oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1 - 30 av 30
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology,Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Brist på kollegialt inflytande urholkar lojalitet med chef och organisation… men inte med patienterna2014Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 111, nr 12-13, s. 553-556Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I en enkätstudie undersöktes relationen mellan läkares uppfattning om kollegialt inflytande och lojalitet, protest och sorti.

  Stark lojalitet med organisation och chef är 2–3 gånger vanligare bland dem som har stor tillgång till arenor för kollegialt inflytande. Lojaliteten med profession och patienter är stark och oberoende av tillgång till arenor.

  Bland dem som har stor tillgång till arenor anser 87 procent att de får gehör för synpunkter jämfört med 21 procent bland dem med liten tillgång. 

  Överväganden om att byta yrke, arbetsgivare eller arbetsplats är dubbelt så vanliga vid liten tillgång till arenor.

  Arbetsgivare som vill attrahera läkare måste ha arenor där läkarna får inflytande över verksamheten.

 • 2.
  Aronsson, Gunnar
  et al.
  Arbets-och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Härenstam, Annika
  Arbetsvetenskap, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Onödiga och oskäliga arbetsuppgifter bland läkare: Samband mellan illegitima arbetsuppgifter och stress kartlagt i enkätstudie2012Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, nr 48, s. 2216-2219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I föreliggande studie har vi riktat fokus på läkaryrket som profession och på sambandet mellan avgränsning av arbetsuppgifter och anspänning och utmattning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 3.
  Bejerot, Eva
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Re:: Läkarna som grupp har förlorat känslan av att ha en ansvarsposition2012Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 109, nr 12, s. 637-638Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 4.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Aronsson, Gunnar
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Bejerot, Susanne
  Karolinska institutet, Stockholm, Sweden.
  Läkarkåren - en profession med allt mindre stöd och inflytande. Enkätstudie av svenska läkares arbetsmiljö 1992 och 2010: [The medical profession, a profession with less and less support and influence. A questionnaire study the occupational environment of Swedish physicians in 1992 and 2010]2011Ingår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 108, nr 50, s. 2652-2656Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka förändringar i läkares arbetsvillkor med särskild inriktning på ledning, styrning och stöd. Jämförelser gjordes av enkätdata från två slumpmässiga urval 1992 (n = 390) och 2010 (n = 1 937). Stora förändringar framkom i flera avseenden. Andelen läkare som upplever sig ha något verksamhetsansvar har minskat med 45 procentandelar, från 76 till 31 procent. Mycket stora försämringar framkom vad gäller stöd i arbetet. Tiden som läggs på fortbildning/inläsning och forskning har minskat. Utnyttjandet av läkarnas högsta kompetens har minskat.

 • 5.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Två decennier av New Public Management: arbetsmiljön i skola och sjukvård2015Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 21, nr 3, s. 23-41Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Akutmottagningarnas konstanta kaos: styrning, det oförutsedda och motstånd2015Ingår i: Book of Abstracts FALF 2015 Conference 10, 2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Under många år har det funnits ett brett missnöje med långa väntetider på akutmottagningarna på svenska sjukhus. Media har skrivit mycket om detta område, politiker och huvudmän har introducerat en rad interven-tioner och myndigheter har inspekterat, mätt och jämfört för att stimulera ”best practice”. Men resultatet av allt detta är negativt – väntetiderna på akutmottagningarna har ökat under senare år! Vad kan detta bero på? Kan orsaken vara att styrformerna varit felaktigt utformade, att det under perioden skett andra förändringar vars effekter beslutsfattarna inte förutsåg, eller kan det vara läkargruppens motstånd till effektiviserande åtgärder som ligger bakom uteblivna förbättringar? I denna studie beskrivs dels de politiska initiativ och interventioner som gjorts på nationell nivå för att komma tillrätta med väntetiderna under 2010-talet, dels utfallet av dessa insatser så som de uppfattas av läkare som arbetar på akutmottagningar. I analysen intresserar vi oss särskilt för läkarnas inflytande och eventuella motstånd till förändringar.

  Initialt gjordes intervjuer med 14 läkare som arbetar på akutmottagningar på fyra sjukhus. De tillhör både den nya specialiteten akutvårdsläkare och andra specialiteter som är “gästdoktorer” på akuten. Intervjuerna gjor-des för att få kunskap inför en enkätundersökning, och har för detta arbete analyserats tematiskt med fokus på styrning, förändringar och dilemman i arbetet. Efter analysen av intervjuerna och identifiering av de styrfor-mer som respondenterna tog upp, studerades de rapporter och beslut som låg bakom dessa styrformer. Vilken kunskap baserades de på? Vilka hade inflytande på utformningen av förändringarna? Hur har styrningen anpassats över tid i relation till de svårigheter som akutmottagningarna har att klar av att möta målen?

  Den styrning som de intervjuade läkarna tar upp som kontraproduktiv är relaterad till överorganisatoriska direktiv och mål som är kopplade till prestationsmätningar av olika slag. Ett par exempel: För akutmottag-ningarna finns landstingsspecifika mål att i stort sett alla patienter på akuten ska vara färdigbehandlade inom fyra timmar. Det är ett mål som ständigt fallerar, som medför negativa ekonomiska konsekvenser för kliniken, men framför allt ger en känsla av misslyckande. På vissa enheter har styrningen lett till att man organiserat om arbetet för att förbättra mätresultaten – inte vården. Andra förändringar handlar om ett nationellt föränd-ringsprogram för att med stöd av lean effektivisera arbetssättet, det vill säga hur arbetsuppgifterna organiseras på mottagningarna. Även här beskriver respondenterna problem avseende arbetmiljö och vårdkvalitet.

  Analysen indikerar att styrformerna utmanar den professionella identiteten och skapar nya dilemman. Men det finns i praktiken inga möjligheter för läkarna att göra motstånd; man kan föra fram synpunkter, men de beaktas inte, man kan på individnivå strunta i något delmoment, men det är i det lilla. Resultaten diskuteras i termer av makt och motstånd. I förlängningen bör denna studie utvidgas med intervjuer av chefer och besluts-fattare.

 • 7.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Gustavsson, Maria
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Linköping University, Linköping, Sweden.
  Occupational Control on Drift: National and Local Intervention in Clinical Work at Emergency Departments2017Ingår i: Professions & Professionalism, ISSN 1893-1049, E-ISSN 1893-1049, Vol. 7, nr 2, s. 1-15, artikel-id e1765Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In Swedish emergency departments, various initiatives have been introduced in order to reduce long waiting times for patients: lean methods, targets for waiting times related to revenues, interprofessional teams, and different forms of triage systems. This study focuses on the physicians’ views on dilemmas related to these interventions. The study is based on the interviews with 14 physicians in four emergency departments. The interviews have been analysed thematically and presented in the form of brief narratives. The study follows changes from clinical practice to the national policy level. The changes appear to be ineffective or counterproductive—waiting times are rather getting longer, but the measures have a number of other effects. Decisions are taken at a central level and are carried out by means of rules, incentives, and projects and end in the medical profession being displaced from the central position they have held in the working processes of health care.

 • 8.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Forms of Intervention in Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms2013Ingår i: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 34, nr 9, s. 1357-1380Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present paper argues that recent research on public sector reforms offers few contributions to the body of knowledge on this topic because it adds little to the conclusions drawn during the first generation of research in this area. Although these later studies have often been context-specific and have explored the details of the process of change in some depth, it is rather difficult to compare their results or to make reasoned judgements of the comprehensiveness and centrality of the analysed change. Although most public sector reforms that affect hospitals, schools or social services are initiated and designed by national governments, individual case studies of local administrations often fail to capture the generic traits of nationwide reforms. However, public sector change cannot be approached as if it comprises collections of nominally independent local events. The present paper argues for two new approaches to the study of public sector change: (i) the systematic categorization of the different forms of governmental intervention under study and (ii) analysis of the ways in which these forms of intervention are linked and interact. Based on extensive empirical research, this paper suggests a generic classification of these forms of intervention that can be used in empirical research on comprehensive public sector change. Consequently, five interventions in public sector organizations are suggested, namely political intervention, intervention by laws and regulations, intervention by audit and inspection, intervention by management and intervention by rationalizing professional practice. The model is particularly well suited to the longitudinal analysis of complex public sector reforms. This approach provides a conceptual tool to distinguish between interventions based on different forms of knowledge and to investigate how they are linked to each other vertically and horizontally. We demonstrate the usefulness of the model by analysing two empirical examples of reforms in which a variety of interventions were imposed at the local level, through legislation as well as a spectrum of voluntary measures proposed by government agencies, by national associations for local and regional councils and by other national or regional actors.

 • 9.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, HansÖrebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning2002Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Kvalitetsstyrning har under det senaste decenniet etablerats som en statligt sanktionerad styrdoktrin i Sverige, i USA och EU. Doktrinens språk, metoder och mål har etablerats i universitetsutbildningar, nationella kvalitetsinstitut och i lagar och föreskrifter. Eftersom kvalitetsstyrning kan omdefiniera vad organisationer är och syftar till är det viktigt att belysa området. "Kvalitet utan gränser" är den första boken på svenska med kritiska betraktelser av detta nya sätt att styra arbete. Ett antal forskare från Sverige, Norge och Danmark försöker i boken besvara frågor som: "Varför kvalitetsstyrning?" och "Vad är kvalitetsstyrning?".

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kvalitet utan gränser: en kritisk belysning av kvalitetsstyrning
 • 10.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Linking change across time and connecting different layers of change: an analysis of institutional transformation in Swedish health care2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper draws upon a model for analysing institutional transformation originating from the Governmentality-tradition in social science. The model suggest a distinction between three separate between modes of institutional transformation: ‘problematization’ refers to the manufacturing of the conditions of possibilities for change, ‘programmatics’ to the envisioning of a new regime in a domain of society and lastly the actualization of change, where new ideals, forms of knowledge and new aims are technically designed as permanent systems of positing and governing a new institutional reality. The model, and the way we apply it, makes it possible to display change processes over time in a systematic way. That is particularly important with respect to institutional transformation which is characterized by change in several dimensions, across different layers of organized action in iterative, and sometimes halted, processes. The model is used to analyse a crucial phase in the transformation of Swedish health care, starting in the 1980s. We end our analysis 2010 when the new regime for governing health care in Sweden has become dominant.

 • 11.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Professional autonomy and pastoral power: the transformation of quality registers in Swedish health care2011Ingår i: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 89, nr 4, s. 1604-1621Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the context of the recent transformation of control in Swedish health care, the changing role of quality registers are analysed as a vivid example of how professional groups become involved in new modes of regulating professional work. Based on a critical appraisal of the main currents in the research on NPM, it is argued that understanding the productive side of power is an underexploited theme. The main part of the article is devoted to a detailed analysis of how a seemingly insignificant, but in its consequences important, professional practice was transformed from a resource for clinical research, an entirely professional concern, to a tool for hierarchical control. In the concluding sections, a number of important conditions for the successful use of soft power in modern societies are identified and discussed.

 • 12.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Parding, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Westerlund, Joakim
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, nr 1-2, s. 7-26Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur gymnasielärare retrospektivt uppfattar att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Enkätsvar från 1554 gymnasielärare kategoriserades efter den tidsperiod då de examinerades. Frågan om hur väl förberedda de nyexaminerade lärarna var för sitt yrke kopplas till de nationella reformer som styrde lärarutbildningen under den period som läraren studerade. Medan utbildningen i praktisk yrkeskunskap uppfattas ha försämrats över tid, har andra områden förbättrats. Lärosäte hade inte något samband med respondenternas svarsmönster. Slutsatsen är att utbildningsreformerna har samband med förändringar i utbildningens måluppfyllelse, att förbereda lärarstudenter för sitt yrke, samt att utbildningens anpassning till yrkets krav försämrats över tid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer
 • 13.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Kankkunen Forsberg, Tina
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Classroom heterogeneity in Swedish schools: policies and teachers’ opinion2014Ingår i: Velferdsmodeller i endring : Implikasjoner for praktisk profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning, 2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  After the reform in 1962 Sweden had an educational system that mixed a certain amount of level grouping and theoretical and practical streams with social coherence in the sense that classes contained pupils opting for different alternatives in those respects. In the first part of the 1990s a series of rapid reforms entirely transformed Swedish education which, amongst other things, abolished all forms of differentiated teaching and different tracks. The new school is an entirely unitary school, underpinned by principles of inclusiveness. As such, the reforms are a remarkable example of reforms committed to ideological (in the wide sense) principles, which is testified by the way they were orchestrated and subsequently evaluated. To this day, there is a consensus within politics, top administration and academia th at any form of differentiation of levels or into tracks is detrimental at it stigmatize andperpetuate class society. The present study presents how the Swedish education was made to a completely unitary system in a series of intervention, ranging from a new grading system to a thoroughly redesigned teacher education. The main empirical contribution is a survey which display how teachers regard the effects of the different forms of heterogeneity at classroom level that often follow suit with a unitary school system. The effects of heterogeneity at the classroom level are a highly charged issue not only in Sweden and extent research is at best ambiguous regarding the effects. Teachers in theoretical subjects from lower and upper secondary schools were included (n=973, response rate 63 percent). The results show that heterogeneity is largest where the pupils are socio-economically disadvantaged. A large share of the teachersr eports that they find it difficult to fulfil the needs of both weak and strong pupils. Heterogeneity also seems to be connected to other aspects of the teachers working conditions, such as influence, tasks that are perceived as illegitimate and emotional strain. These results are finally discussed with reference to the ideological commitments that shaped the advent of these reforms and that still prevail.

 • 14.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Lampi, Laura
  Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, stockholm, Sverige.
  Ahtiainen, Raisa
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Björk, Lisa
  Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Hotulainen, Risto
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsningfors, Finland.
  Parding, Karolina
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Wastensson, Gunilla
  Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland2018Ingår i: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 24, nr 3-4, s. 66-84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  En professionsutbildning utmärks av en spänning mellan teoretisk kunskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vet dock inte mycket om hur en professionsutbildning bäst utformas för att förbereda studenter inför yrket. Utifrån tre enkäter, två i Sverige och en i Finland, analyseras nyexaminerade lärares uppfattning om hur förberedda de var för sitt arbete efter lärarutbildningen. Området metodik och praktik hade tydligast samband med känslan av att vara väl förberedd. I flera områden var de finska respondenterna mer kritiska än de svenska. De många positiva omdömena om den finska lärarutbildningen gjorde att vi förväntat oss ett mer positivt resultat i den finska studien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland
 • 15.
  Bejerot, Susanne
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. University Health Care Research Center.
  Lindgren, Ann
  Central Health Services in pre-schools, schools and upper secundary schools, Municipality of Norrtälje, Stockholm, Sweden.
  Rosén, Jörgen
  Department of Psychology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Elwin, Marie
  Örebro universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. Region Örebro län. University Health Care Research Center.
  Teaching psychiatry to large groups in society2019Ingår i: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 19, nr 1, artikel-id 148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: There is a need to educate a range of professionals in caring for individuals with long-term mental disability who reside within our communities. Empathy alone is insufficient. The Kognus 4-Step Education Program was developed to achieve this goal.

  METHOD: The program consisted of independent courses, including an 18-session basic course on psychiatric disability (on-site or online), advanced courses, and highly specialized training programs (Nidotherapy/Peer Consultation). Experts lectured together with clients with psychiatric disabilities. We first report Swedish reforms in which institutionalized patients were relocated to semi-independent individual households. We then describe the design and implementation of the education program. Approximately 50% of participants who were younger than 36 years old lacked any healthcare education. The participants' backgrounds, perceptions, participation in the education program, and costs are presented.

  RESULTS: Between 2009 and 2014, 8959 participants attended the Kognus psychiatry courses online or on-site in Stockholm (basic on-site course, n = 2111; online course, n = 4480; advanced courses, n = 2322; highly specialized programs, n = 46). A total of 73% of the participants satisfactorily attended the basic sessions on-site compared with 11% of the online participants. The developers conducted the education program for the first 3 years. Thereafter, another course provider continued the program with other types of participants. The program was perceived to be equally interesting and meaningful to participants with low and high levels of education, demonstrating the generalizability of the program. The quality of the basic and advanced courses was rated as 4.4 and 4.3, respectively, on a 5-point Likert scale.

  CONCLUSIONS: Personnel without appropriate education who work with people with psychiatric/intellectual disabilities can be educated in large numbers. The Kognus program represents a novel and successful way of training people who have no formal education about some essentials of good mental healthcare. Moreover, the model can be easily implemented elsewhere.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Teaching psychiatry to large groups in society
 • 16.
  Björk, Lisa
  et al.
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Department of Psychology, University of Stockholm, Stockholm, Sweden.
  Jacobshagen, Nicola
  Institut für Psychologie, Universität Bern, Bern, Switzerland.
  Härenstam, Annika
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  I shouldn't have to do this: Illegitimate tasks as a stressor in relation to organizational control and resource deficits2013Ingår i: Work & Stress, ISSN 0267-8373, E-ISSN 1464-5335, Vol. 27, nr 3, s. 262-277Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The performance of tasks that are perceived as unnecessary or unreasonable - illegitimate tasks - represents a new stressor concept that refers to assignments that violate the norms associated with the role requirements of professional work. Research has shown that illegitimate tasks are associated with stress and counterproductive work behaviour. The purpose of this study was to provide insight into the contribution of characteristics of the organization on the prevalence of illegitimate tasks in the work of frontline and middle managers. Using the Bern Illegitimate Task Scale (BITS) in a sample of 440 local government operations managers in 28 different organizations in Sweden, this study supports the theoretical assumptions that illegitimate tasks are positively related to stress and negatively related to satisfaction with work performance. Results further show that 10% of the variance in illegitimate tasks can be attributed to the organization where the managers work. Multilevel referential analysis showed that the more the organization was characterized by competition for resources between units, unfair and arbitrary resource allocation and obscure decisional structure, the more illegitimate tasks managers reported. These results should be valuable for strategic-level management since they indicate that illegitimate tasks can be counteracted by means of the organization of work.

 • 17.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Välfärdstjänstearbetet: mellan professionslogik och managementlogik2017Ingår i: Arbetslivet / [ed] Bengtsson, M., Berglund, T., Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 3, s. 181-202Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  De flesta människor tillbringar en stor del av sina liv med att förvärvsarbeta. Arbetet och dess egenskaper påverkar den fysiska och psykiska hälsan, människors livskvalité och arbetsglädje. Men personens klassposition, ålder och livsfas, kön och härkomst spelar också en roll för olika utfall av arbete.


  Arbetslivet belyses och besvaras en mängd av de olika frågeställningar som dagens arbetsliv ger upphov till. Den ger en unik översikt över de förhållanden som råder på den svenska arbetsmarknaden, kombinerat med internationella utblickar.Boken ger också teoretiska perspektiv på hur olika förhållanden i arbetslivet kan förstås och förklaras. Sedan den senaste upplagan har kapitlen uppdaterats, viktiga perspektiv har breddats och antalet teman utökats för att 
ge en ännu mer sammansatt bild av arbetslivet. Härigenom har kapitel om välfärdstjänstearbete,konstnärligt arbete, 
attityder till arbete, yrkesstatus, erkännande och identitet samt europeiska arbetsmarknader tillkommit.


  Boken vänder sig till alla som vill få kunskaper om arbetslivet. Den lämpar sig väl som litteratur på introducerande kurser om arbetsliv och arbetsmarknad vid universitet och högskolor. Boken är också intressant läsning för alla som vill skaffa sig perspektiv på frågeställningar och konfliktpunkter inom arbetslivsområdet.

 • 18.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Björk, Lisa
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Härenstam, Annika
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Chef i kommunen: Krav och förutsättningar ur ett genusperspektiv2018Ingår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson, Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur , 2018, s. 58-70Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 19.
  Gustavsson, Maria
  et al.
  Pedagogik och sociologi, Linköpings universitet, Linköping, Sverige.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Ekberg, Kerstin
  Avdelningen för samhällsmedicin, Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Den nya akutläkaren: arbetsvillkor, hälsa och vilja att stanna på akutmottagningar2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Läkare i akutsjukvård är en egen basspecialitet sedan 2015. En ny specialitet och stor efterfrågan på akutläkare innebär en omställning för akutmottagningarna, sjukhusen och gängse utbildningssystem för läkare. Föreliggande studie initierades som en konsekvens av behovet av dessa behov av förändringar – vilka är förutsättningarna på landets akutmottagningar för att den nya specialiteten ska få goda arbetsförhållanden och stanna kvar på akutmottagningarna?

  I studien genomfördes inledningsvis en intervjustudie med 14 akutläkare. Därefter utvecklades en webb-baserad enkät. Totalt 15 akutmottagningar i landet valde att deltaga i studien, och 147 läkare på akutmottagningar (51%) besvarade enkäten. Forskargruppen har erbjudit samtliga medverkande akutmottagningar återkoppling av resultaten, några akutmottagningar har deltagit i dessa möten. Tanken med återkopplingarna är att ge underlag för förbättringsarbetet inom respektive akutmottagning.

  Resultaten av intervjustudien och enkätstudien visar att det finns en stor variation mellan de olika akutmottagningarna med avseende på hur arbetet organiseras, hur arbetsmiljön blir för läkarna, hur läkarna mår och i vilken grad de vill stanna kvar på akutmottagningen.

  De tre distinkta faserna inflöde, vårdprocess och utflöde utgör ramen för arbetets förutsättningar på akutmottagningar. Hur inflödet organiseras beror dels på politiska beslut, dels på triage processen inom akutmottagningen. Ofta görs arbetet i team, ett välfungerande team ger bättre förutsättningar i arbetet än team med oerfarna medlemmar. Att arbeta i team kan vara en ny erfarenhet för många läkare och övrig vårdpersonal och ställer krav på relevant utbildning för detta. Även oklarheter i rollerna inom teamet kan försvåra arbetet.

  Många akutläkare rapporterar att vårdprocessen inom akutmottagningarna organiserats så att de får många oskäliga och onödiga arbetsuppgifter: dubbeldokumentation, att jaga vårdplatser, rutiner kring intagning eller överflyttning av patienter, administrativa uppgifter, mm. Denna typ av arbetsuppgifter fördubblar risken för arbetsrelaterad anspänning och utmattning bland akutläkarna. Många akutläkare upplever också oacceptabel tidspress och överbelastning, samtidigt som de anser sig ha måttligt inflytande över verksamhetsnära frågor om hur arbetet skall organiseras. Ett gott inflytande över arbetet kan kompensera för höga krav, men i denna studie finner vi inte belägg för att graden av inflytande kompenserar för de höga kraven. Höga krav i arbetet har starka samband med en ökad risk för trötthet bland akutläkare.

  Generellt sett har läkarna en mycket positiv inställning till den nya specialiteten och de menar att patientflödet förbättras. Akutläkare uppfattas dock ha låg status jämfört med traditionella specialiteter. Följande slutsatser dras från denna studie.

  • De flesta akutläkare mår bra, men en tredjedel av akutläkarna har symptom på arbetsrelaterad anspänning, utmattning och trötthet. Dessa symptom är vanligare bland kvinnliga akutläkare. Symptomen har starka samband med arbetets organisering. Organisering av arbetet bidrar till förekomsten av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter och hög arbetsbelastning. Akutläkarna har inte inflytande över verksamhetsnära frågor och upplever sin autonomi och sitt inflytande som reducerat på grund av organisatoriska förändringar. Ett gott arbetsklimat innebär att risken för att utveckla dessa symptom minskar. Ett gott arbetsklimat bygger dels på ett väl fungerande teamarbete, dels på ett gott ledarskap där akutläkarna uppfattar att de får stöd och återkoppling på sitt arbete.
  • Införande av nya organisations- och flödesmodeller inspirerade av lean och teamorganisering används för att effektivisera arbetet. I denna förändringsprocess går verksamheten från en vertikal organisation som bygger på profession till en horisontell organisation som bygger på teamarbete. Detta kan skapa otydliga professionsgränser mellan läkare och annan vårdpersonal. Studien pekar på att det kan finnas vissa motsättningar mellan olika yrkesgrupper på akutmottagningarna och att det kan finnas oklarheter i vem som är teamledare. Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning är inte alltid utvecklad, vilket kan leda till meningsmotsättningar. Akutmottagningar uppfattas ofta som sjuksköterskornas arena, medan läkare, som har det medicinska ansvaret, uppfattar sig som faktiska ledare. En viktig förutsättning för ett väl fungerande teamarbete är att de olika ingående professionerna har fått träning och utbildning i teamarbete.
  • En relativt stor andel av de läkare som arbetar på akutmottagningar, eller som avser att bli specialister i akutsjukvård, är inte helt tillfreds med sina arbetsförhållanden. Ungefär hälften av läkarna har övervägt att byta arbetsgivare eller att byta klinik. Viljan att stanna kvar inom akutmottagningen har starkt samband med om läkaren får stöd och feedback från ledningen. Andra studier har visat att symptom på utmattning ökar benägenheten att byta arbete. Majoriteten av de som svarat på enkäten är ST-läkare inom akutsjukvård vilket indikerar att det är viktigt att tidigt uppmärksamma symptom på utmattning för att förebygga att yngre läkare väljer att lämna arbetet.

  Hur arbetet på akutmottagningar organiseras har betydelse för arbetsmiljön och för om processer och flöden möjliggör för läkarna att utföra sitt arbete på ett säkert och effektivt sätt. En akutmottagning måste ses som en del i vårdkedjan i ett större system, men också att akutmottagningen är ett system i sig med lokala förutsättningar som styr in- och utflödet av patienter. Interventioner för att förbättra arbetsförhållanden kan därför inte begränsas till enskilda faktorer utan bygga på hur förutsättningar för hälsopromotiva arbets- och lärmiljöer skapas i organisationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Hasselbladh, Hans
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet. Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Performative policy: the case of Swedish healthcare reforms2017Ingår i: Critical Policy Studies, ISSN 1946-0171, E-ISSN 1946-018X, Vol. 11, nr 3, s. 291-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article we analyze public sector change as a profoundly constructed phenomenon – as performative reforms. Public sector reforms, of which policy processes are an integral part, are constituted and realized through long chains of interventions.Communicative–discursive interventions posit and constitute problemsas real and important, while technocratic interventions, such as plans, analyses, and schemes construct new imagined worlds for possible and attractive instrumental solutions. Our empirical results display circular movements of three modes ofchange, making up a continuous policy cycle in the transformation of Swedish health, reiterated on different levels of the system, indifferent scales, and with different actors involved.

  The continuity of the reforms is to a large extent the result of a successful institutionalization of the policy cycle and its content. It is stabilized as a set of discourse and social technologies, distributed throughout the entire healthcare system and almost impossibleto question.

 • 21.
  Hasselbladh, Hans
  et al.
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Bejerot, Eva
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro Universitet.
  Representing and intervening in Swedish education-Mediating and adjudicating by grading numbers2020Ingår i: Financial Accountability and Management, ISSN 0267-4424, E-ISSN 1468-0408, Vol. 36, nr 1, s. 20-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Educational reforms are attempts to transform and reconstitute conceptions of knowledge, the practice of teaching and the forms of subjectivity associated with being a teacher, pupil, and parent. We will investigate a particular aspect of the extensive changes that have swept across the landscape of Swedish education over the last decades. We will show how the grading system has come to fulfill a mediating role between progressivist educational ideas and neo-liberal notions of individual choice and entrepreneurship, by way of adjudicating and mediating educational performance for individual pupils, schools, and the education system at large. The aggregated output of the grading system is used for instrumental purposes such as performance management, quality management, and bench marking in the school system. Grading and its associated practices extend throughout the entire school system, defining success and failure from individual classrooms to the national level as the dominant form of representing school performance. The grading system was initially intended to reshape the inner workings of education in Sweden but subsequently became the "gold standard" deployed in various managerial practices. Our analysis demonstrate the performative powers when seemingly innocent techniques are put to use in public sector reforms and new worlds are made and unmade by complex constellations of seemingly mundane techniques and ideational frameworks.

 • 22.
  Hasselbladh, Hans
  et al.
  School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bejerot, Eva
  National Institute for Working Life, Stockholm, Sweden.
  Webs of knowledge and circuits of communication: constructing rationalized agency in swedish health care2007Ingår i: Organization, ISSN 1350-5084, E-ISSN 1461-7323, Vol. 14, nr 2, s. 175-200Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article we analyse an institutional transformation of Swedish health care that is underway. We combine the recent work from the ‘Governmentality’-tradition with contributions by John Meyer and associates. The latter is used to explain how these changes are rendered as necessary and natural. The main part of our analysis concerns how the institutional construction of rationalized agency is instrumented. To accomplish that, Dean’s (1999) categories technologies of agency and technologies of performance are used to conceptualize some of the means and principles mobilized in the ongoing institutional transformation of Swedish health care. Firstly, we display the emergence of a complex landscape of new actors, arenas and new practices that regulate and coordinate medical practice. Secondly, various attempts to imbue agency into the patients are analysed as an example of a technology of agency put to use. The conclusions present a more comprehensive picture of governing through new forms of agency. Technologies of agency are closely intertwined with appeals to common goods, the formation of new arenas and forms of expertise.

 • 23.
  Hasselbladh, Hans
  et al.
  Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Stockholms universitet, Psykologiska institutionen, Stockholm, Sweden.
  Gustafsson, R. Å.
  Bortom New Public Management: Institutionell transformation i svensk sjukvård2008Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den offentliga sektorn i Sverige har präglats av förändring och turbulens sedan slutet av 1980-talet. Rationaliseringar och omstruktureringar

  har skett i stort sett all slags offentlig verksamhet. Inom forskningen sammanfattas ofta dessa förändringar med beteckningen ”New Public Management” (NPM). Bokens titel ”Bortom NPM” anspelar på att många av de metoder och förhållningssätt som sammanfattas under etiketten NPM nu är befästa och oomtvistade. Det centrala temat i vår bok är att visa hur introduktionen av NPM under 1980-talet lade grunden för längre gående förändringar inom svensk sjukvård än de ofta uppmärksammade tillämpningarna av ekonomistyrning och marknadsorientering. Det pågår en institutionell transformation av svensk sjukvård. I boken skildras framväxten av en ny transorganisatorisk styrningsregim i svensk sjukvård – förändringar som går bortom NPM. Detta mönster framträder tydligast när blicken lyfts från enskilda verksamheter, kommuner eller landsting.

  Bokens analyser bygger på en Foucaultinspirerad forskningstradition och visar hur den analyserade förändringen har skapat en diskursiv stängning kring vissa bestämda ideal, kunskapsformer och praktiker, en maktförskjutning till ett regleringslandskap bortom offentlighetens blick och en ny innebörd i att vara anställd för olika yrkesgrupper.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bortom New Public Management: Institutionell transformation i svensk sjukvård
 • 24.
  Härenstam, Annika
  et al.
  Department of Sociology and Work Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bejerot, EvaFaculty of Social Sciences, Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sociala relationer i arbetslivet: studier från föränderliga arbetsplatser2010Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sociala relationer är nödvändiga för att vi människor ska förstå och hantera vår omvärld. Därmed är de också nödvändiga för att kunna utföra ett arbete. Att ingå i en social gemenskap är för många en av de viktigaste drivkrafterna för att arbeta. I kontakter med chefer, kollegor och kunder får vi bekräftelse och uppskattning när vi gör något bra, och vi får också veta om vi gör något mindre bra. Men när arbetslivet organiseras på nya sätt förändras även relationerna.

  I den här boken belyser flera studier från olika forskningsdiscipliner hur viktiga sociala relationer är. Sammantaget visar de att en tydlig struktur och kollektiv gemenskap blir än viktigare ju mer föränderligt arbetslivet är. Individer som ingår i en sådan gemenskap har större möjligheter att möta utmaningar i arbetslivet på ett konstruktivt sätt. Boken visar också hur organisationer och företag kan skapa förutsättningar för goda sociala relationer. I flera av bokens kaptitel finns faktarutor där de metoder som använts i forskningen beskrivs mer generellt. Det gör att boken även kan användas som fördjupning inom samhällsvetenskaplig metod.

  Boken vänder sig främst till studenter på högskolenivå inom områdena personal, arbetsliv och organisation, men även andra som intresserar sig för arbetslivets förändring, exempelvis inom HR-avdelningar, företagshälsovård och fackliga organisationer, kan ha stor nytta av boken. Bokens författare är alla väl etablerade forskare inom sina respektive område.

 • 25.
  Jacobshagen, Nicola
  et al.
  University of Bern, Bern, Switzerland.
  Tschan, Franziska
  University of Neuchâtel, Neuchâtel, Switzerland.
  Elfering, Achim
  University of Bern, Bern, Switzerland.
  Meier, Laurenz L.
  University of South Florida, Tampa FL, USA.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Semmer, Norbert K.
  University of Bern, Bern, Switzerland.
  Illegitimate tasks: a meaningful stressor across countries2013Ingår i: Imagine the future world: How do we want to work tomorrow? Abstract proceedings of the 16th EAWOP Congress 2013 / [ed] Guido Hertel, Carmen Binnewies, Stefan Krumm, Heinz Holling, Martin Kleinmann, Münstersche Informations- und Archivsystem multimedialer Inhalte , 2013, s. 100-101Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Purpose: Task characteristics have been a focus of occupational stress research for many years. Workload and conflicting expectations have been especially prominent in this research. Recently, an additional feature of tasks as a source of stress has been suggested: Their perceived lack of legitimacy. We consider tasks to be illegitimate to the extent that it is perceived as improper to expect employees to do them. For example, tasks can fall outside of the range of one’s occupation or role differences within a profession, such as when employees are assigned tasks that do not match their levels of experience.

  Design/Methodology: We discuss our research with the Bern Illegitimate Tasks Scale in different countries - Switzerland (French and German part), Sweden, and Germany - analyzing scale properties (measurement models) and associations of illegitimate tasks with strain (six data sets, N=2498).

  Results: The Bern Illegitimate Tasks Scale was shown to be a sound measure, and it explained variance in several strain parameters, above and beyond the effects of other important predictors (stressors and resources).

  Limitations: All studies were questionnaire studies.

  Research/Practical Implications: Illegitimate tasks need more attention from supervisors; they should be part of management training. Research should be extended to other designs (e.g., diary studies) and to investigating moderators of the effect of illegitimate tasks (e.g., breadth of role definition).

  Originality/Value: Our studies show that not just work demands or resources count with regard to stress, but also the perceived legitimacy of demands.

 • 26.
  Kankkunen, Tina Forsberg
  et al.
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden; Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Björk, Lisa
  Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen, Göteborg, Sweden; Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  Härenstam, Annika
  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sweden.
  New Public Management i kommunal praktik: En studie om chefers möjlighet att hantera styrning inom verksamheterna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna studie belyser chefers möjligheter att hantera styrning inom olika kommunala verksamheter. Syftet med rapporten är att undersöka och jämföra hur styrning praktiseras inom den kvinnodominerade verksamheten ’Äldreboende’, den könsintegrerade verksamheten ’Gymnasium’, samt den mansdominerade tekniska verksamheten ’Vatten’. Analysen baseras på 30 intervjuer med linjechefer i fyra kommuner. För att förstå sammanhanget runt chefernas berättelser har även aktörer på kommunledningsnivå intervjuats. En utgångspunkt i studien är att jämförelser mellan olika organisatoriska sammanhang kan skapa lärande i arbetslivet.

  De deskriptiva resultat som presenteras i rapporten visar att styrning i linje med New Public Management har inneburit att cheferna upplever sig allt mer klämda mellan organisationens styrning och medarbetarnas och verksamhetens behov. Med New Public Management betonas styrning genom ekonomi, standardiserade processer, mål och uppföljning samt värderingar. De medverkande cheferna beskriver att detta har medfört målkonflikter som kan vara svåra att hantera. Det skiljer sig dock mellan  verksamheterna hur målkonflikterna hanteras. Inom den mansdominerade verksamheten Vatten beskriver cheferna hur organisationen tar ansvar för målkonflikterna på ett sätt som möjliggör för cheferna att hantera dem. Inom Gymnasium och Äldreboende beskriver cheferna istället att de många gånger själva får hantera och ta konsekvenserna av målkonflikterna.

  Vi pekar sammanfattningsvis på fyra lärdomar kring chefens möjligheter att hantera målkonflikter. Dessa lärdomar handlar om hur arbetet organiseras, snarare än om chefernas individuella strategier. Vi talar om vikten av ett nära stöd, av att dela värld, av gemensamt språk och avgränsade mål och slutligen, vikten av tillit.

 • 27.
  Stengård, Johanna
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Berntson, Erik
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Chefskap, hälsa, effektivitet, förutsättningar i offentlig sektor: teknisk rapport från CHEFiOS-projektet, Göteborgs universitet2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ur förordet:

  Detta är en deskriptiv rapport från CHEFiOS-projektet. CHEFiOS står för Chefskap, Hälsa, Effektivitet, Förutsättningar i Offentlig Sektor. Projektet har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Göteborgs universitet samt Previa. De kommuner som deltagit i projektet har också bidragit på många sätt, bland annat med lokala projektledare och alla chefer som ställt upp med sin tid.

  Denna rapport är en deskriptiv, teknisk rapport som syftar till att presentera enkäten och källor till de enkätfrågor som ingår i rapporten. Här redovisas också svarsfrekvenser på frågorna. Enkäten har använts till olika analyser vars resultat finns redovisat i ett flertal publikationer.

  CHEFiOS är ett forsknings- och interventionsprojekt med syfte att undersöka och förbättra förutsättningar för chefskap i offentlig sektor. Totalt har sju kommuner och 28 förvaltningar deltagit i projektet där sex förvaltningar har deltagit i interventionen och 22 har varit med som jämförelseförvaltningar. Totalt har ca 750 chefer besvarat enkäten som besvarades dels 2009, dels 2011.

 • 28.
  Tucker, P.
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Åkerstedt, T.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Sleep quality as a mediator in the relationship between doctors' worktime control and patient safety2012Ingår i: Journal of Sleep Research, ISSN 0962-1105, E-ISSN 1365-2869, Vol. 21, nr Suppl. 1, s. 273-273Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Objective: Poorer worktime control is associated with greater sleep disturbances. The fatigue that results from poor quality sleep may pose a threat job performance. Thus the current study seeks to determine whether the relationship between doctors' worktime control and their perceptions of the risk of medical error is mediated by sleep quality.

  Method: A representative sample of doctors in Sweden (N = 1534) completed a questionnaire about working conditions, wellbeing and patient safety (response rate 53.1%). Worktime control was measured by two items which asked respondents: (1) whether they could influence their work hours; and (2) whether they had access to flexitime (response options ‘‘yes’’, ‘‘yes, to some extent’’ and ‘‘no’’). Concerns about patient safety were measured by two items which asked respondents: (1) how much they worried about the risk of making mistakes (five response options from ‘‘no, never’’ to ‘‘yes, constantly’’); and (2) how often they felt that their workload increased the risk of malpractice (four response options from ‘‘daily’’ to ‘‘less than once a month’’). Sleep quality was measured by the Karolinska Sleep Quality Index (KSQI), calculated as the mean score of responses to four items which asked participants how often they had experienced each of the following sleep symptoms in the last three months: difficulty falling asleep, repeated awakenings with difficulty falling back to sleep, too early (final) awakening and interrupted / restless sleep (range of possible scores: 1 – Never; 5 – Always/5 times or more per week).

  Results: There were significant associations between both worktime control measures, both patient safety measures and scores on the KSQI. Mediation analyses (Sobel test for mediation) indicated that the associations between each worktime control measure and each patient safety measure were mediated by sleep quality (P < 0.0001 in each case).

  Conclusion: Worktime control allows doctors to optimise the fit between the demands of their work schedule, and their own personal needs and circumstances. In doing so, it facilitates sleep and recovery between duty periods, thereby enhancing job performance and promoting patient safety.

 • 29.
  Tucker, Philip
  et al.
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Bejerot, Eva
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Kecklund, Göran
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Aronsson, Gunnar
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Doctors' work schedules and work time control2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 30.
  Tucker, Philip
  et al.
  Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Department of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom.
  Bejerot, Eva
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Kecklund, Göran
  Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden; Behavioral Science Institute, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.
  Aronsson, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Åkerstedt, Torbjörn
  Stress Research Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  The impact of work time control on physicians' sleep and well-being2015Ingår i: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 47, s. 109-116Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Physicians' work schedules are an important determinant of their own wellbeing and that of their patients. This study considers whether allowing physicians control over their work hours ameliorates the effects of demanding work schedules. A questionnaire was completed by hospital physicians regarding their work hours (exposure to long shifts, short inter-shift intervals, weekend duties, night duties, unpaid overtime; and work time control), sleep (quantity and disturbance) and wellbeing (burnout, stress and fatigue). Work time control moderated the negative impact that frequent night working had upon sleep quantity and sleep disturbance. For participants who never worked long shifts, work time control was associated with fewer short sleeps, but this was not the case for those who did work long shifts. Optimizing the balance between schedule flexibility and patient needs could enhance physicians' sleep when working the night shift, thereby reducing their levels of fatigue and enhancing patient care.

1 - 30 av 30
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf