Till Örebro universitet

oru.seÖrebro universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1162
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdessadki, Fadila
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Blivande adoptivföräldrars upplevelser under adoptivprocessen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 2.
  Abrahamsson, Pernilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Liljemark, Sandra
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socialt arbete i skolan: En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  ÖREBRO UNIVERSITET

  Institutionen för beteende, social och rättsvetenskap Sociala Omsorgsprogrammet, 140 p Socialt arbete C, 10 p

  Socialt arbete i skolan En kvalitativ enkätstudie utifrån ungdomars upplevelser och behov.

  Författare: Pernilla Abrahamsson, Sandra Liljemark Handledare: Marianne Freyne-Lindhagen

  Sammanfattning

  Studiens syfte var att undersöka ungdomars upplevelser och behov av socialt arbete i skolan och en kvalitativ ansats valdes för att ta del av deras upplevelser. Tre 1-årsklasser på gymnasiet deltog i undersökningen och som metod användes gruppenkäter med öppna frågor. I det inledande utförandet av enkätfrågorna genomfördes en testenkät med en av de tre klasserna. Empiri har även inhämtats från skolans kurator genom telefonintervju och skolans policydokument. I studien benämns socialt arbete i skolan som preventivt arbete med ungdomar såsom mobbning, alkohol, sex och samlevnad, narkotika och tobak. Socialt arbete i skolan benämns även utifrån skolkuratorns arbetsuppgifter som exempelvis stödsamtal. Begreppet ungdomar innefattar i studien individer födda 1989. Årgång valdes istället för specifik ålder för att få med de ungdomar som ännu inte fyllt 16 år och kunna utesluta de som var födda tidigare. Studiens huvudfrågor är: Vad har ungdomar för upplevelser och erfarenheter av socialt arbete i skolan? Vad har ungdomar för behov av socialt arbete i skolan? Resultatet visar respondenternas upplevelser och behov av socialt arbete genom citat och sammanställning av svar. Resultatet illustreras även genom två diagram som visar enkätundersökningens svarsfrekvens. Det finns ett behov av socialt arbete i den aktuella gymnasieskolan och behovet är inte mer än vad skolan idag kan erbjuda. Respondenterna gavs möjlighet att fritt kunna uttrycka sina åsikter gällande socialt arbete i skolan men resultatet tyder på att de ungdomar som deltog inte har intresse av att ge sin åsikt i ämnet. Detta framkommer genom fåordiga svar och en hög frekvens av ”vet ej” på många av enkätens frågor. Studiens analys och diskussion öppnar för nya frågor som eventuellt kan användas för vidare forskning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Adolfsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kollegiegranskning, en metod för att utvärdera och lära av varandra2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 4.
  Adérn, Lena-Marie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Karlsson, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Upplevd optimism i relation till olika aspekter av beredskapsarbete i svenska kommuner2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Svenska kommuner står inför hot och kriser vilket ställer krav på god beredskap. Tidigare studier har visat att dispositional optimism är betydelsefullt vid personlig beredskap. Dock är optimism i förhållande till beredskapsarbete till viss del outforskat gällande svenska förhållanden och kommunala aktörer. Studien syftar till att studera relationen mellan optimism och olika aspekter av beredskapsarbetet i svenska kommuner. Datamaterialet grundas på en enkätstudie om syn på risk och beredskap i svenska kommuner och Life Orientation Test. Enkäten besvarades av kommunala chefer och medarbetare. Studien visar på ett positivt samband mellan optimism och motivation för beredskapsarbete. Optimism är även relaterat till bedömning av olika aspekter av beredskapsarbete. Vissa skillnader framkom mellan undergrupper, exempelvis mellan män och kvinnor.

  Nyckelord. Beredskap, Optimism, Motivation, Svenska kommuner.

 • 5.
  Aguilar-Oddershede, Soledad
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Crime Prevention in the EU2006Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Crime prevention became an important Union issue when the Treaty of Amsterdam came into force and created an area of Freedom, Security and Justice (AFSJ). In 1999 the Tampere Conclusions declared the first crime preventive priorities along with the Union’s obligation to protect its citizens. Two years later the European Crime Prevention Network (EUCPN) was established and it was then stated that crime prevention should be based on knowledge and carried out through cooperation and an increased inter-state exchange of information. The Member States have the main responsibility and the work should be carried out by a multidisciplinary approach specialising on certain selected priorities. Successful practices need to be exchanged within the network and evaluation of the preventive work must be done. Despite these and other guidelines, crime preventive work has proven to be problematic. The practical problems are that proven theories are not used in the actual work, the lack of resources and evaluation methods, and too broad priorities which reflects the politicians’ unrealistic ambitions. The theoretical problems, in contrast, are the increased importance for security that collides with basic human rights and the concept of freedom, the lack of consideration for the States’ differences and the idea that States’ providence of security is a source of legitimacy.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6.
  Ahlgren, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  "Lätta" skador - svåra konsekvenser2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
 • 7.
  Ahlin, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Mård, Annelie
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Information som stressreducering vid organisationsförändring: En undersökning inom försvarsmakten - Högkvarteret i Stockholm2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  During organizational changes the employees go through stressful events where information plays a big part in creating understanding of the situation. The purpose with this essay is to examine if the amount information the individual receives during organizational change can help to prevent stress. The result of the quantitative study shows that there is no significant relationship between the amount of received information and perceived level of stress. Information does not, referring to this study, reduce the perceived level of stress. Although it seems that information, referring to previous theories and to this study, can be categorized into three different types: information regarding the background of the organizational changes, information concerning the changes as whole and finally information about the individuals role in the new organization. The last mentioned appears to be important.

 • 8.
  Ahlroth, Charlotte
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Möjlighet till uppgiftsutbyte mellan hälso- och sjukvården och polisen2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 9.
  Ahlstrand, Linnea
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Tham, David
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att vänja sig vid smärta: En behandlingsstudie av patienter med långvarig smärta2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Aktuell forskning har visat att psykologiska faktorer spelar en viktig roll för upplevelsen av långvarig smärta. Denna studie undersökte effekterna av en KBT-behandling bestående av introceptiv exponering och avslappning för patienter med långvarig smärta. Studien använde en single-subject design där sex smärtpatienter genomgick en sex veckor lång individuell behandling. De variabler studien undersökte var i första hand förändringar gällande grad av acceptans samt upplevd smärtintensitet, i andra hand förändringar gällande smärtrelaterad ångest, rörelserädsla, katastroftankar samt funktion. Deltagande i behandlingen var förknippat med ökad acceptans, förbättrad funktion, minskad smärtintensitet, minskad smärtrelaterad ångest, mindre katastroftankar samt minskad rörelserädsla. Studien tyder på att denna behandling kan leda till positiva förändringar hos smärtpatienter för såväl kognitiva och känslomässiga komponenter som beteendemässiga komponenter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 10.
  Ahlund, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Droger och drogpreventivt arbete på Carlsund Utbildningscentrum: ur ett elevperspektiv2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 11.
  Ahlvin, Roland
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Fardstedt, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Röcklinger, Susanne
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Veckans höjdpunkt - Tryggve: - en stödgruppsverksamhet för barn till missbrukande föräldrar2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om barn till alkoholberoende föräldrar som har deltagit i så kallade Tryggve-grupper upplevde att gruppen varit till någon hjälp. I så fall på vilket sätt? Detta görs genom att studera Tryggvegruppens betydelse för barnen, hur barnen upplevt deltagandet i gruppen samt om de upplevt att vardagen förändrats på något sätt. För ändamålet utförs intervjuer med nio barn som har deltagit i Tryggvegrupper de senaste åren. De teorier som används i studien är systemteori, rollteori och gruppteori.

  Resultatet visar att samtliga respondenter är nöjda med gruppverksamheten. Den största betydelsen för barnen har varit att få kunskaper och förståelse om beroende och missbruk, insikt om att det inte är deras fel att en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol samt att känna att de inte är ensamma i sin situation. Gruppträffarna var något barnen längtade till och såg fram emot. Tystnadsplikten uppges som betydelsefull för trygghetskänslan i gruppen.

  Majoriteten av barnen tycker att det skett en positiv förändring och att de idag mår bättre. Barnen anser att de upplevt förändringar i livssituationen efter Tryggve främst på det personliga planet i form av förbättrad självkänsla och förmåga att visa känslor. Majoriteten hävdar att deras nätverk har vidgats och att de där kan få stöd och hjälp.

 • 12.
  Ahmadi, Farideh
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Rostami, Galavesh
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Lika bistånd och olika behov: socialsekreterarnas biståndsbedömning av klienter med olika kön och etnicitet en kvalitativ studie2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen var att undersöka socialtjänstens biståndsbedömning och arbetssätt när det gäller unga män och kvinnor i åldrarna 18-25 år med narkotika missbruksproblem, utifrån ett etnicitets-, kulturellt- och könsperspektiv.

  För att uppnå syftet med studien användes en kvalitativ forskning, vilket gick ut på att författarna intervjuade 6 socialsekreterare som arbetade inom socialtjänsten i Örebro kommun med myndighetsutövning. Detta innebär att man utreder olika sociala frågor och att man gör bedömningar om lämpliga åtgärder, i form av olika insatser. Intervjuerna genomfördes på socialtjänstens lokaler. De teorier som ligger till grund för analysen är kön och genus, kvinnligt och manligt, kvinnor i missbruk, etnicitet och kultur samt etnocentrism. Resultaten visade att kön är en aspekt som ligger till grund för socialsekreterarnas biståndsbedömning, vilket innebär att ett bistånd kan ges snabbare och att socialsekreterarna oroar sig mer för kvinnliga klienter tillskillnad från manliga klienter för att kvinnors problematik beskrivs som mer komplexa, då de blir oftare utsatta för misshandel, prostitution och sexuella övergrepp, männens beskrivs som kriminella och avsaknad av skamkänsla, vilket överensstämmer med tidigare forskning att kvinnliga klienter framställs som offer för sexuella övergrepp och misshandel och manliga klienters problem och behov överskuggas oftare av kriminella handlingar.

  Vidare påvisas det att vårdbehoven skiljer sig bland klienter med andra kulturella och etniska tillhörigheter än svenska klienter, då utländska klienter använder tyngre droger, vilket kräver mer insatser och längre behandling. Trots de olika könsmässiga och kulturella problematiken och behoven påvisas det att de insatser som erbjuds klienterna i första hand är öppenvård inom kommunen oavsett kön, etnicitet eller andra kulturella tillhörigheter. Författarnas bedömning är att öppenvård inte motsvarar klienternas olika behov av hjälp för sina missbruksproblem

 • 13.
  Ahonen, Lia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  In presence of risk, what protective factors keep preschool children from displaying conduct problems?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Children that are expressing or are exposed to risk factors experience an elevated risk of developing later psychosocial maladjustment, such as conduct problems. However, all children exposed to risk do not express conduct problems, but develop normally. The aim of the present study was to examine potential protective factors among children exposed to risk, that separate children expressing conduct problem behavior from those who do not. In the study, preschool teachers and parents of 298 three- to five-year-old children participated. Risk factors of the individual, conduct problem behavior, and relationship oriented protective factors were examined. The results indicate that positive peer relationships are important for preschool children´s psychosocial development, while family factors, such as parent's disciplinary style, seem less important.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Ahrle, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Saydosh, Abir
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kulturspecifika omsorgsbehov och önskemål2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 15.
  Akanga, Philipa
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ungdomars identitetsutveckling i ett mångkulturellt samhälle: en studie om afrikanska ungdomar i Sverige2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 16.
  Al jaderi, Maryam
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Ungdomars sociala relationer på internet och i verkligheten2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 17.
  Al-Aieshy, Fadi
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Innebörden och tolkningen av begreppet synnerligen ömmande omständigheter i svensk utlänningsrätt2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att klarlägga begreppet synnerligen ömmande omständigheter i den svenska utlänningslagen. Uttrycket ”synnerligen” visar att tillämpningsområdet är snävt och att den ska användas väldigt restriktivt. Detta visas tydligt i 5 kap. 6 § UtlL där det anges att ett bifall endast kan komma ifråga om uppehållstillstånd inte kan ges på någon annan grund. Det har varit viktigt för lagstiftaren att åstadkomma en tydlig skiljelinje mellan olika tillståndsgrunder, bl.a. för att bestämmelser av mer undantagskaraktär inte skall bli huvudregler.

  För att beviljas uppehållstillstånd krävs således att en sammantagen bedömning görs av de personliga förhållandena. Vid en sådan bedömning ska alla omständigheter vägas samman. Det kan vara så att de enskilda omständigheterna inte är tillräckliga för ett uppehållstillstånd, men tillsammans kan de utgöra en grund för att beviljas uppehållstillstånd.

  Vid bedömning om det föreligger synnerligen ömmande omständigheter ska det som lagtexten anger ”särskilt beaktas utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet”.

  I förarbetena står det klart att ohälsa kan ensamt anses vara tillräckligt för att bevilja uppehållstillstånd. I hälsotillstånd ingår hela hälsoskalan, graden av friskhet eller sjukdom samt funktionsförmåga. Det beaktas om det är skäligt att vården ges i Sverige och därtill leda till goda resultat genom en påtaglig och varaktig förbättring av hälsotillståndet, alternativt vara livsnödvändig. För att det ska vara rimligt att utlänningen erhåller vård från Sverige måste hänsyn tas till om utlänningen kan få adekvat vård i hemlandet eller i ett annat land där han eller hon ska sändas till. Även om Sverige skulle kunna erbjuda bättre vård än vad som kan erbjudas i hemlandet måste man ta hänsyn till Sveriges ekonomiska konsekvenser vid den samlade bedömningen.

  Migrationsöverdomstolen har fastställt i två parallella mål att det inte är möjligt att bevilja allvarligt sjuka utlänningar uppehållstillstånd pga. synnerligen ömmande omständigheter när det finns både vård och medicin i hemlandet. Att de sjuka måste själva bekosta den nödvändiga behandlingen förändrar inte heller saken.

  Förhållanden som medför en särskild anknytning till Sverige kan leda till uppehållstillstånd. Detta gäller speciellt i ärenden som rör barn där anknytningen har uppkommit t.ex. genom att barnet har gått i en svensk skola och därmed anpassat sig till det svenska samhället. Migrationsöverdomstolen uttalade sig att ”utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd till vuxna personer som inte har medsökande barn enbart på grund av lång tillgodoräkningsbar vistelsetid, med hänsyn till lagtextens restriktiva utformning, närmast är obefintligt.”.

  Förutom utlänningens anpassning till Sverige måste man ta hänsyn till hemlandet t.ex. familjemedlemmar som finns kvar och den tid utlänningen har levt i hemlandet. Detta gäller även andra länder som kan bli aktuella vid ett avslag.

  När det gäller barn får uppehållstillstånd beviljas även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd skall beviljas vuxna personer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 18.
  Al-Aieshy, Fadi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Naji, Nawfal
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Shafeek, Govend
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Staters rätt till självförsvar mot en icke-statlig aktör2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 19.
  Albertsson, Helena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Vilka pensionsrättigheter skall delas vid en bodelning med anledning av äktenskapsskillnad?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 20.
  Albertsson, Helena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Eldebrink, Sofia
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Är 3 § i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lättare att tillämpa på pojkar än flickor?2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Våran frågeställning i denna uppsats är huruvida pojkar har lättare att omfattas av 3 § LVU än flickor? Den 3 § LVU innehåller förutsättningar för vård som syftar till den unges eget beteende, ett beteende som oftast skiljer sig åt mellan könen.

 • 21.
  Albertsson, Lizethe
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Karlström, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kriminalvårdare eller plikthora?: en studie i de intagnas bemötande mot de kvinnliga kriminalvårdarna på KVA Johannesberg2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 22.
  Albihn, Lina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Andersson, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Regleringen kring människohandelsoffer: - för offret eller för rättsprocessen?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Arbetet behandlar människohandel för sexuella ändamål av gränsöverskridande karaktär och fokus ligger på lagstiftningen kring offret i processen. Sveriges inställning till människohandel, och i synnerhet till offret, är särskilt intressant med tanke på den nationella lagstiftningen som kriminaliserar sexköp.

  Internationell och regional rätt presenterar en enhällig definition av människohandel och stadgar vikten av att åtala och skydda. Det finns dock fortfarande ingen internationell, än mindre regional, konsensus om hur människohandelsoffret ska skyddas. I internationell rätt verkar skyddsåtgärder väga lika tungt som åtagandet att åtala, vilket dock inte återspeglas i regional rätt och nationell lagstiftning. Istället skapas en hierarki: åtala och sedan skydda. I Sverige finns enbart skydd för de som medverkar i brottmål. Det är beklagligt att Sverige så tydligt prioriterat åtalsfokus framför offerskydd, särskilt då länder som ger tidsbegränsat uppehållstillstånd och skydd utan krav på medverkan verkar ha fått offer att vittna i hög grad.

  Lagstiftaren verkar inte ha förstått människohandelsoffrets speciella situation. Ofta används hot om avvisning vilket gör att offret, så länge det inte ser sig själv som ett offer, är medveten om sin illegala status i destinationslandet. Det i sin tur föder en myndighetsskräck, inte sällan präglad av erfarenheter i ursprungslandet. Människohandel kan givetvis röra sig om tvångsförflyttning där offret aldrig har samtyckt utan blivit tvingat och förts bort och hållits med hjälp av våld, men en betydande del av offren har gett visst samtycke och sedan blivit vilseledda och utnyttjade. Därför ser offret sig sällan till en början som just ett brottsoffer och beter sig inte som myndigheter och lagstiftare förväntar sig. Att polis och rättsväsende utbildas och informeras om offrets situation för att korrekt kunna identifiera offer samt se till att deras rättigheter tillvaratas är därför viktigt.

  I domarna syns att frivillighet och kontroll är nyckelord i domstolarnas resonemang. Prostitutionsdebatten kommer här in i bilden eftersom åsikter går isär när det gäller huruvida prostitution utgör exploatering, oavsett samtycke. Sverige har en helt avskaffande syn (abolitionist view) på prostitution, vilket innebär att det är alltid är exploaterande och att samtycke är irrelevant. Med tanke på detta torde Sverige ha ett annat utgångsläge än övriga länder för att se offret i människohandelsbrottet. Då finns en politiskt stark grund för att se prostitutionen som exploateringen per se med tanke på kriminaliseringen av sexköp. Vi efterfrågar dock detta synsätt inom rättsväsendet och vidare att det återspeglas och tydliggörs i lagstiftningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 23.
  Alderholm, Jessika
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Arvidsson, Linda
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att växa genom lidande: posttraumatic growth och positiva förändringar efter en nära anhörigs suicid2007Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Denna studie syftar till att fånga upplevelser av hur livet kan förändras i positiv riktning efter bearbetandet av en nära anhörigs suicid, med fokus på posttraumatic growth och positiva förändringar. Studien utgör ett bidrag till forskningsområdet där trauma ses som en möjlig grogrund för gynnsam utveckling hos den drabbade individen. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex personer som alla mist en nära anhörig i suicid. Deltagarna uttryckte PTG inom temana självperception, interpersonella relationer och livsfilosofi. Följande positiva förändringar framkom: förändringar i personligheten, ändrade prioriteringar, möten med människor på ett djupare plan, ny syn på döden, värdesätter tid med familjen mer, djupare glädje och tacksamhet, samt nya möjligheter. Resultatet tyder på att detta svåra trauma kan föra något gott med sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Alenius, Annika
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Popa, Beatrice
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Föräldrautbildningen COPE: uppföljningsstudie om vilken effekt utbildningen har haft på ett mindre urval föräldrar2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 25.
  Alexanderson, Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Vilja, kunna, förstå: om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyse conditions that either promote or hamper the implementation of methods for systematic documentation, follow-up and evaluation in social-work services with individuals and families. The theoretical framework consists of organization theories. Human Service Organizations (HSO) theory is complemented with concepts from the new institutionalism, domain theory, implementation theory, and theory about interventions.

  A concrete case, a project has been studied. The purpose of project was to implement methods for systematic documentation in public social services. With the notation “integrated” is meant that the methods should be built in and adjusted to the social-work practice. The methods were ASI (Addiction Severity Index) and IUS (a locally based model for integrated evaluation by inspiration from Göran Sandell).

  Data has been captured in a pretest/ posttest design (Marlow 2000). This means that “state of things” has been described before the intervention and after. The methods used were surveys and interviews (individual and group). The process has been documented through research notes proceeding records, protocols and some diaries written by social workers. Four municipalities from the middle of Sweden took part with five working groups. Two groups contained social workers acting with children and families and three groups were working with drug abusers. The population consisted of the social workers, the managers responsible for the individual and family entities, the politicians and the clients who were affected during the time of the project.

  The implementation of ASI and IUS has not occurred in the extent that was stated in the intervention theory. This means that ASI and IUS were not used in all new cases that occurred during the time of the project. The interviews supposed to be done in the beginning of the clients contact with the agency tended to be done more often than the follow-up interviews. After the project ended, three of five working groups decided to continue to use ASI (one group) and IUS (two groups). The overall impression is that the respondents comprehend, they have the willingness but they do not have the capability of using ASI and IUS. The organization does not seem to have the capacity of imposing requirements and giving resources. The outcomes do not seem to be the most important issue for the social services. These conditions are discussed in the study by means of the theoretical concepts. In the end, there is an effort to adjust the implementation theory to human service organizations.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 26.
  Ali, Sadaf
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Abraham, Yodit
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Att vara mor till ett autistiskt barn: En kvalitativ studie om mödrars liv, familj och samhällsstöd i relation till deras autistiska barn2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 27.
  Aljaderi, Maryam
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Koso, Selma
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Do girls experience that forums in communities have a positive effect on thier self images?2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 28.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Children's health and developmental delay: positive functioning in every-day life2006Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The general aim of this thesis was to gain understanding of what patterns of child and environment characteristics that promote and sustain health and positive functioning of children with and without developmental delay or disabilities. The focus was on promotion of strengths and competencies rather than on prevention of risk factors, with an emphasis on children’s functioning in every-day life. Both cross-sectional and longitudinal studies were conducted on representative samples of children. In Study I, participation in school activities were used as an outcome of positive functioning of children with disabilities. The findings indicated that autonomy, locus of control, child-peer interaction, and availability of activities were most influential in relation to participation in a pattern of child and environment factors. No significant difference was found across groups in type and degree of disability. Study II was conducted to gain knowledge of how young children perceive health. The interviews revealed that children perceived health in a multidimensional perspective, well represented by the health dimensions of ICF. The children largely related consequences of health to engagement. In Study III, engagement was used as an outcome of children’s interaction with their natural environment. The focus was to describe how children with and without developmental delay, divided into homogenous groups according to a pattern of child-environment interaction factors, engaged in developmentally appropriate behavior in their preschool and home environment. Groups of children with different patterns showed similar outcomes of engagement. Children with developmental delay were represented across groups, implying that developmental delay was less of a factor by itself influencing level of engagement. Study IV was longitudinal and the aim was to identify pathways of children’s engagement over time of children with and without developmental delay. Child-peer interaction seemed to promote high level engagement, while developmental delay only showed to be influential of low level engagement over time if combined with behavior problems. Children without developmental delay or behavior problems were met with greater teacher responsiveness, and at the same time teacher responsiveness predicted stable patterns of high level engagement or change to higher level engagement over time. The general finding in this thesis supported a both a multidimensional perspective of health and positive functioning, in where developmental delay and disability is viewed as a function of child and environmental characteristics. The results are discussed in a systemic perspective, in where the role of the delay or disability, as of other factors related to health and positive functioning in the whole child-environment system is determined by a multitude of factors. The dynamic character of children’s development makes it difficult to predict children’s future functioning, from isolated factors such as disability or developmental delay. Thus, a disability or developmental delay only becomes a risk factor of health, when combined with other risk factors that decrease the functioning of children in their every-day life.

  Delarbeten
  1. Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach
  2005 (Engelska)Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Oxford: Blackwell, 2005
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3103 (URN)10.1111/j.1467-9450.2005.00460.x (DOI)000228361800010 ()2-s2.0-18144383231 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  2. 'I can play!': Young children's perceptions of health
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>'I can play!': Young children's perceptions of health
  2006 (Engelska)Ingår i: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  London: Taylor & Francis, 2006
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3104 (URN)10.1080/13638490500521303 (DOI)2-s2.0-33750090084 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  3. Patterns of engagement in young children with and without developmental delay
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Patterns of engagement in young children with and without developmental delay
  2006 (Engelska)Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Malden, MA: Blackwel, 2006
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap Socialt arbete Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3105 (URN)10.1111/j.1741-1130.2006.00054.x (DOI)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-04-20Bibliografiskt granskad
  4. Pathways of engagement for young children with and without developmental delay
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Pathways of engagement for young children with and without developmental delay
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-3106 (URN)
  Tillgänglig från: 2006-08-25 Skapad: 2006-08-25 Senast uppdaterad: 2023-04-20Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 29.
  Almqvist, Lena
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Patterns of engagement in young children with and without developmental delay2006Ingår i: Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, ISSN 1741-1122, E-ISSN 1741-1130, Vol. 3, nr 1, s. 65-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to identify patterns of process characteristics capturing the essence of children's experiences in their natural environment and their possible association with health and well-being operationalized as engagement for young children with and without developmental delay. Data were gathered from 1035 children between 1 and 3 years in community-based preschools. Teachers and parents responded to questionnaires concerning interaction, activity, and engagement, as well as demographic and biopsychosocial information. A cluster analysis was conducted to find homogenous patterns related to engagement. Five distinct patterns were identified, all related to different levels of engagement. Several factors, within both the child and the environment, were associated with high levels of engagement. Interaction skills and availability of activities appear to be strong predictors of high-level engagement, regardless whether or not the child has been identified as developmentally delayed.

 • 30.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Participation in school environment of children and youth with disabilities: a person-oriented approach2005Ingår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 46, nr 3, s. 305-314Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigated patterns of interrelated positive subject and environmental factors related to participation in school activities of pupils with different kinds of disabilities. Questionnaires concerning participation were collected from 472 pupils with disabilities and their teachers, parents and special education consultants. A person-oriented approach with the aim to identify patterns of variables related to a high degree of participation of pupils with disabilities was used. Cluster-groups were formed based on scores for individual subjects on factors identified as important for participation. Groups with a high degree of participation were characterized by high scores in autonomy and perceived interaction with peers and teachers and an internal locus of control. Type and degree of disability did not predict cluster group membership. A conclusion is that the outcome participation is better predicted by patterns of interrelated positive subject and environmental factors than by type of disability or any other single factor.

 • 31.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  Pathways of engagement for young children with and without developmental delayManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 32.
  Almqvist, Lena
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hellnäs, Petra
  Stefansson, Maria
  Granlund, Mats
  Mälardalens högskola.
  'I can play!': Young children's perceptions of health2006Ingår i: Pediatric Rehabilitation, ISSN 1363-8491, E-ISSN 1464-5270, Vol. 9, nr 3, s. 275-284Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Health is today viewed as a multi-dimensional concept partly conceptualized independent from not being ill. The aim of this study was to gain knowledge of how young children perceive health. Interviews were conducted with 68 children (4–5 years), within their pre-school setting, with the help of a semi-structured interview guide. A multi-dimensional perspective represented by the health dimensions of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was used in a manifest deductive content analysis. The children's statements were categorized and placed under one of the four health dimensions, body, activity, participation and environment. A latent content analysis was applied to identify underlying themes in the manifest categories. The results revealed that young children perceive health as a multi-dimensional construct, largely related to being engaged, i.e. to be able to perform wanted activities and participate in a supportive every-day context. This implies that improvements of child engagement should be emphasized in health promotion and to a greater extent be the central focus of health interventions for young children.

 • 33.
  Almén, Anna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Boman Hultberg, Christina
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Socionomprogrammet på distans, en utvärdering2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 34.
  Alverås, Sara
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Dunder, Miriam
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Med hedern i behåll: en kvalitativ studie på verksamheter som arbetar mot hedersförtryck i Sverige år 20062007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 35.
  Alvås, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Back, Erling
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hög tid för Kuratorer att inkluderas inom primärvården2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 36.
  Amjadi, Golala
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Djalali, Nazli
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Moderskap och våld: En kvalitativ studie om våldsutsatta kvinnors uppfattningar om sitt moderskap samt sin relation till barnen2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 37.
  Andersen, Gina
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Edlund, Elisabet
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hur utövar chefer sitt ledarskap för personliga assistenter2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 38.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Are different forms of aggression related to different outcomes?2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  In synch with adolescence: the role of morningness-eveningness in development2005Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  At the start of every school day, it's not an unfamiliar sight to see younger children bounding toward school, bright-eyed and bushy-tailed, ready to seize the day. In contrast, adolescents sometimes seem to sleepwalk toward their middle and high schools, often bleary-eyed, cantankerous, and less than enthusiastic to get down to work. Why the difference?

  Recent developmental research has demonstrated a relationship between sleep/wake patterns and different kinds of problem behaviors, including social adjustment problems, family coercion, and disaffection from school. Adolescents who prefer staying up later in the evening and arising late in the morning (i.e., eveningness) have often been considered at greater risk of suffering from such problem behaviors as delinquency and negative relationships with parents and teachers. Those who tend to go to bed and arise earlier (i.e., morningness) have long been associated with more positive outcomes. In the majority of previous research, however, these concepts have never been adequately tested.

  In Sync with Adolescence: The Role of Morningness-Eveningness in Development examines the possible effects of adolescent preferences on problem behavior in different contexts. This volume presents a new way of looking at morningness-eveningness in relation to adolescent development in general and on problem behavior in particular. The study has produced results, the implications of which necessitate a reinterpretation of the current thinking about morningness-eveningness and adolescent adjustment.

  This volume should be of particular interest to developmental psychologists and researchers who are interested in examining the role of biological factors in psychological processes as well as to sleep researchers who are interested in both the clinical and behavioral aspects. In addition, it is a valuable resource for clinical child and school psychologists, medical staff, teachers, and anyone who works with adolescents.

 • 40.
  Andershed, Anna-Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Enebrink, Pia
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Normbrytande beteende bland internationellt adopterade barn: riskfaktorer och interventioner2007Ingår i: Internationellt adopterade i Sverige: vad säger forskningen? / [ed] Margareta Carlberg, Karin Nordin Jareno, Stockholm: Gothia , 2007, s. 121-165Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Andershed, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Antisocial behavior in adolescence: the role of individual characteristics2002Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The main aim of this dissertation is to investigate whether traits on the level of the individual are important in understanding violent, frequent antisocial behavior among adolescents. The first of the four studies included in this dissertation asks whether individual-level explanations are going to be a fruitful approach at all. The other three studies speak to the question which particular individual characteristics are related to violent, frequent antisocial behavior.

  Two different large samples of 14 to 16-year-old male and female non-referred adolescents were assessed. The adolescents were mainly assessed with self-report questionnaires but information from parents and teachers was also incorporated in one of the samples.

  Results show that aggressive, antisocial behavior for a subgroup of adolescents cuts across social contexts, indicating that their aggressive behavior is largely dependent on individual characteristics, more than on situational factors. It is further shown that a constellation of personality traits involving a grandiose, manipulative interpersonal disposition, callous, unemotional affective traits, and an impulsive, irresponsible behavioral style, characterizes a subgroup of antisocial adolescents who have more violent, frequent antisocial behavior than antisocial adolescents without this personality constellation. This same subgroup also shows more pronounced problem behaviors of other kinds — early behavioral problems, problems with inhibiting aggressive behaviors, and problems with hyperactivity, impulsivity, and attention.

  Moreover, the results show that the affective facet of this particular personality constellation, involving callous, unemotional traits, plays an important role in violent, frequent antisocial behavior independently of other antisocial-related dimensions such as impulsivity, hyperactivity, and sensation seeking traits. Importantly, the main findings were similar for males and females.

  It is concluded that specific personality traits are important to consider when moving further toward an understanding of violent, frequent antisocial behavior and that research on non-referred, community samples of youths can be particularly helpful for this purpose. Implications for prevention and intervention and directions for future research are discussed.

  Delarbeten
  1. Bullying in school and violence on the streets: are the same people involved?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bullying in school and violence on the streets: are the same people involved?
  2001 (Engelska)Ingår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 2, nr 1, s. 31-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Examined the relationship between bullying in school and street violence. 2,915 adolescents (aged 14-15 yrs) completed questionnaires concerning street violence, weapon carrying, violence victimization, loitering, bullying, and nights away from home. Results show that bullying others in school was strongly linked to violent behavior and weapon-carrying on the streets, both among males and females. Bullying others in school was also related to being violently victimized on the streets. Findings suggest that school bullying is in many cases a part of a more general violent and aggressive behavior pattern, and that preventive efforts targeting individuals with bullying behavior in school may decrease violence among adolescents in the community as well.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  London: Taylor & Francis, 2001
  Nyckelord
  Aggressive Behavior, Student Characteristics, Victimization, Violence, Bullying, Weapons
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-6554 (URN)10.1080/140438501317205538 (DOI)2-s2.0-20444493452 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2009-05-04 Skapad: 2009-05-04 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  2. The usefulness of self-reported psychopathy-like traits in the study of antisocial behaviour among non-referred adolescents
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>The usefulness of self-reported psychopathy-like traits in the study of antisocial behaviour among non-referred adolescents
  2002 (Engelska)Ingår i: European Journal of Personality, ISSN 0890-2070, E-ISSN 1099-0984, Vol. 16, nr 5, s. 383-402Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Addresses the question of whether it is possible to use a self-report measure of psychopathic traits on non-referred youth samples to identify a subgroup of problematic youths who are particularly problematic and different from other problem youths. A large sample of 1,279 eighth-grade, non-referred adolescents (mean age 14.42 yrs), and their parents were assessed. Students completed self-report measures that assessed personality, conduct problems, and family functioning. Parents responded by completing and mailing in a questionnaire. Results show that the adolescents exhibiting a low-socialized psychopathy-like personality constellation had a more frequent, violent, and versatile conduct-problem profile than other low-socialized and well socialized adolescents. The psychopathy-like adolescents also differed from other poorly socialized adolescents in ways that suggested that their etiological background was different from adolescents with non-psychopathy-like conduct problems. The authors conclude that self-report measures can indeed be useful for research purposes in subtyping youths with conduct problems.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  New York: John Wiley & Sons, 2002
  Nyckelord
  Antisocial Behavior, Antisocial Personality Disorder, Behavior Problems, Psychopathy, Self Report
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-6543 (URN)10.1002/per.455 (DOI)000178698000004 ()2-s2.0-0036397458 (Scopus ID)
  Tillgänglig från: 2009-05-04 Skapad: 2009-05-04 Senast uppdaterad: 2023-12-08Bibliografiskt granskad
  3. Psychopathic traits in non-referred youths: a new assessment tool
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Psychopathic traits in non-referred youths: a new assessment tool
  2002 (Engelska)Ingår i: Psychopaths: current international perspectives / [ed] Eric Blaauw, Lorraine Sheridan, Den Haag: Elsevier , 2002, s. 131-158Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Den Haag: Elsevier, 2002
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-6748 (URN)90-5749-962-2 (ISBN)978-90-5749-962-3 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2009-05-12 Skapad: 2009-05-12 Senast uppdaterad: 2017-10-18Bibliografiskt granskad
  4. Callous, unemotional traits in violent and frequent conduct-problem behavior among non-referred youths
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Callous, unemotional traits in violent and frequent conduct-problem behavior among non-referred youths
  (Engelska)Manuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Psykologi
  Forskningsämne
  Psykologi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:oru:diva-15936 (URN)
  Tillgänglig från: 2011-06-15 Skapad: 2011-06-15 Senast uppdaterad: 2017-10-17Bibliografiskt granskad
 • 42.
  Andershed, Henrik A.
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Gustafson, Sigrid B.
  American Insts for Research.
  Kerr, Margaret
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  The usefulness of self-reported psychopathy-like traits in the study of antisocial behaviour among non-referred adolescents2002Ingår i: European Journal of Personality, ISSN 0890-2070, E-ISSN 1099-0984, Vol. 16, nr 5, s. 383-402Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Addresses the question of whether it is possible to use a self-report measure of psychopathic traits on non-referred youth samples to identify a subgroup of problematic youths who are particularly problematic and different from other problem youths. A large sample of 1,279 eighth-grade, non-referred adolescents (mean age 14.42 yrs), and their parents were assessed. Students completed self-report measures that assessed personality, conduct problems, and family functioning. Parents responded by completing and mailing in a questionnaire. Results show that the adolescents exhibiting a low-socialized psychopathy-like personality constellation had a more frequent, violent, and versatile conduct-problem profile than other low-socialized and well socialized adolescents. The psychopathy-like adolescents also differed from other poorly socialized adolescents in ways that suggested that their etiological background was different from adolescents with non-psychopathy-like conduct problems. The authors conclude that self-report measures can indeed be useful for research purposes in subtyping youths with conduct problems.

 • 43.
  Andershed, Henrik A.
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap.
  Kerr, Margaret
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Levander, Sten
  Psychopathic traits in non-referred youths: a new assessment tool2002Ingår i: Psychopaths: current international perspectives / [ed] Eric Blaauw, Lorraine Sheridan, Den Haag: Elsevier , 2002, s. 131-158Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 44.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Normbrytande beteende bland barn: ett angeläget men eftersatt problem2007Ingår i: Psykisk hälsa, ISSN 0033-3212, nr 1, s. 43-53Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Konsekvenser och riskfaktorer rörande normbrytande beteende i barndomen, samt behandlingsstrategier.

 • 45.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Normbrytande beteende i barndomen: Vad säger forskningen?2005Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 46.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Wallin Weihe, Hans-Jörgen
  Normbrytende atferd hos barn: Hva sier forskningen?2007 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [no]

  I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Risikofaktorer og beskyttende forhold hos barnet selv, i familien og i det sosiale nettverket påvirker barns atferdsutvikling, og forfatterne har fokuset rettet mot forebygging og behandling av normbrytende atferd hos barn under 12 år.På lengre sikt kan alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge føre til misbruk av alkohol og andre rusmidler, depresjon, lovbrudd, ekteskapskonflikter og arbeidsledighet. Kvaliteten i utdanningen av dem som skal jobbe med disse barna må sikres, og denne boken gir både et godt grunnlag for videre studier og forskning, samtidig som den gir et kunnskapsgrunnlag for å forbedre praksis i hjelpetjenester som barneverntjenesten, psykisk helsevern og pp-tjenesten.

 • 47.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Hodgins, Sheilagh
  Tengstrom, Anders
  Convergent validity of the Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) - Association with the Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL : YV)2007Ingår i: Assessment (Odessa, Fla.), ISSN 1073-1911, E-ISSN 1552-3489, Vol. 14, nr 2, s. 144-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study investigates the relationship between the self-report Youth Psychopathic Traits Inventory (YPI) and the clinician-rated Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV). A representative sample of 92 girls and 70 boys, 12 to 20 years of age (mean age, 17 years), who received services at a clinic for adolescents with substance misuse problems, was studied. Moderate correlations (r =30-.51) were found between conceptually corresponding YPI and PCL: YV factor scores among both boys and girls, whereas correlations between individual subscales of the YPI and items of the PCL: YV were not as consistent. A cross-tabulation of groupings based on the three-factor models of the two instruments largely supported the categorical convergent validity of the YPI, particularly for low and high scorers. Although more studies with larger samples are needed, results indicate that the YPI is a cost-effective measure of psychopathic traits in adolescents in research settings.

 • 48.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kerr, Margaret
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Bullying in school and violence on the streets: are the same people involved?2001Ingår i: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, ISSN 1404-3858, E-ISSN 1651-2340, Vol. 2, nr 1, s. 31-49Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Examined the relationship between bullying in school and street violence. 2,915 adolescents (aged 14-15 yrs) completed questionnaires concerning street violence, weapon carrying, violence victimization, loitering, bullying, and nights away from home. Results show that bullying others in school was strongly linked to violent behavior and weapon-carrying on the streets, both among males and females. Bullying others in school was also related to being violently victimized on the streets. Findings suggest that school bullying is in many cases a part of a more general violent and aggressive behavior pattern, and that preventive efforts targeting individuals with bullying behavior in school may decrease violence among adolescents in the community as well.

 • 49.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Kerr, Margaret
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Callous, unemotional traits in violent and frequent conduct-problem behavior among non-referred youthsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Andershed, Henrik
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.
  Koehler, Denis
  Louden, Jennifer Eno
  Hinrichs, Guenter
  Does the three-factor model of psychopathy identify a problematic subgroup of young offenders?2008Ingår i: International Journal of Law and Psychiatry, ISSN 0160-2527, E-ISSN 1873-6386, Vol. 31, nr 3, s. 189-198Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study tests the utility of the personality-based three-factor model of psychopathy according to the Hare Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV). This model of psychopathy excludes aspects of criminal behavior as opposed to other models of psychopathy. The main research question was to what extent the three-factor model of psychopathy can identify a problematic subgroup of young offenders. The sample consisted of 148 incarcerated young male criminal offenders, between 15 and 25 years of age (mean=19.07, SD=2.11) who were recruited from a central detention center for young offenders in a northern German county. Model-based cluster analysis of the three psychopathy factors showed that three different clusters labeled: (i) Unemotional/Impulsive-Irresponsible, (ii) Low traits, and (iii) Psychopathic personality, had the best fit to the data. The psychopathic personality cluster with high scores on all three factors of the PCL:SV exhibited, as expected, a significantly higher prevalence of conduct disorder and substance use problems, but was not significantly different from the other clusters on past criminality and previous incarcerations. In conclusion, the results showed that the three-factor model of psychopathy can be useful in identifying a problematic subgroup of young offenders. (C) 2008 Published by Elsevier Inc.

1234567 1 - 50 av 1162
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf