oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ekroth, Jesper
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skattesekretess i domstol2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, bil. Akademisk årsskrift, p. 80-101Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Kellgren, Jan
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Användarvänlig skatterättsforskning – en kommentar2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 555-556Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Här ges en inledning och kommentar till artikeln strax ovan av Petri Mäntysaari. Tanken är att ge Skattenytts läsare en ingång till, och en första reflektion rörande, den användarvänliga rättsvetenskapen. 

 • 3.
  Kellgren, Jan
  Linköpings universitet, Affärsrätt.
  IAS 10 Events after the Reporting Period Problematized: Some Questions Regarding the Standard’s (Read by its Letter) Understandability2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 3-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Events after the reporting period is an interesting phenomenon, as they areboth very common and can be tricky to address correctly. Yet, quite surprisingly,not much research has been carried out on how to interpret the rulesregarding events after the reporting period. This article is written from a legalperspective, with the purpose of looking closely at the wording of the IAS 10, inorder to discuss if, or to what extent, it is clear enough to (as far as possible) givethe management of a business (or auditors, courts etc.) sufficient clarity onhow to handle events after the reporting period – or if, and if so how, the rulesare unclear. Some hints de lege ferenda (what improvements could be made inthe standard?) are also given, with the purpose of making the IAS 10 clearer.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Kellgren, Jan
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Något om utbetalningspolitik i svenska börsföretag: En kommentar2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 68-68Article in journal (Other academic)
 • 5.
  Kellgren, Jan
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Linköping University, Linköping, Sweden.
  Om urvalet av frågor och perspektiv vid utformningen av en akademisk skatterättsgrundkurs – några tankar2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 758-766Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skatterätten har många relevanta och intressanta beröringspunkter med frågor, perspektiv och områden utanför sin renodlat skatterättsutredande dimension (som i första hand utgörs av frågor om hur skatteregelsystemet ser ut och hur det ska det tolkas). För den eller de lärare som vidareutvecklar, eller på andra sätt beslutar om utformningen av, en akademisk grundkurs i skatterätt är en av frågorna att ta ställning till hur man i kursen ska förhålla sig till sådana icke renodlat skatterättsutredande dimensioner: Ska de uppmärksammas, och i så fall vilka frågor och hur? Situationen är delvis densamma redan inom ramen för den skatterättsutredande dimensionen, med avseende på vilka delar av skatterätten som bör ges utrymme, och vilket utrymme, i kursen. Här ges några uppslag till reflektion och vidare diskussion om dessa frågor.

 • 6.
  Kellgren, Jan
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Linköping University, Linköping, Sweden.
  Attorps, Karin
  Ernst & Young AB, Stockholm, Sweden.
  Intervju med Katrin Westling Palm2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 907-912Article in journal (Other academic)
 • 7.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Allmännytta som norm i svensk skatterätt : om inkomstskattefrihet för ideella föreningar [av Nick Dimitrievski]2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 744-754Article, book review (Other academic)
 • 8.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda2017In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 111-129Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  I denna artikel diskuteras avdragsrätt för ingående mervärdesskatt utifrån EU-domstolens domar Larentia + Minerva och Sveda. Domarna kom år 2015. Larentia + Minerva har resulterat i ett ställningstagande från Skatteverket om holdingbolags avdragsrätt för ingående skatt. Båda domarna har varit föremål för diskussion i doktrinen, av vilken en del återges här. I artikeln ger jag min tolkning av rättsfallen, samt några synpunkter på Skatteverkets ställningstagande i förhållande till Larentia + Minerva. Artikeln utmynnar i slutsatsen att domarna, trots att det kan uppfattas som att EU-domstolen begränsar avdragsrätten i Larentia + Minerva och utvidgar den i Sveda, ligger i linje med varandra och med EU-domstolens tidigare rättspraxis. Rättsfallen belyser komplexiteten i att avgöra hur företeelser som i sig är utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt i olika situationer påverkar företagens avdragsrätt.

  Download full text (pdf)
  Avdrag för ingående mervärdesskatt enligt rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda
 • 9.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bedrägeri, mervärdesskatt och legalitet: En replik2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 171-175Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Discjockeyframträdande: konsert och framförande av upphovsrättsligt skyddat verk2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 824-831Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 2 februari i år kom Högsta förvaltningsdomstolen fram till i en dom avseende ett överklagat förhandsbesked, HFD 2016 ref. 5, att medlemmarna i en discjockeyduo var utövande konstnärer som framförde ett upphovsrättsligt skyddat verk. Deras framförande var därför undantaget från mervärdesskatteplikt. Biljettintäkterna skulle beläggas med sex procent mervärdesskatt, eftersom det var fråga om ett tillträde till konsert eller liknande föreställning.

 • 11.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Från fördjupad samverkan till fördjupad dialog: Konferens om Skatteverkets nya riktlinje i Gävle den 14 juni 20142014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 953-961Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 10 mars 2014 kom Skatteverket med en ny riktlinje avseende det som tidigare kallades fördjupad samverkan, och som nu går under namnet fördjupad dialog. Den 12 juni 2014 arrangerade Börje Leidhammar och Eleonor Kristoffersson en konferens vid Högskolan i Gävle om Skatteverkets för-djupade dialog med storföretagen. Konferensen finansierades av stiftelsen Centrum för skatterätt, stiftelsen TOR/Skattenytt och Högskolan i Gävle. Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från konferensen.

 • 12.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Konferensrapport: 4th International Conference on Taxpayer Rights2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9Article in journal (Other academic)
 • 13.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lagprövning i skatterättsnämnden: Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 871-877Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 7 juli 2014 genomförde Skatterättsnämnden en lagprövning enligt 12 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) RF. Lagprövningen avsåg huruvida den stadgade ordningen för visst riksdagsbeslut hade åsidosatts i väsentligt hänseende när den i statsbudgeten beslutade nedre skiktgränsen ändrades till följd av ett utskottsinitiativ. Ändringen ledde till att skiktgränsen sänk-tes i förhållande till vad som hade beslutats. Skatterättsnämnden ansåg i sitt förhandsbesked att den stadgade ordningen inte hade åsidosatts i väsentligt hänseende.

 • 14.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mervärdesskatt och omstruktureringar2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 120-126Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 30 mars till 1 april 2011 höll Institutet för mervärdesskatterättslig forskning vid Stockholms universitet en nordisk konferens på temat mervärdesskatt och omstruktureringar. I konferensen deltog mervärdesskatteforskare och utvalda yngre mervärdesskattekonsulter från Sverige, Danmark, Norge och Finland. Det här är den första introducerande artikeln i en artikelserie till följd av konferensen. I denna artikel ges en överblick över den kommande artikelserien. I artikeln görs också några iakttagelser beträffande HFD:s och underrätternas förhållningssätt till EU-domstolens praxis på mervärdesskattområdet med exempel från omstruktureringsområdet.

 • 15.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skattebedrägerier, förfarandemissbruk och avdragsrätt för ingående mervärdesskatt2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 598-612Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Såväl mervärdesskattebedrägerier i form av karusellhandel som skatteflykt på mervärdesskatteområdet är allvarliga problem. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i sin dom från den 15 mars i år slagit fast att den nationella svenska rätten tillåter att avdrag för ingående skatt vägras i samband med skattebedrägerier. HFD öppnar också upp för svenska domstolar att tillämpa principen mot förfarandemissbruk. I denna artikel diskuteras HFD:s dom utifrån legalitetsprincipen och principen om EU-rättskonform tolkning. Vidare lyfts en del tolkningsfrågor som EU-domstolens praxis avseende skattebedrägerier och förfarandemissbruk ger upphov till. Artikeln utmynnar i slutsatsen att HFD:s dom beträffande skattebedrägerier har bräckligt stöd i svensk lagstiftning, och att det vore önskvärt att ett lagstiftningsärende initierades i denna fråga.

 • 16.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Skiktgränsen för statlig inkomstskatt2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 140-146Article in journal (Other academic)
 • 17.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Tax issues in the sharing economy2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Kristoffersson, Eleonor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  TOR/Skattenytts konferens om konstitutionella skattefrågor2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 881-885Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Lindgren Zucchini, Giacomo
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Uppdelat uttag av mervärdesskatt på en enda omsättning är inte förenligt med mervärdesskattedirektivet2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 610-621Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna artikel undersöks uppdelning av beskattningsunderlaget för mervärdesskatt på en enda omsättning. Det förekommer i den svenska rättstillämpningen att en sådan uppdelning i vissa situationer leder till ett uttag av skatt till olika skattesatser, eller delvis ingen skatt alls, på en enda omsättning. I artikeln visas det att ett sådant uppdelat uttag av skatt inte är förenligt med mervärdesskattedirektivet.

 • 20.
  Nergelius, Joakim
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Subsidiaritet och skatter: närmare om riksdagens prövning av EU:s respekt för subsidiaritetsprincipen på skatteområdet2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 843-855Article in journal (Other academic)
 • 21.
  Trenta, Cristina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  EU Regulation 2016/679: the age of consent and possible VAT consequences when accessing information society services2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 68, no 3, p. 90-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This contribution examines the new EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data, which entered into force May 24 2016, in the light of its possible effects on the EU VAT system. The Regulation establishes an age threshold for consensus when accessing an information society service.

  This rather broad category encompasses among others streaming services such as Spotify or Netflix, social media platforms such as Facebook or Instagram, auction platforms such as eBay, and online video games. Many of these platforms allow individual users to set up exchanges through microtransactions and support flourishing parallel micro-economies. The Regulation explicitly requires parental consent only for minors under the age of 16, unless different positive norms exist at the national level in the Member State, and sets a hard lower limit at 13.

  The article discusses the scenarios opened by the Regulation in respect to minors and digital marketplaces, paying specific attention to consideration, the profile of taxable persons, and the VAT consequences thereof; to the interplay between the Regulation, VAT, and the EU Charter of Fundamental Rights; and to what, if any, parts of the EU framework that triggers VAT liability are in any way impacted by the new rules.

 • 22.
  Trenta, Cristina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  The EU Charter and the protection of the financial interests of the EU2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 559-576Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the Court of Justice of the European Union’s Dzivev case dealing with the exclusion of evidence requiring prior judicial authorisation from prosecution in a VAT-related EU case. Authorization to collect evidence was initially given by a national court lacking jurisdiction. Requests to clarify whether or not such evidence could be used during the criminal proceedings led the Court of Justice of the European Union to state that the obligation for EU Member states to ensure the effective collection of European Union’s resources by means of tax revenue does not exonerate national courts from the implementation of the principle of legality and of the rule of law, as these are fundamental pillars on which the European Union is founded. The ruling finds its rationale on a joint interpretation of the TFEU, of the Convention of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, and of the EU Charter of Fundamental Rights. The article concludes that the Court’s judgment is commendable and represents a necessary development in establishing the EU Charter of Fundamental Rights as a fundamental element in the broader EU VAT discourses.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf