Jødene i Polen2009Bok (Refereegranskat)
 • 30.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  Kollaborasjon og kooperasjon2009Ingår i: Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2009, s. 511-525Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  Antisemittismens historie er lang og brutal og kulminerte med nazistenes industrielle utryddelse av seks millioner jøder. Etter Hitler var antisemittismen tabubelagt i Europa, men den forsvant ikke ut av historien. Jødehatet har igjen blusset opp i en rekke miljøer i mange land. Boken er en bredt anlagt framstilling av jødehatets historie fra antikken og kristendommens begynnelse, gjennom middelalderen og opplysningstiden, rasebiologiens tidsalder, Holocaust og frem til dagens nye antisemittisme. Forfatterne søker etter årsakene, og belyser de mange utbruddene i deres historiske sammenheng. Jødehat er den første omfattende fremstillingen av antisemittismens historie på norsk. Den er sentral lesning for alle som interesserer seg for hvordan fordommer, diskriminering, forfølgelse og hat mot fremmede kulturer og religioner kan få katastrofale følger for uskyldige mennesker.

 • 31.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  Polen og Øst-Europa i mellomkrigstiden2009Ingår i: Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2009, s. 421-441Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [no]

  Antisemittismens historie er lang og brutal og kulminerte med nazistenes industrielle utryddelse av seks millioner jøder. Etter Hitler var antisemittismen tabubelagt i Europa, men den forsvant ikke ut av historien. Jødehatet har igjen blusset opp i en rekke miljøer i mange land. Boken er en bredt anlagt framstilling av jødehatets historie fra antikken og kristendommens begynnelse, gjennom middelalderen og opplysningstiden, rasebiologiens tidsalder, Holocaust og frem til dagens nye antisemittisme. Forfatterne søker etter årsakene, og belyser de mange utbruddene i deres historiske sammenheng. Jødehat er den første omfattende fremstillingen av antisemittismens historie på norsk. Den er sentral lesning for alle som interesserer seg for hvordan fordommer, diskriminering, forfølgelse og hat mot fremmede kulturer og religioner kan få katastrofale følger for uskyldige mennesker.

 • 32.
  Dahl, Izabela A.
  et al.
  Department of Historical Studies, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sem Fure, Jorunn
  Skandinavien als Zuflucht für jüdische Intellektuelle 1933–19452014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [de]

  Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten brach im Deutschen Reich Terror gegen Juden und Andersdenkende los. Die sich schrittweise, aber rasant verschlechternden Lebensverhältnisse und die zunehmende Verfolgung zwangen Tausende Menschen zur Flucht. Außerhalb von Hitlers Macht- und Einflussbereich mussten sie den Versuch wagen, sich eine neue Existenz aufzubauen. Verglichen mit ihren europäischen Nachbarländern nahmen die skandinavischen Länder nur wenige Flüchtlinge auf. Dennoch wurden sie, insbesondere das neutrale Schweden, aufgrund der politischen Entwicklung in Europa zu wichtigen Zentren des Exils. In der Folge leisteten die Emigranten bedeutende Beiträge zu Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik der Aufnahmeländer. Der vorliegende Band widmet sich einem bislang nur wenig erforschten Kapitel der Geschichtsschreibung: dem jüdischen intellektuellen Exil in Skandinavien.    

 • 33.
  Dahl, Izabela
  et al.
  Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany.
  Lorenz, Einhart
  Øst-Europa etter 19452009Ingår i: Jødehat: Antisemittismens historie fra antikken til i dag / [ed] Trond Berg Eriksen, Einhart Lorenz och Håkon Harket, Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2009, 3, s. 511-525Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [no]

  Antisemittismens historie er lang og brutal og kulminerte med nazistenes industrielle utryddelse av seks millioner jøder. Etter Hitler var antisemittismen tabubelagt i Europa, men den forsvant ikke ut av historien. Jødehatet har igjen blusset opp i en rekke miljøer i mange land. Boken er en bredt anlagt framstilling av jødehatets historie fra antikken og kristendommens begynnelse, gjennom middelalderen og opplysningstiden, rasebiologiens tidsalder, Holocaust og frem til dagens nye antisemittisme. Forfatterne søker etter årsakene, og belyser de mange utbruddene i deres historiske sammenheng. Jødehat er den første omfattende fremstillingen av antisemittismens historie på norsk. Den er sentral lesning for alle som interesserer seg for hvordan fordommer, diskriminering, forfølgelse og hat mot fremmede kulturer og religioner kan få katastrofale følger for uskyldige mennesker. 

 • 34.
  Ek, Kristoffer
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Två stadsdelscentrum: - En jämförelse mellan Tybble torg och Rosta centrum2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är undersöka hur Tybble torg och Rosta centrum situation ser ut idag då de tillhör Örebros äldsta stadsdelscentrum. Syftet består även av att undersöka hur sam-hällsförändringar kan påverka stadsdelscentrum och hur utvecklingen sett ut den senaste tiden. Studien kommer att presentera demografiska och geografiska perspektiv på Tybble och Rosta samt intervjuer med företagare i respektive stadsdelscentrum. Studien baseras främst på en

  jämförelse mellan stadsdelscentrumen och hur utvecklingen sett ut sedan januari 2015.

  Studien fokuserar på följande frågeställningar:

   Vilka skillnader och likheter finns mellan Tybble torg och Rosta centrum ur ett demografiskt och geografiskt perspektiv?

   Hur har utvecklingen sett ut för stadsdelscentrumen sedan januari 2015?

   Vad och vilka förändringar i samhället kan påverka stadsdelscentrum?

  Studien presenterar skillnader och likheter mellan Tybble torg och Rosta centrum. Likheter finns dels i demografin, även om tredje största ålderskategorin skiljer stadsdelscentrumen åt. I Tybble består den tredje största befolkningsgruppen av 19–24-åringar, medan Rosta har

  50–64-åringar som sin tredje största åldersgrupp. Andra likheter finns i form av ett nästintill likadant utbud som matbutik, blombutik, cykelbutik, restaurang, frisör och kiosk i de båda

  centrumen.

  Sedan januari 2015 har Ica Maxi etablerats i Tybblerondellen i södra Tybble. Etableringen har gett stor inverkan på Tybble torg och butikerna upplever en stor förlust av kunder. Kunderna väljer bort handeln på Tybble torg till förmån av Ica Maxi. Utebliven handel i en butik påverkar andra butiker på torgen. I Rosta har ingen etablering av storhandel ägt rum på sistone och därför går det mycket bättre i Rosta. Rosta står dock inför utmaningar ändå då kundtillströmningen inte är så stor, då många väljer att handla lite i centrumet istället för mycket.

  De förändringar i samhället som kan påverka stadsdelscentrum är exempelvis etableringen av ett storköp, vilket den här studien beskriver. Demografi och expansion av bostadsområden är också faktorer som kan påverka stadsdelscentrum. Förmodligen finns andra förändringar som kan ge påverkan. Dessa förändringar tas inte upp i den här studien.

 • 35.
  Eriksson, Göran
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  See the error of your ways: belligerent expertise and the curative power of 'tough love'2014Ingår i: International journal of cultural studies, ISSN 1367-8779, E-ISSN 1460-356X, Vol. 17, nr 6, s. 573-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines a particular form of popular expertise, one that uses aggressive, face-threatening confrontations as a means of achieving its goals. The specific case under scrutiny is the Swedish home renovation programme The Angry Carpenter (Sw: Arga snickaren), here considered as an instance of what has been labelled belligerent broadcasting. The analysis demonstrates that belligerent outbursts and emotional displays serve essential, but varying functions in the construction of the host's expertise. Belligerence is both a method to achieve epistemic status and for the enactment of expertise. Paradoxically, through his belligerence the host promotes a common-sense theory of good communication. A key lesson to be learned from programmes like this is the curative power of 'tough love'. When nothing else works, belligerence is justified as a method for diagnosing problems, dealing with personal difficulties and restoring healthy households.

 • 36.
  Eriksson, Simon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förtätningsrosen i Örebro: En analys av förtätningspotentialen i två av Örebros stadsdelar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bebyggelsens täthet i städerna har sedan 1800-talets andra hälft varit en omdiskuterad fråga inom stadsplaneringen både i Sverige och internationellt. Med sina olika åsikter om bebyggelsetätheten har arkitekter och stadsplanerare påverkat planeringen och byggnationen av världens städer. Idag förespråkas en förtätning av städer på många håll och denna utveckling går hand i hand med miljö- och hållbarhetsarbetet med argument om att tätare städer bland annat minskar transportbehovet. Framtidens byggnation av städer förväntas också följa samma linje med förtätning som mål.

  Städerna blir alltså tätare och tätare, men frågan är då var i städerna som framtidens förtätande byggnation ska ske. För att utreda detta är ett sätt att ta hjälp av den analysmodell som kallas för förtätningsrosen som ger en överblick av förtätningspotentialen i ett utvalt område utifrån temana förtätningsbehov, förtätningstryck, förtätningsutrymme och förtätningsfrihet. I Sverige finns det flera städer som kan antas ha ett särskilt stort förtätningsbehov varav Örebro är ett exempel utifrån att kommunens befolkningsökning mellan 2010 och 2015 var den femte största i landet mätt i antal personer. Utifrån det antagna förtätningsbehovet i Örebro är syftet med denna studie att med förtätningsrosen som metod ta fram ett möjligt underlag för stadsplaneringen och undersöka vilken potential det finns för förtätning i två av Örebros områden, närmare bestämt i Norrby och Tybble. Att testa förtätningsrosens användbarhet i en stad av Örebros storlek utgör ett delsyfte eftersom analysmodellen ursprungligen togs fram för att användas i Stockholm. Studien visar att förtätningsrosen, efter vissa modifieringar, är användbar i en stad som Örebro med slutsatsen att det i de båda analyserade områdena finns potential för förtätning, men att den är större i Norrby än i Tybble.

 • 37.
  Florén, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Det nya Gustavsvik: -En studie av förnyelsen av en attraktion2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Folkesson, Klara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Invisible activity: the case of muslim women migrants in Fittja, Sweden2011Ingår i: The ethnically diverse city / [ed] Eckardt, Frank & Eade, John, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2011, 1, s. 115-140Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 39.
  Galak, Eduardo
  et al.
  National University of La Plata, Buenos Aires, Argentina; Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil.
  Varea, Valeria
  The University of Queensland, Brisbane, Australia; National University of La Plata, Buenos Aires, Argentina.
  Introducción2013Ingår i: Cuerpo y Educación Física: Perspectivas latinoamericanas para pensar la educación de los cuerpos / [ed] Valeria Varea & Eduardo Galak, Buenos Aires: Editorial Biblos , 2013, s. 9-14Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 40.
  Grimbeek, Marinette
  Karlstads universitet, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstad, Sweden.
  Shower Power? Satire and the Zuma Presidency2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Already before his election as president of South Africa in 2009, Jacob Zuma was a public figure mired in controversy. Securing power through populism, and amid allegations of rape, corruption and racketeering, Zuma was instrumental in turning the African National Congress against the sitting president Thabo Mbeki, and led the party to another election victory in 2014 before resigning in February 2018.

  In this presentation, I give a few examples of the use of satire against the Zuma presidency, focusing on the way in which the showerhead became a metonymy for corruption. The cartoonist Zapiro first started drawing the showerhead on top of Zuma’s head after Zuma testified at his 2006 rape trial – he was acquitted – that he took a shower after unprotected sex to minimise the risk of contracting HIV. In subsequent years, the showerhead was used as the cartoonist’s political barometer, growing and shrinking depending on the issues of the day (and at times disappearing completely), while reminding the public how misguided the president was about HIV infection. The showerhead has become part of South Africa’s popular culture; it has been used both by Zuma’s political opponents to taunt the president, as well as by public protesters.

  While the true costs of the Zuma presidency to South Africa are yet to be established, Zuma has provided satirists and political opponents with a seemingly inexhaustible wealth of material. In this context, satire is highly political, and it has served to highlight issues of free speech and censorship. At the same time, however, the role played by satire in bringing about political change is difficult to determine.

 • 41.
  Grimbeek, Marinette
  Karlstads universitet, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstad, Sweden.
  The Struggle as Pop: Authenticity and Nostalgia in Post-Apartheid Music2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The struggle against apartheid had a soundtrack. This assertion is neither new nor particularly controversial. The focus of this presentation is on the role played by nostalgia in post-apartheid music, and particularly on how post-apartheid pop nostalgically harks back to struggle-era music. As is shown through a number of examples, contemporary South African pop artists draw on music and fashion from the struggle era to stake a claim to authenticity.

 • 42.
  Grönvold, Linnea
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Platskänsla och platsers karaktär: – En komparativ studie av orterna Grangärde och Nyhammar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Hagman, David
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Estetik och funktion i stadsplaneringen : Substitut eller komplement?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Hedlund, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Samarbete stavas med två bokstäver Vi!: En studie om samverkan för krisberedskap2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Håkansson, Vincent
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Olaglig affischering: - Det offentliga rummet som arena för extrempolitiska budskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Både den autonoma vänstern och vit-makt-rörelsen använder det offentliga rummet som en arena för propagandaspridning. Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur dessa grupper förhåller sig till illegal affischering och hur och varför detta används. En av slutsatserna är att grupperna konkurrerar om det offentliga rummet genom olaglig affischering. Den affischering som sätts upp riskerar att tas ner av motståndarna, där den autonoma vänstern själva anser sig ha allmänheten på sin sida när det gäller att ta ner vit-makt-rörelsens affischer och klistermärken. Tillvägagångsättet när det gäller affischering varierar beroende på vilken typ av affischering som sätts upp. Klistermärken är den enklaste formen av affischering och också den som kan få störst spridning rent proportionellt. Affischer tar längre tid att sätta upp och kräver mer planering. Oftast sker affischering på natten av säkerhetsskäl.

  En annan slutsats är att rädslan för repressalier är låg, framför allt vad gäller risken att bli tagen av polisen. De ringa straffen som kan utdelas bidrar också till inställningen från aktörernas sida att detta är ett brott av mindre karaktär. Intervjun med aktören inom den autonoma vänstern ger intrycket av att polisen inte har någon kontroll över denna olagliga verksamhet, och inte heller gör några större ansträngningar att försöka ha det heller. Hur polisen själva bemöter detta förblir obesvarat i den här uppsatsen eftersom polisen på lokal nivå inte hade tid att låta sig bli intervjuade. Allmänheten tycks heller inte se olaglig affischering som ett brott att reagera över, vilket illustreras bland annat av Skara kommuns säkerhetsstrateg som vare sig kände till den olagliga affischeringens omfattning eller hade fått in synpunkter från allmänheten om den. När det gäller uppsatsens syfte att redogöra för regelverken så kan dessa vara svårtydliga och variera på lokal nivå, vilket gör att ordningsmakten och aktivisterna åberopa olika argument för sitt handlande. Risken för en eventuell konfrontation med motståndarsidan är både mer trolig och av mer allvarlig karaktär. Olaglig affischering i det offentliga rummet är både en taktik för att locka nya sympatisörer och bilda opinion som ett sätt att visa övertaget gentemot motståndarna.

  Denna kamp kan leda till våldsamheter, vilket visar på laddningen som finns mellan dessa grupper. Allmänheten tycks hysa en större rädsla för vit-makt-rörelsens närvaro i det offentliga rummet, vilket kan ha med både historik och samhällets värderingar att göra.

  Internet har bidragit till att möjligheten att sprida organisationernas budskap har ökat, och möjligheten att "äga" egna kanaler för denna propagandaspridning. Sättet att uttrycka sig för dessa grupper har alltså delvis ändrats över tiden, där internet står för den mest påtagliga förändringen. Samtidigt har internet bidragit till att kontrollen över motståndarsidans propaganda minskat. Det går att "äga" gatan genom ihärdigt arbete och ibland fysisk konfrontation, men det går inte att äga internet. Vilka konsekvenser den digitala utvecklingen får både för de båda rörelserna och för bedrivandet av olaglig affischering är något för framtida forskare att skriva om.

 • 46.
  Jansson, Dennis
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Breviksskolan: I ett kulturgeografiskt platsperspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 47.
  Jernudd, Åsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Christmas satire on Swedish television: Christopher's Christmas mission2013Ingår i: Journal of Scandinavian Cinema, ISSN 2042-7891, E-ISSN 2042-7905, Vol. 3, nr 3, s. 253-258Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The short subject argues that the short animated film, Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton/Christopher's Christmas Mission, which is screened annually on Swedish public service television to the delight of around a million spectators, offers sharp satire criticizing lingering class inequalities in the 1970s, despite decades of Social Democratic rule.

 • 48.
  Jernudd, Åsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Cinema and Civil Society: The appropriation of cinemas by the workers' and temperance movements in 1940s rural Sweden2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 49.
  Jernudd, Åsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Cinema memory: National identity as expressed by Swedish elders in an oral history project2013Ingår i: Northern Lights: Film & Media Studies Yearbook, Intellect Ltd., 2013, Vol. 11, nr 1, s. 109-122Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article is a contribution to the ‘new cinema history’ vein of media studies concerning the experience of American films in foreign, local contexts. It explores the cinema memory discourse of senior citizens living in a post-industrial mining region in central Sweden. The informants offer a variety of narrative strategies of cinema memory that can be related to social differences within the group based on class, membership in social societies and local geopolitics. The informants also take care to mention Swedish films and actors in more or less equal proportion and with similar enthusiasm compared to American ones, yet Swedish film has only had a limited amount of screen time throughout the age of cinema. The elderly informants’ cinema memories are constructed in dual terms: on the one hand acknowledging traits of cinema culture in terms of glamour, sincerity and novelty tied to the dominant Hollywood fare and on the other hand taking care to anchor the experience of cinema-going in a strong sense of national community. The contention is that the informants are evoking a cinema-going culture that caters to a deeply felt human need of belonging, and this belonging is identified with the prosperous Swedish post-war nation state.

 • 50.
  Jernudd, Åsa
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Differences in Programming and Audience Address in Swedish Cinemas of the late 1930s.2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
12 1 - 50 av 100
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf