oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkareem, Ahmed
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Al-Radi, Omar
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Evaluating the measured grip stiffness of different carton board material properties and geometries2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie om en objektiv metod för mätning av greppstyvhet hos kartongförpackningar med olika geometrier och materialegenskaper rapporteras här. Syntouch Biotac och en provdragare användes som objektiv metod för mätning av greppstyvhet. I detta projekt utfördes tester på förpackningar med tre olika materialegenskaper (ytvikter) samt två olika geometrier. För varje ytvikt och geometri testades tio förpackningar. Studien visar att den maskinbaserade metoden för mätning av greppstyvhet fungerar för att mäta förändring i greppstyvhet oberoende av på var tryck appliceras på förpackningen. Dessutom påvisade studien rimliga resultat. I studien kom författarna även fram till att den maskinbaserade metoden kan skilja olika materialegenskaper och geometrier åt, vilket är verifierar metoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Evaluating the measured grip stiffness of different carton board material properties and geometries
 • 2.
  Abu Baker Karim, Aria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Schnelzer, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Optimering av glidlager och utveckling av dess konstruktion2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta projekt har vi fördjupat oss i en glidlagerkonstruktion som befinner sig i en skruvpress. Skruvpressen kompakterar en okänd massa som är sekretessbelagd. Robustus har ett förslag på överdimensionering av det nuvarande glidlagret. Målet med projektet var att analysera och optimera några glidlager i förhållande till det befintliga glidlagret samt att ta hänsyn till materialval och den miljö som lagret kommer att befinner sig i. Det som analyserna och optimeringen visade var att det befintliga glidlagret hade den bästa geometrin bland alla lösningar men inte det optimala materialet. Projektet befinner sig i ett tidigt stadium och det behövs en del geometriska förändringar. Det viktigaste av allt är att problemet har identifierats med hjälp av det havererade glidlagret och med en excelmodell.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Ahari, Elias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Eliasson, Erik
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  UNDERSÖKNING AV OMSTÄLLNINGSTIDER OCH VARIATIONER VID KARTONGMASKIN 2: EN FALLSTUDIE PÅ IGGESUND PAPERBOARD AB, IGGESUND2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Iggesunds Bruk tillverkar blekt kartong som används till exklusiva förpackningar. Iggesunds Bruk är en del av Holmenkoncernen och ligger beläget 30 mil norr om Stockholm. Ett strategiskt initiativ har startats på Iggesunds Bruk som avser bland annat att förbättra arbetsmiljö, öka delaktigheten samt öka förmågan att producera kartong av högkvalitet.

  I detta arbete har omställningar samt variationer som förekommer på kartongmaskin 2 (KM2) undersökts. Arbetet har utförts som en kvalitativ fallstudie där intervjuer och observationer har analyserats med teoretiskt stöd. Tidigt i undersökningen visade det sig svårt att fastställa omställningstiderna på KM2. Detta kan härledas till attf inns en osäkerhet angående inrapporteringen, vilket skapar en missvisande bild av omställningsproblematiken. Slutsatsen av detta är att Iggesunds Bruk tydligt bör definiera begreppet "omställning".Det breda produktsortimentet leder också till en rad olika omställningar samt variationer i processen som påverkar produktiviteten negativt. En rekommendation för ett fortsatt arbete är att undersöka om produktsortimentet kan minskas eller möjligheten att köra större produktionsprogram.

 • 4.
  Alfredsson, Axel
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Knutson, Gustav
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Analys av driftstopp i ett hyvleri2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Moelven är en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner med 52 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark. Denna studie har utförts i hyvlerianläggningen hos Moelven Valåsen Wood AB som är ett hyvleri och vidareförädling av byggvirke beläget i Karlskoga.

  Problemet grundar sig i att Moelven vill öka utnyttjandegraden i hyvlerianläggningen. Denna ligger idag på ca 65% och hyvleriet begränsar därför en stor del av materialflödet. Syftet med denna fallstudie var att undersöka vilka orsaker som ligger bakom den låga utnyttjandegraden för att ge förslag på åtgärder till dessa.

  Studien inleddes med ett brett perspektiv för att kunna undersöka de verkliga orsakerna till problemet. En analys gjordes av de olika stopporsakerna för att klargöra vilka olika stopp som uppstår samt hur stor del av den totala stopptiden de utgör. Vidare gjordes avgränsningar som innebar en fördjupning inom omställningsprocessen då omställningar av hyveln utgjorde 30% av den totala stopptiden under tidsperioden. För att kunna analysera denna process gjordes videoinspelningar där de olika arbetsmomenten definierades och tidsattes. Då fräsbyten var de omställningar som observerades flest antal gånger utformades konkreta förbättringsförslag främst för dessa. Moelven får även underlag för att kunna gå vidare med de övriga omställningarna.

  Fallstudien resulterade i olika förbättringsförslag som främst syftade till att effektivisera omställningarna. Dessa förslag innebar:

  • Separera externa och interna aktiviteter, såsom att förbereda verktyg inför omställningen.

  • Använda verktygsvagnar för att eliminera rörelser i så stor utsträckning som möjligt.

  • Skapa bättre ordning på verktyg genom att utforma en check table.

  Standardisering av arbetsmoment genom att skapa en rutinbeskrivning samt dela upp  operatörerna i olika arbetsroller.

  Involvera alla i organisationen för att kunna arbeta med ständiga förbättringar.

  En simulering gjordes genom att implementera delar av förbättringsförslaget vilken medförde en ställtidsreducering om 32.5% för fräsbyte. Då en stor gemensam faktor för alla typer av omställningar är rörelser, vilket förbättringsförslaget syftar till att reducera kan det antas vara generaliserbart för övriga omställningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Analys av driftstopp i ett hyvleri
 • 5.
  Algesten, Johannes
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Svedberg, Sofie
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  KONSTRUKTION AV AUTOMATISK PÅHASPLINGSPROCESS VID TILLVERKNING AV BANDSTÅL2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det uppdrag som vi har fått är att konstruera en utrustning som ska automatisera påhasplingsprocessen vid tillverkning av bandstål. Målet med det här examensarbetet är att ta fram ett produktionsunderlag åt uppdragsgivaren som ska ligga till grund för fortsatt arbete.Produktionsunderlaget ska innefatta ritningar, inköpslista för komponenter och en kostnadsberäkning. En förstudie genomfördes där vi besökte en av Sveriges största bandstålstillverkare för att undersöka vilka lösningar de hade på vårt problem. Utifrån det vi sett gjordes en konceptgenerering som ledde till det koncept som vi gick vidare med.Under arbetets gång har vi lagt stor vikt vid att göra konstruktionen så enkel som möjlig för att få en rimlig tillverkningskostnad. Vi har också tagit hänsyn till att konstruktionen ska integreras med befintlig utrustning. Angående tillverkningskostnaden så har vi i största möjliga mån försökt att använda standardkomponenter och standarddimensioner på materialet i konstruktionen. Delar av konstruktionen som utsätts för höga krafter har analyserats med hjälp av ANSYS. Resultatet blev en konstruktion med två armar som med hjälp av en rem omsluter haspeln.Den ena armen styrs med hjälp av en hydraulcylinder medan den andra positioneras tack vare att remmen sträcks. Konstruktionen kommer att placeras ovanför haspeln och sänkas ner när den används.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  KONSTRUKTION AV AUTOMATISK PÅHASPLINGSPROCESS VID TILLVERKNING AV BANDSTÅL
 • 6.
  Almerstedt, Matilda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lindhé, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Empirisk studie i form och geometrins upplevda inverkan på konsument produkter2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det är oklart vilka mekaniska egenskaper som påverkar konsumentprodukter, det kan antas att form och geometri påverkar den upplevda känslan av konsumentprodukter. Syftet med projektet är att med hjälp av en panelstudie undersöka hur geometrin och vikanvisningar påverkar känslan vid användning av konsumentprodukter.Studien har utförts på tre konsumentprodukter med olika dimensioner där varje produkt produceras i två olika varianter. Resultatet visar att konsumentproduktens geometri har betydelse, medan vikanvisningar inte har någon markant inverkan.

 • 7.
  Almér, Ida
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Hed, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Utveckling av delningsarm2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport rapporterar ett examenarbete utfört av Ida Almér och Johanna Hed hos företaget EMBA Machinery AB. Företaget tillverkar konverteringsmaskiner för wellpapp. In i konverteringsmaskinerna matas wellpappark och ut kommer rillade, vikta och limmade wellpapplådor. EMBA’s maskiner ä såkallade inlinemaskiner som bestå av flera enheter. Den enhet som examensarbetet adresserar ä enheten uppräkningen. Uppräkningen är den sista enheten i EMBA’s maskiner och den har till uppgift att räna och dela upp wellpapplåorna i buntar.

  EMBA ville att föfattarna skulle omkonstruera funktionen som delar upp wellpapplåorna, den såkallade delningsarmen, i den beröda enheten. Omkonstruktionen fö delningsarmen skulle styras via el-servodrift och fungera som ombyggnadssats fö tidigare maskiner.

  Beräningar i syfte att undersöa vilka späningar som uppstå vid kritiska punkter i konstruktionen har genomföts. Röelseprofiler har tagits fram och dimensionering av motorer och väellåor har gjorts. Parallellt med detta skapades äen en 3D-modell i CAD. Utifrå CAD-modellen kan föetaget gåvidare med att skapa kompletta ritningsunderlag.

 • 8.
  Alzghoul, Ahmad
  et al.
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Löfstrand, Magnus
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Increasing availability of industrial systems through data stream mining2011Ingår i: Computers & industrial engineering, ISSN 0360-8352, E-ISSN 1879-0550, Vol. 60, nr 2, s. 195-205Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Improving industrial product reliability, maintainability and thus availability is a challenging task for many industrial companies. In industry, there is a growing need to process data in real time, since the generated data volume exceeds the available storage capacity. This paper consists of a review of data stream mining and data stream management systems aimed at improving product availability. Further, a newly developed and validated grid-based classifier method is presented and compared to one-class support vector machine (OCSVM) and a polygon-based classifier.

  The results showed that, using 10% of the total data set to train the algorithm, all three methods achieved good (>95% correct) overall classification accuracy. In addition, all three methods can be applied on both offline and online data.

  The speed of the resultant function from the OCSVM method was, not surprisingly, higher than the other two methods, but in industrial applications the OCSVMs' comparatively long time needed for training is a possible challenge. The main advantage of the grid-based classification method is that it allows for calculation of the probability (%) that a data point belongs to a specific class, and the method can be easily modified to be incremental.

  The high classification accuracy can be utilized to detect the failures at an early stage, thereby increasing the reliability and thus the availability of the product (since availability is a function of maintainability and reliability). In addition, the consequences of equipment failures in terms of time and cost can be mitigated.

 • 9.
  Alzghoul, Ahmad
  et al.
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Löfstrand, Magnus
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Backe, Björn
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Data stream forecasting for system fault prediction2012Ingår i: Computers & industrial engineering, ISSN 0360-8352, E-ISSN 1879-0550, Vol. 62, nr 4, s. 972-978Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Competition among today’s industrial companies is very high. Therefore, system availability plays an important role and is a critical point for most companies. Detecting failures at an early stage or foreseeing them before they occur is crucial for machinery availability. Data analysis is the most common method for machine health condition monitoring. In this paper we propose a fault-detection system based on data stream prediction, data stream mining, and data stream management system (DSMS). Companies that are able to predict and avoid the occurrence of failures have an advantage over their competitors. The literature has shown that data prediction can also reduce the consumption of communication resources in distributed data stream processing. In this paper different data-stream-based linear regression prediction methods have been tested and compared within a newly developed fault detection system. Based on the fault detection system, three DSM algorithms outputs are compared to each other and to real data. The three applied and evaluated data stream mining algorithms were: Grid-based classifier, polygon-based method, and one-class support vector machines (OCSVM). The results showed that the linear regression method generally achieved good performance in predicting short-term data. (The best achieved performance was with a Mean Absolute Error (MAE) around 0.4, representing prediction accuracy of 87.5%). Not surprisingly, results showed that the classification accuracy was reduced when using the predicted data. However, the fault-detection system was able to attain an acceptable performance of around 89% classification accuracy when using predicted data.

 • 10.
  Alzghoul, Ahmad
  et al.
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Löfstrand, Magnus
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Karlsson, Lennart
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Karlberg, Magnus
  Division of Computer Aided Design, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Data stream mining for increased functional product availability awareness2011Ingår i: Functional Thinking for Value Creation: Proceedings of the 3rd CIRP International Conference on Industrial Product Service Systems, Technische Universität Braunschweig, Braunschweig, Germany, May 5th - 6th, 2011 / [ed] Hesselbach, J. & Herrmann, C., Springer Berlin/Heidelberg, 2011, s. 237-241Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Functional Products (FP) and Product Service Systems (PSS) may be seen as integrated systems comprising hardware and support services. For such offerings, availability is key. Little research has been done on integrating Data Stream Management Systems (DSMS) for monitoring (parts of) a FP to improve system availability. This paper introduces an approach for how data stream mining may be applied to monitor hardware being part of a Functional Product. The result shows that DSMS have the potential to significantly support continuous availability awareness of industrial systems, especially important when the supplier is to supply a function with certain availability.

 • 11.
  Amjad, Milad
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Hawash, Rammi
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Identifiering av brister i interna flödet & kommunikation med hjälp av Lean2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget strävar många företag mot att implementera Lean Production i sina organisationer genom olika tankesätt, metoder och verktyg. Fallföretaget där detta projektet genomfördes är aktivt inom plastfilmsindustrin och arbetar just med implementering av Lean. Bland deras produktutbud finns bland annat förseglingstejp och stomipåsar till läkemedelsindustrin. I detta arbete så har förseglingstejpen varit i fokus. Företaget har i dagsläget problem så som flaskhalsar i produktionen och kommunikationsproblem mellan avdelningar och medarbetare.

  Projektarbetet grundade sig på att identifiera brister, slöserier och att hitta orsaker till varför kommunikationen är bristfällig inom organisationen. Detta gäller för hela produktionsprocessen. Med hjälp av verktyg inom Lean samt andra förbättringsarbeten i relation till kommunikation kunde ett flertal brister identifieras. En modell låg som grund till hur författarna skulle gå vidare med att hitta rätt verktyg för att följa upp och identifiera problemen. Genom att följa upp dessa problem har ett antal förbättringsförslag åstadkommits för att reducera och i bästa fall eliminera sådant som inte skapar värde. Ytterligare åtgärder har framtagits för att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar.

 • 12.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Rashid, Asim
  Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Strömberg, Niclas
  Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Multi-objective optimization of a disc brake system by using SPEA2 and RBFN2013Ingår i: ASME 2013 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference: Volume 3B: 39th Design Automation Conference, New York: ASME Press, 2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many engineering design optimization problems involve multiple conflicting objectives, which today often are obtained by computational expensive finite element simulations. Evolutionary multi-objective optimization (EMO) methods based on surrogate modeling is one approach of solving this class of problems. In this paper, multi-objective optimization of a disc brake system to a heavy truck by using EMO and radial basis function networks (RBFN) is presented. Three conflicting objectives are considered. These are: 1) minimizing the maximum temperature of the disc brake, 2) maximizing the brake energy of the system and 3) minimizing the mass of the back plate of the brake pad. An iterative Latin hypercube sampling method is used to construct the design of experiments (DoE) for the design variables. Next, thermo-mechanical finite element analysis of the disc brake, including frictional heating between the pad and the disc, is performed in order to determine the values of the first two objectives for the DoE. Surrogate models for the maximum temperature and the brake energy are created using RBFN with polynomial biases. Different radial basis functions are compared using statistical errors and cross validation errors (PRESS) to evaluate the accuracy of the surrogate models and to select the most accurate radial basis function. The multi-objective optimization problem is then solved by employing EMO using the strength Pareto evolutionary algorithm (SPEA2). Finally, the Pareto fronts generated by the proposed methodology are presented and discussed.

 • 13.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden .
  Strömberg, Niclas
  Department of Engineering Science, University West, Trollhättan, Sweden.
  An approach towards generating surrogate models by using RBFN with a priori bias2014Ingår i: Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference, 2014, Vol. 2B, New York, USA: ASME Press, 2014, artikel-id V02BT03A024Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, an approach to generate surrogate modelsconstructed by radial basis function networks (RBFN) with a prioribias is presented. RBFN as a weighted combination of radialbasis functions only, might become singular and no interpolationis found. The standard approach to avoid this is to add a polynomialbias, where the bias is defined by imposing orthogonalityconditions between the weights of the radial basis functionsand the polynomial basis functions. Here, in the proposed a prioriapproach, the regression coefficients of the polynomial biasare simply calculated by using the normal equation without anyneed of the extra orthogonality prerequisite. In addition to thesimplicity of this approach, the method has also proven to predictthe actual functions more accurately compared to the RBFNwith a posteriori bias. Several test functions, including Rosenbrock,Branin-Hoo, Goldstein-Price functions and two mathematicalfunctions (one large scale), are used to evaluate the performanceof the proposed method by conducting a comparisonstudy and error analysis between the RBFN with a priori and aposteriori known biases. Furthermore, the aforementioned approachesare applied to an engineering design problem, that ismodeling of the material properties of a three phase sphericalgraphite iron (SGI) . The corresponding surrogate models arepresented and compared

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Amouzgar, Kaveh
  et al.
  Product Development Department, School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden; School of Engineering Science, University of Skövde, Skövde, Sweden.
  Strömberg, Niclas
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik. Department of Mechanical Engineering.
  Radial Basis Functions as Surrogate Models with A Priori Bias in Comparison with a Posteriori Bias2017Ingår i: Structural and multidisciplinary optimization (Print), ISSN 1615-147X, E-ISSN 1615-1488, Vol. 55, nr 4, s. 1453-1469Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In order to obtain a robust performance, the established approach when using radial basis function networks (RBF) as metamodels is to add a posteriori bias which is defined by extra orthogonality constraints. We mean that this is not needed, instead the bias can simply be set a priori by using the normal equation, i.e. the bias becomes the corresponding regression model. In this paper we demonstrate that the performance of our suggested approach with a priori bias is in general as good as, or even for many test examples better than, the performance of RBF with a posteriori bias. Using our approach, it is clear that the global response is modelled with the bias and that the details are captured with radial basis functions. The accuracy of the two approaches are investigated by using multiple test functions with different degrees of dimensionality. Furthermore, several modeling criteria, such as the type of radial basis functions used in the RBFs, dimension of the test functions, sampling techniques and size of samples, are considered to study their affect on the performance of the approaches. The power of RBF with a priori bias for surrogate based design optimization is also demonstrated by solving an established engineering benchmark of a welded beam and another benchmark for different sampling sets generated by successive screening, random, Latin hypercube and Hammersley sampling, respectively. The results obtained by evaluation of the performance metrics, the modeling criteria and the presented optimal solutions, demonstrate promising potentials of our RBF with a priori bias, in addition to the simplicity and straight-forward use of the approach.

 • 15.
  Ander, Rebecka
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Effektivisering av materialflödet genom processkartläggning2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur ser dagens process ut och hur kan den förbättras var två frågor som företaget ställde sig. Det blev grunden för det här examensarbetet. Genom processkartläggning och analys av dagens process har ett förslag på utveckling av det interna materialflödet gjorts.

 • 16.
  Andersson, Alexander
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Hjelmqvist, Rasmus
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Värdeflödeskartläggning och slöserier2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Atria Scandinavia är ett företag inom Atriakoncernen som är ett av de största företagen inom livsmedel i Finland. I Sköllersta finns en av deras fabriker, där produceras korv, hamburgare och helköttsprodukter.

  Två produkter på helköttsavdelningen var i behov av en värdeflödeskartläggning då gällande tidsstudier av processerna inte längre var aktuella. Produkterna är en av de vanligaste och äldsta på Atria, skivad helmuskel och en fågelprodukt som är en av de nyaste. För att kunna kalkylera kostnaden för den sålda varan på ett korrekt sätt krävs att uppdaterade tidsstudier finns tillgängliga.

  Värdeflödesanalys är ett kraftfullt verktyg hämtat ur Lean-filosofin som ger företaget en väldigt god överblick över värdeflödets alla processer. Detta ger goda möjligheter till en djup förståelse av processerna och flödena, någonting som är oumbärligt vid förbättringsarbete. I arbetet med värdeflödesanalysen på Atria genererades:

  • Uppdaterade tidsstudier
  • Processbeskrivningar
  • Värdeflödeskartor
  • Redogörelse för den värdeskapande- samt icke-värdeskapande tiden
  • Ett släktskapsdiagram med problemområden i flödena för produkterna
  • Möjliga rotorsaker till problem i flödena
  • Åtgärdsförslag till dessa problem
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Lindkvist, Marcus
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Magnetbroms i liftvinsch2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skidanläggningar har problem med att deras liftvinschar behöver regelbunden service av bromsarna, det vill säga bromsarna på de individuella byglarna. Det gör att de måste stänga ner sin anläggning och ta in servicepersonal vilket kostar resurser. Nuvarande bromsar kräver service i form av byte av slitagedelar. Genom att byta ut nuvarande bromssystem mot magnetbromsar skulle behovet av service minska.

  Magnetbromsen måste utformas så att den har olika bromsverkan när liftlinan dras ut, jämfört när den dras in, och dessutom kunna monteras in i befintligt liftvinschskal, vilket är ett produktutvecklingsuppdrag. Flera idéer togs fram genom en idégenererigsprocess och en urvalsprocess genomfördes för att ta fram ett slutkoncept som avhjälper behovet av så tät service. Ett flertal tester utfördes och principberäkningar gjordes på delar av konstruktionen. Slutkonceptet resulterade i en magnetbroms som kräver minimalt med service och som även löste problemet med olika bromsverkan beroende på om liftlinan dras in eller ut.

  Vidare arbete är bland annat att ta fram en process för att anpassa nuvarande liftvinchar för montering av magnetbromsen och därtill detaljutvecklingen av magnetbromsens olika delar.

 • 18.
  Andersson, Henrik
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Yt- och strukturpåverkan vid finfräsning av härdat verktygsstål2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har undersökningar kring finfrästa ytor i härdat verktygsstål utförts i samarbete med verktygsstålsproducenten Uddeholms AB i Hagfors. Vid spånskärande bearbetning påverkas materialet ibland negativt. En försöksserie om totalt 90 finfrästa ytor i härdade varmarbetsstålen Uddeholm Orvar Supreme och Uddeholm Dievar har frästs, mätts och utvärderats för att ta reda på hur fräsprocessen inverkar på materialets egenskaper. Det visar sig att materialet påverkas olika mycket beroende på hur fräsningen utförs och med vilken typ av fräsverktyg som används. I detta arbete har endast ändradiefräsar av solid hårdmetall använts. Analysen av ytorna har gjorts med en rad mätmetoder så som optisk ytjämnhetsmätning, hårdhetsmätning med Vickersmetoden, restspänningsmätning med röntgendiffraktion och okulär inspektion av stålets mikrostruktur i ljusmikroskop. Mätningarna utfördes för att se hur materialet påverkas mekaniskt av bearbetningen.   I de mest ogynnsamma försöksfallen är den mekaniska påverkan från fräsbearbetningen av stålets ytor så stor att bearbetningen riskerar försämra tillverkade komponenters livslängd sett ur utmattningssynpunkt. Målet med arbetet är att identifiera det mest gynnsamma sätt fräsningen kan utföras på för att kunna minimera påverkan på materialets egenskaper. Detta ger möjligheten för Uddeholms AB att ge faktabaserade råd till sina kunder om vilket körsätt som ger minsta påverkan av verktygsstålet vid bearbetning. Kunderna kan nyttja då materialet till dess fulla kapacitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Bertilsson, Jimmy
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  SETUP TIME OPTIMIZATION2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

   

  Emhart Glass AB är världsledande företag inom glasflasktillverkning. De konstruerar automatiserade maskiner som formar glasflaskor. I Sverige finns det två fabriker, en i Örebro och en i Sundsvall. I Örebro tillverkar man främst reservdelar och nya delar till maskinerna medan man i Sundsvall monterar ihop maskinerna. Det finns totalt 15 olika fabriker och kontor över världen med huvudkontor i schweiziska Cham.   

   

  Eftersom Emhart Glass Örebro har för långa ställtider på några av deras maskiner ska det undersökas hur omställningsarbetet går till i dagsläget och hur omställningsarbetet skiljer sig åt mellan operatörerna. Det ska även undersökas om det finns några möjligheter till förbättringar samt om det i dagsläget finns något standardiserat sätt som operatören borde följa. Ett dokument som beskriver hur ställarbetet ska gå till kommer även att tas fram.

   

  Ett utmärkt verktyg för att förkorta ställtiderna i en produktion är SMED-Metoden. Filosofin bakom SMED är att man ska analysera och skilja på inre och yttre ställ. Med inre och yttre ställ menas de som endast kan utföras då maskinen är avstängd resp. de som kan utföras när maskinen är i drift.

   

  För att standardisera omställningsarbetet så att samtliga operatörer jobbar på liknande sätt så krävs det att man tar fram en dokumentation över hur arbetet ska gå till. Därför har checklistor tagits fram till operatören. "Checklista - Omställning.xls" är en checklista med syftet att man ska kunna bocka för vilka delar i förberedelserna man gjort inför kommande ställ. Den har tagits fram för att man enkelt ska kunna hålla reda på vilka delar man gjort om man blivit tvungen att jobba med maskinen emellan förberedelserna eller om man slutar sitt skift och lämnar delar av arbetet till nästa operatör.

   

  Om samtliga av dessa förbättringar införs kan man förvänta sig en ställtidsreducering på 20,5% vilket motsvarar ca 35min per ställ. Ignorerar man inkörningstiderna och endast kollar på riggningstider kan man se en förbättring på 36,4 %.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (zip)
  Bilagor
 • 20.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Zurita, Arturo
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Reducering av tidsslöseri med hjälp av 5S inom Umicore Autocat Sweden AB2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Umicore är ett globalt företag som arbetar med materialteknik. Koncernen har cirka 80 produktionsanläggningar och runt 14400 medarbetare runt om i världen. I Sverige finns de på två ställen, varav en är i Karlskoga. Där heter dem Umicore Autocat Sweden AB. Med sina, för nuvarande, 37 anställda tillverkar dem katalysatorer.

   

  Uppdraget tilldelades oss av Umicore Autocat Sweden AB och syftet med det är att komma med förbättringsförslag som kan användas för att försöka reducera eller eliminera tidslöseriet som skapas i produktionsavdelningen. Först var det tänkt att vi skulle hjälpa till att införa de tre första stegen i 5S. Men på grund av att vi missberäknade tiden det skulle ta att göra detta kom vi överens med företaget att lämna det som förslag till förbättringar.

   

  Rapportens omfattning består av de nuvarande problemen som finns i företagets produktionsavdelning. Samtidigt kommer det att finnas metoder och rekommendationer som kommer att möjliggöra förbättringar av dessa.

   

  I genomförandet av det här arbetet användes intervjuer, litteraturstudier och även de filer som företaget bidrog med från tidigare arbeten med 5S. Detta för att försöka hitta förslag till lösningar. Resultatet av detta presenteras i form av en del lösningsförslag som kan hjälpa företaget till att fortsätta med sitt kvalitetsarbete. Rapporten innehåller också ett förslag med analys och beräkningar av en ny layout för bälgar, fixturer och Leistern. En del av informationen som användes i beräkningarna fick vi från företagets produktionschef.

   

  Vi tror att våra förslag kommer att fungera som ett hjälpmedel för företaget så att de förbättrar kvaliteten i sin produktionsavdelning genom att fortsätta införa och genomföra förbättringar inom 5S. För detta ändamål krävs det att ledningen ser till att personalen engagerar sig, i detta fall i 5S.

 • 21.
  Andersson, Mattias
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Berneke, Anders
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Basis and a concept for a Paper machine in a laboratory scale2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete studeras hur man tillverkar papper och olika sätt att tillverka papper i laboratorium skala. Den innehåller också en jämförelse av olika sätt att torka papper och vilken metod som passar bäst till en liten pappersmaskin.

  En liten pappersmaskin hittades vid Metso i Karlstad. Den användes som grund för vårt förslag till maskin. Eftersom maskinen i Karlstad använde ett pressparti och flera torkcylindrar till att torka arket så behövdes de bytas ut. En jämförelse mellan olika torkmetoder gjordes för att finna en ny lämplig metod för ändamålet.

  Litteraturstudien visar att det finns flera torkmetoder så som infraröd torkning och genomblåstorkning. En jämförelse gjordes mellan dessa metoder för att ta reda på vilken passade specifikationen bäst. Jämförelsen visar att genomblåstorkning är det bäst lämpade metoden för maskinen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Niklas
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Jämförelse av On-line med off-line mätning för ökad processkontroll av kemikaliedoseringar vid kartongtillverkning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  "Vi utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid."

  BillerudKorsnäs AB bildades år 2012 och inriktar sig mot pappersindustrin. På bruket i Frövi tillverkas vätskekartong för mejeriprodukter samt förpackningskartong, vilket görs med en produktionskapacitet av 470 000 ton/år. För att skapa god kartongkvalitét krävs rätt kemikaliedosering, vilket säkerställs genom provtagning. Genom att investera i ny mätutrustning ges därmed möjligheten till en jämnare mätprocess och därmed bättre styrmöjlighet. Detta examensarbete syftar till jämförelse av mätutrustning för jämnare kemikaliedosering. I denna rapport görs jämförelse av off-och online-utrustning och rutiner vid mätning på olika kartongskikt för att därefter avslutningsvis bedöma resultat och fortsatt arbete för en jämnare kemikaliedosering. Dessa jämförelser påvisar en titreringslösning med för hög koncentration för ett skikt vilket innebär osäkra mätresultat. Detta innebär att titratlösning av lägre koncentration måste komplettera den nuvarande för säkrare mätresultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Jämförelse mellan Off-och Online-mätning för ökad processkontroll av kemikaliedosering vid kartongtillverkning
 • 23.
  Andersson, Per-Allan
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Läggartemperaturens inverkan på glödskalet, samt dess inverkan på metoden för avlägsning av glödskalet: litteraturstudie2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 24.
  Antegård, Kristian
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Mucic, Fuad
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  CE-märkning av lyftredskap. Processen, användningsområden och dokumentation.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapporten är ett examensarbete som utförts på BAE-systems Bofors AB i Karlskoga. Denna rapport handlar om att undersöka och ge förbättringsförslag för processen framtagning och CE-märkning av lyftredskap. Rapporten tar även upp dokumentationshantering, dokumentationskrav vid CE-märkning, vad som gäller vid CE-märkning av lyftredskap som är konstruerade för militära ändamål. Rapporten gergrundläggande kunskaper om vad CE-märkning innebär och varför det görs.  Genom undersökningar och intervjuer som utförts på företaget skapades en karta över processen för framtagning och CE-märkning av lyftredskap. Sedan sammanfattades den dokumentationen som bör finnas tillgänglig på BAE-systems. Med samma metod undersöktes hanteringen av dokumentationen. Efter en analys av problemen sammanfattades resultatet av nuläget. Ett lösningsförslag togs fram som innehåller förbättringsförslag för processen, förslag på dokumentation som ska finnas tillgänglig och förslag vart dokumentationen lagras.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Arén, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Die Stresses in the compaction of powders: experiments and analysis2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 26.
  Arén, Björn
  Örebro universitet, Institutionen för teknik.
  Dimensioning of dies for the compaction of shaped PM-parts2003Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 27.
  Arén, Björn
  Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik.
  Utveckling - är att se, söka och förverkliga: kursbok i produktutveckling2010 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 28.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Design, Production and Business Models2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper summarizes the current position of 3D metal printing/additive manufacturing (henceforth called 3D metal printing) from an industrial perspective. The new possibilities to design the part differently simply because the new shape can be produced and which provides benefits with respect to improved material utilization degree, reduced weight, size etc. are addressed in this paper. Different types of generative design concepts such as form synthesis, topology optimization and lattice and surface optimization are exemplified. Low volume production by 3D metal printing is discussed. High volume production by 3D metal printing of manufacturing tools and dies is described.

  Tool & die production is an important phase in the development of new components/product models. This phase determines both the lead time (Time-To-Production/-Market) and the size of the investments required to start the production. The lead time for the production of tools and dies for a new car body is currently about 12 months and needs to be reduced 40% by 2020. The lead time for injection molds for small and large series production must be reduced to 10 days and 4 weeks respectively. Lead time and cost-efficient metallic tools can be provided by 3D metal printing. This paper focuses on tools and dies for the manufacture of sheet metal & plastic components for the engineering, automotive and furniture industries. The paper includes Powder Bed Fusion (PBF). Digitalization through virtual tool & die design and optimization of the tool & die production combined with the PBF´s digital essence provides greater flexibility, better efficiency, tremendous speed, improved sustainability and increased global competitiveness.

  3D metal printing is expected to result in several changes in the supplier chain and generate new business models. The present paper describes some of the changes 3D metal printing has led to and is expected to result in within the engineering and automotive industry in Europe during the coming years.

 • 29.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  3D Metal Printing from an Industrial Perspective: Product Examples, Production and Business Models2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper summarizes the current position of 3D metal printing/additive manufacturing (henceforth called 3D metal printing) by the so-called Powder Bed Fusion (PBF) from an industrial perspective, particularly in Sweden.

  The new possibilities to design the part differently simply because the new shape can be produced and which provides benefits with respect to improved material utilization degree, reduced weight, size etc. are addressed in this paper.

  Tool & die production is an important phase in the development of new components/product models. This phase determines both the lead time (Time-To-Production/‐Market) and the size of the investments required to start the production. The lead time for the production of tools and dies for a new car body is currently about 12 months and needs to be reduced 40% by 2020. The lead time for injection molds for small and large series production must be reduced to 10 days and 4 weeks respectively. Lead time and cost-efficient metallic tools can be provided by 3D metal printing. This paper focuses on tools and dies for the manufacture of sheet metal & plastic components for the engineering and automotive industries.

  Digitalization through virtual tool & die design and optimization of the tool & die production combined with the PBF´s digital essence provides greater flexibility, better efficiency, tremendous speed, improved sustainability and increased global competitiveness.

  3D metal printing is expected to result in several changes in the supplier chain and generate new business models. The present paper describes some of the changes 3D metal printing has led to and is expected to result in within the engineering and automotive industry during the coming years.

 • 30.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  3D Metal Printing of Industrial Tools & Dies2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Tool & die production is an important phase in the development of new components/product models. This phase determines both the lead time (Time-To-Production/-Market) and the size of the investments required to start the production. This paper is focused on Powder Bed Fusion (PBF) and summarizes the current position of 3D metal printing/additive manufacturing (henceforth called 3D metal printing)of industrial tools & dies. It also exhibits the new possibilities to design the tool/die differently simply because the new shape can be produced. Different types of generative design concepts such as form synthesis, topology optimization and lattice and surface optimization are exemplified. The paper exemplifies business cases, the shorter lead times, the associated improved material utilization degree, reduced weight,etc. Low volume production by 3D metal printing is discussed. High volume production by 3D metal printing of manufacturing tools and dies is described. The paper exhibits some examples of digitalization through virtual tool & die design and optimization of the tool& die production and how it provides greater flexibility, better efficiency, tremendous speed, improved sustainability and increased global competitiveness. 3D metal printing is expected to result in several changes in the supplier chain and generate new business models. The present paper describes some of the changes 3D metal printing has led to and is expected to result in within the engineering and automotive industry in Europe during the coming years.

 • 31.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  3D Metal Printing of Production Tools & Dies2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  3D metal printing is of great interest for manufacturing of tools and dies for high volume production. It is possible to accomplish lead time reduction, tool and die weight saving, improved cycle time etc. The presentation deals primarily with Powder Bed Fusion as 3D printing method and describes 3D metal printing of tools & dies both scientifically and from an industrialization perspective. The presentation shows how far we have come in industrialization of 3D metal printing of tools & dies and what needs to be done to include 3D metal printing in the existing industrial systems and infrastructure.

 • 32.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  3D Printing / Additative Manufacturing from Product Creator and Tool Maker Perspectives in the Automotive Industry2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 33.
  Asnafi, Nader
  VA Automotive AB, Hässleholm, Sweden .
  3D-printning från produktskapares och verktygsmakares perspektiv2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 34.
  Asnafi, Nader
  Volvo Car Components Corporation/Industrial Development Centre, Olofström, Sweden.
  Analytical modelling of tube hydroforming1999Ingår i: Thin-walled structures, ISSN 0263-8231, E-ISSN 1879-3223, Vol. 34, nr 4, s. 295-330Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The automotive industry has shown a growing interest in tube hydroforming during the past years. The advantages of hydroforming (less thinning, a more efficient manufacturing process etc.) can, for instance, be combined with the high strength of extra high strength steels, which are usually less formable, to produce structural automotive components which exhibit lower weight and improved service performance. Design and production of tubular components require knowledge about tube material behaviour and tribological effects during hydroforming and how the hydroforming operation itself should be controlled. These issues are studied analytically in the present paper. Hydroforming consists of free forming and calibration. Only the so-called free forming is treated here. The analytical models constructed in this paper are used to show what the limits are during the free forming, how different material and process parameters influence the loading path and the forming result, and what an experimental investigation into hydroforming should focus on. The present study was a part of a larger investigation, in which finite-element simulations and experiments were also conducted. The results of these simulations and experiments will be accounted for in coming papers.

 • 35.
  Asnafi, Nader
  Volvo Car Corporation, Göteborg (and Olofström), Sweden.
  Automotive Tools & Dies - Volvo Cars Perspective2007Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 36.
  Asnafi, Nader
  VA Automotive AB, Hässleholm, Sweden .
  Automotive/Car Body Stamping Tools & dies: 3D Printing Offers Shorter Lead Time and Reasonable Costs2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 37.
  Asnafi, Nader
  Jönköping University, Jönköping, Sweden .
  Development of Sustainable Products and Manufacturing/Production2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 38.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Digitalization of the Swedish Industry2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 39.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Digitalization of the Swedish Industry2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 40.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Improved Lightweight Manufacturing Flexibility by Stamping of Selectively Laser Heat Treated Boron Steel Sheet2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 41.
  Asnafi, Nader
  Uddeholms AB, Hagfors, Sweden .
  Kunddriven produktutveckling på en varierad marknad för global framgång2012Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 42.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Metal Additive Manufacturing – State of the Art 2020: A special issue of Metals2020Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Additive manufacturing (AM), more popularly known as 3D printing, comprises a group of technologies used to produce objects through the addition (rather than removal) of material. AM is used in many industries—aerospace and defense, automotive, consumer products, industrial products, medical devices, and architecture. AM is transforming the industry, and this industrial transformation is expected to become more comprehensive and reach a higher pace during the coming years.

  Additive manufacturing of metal components with virtually no geometric limitations has enabled new product design options and opportunities, increased product performance, shorter cycle time in part production, total cost reduction, shortened lead time, improved material efficiency, more sustainable products and processes, full circularity in the economy, and new revenue streams.

  This Special Issue of Metals focuses on metal additive manufacturing with respect to the topics mentioned below (please see the Keywords/Topics below). The papers presented in this Special Issue give an account of the 2020 scientific, technological, and industrial state of the art for metal additive manufacturing from different perspectives (see the Keywords/Topics below). Your contribution to this 2020 account is highly valuable and appreciated. 

  The submitted contribution should address metal additive manufacturing with respect to one or several of the following topics:

  • Business models and engineering
  • Product/component design (including generative design, topology optimization, lattice and surface optimization, etc.)
  • Industrial applications (aerospace, defense, automotive, consumer, medical, and industrial products, etc.)
  • Material and process design and engineering
  • New materials
  • Powder production and characterization
  • Systems and equipment engineering
  • Post-processing
  • Process control and optimization and quality assurance

 • 43.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Metal Additive Manufacturing/3D Metal Printing in the Circular Economy2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 44.
  Asnafi, Nader
  Gränges Technology, Finspång, Sweden.
  On springback of double-curved autobody panels2001Ingår i: International Journal of Mechanical Sciences, ISSN 0020-7403, E-ISSN 1879-2162, Vol. 43, nr 1, s. 5-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The springback of double curved autobody panels is studied theoretically and experimentally. Both steel and aluminum sheets are included in this investigation. The obtained results show that the springback is decreased with increasing binder force, increasing curvature, increasing sheet thickness and decreasing yield strength. This paper comprises also a discussion on the plastic strains and their influence on the springback.

 • 45.
  Asnafi, Nader
  Industrial Development Center/Volvo Cars Body Components, Olofström, Sweden .
  On Springback of Double-Curved Autobody Panels1998Ingår i: Proceedings, working groups meeting - IDDRG, International Deep Drawing Research Group: Genval, Benelux, June 15 - 16, 1998, 1998Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 46.
  Asnafi, Nader
  Swedish Institute for Metals Research, Stockholm, Sweden.
  On Springback of Double-Curved Autobody Panels, Part I: Theoretical Treatment1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 47.
  Asnafi, Nader
  Swedish Institute for Metals Research, Stockholm, Sweden.
  On Springback of Double-Curved Autobody Panels, Part II: Experimental Analysis1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 48.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Proceedings of the 2nd International Conference on Material Engineering and Advanced Manufacturing Technology (MEAMT 2018)2018Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 49.
  Asnafi, Nader
  Volvo Car Corporation, Göteborg (and Olofström), Sweden .
  Proceedings of the IDDRG 2008 Conference: Best in class stamping, 16-18 June 2008, Olofström, Sweden2008Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 50.
  Asnafi, Nader
  Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik.
  Proceedings of the International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering (MEIE2018)2018Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
1234567 1 - 50 av 518
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf