oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Att motverka rasism i förskolan och skolan2017 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Förskolan och skolan har ett tydligt uppdrag att motverka rasism. Samtidigt visar studier att rasism tar sig en rad olika uttryck, på olika nivåer och får allvarliga konsekvenser för de barn och elever som utsätts. Rasistiska föreställningar, handlingar och strukturer gör att vissa löper högre risk än andra att utsättas för kränkningar och diskriminering. Därmed motverkar rasism barns och elevers likvärdiga möjligheter att lära och utvecklas.

  Behoven av insatser för att motverka rasism är stora. I denna bok beskrivs förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism. Här behandlas olika sätt att förstå och analysera rasism och hur rasism kan komma till uttryck i pedagogisk verksamhet. Boken redogör också för en bred palett av arbetssätt som kan användas för att motverka olika former av rasism i förskola och skola – från normkritik, interkulturell och frigörande pedagogik till kunskapsutvecklande, demokratiska och relationella arbetssätt.

 • 2.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bredda förståelsen av rasism och antirasism i skolan2017In: Skola och samhälle, E-ISSN 2001-6727Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Rasism kopplas ofta ihop med individers ideologiska uttalanden. Men ofta tar den sig snarare uttryck i strukturer och i allmänna föreställningar om den Andre. Skola och förskola har ett tydligt uppdrag att motverka rasism, men ibland är den svår att upptäcka. Emma Arneback och Jan Jämte skriver att personal i skola och förskola behöver kunna identifiera olika former av rasism och utveckla olika former för antirasistiska arbetssätt.

 • 3.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rasism och antirasism i samhällskunskapsundervisningen2015Conference paper (Other academic)
 • 4.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rasism och antirasism i skolan2015In: Kontroversiella frågor: om kunskap och politik i samhällsundervisningen / [ed] Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst & Tomas Englund, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2015, p. 43-60Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Bergh, Andreas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Wiklund, Matilda
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Englund, Tomas
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Tryggvason, Ásgeir
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet 2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Sessionen fokuserar frågor som berör rasism och antirasism i skolan. Här presenteras fyra papers som fokuserar hur lärare agerar när de upplever olika former av rasism, både bland kollegor och elever som i skolans organisering. Sessionen presenterar preliminära resultat från det pågående forskningsprojektet "How to counteract racism in education" (Vetenskapsrådet), men tar också avstamp i boken "Att motverka rasism i förskolan och skolan" (Arneback & Jämte, 2017). Sessionen är öppen för alla som är intresserade av frågor som berör rasism och antirasism i skolan. Det kommer också lämnas utrymme för gemensamma samtal och frågor kring forskningsfältet i stort.

  Paper 1:

  Att motverka rasism i skolan (Arneback & Jämte)

  Presentationen fokuserar lärares antirasistiska handlingar och visar en palett av didaktiska arbetssätt lärare använder för att möta olika uttryck för rasism i skolan. Vidare fokuseras hur lärares egna erfarenheter av rasism påverkar deras agerande och förståelse av problemet.

  Paper 2:

  Mediediskurser om rasism och antirasism i skolan (Wiklund)

  Lärares antirasistiska arbete är beroende av hur de förstår begreppet rasism och mediers sätt att använda begreppet är viktiga källor för denna förståelse. Dessa antaganden ligger till grund för denna presentation av hur rasism definieras i medietexter om händelser där rasism aktualiseras i skolsammanhang.

  Paper 3:

  Om kommunikationens möjligheter och begräsningar i arbetet mot rasism (Arneback & Englund)

  Bidraget behandlar villkor för lärares agerande i bemötandet av elevers rasistiska uttalanden. Vår teoretiska referens är primärt John Deweys (1922) bok Human Nature and Conduct. Bidraget analyserar den deliberativa kommunikationens möjligheter och gränser i förhållande till elevers potential, klassrumsklimat samt lärares egna kunskaper och upplevda kapacitet.

  Paper 4:

  Har lärare ett ansvar att agera när kollegor ger uttryck för rasism? (Bergh & Tryggvason)

  Uttryck av rasism är utmanande frågor som lärare möter och hanterar i och omkring undervisningen. Läroplanen är tydlig med att lärare har ett ansvar att motverka alla former av rasism i skolan. Men hur agerar lärare när kollegor ger uttryck för rasism? Den här presentationen utforskar ett ansvar som många gånger är osäkert och riskfyllt.

 • 6.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  A withering storm?: The development of the Danish radical libertarian left 2000-20152017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The mid-2000s saw an upsurge in radical left-libertarian activism in Denmark. The struggle for the Youth house in 2006, Church-asylum in 2008 and the UN Climate-summit of 2009 drew thousand of protesters to the streets, cementing the historical picture of Denmark as a focal point for modern radical left-libertarian activism (Hare, 2009). However, only a year later the outburst of movement activity and urban unrest was replaced by dead calm. In the early 2010s, many activists made a withdrawal from the streets, transforming from a vigorous movement into a “fragmented and disoriented” milieu (Karpantchof & Mikkelsen, 2014).

  In this paper I describe the development of the radical left-libertarian movement in Denmark throughout the 2000s, and analyze it´s growth, decline and transformation through both movement-internal and external factors. The Danish case provides an opportunity to analyze the ebb and flow of a radical movement, as well as to investigate the causes and effects of these shift. Particular focus is placed on how changes in opportunity structures, either factual or perceived, have affected the activists’ collective action frames, mobilization patterns and repertories of action. The analysis is based on data from protest events, semi-structured interviews with activists as well as movement documents such as magazines, leaflets, web pages, films and books.

 • 7.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Antirasism i skolan2012Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rasism får - enligt lag - aldrig accepteras i skolan. Där ska råda nolltolerans. Trots skolans tydliga uppdrag, och allt arbete som utförts för att motverka rasism de senaste decennierna, fortsätter emellertid rasism och främlingsfientlighet – i flera olika former och på olika nivåer – att kasta skuggor över skolans verksamhet. Problemen med rasism, främlingsfientlighet och intolerans är utbredda och komplexa och får allvarliga konsekvenser för de drabbade.

     Frågan är vad som kan göras åt problemen?

     I rapporten Antirasism i skolan klargörs, exemplifieras, analyseras och diskuteras gymnasieskolans antirasistiska uppdrag och roll som antirasistisk aktör. Rapporten rymmer en genomgång av de lagar och styrdokument som reglerar arbetet mot rasism samt en forskningsöversikt kring både problemen med rasism och vad skolor gör eller bör göra för att motverka rasism. Antirasism i skolan innehåller även en omfattande fallstudie som illustrerar en rad fallgropar i arbetet mot rasism samt kommer med konkreta förslag på hur det antirasistiska arbetet kan stärkas.

  Rapporten är en del av den statliga utredningen Främlingsfienden inom oss (SOU 2012:74).

 • 8.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Radical anti-fascism in Scandinavia: Shifting frames in relation to the transformation of the far right2018In: Radical left movements in Europe / [ed] Wennerhag, Magnus; Fröhlich, Christian & Piotrowski, Grzegorz, Abingdon, Oxon: Routledge , 2018, 1, p. 248-267Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, issues of migration, integration, racism, and ethnic discrimination have become increasingly salient and controversial in most European countries. The increased polarisation around these issues can partly be linked to a political development in which parties with an anti-immigration agenda have won public support and electoral success. Within and around these parties, intolerant sentiments flourish both in the form of negative attitudes towards people seen as “foreigners”, as well as more explicit forms of racism.

  In response to these developments, anti-fascists and anti-racists are mobilizing. Among these we find a radical flank consisting mainly of anarchists, autonomists, and other radical left-libertarian activists. This chapter examines the mobilizing activities and ideational development within this movement milieu in two Scandinavian countries, Sweden and Denmark. The chapter scrutinizes how the activists’ collective action frames and their repertoires of action have been affected by recent changes in political opportunity structures, especially the electoral success and political institutionalization of far-right political parties. The analysis is based on semi-structured interviews with activists as well as an in-depth analysis of movement documents such as magazines, leaflets, web pages, and books.

 • 9.
  Jämte, Jan
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Rasism och antirasism i Sverige: texter till Forum för Levande Historia2014Report (Other academic)
 • 10.
  Jämte, Jan
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Pitti, Ilaria
  University of Siena, Siena, Italy.
  STRATEGIC INTERPLAY IN TIMES OF CRISIS: Opportunities and challenges for state-civil society interaction during the Swedish "Refugee Crisis" of 2015-20162019In: PArticipation and COnflict, ISSN 1972-7623, E-ISSN 2035-6609, Vol. 12, no 2, p. 410-435Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  From mid-2015 to early 2016, more than a million refugees and migrants arrived in Europe, after having crossed the Mediterranean Sea. Sweden quickly emerged as one of the main destinations they aspired to reach. During the so-called refugee crisis of 2015-2016, the city of Malmo became the management center for the reception of refugees. In this context, a series of interplays emerged between governmental institutions (GIs), non-governmental organizations (NGOs), and social movement organizations (SMOs) involved in helping the refugees. Looking at the refugee crisis in Malmo through the lens of an interactionist approach to contentious politics, this article analyzes the strategic interplay between SMOs, NGOs, and GIs in the different phases of the crisis, as well as scrutinizes the conditions that facilitated or hindered cooperation among the actors. Results show that the crisis initially strengthened the role of SMOs, but that in order to enter into lasting and established forms of cooperation with NGOs and institutionalized politics, SMOs had to meet three conditions: 1) have a clear organizational structure, 2) downplay their political ideology, and 3) assume a complementary position to the other actors involved. For most SMOs, this limited their maneuverability, leading them to adopt one of three possible strategies: adapting to the new conditions, challenging the rules and players of the arena, or exiting the arena altogether.

1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf