oru.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Archer, Arlene
  et al.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  The 'semiotics of value' in upcycling2018In: Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics / [ed] Sumin Zhao, Emilia Djonov, Anders Björkvall, Morten Boeriis, New York: Routledge, 2018, 1, p. 165-180Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  The last twenty years has seen the rise of global consumer movements that critique overconsumption, focusing on looking at the whole life of a product or artefact. Practices like ‘recycling’ (re-use without necessarily adding value) and ‘upcycling’ (re-use with obvious value adding) are part of such movements. This chapter looks at value adding in artefacts from a social semiotic perspective in order to explore upcycling as branding in a global context. It draws on van Leeuwen’s (2005) distinction between theoretical and actual semiotic potential of semiotic resources when key branding resources, such as typography, shape, materials, and colour are identified in upcycled artefacts. The connotative and experiential provenance (Kress and van Leeuwen, 2001) of these resources are of key importance for our analysis. We look at how resources are resemiotizised and recontextualised and, to various degrees, recognised in upcycled artefacts  that  move between South Africa and Europe. One of the conclusions is that the processes of value adding through re-branding can be described as spatio-linguistic re-branding or sensory re-branding (cf. Djonov and van Leeuwen, 2011).

 • 2.
  Björkvall, Anders
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Artefakters betydelsepotentialer: En presentation av den sociosemiotiska etnografin som teori och metod2012In: Nordisk socialsemiotik: Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger / [ed] Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis, Odense: Syddansk Universitetsforlag , 2012, p. 59-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet introduceras den sociosemiotiska etnografin som teori och metod genom analyser av olika typer av artefakter: bord från Ikea och texter och andra artefakter som yngre barn använder hemma och i skolan. Artefakternas betydelsepotentialer betraktas dels som teoretiska, dels som aktualiserade. De förra har att göra med de mer systematiska och designrelaterade betydelserna och de senare med de betydelser som verkliga användare av artefakterna väljer att aktualisera i olika situationer. Denna distinktion har metodologiska implikationer för den sociosemiotiska etnografin: både design och användning av artefakterna måste analyseras, även om tyngdpunkten kan ligga på det ena eller det andra. I kapitlet diskuteras hur Ikea-bordsstudien främst är designorienterad samtidigt som den också tar in användning av borden och hur de placeras i verkliga hem. Studien av barnens artefakter och texter tar främst upp användning i olika kontexter, men deras design analyseras också.

  Resultaten visar hur Ikea-bord har utvecklade teoretiska betydelsepotentialer, främst när det gäller interpersonella betydelser och sådana som har att göra med exponering av andra artefakter. Analysen visar också hur användare av borden kan välja att lyfta fram eller tona ned dessa betydelsepotentialer. Beträffande barnens texter och artefakter så visar kapitlet bl.a. att intressen och diskurser från hemmet kan kopplas till skoldiskurser genom att artefakterna och texterna flyttas från den ena kontexten till den andra, inte minst med hjälp av datorer. Detta kan ha positiva effekter för barnens utvecklande av multimodal literacy.

 • 3.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Att göra barn till konsumenter: Språkhandlingar för utbyte av varor och tjänster i reklam i Kalle Anka & C:o under fyra decennier2007In: Språkets roll och räckvidd: Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 / [ed] Karin Milles och Anna Vogel, Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet , 2007, p. 44-53Chapter in book (Other academic)
 • 4.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Bild och text i annonser2006In: Textvård: Att läsa, skriva och bedöma texter, Stockholm: Norstedts akademiska förlag , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Bilden, skriften och modelläsaren2004In: Språkvård, ISSN 0038-8440, Vol. 40, no 3, p. 4-8Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I tidningarnas och tidskrifternas annonsererbjuds inte bara varor och tjänster. Vi erbjudsockså identiteter. Skrift och bild samverkar föratt påverka oss – det är inte oviktigt ombilden finns till vänster eller höger eller omskriftblocket står högt upp eller långt ned iannonsen. Anders Björkwall lade 2003 framen avhandling om reklam. Här visar han hurman kan analysera skriftspråk och bilder imoderna annonser.

 • 6.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Book review: DAVID MACHIN, Introduction to Multimodal Analysis2008In: Visual Communication, ISSN 1470-3572, E-ISSN 1741-3214, Vol. 7, no 1, p. 123-127Article, book review (Other academic)
 • 7.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Critical genre analysis of management texts in the public sector: Towards a theoretical and methodological framework2018In: Kritiska text- och diskursstudier / [ed] Wojahn, Daniel, Seiler Brylla, Charlotta & Westberg, Gustav, Huddinge, Sweden: Södertörns högskola , 2018, 1, p. 57-79Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  An emerging genre at Swedish public authorities – ‘platform of values’ (Swedish ‘värdegrund’) or ‘value statement’/‘core values’ – functions as a backdrop to the theoretical and methodological discussions in this paper. The paper argues for the development of a critical genre analysis that goes beyond being primarily descriptive and that has its main expla- natory value at a level of generality above mode-specific features of, for instance, language or images. Based on a review of how the term ‘critical’ has been defined and applied in relation to genre in critical discourse analysis/studies (CDA/CDS), multimodality, and genre studies of profes- sional communication a number of prerequisites for a critical genre analysis are formulated. Based on these prerequisites, affordance and pro- venance are put forward as ‘true’ multimodal concepts that can form the foundation for a critical genre analysis of, in this case, multimodal ‘plat- form of values’ texts. The applicability of these concepts is illustrated through an analysis of a ‘platform of value’ text from an administrative court in Sweden. 

 • 8.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Den visuella texten: Multimodal analys i praktiken2009 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 9.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Det värdefulla skräpet: ”Upcycling” och värdeökningens semiotik2018In: Grammatik, kritik, didaktik: Nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik och socialsemiotik / [ed] Inga-Lill Grahn, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Andreas Nord, Lena Rogström, Barbro Wallgren Hemlin, Göteborg: Göteborgs universitet, 2018, Vol. 34, p. 55-77Chapter in book (Refereed)
 • 10.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Lösningsförslag till kapitel 9, Visuell textanalys2018Other (Other academic)
 • 11.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Modelläsare i svensk tidskriftsreklam: Erbjudanden om olika typer av konsumerande identiteter2004In: Svenskans beskrivning: Förhandlingar vid tjugosjätte sammankomsten för svenskans beskrivning, Uppsala den 25-26 oktober 2002, Uppsala: Hallgren & Fallgren , 2004, p. 87-96Conference paper (Other academic)
 • 12.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Multimodal Discourse Analysis2017In: Analyzing Text and Discourse: Eight Approaches for the Social Sciences / [ed] Kristina Boréus & Göran Bergström, London & Thousand Oaks, Ca: Sage Publications, 2017, 1, p. 174-207Chapter in book (Refereed)
 • 13.
  Björkvall, Anders
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Multimodality2012In: Handbook of Pragmatics Online / [ed] Verschueren, J. & Östman, J.-O., Amsterdam: John Benjamins Publishing Company , 2012Chapter in book (Refereed)
 • 14.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  När språkvetarens studieobjekt inte är språk: Sopor som texter i ett globalt perspektiv2017In: Varför språkvetenskap?: Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter / [ed] David Håkansson & Anna-Malin Karlsson, Lund: Studentlitteratur AB , 2017, 1, p. 187-203Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Björkvall, Anders
  Svenska/Nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Places and Spaces for Multimodal Writing in ‘One-to-One’ Computing2015In: Multimodality in Writing: The State of the Art in Theory, Methodology and Pedagogy / [ed] Arlene Archer & Esther Breuer, Leiden & Boston: Brill Academic Publishers , 2015, p. 204-230Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In ‘one-to-one’ computing, schools provide learners with individual laptops. This chapter presents an analysis of how such laptops are used for writing and text creation by students in two secondary schools. The chapter is framed by a theoretical interest in the interconnections between uses of ‘one-to-one’ laptops in physical places, the virtual spaces they may ‘open up’, and their uses for performing semiotic actions. The results point to differences and possible inequalities in terms of how students perceive and use the semiotic potentials of the laptops as a means for engaging with and acting on the world through writing in combination with other semiotic modes.

 • 16.
  Björkvall, Anders
  Svenska/Nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Ploughing the Field of Higher Education: An Interview with Gunther Kress2016In: Multimodality in Higher Education / [ed] Arlene Archer, Esther Odilia Breuer, Leiden: Brill Academic Publishers , 2016, 1, p. 21-30Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Professor Gunther Kress is one of the international leading researchers in the fields of multimodality, social semiotics, discourse analysis, genre studies and education. He has published widely in these fields, and has a new book out in 2016: Multimodality, learning and communication: A social semiotic frame (written together with Jeff Bezemer). Kress has supervised more than 60 PhD researchers over the years, an experience that he draws upon in the chapter ‘Researching in conditions of provisionality: Reflecting on the PhD in the digital and multimodal era’ (2012). Anders Björkvall met up with him in London in order to discuss a number of topics, ranging from the broader challenges of higher education today to the relation between theory and methodology in the PhD.

 • 17.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Practical function and meaning: A case study of IKEA tables2009In: The Routledge handbook of multimodal analysis / [ed] Carey Jewitt, London & New York: Routledge , 2009, p. 242-252Chapter in book (Other academic)
 • 18.
  Björkvall, Anders
  Svenska/Nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Practical function and meaning: a case study of Ikea tables2014In: The Routledge handbook of multimodal analysis / [ed] Carey Jewitt, Abingdon, United Kingdom: Routledge , 2014, 2. rev. uppl., p. 342-353Chapter in book (Refereed)
 • 19.
  Björkvall, Anders
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Practices of visual communication in a primary school classroom: Digital image collection as a potential semiotic mode2014In: Classroom Discourse, ISSN 1946-3014, E-ISSN 1946-3022, Vol. 5, no 1, p. 22-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One-to-onecomputing projects in which learners work with individual laptops or tablets across subjects are rapidly increasing in number. One aspect of this is that as the laptops give access to the Internet; digital images and texts – potentially from all over the globe move into the classroom in an unprecedented manner. The paper presents an analysis of specific classroom practices involving seven- to eight-year-olds: the collecting of digital images and their use as semiotic resources in the creation of multimodal texts. The aim is to describe the childrens digital image collections as more or less mode-like that is, as a more or less systematically organised set of resources for making meaning. The methodology is described as social semiotic ethnography, combining semiotic analysis of images and texts with ethnographic understandings of the personal histories and interests of participants. The paper concludes that there are obvious practices in the classroom in which the children use their image collections in a mode-like way, such as categorising images according to semantic criteria, using them for display of identities in the classroom and systematically using them when designing multimodal texts, expressing both simple denotational meanings and more complex connotational semiotic potentials. Another conclusion is that the childrens image collections have untapped learning potentials, for example regarding critical reflections on how images create meaning, which could form the foundation for concrete learning activities in the classroom.

 • 20.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Social identities offered in Swedish magazine advertising2007In: Critical discourse analysis of media texts, València: Universitat de València , 2007, p. 234-244Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The consumer culture of late modernity, the gender system, and the concept of the model reader are taken as points of departure for the analysis of identities offered in Swedish magazine ads. The model readers are regarded as socially motivated identities that are offered to the empirical readers of the ads. On the one hand, the model readers are treated as textual realisations of the consumer culture and the gender system and, on the other, as varying with respect to target group. The multimodal textual composition of the ads as well as ideational and interpersonal meanings are analysed along with intertextual and interdiscursive relations.

  One major result is that the model readers in the ads with male target groups tend to be already active, successful and leadership-oriented, whereas model readers in ads with female target groups tend to be more passive, and need the product to adjust or improve themselves.

 • 21.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Svensk barnmatsmärkning: En diskursanalytisk studie av märkningens design och tillgänglighet2000Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  The report reviews a study of the design and accessibility of Swedish baby food labels for infant formula, gruel, and baby porridge. As the study was carried out within an EU-project in which four other European countries participated, comparisons with results from these countries are made. The final chapter of the report contains recommendations for the improvement of the accessibility of the Swedish labels.

  The theoretical approach to accessibility is that of discourse analysis. For this reason, the study incorporates the producers of the labels, i.e. the manufacturers and the advertising agencies, the linguistic and semiotic construction of the labels themselves, and the readers of the labels.

  Only a few potential accessibility problems on the labels were identified in the label analysis. This result was confirmed by a consumer study, in which it was concluded that the labels caused no major accessibility problems to the average consumer. However, parents that were not native speakers of Swedish tended to think that the labels were more difficult to understand than native speakers of Swedish.

  Further, the analysis of the labels showed that the gruel and porridge labels tend, with a few exceptions, to be more sales oriented than the infant formula labels. The comparisons with results from the other EU-countries showed that the Swedish labels as a whole contained fewer commercial and potentially misleading features than the labels from the other countries.

 • 22.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Svensk barnmatsmärknings tillgänglighet ur ett diskursanalytiskt perspektiv2000In: Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning, ISSN 1102-6480, E-ISSN 1651-2359, Vol. 44, no 4, p. 169-172Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk.
  Svensk reklam och dess modelläsare2003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 24.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare2001In: Svenskans beskrivning 24: Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Linköping den 22–23 oktober 1999, Linköping: Linköping University Electronic Press , 2001, p. 17-31Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  The article reviews an analysis of the textual construction of Swedish baby food labels for infant formula, gruel and baby porridge. The analysis was performed as part of an EU-project called "Design and accessibility of baby food labelling from the consumer’s point of view" in which, in addition to Sweden, four other European countries participated.

  Swedish and European labelling legislation forms the foundation for the analysis. Certain information, such as a list of ingredients and preparation instructions, is obligatory on the labels, while other information is prohibited. Examples of prohibited information include pictures or text, which may idealise the use of the product, on infant formula labels.

  The methodological approach in the article is partly discourse analytical, because the labels are related to a number of contexts, and partly semiotic, because of the multimodal character of the labels.

  It is revealed that there are differences concerning the choice of words and pictures on the labels in the three different product categories. The Swedish gruel and porridge labels tend, with a few exceptions, to be more sales oriented than the infant formula labels, including, for example, a more frequent use of emotive and evaluative words, and a larger number of pictures of smiling parents and babies.

 • 25.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Swedish baby food labels from a discourse analysis perspective2001In: Language for special purposes: perspectives for the new millenium: Vol. 2: LSP in academic discourse and in the fields of law, business and medicine / [ed] Felix Mayer, Tübingen: Gunter Narr , 2001, p. 806-814Conference paper (Other academic)
 • 26.
  Björkvall, Anders
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen: En teoretisk diskussion om förklaringsvärden2012In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 22:1, no 1, p. 135-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the explanatory value of two theoretical orientations within multimodal research on texts and communication, and it explores the potential benefits of combining them. Firstly, the multimodal text (involving other semiotic modes than language) can be taken as a point of departure for the analysis and understanding of meaning making. This has been a common approach within text and discourse analysis. Secondly, there is an orientation toward the multimodal resources being employed when people make meaning, placing the interests of sign-/text-makers and processes of text creation just as much in focus as the textual products that emerge from them.

  The discussions in the article primarily make reference to the broader framework of social semiotic multimodality research, taking the theoretical assumptions made in Kress & van Leeuwen’s influential book Reading images: The grammar of visual design (2006) as one important point of departure. In particular, research categorised under the tentative labels of multimodal discourse analysis, social semiotic multimodal analysis and multimodal interactional analysis is reviewed and related to the status the authors ascribe to texts and semiotic resources. The text analytical implications of text and resource orientations and combinations of the two are finally illustrated by a sample analysis of multimodal texts created by children in educational contexts.

 • 27.
  Björkvall, Anders
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  The business of turning children into consumers: A diachronic analysis of the symbolic exchange of goods and services in advertisements in a Swedish comic book2008In: Bridging Discourses: ASFLA 2007 online proceedings / [ed] Michele Zappavigna & Carmel Cloran, ASFLA , 2008Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The child as a consumer is not a new concept but a changing one. This paper discusses the development of discourses around Swedish child consumers during the 20th century. The data comprise advertisements from the Swedish comic book Donald Duck & Co from the 1940s through the 1980s. The methodology is inspired by the systemic functional linguistic view of basic speech functions; an analysis of how child readers are incorporated in the symbolic exchange of goods and services through the use of commands and offers is presented. One finding is that child readers of early texts are ascribed little power over their own consumption. They are commanded and/or offered a chance to ‘compete’, to ‘win’, and to ‘mail’, but rarely to make direct consumer decisions. In the 1980s, a more competent child consumer can be discerned, commanded to ‘buy’ and to make independent consumer decisions.

 • 28.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Visuell textanalys2018In: Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys / [ed] Kristina Boréus & Göran Bergström, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, 4, p. 355-399Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Björkvall, Anders
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Visuell textanalys2012In: Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys / [ed] Göran Bergström & Kristina Boréus, Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 3, p. 307-351Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Archer, Arlene
  Centre for Higher Education Development, University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Ecologies of ‘upcycling’ as design for learning in Higher Education2016In: Short papers, 2016, p. 7-12Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  As society changes, new ways of understanding and using existing semiotic resources are needed. This study looks at artefacts from a social semiotic perspective in order to explore the concepts of ‘recycling’ and ‘upcycling’ and their relevance for pedagogy in Higher Education. We look at recycling in terms of ‘texts’ and employ methodological tools from multimodal discourse analysis. ‘Recycling’ involves converting materials from one product to create a different product with a different function, without necessarily adding any type of value. In ‘upcycling’, economic, aesthetic or functional value is always added. ‘Upcycling’ can thus be understood as a process of recontextualization of semiotic resources, in both spatio-linguistic and sensory terms. This paper looks at how resources are recontextualized as part of global ecologies of production and consumption. Then, we explore these insights in the pedagogical domain, looking at possible implications of the principles of ‘upcycling’ and value adding through design as a means for educating global critical citizens.

 • 31.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Archer, Arlene
  University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Material Sign-Making in Diverse Contexts: ‘Upcycled’ Artefacts as Refracting Global/Local Discourses2019In: Making signs, translanguaging ethnographies: exploring urban, rural and educational spaces / [ed] Ari Sherris & Elisabetta Adami, Bristol: Multilingual Matters, 2019, 1, p. 45-63Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Charlotte, Engblom
  Högskolan i Gävle, Gävle, Sweden.
  Flerspråkighet och multimodalitet som lärandepotential2010In: Flerspråkighet, identitet och lärande: Skola i ett föränderligt perspektiv / [ed] N. Musk & Å. Wedin, Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 1, p. 193-214Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Dagens barn lever i ett mångfasetterat textlandskap och de flesta kommer tidigt i kontakt med olika sätt att hantera text. Barnen skriver med penna och papper eller via datorn och mobilen. De hanterar också text vid dataspelande och tevetittande. Texthanteringen sker i olika miljöer: i det egna hemmet, i kompisars hem, i skolan och för många barn på flera olika språk. Vi vet att dagens barn kommer att behöva använda och producera text på många olika sätt i framtiden. Vi vet också att flerspråkigheten är en resurs som såväl individen som samhället behöver ta vara på och utveckla. I kapitlet diskuteras hur flerspråkiga barns totala litteracitet kan utgöra en värdefull lärandepotential i skolan.

 • 33.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Engblom, Charlotte
  Akademin för utbildning och ekonomi, Avdelningen för humaniora, Högskolan i Gävle, Gävle, Sweden.
  Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning2012In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 48-57Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Yngre barn, i detta fall 7‐  och 8‐ åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade ”en till en”‐projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

 • 34.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Engblom, Charlotte
  Finns det nytta med nöje?: Barns självvalda skärmbaserade textaktiviteter som resurs för lärande i skolan2007In: Ett vidgat textbegrepp, 2007Conference paper (Other academic)
 • 35.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Engblom, Charlotte
  Gävle University, Gävle, Sweden.
  Young children’s exploration of semiotic resources during unofficial computer activities in the classroom2010In: Journal of Early Childhood Literacy, ISSN 1468-7984, E-ISSN 1741-2919, Vol. 10, no 3, p. 271-293Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes and discusses the learning potential of unofficial techno-literacy activities in the classroom with regards to Swedish 7–8-year-olds’ exploration of semiotic resources when interacting with computers. In classroom contexts where every child works with his or her own computer, such activities tend to take up a substantial amount of time. The children have access to a wide range of sites and programs and show an interest in discovering these resources. The article thus explores a previously often neglected site for learning, located in the official classroom context but involving self-chosen activities with contemporary technology. In terms of theory and methodology, social semiotic ethnography is introduced into the field of young children’s techno-literacies. It is illustrated how a social semiotic approach allows for a more detailed analysis of the semiotic resources, whereas ethnographic data are necessary for an understanding of how such resources are put to use.

   

 • 36.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholms universitet, Institutionen för nordiska språk, Stockholm, Sweden.
  Gunnarsson, Britt-Louise
  Design and accessibility of baby-food labels from the consumer's point of view: Swedish report2000Report (Other academic)
 • 37.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Jacquet, Ewa
  Att göra mångfalden synlig för språkläraren: Etnografin som verktyg för att relevantgöra och bedöma högstadieelevers språkförmågor2014In: Mångfaldens möjligheter: Litteratur- och språkdidaktik i Norden / [ed] P. Andersson, P. Holmberg, A. Lyngfelt, A. Nordenstam & O. Widhe, Göteborg: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI) , 2014, p. 215-236Chapter in book (Refereed)
 • 38.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Jacquet, Ewa
  Åbo Akademi, Vasa, Finland.
  Skrivande och textskapande med datorer i högstadiet: Ett ekologiskt perspektiv på möjligheter och utmaningar med ”en-till-en”-projekt2014In: Viden om Læsning, ISSN 1902-3472, E-ISSN 2245-2761, no 16, p. 18-27Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Då individuella datorer delas ut till elever för att användas för skrivande och lärande i allmänhet brukar man tala om ”en-till-en”-projekt: en dator per elev. I den här artikeln diskuterar författarna hur ett ekologiskt perspektiv på bärbara datorer i relation till fysiska och virtuella platser (t.ex. bloggar eller andra webbsidor) kan ge sätt att tänka kring textskapande och lärande i ”en-till-en”-miljöer. Resonemangen illustreras med exempel från elever från två svenska högstadieskolor i en kommun i Stockholmsområdet. Artikeln lyfter fram den skrivpedagogiska potential som datorn har när det gäller gränsöverskridande textskapande.

 • 39.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Karlsson, Anna-Malin
  Södertörns högskola, Huddinge, Sweden.
  The materiality of discourses and the semiotics of materials: A social perspective on the meaning potentials of written texts and furniture2011In: Semiotica, ISSN 0037-1998, E-ISSN 1613-3692, Vol. 187, no 1-4, p. 141-165Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Based on two studies of different meaning-making phenomena, post-it notes and furniture, this paper highlights the role of materiality in everyday semiosis. A perspective on the semiotics of material artifacts is adopted, in which the “social” in combination with the specific affordances of materials are crucial for meaning-making. Partially in opposition to a Saussurean view of the semiotic sign, it is argued that materiality in itself contributes to meaning-making, through discourses and activity types. This paper contributes to the theoretical and the methodological dialogue between social semiotics and other approaches in the wider field of semiotic research.

 • 40.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Nyström Höög, Catharina
  Dalarna University, Falun, Sweden.
  Legitimation of value practices, value texts, and core values at public authorities2019In: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 13, no 4, p. 398-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A large number of Swedish public authorities produce ‘platform of values’ texts that present core values. This article presents a study of how such texts and practices, including the core values they revolve around, are legitimized. Using Van Leeuwen’s legitimation framework, three different data sets are analysed: 47 ‘platform of values’ texts, a focus group discussion with seven senior HR officers, and a quantitative questionnaire study answered by civil servants at three public authorities. The analysis shows how the existence of ‘platform of values’ texts and practices is legitimized through rationalizations, above all by describing the texts as concrete means for reaching specific ends and, with regard to the choice of core values, through a custom-conformity type of authority. Thus, this article addresses discursive transformations of contemporary organizations with a particular focus on available discursive space for critical thinking in the wake of New Public Management and related developments.

 • 41.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Van Meerbergen, Sara
  Westberg, Gustav
  Anslagstavlan – en vägvisare till ny kunskap?2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vad används anslagstavlor till nuförtiden? Detta vet vi mycket lite om, framför allt för att det är så svårt att samla in informationen. För att kunna forska om anslagstavlor tog vi därför hjälp av 46 skolklasser i ForskarFredags massexperiment. Med en mobilapp samlade eleverna in text och fotografier från anslagstavlor i hela landet! Efter att ha gallrat bort bilder som var alltför suddiga eller inte var tagna på rätt sätt hade vi sammanlagt 1 340 bilder som gick att använda i vår forskning. De flesta anslagen har satts upp av föreningar. Därefter kommer företag. På tredje plats kommer privatpersoner. Endast en liten andel av de insamlade anslagen (6 procent) innehåller text som skrivits för hand med penna, resten är gjorda med dator. Mer än en tredjedel av anslagen är inbjudningar (37 procent). Det kan till exempel handla om konserter, möten, föredrag och firanden. Lika vanligt är det med köp- och säljannonser av varor och tjänster. Bland de insamlade anslagen finns fem cykelannonser. Alla dessa är korthuggna och opersonliga. Bostadsannonserna, däremot, är mer personliga och detaljrika. Anslag som handlar om lärande och utbildning gäller ofta lokala platser. Lärandet äger alltså rum i närområdet snarare än på ställen dit deltagaren måste resa långt, gå ut på internet eller till och med flytta för att kunna delta. Trots att det finns väldigt många människor med utländsk bakgrund i Sverige är nästan alla anslag på svenska. Bara knappt 5 procent har skrivits helt eller delvis på andra språk. Men vi kan ändå se att engelska har en viktig roll i texter i vår omgivning.

 • 42.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Westberg, Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Representation som möjlighet: Att ta steget bortom kritisk beskrivning2019In: Design för lärande Historia: Medeltiden som exempel / [ed] Eva Insulander, Fredrik Lindstrand, Staffan Selander, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 1, p. 161-176Chapter in book (Other academic)
 • 43.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Westberg, Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Van Meerbergen, Sara
  Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Anslagstavlan: Vägvisare till det lokala lärandets semiotiska landskap?2019In: Svenskans beskrivning 36: Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 (pp. 37-52). / [ed] Bianchi, Marco, Håkansson, David, Melander, Björn, Pfister, Linda, Westman, Maria , Östman, Carin, Uppsala: Uppsala universitet, 2019, Vol. 102, p. 37-52Conference paper (Refereed)
 • 44.
  Knutsson, Ola
  et al.
  Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Karlström, Petter
  Department of Computer and Systems Sciences (DSV), Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Björkvall, Anders
  Department of Swedish Language and Multilingualism (SVEFLER), Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Pioneers of collaborative media – students as potential co-designers of virtual learning environments2014In: Conference proceedings, 4th international Designs for Learning conference 6-9th May 2014, Stockholm: Stockholm University , 2014Conference paper (Refereed)
 • 45.
  Kullenberg, Christopher
  et al.
  Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Rohden, Frauke
  Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Brounéus, Fredrik
  VA (Public & Science), Stockholm, Sweden.
  Avellan-Hultman, Anders
  Stockholm, Sweden.
  Järlehed, Johan
  Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Van Meerbergen, Sara
  Department of Slavic and Baltic Studies, Finnish, Dutch and German, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Nord, Andreas
  Department of Swedish, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lykke Nielsen, Helle
  Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden; Department of History, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Rosendal, Tove
  Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Tomasson, Lotta
  VA (Public & Science), Stockholm, Sweden.
  Westberg, Gustav
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  What are analog bulletin boards used for today?: Analysing media uses, intermediality and technology affordances in Swedish bulletin board messages using a citizen science approach2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 8, article id e0202077Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Analog bulletin boards are omnipresent in Swedish urban areas, yet little systematic knowledge about this communication medium exists. In the shadow of the rapid emergence of digital media the analog bulletin board has received less attention than its digital successors, many of them having incorporated similar functionality with novel technical solutions. In this study we used a citizen science method to collect 1167 messages from bulletin boards around Sweden aided by school children and teachers, with the purpose of shedding new light on what is communicated on the boards, by whom, using what types of technologies and in what way the messages refer to other media. Results show that the most common messages are invitations to events, such as concerts, lectures and sports events, followed by buy-and-sell ads for goods and services. The most frequent sender is an association, for example NGOs, sports associations or religious communities. Almost half of the sampled messages were professionally printed, about forty per cent were made by home printers. Only six per cent of the messages were handwritten, almost exclusively by private persons as senders. Moreover, we show how the analog bulletin board has adapted to recent changes in media technology—a media landscape which is saturated with electronic- and mobile media. Further, the bulletin board still holds a firm place in a media ecology where local communication is in demand, and exists in parallel with electronic media. Close to forty percent of the messages contained hyperlinks to web pages and we found (and removed for anonymization purposes) more than six hundred phone numbers from the dataset.

 • 46.
  Nyström Höög, Catharina
  et al.
  Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Björkvall, Anders
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Keeping the Discussion Among Civil Servants Alive: ‘Platform of Values’ as an Emerging Genre Within the Public Sector in Sweden.2018In: Scandinavian Journal of Public Administration, ISSN 2001-7405, E-ISSN 2001-7413, Vol. 22, no 3, p. 17-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A defining feature of contemporary public authorities in Scandinavia end elsewhere is the production of texts labelled platform of values or core values. Previous research has pointed to at least three factors contributing to this development: an increased interest in the ethics in the public sector, new forms of management and control, and the importance of the external promotion of public authorities. This paper presents an analysis of how different groups of civil servants in Sweden perceive and use "platform of values" texts as part of their professional practices. The paper draws on two types of data - a focus group with senior HR officers and a quantitative survey to civil servants. Critical Genre Analysis is presented as a methodological framework for understanding "value texts" as social actions. The results show that platform of values practices are connected to the creation of the "ethically aware" public servant; that neither their connection to control over civil servants nor to the external promotion of the authority are directly recognised, whereas their connection to goal achievement is; and that the role of the "value texts" as such has been somewhat overrated in previous research - it is the dialogue about the values that matters.

 • 47.
  Zhao, Sumin
  et al.
  University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Djonov, EmiliaMacquarie University, Sydney, Australia.Björkvall, AndersÖrebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.Boeriis, MortenUniversity of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Advancing multimodal and critical discourse studies: Interdisciplinary research inspired by Theo van Leeuwen's social semiotics2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  As a founder and leading figure in multimodality and social semiotics, Theo van Leuween has made significant contributions to a variety of research fields, including discourse analysis, sociolinguistics, communication and media studies, education, and design. In celebration of his illustrious research career, this volume brings together a group of leading and emerging scholars in these fields to review, explore and advance two central research agendas set out by van Leeuwen: the categorisation of the meaning potential of various semiotic resources and the examination of their uses in different forms of communication, and the critical analysis of the interaction between semiotic forms, norms and technology in discursive practices. Through 11 cutting-edge research papers and an experimental visual essay, the book investigates a broad range of semiotic resources including touch, sound, image, texture, and discursive practices such as community currency, fitness regime, film scoring, and commodity upcycling. The book showcases how social semiotics and multimodality can provide insights into the burning issues of the day, such as global neoliberalism, terrorism, consumerism, and immigration.

1 - 47 of 47
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf