oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Ahlquist, Martin
  et al.
  Borglund, Tommy
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Medierna och etiken: ansvar i ett nytt medielandskap2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 2.
  Borglund, Tommy
  Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholm.
  Aktieägarvärden i fokus: internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 3. Borglund, Tommy
  et al.
  De Geer, Hans
  Sweet, Susanne
  Frostenson, Magnus
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lerpold, Lin
  Nordbrand, Sara
  Sjöström, Emma
  Windell, Karolina
  CSR - corporate social responsibility: en guide till företagets ansvar2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 4.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  De Geer, Hans
  Sweet, Susanne
  Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Frostenson, Magnus
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lerpold, Lin
  Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Nordbrand, Sara
  Sjöström, Emma
  Windell, Karolina
  CSR and Sustainable Business2017 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 5.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  De Geer, Hans
  Sweet, Susanne
  Frostenson, Magnus
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lerpold, Lin
  Nordbrand, Sara
  Sjöström, Emma
  Windell, Karolina
  CSR och hållbart företagande2017 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 6.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Frostenson, Magnus
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Understanding Responsible Management Education from the Inside: A Case Study of a Case Study in an Insurance and Savings Company2018In: Journal of Business Ethics Education, ISSN 1649-5195, E-ISSN 2044-4559, Vol. 15, p. 97-124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite some two decades of research on Responsible Management Education (RME) relatively little is known about RME within business. In particular, different variants of RME in business have not been studied enough to give us a thorough understanding of the nature, role and function of RME in business. To provide some remedy, this article studies RME from an internal business perspective. Through action research, it shows how a specific form of RME, building on the Shared Value (SV) concept, is shaped, developed and manifested within the life-insurance and savings company Skandia. Furthermore, it develops a model for a holistic understanding of RME in business, taking into account RME actors, concepts, methods, and use. Apart from being an empirical illustration from within business of how RME becomes a tool for strategy, identity and innovation, and constructing a model for understanding RME, the article also highlights SV as the conceptual basis for RME.

 • 7.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Frostenson, Magnus
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Windell, Karolina
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Effekterna av hållbarhetsredovisning: En studie av konsekvenserna av de nya riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda företag2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Regeringen beslutade under 2007 om nya riktlinjer för extern rapportering för de statligt ägda företagen. Dessa ska från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisa enligt Global Reporting Initatives (GRI:s) riktlinjer. Krav på hållbarhetsredovisning ger staten som ägare möjlighet att följa upp att styrelserna har tagit sitt ansvar enligt statens ägarpolicy, dvs att statligt ägda företag ska vara föredömen vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande. Syftet med studien är att undersöka om och i vilken utsträckning regeringens utökade krav på hållbarhetsinformation har fått effekter på statligt ägda företagens hållbarhetsarbete. Studien fokuserar på förändringar i strukturer eller processer i företagens hållbarhetsarbete som kan härledas till tillämpningen av regeringens riktlinjer och de nya prioriteringar som följer av att riktlinjerna tillämpas. Studien bygger på intervjuer och enkäter till CSR- och hållbarhetschefer i 49 statligt hel- eller delägda företag samt till styrelseordförandena i dessa företag. Sammantaget visar resultaten att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Riktlinjerna har därmed haft störst effekter på de företag som sedan tidigare inte haft större erfarenheter från hållbarhetsarbete. Resultaten visar att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. I synnerhet har kunskapsnivån ökat hos de företag som sedan tidigare ansåg sig ha begränsad kunskap och bristande erfarenhet från att arbeta med hållbarhetsredovisning. Nya hållbarhetsfrågor har därmed prioriterats i vissa företag. Framförallt har företagen medvetandegjorts om vikten av hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. I viss mån har det skett en ökad systematisering av hållbarhetsarbetet i stort. I vissa företag har nya hållbarhetsfrågor prioriterats och nya rutiner och riktlinjer för kärnverksamhetenhar utarbetats. Studien visar att affärsstödjande processer förändras i vissa företag. Dessa processer handlar främst om miljö och inköp, även om mycket få företag rapporterar egentliga förändringar av det de upplever vara kärnverksamheten. Strukturförändringar – att den formella organisationen i företagen ändras – förekommer i begränsad utsträckning och kan i så fall hänföras till organiseringen av hållbarhetsarbete. Överlag har dock riktlinjerna främst påverkat företagens sätt att rapportera och redovisa hållbarhetsfrågor snarare än själva hållbarhetsarbetet. Det leder oss fram till slutsatsen att redovisningen av hållbarhetsfrågor i första hand stärker och förbättrar redovisningsprocedurer, medan steget till förändrad praktik är längre. Av studien framkommer att hållbarhetsredovisning handlar om en lärprocess. Att använda GRI:s riktlinjer är inte helt okomplicerat. I flera fall upplevts det som svårt att arbeta enligt riktlinjerna i synnerhet när det gäller att välja ut och styra efter relevanta GRI-indikatorer. I vissa fall anser företagen att indikatorerna inte är anpassade efter deras bransch – och att de flesta indikatorerna därmed inte är applicerbara på deras verksamhet. Företagen har lärt sig att anamma GRI i olika utsträckning. Tydligt är att GRI anpassas till företagens egen verksamhet genom att GRI:s indikatorer översätts till relevanta nyckeltal i företagen.

 • 8.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Frostenson, Magnus
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Windell, Karolina
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies2010Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In 2007, the Swedish government introduced new guidelines requiring state-owned companies to provide sustainability reports in accordance with the Global Reporting Initiative (GRI). The reform was part of an active ownership policy of the Swedish government with an ambition to promote sustainability in state-owned companies. Given the lack of empirical studies on the effects of GRI reporting this explorative study examines the consequences of new requirements on GRI reporting on state-owned companies in Sweden. The purpose of the paper is to investigate if and to what extent the government’s augmented sustainability information requirements have had effects on the sustainability activities at state-owned companies. The study is based on questionnaires sent to CSR and sustainability managers at state-owned companies and to the chairmen of these companies. The questionnaires were complemented with interviews with the sustainability managers of a selection of these state-owned companies. The results show that the introduction of the new guidelines affected the companies to varying degrees. The companies that lacked previous experience of sustainability reporting have gone through a more extensive process of change than those that were already submitting sustainability reports. The results also show that the guidelines contributed mainly to improved procedures for reporting on sustainability issues rather than bringing about far-reaching changes in sustainability activities in practice. This leads us to the conclusion that the reporting of sustainability issues in the first instance strengthens and improves reporting procedures, whereas the next step – to changes in practice – is a greater one.

 • 9.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Frostenson, Magnus
  Företagsekonomiska, institutionen Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Windell, Karolina
  Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala, Sverige.
  Increasing responsibility through transparency?: A study of the consequences of new guidelines for sustainability reporting by Swedish state-owned companies2010Conference paper (Other academic)
 • 10.
  Borglund, Tommy
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Prenkert, Frans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Frostenson, Magnus
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Helin, Sven
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Du Rietz, Sabina
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  External facilitators as ‘Legitimizers’ in designing a master's program in sustainable business at a Swedish business school: A typology of industry collaborator roles in RME2019In: The International Journal of Management Education, ISSN 1472-8117, E-ISSN 2352-3565, Vol. 17, no 3, article id 100315Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article offers new knowledge on the role of industry as external facilitators in the case of designing responsible management education (RME). Drawing on a case of a Swedish business school that developed a two year master's profile in sustainable business, we find that industry partners acted as external facilitators in the form of ‘Legitimizers’. This type of external facilitator, Legitimizer, complements Vazquez-Brust and Yakovleva’s (2017) existing categories: ‘Guides’, ‘Monitors’, ‘Enablers’, and ‘Networkers’. Based on the findings, we propose that business can take on four types of legitimizing roles in academia – business collaboration: The Visitor, The Planner, The Co-operator, and The Co-educator. We further identify various forms of legitimacy, particularly cognitive and pragmatic, that the corporate activities and interactions generate. Interestingly, in the case of RME, companies are instrumental to legitimizing the education, rather than being the ones seeking legitimacy.

 • 11. De Geer, Hans
  et al.
  Borglund, Tommy
  Frostenson, Magnus
  Handelshögskolan i Stockholm, Centrum för Etik och Ekonomi.
  Anglo-Saxification of Swedish Business: Working paper within the project 'Scandinavian Heritage'2003In: Business Ethics. A European Review, ISSN 0962-8770, E-ISSN 1467-8608, Vol. 12, no 2, p. 179-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An increasingly globalised world challenges old orders, structures and arrangements. This becomes especially apparent in the ?eld of international business, where mergers, acquisitions and foreign direct investment can trigger job cuts, divestment and the closing-down of traditional industries. For this reason mergers and acquistions are sensitive issues. When two companies from different countries merge, or when a ?rm is purchased by a foreign actor, a new dimension enters into the life of the companies. This is very likely to cause worry and unrest among employees. In such a situation con?icts and clashes may arise and old values and norms may be challenged by the new order. In this paper we examine that issue. A special focus will be given to the con?icts and clashes that can be the consequence of such an encounter between old and new. We shall exemplify this with a case concerning a Swedish company recently bought by an American competitor. The particular aspect of the problem that we are interested in is the in?uence of the new ownership on the ethical values and virtues of the Swedish company. We look speci?cally at the sense in which the changes in the ethical ?eld are expressions of a new Anglo-Saxon shareholder-oriented model, as opposed to a more traditional Scandinavian stakeholder model.

 • 12. De Geer, Hans
  et al.
  Borglund, Tommy
  Frostenson, Magnus
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Interpreting the International Firm: Going Beyond Interviews2004In: Handbook Of Qualitative Research Methods For International Business / [ed] Rebecca Marschan-Piekkari, Catherine Welch, Edward Elgar Publishing, 2004, p. 324-341Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  De Geer, Hans
  et al.
  SSE Riga.
  Borglund, Tommy
  Hallvarsson & Halvarsson, Stockholm, Sweden.
  Frostenson, Magnus
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Reconciling CSR with the Role of the Corporation in Welfare States: The Problematic Swedish Example2009In: Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, E-ISSN 1573-0697, Vol. 89, no 3 Supplement, p. 269-283Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article uses the Swedish example to illustrate how corporate social responsibility (CSR) is understood and interpreted when it enters a welfare state context where social issues have traditionally been the domains of the state and of politicians. Among the implications one finds a relative scepticism of traditionally strong actors on the labour market, such as the state, trade unions and employers. This relative scepticism is primarily explained by an enduring idea of the role of business in society which stands in contradistinction to the idea expressed in the corporate centred idea of CSR. Still, CSR gains a foothold in the welfare state context, mainly because of the flexibility of the concept which allows for 'escape routes' - an understanding of CSR that focusses on issues at arm's length from the traditional welfare context. CSR also benefits from being codified in soft regulation, thereby becoming a legitimate super- national point of reference for all relevant actors. The possibility of developing new global arenas for espousing ideals partly in conflict with traditional ones also explains why CSR has become an established concept. In Sweden, such arenas have been created through the activities of multinational corporations, NGOs, investors, the media, consultants and other actors.

 • 14. De Geer, Hans
  et al.
  Borglund, Tommy
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Frostenson, Magnus
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Reconciling CSR with welfare state actor roles: The problematic Swedish example2007In: 20th EBEN Annual Conference, 2007Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 15.
  Frostenson, Magnus
  et al.
  Handelshögskolan, Stockholm.
  Borglund, Tommy
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Företagens sociala ansvar och den svenska modellen2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den så kallade grönboken från 2001 kan ses som det grundtext som sedan utgör grunden för diskussionen om CSR (Corporate Social Responsibility) i EU. Inom EU har sedan arbetet med CSR-frågor gått vidare och mynnat ut i 2006 års inrättande av partnerskap för tillväxt och sysselsättning med målet att göra Europa till ett kompetenscentrum för företagens sociala ansvar. Detta medför också grundandet av en frivillighetsbaserad allians för företagens sociala ansvar.

  Även om det finns många svenska aktörer med ett starkt intresse för CSR-frågor finns det, av olika skäl, en viss skepsis mot den politik kring CSR som EU har formulerat. En ståndpunkt är att svensk lagstiftning redan täcker in de viktigaste dimensionerna i fråga om CSR, en annan att det i CSR-diskussionen finns en problematisk föreställning om företagens uppgift och roll. Framför allt från fackföreningshåll hörs ett motstånd mot att företagens uppgift är att, utan demokratisk kontroll, tillhandahålla välfärdstjänster.

  Rapporten presenterades vid seminariet Företagens sociala ansvar och den svenska modellen.

1 - 15 of 15
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf