oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ek, Mikael
  et al.
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, Department of Social and Political Sciences.
  "Jag är som jag är": en kvalitativ studie av yrkesidentiteten hos kvinnor i chefsposition2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Fanti, Kostas A.
  et al.
  University of Cyprus, Nicosia, Cyprus.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Colins, Olivier F.
  Leiden University Medical Center, Leiden, the Netherlands; Örebro University, Örebro, Sweden.
  Meehan, Anna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Worried, sad, and breaking rules?: Understanding the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems during early childhood2019In: Journal of criminal justice, ISSN 0047-2352, E-ISSN 1873-6203, Vol. 62, p. 23-28Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research investigating the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems in early childhood is lacking. The present study aims to fill this significant knowledge gap. A large Swedish prospective longitudinal data set (SOFIA study) was utilized, in which approximately 2.000 children have been assessed by parents and school staff at four time points, beginning at ages 3–5 and the fourth assessment conducted at ages 8–10. Results showed that symptoms of anxiety and depression were positively related to conduct problems, both cross-sectionally and longitudinally, and among both boys and girls. However, when all other variables were controlled for in the path analysis, a different picture emerged. Cross-sectional unidirectional positive effects from conduct problems to depressive symptoms were identified at each time point, with the effect from conduct problems to depressive symptoms during middle childhood being only significant among girls. Furthermore, conduct problems predicted anxiety symptoms during middle childhood among both boys and girls. Neither depressive nor anxiety symptoms predicted conduct problems. These findings suggest that conduct problems are associated with increased risk for depressive and anxiety symptoms, and may contribute to the development of psychopathological symptoms during childhood.

 • 3.
  Glatz, Terese
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Thunberg, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems2019In: Journal of family Violence, ISSN 0885-7482, E-ISSN 1573-2851, Vol. 34, no 5, p. 423-433Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Although childhood violence by any person is negative for children, little is known about whether violence by different family members is linked differently to problems in young adulthood, as family relationships might play different roles in children’s individual development. In this study, we examine parent and sibling violence and associations with emotional and behavioral problems, directly and indirectly via peer victimization. We used retrospective reports from 347 young adults (aged 20–24) who all reported childhood family physical violence, and we performed a path analysis using Mplus. The results showed that participants who had been victimized by a sibling only or by both a sibling and parent were more likely to report peer victimization than were participants who had been victimized by parents only. Peer victimization was, in turn, linked to more aggres- sion, criminality, and anxiety. Theoretical and clinical implications of these results are discussed.

 • 4.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Bullying and well-being: Social support from teachers as a buffering factor for bullied childrenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 5.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mobbning i skolan: dess olika uttryck, konsekvenser samt behovet av stöd och hjälp för den utsatta2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Mobbningens negativa konsekvenser är väldokumenterade. Trots denna kunskap finns lite forskning kring hur utsatthet för mobbning utvecklas över tid samt vilket behov av stöd och hjälp elever som varit eller är mobbade har. Under föreläsningen presenteras utifrån ett pågående forskningsprojekt inom Örebro kommun, olika utvecklingsvägar för elever utsatta för mobbning i relation till hälsa, relation till lärare samt kamrater. Vidare diskuteras vilken implikationer dessa resultat ger för arbete kring stöd och hjälp för utsatta elever.

 • 6.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mobbning och kränkningar i skolan: olika utvecklingsvägar samt socialt stöd från lärare som en skyddande faktor2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Att arbeta mot mobbning och kränkande handlingar är en viktig och lagstadgad uppgift för skolor. Förutom att förebygga det kortsiktiga såväl som långsiktiga lidandet för den utsatte, handlar det även om att skapa en god miljö där unga får möjlighet att lära och utveckla sig själva. Idag finns ett starkt forskningsstöd för de negativa konsekvenserna som följer av mobbning. Depression, psykosymatiska problem, låg självkänsla, dåliga skolresultat och även tankar på självmord är vanliga konsekvenser för unga utsatta för mobbning. Fortfarande finns dock lite kunskap om hur mobbade elever kan stödjas och hjälpas i sin utsatthet, vilka behov olika grupper av utsatta har samt hur dessa förändras över tid. Det är därmed viktigt att undersöka vilka olika utvecklingsvägar som finns för unga utsatta för mobbning i relation till hälsa, trygghet och tillit till andra samt att få kunskap om vilka eventuella skyddande faktorer som skulle kunna hjälpa de utsatta. Syftet med studien är därför tvådelad. För det första åsyftas att undersöka vilka olika utvecklingsvägar som finns för mobbade samt hur dessa påverkar de utsattas hälsa och tillit till andra. För det andra syftar studien till att undersöka om socialt stöd från lärare i skolan kan fungera som en skyddande faktor i relation till mobbade elevers hälsa. 

  Metod: Resultaten bygger på ett pågående samarbetsprojekt mellan Örebro kommun och Örebro universitet. En longitudinell kvantitativ studie genomförs där elever i årskurs fyra till nio följs på individnivå. Totalt besvarar cirka 7000 elever vid två tillfällen med ett års mellanrum samma enkät. Svarsfrekvensen var 77 % respektive 82 % för enkätmätning ett och två. Enkäten berör frågor kring kräkningar, hälsa, tillit till lärare och kamrater samt elevens uppfattning om skolans anti-mobbningsarbete. Studien är godkänd och granskad av den regionala etiknämnden i Uppsala.

  Resultat: I studien framkommer att mobbning är ett mycket mindre statiskt fenomen än vad som tidigare framkommit i forskning. Fyra grupper är möjliga att identifiera (1) de som ej är utsatta för mobbning vare sig vid enkättillfälle ett eller två, (2) de som får en förbättrad situation, dvs som var mobbade vid mättillfälle ett men inte två (3) de som får en försämrad situation, dvs de som inte var utsatta vid mättillfälle ett men var det vid mättillfälle två samt (4) de långvarigt utsatta, dvs elever som anger sig vara mobbade både vid enkättillfälle ett och två. Dessa olika utvecklingsvägar kommer att diskuteras i förhållande till hälsa och mående. I studien framkommer även att mobbade generellt upplever lägre stöd från lärare. Huruvida lärare kan fungera som en skyddande buffert mot olika negativa hälsokonsekvenser kommer därför att belysas under presentationen. Vilka implikationer dessa resultat ger för vikten av att ta hänsyn till lärar- och elevrelation vid formandet av antimobbningsarbete kommer även att diskuteras.

 • 7.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  The Hurt Self: Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this dissertation is to add to the development the knowledge base of bullying research with particular focus on processes of victimization within a Swedish context. The goal is to a contribute to understanding the consequences of being bullied by examining patterns of change in bullying victimization over time and how potential positive social interactions and relationships might promote the well-being of bullied children. A mix-methods research design was used, including quantitative data from a one-year longitudinal study, using individual data, from 3,347 pupils (grades 4 to 9, in 44 schools) and five in-depth qualitative interviews with former victims of bullying. From an overview of the research field it was concluded that there is a general shortage of theoretical perspectives within the field of bullying research. Correlation studies have linked negative health consequences with bullying. However, this kind of research design provides few insights into how and why bullied children experience the kinds of problems that they do. By adopting a theoretical understanding of how ‘self’ is realized through interactions with others, this dissertation moves beyond correlation- based explanations of the mechanisms behind the link between bullying and its consequences in order to be able to offer more targeted support for those schoolchildren who are, or have been subjected to bullying. An argument is made for the importance of understanding the social processes behind bullying It is argued that being subjected to bullying victimization is a transient life experience for about three quarters of the small cohort (about 7%) of Swedish schoolchildren who are victims of bullying at any one time. The trajectories of bullying experiences these children are unstable. However, the negative consequences are likely to remain even after the bullying has ceased. For others, the persistent victims (1.6%). the state of being bullied may become stable and continue over periods of years. Nevertheless, peers and teachers may serve as important resources in supporting transitory and continuing victims of bullying.

  List of papers
  1. Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning
  Open this publication in new window or tab >>Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning
  2014 (Swedish)In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, no 4, p. 79-104Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers utvecklingsvägar när det gäller upplevd utsatthet för mobbning samt att undersöka hur dessa olika utvecklingsvägar är relaterade till elevers upplevda sociala stöd från lärare och klasskamrater. En longitudinell design tillämpades där 3349 svenska elever i årskursena fyra till nio, besvarade en enkät vid två olika tillfällen, separerat med ett år. Fyra olika grupper kunde identifieras inom datamaterialet (1) ej utsatta elever, elever som inte var utsatta för mobbning vid något av mättillfällena, (2) undkomna offer, elever vars situation förändrades till det bättre, (3) nya offer, elever vars situation försämrades samt (4) fortsatt utsatta elever, elever som var utsatta för mobbning under hela mätperioden. Barn som aldrig varit utsatta för mobbning rapporterade de högsta nivåerna av upplevt socialt stöd från lärare såväl som klasskamrater vid mätning två. Gällande socialt stöd från klasskamrater hade undkomna offer högre nivåer än såväl nya som fortsatt utsatta elever. De nådde dock inte upp till samma nivå som de elever som aldrig varit utsatta för mobbning under mät­perioden. När det gäller lärarstöd fanns dock inga signifikanta skillnader mellan de elever som undkommit mobbning, nya offer eller fortsatt utsatta elever.

  Keywords
  mobbning, socialt stöd, klasskamrater, lärare, utvecklingsvägar
  National Category
  Sociology Social Work
  Research subject
  Social Work; Sociology
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-38658 (URN)
  Available from: 2014-11-17 Created: 2014-11-17 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
  2. Longitudinal analysis of links between bullying victimization and psychosomatic maladjustment in Swedish schoolchildren
  Open this publication in new window or tab >>Longitudinal analysis of links between bullying victimization and psychosomatic maladjustment in Swedish schoolchildren
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-50356 (URN)
  Available from: 2016-05-20 Created: 2016-05-20 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
  3. The importance of recognition: teacher-pupil relations from the perspective of the bullied child
  Open this publication in new window or tab >>The importance of recognition: teacher-pupil relations from the perspective of the bullied child
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-50357 (URN)
  Available from: 2016-05-20 Created: 2016-05-20 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
  4. Bullying and well-being: Social support from teachers as a buffering factor for bullied children
  Open this publication in new window or tab >>Bullying and well-being: Social support from teachers as a buffering factor for bullied children
  (English)Manuscript (preprint) (Other academic)
  National Category
  Social Work
  Research subject
  Social Work
  Identifiers
  urn:nbn:se:oru:diva-50358 (URN)
  Available from: 2016-05-20 Created: 2016-05-20 Last updated: 2019-03-20Bibliographically approved
 • 8.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  The importance of recognition: teacher-pupil relations from the perspective of the bullied childManuscript (preprint) (Other academic)
 • 9.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  The importance of social support and recognition from teachers for pupil´s experiencing bullying victimization2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Research has indicated that teachers have a vital role in implementing effective anti-bullying strategies, as well as in supporting children who are experiencing bullying. Research has highlighted how teachers deal with bullying, including the positive aspects and outcomes of teacher support. However, few studies have examined how bullied children understand and experience this support from their teachers. Also, there is a lack of theoretical approaches aimed at understanding this vital relationship. Social support has been proven an important factor for handling and dealing with different kinds of stressors. However little research has studied how social support, and especially social support from teachers, may influence bullied children’s well-being. This aim of this paper presentation is to explore possible influences of social support from teachers on bullied children’s health and to understand consequences of bullying by exploring how victims of bullying experience varying forms of social recognition by their teachers, during and after episodes of bullying victimization.

  The presentation is based on results from a Swedish dissertation. The dissertation included questionnaire data from a one-year longitudinal study of Swedish pupils included 3,345 school-aged children, shorter qualitative written stories and in-depth interviews with former victims of bullying. The results indicate the importance of teacher support and recognition for children during and after episodes of bullying victimization. The possible positive aspects of teacher-pupil relation for bullied children will be discussed in order to be able to offer more targeted support for those schoolchildren who are, or have been subjected to bullying.

 • 10.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Understanding and identifying preschool developmental pathways to early school adjustment2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Early school adjustment has emerged as one of the key factors for educational performance and lower rates of psychosocial problems later in life. Thus, it is essential that we come to a better understanding of why some children exhibit positive early school adjustment while others do not. School adjustment is a comprehensive term, describing how children adapt both socially, behaviorally and academically, including aspects such as (i) children’s connectedness to school, i.e., liking school, (ii) children’s school involvement, i.e., school avoidance and task engagement and, (iii) children’s school performance, i.e., academic achievement. Several factors have been clearly linked to psychosocial adjustment in middle childhood but have, to a large extent, been studied in separate lines of research, and not specifically in relation to early school adjustment. These factors include various preschool/school factors, family and parent-child factors, peer factors, and specific individual factors of the child. Most existing studies are cross-sectional, non-developmental, and many studies focus on adolescence and not on the important phase immediately prior to or at the starting phase of school.

  This poster will present the outline for and some preliminary descriptive results from a research project aimed at advancing knowledge about early school adjustment: how important factors develop from an early age, how they combine in developmental pathways for different children in their relation to positive and negative school adjustment, and how this plays out in terms of gender. The study uses data from four waves of the SOFIA-study (Social and Physical Development, Interventions and Adaptation), an ongoing prospective longitudinal research program. Data was collected through questionnaires answered by parents, preschool teachers, and principals of the preschool departments and schools. The target population was all children born between 2005 and 2007 attending preschools during the spring of 2010 (>2.000 children) in a midsized Swedish municipality. The first data collection was conducted in 2010 (when the children were 3-5-year-old preschoolers), the second in 2011, the third in 2012, and the fourth in 2015 (when the children were 8-10 years old, and all were in school). More than 95% of teachers and preschool/school head masters have responded and approximately 80% of parents, at each of the four waves.

  The knowledge produced in this project can be used to develop strategies and interventions to promote early positive school adjustment, and prevent early negative school adjustment.

 • 11.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Välfärd, jämställdhet och demokrati2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to analyze the welfare state from a gender perspective. Further, the paper analyzes and critically examines three different normative solutions provided by Irish Marion Young, Nancy Fraser and Jürgen Habermas for the realization of a welfare state that includes women.

  Habermas argues that the welfare state has created a situation of dependency and state paternalism which reduces both individual and collective self-determination. Young follows Habermas‟ argument. She argues for a political climate where justice is reduced to the distribution of material goods rather than the elimination of underlying relations of domination and gender specific patterns. Fraser and Young therefore argue that the new client role is female and that the welfare state rests on the heterogeneous nuclear family norm with a male provider which restricts possibilities for women. The Scandinavian welfare model tends to be considered as "women friendly" because of its broad gender debate, well-developed social security that brackens the line between public-private together with a high degree of representation of women in political institutions. What is critical about the Scandinavian model is that it restricts political participation to representation. Rather, what is needed is a model of democracy that gives room for women to discuss in their own voice what their needs are and to use the discussion as a means for broader political debate.

  For women to be given such a voice in society, we need a model like Habermas‟ deliberative democracy with procedural rights. The strength in Habermas‟ model is that it makes it possible for women to participate in political will-formation through critical rationality. The deliberative rationality makes it possible for women to come together in the public sphere to influence the welfare state, its design and the allocation of resources. Habermas‟ democracy model has certain shortcomings because it overlooks the gender structures which affect women's access to the public sphere. It is therefore important to understand how rational communication can be achieved in a society that is socially stratified. I argue for a welfare state in which recognition, redistribution and political participation are secured and where women can participate as equals in the public sphere. This is achieved by adopting Fraser concepts of society as consisting of a multiplicity of publics rather than by a single public. It is important however, that the public sphere makes room for groups‟ particularity and I therefore argue for Youngs‟ concept of a politics of difference. It also requires an interaction between institutions and political participation through procedural rights. These rights enable women to influence societys‟ institutions and overcome the client role and gender structures in society.

 • 12.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Göransson, Sara
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Meehan, Anna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sverke, Magnus
  Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Student Generated Violence towards Teachers in Swedish Schools: Prevalence and Characteristics of Victimization and Identification of Risk and Protective Factors2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Violence against teachers, caused by students, has been a neglected area in research on school violence. The presents study addresses this lack of studies by examining the prevalence and characteristics of different types of student generated teacher victimization as well as how factors on both the individual and school level protect or put teachers at risk of different types of student generated teacher victimization, using a nationwide randomized sample of 6th to 9th grade teachers in Swedish schools. The final sample included 1,230 teachers (61.5%), 47.7 % males (n: 587) and 52.3 % (n: 643) females. Results showed that nearly one-third of the teachers had experienced at least one incident of student generated violence during the past 12 months. Results also show that factors on both the individual and school level were related to student generated teacher victimization. Being female, older, having higher levels of collegial support as well as working at schools with assertive anti-bullying/harassment strategies protected teachers against student generated violence. In conclusion, the study indicates that teacher victimization needs to be prioritized by school leaders since a large proportion of teachers has experienced different types of student generated violence.

 • 13.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Göransson, Sara
  Meehan, Anna
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Sverke, Magnus
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Teacher-victimization in Swedish schools: Identification of risk factor2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Studies indicate that teacher victimization is a prominent aspect of school violence. It’s it therefore important to further study what types of student generated victimization teachers are subjected to and which risk factors are related to them in order to work preventive within the school setting.

  Objectives: The aim of the present study is to examine individual (gender, years of teaching, age, and ethnicity) and school level predictors (collegial support, school size, school’s anti-bullying strategies, bullying among students and staff) of overall, verbal and physical teacher victimization.

  Method: The present study uses data from a Swedish national sample of 1,230 upper secondary school teachers (grade 6-9). The sample consisted of 47.7 % males (n: 587) and 52.3 % (n: 643) females with a mean age of 47 years (sd:11). Data was collected by means of paper-and-pencil questionnaires in 2010.

  Results: The results indicate that predictors on both the individual as well as the school level are associated with both overall, verbal, and physical student directed teacher victimization. In sum, older, female teachers with a degree in pedagogics were more likely to experience overall violence from students. Further, collegial support as well as assertive anti-bullying strategies at the school reduced the levels of teacher victimization, whereas bullying amongst students and smaller schools were associated with higher risk of overall teacher victimization.  

  Conclusion: This study show that nearly every third teacher had experienced at least one incident of student generated teacher victimization during the last 12 month, emphasizing the importance of the issue. The knowledge from this study can be used to develop strategies and interventions to prevent violence against teachers.

 • 14.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Frogner, Louise
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Anna-Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Understanding preschool precursors to early school adjustment2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Positive early school adjustment has been suggested to provide an important base for future school performance. In fact, positive adjustment to school has emerged as one of the key factors for educational performance and lower rates of psychosocial and conduct problems. Thus, it is essential that we come to a better understanding of why some children exhibit positive early school adjustment while others do not. School adjustment is a comprehensive term, describing how children adapt both socially, behaviorally and academically, including aspects such as (i) children’s connectedness to school, i.e., liking school, (ii) children’s school involvement, i.e., school avoidance and task engagement and, (iii) children’s school performance, i.e., academic achievement. This presentation will give the outline for, and some preliminary descriptive results from a research project aimed at advancing knowledge and identifying the various developmental pathways of potential influential factors on school adjustment; early childhood risk and protective factors that are related to early positive and negative school adjustment. Potential risk and protective factors that will be studied include various preschool/school factors, family and parent-child factors, peer factors, and specific individual factors of the child. The study uses data from four waves of the SOFIA-study, an ongoing prospective longitudinal research program including all children born between 2005 and 2007 attending preschools during the spring of 2010 (>2,000 children) in a midsized Swedish municipality. The knowledge produced in this project can be used to develop strategies and interventions to promote early positive school adjustment, and to prevent early negative school adjustment.

 • 15.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gill, Peter Edward
  Academy for Education and Economics, University College Gävle, Gävle, Sweden.
  Johansson, Björn
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Longitudinal Analysis of Links Between Bullying Victimization and Psychosomatic Maladjustment in Swedish Schoolchildren2018In: Journal of School Violence, ISSN 1538-8220, E-ISSN 1538-8239, Vol. 17, no 1, p. 86-98Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Cross-sectional studies of bullying mask variability in categories of andpersistence of bullying victimization. Longitudinal, individual-level dataoffers a greater insight into schoolchildren’s psychosomatic maladjustmentas a consequence of bullying. Swedish schoolchildren (n = 3,349),with unique identifiers, in 44 schools (4th–9th grade), answered aquestionnaire at baseline and 1-year follow-up. Longitudinal trendsfor nonvictims (88%), ceased victims (4.7%), new victims (5.7%), andcontinuing victims (1.6%) revealed that new victims had the largestdecrease in well-being; continuing victims had a smaller though notsignificant decrease; while ceased victims showed a small, (nonsignificant)increase in well-being over the measurement period. It was alsodiscovered that children not bullied at baseline but bullied subsequently,differed, at baseline, from their never-bullied peers throughlower levels of overall well-being. It is argued that this finding hasimplications for prevention strategies.

 • 16.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Gill, Peter
  Johansson, Björn
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Longitudinal analysis of links between bullying victimization and psychosomatic maladjustment in Swedish schoolchildrenManuscript (preprint) (Other academic)
 • 17.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Johansson, Björn
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindberg, Odd
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning2014In: Sosiologi i dag, ISSN 0332-6330, E-ISSN 1893-4617, Vol. 44, no 4, p. 79-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka elevers utvecklingsvägar när det gäller upplevd utsatthet för mobbning samt att undersöka hur dessa olika utvecklingsvägar är relaterade till elevers upplevda sociala stöd från lärare och klasskamrater. En longitudinell design tillämpades där 3349 svenska elever i årskursena fyra till nio, besvarade en enkät vid två olika tillfällen, separerat med ett år. Fyra olika grupper kunde identifieras inom datamaterialet (1) ej utsatta elever, elever som inte var utsatta för mobbning vid något av mättillfällena, (2) undkomna offer, elever vars situation förändrades till det bättre, (3) nya offer, elever vars situation försämrades samt (4) fortsatt utsatta elever, elever som var utsatta för mobbning under hela mätperioden. Barn som aldrig varit utsatta för mobbning rapporterade de högsta nivåerna av upplevt socialt stöd från lärare såväl som klasskamrater vid mätning två. Gällande socialt stöd från klasskamrater hade undkomna offer högre nivåer än såväl nya som fortsatt utsatta elever. De nådde dock inte upp till samma nivå som de elever som aldrig varit utsatta för mobbning under mät­perioden. När det gäller lärarstöd fanns dock inga signifikanta skillnader mellan de elever som undkommit mobbning, nya offer eller fortsatt utsatta elever.

 • 18.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Johansson, Björn
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Lindberg, Odd
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Social support from teachers as a buffering factor for bullied victim’s well-being2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: A significant body of research indicates that being victim of bullying increases the risk for negative health consequences, short term as well as throughout the lifespan. Children involved in bullying either as victims or bully-victims have higher risk for psychosomatic problems than their uninvolved peers. This risk is evenly distributed among victims of all different age groups, for both genders and between countries world over. Depression, psychosomatic problems, low self esteem and even thoughts of suicide are common consequences of being the victim of bullying. It is therefore important to study factors that may improve or protect these victims well-being. Social support has proven to be an important factor for handling different kind of stressors as well as being positive correlated with academics achievements and health. However little research has studied how social support may influence bullied children’s well being, especially social support deriving from teachers. The aim of this study is to explore the effects that social support from teachers may have on bullied children’s health, in particular, to explore if there are differences between bullied children experiences high or low levels of social support from teachers in relation to their well-being.

  Method: Data were collected during the spring of 2013 by using an online web-based questionnaire containing a variety of questions. The sample included all children in elementary schools, grades 4 to 9 in a mid-size Swedish m. In total, 5078 pupils completed the survey which gives a response rate at 82,01 %.

  Result: The result will explore how social support from teacher may serve as a protective factor for bullied children in relation to their total well-being as well as show how bullied children experiences different levels of victimization benefits from teachers social support. We will also discuss which implications the results gives to the importance of taking teacher and pupils relation into consideration when formulation anti bullying prevention programs and policies.

 • 19.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Multipel utsatthet: En särskild risk för barn och unga2019In: Barns och ungas utsatthet: våld och kränkningar i barns och ungas relationer / [ed] Björn Johansson och Åsa Källström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 91-103Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  För att förstå barn och ungas utsatthet för våld och kränkningar i sina nära relationer måste vi se till hela dess spektra av våldsupplevelser som sådan utsatthet kan bestå av. En mindre grupp av barn och unga är särskilt drabbade av våld och övergrepp vid upprepade tillfällen, av olika förövare och i olika miljöer, så kallade multipelt utsatta. Hur kan vi förstå att en viss grupp av barn är särskilt utsatta och vilka är dessa barn? Vad blir konsekvenserna för dessa barn och hur kan samhällsaktörer erbjuda dem stöd? I detta kapitel riktar vi fokus på de särskilt våldsutsatta barnen i samhället.

 • 20.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Nylander, Per Åke
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Efter en barndom med en förälder i fängelse: Hälsa, utsatthet och sociala relationer2018In: Kriminalvården: Innanför och utanför / [ed] Annelie Björkhagen Turesson & Annika Staaf, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, p. 177-188Chapter in book (Refereed)
 • 21.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  López-Romero, Laura
  Department of Clinical Psychology and Psychobiology, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Spain.
  Andershed, Henrik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Cyberbullying and Psychological Well-being in Young Adolescence: The Potential Protective Mediation Effects of Social Support from Family, Friends, and Teachers2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 17, no 1, article id E45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the current study, we tested the relations between cyberbullying roles and several psychological well-being outcomes, as well as the potential mediation effect of perceived social support from family, friends, and teachers in school. This was investigated in a cross-sectional sample of 1707 young adolescents (47.5% girls, aged 10-13 years, self-reporting via a web questionnaire) attending community and private schools in a mid-sized municipality in Sweden. We concluded from our results that the Cyberbully-victim group has the highest levels of depressive symptoms, and the lowest of subjective well-being and family support. We also observed higher levels of anxiety symptoms in both the Cyber-victims and the Cyberbully-victims. Moreover, we conclude that some types of social support seem protective in the way that it mediates the relationship between cyberbullying and psychological well-being. More specifically, perceived social support from family and from teachers reduce the probability of depressive and anxiety symptoms, and higher levels of social support from the family increase the probability of higher levels of subjective well-being among youths being a victim of cyberbullying (i.e., cyber-victim) and being both a perpetrator and a victim of cyber bullying (i.e., cyberbully-victim). Potential implications for prevention strategies are discussed.

 • 22.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Strand, Susanne
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Grupparbete2018In: Kriminologi: en studiehandbok / [ed] Caroline Mellberg, Marie Väfors Frits & Eva Tiby, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 2, p. 153-162Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Hellfeldt, Karin
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Thunberg, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Moberg Stephenson, Maria
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Barn och unga som brottsoffer2019In: Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer / [ed] Björn Johansson & Åsa Källström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 107-124Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flygare, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att stödja utsatta elever i skolan2019In: Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer / [ed] Björn Johansson & Åsa Källström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 155-168Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flygare, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Godkänd eller icke godkänd? : En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer2017Report (Other academic)
 • 26.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flygare, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Pass or fail?: A study concerning how experiences of bullying, truancy and social relations influence pupils’ academic performance2018Report (Other academic)
 • 27.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Relationsarbete i skolan - att bryta mönster präglade av mobbning och kränkningar2018In: Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person / [ed] Anders Bruhn & Åsa Källström, Stockholm: Liber , 2018, 1, p. 168-183Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Johansson, Björn
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Flygare, Erik
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Utsatthet i skolan2019In: Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer / [ed] Björn Johansson & Åsa Källström, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, p. 47-61Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Källström, Åsa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Glatz, Terese
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Thunberg, Sara
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Although childhood violence by any person is negative for children little is known about whether violence by different family members is linked differently to problems in young adulthood as family relationships might play different roles in children’s individual development. In this study we examine parent and sibling violence and associations with emotional and behavioral problems directly and indirectly via peer victimization. We used retrospective reports from 347 young adults (aged 20–24) who all reported childhood family physical violence and we performed a path analysis using Mplus. The results showed that participants who had been victimized by a sibling only or by both a sibling and parent were more likely to report peer victimization than were participants who had been victimized by parents only. Peer 127 victimization was in turn linked to more aggression criminality and anxiety. Theoretical and clinical implications of these results are discussed.

 • 30.
  Källström, Åsa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Howell, Kathryn
  University of Memphis, Memphis TN, USA.
  Miller-Graff, Laura
  University of Notre Dame, Notre Dame IN, USA.
  Graham-Bermann, Sandra
  University of Michigan, Ann Arbor, USA.
  Young Adults Victimized as Children or Adolescents: Relationships Between Perpetrator Patterns, Poly-Victimization, and Mental Health Problems2017In: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Child and adolescent victims of violence are often exposed to more than

  one kind of physical, sexual, or emotional maltreatment. Both individually

  and cumulatively, such victimizations have significant ramifications on mental

  health. Yet little is known about the relationships in which these different

  kinds of victimizations occur and how the relationship between the victim

  and perpetrators may influence later mental health. This retrospective, selfreport

  study of a nationally representative sample of 2,500 young adults

  in Sweden examines associations between different types of victimization

  (including poly-victimization), the victim’s relationship to the perpetrator,

  and how these factors are related to current mental health. Results indicate

  differential patterns of abuse based on the perpetrator; parents were most

  likely to use physical aggression, whereas siblings typically perpetrated

  property crimes and partners committed sexual assault. Peers were the

  most likely perpetrator of both physical and verbal victimizations and also

  most often committed poly-victimization by subjecting youth to multiple

  forms of violence. While males were more likely to be victimized by peers,

  females were more likely to be victimized by parents, siblings, and partners.

  Significant positive relations were found for the amount of victimization by

  peers and mental health problems among both males and females. In addition,

  for females, higher amounts of youth victimization by parents and partners

  related to higher levels of mental health problems during young adulthood.

  Taken together, these results suggest that peer victimization presents the

  greatest risk for males, whereas dysfunctional family relationships are most

  detrimental to victimized females.

 • 31.
  Källström, Åsa
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Nylander, Per Åke
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Parental imprisonment, child victimization and adult problems2019In: European Journal of Criminology, ISSN 1477-3708, E-ISSN 1741-2609, Vol. 16, no 6, p. 671-688Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study addresses, in a Swedish sample, whether exposure to violence and/or crime during childhood, and mental health and/or behaviour problems as an adult, are overrepresented among young men and women who had a parent in prison at some time when they were a child. Results show that almost all the studied types of childhood victimization and adult problems were overrepresented, but verbal victimization, neglect, witnessing violence, Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and depression were significantly overrepresented. Although the associations between having a parent in prison and childhood victimization as well as having mental health and behaviour problems are weak, these results indicate that it is important for practitioners who meet such children to be aware that they are more likely than other children not only to suffer from mental health and/or behaviour problems but also to have experienced violence and/or neglect.

 • 32.
  Nylander, Per Åke
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Att ha haft en förälder i fängelse under uppväxten - har det betydelse senare i livet?2018In: Tidskrift för kriminalvård, ISSN 0040-6821, Vol. 73, no 2, p. 9-11Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 33.
  Nylander, Per Åke
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Källström, Åsa
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Hellfeldt, Karin
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  After a childhood with a parent in prison: Relationships and well-being as a child and young adult2018In: International Journal of Prisoner Health, ISSN 1744-9200, E-ISSN 1744-9219, Vol. 14, no 1, p. 34-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to explore whether young adults who had a parent in prison while growing up in Sweden are disadvantaged in terms of parental support, school well-being and functioning, and socioemotional and/or behavioral problems, compared to young adults whose parents were not in prison when they were a child.

  Design/methodology/approach: Retrospective self-report information about parental imprisonment and childhood and adulthood welfare was collected from 2,500 Swedish young adults as part of the RESUME project. The 52 of these who had had a parent in prison during their childhood were compared to the young adults who had not had a parent in prison, by measuring differences concerning their family relations, school well-being, and well-being as adults, and the risk of some events occurring later in life.

  Findings: Findings Having had a parent in prison was significantly related to feeling less loved during childhood, and having less contact and support from both parents during adulthood, in comparison with other young adults. In school they experienced lower well-being and were more often placed in special education than other children. They were at greater risk of not attending higher education, of planning or attempting suicide, and of being hospitalized for mental health problems than the rest of the young adults.

  Research limitations/implications: Even taking into consideration the complexity of childhood conditions and the limitations of retrospective data, prison and social-services professionals should pay special attention to the fact that a child has a parent in prison.

  Originality/value: This is a unique study of young adults' experiences of a childhood with parent in prison.

1 - 33 of 33
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf