oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Behovet av auktorisation av konkursförvaltare2017In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 78-82Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Det nya insolvensregistret2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 3, p. 80-83Article in journal (Other academic)
 • 3.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Domstolarnas befrielse från konkursärenden en utopi eller verklighet2016In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 62-64Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Entreprenörskap i centrum för insolvenslagstiftningen de lege ferenda2016In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 84-90Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rekonstruktionslagstiftning i allmänhet är för närvarande föremål för granskning inom hela EU. EU har funnit att vissa medlemsstater saknar en väl fungerande rekonstruktionslagstiftning och har därför kommit med ett förslag till direktiv på området för medlemsstaternas tillnärmning av lagstiftningen. Vissa kriterier har ställts upp om vad en rekonstruktionslagstiftning bör innehålla för att underlätta för Entreprenörskap och investeringar. I USA har Entreprenörskapet och Bankruptcy Code varit frekvent studerad under lång tid. Entreprenörskap har lyfts fram även i Europa. I denna artikel beskrivs EU:s pågående arbete och hur man i USA har tillskapat en väl fungerande lagstiftning med hjälp av att fastställa vilken inriktning som en väl fungerande insolvenslagstiftning bör ha.

 • 5.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Företagsrekonstruktion som brottsverktyg förhindras i den finska Saneringslagen2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 1, p. 99-102Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Förord2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 5-6Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Innebörden av begreppet "betryggande säkerhet" och gäldenärens beviskrav vid offentligt ackord2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 21-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Enligt 3 kap. 25 § lagen om företagsrekonstruktion (LFR) uppställs det, under vissa förutsättningar, krav på att en gäldenär ska ställa betryggande säkerhet vid fullgörande av ett offentligt ackord. Vad är det då som kan anses utgöra betryggande säkerhet i lagens mening? Frågan som också kan ställas är om rekvisitet betryggande säkerhet i 3 kap. 25 § LFR kan likställas med ”samma” rekvisit som stadgas i 2 kap. 10 § konkurslagen.

 • 8.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Målvakterna måste sparkas ut - det behövs effektivare lagstiftning och strängare straff2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 1, p. 103-105Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Något om rättsteorier till grund för konkurslagstiftningen Bankruptcy Code2017In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 34-48Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna artikel behandlas Bankruptcy Codes syften samt olika rättsteorier som ska tjäna som förklaring till varför den amerikanska konkurslagstiftningen Bankruptcy Code har fått sin nuvarande utformning. Här presenteras den normativa förklaringsmodellen samt de normativa principerna reorganization-och equity policy. Det redogörs också för både den rättsekonomiska och den sociala förklaringsmodellen. Rätteoretiska anslag på den insolvenslagstiftningen är ovanliga i Sverige. Därför presenteras dessa teorier i det följande.

 • 10.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Några rättsliga spörsmål angående offentligt ackord de lege ferenda2016In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 1, p. 50-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft september 1996. 3 kap. om offentligt ackord infördes med endast några smärre korrigeringar och förarbetena till 1970-års ackordslagstiftning utgör därför fortfarande den primära rättskällan. 3 kap. uppvisar brister på flera punkter. Några av dem har varit föremål för utredningar men har ännu inte lett till några lagändringar. I det följande behandlas frågorna beträffande värdering av oprioriterade fordringsanspråk vid företagshypotek och den rättsverkan som värderingen har i en efterföljande konkurs. Även frågor beträffande de lege ferenda berörs.

 • 11.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Ökad kunskap om aktiebolag som brottsverktyg leder till flera ekonomiska brott2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 2, p. 68-70Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Karlstad Business School, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Överlåtelse av avtal under företagsrekonstruktion - Ett förslag till reformering2017In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 1, p. 86-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Frågan om överlåtelse av gäldenärens avtal under företagsrekonstruktion har varit föremål för diskussion under en längre tid. I utländsk rätt och framför allt i amerikansk finns denna möjlighet för gäldenären sedan länge stadgad i 365 § Bankruptcy Code. Syftet med bestämmelsen är bl.a. att en överlåtelse ska underlätta rekonstruktionsförfarandets genomförande.* I Entreprenörskapsutredningen föreslås att en överlåtelsemöjlighet för gäldenärens avtal till tredje man ska införas också i vår lagstiftning i lagen om företagsrekonstruktion. Av remissvaren framgår dock att flera remissinstanser ställer sig tveksamma till om gäldenären ska ha en sådan möjlighet under ett rekonstruktionsförfarande. I denna artikel diskuteras denna fråga och en kort jämförelse sker med innehållet i amerikansk rätt. Frågorna som aktualiseras är komplexa och inrymmer flera detaljfrågor. Dessa kan på grund av utrymmesskäl inte behandlas här.

 • 13.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skatterättsligt företrädaransvar i förändring2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 32-35Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Statskontorets utredning avseende skatterättsligt företrädaransvar2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 4, p. 68-79Article in journal (Refereed)
 • 15.
  Kristoffersson, Eleonor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Intermediary Platforms and Their Users – in the Light of the Swedish Consumer and Tax Regulations2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 4, p. 10-34Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Aktuell Avhandling. Opphavsrett og konkursbeslag. En formuerettslig analyse av opphavsrettigheter som dekningsobjekt2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 106-107Article, book review (Other academic)
 • 17.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Betingelser: en svårfångad sakrättslig företeelse2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 1, p. 12-27Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Betingelser är olika slag av begränsningar som kan åvila ägaren av ett förmögenhetsobjekt och som inte kan klassificeras såsom en bruksrätt eller en säkerhetsrätt. Betingelser kan indelas i tre kategorier, nämligen som 1) optionsrätter, 2) ändamålsbestämmelser, samt 3) överlåtelseförbud. Betingelser uppfattas som ett komplicerat område inom sakrätten. De senaste årens rättspraxis har dock kommit att kasta ljus över betingelsernas sakrättsliga verkan. Några av dessa prejudikat analyseras i denna artikel.

 • 18.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hur mycket får en bostadsrätt vara värd för att undantas från utmätning ?2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 65-67Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lönegaranti i gränsöverkridande insolvenssituationer2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 2, p. 51-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I denna festskriftsartikel till Catharina Calleman diskuteras lönegaranti i gränsöverskridande insolvenssituationer. Lönegarantireglerna innefattar, särskilt i insolvenssituationer, en mängd regler att ta hänsyn till. Utöver de nationella reglerna i förmånsrättslagen, lönegarantilagen men även arbetsrättsliga regler utgör den internationella dimensionen en ytterligare utmaning. I denna artikel diskuteras några av dessa regler.

 • 20.
  Persson, Annina H.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Värdering av tillgångar ur ett exekutionsrättsligt perspektiv2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, no 3, p. 53-69Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En gäldenär som inte kan eller vill fullgöra sina förpliktelser mot en borgenär kan bli föremål för utsökning. Verkställighet som avser betal-ningsskyldighet sker genom utmätning och utsökningsmålet handläggs av Kronofogdemyndigheten. Den utmätta egendomen ska säljas på offentlig auktion eller under hand. En korrekt värdering som möjligt krävs för att Kronofogdemyndigheten ska kunna bestämma hur mycket av gäldenärens egendom som behöver utmätas. Denna artikel syftar till att teoretiskt och empiriskt analysera hur värderingen av några olika typer av tillgångar görs i ett exekutionsrättsligt perspektiv. Frågor som ska besvaras är: 1) När ska man värdera? 2) Efter vilka principer görs värderingen?

 • 21.
  Persson, Annina H.
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Karlsson-Tuula, Marie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lorenzon, Johan
  Nordlund, Bo
  Värdering av tillgångar i det nya insolvensdirektivet2019In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, no 4, p. 58-66Article in journal (Other academic)
 • 22.
  Persson, Annina H.
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Intermediary Platforms and their users - in the light of the Swedish Consumer and Tax Regulation2018In: Insolvensrättslig tidskrift, ISSN 2002-3014, E-ISSN 2002-6315, Vol. 4, p. 10-34Article in journal (Refereed)
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf