To Örebro University

oru.seÖrebro University Publications
Change search
Refine search result
1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andrén, Thomas
  The Swedish Confederation of Professional Associations (Saco), Stockholm, Sweden.
  Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 1, p. 54-71Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Inkomsttaket i den allmänna arbetslöshetsförsäkringen är idag så lågt att få individer erhåller 80 procent av tidigare lön. Det har drivit fram alternativa lösningar för inkomstbortfall vid arbetslöshet där fackförbunden idag erbjuder sina medlemmar kompletterande kollektiva inkomstförsäkringar med högre inkomsttak. I den här artikeln undersöks dels om dessa försäkringar är associerade med längre arbetslöshetsperioder, dels om sannolikheten för återfall i nya ersättningsperioder påverkas.

  Download full text (pdf)
  Inkomstförsäkringars effekt på arbetslöshet och matchning
 • 2.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Forsberg Kankkunen, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sweden.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Två decennier av New Public Management: arbetsmiljön i skola och sjukvård2015In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 21, no 3, p. 23-41Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Hasselbladh, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Parding, Karolina
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Westerlund, Joakim
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.
  Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 1-2, p. 7-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studien belyser hur gymnasielärare retrospektivt uppfattar att de förberetts för sitt yrke under lärarutbildningen. Enkätsvar från 1554 gymnasielärare kategoriserades efter den tidsperiod då de examinerades. Frågan om hur väl förberedda de nyexaminerade lärarna var för sitt yrke kopplas till de nationella reformer som styrde lärarutbildningen under den period som läraren studerade. Medan utbildningen i praktisk yrkeskunskap uppfattas ha försämrats över tid, har andra områden förbättrats. Lärosäte hade inte något samband med respondenternas svarsmönster. Slutsatsen är att utbildningsreformerna har samband med förändringar i utbildningens måluppfyllelse, att förbereda lärarstudenter för sitt yrke, samt att utbildningens anpassning till yrkets krav försämrats över tid.

  Download full text (pdf)
  Förberedd för läraryrket? Lärare under 40 år av reformer
 • 4.
  Bejerot, Eva
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Lampi, Laura
  Centret för utbildningsevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Forsberg, Tina
  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, stockholm, Sverige.
  Ahtiainen, Raisa
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsingfors, Finland.
  Björk, Lisa
  Institutet för stressmedicin, Västra Götalandsregionen & Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Hotulainen, Risto
  Centret för utbildningevaluering, Helsingfors universitet, Helsningfors, Finland.
  Parding, Karolina
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Sehlstedt, Therese
  Avdelningen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige.
  Wastensson, Gunilla
  Arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet, Göteborg, Sverige.
  Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland2018In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 24, no 3-4, p. 66-84Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  En professionsutbildning utmärks av en spänning mellan teoretisk kunskap och praktisk yrkeskunskap. Vi vet dock inte mycket om hur en professionsutbildning bäst utformas för att förbereda studenter inför yrket. Utifrån tre enkäter, två i Sverige och en i Finland, analyseras nyexaminerade lärares uppfattning om hur förberedda de var för sitt arbete efter lärarutbildningen. Området metodik och praktik hade tydligast samband med känslan av att vara väl förberedd. I flera områden var de finska respondenterna mer kritiska än de svenska. De många positiva omdömena om den finska lärarutbildningen gjorde att vi förväntat oss ett mer positivt resultat i den finska studien.

  Download full text (pdf)
  Nyexaminerade om lärarutbildningen i Sverige och i Finland
 • 5.
  Calleman, Catharina
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work.
  Demografi, arbetskraftsutbud och arbetsrätt2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 1, no 1, p. 39-53Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  Fulltext
 • 6.
  Frostenson, Magnus
  et al.
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Englund, Hans
  Örebro University, Örebro University School of Business.
  Styrteknologier och differentiering av den professionella praktiken: Exemplet lärare2021In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, no 4, p. 49-67Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study concerns the extent and use of instruments for evaluating teachers’ work performance. Based on a questionnaire to 2,000 Swedish teachers, the article points to a varying extent and use of performance measurement techni-ques. Coaching talks, course evaluations, and performance-based remuneration are more common than parent surveys, classroom observations and collegial assessments. The instruments are more common when the principal education organiser is a stock company. The instruments are used by school management for different purposes, primarily for individual salary negotiations. Based on these differences, it is argued that control is a partial explanation for the ongoing differentiation of the teaching profession. 

 • 7.
  Hjort, Torbjörn
  et al.
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Panican, Alexandru
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Valfrihet: en utmaning för det sociala medborgarskapet2011In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 17, no 3, p. 23-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Välfärdstjänsterna har antagit formen av marknadsbaserade tjänster på grund av en ökad marknadsorientering. I artikeln analyseras vad valfrihet gällande välfärdstjänster kan innebära för medborgaren i olika socioekonomiska positioner genom att fokusera faktorer som kan begränsa valmöjligheter. En slutsats är att både resursstarka och resurssvaga har begränsade valmöjligheter. En annan slutsats är att det sociala medborgarskapet, när det öppnar upp för valfrihet, kan befästa den sociala och etniska segregationen.

 • 8.
  Jacobsson, Kerstin
  et al.
  Sociologi, Södertörns högskola, Huddinge, Sverige.
  Löfmarck, Erik
  Baltic & East European Graduate School (BEEGS), Södertörns högskola, Hudidinge, Sverige.
  Noaksson, Niklas
  European Parliament, Brussels, Belgium.
  En expertorganisation ändrar uppfattning: Om OECDs omsvängning i arbetsmarknadspolitiken2008In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 14, no 3, p. 31-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I 30 år har OECD trummat ut sitt budskap om behovet av strukturreformer på arbetsmarknaden. Receptet har varit likartat oavsett patient och ofta tycks förskrivningen ha skett enligt devisen ”ju beskare medicin, desto trovärdigare behandling”. Många blev därför förvånade när OECD, efter en ambitiös översyn av sin jobbstrategi, år 2006 gav upp tanken om en enda gyllene reformväg. Artikeln pekar på viktiga förändringar i den reviderade jobbstrategin och analyserar vilka faktorer som låg bakom OECD:s omsvängning i arbetsmarknadspolitiken.

 • 9.
  Jordansson, Birgitta
  et al.
  University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Peterson, Helen
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lokal styrning av jämställdhetsintegrering inom akademin2021In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 27, no 1, p. 7-25Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Föreliggande artikel belyser olika aspekter av lokal styrning inom offentliga verksamheter där övergripande mål definieras genom politisk resultat- och målstyrning. Mer specifikt handlar det om hur Sveriges lärosäten styrs för att uppfylla det mål som gavs till dem i regeringens regleringsbrev 2016; att jämställdhetsintegrera sina verksamheter. Artikeln analyserar och diskuterar de styrtekniker som lärosätena använt sig av för att uppfylla målet. Analysen är sålunda en fallstudie av jämställdhetsarbete inom akademin. Resultaten kan dock bidra med kunskaper av en mer generell karaktär gällande styrning i offentlig verksamhet. De är dessutom av direkt relevans för totalt över 90 offentliga verksamheter som ska förverkliga det politiska uppdraget om jämställdhetsintegrering.

 • 10.
  Karlsson, Gunnel
  Örebro University, Department of Humanities.
  Ylva Waldemarson: Kvinnor och klass - en paradoxal skapelseberättelse. LOs Kvinnoråd och makten att benämna 1898-1967. Diss2000In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, no 3, p. 207-211Article, book review (Other academic)
 • 11.
  Lehto, Arja
  et al.
  Uppsala Universitet, Uppsala, Sweden.
  Lindholm, Kristina
  Örebro University, School of Humanities, Education and Social Sciences.
  Arbetsplatsernas utmaning: ett aktivt arbete mot diskriminering2014In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 20, no 3, p. 26-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras utmaningar med implementeringen av de aktiva åtgärdsbestämmelserna i diskrimineringslagstiftningen bland svenska arbetsgivare. Resultaten visar att aktiva åtgärder ofta inte är integrerade i interna  uppföljningsprocesser. Styrning, uppföljning, möjlighet till reflektion och kompetensutveckling spelar stor roll för om och hur likabehandlingsarbete genomförs. Avslutningsvis reflekterar vi över tillsynens roll för att bidra till jämlika och jämställda arbetsplatser.

 • 12.
  Nylander, Per Åke
  et al.
  Örebro University, School of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Bruhn, Anders
  Örebro University, School of Behavioural, Social and Legal Sciences.
  Emotionellt arbete och belastning i fängelsearbete: utvecklingen över tid2023In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 29, no 3-4, p. 27-41Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Prison officers is a complex occupation that deals with inmates at prisons daily, which includes encountering different emotional expressions. In this article we discuss how this emotional labour has changed over time. This is done by comparing data from two research projects (2009 and 2019). The results of such a comparison shows that prison officers feel that the emotional labour has become more tangible, and that the burden and fatigue that follows from this has become greater. At the same time, many prison officers experience few opportunities to recover from this type of strain during working hours. The development can be seen in the light of increased prison overcrowding but may also be linked to ideological and organizational changes within the Swedish Prison and Probation Services.

 • 13.
  Nyström, Kristina
  et al.
  Ratioinstitutet, Stockholm, Sweden.
  Johansson, Dan
  Ratioinstitutet, Stockholm, Sweden.
  Sysselsättningsproblemet: räcker antalet arbetsgivare till?2006In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 12, no 4, p. 241-250Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Panican, Alexandru
  Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Validering: att anamma ett koncept trots osäkerhet om nyttan med det2017In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 23, no 2, p. 84-103Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras branschorganisationers förhållningssätt till valideringssystem, generiska kompetenser och SeQF. Branschorganisationer visar ett svalt intresse för SeQF men är positiva till generiska kompetenser som inte kan valideras i avsaknad av valideringskriterier. Validering har fått spridning bland branschorganisationer genom homogeniseringsprocesser ochen politisk-administrativ ordning som kombinerar näringslivets styrningslogik med nyliberala marknadslösningar. Valideringssystemen har potential men omfattar risker som kan förvärra kompetensbristen och hindra etablering, precis det valideringen ämnar åtgärd

 • 15.
  Panican, Alexandru
  et al.
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Ulmestig, Rickard
  Socialhögskolan, Lunds universitet, Lund, Sweden.
  Vad är nytt? Kunskapssammanställning av kommunal arbetsmarknadspolitik2019In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 25, no 3-4, p. 108-128Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish municipal labor market has expanded since the 1990s involving 5,300 professionals, 110,000 participants and cost 5 billion annually. According to the latest literature review (2012), the knowledge of what is done and achieved is limited. This article present a systematic review since 2012 by synthesizing research on four themes: why are municipal labor market measures initiated, how these measures are organized, the impact and how the practical work is conducted. The conclusion is that the research continues to be limited, there are few impact studies, individualization and decentralization are key components and labor market measures have a doubtful quality.

 • 16.
  Zovko, Davor
  et al.
  Örebro University, School of Law, Psychology and Social Work. Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Ekermo, Mats
  Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Brunnberg, Elinor
  Mälardalens högskola, Västerås, Sverige.
  Användning av utvärderingar inom Arbetsförmedlingen2016In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, E-ISSN 2002-343X, Vol. 22, no 1, p. 6-26Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Arbetsförmedlingen använder utvärdering huvudsakligen för kontroll och återrapportering till regeringen och inte för verksamhetsutveckling avseende förbättring av stödet till de arbetssökande. Det visar en analys av policydokument och kvalitativa intervjuer med ledningspersonal inom ett lokalt arbetsmarknadsområde. Arbetsförmedlingens utvärderingar genomförs centralt och kommuniceras nedåt i organisationen. New public management-modellen i organisationen tycks vara överordnad Arbetsförmedlingens funktion som människobehandlande organisation.

1 - 16 of 16
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf