oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skattesekretess i domstol2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, bil. Akademisk årsskrift, p. 80-101Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Allmännytta som norm i svensk skatterätt : om inkomstskattefrihet för ideella föreningar [av Nick Dimitrievski]2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 744-754Article, book review (Other academic)
 • 3.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda2017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 111-129Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utifrån EU-domstolens domar Larentia + Minerva och Sveda. Domarna kom år 2015. Larentia + Minerva har resulterat i ett ställningstagande från Skatteverket om holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt. Båda domarna har varit föremål för diskussion i doktrinen, av vilken en del återges här. I artikeln ger jag min tolkning av rättsfallen, samt några synpunkter på Skatteverkets ställningstagande i förhållande till Larentia + Minerva. Artikeln utmynnar i slutsatsen att domarna, trots att det kan uppfattas som att EU-domstolen begränsar avdragsrätten i Larentia + Minerva och utvidgar den i Sveda, ligger i linje med varandra och med EU-domstolens tidigare rättspraxis. Rättsfallen belyser komplexiteten i att avgöra hur företeelser som i sig är utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt i olika situationer påverkar företagens avdragsrätt.

 • 4.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: En replik2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 171-175Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Discjockeyframträdande: konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 824-831Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 2 februari i år kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked, HFD 2016 ref. 5, att medlemmarna i en discjockeyduo var utövande konstnärer som framförde ett upphovsrättsligt skyddat verk. Deras framförande var därför undantaget från mervärdesskatteplikt. Biljettintäkterna skulle beläggas med sex procent mervärdesskatt, eftersom det var fråga om ett tillträde till konsert eller liknande föreställning.

 • 6.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 20142014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 953-961Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med en ny riktlinje avseende det som tidigare kallades fördjupad samverkan, och som nu går under namnet fördjupad dialog. Den 12 juni 2014 arrangerade Börje Leidhammar och Eleonor Kristoffersson en konferens vid Högskolan i Gävle om Skatteverkets för-djupade dialog med storföretagen. Konferensen finansierades av stiftelsen Centrum för skatterätt, stiftelsen TOR/Skattenytt och Högskolan i Gävle. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från konferensen.

 • 7.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lagprövning i skatterättsnämnden: Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 871-877Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 7 juli 2014 genomförde Skatterättsnämnden en lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) RF. Lagprövningen avsåg huruvida den stadgade ordningen för visst riksdagsbeslut hade åsidosatts i väsentligt hänseende när den i statsbudgeten beslutade nedre skiktgränsen ändrades till följd av ett utskottsinitiativ. Ändringen ledde till att skiktgränsen sänk-tes i förhållande till vad som hade beslutats. Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked att den stadgade ordningen inte hade åsidosatts i väsentligt hänseende.

 • 8.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mervärdesskatt och omstruktureringar2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 120-126Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 30 mars till 1 april 2011 höll Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet en nordisk konferens på temat mervärdesskatt och omstruktureringar. I konferensen deltog mervärdesskatteforskare och utvalda yngre mervärdesskattekonsulter från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det här är den första introducerande artikeln i en artikelserie till följd av konferensen. I denna artikel ges en överblick över den kommande artikelserien. I artikeln görs också några iakttagelser beträffande HFD:s och underrätternas förhållningssätt till EU-domstolens praxis på mervärdesskattområdet med exempel från omstruktureringsområdet.

 • 9.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 598-612Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Såväl mervärdesskattebedrägerier i form av karusellhandel som skatteflykt på mervärdesskatteområdet är allvarliga problem. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom från den 15 mars i år slagit fast att den nationella svenska rätten tillåter att avdrag för ingående skatt vägras i samband med skattebedrägerier. HFD öppnar också upp för svenska domstolar att tillämpa principen mot förfarandemissbruk. I denna artikel diskuteras HFD:s dom utifrån legalitetsprincipen och principen om EU-rättskonform tolkning. Vidare lyfts en del tolkningsfrågor som EU-domstolens praxis avseende skattebedrägerier och förfarandemissbruk ger upphov till. Artikeln utmynnar i slutsatsen att HFD:s dom beträffande skattebedrägerier har bräckligt stöd i svensk lagstiftning, och att det vore önskvärt att ett lagstiftningsärende initierades i denna fråga.

 • 10.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 140-146Article in journal (Other academic)
 • 11.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 881-885Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Lindgren Zucchini, Giacomo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte förenligt med mervärdesskattedirektivet2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 610-621Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel undersöks uppdelning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt på en enda omsättning. Det förekommer i den svenska rättstillämpningen att en sådan uppdelning i vissa situationer leder till ett uttag av skatt till olika skattesatser, eller delvis ingen skatt alls, på en enda omsättning. I artikeln visas det att ett sådant uppdelat uttag av skatt inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet.

 • 13.
  Trenta, Cristina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  EU Regulation 2016/679: the age of consent and possible VAT consequences when accessing information society services2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 68, no 3, p. 90-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This contribution examines the new EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data, which entered into force May 24 2016, in the light of its possible effects on the EU VAT system. The Regulation establishes an age threshold for consensus when accessing an information society service.

  This rather broad category encompasses among others streaming services such as Spotify or Netflix, social media platforms such as Facebook or Instagram, auction platforms such as eBay, and online video games. Many of these platforms allow individual users to set up exchanges through microtransactions and support flourishing parallel micro-economies. The Regulation explicitly requires parental consent only for minors under the age of 16, unless different positive norms exist at the national level in the Member State, and sets a hard lower limit at 13.

  The article discusses the scenarios opened by the Regulation in respect to minors and digital marketplaces, paying specific attention to consideration, the profile of taxable persons, and the VAT consequences thereof; to the interplay between the Regulation, VAT, and the EU Charter of Fundamental Rights; and to what, if any, parts of the EU framework that triggers VAT liability are in any way impacted by the new rules.

1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf