oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Are boys and girls treated in the same way by the social services?2002In: Gender in social work: promoting equality / [ed] Christine Gruber, Helga Stefanov, Lyme Regis: Russell House , 2002, p. 119-131Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Are boys and girls treated in the same way by the social services?2001In: Gender - Aspekte in der sozialen Arbeit / [ed] Christine Gruber, Elfriede Fröschl, Wien: Czernin , 2001, p. 329-348Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Att observera, tala med och lyssna till barns och ungdomars berättelser2007In: Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning / [ed] Elinor Brunnberg, Elisabet Cedersund, Uppsala: NSU press , 2007, p. 23-50Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Barns röster – inte bara vuxnas – kan ibland höras inom forskningen om välfärdsstatens villkor och aktiviteter. Forskning som berör barn och barns livsvillkor kan ha ett ’outsider within’ perspektiv. Den kan handla om strukturella frågor, men gäller ofta studier av barns samspel där barns relationer till vuxna eller jämnåriga studeras. Barn kan vara i olika åldrar, pojkar och flickor, med olika klasstillhörighet, med och utan funktionshinder och från olika länder. Barn är en minst lika varierad grupp som vuxna. I den här artikeln diskuteras möjligheter få kännedom om barns ståndpunkt dels utifrån intervjuer med hörselskadade barn i åldern 8-14 år och dels utifrån ’höringar’ med hörselskadade och döva ungdomar i åldern 18-23 år. ‘Höringar’ är en deltagandemodell med kreativa inslag, som arbetats fram för att ge barn möjlighet att fritt kunna redovisa sina tankar och åsikter i olika för dem centrala välfärdsfrågor.

 • 4.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Barnforskning i socialt arbete: en studie av avhandlingar2007In: Socionomutbildning i omvandling 1967 till 2007: en jubileumsskrift, Örebro universitet / [ed] Elinor Brunnberg, Örebro: Örebro universitet , 2007, p. 121-146Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I de barnavhandlingar som skrivits i socialt arbete sedan starten 1980 har forskarna arbetat utifrån olika barnperspektiv. De barnrelaterade avhandlingar kan beskriva hur det är att vara barn eller ungdom, hur det är att vara förälder och ha barn, hur det är att arbeta med föräldrar eller hur det är att arbeta med barn/ungdomar. Vuxna kan beskriva sin egen barndom. Barndomen kan även ha analyseras på ett strukturellt plan. Barnen själva är en social grupp med en underordnad position som informatörer. Empirin kommer betydligt oftare från vuxna än från barn. Det fi nns skillnader i inriktningen på barnforskningen mellan de olika universitetsorterna och om barnforskarna i sin forskning utgått från information direkt från barn eller från vuxna.

 • 5.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  'Då blev jag besviken': en fenomenologisk analys av fyra berättelser2007In: Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning, Uppsala: NSU Press , 2007, p. 65-86Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I det här kapitlet diskuteras fenomenologisk filosofi och dess influenser på olika forskningsmetoder som deskriptiv fenomenologi och fenomenografi. I kapitlet kommer även att visas hur man kan göra en deskriptiv fenomenologisk analys. Utgångspunkten för analysen är fyra korta berättelser som skrivits av fyra flickor som deltagit i en kurs inom ett s.k. individuellt program. Syftet med kapitlet är att visa hur en deskriptiv fenomenologisk analys kan ge en fördjupad förståelse för flickors erfarenheter av sociala relationer samt när och hur de upplevt besvikelser i relationer till andra.

 • 6.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Fattiga barn nu och då2008In: Villkorandets politik: fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu / [ed] Hans Swärd, Marie-Anne Egerö, Malmö: Égalité , 2008, p. 311-319Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Hard-of-hearing children's sense of identity and belonging2010In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 12, no 3, p. 179-197Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study explores the process of identity construction for hard-of-hearing (HH) children in Sweden. Twenty-nine children aged 9-16 years who attended special classes for HH students were interviewed. During this longitudinal study, all classes were moved from an oral to a signing school environment. The findings support the position that a bilingual HH identity exists. HH children often construct their identity by widening their reference group to include not just HH but also those who are 'almost the same'. They can have a sense of belonging either to deaf or hearing children, or both. In the development of identity HH children make distinctions between subgroups within their reference group. There were also children in crisis or with an unclear identity. This needs to be further explored to determine if the crisis is a productive part of identity construction or a problem requiring support. Gender construction also needs to be further explored.

 • 8.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  I välfärdens skugga: socialt arbete med barn i Sverige och England2001Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Syftet med studien har varit att beskriva skillnader och likheter i socialtjänstens och Personal social services arbete med barn i Sverige och England. Vid insamlandet av det empiriska materialet har två lokala områden - Örebro och Leicestershire framförallt fokuserats. I Örebro har även jämförelser över tid gjorts mellan 1992 och 1998/1999. Studiens design har varit att socialarbetare i Sverige och England, fått ta bedöma samma fiktiva fallbeskrivning - en vinjett. Socialarbetarna har även kvalitativt intervjuats och besvarat ett frågeformulär. I studien har även en enkät om tillgången på barnomsorg besvarats av 38 mellansvenska kommuner. Jämförelser har gjorts med det engelska countiet dvs. två befolkningsmässigt lika stora områden.

  Resultat från studien visar att den offentliga barnomsorgen i det engelska countiet är begränsad. En ministödsmodell där familjestödet och den offentliga barnomsorgen ges i begränsad omfattning tycks gälla. England är en 'femalecarer' stat. Familjestödet och den offentliga barnomsorgen är däremot i Sverige mer omfattande och kan sägas utgå från en behovsmodell. Sverige kan beskrivas som en 'dualcarer' stat där den andra vårdande parten förutom kvinnorna är staten. I en vinjettstudie där socialarbetare i de båda länderna bedömt ett utsatt barns situation reagerar svenska och engelska socialarbetare olika. De svenska socialarbetarna vill engagera sig i en mindre problemfylld situation än de engelska. I en sannolik misshandelssituation vill socialarbetarna i den svenska kommunen oftare än de engelska socialarbetarna omhänderta barnet. Vad som är 'det bästa' för barnet bedöms olika. Ett skyddande barnperspektiv tycks ha förstärkts i den svenska kommunen under 1990-talet. De svenska socialarbetarna ville 1998/1999 oftare än 1992 omhänderta och placera barnet någon annanstans än i familjen. Trots de skilda attityder svenska och engelska socialarbetare visar i vinjettstudien omhändertas förhållandevis ungefär lika många barn i verkligheten i Sverige och England.

  Den svenska socialtjänsten tycks vara mer accepterad och paternalistisk än den engelska, som är mer ifrågasatt och där familjeautonomin prioriteras samtidigt som staten även i England skyddar och ger stöd till barn i utsatta situationer. Synen på fysisk bestraffning av barn är olika. Även barnens levnadsvillkor skiljer sig åt bl.a. genom att  betydligt fler engelska än svenska barn växer upp i fattigdom. Socialarbetarna i båda länderna bedömde sin professionella status på mellan eller låg nivå. De svenska socialarbetarna upplevde dock att de befann sig i medvind medan de engelska socialarbetarna befann sig i motvind.

  List of papers
  1. Vård och omsorg av förskolebarn i Sverige och England
  Open this publication in new window or tab >>Vård och omsorg av förskolebarn i Sverige och England
  1994 (Swedish)In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 1, no 2-3, p. 161-176Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [sv]

  Ett engelskt daghem i offentlig regi motsvaras av fyrtiosex svenska. Det är bara ett exempel på stora skillnader mellan Sveriges och Englands stöd till barnfamiljer. I England betraktas vård och omsorg om små barn som ett privat problem och en uppgift framförallt för kvinnorna medan det i Sverige också är ett offentligt ansvarsområde. Den svenska staten kan därför beskrivas som en tvåpartsvårdarstat medan den engelska snarare är en kvinnovårdarstat.

  Keywords
  förskola, barn, familj, Sverige, England
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-5979 (URN)
  Available from: 2009-03-09 Created: 2009-03-09 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
  2. Vinjettstudie av socialt arbete med barn i Sverige och England
  Open this publication in new window or tab >>Vinjettstudie av socialt arbete med barn i Sverige och England
  2001 (Swedish)In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 3, forskningssupplement 13, p. 1-16Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [sv]

  FN:s barnkonvention är ett internationellt bindande avtal om barns rättigheter som fler stater accepterat än något annat fördrag, men socialt arbete sker varken i Sverige eller England utifrån ett barnperspektiv i överensstämmelse med konventionsbestämmelserna. Barn i kaotiska familjer i kontakt med socialtjänsten får i begränsad utsträckning yttra sig och arbetet tycks inte ske utifrån att barn i en misshandelsfamilj också befinner sig i en utsatt kommunikativ situation. Enligt konventionen skall barn skyddas från övergrepp inom familjen och ‘det bästa’ för barnet vara utgångspunkten för alla bedömningar. Familjens autonomi och synen på våld mot barn inom familjen är olika i den svenska och engelska välfärdsstaten och tycks vara centrala dimensioner som leder till skilda bedömningar av vad som är det bästa för barnet.

  Keywords
  vignette, child abuse, social work, child, UN CRC, vinjett, barnmisshandel, barn, socialt arbete, FNs barnkonvention
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-5977 (URN)
  Available from: 2009-03-09 Created: 2009-03-09 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
  3. Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser
  Open this publication in new window or tab >>Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser
  2001 (Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  The joy is seeing people being able to change themselves. It's enabling people to change. That is joy; to see someone has understood and got something back out of it; to make their lives better. That is joy[1].

  Socialt arbete är ett kreativt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Att genom sina arbetsinsatser göra det möjligt för människor att förändras så att de kan leva ett bättre och mindre utsatt liv ger både svenska och engelska socialarbetare arbetsglädje. Det som gör socialarbetare besvikna är när det byråkratiska eller politiska systemet osynliggör eller försvårar det emotionellt omgestaltande arbetet tillsammans med klienterna. Svenska och engelska socialarbetare hade i början på 90-talet en samstämmig uppfattning om att de som professionella aktörer inte hade hög status. I den engelska välfärdsstaten blåste det motvind för socialarbetarna medan de svenska socialarbetarna under hela 90-talet befunnit sig i medvind.

  [1] Citat från intervju med engelsk socialarbetare.

  Keywords
  socialt arbete, profession, utsatthet, professionell aktör, arbetsglädje, status, social work, profession, occupation, exposure, status
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-5980 (URN)
  Available from: 2009-03-19 Created: 2009-03-09 Last updated: 2020-01-29Bibliographically approved
 • 9.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Media och socialt arbete: en explorativ studie av medierapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och Finland2001In: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol. 23, no 2, p. 31-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Medias rapportering om socialt arbetes vardagspraktiska verksamhet kan utlösa en politisk och byråkratisk kris. Händelser där barn skadas eller dödas trots att socialtjänsten har kontakt med familjen är skandaler där publiciteten kan initiera en krisreaktion. Media är också en arena som klienter eller intressegrupper missnöjda med socialtjänstens verksamhet kan agera på för att försöka förändra verksamheten.

 • 10.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  New bilingual qualitative and quantitative method in studies with deaf and hard of hearing adolescents  2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Previous survey studies for hearing impaired students have not used complete bilingual techniques. The present approach is the first using interactive survey methods with the possibility to answer in sign language. Our research group ICU has addressed HH/deaf adolescents in a number of psychosocial studies using different types of approaches. In upper secondary school for HH/deaf students we made a bilingual study (Swedish and Swedish sign language - SSL) in multiple methods in 2007/2008. In this study we did use methodologically new instruments and students were taking part in the study in their first language. The study, financed by Allmänna Arvsfonden, developed research methods increasing student’s participation. A necessary component is language as well as cultural competence. Our interviewers were themselves deaf/HH. The planning process was conducted with representatives in special interest organisations. Study methods were qualitative interviews (n=25), focus groups (PI-interviews, N=209) and a web-based survey (N=95). The qualitative methods did use visualised creative tecniques. The web-based survey used the instrument”Query & Report”. Technical support was given by Omnitor, a Swedish company with language and cultural competence. We will continue using interactive multi-lingual survey technique (SSL, Braille, written and spoken Swedish) to study psychosocial risks and to make interventions.

 • 11.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Socionomutbildning i omvandling 1967 till 2007: en jubileumsskrift, Örebro universitet2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Boken fokuserar på socionomutbildningens framväxt och omvandling under de 40 år den funnits i Örebro. Flera texter är också smakprov på den forskning som bedrivs inom socionomutbildningen i Örebro idag.

 • 12.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Socionomutbildning i omvandling 1967 till 2007: en jubileumsskrift, Örebro universitet2007Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Detta är en jubileumsskrift med anledning av att Socionomutbildningen i Örebro firar 40 år. Socialhögskolan blev den femte i landet när den startade i januari 1967. Flera kapitel i boken tecknar och diskuterar det sociala arbetets rötter, men det förs också en aktuell diskussion bla om evidensbasering och empowerment. Det presenteras även nya resultat dels från en studie av barnforskningen inom socialt arbete och dels om dilemman för 'icke-traditionella män' att befinna sig på 'traditionellt kvinnliga' områden som socialt arbete. Ett kapitel tar upp frågan om vårt nutida familjeliv som förhandlingsarena. I antologin diskuteras även pedagogiska erfarenheter från socionomutbildningen utifrån olika pedagogiska paradigm, respektive om mötet mellan ämnen som juridik och socialt arbete men också om möjligheter, svårigheter, dilemman i att utbilda för samhällsarbete inom den offentliga sektorn.

 • 13.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Svenska och engelska socialarbetares professionella status, arbetsglädje och besvikelser2001Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [sv]

  The joy is seeing people being able to change themselves. It's enabling people to change. That is joy; to see someone has understood and got something back out of it; to make their lives better. That is joy[1].

  Socialt arbete är ett kreativt arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Att genom sina arbetsinsatser göra det möjligt för människor att förändras så att de kan leva ett bättre och mindre utsatt liv ger både svenska och engelska socialarbetare arbetsglädje. Det som gör socialarbetare besvikna är när det byråkratiska eller politiska systemet osynliggör eller försvårar det emotionellt omgestaltande arbetet tillsammans med klienterna. Svenska och engelska socialarbetare hade i början på 90-talet en samstämmig uppfattning om att de som professionella aktörer inte hade hög status. I den engelska välfärdsstaten blåste det motvind för socialarbetarna medan de svenska socialarbetarna under hela 90-talet befunnit sig i medvind.

  [1] Citat från intervju med engelsk socialarbetare.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 14.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  The school playground as a meeting place for hard of hearing children2005In: Scandinavian Journal of Disability Research, ISSN 1501-7419, E-ISSN 1745-3011, Vol. 7, no 2, p. 73-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The schoolyard is the main social arena for children attending classes for hard of hearing pupils, to meet and mix with other children. Their social interplay with other children is rather restricted during spare time. For the hard of hearing children, included in this study, the surrounding school environment has shifted from one being dominated by spoken language to one being dominated by the use of sign language. Observations by video camera of the children playing during breaks showed that the hearing and the hard of hearing children used the schoolyard in an unequal way. The hard of hearing children were playing in the periphery of the schoolyard and the hearing children in the central interaction areas. In the special school the hard of hearing children were playing in the central interaction areas and often with deaf schoolmates. This may be interpreted as while staying in the integrated environment the hard of hearing boys and girls were socially excluded and in the segregated environment they were socially included.

 • 15.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Tvåspråkigt projekt med mix av kvalitativ och kvantitativ metod: Studie med döva och hörselskadade ungdomar på svenska och svenskt teckenspråk.2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Under läsåret 2007/2008 genomfördes på riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) i Öre­bro projektet Vi är en grupp fast två ändå. Projektet genomfördes av Örebro universitet i samarbete med Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn (DHB), Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades Riksförbund (Hrf), Unga Hörselskadade (UH), Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU), Riksgymnasierna för döva (RGD) och för hörselskadade (RGH).

  Det övergripande syftet med studien har varit att lyfta fram hörselskadade och döva ungdomarnas erfarenheter från skolan, men också deras idéer, önskningar och visioner. Målet har varit att öka ungdomarnas delaktighet i stu­dien genom att ge dem möjlighet att kommunicera på det språk de själva ansett sig vara mest bekväma med – svenska eller svenskt teckenspråk. Ungdomarna har i samtliga delstudier i projektet kunnat välja vilket språk de önskat kom­municera på. Syftet med den här delrapporten är dels att beskriva de tvåsprå­kiga forskningsmetoder som använts och dels att reflektera över be­tydelsen av att genomföra studier där brukares delaktighet spelar en central roll i formulerandet av vilka frågeställningar som är centrala.

  Tidigare har resultat från projektet redovisats i rapporterna Vi är en grupp fast två ändå. Elevers erfarenheter av Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, 2008; Sammanfattning av Vi är en grupp fast två ändå, 2008 och Därför går jag inte till skolan, 2008. Den senare rapporten innehåller intervjuer med några ungdomar om ofta skolkar. Från projektet kommer att publiceras ytterligare rapporter.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 16.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Utsatthet hos ungdomar med hörselskada: intersektionell analys2009In: , 2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 har visat att det även i den reguljära skolan finns en förhållandevis stor grupp av ungdomar som själva uppfattar att de har en eller flera funktionsnedsättningar (ca 15 procent). I presentationen jämförs livsvillkor, levnadsvanor och hälsa för flickor och pojkar med hörselnedsättning med hörande ungdomars. Enkäten har besvarats av alla ungdomar i Örebro län i årskurs 9 och två på gymnasiet. I analysen har ett intersektionellt perspektiv använts när det gäller funktion, kön, hälsa. Det visade bland annat att det är stor skillnad i risken för att också ha tinnitus man har en hörselskada (39 procent) jämfört med om man är hörande (7 procent).  Det var lika vanligt att hörande pojkar som flickor hade tinnitus medan bland hörselskadade ungdomarna var det betydligt vanligare med tinnitus bland pojkarna (50 procent) jämfört med flickor (28 procent) att de förutom hörselskadan också hade tinnitus. Ett annat exempel där en begynnande intersektionell analys gav överraskande resultat gäller olyckor. En stor del av olyckorna hos både hörande och hörselskadade flickor och pojkar sker på väg till eller från skolan eller i skolan.  Det skedde oftast för de hörselskadade pojkarna (27 procent) och nästan lika ofta för de hörande pojkarna (25 procent) medan det var vanligare för de hörande flickorna (22 procent) än för de hörselskadade flickorna (17 procent). Det finnas skillnader relaterade till funktionella olikheter och kön där vi idag inte förstår hur de samverkar och leder till att hörselskadade pojkar löper ökad risk jämför med hörande pojkar medan hörselskadade flickor löper mindre risk än hörande flickor att råka ut för olyckor i skolan eller på väg till och från skolan.

 • 17.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vi bytte våra hörande skolkamrater mot döva!: Förändring av hörselskadade barns identitet och självförtroende vid byte av språklig skolmiljö2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This study is a comparative study with the aim of finding out whether the identity and self-confidence of hearing-impaired children changes when they attend schools with a different language base. The focus of the study was the interaction of hearing-impaired children with other children of the same age. The number of hearing-impaired children in this study was 29. The children were aged between 7 and 14 when the study began.

  In autumn 1994 special classes for hearing-impaired children in Örebro moved from a mainstream school to a special school for Deaf children. In the classroom, the hearing- impaired children in both the mainstream and the special schools were educated in spoken Swedish with signs as support. However, the dominant language outside the classroom changed from spoken Swedish to Swedish sign language.

  Two semi-structured interviews were conducted with the hearing-impaired children in 1994, before the move, and in 1996, after the move. At the same time the children's self-confidence was examined. In both the mainstream and the special school the children's play in the playground was video recorded.

  This study shows that several of the hearing-impaired children were socially isolated. Some even felt little solidarity with their classmates and were solitary. Most of the children were longing to meet more children in their spare time. The playground seemed to be the social arena where children with impaired hearing mainly met other children. The hearing-impaired children as a group were socially excluded and marginalized in the mainstream school. Most of the hearing-impaired children did not describe the same feeling of being outsiders in the special school as in the mainstream school. Most of the hearing-impaired children's confidence improved after the change of school. However, the hearing-impaired children's social situation was not perfect in the special school either.

  The playground is a central arena for hearing-impaired children in trying out their identity. In forming their identity children seem to look for other similarities. The hearing-impaired children experienced affiliation, equality and fellowship with other hearing-impaired children. They also expressed the opinion that Deaf children were "almost similar" to hearing-impaired children. The school situation that strengthens the identity of hearing-impaired children seems to be the school where they feel most at home with their schoolmates. That happened in the special school. However, some of the hearing-impaired children with multi-disabilities had difficulties in both the mainstream school and the special school and failed to find a secure identity as a hearing-impaired child. Unless school arrangements address their social needs, hearing-impaired youngsters could experience an identity crisis.

 • 18.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vinjettstudie av socialt arbete med barn i Sverige och England2001In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 3, forskningssupplement 13, p. 1-16Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  FN:s barnkonvention är ett internationellt bindande avtal om barns rättigheter som fler stater accepterat än något annat fördrag, men socialt arbete sker varken i Sverige eller England utifrån ett barnperspektiv i överensstämmelse med konventionsbestämmelserna. Barn i kaotiska familjer i kontakt med socialtjänsten får i begränsad utsträckning yttra sig och arbetet tycks inte ske utifrån att barn i en misshandelsfamilj också befinner sig i en utsatt kommunikativ situation. Enligt konventionen skall barn skyddas från övergrepp inom familjen och ‘det bästa’ för barnet vara utgångspunkten för alla bedömningar. Familjens autonomi och synen på våld mot barn inom familjen är olika i den svenska och engelska välfärdsstaten och tycks vara centrala dimensioner som leder till skilda bedömningar av vad som är det bästa för barnet.

 • 19.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vård och omsorg av förskolebarn i Sverige och England1994In: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 1, no 2-3, p. 161-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Ett engelskt daghem i offentlig regi motsvaras av fyrtiosex svenska. Det är bara ett exempel på stora skillnader mellan Sveriges och Englands stöd till barnfamiljer. I England betraktas vård och omsorg om små barn som ett privat problem och en uppgift framförallt för kvinnorna medan det i Sverige också är ett offentligt ansvarsområde. Den svenska staten kan därför beskrivas som en tvåpartsvårdarstat medan den engelska snarare är en kvinnovårdarstat.

 • 20.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Berglund, Mats
  Lunds universitet.
  School problems, substance use, mental health and tinnitus in 15-16 year old students with a hearing disability and other disabilities2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  There are few comparative studies on school problems, substance use and mental health in adolescents with and without disabilities attending mainstream school. This survey, “Life and health-young 2005”, included all children in class 9 in Örebro County, Sweden. The group mainly focused in this study is Hard-of-hearing (HH) students with light/moderate hearing loss. There were 56 (1.9%) HH students with multiple disabilities, 93 (3.1%) ‘Just’ HH students, 282 (9.7%) students with some other disability than hearing loss and 2488 (85.2%) with no disability. The group HH with multiple disabilities reported considerably higher scores on mental symptoms, substance use and school problems than the others. A logistic regression analysis showed that mental symptoms explained 17% of the variance, alcohol and drugs 15% and school problems 9%. ‘Just’ HH adolescents and adolescents with some other disability than hearing loss had higher scores on mental symptoms and school problems than those with no disability but not on substance use. Half of the HH student with multiple disabilities also reported tinnitus often/always during the three last months, 33% in the ‘Just’ HH group, 13% in the other disability group and 5% in the no disability group. In conclusion HH students with multiple disabilities in mainstream schools are an exposed group of students that ought to be an important target for preventive work so they get less marginalised.

 • 21.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Cedersund, ElisabetHälsohögskolan, Högskolan i Jönköping.
  Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning2007Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Förändringar av människors villkor i samhället kräver nya sätt att forska. I den här antologin presenteras olika redskap för kvalitativ forskning om välfärd. I antologin utgår forskarna från redan välkända traditioner inom samhällsvetenskaplig forskning, men argumenterar inte bara för etablerade forskningsmetoder och teoretiska perspektiv inom välfärdsforskningen utan också för nya. Antologin har arbetats fram inom ramen för Nordiska Sommaruniversitetet och därmed influerats av olika forskningstraditioner som förekommer vid universitet och högskolor i Norden.

  Nya forskningsmetoder där människornas egna utsagor och upplevelser tillvaratas kan tolkas utifrån redan etablerade teoretiska perspektiv som fenomenologi, hermeneutik och interaktionism. De forskningsansatser som presenteras möjliggör att människor även själva är med och formulerar bilden av sina livsvillkor. I antologin visas hur forskning med dessa ansatser kan ske tillsammans med människor i olika åldrar och livssituationer. I antologin visas också att komparativa ansatser kan öppna för nya insikter om olika dimensioner i välfärdsystemet som en kulturell praktik.

 • 22.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Eriksson, Charli
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Tinnfält, Agneta
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol: om psykisk ohälsa och utvärderade interventioner2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  En riskfaktor för psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är alkoholmissbruk i familjen.

  Barnen och ungdomarna kan indelas i tre grupper, de som mår bra, de som befinner sig i en gråzon, och de som far illa. I denna rapport fokuseras på de barn som far illa. I Sverige finns ca 200 000 barn som lever med minst en förälder som missbrukar alkohol. Studier från andra länder visar också höga siffror och det innebär att det finns två till åtta barn i varje grupp om 25 barn som växer upp i en familj med dessa problem. En amerikansk studie har visat att det är nästan vart tredje barn som är barn till alkoholiserade föräldrar. Livet i en alkoholistfamilj kan vara kaotiskt och oförutsägbart, men också mycket varierat mellan olika familjer.

  Syftet med denna systematiska kunskapsöversikt är att beskriva vilken kunskap som idag finns om psykisk hälsa och ohälsa hos barn med en alkoholiserad förälder alternativt båda föräldrarna samt vilka risker barnen utsätts för. I översikten kommer även vilket stöd och skydd dessa barn behöver och kan få i Sverige idag att presenteras. Kunskapsöversikten kommer dessutom att granska vilka interventioner som utvärderats och presenterats i svensk och internationell forskning Systematisk litteratursökning har gjorts i flera databaser för att hitta vetenskapliga publikationer inom området och en genomgång av samtliga avhandlingar i socialt arbete som skrivits vid fem universitet i Sverige har gjorts. Även andra vetenskapliga rapporter finns med i kunskapsgenomgången. Dessa har hittats mera slumpmässigt vid genomgång av referenslistor, sökning på olika myndigheters databaser, tips från andra forskare m.m.I resultatet presenteras den utsatthet barn till alkoholmissbrukare har ökad risk för. Det kan vara emotionella svårigheter, anpassnings- och beteendeproblem, skolproblem med svårigheter i kamratkontakter och kognitiva problem, samt risk för en ökad alkoholkonsumtion. De skyddsfaktorer som redovisas är faktorer inom barnet själv, stöd till föräldrar och därigenom ett indirekt stöd till barnen, direkt stöd till barnen, t.ex. i form av signifikanta vuxna, samt kritiska händelser som kan fungera skyddande. I Sverige stöder regeringen gruppstödsverksamheter för barn till alkoholiserade föräldrar. I den aktuella kunskapsgenomgången redovisas forskning på interventioner för barn till alkoholiserade föräldrar. Det finns få rapporterade interventioner som också är utvärderade. Trots kritiken mot att så få utvärderade interventionsstudier gjorts, förordas fortsatt gruppstödsverksamhet för barn till alkoholiserade föräldrar samt att individuella och familjebaserade interventionsprogramn utvecklas och utvärderas.

  Download full text (pdf)
  Att ha minst en förälder som missbrukar alkohol
 • 23.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Kattungen - en ´förskola för alla` med teckenspråket som grund: utvärdering efter att hörande barn inkluderats i verksamheten hösten 2006 : ett uppdrag från Örebro kommun2007Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Men det har inte alltid varit så. Kattungen startade 1990 och var då en förskola för döva och gravt hörselskadade barn där miljön var enbart teckenspråkig. År 1998 etablerades för första gången en talspråkig grupp som förskoleklass. Hösten 2006 fick förskolan ett förändrat uppdrag och började ta emot även hörande barn. Våren 2007 när utvärderingen genomfördes fanns sammanlagt 27 barn på Kattungen och av dem var det 17 barn döva/hörselskadade och 10 hörande. Syftet med utvärderingen är att beskriva och analysera förändringen som skett på Kattungen hösten 2006 utifrån föräldrars och pedagogers perspektiv. Studien granskar en verksamhet där barn utan funktionshinder integrerats i en grupp av barn med funktionshinder, alltså det omvända mot vad som brukar förekomma. Underlaget till utvärderingen är dels en enkätstudie med föräldrar och dels fokusgrupper med pedagoger respektive föräldrar. Resultatet visar att Kattungen är en komplex verksamhet där de kommunikativa och språkliga behoven kan vara mycket olika för olika barn men också för olika föräldrar. Att hörande barn inkluderats i förskolans verksamhet uppfattas som positivt av alla grupper. Det har lett till ökade möjligheter för barnen till samspel med jämnåriga samtidigt menar framförallt döva föräldrar att den teckenspråkiga miljön försvagats något. De hörande barnen som Vt 2007 fanns på Kattungen var barn med döva eller hörselskadade föräldrar, syskon eller andra släktingar. De hörande barnen hade alltså en anknytning till teckenspråket i sin hemmiljö även om det inte finns ett sådant krav för att få börja på förskolan.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Fredriksson, Jennie
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Kattungen: en förskola för alla med teckenspråket som grund2008In: DHB-dialog, ISSN 0281-3106, Vol. 35, no 1, p. 10-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Hösten 2006 började den tvåspråkiga förskolan Kattungen i Örebro att ta emot inte bara döva och hörselskadade barn utan även hörande barn. Kattungen är en förskola där verksamheten bygger på svenskt teckenspråk och svenska. Barnen placeras på förskolan just för att utveckla en tvåspråkighet eller för att kunna kommunicera på teckenspråk. Att hörande barn har börjat på förskolan uppfattas både av föräldrar och pedagoger som positivt även om det också lett till att den teckenspråkiga miljön försvagats något. Det har också lett till att barnen fått fler jämnåriga att leka med.

 • 25.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Larsson Sjöberg, Kristina
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Girls are girls and boys are boys: on the construction of gender in dissertations in social work in Sweden 1980-20062008In: Gender and the interests of love: essays in honour of Anna G. Jónasdóttir / [ed] Kathleen B. Jones, Gunnel Karlsson, Örebro: Örebro university , 2008, p. 139-170Chapter in book (Other academic)
 • 26.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Linden Boström, Margareta
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Berglund, Mats
  Tinnitus and hearing loss in 15-16-year-old students: mental health symptoms, substance use, and exposure in school2008In: International Journal of Audiology, ISSN 1499-2027, E-ISSN 1708-8186, Vol. 47, no 11, p. 688-694Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current study assessed the responses from a survey titled ”Life and Health – Young People 2005”, completed by 2.878 15-16 year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Thirty-nine percent of students with hearing loss (slight, mild, or moderate) and 6% of students with normal hearing reported tinnitus often or always during the past three months. Almost no gender difference was observed among students with normal hearing reporting tinnitus (boys 6.3%, girls 5.6%); however, a gender difference was noticed among hard-of-hearing (HH) students (boys 50%, girls 28%). Adolescents with both hearing loss and tinnitus reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than other students. Anxiety in the past three months, male gender, and alcohol consumption in the past year were associated with tinnitus in HH students; irritation and anxiety in the past three months, disability, use of illicit drugs, and truancy predicted tinnitus in the normal hearing group. Consequently, students with a hearing loss and tinnitus are at high risk and should be monitored for subsequent problems.

 • 27.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Berglund, Mats
  Lunds Universitet.
  School adjustment, mental symptoms and substance use in 16 year old students with hearing impairment and other disabilities2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There are few studies on substance use, mental symptoms and school problems in adolescents with multi-disabilities. This survey, “Life and health-young 2005”, included all children in mainstream schools class 9 in the county of Örebro, Sweden. Children attending special schools for deaf/hard-of-hearing and multi-disabled children were not included. There were 56 (1.9%) hard-of-hearing students with some other disability, 93 (3.1%) ‘just hard-of-hearing’ students, 282 (9.7%) students with some other disability than hearing impairment and 2488 (85.2%) without a disability. Hard-of-hearing/other disability group of students reported considerably higher scores on mental symptoms, substance use and school problems than the others. A logistic regression analysis showed that mental symptoms explained 17% of the variance, alcohol and drugs 15% and school problems 9%. The final model explained 24% and included use of illegal drugs (OR 8.3), often irritated (OR 4.2), feeling bad (OR 3.2) and bullied (OR 2.2). In the hard-of-hearing/other disability group 43% reported at least 2 of these symptoms and in the other groups 17%, 18% and 8%, respectively. The combination of hearing impairment and other disabilities increases the risk for mental symptoms, substance use and school problems. This group of students in mainstream schools ought to be an important target for preventive efforts.

 • 28.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Berglund, Mats
  Lund University.
  School adjustment, self-rated health and substance use in -16 year old hard-of-hearing students: a comparative study : life and health : young people 20052007Conference paper (Other academic)
 • 29.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Berglund, Mats
  Lund university.
  Self-rated mental health, school adjustment, and substance use in hard-of-hearing adolescents2008In: Journal of Deaf Studies and Deaf Education, ISSN 1081-4159, E-ISSN 1465-7325, Vol. 13, no 3, p. 324-335Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This survey, "Life and Health—Young People 2005," included all 15/16-year-old adolescents in mainstream schools in the county of Örebro, Sweden. Just students with a slight/mild or moderate hearing loss were included. There were 56 (1.9%) "hard-of-hearing (HH) students with multiple disabilities," 93 (3.1%) students who were "just HH," 282 (9.7%) students with some "other disability than HH," and 2,488 (85.2%) students with "no disability." "HH with multiple disabilities" reported considerably higher scores for mental symptoms, substance use, and school problems than the "no disability" group. Those with "just HH" and those with "other disability than HH" had more mental symptoms and school problems than the "no disability" group but no significant differences in substance use. In conclusion, the combination of a hearing loss and some other disability strongly increases the risk for mental symptoms, school problems, and substance use. This group, thus, is an important target for preventive measures.

 • 30.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro County Council, Department of Community.
  Berglund, Mats
  Departement of Health Sciences, Lund University.
  Sexuality of 15/16-year-old girls and boys with and without modest disabilities2009In: Sexuality and disability, ISSN 0146-1044, E-ISSN 1573-6717, Vol. 27, no 3, p. 139-153Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Girls and boys with disabilities, 15-16 years of age, report a significantly higher rate of sexual debut than adolescents with no disabilities. In a society where a young person with a disability often is considered to have an essentially asexual status, there can be several fronts for adolescents to fight. The survey Life and Health - Young People 2005 was completed by  3,084 adolescents attending mainstream schools in Sweden. In this study the sexual debut in girls and boys with and without disabilities is related to mental health, school exposure and substance use. Our findings might be explained by a mechanism of identity construction from the adolescents' ideas of normality and by a battle for acceptance and confirmation of life. The ideas of normality can be erroneous but still influence the adolescents' sexual activity. Multivariate analyses also showed that the relationship between sex and substance use is strong among all adolescents.

 • 31.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Persson, Carina
  Att höra eller nästan inte höra: Liv & hälsa ung 2005 och 2007 i Örebro län2009Report (Other academic)
  Abstract [en]

  I linje med FN:s barnkonvention och Konventionen om rättigheter förpersoner med funktionshinder ska ungdomars röst göras hörd. Den härrapporten bygger helt på ungdomars uppgifter om sin verklighet.Studierna Liv & hälsa ung 2005 och 2007 visar att i den reguljära skolanupplever drygt fem procent av eleverna att de har ett funktionshinder närdet gäller hörseln och de rapporterar ofta en utsatt situation. Det finns även hörselskadade ungdomar på specialskolan/riksgymnasiet för döva och hörselskadade. De hörselskadade ungdomarna är en grupp som rapporterar en mängd hälsorelaterade problem, många känner sig mobbade av kamrater eller kränkta av vuxna i skolan. Det är också en grupp som förhållandevis ofta rapporterar bruk av alkohol, tobak och narkotika. De kan även ha andra funktionsnedsättningar eller tinnitus. De hörselskadade ungdomarna är en högriskgrupp som behöver uppmärksammas och få ett bättre anpassat stöd. Det behövs fördjupade studier hur stödet kan utformas på ett relevant sätt, speciellt gäller det dem med flera funktionshinder. För att göra detta är det viktigt att ungdomarna själva involveras i arbetet. Fördjupade studier behövs också om hur hörselskadade ungdomars delaktighet i den reguljära skolan kan förbättras samt om vad som skapar exempelvis stress, trötthet och olyckor. Det behövs åtgärder för att minska den mobbning som sker och inte minst minska det ungdomar rapporterar om kränkning från vuxna. Det behövs riktade insatser för att öka de hörselskadade ungdomarnas simkunnighet och fysiska aktivitet. Det är också av stor betydelse för de hörselskadade och döva ungdomarna att det finns kompetent tvåspråkig (svenska och teckenspråk) personal på ungdomsmottagningar och barnahus.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindén Boström, Margareta
  Örebro County Council, Department of Community Medicine and Public Health, Örebro.
  Persson, Carina
  Örebro County Council, Department of Community Medicine and Public Health, Örebro.
  Berglund, Mats
  Departement of Health Sciences, Lund University, Malmö University Hospital, Sweden.
  Hard-of-hearing adolescents reporting some other disability or tinnitus: a replication study including an age-related analysis2009Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  In two previous studies based on the survey, Life & Health Young 2005 in Örebro county 15-16 years old Hard-of-hearing (HH) students with some other disability (HHDIS) and HH with tinnitus (HHTINN) reported considerably higher scores for mental symptoms and substance use than adolescents ‘just‘ HH or hearing adolescents.

   

  In order to replicate these findings we analysed the 2007 survey and included adolescents in grade 7, 9 and 2 in secondary school concerning substance use and depression. We also used reference data from the corresponding adult survey Life & Health 2008. In grade 9 HHDIS (2.0%) and HHTINN (2.0 %) both reported strongly increased rates of risky alcohol consumption (55/51% versus 13%), daily tobacco use (57/54% versus 10%) and depression (43/43% versus 14%) than hearing or ´just´ HH adolescents. Similar but less pronounced changes were present in grade 7 and grade 2. In HHDIS increased risk drinking was found until age 35, increased daily tobacco use until age 50 and increased depression until age 65. In HHTINN only rate of depression was increased in adult life.

   

  HHDIS and HHTINN thus are important targets for preventive measures. In addition tinnitus in young people can be a marker like disability of vulnerability.

 • 33.
  Brunnberg, Elinor
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Pećnik, Ninoslava
  Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia.
  Assessment processes in social work with children at risk in Sweden and Croatia2007In: International Journal of Social Welfare, ISSN 1369-6866, E-ISSN 1468-2397, Vol. 16, no 3, p. 231-241Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to compare Swedish (SSWs) and Croatian (CSWs) social workers’ assessments and protection of a 4-year old child exposed to risk in its own family. Data were collected by means of a vignette. The participants answered open-ended questions and rating scales. Results suggest that SSWs have a more supportive and child welfare approach than CSWs and CSWs have a more child-protective focus in their assessment than SSWs. In a situation with visible consequences of abuse on the child’s body, there is a great lack of agreement among the social workers’ reactions within and between the countries. Most of the social workers considered appropriate removing the child from the home voluntarily or compulsory.  Despite fundamental similarities in assessments between the countries, a significant difference in preferred interventions was found. SSWs were less in favour of removing a child from its home by a care order than CSWs.

 • 34. Cedersund, Elisabet
  et al.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Att studera välfärd på nytt sätt2007In: Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning / [ed] Elinor Brunnberg, Elisabet Cedersund, Uppsala: NSU Press , 2007, p. 7-19Chapter in book (Other academic)
 • 35. Gunnarson, Birgitta
  et al.
  Kylander, Kristina
  Risberg, Helen
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barn i ingenmansland2004In: Socionomen, ISSN 0283-1929, no 7, p. 40-43Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 36.
  Hedin, Lena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Höjer, Ingrid
  Brunnberg, Elinor
  Jokes and routines make everyday life a good life: on 'doing family' for young people in foster care in Sweden2012In: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 15, no 5, p. 700-715Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to identify inclusion practices in foster families by studying the everyday life of young people entering various types of foster family. Structure and warmth in the family stand out as important dimensions of everyday life. What is not so evident in previous research is the way emotional 'warmth' is created. In particular, joking, gentle teasing and laughing, which in this paper stand out as important inclusion practices, seem to be rather unknown aspects in foster care, as is the importance of doing things together in everyday life. The young people's contributions in creating a good family atmosphere are visible in the study, as is their capacity to adapt to a new family. Daily routines normalise the adolescents' everyday life. Negotiations make them part of important decisions, and may strengthen them as social agents. Foster parents' positive attitude towards birth family facilitates birth parents' support to their children. In this case study, mixed qualitative methods are used: interviews, network maps, 'beepers' and video recordings in the foster home.

 • 37.
  Hedin, Lena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Höjer, Ingrid
  Brunnberg, Elinor
  Settling into a new home as a teenager: about establishing social bonds in different types of foster families in Sweden2011In: Children and youth services review, ISSN 0190-7409, E-ISSN 1873-7765, Vol. 33, no 11, p. 2282-2289Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper provides a glimpse into young people's experiences and understandings of everyday life during their initial stages of placement in various types of foster families. The way family interactions strengthen or weaken the social bond between foster youth and foster family is focused upon. In this study the young people in kinship foster families reported the strongest social bonds to their foster families and the adolescents in traditional foster families the weakest. This is in line with previous research. However, youth in network foster families with whom they were not so close prior to placement also reported rather strong social bonds to the foster family, which is not well known. Including network foster families in the study sheds light on the importance of adolescents' active involvement and agency in choosing their foster family. Examples of family interactions which seem to be crucial in strengthening social bonds, also in traditional foster families, are e.g. fair treatment by other family members, mutual family activities, negotiating to find solutions, and, which is not so well known, humorous joking and laughing together. (C) 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 38.
  Hedin, Lena
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Höjer, Ingrid
  Socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Why one goes to school: what school means to young people entering foster care2011In: Child & Family Social Work, ISSN 1356-7500, E-ISSN 1365-2206, Vol. 16, no 1, p. 43-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this interpretative childhood study of 17 boys and girls 13 – 16 years old placed in foster families, the experiences and attitudes towards school are explored. The importance of school as an arena for both learning and socialization is emphasized. Data were collected through interviews, network maps, and text answers via mobile phone (‘beepers’). Their educational improvement was based on their understanding of scholastic achievement as meaningful for their future, stability in daily routines, and the involvement and support of family, peers, and teachers. Access to peers at school is important, and group activities facilitate this. Because of their background, foster youth can also be exposed to bullying from peers. Both learning and socialization at school affect their self-esteem. 

 • 39.
  Johansson [Tinnfält], Agneta
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Eriksson, Charli
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Adolescent girls' and boys' perceptions of mental health2007In: Journal of Youth Studies, ISSN 1367-6261, E-ISSN 1469-9680, Vol. 10, no 2, p. 183-202Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aims of this study are to analyse the concept of mental health from the perspective of adolescent girls and boys and to describe what adolescent girls and boys regard as important determinants of mental health. Interviews with 48 children, 13 and 16 years old, in Sweden were held individually or in focus groups. The adolescents perceived mental health as an emotional experience, where positive as well as negative health is part of the concept. Family is the most important determinant for young people's mental health, closely followed by friends. Neither girls nor boys believed that there were any large differences in mental health between girls and boys. Age differences seemed to be more important than gender in the perception of mental health by children.

 • 40.
  Kullberg, Christian
  et al.
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Vinjetter som verktyg i studier av välfärdsprofessioner2007In: Välfärdspolitik i praktiken: om perspektiv och metoder i forskning, Uppsala: NSU press , 2007, p. 175-195Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I kapitlet belyses möjligheter och begränsningar med att använda vinjettmetoden i studier av välfärdssystemens praxis. I framställningen redogörs för vinjettstudiers design. Olika aspekter av konstruktionen av vinjetter och kompletterande enkäter eller intervjuer behandlas. Bland annat diskuteras vilka möjligheter forskaren har att utforma vinjetten så att den, så väl som möjligt, överensstämmer med de fall professionella kan möta i sitt dagliga arbete. I kapitlet behandlas också den potential till olika typer av komparationer som vinjettstudier öppnar upp för. Avslutningsvis förs en diskussion om vinjettmetodens för- och nackdelar. Där berörs relationen mellan den fiktiva verklighet som vinjetterna och vinjettsvaren representerar och de autentiska fall som professionella inom välfärdssystemen eller andra svarande möter

 • 41.
  Norberg, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Därför går jag inte till skolan: Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med detta arbete är syftet att ge en kvalitativ förståelse för hur livssituationen kan vara hos elever som skolkar på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Arbetet är en tilläggsstudie till rapporten Vi är en grupp fast två ändå. Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter från Riksgymnasiet (Norberg, Yström & Brunnberg, 2008). När skolk tas upp i den ovan nämnda rapporten berättar elever att de oftast arbetar i små grupper och på så sätt är vana att få mycket stöd i skolarbetet. Det kan i sin tur leda till en slapp inställning till skolan. Utöver det berättar elever också om hinder i kommunikationen mellan elever och lärare. Det kan i sin tur leda till att eleverna inte blir så motiverade för att engagera sig i skolarbetet. Det finns på RGD/RGH precis som på andra skolor elever som ofta skolkar. Skolk är ett utåtagerande beteende som antingen syftar till att synas eller till att inte synas. Personer som tidigt fått klara sig själva får sina behov tillfredsställda genom att själva ta ansvar för det här och nu, vilket kan vara svårt att göra i skolan på samma sätt som hemma. Metoden i den aktuella studien, som är en kompletterande studie, är djupintervjuer med tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade som ofta skolkar. I resultatet ges en beskrivning av de tre intervjuade elevernas livssituation. Tiden före de började på gymnasiet har hos intervjupersonerna kantats av trassliga hemförhållanden med skilsmässor och alkoholiserade föräldrar. Den miljö som eleverna levt och lever i är komplicerad och en av eleverna berättar att denne har ett eget alkoholmissbruk idag. Vuxenkontakten, både i skolan och på boendet, är bristande och de jämnåriga får då en stor betydelse. Livet i Örebro beskrivs både som skrämmande och roligt, på grund av kompistrycket. Något som påverkar vuxenkontakterna är möjligheter eller snarare bristande möjligheter till kommunikation.Föräldrar och lärare med bristande teckenspråkskunskaper utgör en svag länk till vuxenvärlden.Således är det flera faktorer som tillsammans leder till elevernas utåtagerande beteende;skolkandet. Diskussionen manar till egen reflektion kring elevernas brist på behovstillfredsställelse, kring elevernas vuxenkontakter och kring elevernas livssituation förr och nu.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 42.
  Norberg, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Yström, Gabriella
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sammanfattning. Vi är en grupp fast två ändå: om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Till Riksgymnasiet för döva (RGD) och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH) i Örebro kommer döva och hörselskadade elever från hela landet. RGD riktar sig till teckenspråkiga döva och gravt hörselskadade elever. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk. RGH riktar sig till gravt hörselskadade elever och undervisningen sker akustiskt anpassad miljö på talad svenska med stöd av hörseltekniska hjälpmedel och tecken. Klasserna på skolan är oftast jämförelsevis små, sällan fler än 10 elever per klass. De är lokalmässigt placerade på fyra olika gymnasieskolor i Örebro där det också går hörande elever i den vanliga gymnasieskolan. Så i den dagliga skolmiljön möts döva, hörselskadade och hörande ungdomar på skolgården även om de organisatoriskt tillhör skilda skolor. RGD och RGH är administrativt samordnat till det vi i fortsättningen kommer att kalla för riksgymnasiet. Det kan i den vanliga gymnasieskolan inte bara finnas hörande utan även hörselskadade elever framförallt med lätta eller måttliga hörselskador.Under våren 2005 kom oroande signaler från föräldrar och lärare om hög frånvaro bland eleverna på riksgymnasiet, dåliga studieresultat och många sociala problem. Oroande var också rapporter om stress, psykiska problem och bruk av alkohol och droger. Av de elever som lämnat den tioåriga specialskolan och fortsatt till riksgymnasiet har mer än hälften inte godkänt i ämnen som svenska, matematik och engelska (Specialskolemyndigheten, 2006). De allra flesta av dessa elever blir antagna på det individuella programmet på riksgymnasiet. Till riksgymnasiet kommer även elever med bra studieresultat från specialskolor, kommunala profilskolor eller grundskolor. Ungdomarna på riksgymnasiet kan alltså komma från många olika typer av skolmiljöer och ha helt olika erfarenheter med sig i bagaget. Det finns begränsade kunskaper om hur olika skolmiljöer påverkar döva och hörselskadade ungdomars lärande och tilltro till sin förmåga att klara av högre studier. Det som är känt idag är att endast 10–15 % av eleverna på RGH har visat sig gå vidare till universitet eller högskola. Jämförelsevis är rikssnittet 45 % av alla elever i Sverige (Hörselskadades Riksförbund, 2007). Med anledning av de ovanstående signalerna är det angeläget att få ökad kunskap från ungdomarna själva om deras erfarenheter från utbildningssituationen och skolmiljön. Därför genomförde Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR och forskare från forskargruppen ICU, Örebro Universitet projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden respektive Forskningsrådet för Arbetsliv och Samhälle, FAS. I projektet som kallades ”Fältstudie av riksgymnasierna för döva och hörselskadade, RGD/RGH i Örebro” ingick även RGD/RGH, Unga Hörselskadade UH, Sveriges Dövas Ungdomsförbund SDU och Hörselskadades Riksförbund HRF. Fältstudien samordnades med ett FAS-projekt om Hörselskadade, döva och hörande ungdomars livsvillkor och kultur. Resultat från den samordnade och genomförda studien kommer att presenteras i fyra rapporter. Signaler om hög frånvaro och lågt antal fullständiga slutbetyg på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) är bakgrunden till att denna studie inleddes. Vid RGD/RGH fannsnär studien genomfördes under läsåret 2007/2008 436 elever registrerade. Studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. Centralt är ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktiga. Studien har gjorts utifrån två övergripande frågeställningar; Hur upplevs delaktighet i utbildningssituationen i skolan av eleverna? Hur fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare? Frågeställningarna har besvarats utifrån sex beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna har behandlat utbildningens kvalitet, språk, social miljö, tolkanvändning/tekniska hjälpmedel i undervisningssituationen, förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför framtiden. Andra beskrivningskategorier har behandlat det sociala klimatet på skolorna, men också förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför framtiden.

  Metoder som använts i studien är dels individuella djupintervjuer och dels PI-intervjuer. Totalt har 25 elever intervjuats individuellt medan 209 elever har medverkat vid PI-intervjuer. En PI-intervju är en fokusgruppsintervju med kreativt inslag. Studien har ett bortfall när det gäller elever med hög frånvaro. En kompletterande studie kommer att göras med elever som ofta skolkar. Resultaten visar att informationen eleverna fått inför studiestarten på RGD/RGH varierar beroende på vilken skolform de gått i. Elever som gått på specialskolor har fått bra information, medan elever som gått integrerade i grundskolan ofta fått bristfällig information. Under det första läsåret sätter många elever det sociala livet i främsta rummet, då en övervägande andel av eleverna kommer till en ny stad, en ny familj eller annat boende, och nya kompisrelationer ska etableras. Denna omställning påverkar utbildningssituationen. Resultatet visar också att en utbildningssituation med hjälpmedel och/eller med tolk innebär en kommunikativt annorlunda situation än vad många elever är vana vid. Hörseltekniken krånglar ibland och den indirekta kommunikationen via tolk blir ofta osäker, vilket påverkar upplevelsen av delaktighet. Eleverna oroar sig för att den indirekta kommunikationen kan påverka deras betyg negativt. Tolksituationen skapar en distanserad relation till läraren. Eleverna beskriver klyftor mellan RGD/RGH elever och de hörande eleverna, men också mellan RGD och RGH elever. Nyckeln för umgänge mellan grupperna är kommunikationen. Flera elever på RGH behärskar inte att kommunicera på teckenspråk och flera elever på RGD behärskar inte tal. Kommunikationssvårigheterna kan tolkas som att språket, mer än funktionshindret är en gränsskapande barriär som skapar distans mellan grupperna och minskad delaktighet. Men det kan också tolkas som att språket är en sammanbindande faktor för grupperna när språkkunskapen finns. Detta gäller såväl i undervisningssituationen som i den sociala situationen. Både döva och hörselskadade elever uttrycker önskemål om att på ett friare sätt än idag kunna välja kurser och därmed också språk i olika undervisningssituationer. Detta istället för att som nu välja RGD eller RGH och därmed språk för hela studietiden. En vision som eleverna gav uttryck för om utbildningens organisering var en social modell där språkliga och kunskapsbundna dimensioner spelade en central roll istället för, som nu vara en handikappbunden utbildning. Programinnehåll och kunskapsnivå skulle styra utbildningens längd istället för elevens grad av hörselnedsättning. Eleverna ville också att språkvalet skulle vara friare. Citatet i studiens titel visar att elever på RGD/RGH oftast av omgivningen betraktas som en gemensam minoritetsgrupp medan eleverna själva ser sig som två olika minoriteter med olika språk och kultur. Samtidigt känner eleverna på RGD och RGH ändå tillhörighet till varandra och uttrycker en önskan om ökad samverkan. Det gäller även med hörande ungdomar framförallt de med intresse för teckenspråk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 43.
  Norberg, Maria
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Yström, Gabriella
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Vi är en grupp fast två ändå: om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet2008Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Signaler om hög frånvaro och lågt antal fullständiga slutbetyg på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade (RGD/RGH) är bakgrunden till att denna studie inleddes. Vid RGD/RGH fannsnär studien genomfördes under läsåret 2007/2008 436 elever registrerade. Studiens syfte är att kartlägga och beskriva de erfarenheter och uppfattningar döva och hörselskadade elever vid RGD/RGH har om sin skolgång ur ett pedagogiskt, språkligt och socialt perspektiv. Centralt är ungdomarnas möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktiga. Studien har gjorts utifrån två övergripande frågeställningar; Hur upplevs delaktighet i utbildningssituationen i skolan av eleverna? Hur fungerar samspelet eleverna emellan och mellan elever och lärare? Frågeställningarna har besvarats utifrån sex beskrivningskategorier. Beskrivningskategorierna har behandlat utbildningens kvalitet, språk, social miljö, tolkanvändning/tekniska hjälpmedel i undervisningssituationen, förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför framtiden. Andra beskrivningskategorier har behandlat det sociala klimatet på skolorna, men också förberedelser inför skolstarten på RGD/RGH samt förväntningar inför framtiden.

  Metoder som använts i studien är dels individuella djupintervjuer och dels PI-intervjuer. Totalt har 25 elever intervjuats individuellt medan 209 elever har medverkat vid PI-intervjuer. En PI-intervju är en fokusgruppsintervju med kreativt inslag. Studien har ett bortfall när det gäller elever med hög frånvaro. En kompletterande studie kommer att göras med elever som ofta skolkar. Resultaten visar att informationen eleverna fått inför studiestarten på RGD/RGH varierar beroende på vilken skolform de gått i. Elever som gått på specialskolor har fått bra information, medan elever som gått integrerade i grundskolan ofta fått bristfällig information. Under det första läsåret sätter många elever det sociala livet i främsta rummet, då en övervägande andel av eleverna kommer till en ny stad, en ny familj eller annat boende, och nya kompisrelationer ska etableras. Denna omställning påverkar utbildningssituationen. Resultatet visar också att en utbildningssituation med hjälpmedel och/eller med tolk innebär en kommunikativt annorlunda situation än vad många elever är vana vid. Hörseltekniken krånglar ibland och den indirekta kommunikationen via tolk blir ofta osäker, vilket påverkar upplevelsen av delaktighet. Eleverna oroar sig för att den indirekta kommunikationen kan påverka deras betyg negativt. Tolksituationen skapar en distanserad relation till läraren. Eleverna beskriver klyftor mellan RGD/RGH elever och de hörande eleverna, men också mellan RGD och RGH elever. Nyckeln för umgänge mellan grupperna är kommunikationen. Flera elever på RGH behärskar inte att kommunicera på teckenspråk och flera elever på RGD behärskar inte tal. Kommunikationssvårigheterna kan tolkas som att språket, mer än funktionshindret är en gränsskapande barriär som skapar distans mellan grupperna och minskad delaktighet. Men det kan också tolkas som att språket är en sammanbindande faktor för grupperna när språkkunskapen finns. Detta gäller såväl i undervisningssituationen som i den sociala situationen. Både döva och hörselskadade elever uttrycker önskemål om att på ett friare sätt än idag kunna välja kurser och därmed också språk i olika undervisningssituationer. Detta istället för att som nu välja RGD eller RGH och därmed språk för hela studietiden. En vision som eleverna gav uttryck för om utbildningens organisering var en social modell där språkliga och kunskapsbundna dimensioner spelade en central roll istället för, som nu vara en handikappbunden utbildning. Programinnehåll och kunskapsnivå skulle styra utbildningens längd istället för elevens grad av hörselnedsättning. Eleverna ville också att språkvalet skulle vara friare. Citatet i studiens titel visar att elever på RGD/RGH oftast av omgivningen betraktas som en gemensam minoritetsgrupp medan eleverna själva ser sig som två olika minoriteter med olika språk och kultur. Samtidigt känner eleverna på RGD och RGH ändå tillhörighet till varandra och uttrycker en önskan om ökad samverkan. Det gäller även med hörande ungdomar framförallt de med intresse för teckenspråk.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 44.
  Pecnik, Ninoslava
  et al.
  Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb, Croatia.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Professionals' characteristics, viktim's gender, and case assessments as predictors of professional judgments in child protection2005In: Review of Psychology, ISSN 1330-6812, Vol. 12, no 2, p. 133-146Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scant research on child protection professionals' decision-making demonstrates complexity of identifying and responding to child maltreatment. In order to understand processes involved in professionals’ judgements, methodological approaches are needed which allow that multiple potentially relevant factors are evaluated. A technique of vignettes was used in this study of 87 Croatian and 72 Swedish social workers. The first aim was to investigate if professional’s individual characteristics and experiences and their social welfare system/culture were related to professionals’ reactions to a case of alleged child abuse depicted in a vignette. Results showed that age, parenthood status, length of professional experience, frequency of corporal punishment and bruises in childhood and a country of residence correlated with particular variables from the domain of case assessments and judgements about appropriate interventions. The second aim was to determine the relative contributions of professionals’ characteristics, victim’s gender and case assessments to explaining differences in judgements about appropriateness of removing a child from home compulsorily and maintaining a child at home with social support being offered. Female gender of the abused child, perceptions of father’s violence, previous judgements about appropriate interventions and assessment of risk and main problem/s at the final stage predicted judgements about removing a child from home.

 • 45.
  Tinnfält, Agneta
  et al.
  Örebro University, Department of Health Sciences.
  Brunnberg, Elinor
  Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Towards identifying and supporting children of alcoholics: adolescents´ perspectives2008Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Purpose: A large group among children and adolescents, who are at risk of abuse and neglect, are children of alcoholics (10-30%). Not all of them have big problems, but they are at risk for mental health problems, like emotional, behavioural, adaptive and cognitive problems as well as alcohol use disorder. In Sweden support groups for children of alcoholics (CoA) are common in the municipalities. However, only approximately 1% of the CoA gets this type of support, because few are identified and supported. The aim of this study is to describe how children of alcoholics signal being abused and neglected, and how they perceive that adults can identify, help and support them. Method: Support groups for CoA were identified in five Swedish municipalities, and adolescents who participate in theses groups were invited to participate in an interview study. Adolescents, 12 to 19 years old, were interviewed either individually or in focus groups. Twenty-seven adolescents, 24 girls and 3 boys, accepted the invitation. The difference between the number of girls and boys is due to the fact that fewer adolescent boys than girls participate in support groups. The interviews were transcribed and an inductive qualitative content analysis was implemented. The study has been approved by the regional research ethics committee. Results: Analysis is ongoing. The results will contribute to an understanding of how CoA signal being abused and neglected. The adolescents´ proposals what school can do to support will be given. Reasons for adolescents´ hesitation in telling adults about their situation will be highlighted. Full results will be reported. Conclusion: It is necessary to listen to the voices of children of alcoholics in order to overcome barriers to detection and support for many children living in this type of high risk families.

 • 46.
  Tinnfält, Agneta
  et al.
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Eriksson, Charli
  Örebro University, School of Health and Medical Sciences.
  Brunnberg, Elinor
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Adolescent children of alcoholics on disclosure, support, and assessment of trustworthy adults2011In: Child and Adolescent Social Work Journal, ISSN 0738-0151, E-ISSN 1573-2797, Vol. 28, no 2, p. 133-151Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to describe adolescent children of alcoholics’ (COA) perspectives on disclosure and support. COA reported assessing the trustworthiness of adults before disclosing their home situation. Before disclosure they may have raised their own level of consciousness, told a peer, told an adult stranger, or in-directly communicated with an adult. These findings are the result of interviews with 27 adolescents attending support groups for COA in Sweden. Adults, who ask questions, listen carefully and cooperate with the child/adolescent, and who are knowledgeable about families with alcohol problems, are considered as supportive and trustworthy. The adolescents reported psychological, communicative, environmental, and generational aspects of the disclosure process.

 • 47.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Aytar, Osman
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Brunnberg, Elinor
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Intra- and inter-generational perspectives on youth participation in Sweden: a study with young people as research partners2015In: Children & society, ISSN 0951-0605, E-ISSN 1099-0860, Vol. 29, no 2, p. 134-145Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study, intra- and inter-generational perspectives on youth participation are combined and compared. Young people were invited to participate as research partners in an interactive research circle and conducted a survey about participation with other young people as respondents. The discussion concerns how an interactive methodology contributes to the understanding of the concept of participation. It is suggested that political definitions of participation be amended to include having a sense of being recognised in a communicative context, taking responsibility and share with other people one's experiences. This is based on the perspectives of young people.

 • 48.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Aytar, Osman
  Division of Social Work, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Brunnberg, Elinor
  Division of Social Work, Mälardalen University, Eskilstuna, Sweden.
  Participation and exposure to bullying and threats in school: young people with multiple disabilities at great riskManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Young people’s participation in school is explored using young people’s perspectives. The study is based on a survey in which 7930 Swedish students (13–19 years) responded. Data is interpreted with bivariate analysis and multiple correspondence analysis. The results show that students with one disability experience more bullying and threats than students without disabilities. Further, students with multiple disabilities face greater risks of low participation and exposure to bullying and threats than students with one or no disability. More support in school is needed for students with disabilities in general and for students with multiple disabilities in particular. 

 • 49.
  Åkerström, Jeanette
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Young people as partners in research: experiences from an interactive research circle with adolescent girls2013In: Qualitative Research, ISSN 1468-7941, E-ISSN 1741-3109, Vol. 13, no 5, p. 528-545Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article presents an interactive research methodology for young people's participation in research. A model of the research circle, based on the Scandinavian study-circle tradition with democratic ideals, was created and is described. The empirical example is from Sweden. Academic researchers invited young people to be research partners in a research circle. The asymmetrical relationship between the researchers and the young research partners made asymmetric responsibility and respect into central parts of the methodology. The interactive process in the research circle concerns research fundamentals: developing methodological knowledge, designing a study, how to formulate the research questions from the viewpoint of young people, how to analyze from a generational insider perspective, and how to handle institutionalized and asymmetric power relations in social knowledge formation.

1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf