oru.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 1 - 50 av 299
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdullayeva, Lamiya
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Klemedtsson, Ebba
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hur pedagoger arbetar med emergent literacy i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vi hur pedagoger arbetar för att väcka barns intresse för emergent literacy på en förskola och hur de tar till vara på barnens egna emergent literacyuttryck. Syftet med studien är att få en fördjupande kunskap i hur pedagogerna praktiskt arbetar med emergent literacy i förskolan. Metoden för studien är kvalitativ genom deltagande observation och samtalsintervju med pedagoger. Studiens empiri består av mikroetnografiska observationer och samtalsintervjuer under två dagar på en storbarnsavdelning med barn i åldrarna 3-6 år. Resultatet har kategoriserats utifrån barnens och pedagogers olika aktiviteter. Vid flertalet tillfällen var det barnen som initierade aktiviteter men pedagogerna uppmuntrade på olika sätt både genom fysisk närvaro, tillåtande av aktivitet och genom skapande av en literacykultur på avdelningen.

 • 2.
  Abrahamsson, Emelie
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Lauri, Ingela
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Barn i behov av särskilt stöd: en studie om arbetet i förskolan2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Ahinko, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Forsling, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Medie- och informationskunnighet i specialskolan En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers upplevelser av arbetet med digitalisering och källkritik i arbetet med döva och hörselskadade elever2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Ahlros, Kicki
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Datorn i skolan: En kvalitativ studie om lärares attityder2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  I mediarapportering och av egen erfarenhet från verksamhetsförlagd utbildning anser forskaren i denna uppsats att en negativ bild av lärares attityder till att använda datorer i sitt arbete framträder. Även forskning inom området visar att lärare har förhållit sig kritiska till införandet av teknik på skolorna. Dock visar undersökningar att lärare ställer sig alltmer positiva till användandet av datorer samtidigt som lärares kompetens inom området ökar. Syftet med föreliggande undersökning är därför att undersöka lärares attityder till datoranvändning i skolan, såväl administrativt som i undervisning. Lärares attityder angående kunskapsutveckling, möjligheter/hinder samt relationen mellan lärare och datorer har undersökts och jämförts med forskning inom området. Undersökningen har bestått av kvalitativa intervjuer i samtalsform med ett antal lärare som undervisar i år 4-6 i en medelstor stad i Sverige. Resultatet är att lärarna i stort är positiva och ser stora möjligheter med datoranvändning i skolan, framför allt som motivationshöjare för eleverna vilket främjar kunskapsutvecklingen. Som hinder till datoranvändning i skolan ser respondenterna främst lärarnas brist på kompetens men även tillgänglighet. Respondenterna anser att lärarrollen har förändrats under de senaste åren till viss del beroende på datoranvändandet.

 • 5.
  Ahnberg, Melissa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hagström, Olga
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mobbning i förskolan En kvalitativ intervjustudie om förskollärares definitioner kring mobbning, lekens koppling, samt arbetet med att motverka mobbning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Akfidan, Filis
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Toma, Rasha
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mångkulturell pedagogisk verksamhet: Klassrum i fokus2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7.
  Akpan, Grace-Toyin
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Birgersson, Anette
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Andersson, Jimmy
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Lek: En studie om pedagogernas roll och deras uppfattningar om lärandet i leken2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 8.
  Al-Baghdadi, Ahmed
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Problemlösning i matematik: Inom gymnasieskola2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Jag har i denna uppsats valt att belysa uppfattningar om problemlösningen i matematik och dess vikt för lärandet. Det löses alltid problem under matematiklektionerna men ur nyfikenhet tänker jag i mitt arbete bland annat skaffa mig en uppfattning om hur viktigt lösningarna av matematiska uppgifter är för att utveckla matematiska kunskaper.

  Syftet med uppsatsen är att från lärarnas perspektiv försöka belysa problemlösningens roll i matematikundervisningen på gymnasieskolorna. Dessutom tänker jag skaffa mig en uppfatt-ning om många av de faktorer som eleverna brister i när de löser matematiska problem och de orsaker som ligger bakom denna brist.

  I min undersökning använde jag mig av en kvalitativ forskningsintervju som ägde rum på en gymnasieskola. Jag intervjuade fem matematiklärare, tre män och två kvinnor, både erfarna och oerfarna och de undervisar i olika program på gymnasienivån.

  Undersökningen visade att nästan samtliga lärare var eniga om att problemlösningen utgör ryggraden i matematikundervisningen. De menade att den finns överallt och spelar en stor roll för lärandet. De flesta lärare tyckte att textförståelse är en svårighet som ofta förekommer under lösningar av matematiska problem d.v.s. eleverna har svårt att skaffa sig en riktig bild av uppgiftens kärna. Samtliga var övertygade om att det dåliga självförtroendet och matema-tikångest är de främsta orsakerna som ligger bakom matematiksvårigheter rörande problem-lösning.

 • 9.
  Alfredsson, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Rosvall, Lena
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hur utbildningsplanering påverkas av människo- och kunskapssyn: -en kvalitativ studie av en kommuns föresatser2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen handlar om hur man inom en kommunal verksamhet ser på människor och kunskap samt hur detta påverkar den pedagogiska inriktningen utbildandet har. Genom en ökad förståelse för de olika utbildningsbegreppen och hur de vuxit fram, samt de problem som kan uppstå, kan vi som framtida personalvetare ses som bättre rustade att arbeta med dessa frågor efter uppsatsens färdigställande.   Vi har använt oss av triangulering med en kvalitativ ansats, där de olika delarna 1 samt bestått av textanalys av styrdokument, intervjuer med personal inom HRen observation av ett utbildningstillfälle. Vi har under arbetets gång sett på de symboler och metaforer som används inom organisationen och utifrån dessa dragit paralleller och slutsatser om den människo- och kunskapssyn som representeras.  Det vi har fått fram är att de använder sig av både förmedlande och progressiv pedagogik, vilket i uppsatsen inte värderas utan vi har sett på de faror som eventuellt kan förknippas med respektive ståndpunkt. Vi vill dock poängtera att organisationen använder processer i hög grad, men att det förmedlande till stor del ligger som grund.

 • 10.
  Almqvist, Elin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tallfors, Erika
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Föreställningar om barn i förskolans styrdokument: Föreställningar om barn i förskolans styrdokument2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Ammesmäki, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Asp, Malin
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att stötta barn som exkluderas i den fria leken i förskolan En intervjustudie av förskollärares uppfattningar och erfarenheter2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att lyfta fram förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring hur de stöttar barn som exkluderas i den fria leken. Åtta förskollärare har intervjuats för att ta del av deras uppfattningar och arbetssätt. Det insamlade materialet har i resultatet kategoriserats utifrån återkommande teman och mönster.

  Resultatet visar att förskollärares agerande har stor betydelse för barns lek och kamratrelationer samt för att förebygga att exkludering inte sker i barngruppen. Förskollärare behöver vara närvarande i den fria leken för att kunna hjälpa barn att lära sig de lekkoder som behövs för att kunna leka och samspela med andra. Barn som utesluts i den fria leken bör uppmärksammas och bekräftas av förskollärare för att höja barnets självkänsla. Förskollärare bör även reflektera över sitt förhållningssätt för att förebygga att exkludering inte sker samt främja barns kamratrelationer. Det anses även vara betydelsefullt för barns lek och relationer att förskollärare arbetar för att uppnå acceptans för känslor i barngruppen.

 • 12.
  Anderbert, Jennie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergström, Carina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  "Lär känna dina elever": En kvalitativ studie om goda relationer i särskild undervisningsgrupp2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Andersson, Belinda
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Larsson, Caroline
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Samverkan mellan skola och hem: Ur föräldraperspektiv och lärarperspektiv2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elgström, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Förskollärares varierande uppfattningar kring mångkulturalitet och interkulturell medvetenhet: - I arbetet med flerspråkighet i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kunskap i hur förskollärare uppfattar begreppet mångkulturalitet, samt hur förskollärare resonerar kring betydelsen av en interkulturell medvetenhet i arbetet med flerspråkighet i den svenska förskolan. Studien är en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer, där totalt åtta verksamma förskollärare från olika mångkulturella områden deltog. Då syftet är att synliggöra förskollärares varierande uppfattningar kring ämnet har en fenomenografisk metodansats använts för att analysera det empiriska materialet. Resultatet visar att förskollärares uppfattningar av fenomenet mångkulturalitet och fenomenet interkulturell medvetenhet är varierande och att de arbetar med dessa på olika sätt i deras verksamheter. Gällande fenomenet mångkulturalitet visade resultatet att förskollärare uppfattar detta som något roligt och positivt, men också som något svårt och negativt. Förskollärarnas uppfattningar om en interkulturell medvetenhet framställs både som ett tankesätt och ett arbetssätt. Gemensamt för alla förskollärare i denna studie är att de anser att det är av stor vikt att som förskollärare inneha en interkulturell medvetenhet för att arbeta med flerspråkighet i mångkulturella områden.

 • 15.
  Andersson, Eddie
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Karlsson, Hanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barns möjlighet till inflytande under samlingar En etnografiskt inspirerad studie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Andersson, Emma
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Att förstå sin lärobokstext: En studie av läsbarhet i några läroböcker i ämnet svenska som andraspråk2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Under min lärarutbildning har jag läst många olika kurser, men den kurs som ligger mig varmast om hjärtat är den kurs som gick under benämningen ”svenska som andraspråk med didaktisk inriktning”. Jag läste 40 poäng i ämnet, och under det året väcktes mitt intresse för hur elever med svenska som andraspråk lär sig ett nytt språk och huruvida klassrumssituationen och läromedlen har betydelse för hur lärprocessen ser ut hos dessa elever. Jag har valt att göra en kritisk lingvistisk textanalys med pragmatiska inslag eftersom det passar mitt syfte och mina forskningsfrågor bäst. Först studerar jag hur tidigare forskning kring ämnet sett ut. Därefter analyseras läromedlen. Här undersöks om läsbarheten påverkas av hur texterna är skrivna. Jag har funnit att det vore bra om man utvecklade läroböcker som inte bara kan läsas av eleverna utan också ger dem en förståelse för vad det är de läser. Genom att i undervisningen använda en lärobok som kan läsas med förståelse av större delen av eleverna , behöver eleverna inte uppleva att de misslyckas i lika stor utsträckning som tidigare. Det bör göra dem mer intresserade av att läsa i läroböckerna och ju mer de läser desto mer förtrogna blir de med detta sätt att skriva.

 • 17.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Linda, Eriksson
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Pedagogers beskrivning av sitt arbete med Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94.2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Fokus i denna uppsats är läroplaner, skolplan och arbetsplan. Vi forskade kring vad läroplan, skolplan och arbetsplan är och hur de ska vara uppbyggda genom att titta på vad Skolverkets litteratur och vad andra författare har sagt om ämnet. Intresset för detta ämne berodde på att vi som blivande pedagoger kommer ha läroplanen som uppdrag och ville he en fördjupad kunskap om vad läroplansarbete innebär.

  Syftet med uppsatsen var att nå en förståelse av relationen mellan olika pedagogers arbete och uppdrag. I vår studie ingick en enkätundersökning riktad till pedagoger i skolår 1-9.

  Resultatet visar på hur pedagoger beskriver sitt arbete med de olika dokumenten, hur de ser på läroplanens mål och vilka de informerar om dessa. Även hur de utvärderar och reflekterar över arbetsplanen samt samarbetet kollegor emellan. Vi tittade på pedagogernas beskrivningar med sitt läroplansarbete och reflekterade över deras olikheter och likheter i sitt sätt att arbeta. Detta satte vi i relation till vad vi skrev om i vår bakgrund.

 • 18.
  Andrén, Camilla
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hägerdal, Anna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  “Det handlar om förutsättningar i lärmiljön för elevens fortsatta lärande” En fallstudie om överlämningsprocessen mellan grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Aoger, Mandy
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Carman, Sabina
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Elevers olikheter och relationer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Arneback, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Jämte, Jan
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Bergh, Andreas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Wiklund, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Englund, Tomas
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Tryggvason, Ásgeir
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Session: Att motverka rasism inom utbildningsväsendet 2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sessionen fokuserar frågor som berör rasism och antirasism i skolan. Här presenteras fyra papers som fokuserar hur lärare agerar när de upplever olika former av rasism, både bland kollegor och elever som i skolans organisering. Sessionen presenterar preliminära resultat från det pågående forskningsprojektet "How to counteract racism in education" (Vetenskapsrådet), men tar också avstamp i boken "Att motverka rasism i förskolan och skolan" (Arneback & Jämte, 2017). Sessionen är öppen för alla som är intresserade av frågor som berör rasism och antirasism i skolan. Det kommer också lämnas utrymme för gemensamma samtal och frågor kring forskningsfältet i stort.

  Paper 1:

  Att motverka rasism i skolan (Arneback & Jämte)

  Presentationen fokuserar lärares antirasistiska handlingar och visar en palett av didaktiska arbetssätt lärare använder för att möta olika uttryck för rasism i skolan. Vidare fokuseras hur lärares egna erfarenheter av rasism påverkar deras agerande och förståelse av problemet.

  Paper 2:

  Mediediskurser om rasism och antirasism i skolan (Wiklund)

  Lärares antirasistiska arbete är beroende av hur de förstår begreppet rasism och mediers sätt att använda begreppet är viktiga källor för denna förståelse. Dessa antaganden ligger till grund för denna presentation av hur rasism definieras i medietexter om händelser där rasism aktualiseras i skolsammanhang.

  Paper 3:

  Om kommunikationens möjligheter och begräsningar i arbetet mot rasism (Arneback & Englund)

  Bidraget behandlar villkor för lärares agerande i bemötandet av elevers rasistiska uttalanden. Vår teoretiska referens är primärt John Deweys (1922) bok Human Nature and Conduct. Bidraget analyserar den deliberativa kommunikationens möjligheter och gränser i förhållande till elevers potential, klassrumsklimat samt lärares egna kunskaper och upplevda kapacitet.

  Paper 4:

  Har lärare ett ansvar att agera när kollegor ger uttryck för rasism? (Bergh & Tryggvason)

  Uttryck av rasism är utmanande frågor som lärare möter och hanterar i och omkring undervisningen. Läroplanen är tydlig med att lärare har ett ansvar att motverka alla former av rasism i skolan. Men hur agerar lärare när kollegor ger uttryck för rasism? Den här presentationen utforskar ett ansvar som många gånger är osäkert och riskfyllt.

 • 21.
  Arvidsson, Eva
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Speciallärares upplevelser kring hinder och möjligheter i sitt arbete med att stötta elever som hamnat i en läs- och skrivproblematik2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens svenska skola är det viktigt att eleverna lär sig att läsa och förstå olika texter för att lyckas med sin skolgång. Att lära sig läsa är lätt för en del elever medan andra elever hamnar i svårigheter av något slag. De elever som hamnar i en läs- och skrivproblematik har rätt att få stöttning i sin kunskapsutveckling och att arbeta extra med en speciallärare kan vara en av insatserna som skolan kan erbjuda.

  Att arbeta som speciallärare med inriktning på elevers språk- läs- och skrivutveckling och vilka uppgifter som innefattas i tjänsten verkar skilja sig åt beroende på vilken skola och i vilken kommun man arbetar vid och. Att börja arbeta i en verksamhet som nyutexaminerad speciallärare enligt examensordning som gäller från och med år 2008 innebär att speciallärarna står inför olika utmaningar beroende på hur deras uppdrag utformas på den enskilda skolan.

  Det verkar som om deras arbete hamnar på individnivå med elever trots att de själva uppger att de vill arbeta mer förebyggande och utveckla läs- och skrivundervisningen på gruppnivå. Hur den specialpedagogiska verksamheten är organiserad kring elever som har hamnat i en läs- och skrivproblematik påverkar hur mötet med eleverna och vilket stöd som specialläraren kan ge.

  Denna studies syfte är att öka kunskapen om speciallärares möjligheter och hinder att arbeta framgångsrikt på individ- och organisationsnivå med elever som hamnat i en läs- och skrivproblematik.

  De frågeställningar som ställts är: Hur beskriver speciallärare att de arbetar med elevers läs- och skrivutveckling? Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad när det gäller läs- och skrivutveckling på individ- och organisationsnivå? Vad upplever speciallärare i sitt arbete som hinder respektive möjligheter för att elever ska lyckas med sin läs- och skrivutveckling? Vad upplever speciallärare att de vill utveckla i sitt uppdrag kring arbete sitt arbete med elever som hamnat i en läs- och skrivpedagogik?

  Studien har genomförts med en fenomenologisk ansats där kvalitativa intervjuer genomförts med åtta speciallärare som har anställts i två mindre kommuner i Mellansverige inom de tre senaste åren. Alla speciallärare har inriktningen språk- läs- och skrivutveckling.

 • 22.
  Arvidsson, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Barns inflytande som en förskoledidaktisk angelägenhet: En kvalitativ intervjustudie av förskollärares möjliggörande av barns inflytande2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om förskollärares syn på barns inflytande i förskolans verksamhet utifrån ett didaktiskt perspektiv. Hur de resonerar kring barns inflytande både som en rättighetsfråga och som en del i demokratiuppdraget. Syftet med studien är att erbjuda kunskap och få en förståelse om hur barns inflytande möjliggörs av förskollärarna på förskolan. Frågeställningarna är följande: Vilket utbildningsinnehåll beskriver förskollärarna att barn har inflytande över? Hur anser förskollärna att barns inflytande möjliggörs och hindras av deras arbetssätt? Varför anser förskollärarna att barn ska ha inflytande i förskolans verksamhet? I denna studie används kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fyra förskollärare. Studien visar att förskollärarna använder sig av flera olika didaktiska principer för att möjliggöra barns inflytande. Förskollärarna lägger stor vikt på relationen och interaktionen med barnen. Framförallt allt att de är lyhörda och tar reda på vad barnen är intresserade av och utgår sedan därifrån för att forma den pedagogiska verksamheten och utbildningsinnehållet. Förskollärarna prioriterar att ge tid och utrymme för den fria leken eftersom de anser att det är i leken som barn har störst möjlighet till inflytande. En didaktisk princip de använder sig av är att dela barngruppen för att möjliggöra mer lekutrymme. Studien visar att arbetet med barns inflytande är komplext, vilket innebär att inflytandet mer sker i de gemensamma angelägenheterna snarare än i barns personliga angelägenheter. Det är svårt att tillgodose varje barns inflytande vilket innebär att det enskilda barnets intresse ibland måste stå tillbaka för gruppens intresse.

 • 23.
  Arvidsson, Patrik
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Framgångsfaktorer i matematikundervisning för elever med hörselnedsättning.: - Ett lärarperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Aurén Jusslin, Marita
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Forseth Fjärrfors, Charlotta
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Behövs fortbildning om språkstörning i skolan?: En enkätstudie till yrkesverksamma i skolan och logopeder 2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka yrkesverksammas inom skolan kunskap om funktionsnedsättningen språkstörning. Med yrkesverksamma i skolan avser vi utbildningschefer, rektorer, speciallärare, tal- och språkpedagoger, specialpedagoger, klass- och ämneslärare, klass- och elevresurser/elevassistenter samt kuratorer och skolsköterskor. Enligt Skollagen har elever som har svårigheter med språkets olika delar har rätt till adekvat anpassning. De som besitter kompetensen kring språkstörning är logopeder, de arbetar både utredande och behandlande gällande elever i svårigheter på remiss. Vi ville undersöka hur både yrkesverksamma i skolan och logopederna ställer sig till att samarbeta – de yrkesverksamma i skolan med sin pedagogiska utbildning och logopederna med den medicinska utbildningen samt spetskompetensen om språkstörning. De yrkesverksamma inom skolan ser sin kunskap om språkstörning som bristfällig och önskar få upprepade fortbildningstillfällen. Logopeder i stort ser positivt på ett samarbete med yrkesverksamma inom skolan för att genom olika forum sprida kunskapen om språkstörning. Man ser att det skulle kunna möjliggöras genom att initialt fortbilda speciallärare, som då kan fungera som en länk mellan de yrkesverksamma i skolan och logopederna.

  Vi har valt är en kvantitativ metod för vår undersökning i form av en webbaserad enkätstudie som skickades via mejl till 1216 yrkesverksamma inom skolan, 75 yrkesverksamma logopeder och 36 forskande och/eller författande logopeder. Svaren från respondenterna sammanställer vi i stapeldiagram och kompletterar med citat utifrån de frågor där de kunde svara med frisvar.

  Våra teoretiska utgångspunkter och det teoretiska ramverket i vår studie är professionsforskning, professionell kunskap och personlig kunskap, epistemologi – kunskapsteori och slutligen sociokulturellt perspektiv.

  De centrala resultaten visar på att önskemål om samarbete finns från både yrkesverksamma inom skolan och logopeder. Kunskaperna bland yrkesverksamma i skolan är till stor del bristfällig eller saknas helt. Fortbildning om språkstörning är väldigt relevant, anser majoriteten av respondenterna i de tre yrkeskategorierna.

 • 25.
  Axelsson, Ann-Louise
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter i samhällsorienterande ämnen.: En fenomenologisk studie om So-lärares erfarenheter och upplevelser.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

    

  I examensordningen (SFS 2008:132) gällande speciallärare står det bland annat beskrivet att speciallärare ska vara kvalificerade samtalspartners och rådgivare i frågor som rör språk, - skriv och läsutveckling.

     Därför är

     syftet med den här studien att undersöka vad högstadielärare i So har för erfarenheter av att i sin undervisning undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter och hur de bemästrar de svårigheter de möter i sin strävan att tillgodose dessa elevers behov.

    

  I den här studien har jag använt mig av en fenomenologisk forskningsansats för att försöka fånga So-lärares upplevda erfarenhetsvärld av att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter. När man använder sig av en fenomenologisk ansats innebär det att försöka sätta sig in i och att försöka förstå de undersökta personernas upplevelser och erfarenheter utifrån deras perspektiv och den värld de befinner sig i. Det empiriska materialet är insamlat via intervjuer från sex So-lärare.

  Resultatet visade, för att upprätta hålla intresset och för att bemästra de svårigheter de möter med att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter varierar lärarna sitt arbetssätt, det blir då möjligt för eleverna att ta till sig kunskaperna på olika sätt. För att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska kunna förstå textmassan i So, läser lärarna högt för eleverna och de anpassar textmaterialet till dem på olika sätt.

  Resultatet i den här studien visade också att inte någon av respondenterna hade erfarenhet av stöd i klassrummet av speciallärare. Det som visat sig i studien är att specialpedagogiska resurser även behövs i samhällsorienterade ämnen på högstadiet. Det är viktigt för speciallärare och framför allt för rektorer och skolchefer att uppmärksamma ämneslärares situation ute på högstadieskolorna.

  Nyckelord: Fenomenologi, livsvärld, upplevelser, erfarenhet, läs- och skrivsvårigheter, So- lärare.

 • 26.
  Axelsson, Madeleine
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Könsföreställningar.: En kvalitativ studie beträffande några pedagogers föreställningar om kön och genus i förskolan.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta är en kvalitativ studie med syfte att undersöka och analysera pedagogers föreställningar om kön och genus och om dessa föreställningar skiljer sig åt beroende på förskolans pedagogiska inriktning. Jag har undersökt detta genom att intervjua pedagoger. Jag har använt ett deduktivt arbetssätt vilket innebär att jag går från teori till empiri. Den teori som jag har valt att använda är feministisk poststrukturalism. Ur denna teori har jag identifierat fem centrala begrepp: diskurs, norm, språk, positionering och makt. Dessa begrepp har jag använt som analysverktyg.I mitt resultat har jag kommit fram till tre olika föreställningskategorier om kön och genus: kön saknar betydelse i den pedagogiska verksamheten, att se individen istället för könet och det biologiska könet. Resultatet visar även på att förskolors pedagogiska inriktning kan ha betydelse för pedagogers föreställningar om kön och genus och arbetet kring detta. Pedagogen som arbetar med Waldorfpedagogik och pedagogerna som arbetar efter Reggio Emilia filosofin beskriver hur de reflekterar kring kön och genus. De beskriver också att detta påverkar deras sätt att arbeta och bemöta barnen. Pedagogerna som arbetar med traditionell pedagogik reflekterar inte på samma sätt utan de uppmärksammar kön och genus då situationer uppkommer. Detta kan få till följd att många normer överförs till barnen utan pedagogernas medvetenhet. Normer behöver ifrågasättas för att barn i förskolan inte ska få olika bemötande beroende på om de är pojke respektive flicka.

 • 27.
  Axelsson, Ria
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Börjesson, Sara
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Hur pedagogers ord kan påverka barns identitetsutveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats baseras på tanken att ord påverkar oss människor på olika sätt. Uppsatsen vinklas till att undersöka vilka slags tilltal som förekommer i förskolans verksamhet och hur pedagoger talar till och benämner barn. Syftet med studien är att få bredare kunskap och förståelse av ordens betydelse för barns identitetsutveckling. Detta sker genom att bakgrund och tidigare forskning kring ämnet först redogörs, som sedan tillsammans med våra egna tidigare erfarenheter utgör en tolkningsram, för vilket studiens analys och diskussion kommer förhålla sig till. Studien baseras sedan på observationer på två förskolor och intervjuer med fyra pedagoger. De centrala begrepp som framkommer i tidigare forskning är barnperspektiv, barns perspektiv, punktuell och relationellt perspektiv, diskursiv medvetenhet och praktisk medvetenhet, samt utvecklingsperspektiv och interaktionsprocess utifrån kontext. Av studien framgår det att pedagoger har ett uppdrag att stödja barns identitetsutveckling, där reflektion gällande sitt eget bemötande är väsentligt för att främja bemötande på ett gynnsamt sätt för barns identitetsutveckling. Sammanfattningsvis bidrar studien till en förståelse för att tilltal som kan främja barns identitetsutveckling, sker på olika sätt i förskolan, men som nödvändigtvis inte är avgörande för utvecklingen.

 • 28.
  Bagger, Anette
  Department of science and mathematics education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  De nationella proven som en arena för likvärdighetsfrågor2015Ingår i: Specialpedagogisk tidskrift, ISSN 2000-429X, nr 3, s. 4-6Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 29.
  Bagger, Anette
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Den flerspråkiga elevens nationella provdeltagande i matematik: diskursiva förutsättningar2017Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 26, nr 2, s. 95-111Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Multilingual students’ participation in national tests in mathematics – discursive prerequisites. This article explores discursive prerequisites in test-taking for second language learners with other mother tongues than Swedish. Four students were interviewed in 2016 during their final year of compulsory school. The results imply that multilingual students are positioned as disadvantaged within testing. This phenomenon is mainly situated in a competitive discourse with several subordinated discourses that further position the students: A discourse of justice positioned the students as being sorted or left behind, a discourse of handling the assessment positioned the students as caretakers and a discourse of future challenges positioned the students as struggling while learning, being capable to learn or facing positive challenges. The results imply that national testing is a personal and relational experience and gives rise to issues of legitimacy and equality. These issues should be considered in policy-making, the construction and the carrying out of tests as well as in the conclusions which are based on the results on individual, group and organisational levels.

 • 30.
  Bagger, Anette
  Department of science and mathematics education, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Student Equity vs Test Equality?: support during third graders' national tests in mathematics in Sweden2016Ingår i: Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK], ISSN 1901-8878, E-ISSN 1901-8886, nr 18, s. 123-139Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Denna artikel studerar förutsättningarna för det stöd som kan ges till elever i samband med det nationella provet i matematik i det tredje skolåret (härefter kallat Ntm3), i Sverige under 2010 och 2011. Den stöddiskurs som aktiveras i samband med proven har avgränsats genom att provets instruktioner samt åtta intervjuer med lärare har analyserats. Resultaten indikerar att provet leder till att provdeltagarnas fokus förskjuts från lärande till kontroll och att provets dubbla syften positionerar läraren som både testtagare och testgivare. Detta visar sig som en ambivalens i stöddiskursen och leder till ett pedagogiskt dilemma i situationer där provets likvärdighet sätts mot elevens.

 • 31.
  Bagger, Anette
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education, Umeå, Sweden.
  Nyroos, Mikaela
  Umeå University, Umeå, Sweden.
  Performance, anxiety and the mathematical self image2013Ingår i: Special needs education in mathematics: new trends, problems and possibilities / [ed] Anne Berit Fuglestad, Kristiansand: Portal forlag , 2013, s. 86-91Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In present pilot study the relation between mathematical performance, test anxiety and mathematical self image is being examined in two Swedish grade 3 pupils. A difference between the high achieving and the low achieving pupils is possible to discern. A negative or uncertain mathematical self image seems to be connected to test anxiety, but not to performance when we look at these two young pupils. The experience of taking the test is affecting the high and low achiever differently. There are indications that the context and the kind of information given about the tests and the pupil's abilities affect both the level of test anxiety and the pupil’s evolving mathematical self image. Educational implications are being discussed.

 • 32.
  Bahram Mahmoud, Rokhosh
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Ghazy Amin, Midia
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Flerspråkiga barns språkutveckling Om pedagogers språkstimulerande arbetssätt2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 33.
  Bartoli, Johanna
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Storbacka, Matilda
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Mobbning mellan små barn – förskolans elefant i rummet? En kvalitativ studie om mobbning i förskolan2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Bayram Özdemir, Sevgi
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Stattin, Håkan
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Özdemir, Metin
  Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.
  Youth's Initiations of Civic and Political Discussions in Class: Do Youth's Perceptions of Teachers' Behaviors Matter and Why?2016Ingår i: Journal of Youth and Adolescence, ISSN 0047-2891, E-ISSN 1573-6601, Vol. 45, nr 11, s. 2233-2245Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teachers are thought to play an important role in fostering youth civic engagement; however, the current literature is limited with regard to providing concrete suggestions as to what teachers can do to promote youth civic engagement and why teachers have an impact on youth. To address these limitations, we simultaneously tested three alternative explanations to identify the critical way(s) in which perceived teachers' behaviors might contribute to youth civic engagement in school. We also investigated the underlying processes that may explain why youth's perceptions of teachers' behaviors matter, by focusing on the mediating roles of young people's feelings about politics and their political efficacy beliefs. The sample included 7th (n = 876, M age  = 13.42, SD = .71; 51 % girls) and 10th grade students (n = 857, M age  = 16.62, SD = .71; 51 % girls) residing in Sweden. Among the different aspects of perceived teacher behaviors, only an engaged and inspiring teaching style fostered youth's initiations of civic and political discussions in class over time among both early and late adolescents. Moreover, youth's feelings about politics significantly mediated the effect of perceived teachers' behaviors on youth civic engagement in class. Contrary to our expectation, youth's political efficacy did not act as a mediator. The present study sheds light on what teachers can do to promote youth civic and political engagement in a school setting.

 • 35.
  Bengtsson, Johanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  ”Allt fler barn får allt sämre läsförståelse”: - en diskursanalytisk studie av hur läsförståelse framställs imediedebatten2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har läsförståelse allt oftare diskuterats i media, på grund av bland annat försämrade resultat i Pisas kunskapsmätningar. Den här studien undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur läsförståelse framställs i mediedebatten genom att undersöka artiklar från debatt- och ledarsidorna i tre tidningar. Syftet är att undersöka diskursiva konstruktioner av läsförståelse och ta reda på hur försämrad läsförståelse etableras som sant och giltigt, vad som konstrueras som orsaker till sjunkande läsförståelse och vilka möjliga lösningar som föreslås. I artiklarna framträder sjunkande läsförståelse hos barn och ungdomar som en etablerad sanning, som bidrar till att skapa bilder av en skola i kris. Det som orsakar den sjunkande läsförståelsen är enligt artiklarna ojämlikhet och segregering, den tidigare utbildningspolitiken, att barn och unga läser för lite, bristande ordning och reda i skolan och en anti-pluggkultur bland pojkar. Även lärare konstrueras som en del av skolans kris. De lösningar som konstrueras är tidiga insatser, ett behov av att förändra de normer kring läsande och studier som råder framför allt bland pojkar, mer statlig kontroll över skolan, att öka lärares kompetens och status, att arbeta med lässtrategier i skolan och att förbättra barn och ungdomars läsvanor. I ett specialpedagogiskt perspektiv blir det viktigt att nyansera den smala och svartvita bild av läsförståelse och de lösningar och åtgärder som framträder i mediedebatten och en slutsats av studien är att forskning och ett vidgat perspektiv på läsförståelse behöver lyftas fram.

 • 36.
  Bengtsson, Ulrika
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vad innebär en tillgänglig lärmiljö för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ur ett lära2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Berg, Patrik
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Kunskapsformer: -såsom dem efterfrågas i historieprov2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 38.
  Berglind, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  der Nederlanden, Tove
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan: - En intervjustudie2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra till kunskap när det gäller syn på konflikter och

  konflikthantering hos olika personalkategorier i förskolan. Undersökningen har genomförts med

  hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra förskollärare, två förskolechefer samt

  en specialpedagog. Det material som samlades in har analyserats genom en tematisk analys där

  teman söktes efter i empirin. Resultatet visar på en variation när det gäller både personalens syn

  på konflikter samt konflikthantering. Konflikter kan enligt personalen ske både mellan barn och

  mellan barn och vuxna. När det gäller konflikter mellan barn är det ofta enligt personalen att de

  vill ha samma leksak eller få sin röst hörd. Konflikter mellan barn är enligt personalen något som

  är utvecklande och det behöver inte vara negativt. Konflikter mellan barn och vuxna kan ske då

  barn motsätter sig det den vuxne vill att barnet ska utföra vid ett specifikt tillfälle eller i speciella

  rutiner inom förskolan. När det gäller arbetet med konflikthantering är det av vikt vad pedagoger

  har för inställning till konflikter och att de inte ser konflikter som något negativt. Konflikter är en

  naturlig del i barns sociala utveckling. Miljön spelar även en stor roll enligt personalen, miljön

  behöver vara genomtänk och tydlig i sin struktur samt att pedagoger behöver vara lyhörda för

  barns intressen och följa gruppen.

 • 39.
  Berglund, Annelie
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Specialpedagogens rolltagande i förskolan: Specialpedagogens rolltagande i förskolan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Bernacki, Joanna
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Fem utländska lärares yrkesberättelser om deras integration i lärarkåren i den svenska skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur utländska lärare, som återinträder i den svenska skolan upplever sin integration i lärarkåren. Med begrepp ”utländska lärare” menar jag lärare som är födda i ett annat land och har akademiskt lärarutbildning från sitt ursprungsland. Metodansatser som används i min studie är en livsberättelse med fokus på arbetslivserfarenheter. Genom lärarens yrkesberättelser ville jag veta vilka faktorer som främjar respektive hindrar integrationsprocessen i lärarkåren. Studien bygger på en kvalitativ undersökning med fem utländska lärare som arbetar i olika skolan i Mellansverige. I analysen används verksamhetsteori som en teoretisk utgångspunkt för att skapa ett bredare sammanhang kring integrationsprocessen och identitetskonstruktionen.Studiens slutsatser visar att de fem utländska lärarnas framgångar i integration i lärarkåren beror på deras samspel med andra lärare, gemenskap i lärarkåren samt professionalitet i yrkesutövandet. Lärares uppfattning om språksvårigheter och ett bristande samspel  i lärarkåren betraktas som hindrande faktorer i integrationsprocessen. Det innebär att skolan  bör skapa en främjande miljö för integration, individuella och kollektiva utvecklingen i yrkesutövande samt främja både samarbetet och gemenskapen inom verksamhetens ramar.

 • 41.
  Bernberg, Emma
  et al.
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Johannesson, Ann
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Förskollärares deltagande i barns lek2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Vi har i denna uppsats beskrivit vad förskollärare anser är lekens kännetecken, vilka kompetenser barnen utvecklar i leken, samt vad förskollärare anser om att delta i barns lek. Det är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med fyra förskollärare. Vi har kommit fram till att leken kännetecknas av bl.a. fantasi, att det som sägs och görs inte ska tolkas bokstavligt. Barnen utvecklar genom leken exempelvis kreativitet genom att hitta på, samt social kompetens som främjas genom samspelet mellan barnen då de tränar på t.ex. turtagande och att kompromissa.

  En slutsats är att ett vuxet deltagande i leken kan vara positivt då barnen efterfrågar detta. En annan aspekt av deltagandet är den maktposition som den vuxne kan besitta genom att värdera vad som är rätt och fel i leken. Vi har funnit att strategier som personalen kan använda sig av i sitt deltagande är att de avvaktar tills barnen bjuder in, att de sitter på golvet tillsammans med barnen samt att de lyssnar av barnen av för att få veta om ett inträdande i leken kan vara passande. Vår uppsats visar att förskollärare även kan ha olika roller/ uppgifter i barnens lek. Exempelvis kan dessa vara medspelare där den vuxne har en aktiv roll i leken samt förmedlare som har uppgiften att förtydliga barnens olika åsikter.

  Vi har kommit fram till att det finns vissa skillnader mellan hur rollerna beskrivs i litteraturen samt i våra intervjuer. I litteraturen framställs rollen som medspelare där personalen aktivt deltar i leken. Våra intervjusvar belyser en variant av denna roll, som är att förskolläraren deltar, men är tydlig med att låta barnen styra.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 42.
  Bjärneroth, Magdalena
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Att arbeta utan timplan: -2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Jag har i den här studien tagit avstamp i den skolutveckling som har skett de senaste decenni-erna med en decentraliserad skolverksamhet. Detta har inneburit större ansvar för kommuner-na och skolorna även om det är staten som formulerar de mål som ska gälla för skolverksam-heten. År 2000 startades en försöksverksamhet i 79 kommuner i landet som innebar att tim-planen slopades. Förhoppningarna var bland annat en ökad måluppfyllelse och att den känsla av hinder i undervisningen som timplanen kan upplevas som, skulle försvinna till förmån för en fokusering på målen. Utvärderingen visade dock inte på att det blev någon större måluppfyllelse, däremot har det till exempel blivit mer av pedagogiska diskussioner, ämnesövergripande arbetssätt och individorienterad undervisning.

  Syftet med denna uppsats var att söka förståelse för lärares uppfattningar och upplevelser i och med den förändring som har skett med borttagandet av timplanen samt hur de arbetar mot målen. Som metod valde jag en kvalitativ forskningsintervju då jag intervjuade fem lärare som hade det gemensamt att de undervisade i årskurs 5 och att de har arbetat som lärare i minst 10 år.

  De förändringar som lärarna upplevde hade framförallt att göra med en känsla av frihet i och med borttagandet av timplanen, men även flexibilitet i förhållande till planeringen och större möjligheter att utgå från eleverna. Vad det gäller lärarnas arbetssätt mot målen betonades lusten och glädjen som grund för övrig verksamhet. Därefter var det mycket de nationella proven som styrde undervisningen i matte, svenska och engelska. Lärarna var mycket positiva till förändringen som har skett men man kan fråga sig hur kvaliteten i undervisningen riskerar att bli för de skolor och lärare som har svårt med den frihet som arbetet innebär. De som sätter målen, staten, har inga möjligheter till sanktioner för verksamheter som inte når utsatta mål.

 • 43.
  Björk, Maria
  et al.
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Kempi, Michael
  Örebro universitet, Pedagogiska institutionen.
  Hot och våld mot lärare i grundskolan2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Abstract

  Rubrik: Hot och våld mot lärare i grundskolan

  Författare: Björk, Maria och Kempi, Michael.

  Utgivningsinstitution: Pedagogiska institutionen

  Årtal: 2005

  Syftet med denna studie var att undersöka några lärares upplevelser av hot och våld från elever. I inledningen beskriver vi att vårt intresse för detta ämne uppstått ur personliga erfarenheter samt en debatt i media. I bakgrunden följer hur rådande lagstiftning ser ut, läroplaner, lärares etik, svensk- och utländsk rapportering, hur hot och våld drabbar den offentliga sektorn samt vilka effekter som följer av hot och våld. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer och förstärkte med en textanalys av fackpress och dagstidningar. Vi har valt en hermeneutisk utgångspunkt. Resultatet består av två del, en textanalys och en intervjudel. I textanalysen identifierar vi sex kategorier, ”vem bär skulden för problemet med hot och våld mot lärare?”, ”orsaken till problematiken med hot och våld”, ”kulturella skillnader”, ”skyddsombudens arbete och situation i skolan”, ”det fysiska våldet” samt ”det våldsförebyggande arbetet på skolorna är viktigt”. I intervjuanalysen fann vi tio kategorier i lärarnas upplevelser. Dessa var ”upplevelser av hot och våld”, ”orsaken till problematiken med hot och våld i skolan”, ”påverkar ålder och kön”, ”hur kan man motverka utvecklingen med hot och våld?”, ”släta över jobbiga situationer – ett vanligt förekommande fenomen”, ”språkbruket”, ”hur upplever lärare stöd från kollegor och ledning?”, ”kulturella problem i skolan”, ”polisanmäla eller ej?” samt ””fysisk kontakt.

  Vår slutsats är att våldet är vanligt förekommande men att bilden i media är alltför ensidig. Det är bara en liten del av eleverna som står för merparten av hot och våld. Lagstiftningen är otydlig och lagtexterna behöver ses över för att ge läraren bättre stöd. Det måste forskar mer inom området för att skapa en medvetenhet hos politikerna och på det viset få mer resurser till skolan.

 • 44.
  Björkander, Anita
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Vägen till språket: en studie om språkfrämjande arbete med döva kortutbildade elever2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Björklund, Amanda
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Emma Ramulic, Emma Ramulic
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Matematik i förskolan: - förskollärares syn på och användning av vardagsmatematik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien handlar om förskollärares syn och inställning till att arbeta med vardagsmatematik i förskolan. Syftet med studien är att skapa kunskap om matematik i förskolans vardagliga situationer då det i tidigare forskning har indikerats att matematik i förskolan består av mer än enbart räkning tillsammans med barn i styrda aktiviteter.

  Studien har använt sig av kvalitativa intervjuer med förskollärare på olika förskolor i en och samma kommun. Våra intervjuer visade att förskollärarna var positivt inställda till att arbeta med matematik i förskolan och var medvetna om att matematiken gick att finna i vardagliga situationer. De var även medvetna om att deras förhållningssätt påverkade barnen och deras inställning i en stor utsträckning vid lärande av matematik. De intervjuade förskollärarna såg att barnen var aktiva i sitt lärande och att matematik inte bara behöver ske endast i styrda aktiviteter utan också via barnens lek och sociala samspel. En slutsats som går att dra är att förskollärare behöver få möjlighet till kompetensutveckling för att kunna fortsätta utvecklas i sin yrkesroll. Men även för att kunna se till att barnen får goda erfarenheter av matematik.

 • 46.
  Blom, Åsa
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Rosvall, Maria
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Alla elever till skolan: Specialpedagogers uppfattningar om orsaker och insatser kring elever i oroväckande frånvaro i gymnasiet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har skolfrånvaro blivit en allt större problematik som uppmärksammats genom olika rapporter. Vår studies syfte är att bidra med ökade kunskaper utifrån åtta specialpedagogers syn på orsaker och insatser när det gäller oroväckande frånvaro samt utveckling för att främja närvaro. Våra frågeställningar lyder: Hur beskriver specialpedagogerna orsakerna till oroväckande frånvaro? Hur beskriver specialpedagoger insatser kring elever i oroväckande frånvaro på sina respektive gymnasieskolor? Vilka insatser är enligt specialpedagogerna önskvärda för att utveckla verksamheten kring att främja närvaro? I vår intervjustudie framkommer att orsaker till oroväckande frånvaro främst ses ur ett kompensatoriskt perspektiv, vilket gör att eleven blir bärare av problematiken. Vi utläser två huvudsakliga kategorier som kompensatoriska förklaringsmodeller, nämligen bristförklaringar och psykologiska förklaringar. Studien pekar på vikten av att fånga upp oroväckande frånvaro tidigt. Tidigare insatser, kontaktpersoner och samverkan är exempel på hur specialpedagoger vill utveckla verksamheten för att främja närvaro. Det är ur ett dilemmaperspektiv vi relaterar problematiken som är komplex. Det finns inte någon enkel generell lösning utan insatser är unika och krävs på både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolans verksamhet behöver arbeta främjande genom att skapa en lärmiljö som bygger på framgångsfaktorer och innefattar det som behövs för att alla ska må bra och utvecklas mot målen.

 • 47.
  Boman, Miriam
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Lärares och förskollärares uppfattningar om arbetet med barn i svårigheter i lässituationer2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läsning har varit föremål för Skolverkets uppmärksamhet de senaste åren. Bland annat genom Läslyftet har Skolverket arbetat för att lyfta läsresultaten i Sverige. Den här uppsatsen fokuserar på förskollärares och lärares uppfattningar om vad som är viktigt i arbetet med barn med svårigheter i lässituationer. Kopplat till barn i svårigheter finns styrdokument med begrepp som rör barn i behov av stöd. Förskollärarnas uppfattning om begreppet barn i behov av särskilt stöd och lärarnas uppfattning om begreppet extra anpassningar är föremål för analys i den här uppsatsen. Syftet är att skapa större kunskap om hur några förskollärare och lärare uppfattar sitt arbete med barn i svårigheter i lässituationer i förskola, förskoleklass och grundskolan år 1-2. Att skapa kunskap om hur förskollärare och lärare uppfattar begrepp som handlar om anpassningar och stöd kan ge speciallärare en förståelse för hur uppfattningarna som formar barns tidiga läsutveckling kan se ut. En sådan kunskap kan hjälpa speciallärare att samarbeta med lärare i yngre år samt att skapa goda förutsättningar för elever i grundskolans senare år.

  Uppsatsen utgår från en fenomenografisk forskningsansats vilket innebär att det är förskollärarnas och lärarnas uppfattningar som analyseras. Fyra förskollärare och fyra lärare har intervjuats. Dessa förskollärares och lärares utsagor har förts in kategorier som utgör resultatet.

  Resultatet visar två huvudsakliga kategorier i vad förskollärarna och lärarna uppfattar som viktigt i arbetet med barn i svårigheter i lässituationer. Kategorierna är förskollärarens och lärarens roll samt framgångsrika metoder. Angående extra anpassningar är slutsatsen att lärarna är av uppfattningen att det är svårt att dra en gräns mellan extra anpassningar och den dagliga verksamheten. De definierar extra anpassningar som något utöver den ordinarie undervisningen. Förskollärarna ansåg att alla barn är i behov av stöd, men att särskilt stöd är mer än det allmänna stödet. Resultatet visar att förskollärare och lärare har svårt att uttrycka sig om vad som skiljer sig mellan särskilt stöd, extra anpassningar och allmänt stöd till alla barn. De uttryckte även osäkerhet när det gäller att uttrycka sig om barn i svårigheter i lässituationer. Troligtvis beror denna osäkerhet om specialpedagogiska insatser och begrepp för barn i svårigheter i lässituationer på en vilja att inkludera samtliga barn i arbetet med läsning.

 • 48.
  Bonde, Louise
  Örebro universitet, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Särskilda undervisningsgrupper: En studie om hur särskilda undervisningsgrupper kan påverka den ordinarie klassrumsundervisningen.2009Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka huruvida existensen av en särskild undervisningsgrupp kan påverka den ordinarie klassrumsundervisingen på en skola. Vidare är syftet att undersöka vilka kriterier som lärarna anser att en elev bör uppfylla för att omplaceras till en särskild undervisningsgrupp och vilka konsekvenser det får för verksamheten.

 • 49.
  Bonnevier, Jenny
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Borgström, Eric
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Yassin, Daroon
  Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.
  Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem2017Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 26, nr 2, s. 21-47Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Relating to norms in a criterion-referenced system of evaluation.

  Since the 1990s, the Swedish system of evaluation is criterion-referenced. In this system, one of the main purposes of national tests is to promote equity in assessment. This article explores how teachers in the subject fields of English and Swedish in compulsory school (grades 6 and 9), understand the relationship between the act of grading and the national test results. We find that the teachers we have interviewed typically dismiss quantitative data and comparisons at aggregated levels and we argue that this dismissal has its root cause in an erroneous understanding of criterion-referenced assessment as completely independent of norms. A better, more nuanced understanding of the role of norms in criterion-referenced assessment would, we suggest, allow teachers to make better use of the potential of national tests in promoting equity.

 • 50.
  Borgestig, Maria
  et al.
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Hemmingsson, Helena
  Hälsa, Aktivitet, Vård (HAV), Linköpings universitet, Linköping, Sweden.
  Dator i skolarbetet: För elever med funktionsnedsättning2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Elever med rörelsehinder kan ha stor nytta av dator i skolarbetet, när datorn är integrerad i skolarbetet och får fungera som ett kompensatoriskt hjälpmedel för eleven. En del elever med rörelsehinder anser att de inte får möjlighet att använda dator i skolarbetet i den utsträckning de behöver. Den här skriften handlar om de eleverna.

  Bakgrunden är ett projekt som pågick läsåret 2008 - 2009. Den övergripande målsättningen var att öka möjligheterna för elever med rörelsehinder att använda dator på det sätt de önskar. Projektet utgick från elevernas önskemål och deras behov stod i centrum. Samarbetet mellan elev och lärare var en annan viktig utgångspunkt för projektets genomförande. I projektet deltog en grupp elever med rörelsehinder som huvudsakligen gick på högstadiet och gymnasiet.

  Projektet började med att 15 elever som önskade delta valde en lärare på sin skola som de ville skulle delta tillsammans med dem. Därefter erbjöds lärarna tillsammans med elevernas assistenter en kursdag om datorns möjligheter i skolarbetet. Kursdagen genomfördes i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Efter kursdagen genomfördes planeringsmöten för varje elev. Mål formulerades för hur datorn skulle användas i skolarbetet. Efter två och fyra månader utvärderade eleverna sina mål.

  Innan projektstart ansåg en majoritet av lärarna att de inte fått tillräckligt med kompetensutveckling kring den aktuella eleven. Lärarna behövde stöd för att utnyttja datorn på bästa sätt för eleverna. De ansåg att datorn var ett viktigt pedagogiskt verktyg för eleven.

  Resultatet/utvärderingen visade att en majoritet av de uppsatta målen var uppfyllda vid elevernas utvärderingar och eleverna med uppfyllda mål tyckte att målen hade underlättat skolarbetet. Eleverna upplevde sig mindre beroende av andra när de använde dator. Samtidigt upplevde de sig mindre kompetenta efter projektets insatser jämfört med vid projektstart. Lärarna var överlag positiva till att sätta mål och nästan alla lärare ansåg att målformulering är en bra metod. De ansåg att målen underlättade skolarbetet för eleverna och kunde bidra till att eleven upptäcker nyttan med dator. Samtidigt ansåg lärarna att de saknade kunskap för att sätta mål själva och att de behövde stöd utifrån för att uppnå målen. De flesta lärarna kunde tänka sig att använda arbetssättet igen till andra elever som komplement till andra åtgärder.

  Med den här skriften vill vi försöka ge inspiration till lärare när det gäller datorns möjligheter för elever med funktionsnedsättning. Vi vill också visa på olika samarbetspartner som lärare kan ta hjälp av. Slutligen vill vi visa hur arbetet kan formaliseras och utvärderas genom att sätta mål. Skriften består av två delar, i första delen beskrivs projektets resultat och i andra delen beskrivs arbetssättet, som vi valt att kalla för Inspiration – Samarbete – Mål.

  Vår slutsats är att det beskrivna arbetssättet kan ge elever bättre möjligheter att använda dator i skolarbetet och att både elev och lärare behöver stöd för att lyckas. Det blev tydligt i projektet att eleverna var beroende av lärarnas engagemang i genomförandet av målen. Det blev också tydligt att lärare kan behöva stöd av andra med kunskap om elevens funktionsnedsättning och alternativa verktyg för att sätta mål. Arbetssättet kan behöva utvärderas för fler elever.

123456 1 - 50 av 299
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf